Донецька обласна державна адміністрація департамент охорони здоров’я наказСторінка1/6
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ
04.07.2014 м. Донецьк № 232Про забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок цільових коштів обласного бюджету в 2014 році
З метою належного забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок цільових коштів обласного бюджету в 2014 році, а також посилення контролю за безперервним лікуванням, керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року


№ 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», від 05 вересня 1996 року № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету» (із змінами), наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360
«Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог замовлень» (із змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:

- Порядок забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок цільових коштів обласного бюджету в 2014 році (додаток 1);

- перелік суб’єктів господарювання (аптечних закладів), яким проводиться відшкодування вартості лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації за договорами (додаток 2);

-   проект договору між департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та суб’єктами господарювання на відшкодування вартості лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет (додаток 3);

-  форма реєстру відпущених лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет суб'єктом господарювання (додаток 4);

- форма щомісячного моніторингу щодо стану забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет (додаток 5);

- розподіл видатків на забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих на цукровий діабет між адміністративно-територіальними одиницями області (додаток 6);

- розподіл видатків на забезпечення лікарськими засобами дітей та вагітних, хворих на цукровий діабет, між адміністративно-територіальними одиницями області (додаток 7);

- розподіл видатків на забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих на нецукровий діабет між адміністративно-територіальними одиницями області (додаток 8).

2. Начальникам управлінь/відділів охорони здоров’я міських рад та райдержадміністрацій, головним лікарям закладів охорони здоров’я міст і районів забезпечити виконання цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту – начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Куріто О.Г.

В.о. заступника голови – директора

департаменту охорони здоров`я

облдержадміністрації О.Б. Петряєва


Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ департаменту

охорони здоров’я облдержадміністрації

від 04.07.2014 232Порядок

забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок цільових коштів обласного бюджету в 2014 році
1. Начальники управлінь/відділів охорони здоров’я міських рад та райдержадміністрацій, відповідальні особи по адміністративним територіям за координацію діяльності закладів охорони здоров’я, затверджених наказом головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 30.08.2012 № 296 «Щодо визначення відповідальних осіб по адміністративним територіям області», головні лікарі закладів охорони здоров’я міст та районів:

1.1. Визначають відповідальних осіб за виконання зазначеного наказу – (лікаря-ендокринолога, у разі відсутності іншого спеціаліста).

1.2. Визначають (за необхідністю) відповідальних осіб по адміністративній території за збір, узагальнення інформації та подання зведеної інформації до головних позаштатних ендокринологів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (дорослого та дитячого).

1.3. Сумісно з відповідальною особою відповідно до затверджених розподілів лікарських засобів та обсягів фінансування для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, доведених для кожної адміністративно – територіальної одиниці (додатки 6,7,8 цього наказу), складають та затверджують помісячний план виписки пільгових рецептів до кінця поточного року для кожного хворого на цукровий та нецукровий діабет.

1.4. Забезпечують координацію діяльності закладів охорони здоров’я адміністративних територій з суб’єктами господарювання (аптечними закладами), яким проводиться відшкодування вартості лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет, визначеними додатком 1 цього наказу (далі – визначені аптечні заклади).

1.5. Забезпечують контроль за:

- наявністю в закладах охорони здоров’я достатньої кількості рецептурних бланків форми 1;

- наявністю у відповідальних осіб переліку визначених аптечних закладів;

- чітким дотриманням затвердженого плану виписки пільгових рецептів на лікарські засоби для хворих на цукровий та нецукровий діабет;

- дотриманням правил виписування пільгових рецептів на лікарські засоби для хворих на цукровий та нецукровий діабет відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» (зі змінами): на рецептурних бланках форми 1 з додатковою печаткою червоного кольору «Вартість підлягає відшкодуванню»;

- дотриманням доведених обсягів фінансування адміністративної території;

- проведенням відповідальними особами моніторингу щодо стану забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет та своєчасним поданням відповідної інформації до головних позаштатних ендокринологів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (дорослого та дитячого).

2. Відповідальні особи за виконання зазначеного наказу забезпечують:

- ведення та оновлення реєстру хворих на цукровий діабет;

- інформування хворих на цукровий та нецукровий діабет про порядок забезпечення їх відповідними лікарськими засобами в поточному році;

- виписку пільгових рецептів на лікарські засоби для хворих на цукровий та нецукровий діабет;

- направлення хворих на цукровий та нецукровий діабет до визначених аптечних закладів;

- здійснення моніторингу щодо стану забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет та своєчасним поданням інформації до головних позаштатних ендокринологів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (дорослого та дитячого) за формою, що затверджена додатком 5 цього наказу, щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним.

3. Головні позаштатні ендокринологи департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Касярум, Перетятько):

3.1. Здійснюють щомісячний збір від відповідальних осіб інформації щодо стану забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет за формою моніторингу, що затверджена додатком 5 цього наказу, її узагальнення, аналіз та подають зведену інформацію до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним.

3.2. Забезпечують контроль за:

- формуванням лікарями-ендокринологами реєстру хворих на цукровий діабет;

- призначенням лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет та здійснюють, при необхідності, корекцію лікування.

4. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «АСТА» (Єльчищев), директор Донецького комунального підприємства «Фармація» (Акімов) (за згодою):

4.1 Здійснюють організацію роботи щодо відпуску визначеними аптечними закладами лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет за пільговими рецептами.

4.2. Забезпечують координацію діяльності визначених аптечних закладів з закладами охорони здоров’я адміністративних територій.

4.3. Складають реєстри відпущених лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет за формою, затвердженою додатком 4 цього наказу


(далі – реєстри), у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та окремо за наступними напрямами:

- для лікування дорослих на цукровий діабет (препарати інсуліну);

- для лікування дорослих на цукровий діабет (таблетовані цукрознижувальні препарати);

- для лікування дорослих на нецукровий діабет;

- для лікування дітей на цукровий діабет (препарати інсуліну).

4.4. Подають реєстри, складені окремо та підписані керівниками суб'єктів господарювання, до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації до 10 числа місяця, наступного за звітним.

4.4. Забезпечують контроль за:

- належним відпуском визначеними аптечними закладами лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет;

- наявністю у визначених аптечних закладах в достатній кількості лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет та забезпечення умов їх зберігання;

- складанням суб'єктами господарювання щомісячних реєстрів.

5. Начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Чекал), начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Філіппова), головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Нікуленко), головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Криштопіна) проводять аналіз узагальненої головними позаштатними ендокринологами департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (дорослим та дитячим) щомісячної інформації щодо стану забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет та вносять, при необхідності, корекцію до розподілів видатків на забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет між адміністративно-територіальними одиницями області, затверджених додатками 6,7,8 цього наказу.

6. Заступник начальника управління – начальник відділу реформування охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Турупалова) забезпечує:

- збір від суб’єктів господарювання щомісячних реєстрів;

- перевірку правильності заповнення форм реєстрів за графами (найменування лікарських засобів тощо);

- подання перевірених реєстрів до фінансового відділу управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

7. Заступник начальника управління – начальник фінансового відділу управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Приходько) забезпечує:

- перевірку правильності розрахунку в реєстрах сум, що підлягають відшкодуванню;

- перевірку відповідності зазначених в реєстрах сум, що підлягають відшкодуванню, затвердженим обсягам асигнувань у розрізі адміністративно – територіальних одиниць;

- своєчасну реєстрацію в органах Державної казначейської служби України в Донецькій області наданих реєстрів протягом 7 робочих днів з дати отримання та проведення їх оплати протягом 30 днів за рахунок цільових коштів обласного бюджету.

Заступник директора департаменту –

начальник управління організації

та розвитку медичної допомоги

населенню департаменту охорони

здоров’я облдержадміністрації О.Г. Куріто

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ департаменту

охорони здоров’я облдержадміністрації

від 04.07.2014 232Перелік

суб’єктів господарювання (аптечних закладів), яким проводиться відшкодування вартості лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації за договорами


 

Город / район

Адрес ЛПЗ

Аптечна мережа

аптеки

Адрес

1

Авдіївка

АВДIЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ

(м. Авдіївка, вул. Комунальна, 16)Здравиця

№38

м. Авдіївка,

вул. Карла Маркса, 112

Артеміськ

АРТЕМIВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ

(м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 15)Добрі Ліки

№130

м. Артемівськ,

вул. Оборони, 423

Вугледар

ЛIКУВАЛЬНО-ПРОФIЛАКТИЧНА УСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ

(м. Вугледар, вул. Молодіжна, 19)Добрі Ліки

№159

м. Вугледар,

вул. 30 років Перемоги, 44

Горлівка

МIСЬКА ЛIКАРНЯ № 2 М. ГОРЛIВКА

(м. Горлівка, пр-т. .Леніна, 26)Добрі Ліки

№143

м. Горлівка,

пр-т. Леніна, 255

Дебельцеве

ДЕБАЛЬЦIВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ

(м. Дебальцеве, вул. Луганська, 1)Добрі Ліки

№153

м. Єнакиєве,

пл. Леніна, 46

Дзержинськ

ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ

(м. Дзержинськ, вул. Дзержинського, 55)Здравиця

№21

м. Дзержинськ,

вул. Дзержинського, 55-А7

Димитрів

ДИМИТРОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ

(м. Димитрів, вул. Ватутіна, 20)Добрі Ліки

№151

м. Димитрів,

вул. Ватутіна, 15/768

Добропілля

КЗОЗ "ДОБРОПIЛЬСЬКА ЛIКАРНЯ IНТЕНСИВНОГО ЛIКУВАННЯ"

(м. Добропілля, вул. Гагаріна, 3)Добрі Ліки

№144

м. Добропілля,

вул. Фрунзе, 309

Докучаєвськ

КЛПУ - ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ м. ДОКУЧАЄВСЬКА

(м. Докучаєвськ, вул. Комсомольська, 36)Фармація

№2

м. Докучаєвськ,

вул. Центральна, 9110

Донецьк

КУ "ЛПЗ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ №24 м. ДОНЕЦЬКА"

(м. Донецьк, вул. Семашка, 3а)Добрі Ліки

№124

м. Донецьк,

вул. Бірюзова, 28бКЛПЗ "ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ № 6 м. ДОНЕЦЬКА"

(м. Донецьк, вул. Клінічна, 11)Здравиця

№2

м. Донецьк, вул. Артема, 59

КЛПЗ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ №16 м. ДОНЕЦЬКА

(м. Донецьк, вул. Багратіона, 19)Добрі Ліки

№157

м. Донецьк,

вул. Багратіона, 19КЛПЗ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ № 14 м. ДОНЕЦЬКА

(м. Донецьк, вул. Петровського, 197)Добрі Ліки

№109

м. Донецьк, вул. Петровського, 260

КЛПЗ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ №17 м. ДОНЕЦЬКА

(м. Донецьк, пр-т. Панфілова, 87)Здравиця

№14

м. Донецьк,

пр-т. Панфілова, 112КЛПУ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ № 1 м. ДОНЕЦЬКА

(м. Донецьк, вул. Артема, 57)Здравиця

№2

м. Донецьк, вул. Артема, 59

КУ "ЛПЗ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ № 9 м. ДОНЕЦЬКА" (м. Донецьк, вул. Єльницька, 1)

Здравиця

№25

м. Донецьк, вул. Велика Магістральна, 31

КЛПЗ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ №3

(м. Донецьк, вул. Овнатаняна, 16)Добрі Ліки

№122

м. Донецьк, пр-т. Ілліча, 14

ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ № 18

(м. Донецьк, пр. Київський, 85)Здравиця

№11

м. Донецьк,

вул. Артема, 147-Г11

Дружківка

КЛЗ "ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ" м. ДРУЖКIВКИ

(м. Дружківка, вул. Короленка, 12)Здравиця

№17

м. Дружківка,

пр-т. Космонавтів, 612

Єнакієве

ВIДДIЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ЄНАКIЄВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ

(м. Єнакієве, вул. Тиунова, 128)Добрі Ліки

№153

м. Єнакієве,

площа Леніна, 413

Жданівка

КЛПЗ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ м. ЖДАНIВКА

(м. Жданівка, вул. Больнична, 3)Фармація

№234

м. Жданівка,

квартал 28/33, д. 414

Кіровське

КІРОВСЬКА ЦМЛ

(м. Кіровське, вул. Шахтарська, 46)Фармація

№410

м. Кіровське,

вул. Театральна, 215

Костянтинівка

КУ "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ" (м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 161)

Фармація

№226

м. Костянтинівка,

вул. Ломоносова, 12916

Краматорськ

КРАМАТОРСЬК КМУ ДИТЯЧЕ ТЕРРИТ.МЕД.ОБ”ЕДНАННЯ
(м. Краматорськ, вул. Вознесенського, 20)

Здравиця №5 м. Краматорськ, вул. Леніна, 24

КМУ "МIСЬКА ЛIКАРНЯ №3"

(м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 31)17

Красноармійськ

КРАСНОАРМIЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ

(м. Красноармійськ, вул. Руднева, 73)Здравиця

№15

м. Красноармійськ,

вул. Свердлова, 14818

Макіївка

КЛПУ "МАКIЇВСЬКИЙ ЕНДОКРИНОЛОГIЧНИЙ ДИСПАНСЕР" (м. Макіївка, вул. Ферганська, 12)

Добрі Ліки Аптечний пункт №66 Аптеки № 102

м. Макіївка, вул. Ферганська, 1219

Маріуполь

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "МАРIУПОЛЬСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ №4 IМ.I.К.МАЦУКА"

(м. Маріуполь, вул. Пашковського, 4)Добрі Ліки № 128 м. Маріуполь,

пр-т. Металургів, 18120

Новогродівка

НОВОГРОДIВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ

(м. Новогродівка, вул.10 років Незалежності України, 4)Фармація

№13

м. Селідове,

вул. Красноармійська, 1421

Селідове

СЕЛІДОВЕ ЦМЛ

(м. Селідове, вул. Московська, 43)Фармація

№13

м. Селідове,

вул. Красноармійська, 1422

Слов`янськ

СЛОВ”ЯНСЬК КЛПУ

"МЛ ім. В.І ЛЕНИНА"

(Слов`янськ, вул. Шевченка, 40)


Здравиця

№5

м. Краматорськ,

вул. Леніна, 2423

Сніжне

ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ

м. СНIЖНЕ

(м. Сніжне, вул. Владивостокська, 45)


Фармація

№6

м. Сніжне,

вул. Владивостокська, 4524

Торез

ТОРЕЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ (м. Торез, мікрорайон, 4)

Здравиця

№40

м. Торез, вул. 50 років, СРСР, 6

25

Харцизьк

КУ "ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ"

м. ХАРЦИЗЬК

м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 164)


Здравиця

№12

м. Харцизьк,

вул. Вокзальна, 6226

Шахтарськ

ШАХТАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ (м. Шахтарськ, вул. Кірова, 37)

ДЛ-В

№117

м. Шахтарськ,

мкр-н. Журавлівка, 51-А27

Ясинувата

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ЯСИНУВАТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ"

(м. Ясинувата, вул.8 Березня, 1а)Фармація №584 м. Ясинувата, мкр-н. Зорька, 14

28

Амросіївський

"АМВРОСIЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ"

(м. Амвросіївка, вул. .Мічурина, 4)Добрі Ліки

№105

м. Амвросіївка,

вул. Мічуріна, 7-А29

Артемівський

АРТЕМIВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ

(м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 15)Добрі Ліки

№130

м. Артемівськ,

вул. Оборони, 4230

В-Новоселківський

КЛПУ "ВЕЛИКОНОВОСIЛКIВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ"

(смт. Велика Новосілка, пр. Південний, 3)Добрі Ліки

№139

смт. Велика Новосілка,

вул. Октябрьська, 4331

Волноваський

ДКУ "ВОЛНОВАСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ"

(м. Волноваха, пр. Матросова, 5)Добрі Ліки №172 м. Волноваха, вул. Леніна, 53в

32

Володарський

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ ВОЛОДАРСЬКОГО РАЙОНУ

(смт. Володарське, вул. Леніна, 1)Фармація

№127

смт. Володарське,

вул. Советська, 7033

Добропільський

КЗОЗ "ДОБРОПIЛЬСЬКА ЛIКАРНЯ IНТЕНСИВНОГО ЛIКУВАННЯ"

(м. Добропілля, вул. Гагаріна, 3)Добрі Ліки

№144

м. Добропілля,

вул. Фрунзе, 3034

Красноармійський

КРАСНОАРМIЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ

(м. Красноармійськ, вул. Руднева, 73)Здравиця

№15

м. Красноармійськ,

вул. Свердлова, 14835

Краснолиманський

"КРАСНОЛИМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ"

(м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 64)Добрі Ліки

№115

м. Красний Лиман,

вул. Фрунзе, 6836

Мар`їнський

КЛПУ МАР'ЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ

(м. Красногорівка, вул. Нахімова, 1а)Добрі Ліки

№127

м. Мар'їнка,

пр-т. Ворошилова, 2837

Новоазовський

НОВОАЗОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ

(м. Новоазовськ, вул. Кірова, 178)ДЛ-М

№118

м. Новоазовськ,

вул. Кірова, 8738

Олександрівський

КЗОЗ "ОЛЕКСАНДРIВСЬКА ЛIКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛIКУВАННЯ"

(смт. Олександрівка, вул. Дзержинського, 8)Добрі Ліки

№133

смт. Олександрівка,

вул. Радянської Конституції, 1939

Першотравневий

ПЕРШОТРАВНЕВА ЦРБ

(смт. Мангуш, вул. Почтова, 22)Фармація

№41

смт. Мангуш,

вул. Леніна, 65/1440

Слов`янський

КЛПЗ "СЛОВ`ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ"

(м. Миколаївка, вул. Миру, 13)Здравиця

№5

м. Краматорськ,

вул. Леніна, 2441

Старобешівський

СТАРОБЕШIВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ

(смт. Старобешеве, вул. Перемоги, 94а)Фармація

№32

смт. Старобешеве,

вул. Советська, 6242

Тельманівський

КЗОЗ "ТЕЛЬМАНIВСЬКА ЦРЛ"

(смт. Тельманове, пров. Садовий, 6)Добрі Ліки

№106

смт. Тельманове,

провул. Садовий, 143

Шахтарський

ШАХТАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ

(м. Шахтарськ, вул. Філатова, 1)ДЛ-В

№117

м. Шахтарськ,

мкр-н. Журавлівка, 51-АЗаступник директора департаменту –

начальник управління організації

та розвитку медичної допомоги

населенню департаменту охорони

здоров’я облдержадміністрації О.Г. Куріто


Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ департаменту

охорони здоров’я облдержадміністрації

від 04.07.2014 232


Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка