Договір про матеріальну відповідальність працівника за передані йому підзвітні цінності



Дата конвертації08.08.2021
Розмір20 Kb.

ДОГОВІР

про матеріальну відповідальність працівника

за передані йому підзвітні цінності
м. __________________ «___» ______________ 199__ р.
Підприємство, організація (громадянин) ___________________________________________________________

(повна назва підприємства,

_________________________________________________________________________________________________

або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця)

в особі власника або уповноваженого ним органу _______________________________________________________

(посада)


________________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на основі Статуту, іменований далі Роботодавець, з одного боку, та громадянин _________________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

працюючий на посаді ___________________________________________________________________, паспорт серії _________ N _______________ виданий «___» _________ 19___ р. ____________________________________,

(вказати орган, що видав паспорт)

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали цей договір про наступне:
1. Працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність як за всі передані йому в установленому порядку Роботодавецем під звіт товарно-матеріальні цінності та грошові засоби згідно з інвентаризаційними описами N 1 та N 2 на день підписання цього договору, так і за всі ті, що будуть надходити йому під звіт протягом усього терміну дії договору.
2. Працівник зобов'язується у встановленому порядку та в установлені терміни, згідно із затвердженими формами, подавати звітність про рух товарно-матеріальних цінностей і грошових засобів, переданих йому під звіт.
3. У випадку виявлення недостачі переданих Працівнику під звіт товарно-матеріальних цінностей або грошових засобів більше встановлених норм, зниження якості або псування з його вини товарів, він зобов'язується відшкодувати недостачу грошових засобів та вартість відсутніх або зіпсованих з його вини товарів/матеріалів. Вартість недостачі товарів стягується за цінами, що склалися на день виявлення недостачі або псування цінностей.
4. Надлишок грошових засобів або товарно-матеріальних цінностей, виявлений під час перевірки стану підзвітних цінностей, що знаходяться під звітом Працівника, зараховується в доход Роботодавця.
5. Списання з під звіту Працівника вартості псування, пошкодження та інших втрат товарів/матеріалів, що мали місце у Роботодавця, можливе лише за умови, що ці втрати сталися не з вини Працівника і тільки якщо вони оформлені актом в установленому порядку і в установлений термін.
6. Роботодавець зобов'язується створити нормальні умови праці та виробничу обстановку, що забезпечує збереження прийнятих під звіт Працівником цінностей.
7. Цей договір має силу на весь час роботи Працівника на посаді ______________________________________.
8. Цей договір укладено в двох примірниках, перший із яких знаходиться у Роботодавця, а другий у Працівника.
9. Адреси сторін:

а) Роботодавець _______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

б) Працівник __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________
Роботодавець Працівник
_____________________________ _____________________________
М.П.

----------------------------------------------------------------------


Додаток до договору -

підписка матеріально відповідальної особи


ПІДПИСКА
Я ___________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)



що працюю ___________________________________________, даю цю підписку про те, що я ознайомлений з правилами роботи і зобов'язуюсь у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому, збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та грошових засобів, а також дотримуватись порядку та термінів подання звітності.
«___» ________________ 199 ___ р.
Підпис ________________________

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка