Договір № на туристичне обслуговування м. Одеса „ ” 20 рСкачати 111.36 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір111.36 Kb.
Договір № ____

на туристичне обслуговування
м. Одеса „____” _________ 20__р.

ТОВ «Туристична компанія «Бон Вояж», в особі директора Пєтросян Л.Г., який діє на підставі Статуту та відповідно до ліцензії № АВ 020019 від „20” січня 2006 р. на здійснення туроператорської діяльності, виданої Державною Туристичною Адміністрацією України, діючи в якості турагента, надалі ТУРАГЕНТ, з однієї сторони, та громадянин (нка) _________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


надалі ТУРИСТ, з іншої сторони, дійшли згоди та домовились про таке:

1. Предмет Договору

1.1. ТУРАГЕНТ, який діє відповідно до агентської угоди № ___ від „___” _____ _____р. , від імені, за рахунок та за дорученням ТУРОПЕРАТОРА - ________________________________ (адреса: _________, назва, номер і дата ліцензії __________), за встановлену Договором плату, за дорученням та замовленням ТУРИСТА зобов'язується надати посередницькі послуги з реалізації ТУРИСТУ туристичного продукту, попередньо сформованого ТУРОПЕРАТОРОМ, що передбачений Додатком № 1 до даного Договору або згідно індивідуальних заявок ТУРИСТА.2. Обов'язки сторін

2.1. ТУРАГЕНТ зобов'язується:

- надати ТУРИСТУ посередницькі послуги з реалізації туристичного продукту, передбаченого в додатку №1 до даного Договору або згідно індивідуальних заявок ТУРИСТА;

- за умови повної сплати вартості туристичного продукту ТУРИСТОМ у строки встановлені даним Договором видати останньому проїзні та інші, необхідні для отримання туристичних послуг документи;

- надавати ТУРИСТУ необхідну і достовірну інформацію про туристичний продукт, сформований ТУРОПЕРАТОРОМ, обов'язки та правила поведінки ТУРИСТА, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, правила візового митного режиму, перетинання державного кордону та іншу необхідну інформацію;

- виконувати вимоги закону щодо забезпечення безпеки ТУРИСТА, охорони туристичних ресурсів України та довкілля;

- відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані ТУРИСТУ, іншим особам та довкіллю, які виникли виключно та внаслідок неналежного надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту;

- надати ТУРИСТУ програму надання туристичних послуг і тарифи, затверджені ТУРОПЕРАТОРОМ.


2.2. ТУРИСТ зобов'язується:

- надати ТУРАГЕНТУ необхідні для бронювання та реалізації туристичного продукту відомості та документи;

- сплатити вартість туристичного продукту в терміни, передбачені Договором;

- не порушувати права та інтереси інших осіб, вимоги законів, які діють на території країни перебування;

- виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;

- поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місця) перебування;

- зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини в країні (місці) перебування;

- дотримуватись умов і правил, передбачених Договором про надання туристичних послуг;

- надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для реалізації туристичного продукту;

- дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;

- відшкодовувати ТУРАГЕНТУ збитки, завдані йому власними неправомірним діями;

- В тому разі, якщо Посольство запрошує ТУРИСТА на співбесіду при відкритті візи, ТУРИСТ зобов’язаний бути особисто присутнім.

- Бути присутнім  особисто чи  надіслати свого представника у призначений ТУРАГЕНТОМ день, щоб ознайомитися з умовами, набором послуг і інформацією з туру. У протилежному випадку Турист  не має права пред’являти претензії  ТУРАГЕНТУ з причини відсутності в нього Програми надання туристичних послуг.

- Турист не має права звертатися в еміграційну службу країн перебування, залишатися в них з яких – не будь  причин, крім випадків, передбачених медичною страховкою.

- Турист зобов'язаний повернутися в Україну в терміни, передбачені туром і діючою візою. Після закінчення туру, на вимогу Посольства, Турист зобов’язаний надати свій закордонний паспорт Посольству для контролю терміну повернення.

- Турист зобов'язаний відшкодувати ТУРАГЕНТУ нанесений матеріальний збиток у випадку запізнення Туриста на місце збору групи протягом поїздки і зриву з цієї причини програми туру.

- Турист зобов'язаний мати при собі перед перетином державного кордону поліс про медичне страхування та страхування від нещасного випадку чи бути застрахованим у груповому полісі, що знаходиться в керівника групи.

- Будь-яка зміна бронювання Туристичного продукту (якщо вона можлива) повинна бути письмово підтверджена та оплачена ТУРИСТОМ.

- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.

3. Права сторін

3.1. ТУРАГЕНТ має право на:

- отримання від ТУРИСТА необхідної персональної інформації, необхідної для реалізації туристичного продукту;

- відшкодовування ТУРИСТОМ збитків, заподіяних йому діями чи бездіяльністюТУРИСТА.

- Змінювати вартість стандартного туристичного продукту, попередньо сформованого ТУРОПЕРАТОРОМ, попередньо погоджену сторонами при істотній зміні обставин, згідно п. 5.4. цього договору.

- Змінювати попередню вартість туристичного продукту сформованого ТУРОПЕРАТОРОМ за індивідуальними заявками ТУРИСТА на підставі калькуляції рахунків, що виставляються за послуги виконавцями окремих елементів туру.

- Збільшити вартість туру при підвищенні тарифів на консульські послуги в посольствах, тарифів на транспортні перевезення в Україні.

- Вимагати відшкодування збитків, заподіяних йому Туристом.

- Заміняти готель в особливих випадках на інший, тієї самої чи більш високої категорії, а також вносити зміни до програми туру, пов'язані з технічними, погодними умовами, ситуаціями на дорогах і кордонах чи за інших об'єктивних обставинах.

- Змінювати строки поїздки у випадку затримки відкриття візи посольством або неповної комплектації групи.


3.2. ТУРИСТ має право на:

- необхідну і достовірну інформацію про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місця) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища;

- інформацію про наявність ліцензії у ТУРАГЕНТА, дозволів, сертифікатів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством;

- інформацію про наявність фінансового забезпечення відповідальності ТУРАГЕНТА у вигляді банківської гарантії, виданої банківською чи кредитною установою, назву банківської (кредитної) установи, розмір гарантії та наявність Договору з такою установою;

- отримання комплексу туристичних послуг, передбачених Договором;

- особисту безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача, а також майна, забезпечення яких здійснюється ТУРОПЕРАТОРОМ;

- відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі невиконання або неналежного виконання умов Договору, які виникли при здійсненні виключно посередницької діяльності з реалізації туристичного продукту.

4. Вартість туристичного продукту та порядок розрахунків

4.1. Вартість стандартного туристичного продукту, реалізованого ТУРИСТУ, згідно п.1.1. даного Договору, складає: ___________ грн. При укладенні Договору ТУРИСТ сплачує ТУРАГЕНТУ, в день підписання Договору, не менше 50% від вартості туристичного продукту (або 100% вартість туристичного продукту). Інша частина коштів сплачується ТУРИСТОМ протягом 3-х днів після отримання офіційного підтвердження бронювання.

4.2. При замовленні індивідуального туристичного продукту ТУРИСТ сплачує не менше 50% від його попередньої вартості при укладенні цього договору.

Кінцева вартість туристичного продукту сформованого ТУРОПЕРАТОРОМ за індивідуальними заявками ТУРИСТА визначається на підставі калькуляції рахунків, що виставляються за послуги виконавцями окремих елементів туру і складається після підтвердження ТУРАГЕНТУ замовлених послуг його партнерами.

4.3. Туристичні послуги, які входять до вартості туристичного продукту не належать ТУРАГЕНТУ, а реалізуються ТУРАГЕНТОМ на правах посередника згідно з умовами агентського договору, укладеного з ТУРОПЕРАТОРОМ.

4.4. Повна оплата туристичного продукту та проїзних документів повинна бути здійснена не пізніше ніж за _______ робочих днів до дати початку туристичної подорожі. У виняткових випадках можуть бути узгоджені інші терміни сплати туристичного продукту, про що робиться відмітка ТУРАГЕНТОМ в додатку №1 до даного Договору. Несплата або неповна сплата вартості туристичного продукту в узгоджені з ТУРАГЕНТОМ терміни вважається відмовою від туристичного продукту за ініціативою ТУРИСТА. У цьому випадку ТУРИСТ відшкодовує ТУРАГЕНТУ фактично понесені ним витрати за послуги, які були надані до моменту несплати остаточної суми коштів.

4.5. Оплата вважається здійсненою в момент її зарахування в касу або на банківський рахунок ТУРАГЕНТА в розмірі вартості туристичного продукту і проїзних документів.

4.6. У випадку затримки ТУРИСТОМ повної сплати вартості туристичного продукту ТУРАГЕНТ залишає за собою право відміни бронювання та утримання при цьому авансового платежу, а також інших витрат, які були понесені в зв’язку з підписанням даного Договору та які пов’язані з замовленням ТУРИСТА.

4.7. Всі кошти, отримані ТУРАГЕНТОМ, не належать на праві власності ТУРАГЕНТУ і є транзитними та підлягають подальшому перерахуванню згідно з умовами та в порядку встановленому в агентському договорі з ТУРОПЕРАТОРОМ.

4.8. ТУРИСТ самостійно провадить замовлення і оплату послуг, які не входять до обраного ним туристичного продукту та не передбачені цим Договором і не сплачені ним.5. Умови відмови від туристичного продукту

5.1. ТУРИСТ має право відмовитись від заброньованих туристичних послуг повністю або частково на умовах передбачених п. 5.5 даного Договору.

5.2. ТУРИСТ вправі відмовитись від виконання Договору до дати початку туристичної подорожі за умови оплати ТУРАГЕНТУ фактично понесених ним витрат за послуги, надані до цього повідомлення.

5.3. ТУРАГЕНТ вправі відмовитись від виконання Договору лише за умови повного відшкодування ТУРИСТУ збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини ТУРИСТА.

5.4. Зміна ціни туристичного продукту, погодженої сторонами, можлива лише у випадках, передбачених Договором, і тільки при істотній зміні обставин, передбачених п. 9.1. Договору, але не пізніше ніж:

- за 10 днів до дати початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить більше ніж 10 днів;

- за 5 днів до дати початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів;

- за 48 годин до дати початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить один день.

При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5% його первісної ціни. У разі перевищення ціни туристичного продукту більше ніж 5% первісної ціни ТУРИСТ має право відмовитися від виконання Договору, а ТУРАГЕНТ зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.

5.5. У випадку відмови ТУРИСТА від заброньованих туристичних послуг ТУРИСТУ повертаються внесені ним за туристичні послуги грошові кошти з утриманням таких штрафних санкцій:

- в період від 30 до 20 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – 5% вартості туристичного продукту;

- в період від 21 до 15 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – 20% вартості туристичного продукту;

- в період від 14 до 9 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – 50% вартості туристичного продукту;

- в період від 8 до 3 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – 90% вартості туристичного продукту;

- менше ніж за 3 робочих днів до дати початку туристичної подорожі – 100% вартості туристичного продукту.

5.6. Датою відмови від туристичного продукту вважається дата отримання відповідної письмової заяви ТУРИСТА, або дата несплати чи неповної сплати вартості туристичного продукту в узгоджені з ТУРАГЕНТОМ терміни, що вважається відмовою від туристичного продукту за ініціативою ТУРИСТА.6. Форс-мажорні обставини

6.1. При виникненні форс - мажорних обставин, таких як: повінь, землетрус, пожежа й інші явища природи, а  також війна, революція, страйки, зміни в чинному національному законодавстві стосовно надання туристичних послуг, зміни в законодавстві країни перебування, й інших обставин нездоланної сили, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов'язань за Договором, сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин. У такому разі сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором. До форс – мажорних обставин відноситься також випадок, коли буде відсутня мінімальна кількість ТУРИСТІВ, необхідна для створення групи.

6.2. Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом.

6.3. ТУРАГЕНТ має право розірвати договір про надання туристичних послуг без відшкодування ТУРИСТУ збитків у разі виникнення форс-мажорних обставин, за яких надання послуг неможливе, а також у випадку, якщо не було зібрано мінімальної кількості туристів, необхідної для створення групи, згідно ст. 20 «Закону про туризм», про що туристів повинно бути повідомлено не пізніше ніж за __ днів до початку туру.7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за Договором у відповідності до умов даного Договору. ТУРИСТ, що підписав цей Договір, підтверджує свою згоду з умовами та зобов’язаннями, визначеними у даному Договорі та несе відповідальність перед ТУРАГЕНТОМ за правильність наданих відомостей, своєчасну і повну оплату замовлених послуг и сум неустойки (штрафу, пені).

7.2. За несвоєчасну оплату туристичного продукту ТУРИСТ сплачує пеню у розмірі ___% від несвоєчасно оплаченої або неоплаченої суми за кожен день прострочення.

7.3.1 ТУРИСТ несе повну відповідальність за достовірність наданих про себе відомостей, за дійсність наданих документів.

7.3.2. Відповідальність за наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям ТУРИСТА в місце виїзду (для реєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше), порушення ТУРИСТОМ правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законів і правил перебування в країні під час туристичної подорожі, завданням ТУРИСТОМ шкоди перевізнику або приймаючій стороні, покладається на ТУРИСТА.

7.3.3. За надання недостовірних відомостей та недійсних документів, несвоєчасне прибуття ТУРИСТА в місце виїзду (для реєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше), ТУРИСТ сплачує штраф у розмірі ___% від суми вартості туристичного продукту.

7.4. Сплата неустойки не звільняє ТУРИСТА від виконання свого обов'язку в натурі.

Сплата неустойки не позбавляє ТУРАГЕНТА права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання ТУРИСТА.

7.5. Турист несе матеріальну відповідальність за порушення громадського порядку в місцях перебування, готелях і транспорті, а також за псування майна в готелях і транспорті.

7.6. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за якість послуг, що входять до складу туристичного продукту, сформованого ТУРОПЕРАТОРОМ, що передбачений Додатком № 1 до даного Договору або згідно індивідуальних заявок ТУРИСТА.

7.7. У випадку ненадання ТУРИСТУ належно оплачених туристичних послуг, ТУРАГЕНТ зобов'язується відшкодувати йому вартість ненаданих послуг, за винятком випадків, передбачених даним Договором.

7.8. ТУРАГЕНТ несе відповідальність за зберігання офіційних документів ТУРИСТА, які здаються йому для оформлення візи країни відвідування.

7.9. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за відміну рейсу або зміни часу відправлення/прибуття рейсу і пов'язані з цим зміни обсягів і термінів надання туристичних послуг. В таких випадках відповідальність за невиконання зобов'язань, які випливають та пов'язані з транспортними перевезеннями, несуть відповідні транспортні перевізники у відповідності з міжнародними правилами перевезень. У зв'язку з цим всі заяви, претензії, позови по недолікам, зв'язаним з транспортними перевезеннями, в тому числі із затриманням відправлення і запізненням прибуття рейсів і таке інше, висуваються ТУРИСТОМ безпосередньо до транспортного перевізника.

7.10. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за збереження особистого багажу, цінностей і документів та іншого майна ТУРИСТА протягом всього періоду поїздки.

7.11. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за невиконання умов даного Договору внаслідок відмови відповідних органів (Посольства, Консульства) в оформленні ТУРИСТУ в'їзних документів або збільшення строків оформлення зазначених документів. У випадку відмови ТУРИСТУ в оформленні в'їзних документів Посольством (Консульством), ТУРИСТУ повертаються кошти в розмірі передбаченому в п. 5.5. даного Договору.

7.12. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності, якщо ТУРИСТ зазнав шкоди, діючи всупереч умовам цього Договору та рекомендаціям фірми.

7.13. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності перед ТУРИСТОМ:       

·          за зміни в програмі туру через затримки, викликані при проходженні митного контролю,

·          за виконання послуг, не передбачених у даному договорі і наданих третіми особами,

·          за готельний сервіс,

·          за втрату  багажу,

·          за непроходження митного та імміграційного контролю з причин, що не залежать від дій ТУРАГЕНТА,

·          за ситуації й обставини, що виникли з вини посольств,

·          за неточності в готельних та інших рекламних проспектах і буклетах, які виготовлені без участі ТУРАГЕНТА.

7.14. По претензіям з якості обслуговування, фактів ненадання туристичних послуг ТУРИСТ зобов’язаний проінформувати приймаючу компанію безпосередньо під час знаходження в країні перебування. Претензії ТУРИСТА повинні бути зафіксовані в письмовій формі та завірені підписом офіційного представника приймаючої компанії.

7.15. У випадку виникнення претензій в країні перебування ТУРИСТ повинен звернутись до представників приймаючої сторони або підготовити письмову претензію з документально підтвердженими фактами порушення умов Договору та передати їх ТУРАГЕНТУ протягом 10 днів після дати закінчення туристичної подорожі.

Про всі претензії стосовно туристичного сервісу потрібно на місці скласти відповідний акт за підписом ТУРИСТА, представника ТУРАГЕНТА чи приймаючої сторони, адміністрації готелю.

7.16. Розмір майнової відповідальності ТУРАГЕНТА не може перевищувати фактично завданих ТУРИСТУ збитків з вини ТУРАГЕНТА.

7.17. Відповідальність ТУРАГЕНТА обмежується юридичними та фактичними діями, пов'язаними з реалізацією туристичного продукту ТУРОПЕРАТОРА.
8. Термін дії Договору

8.1. Даний Договір вступає в дію з моменту підписання двома сторонами і сплати ТУРИСТОМ вартості послуг та діє до дати закінчення туристичної подорожі.9. Інші умови

9.1. Кожна із сторін може вимагати внесення змін або розірвання Договору у зв'язку з істотними змінами обставин, визначеними Законом України „Про туризм”, з яких вони виходили при укладенні Договору.

9.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою обох сторін, що оформляються окремими доповненнями до Договору, які підписуються ТУРАГЕНТОМ та ТУРИСТОМ.

9.3. У випадку неможливості організації туристичних послуг в зазначені в додатку №1 до даного Договору строки ТУРАГЕНТ інформує ТУРИСТА про нові строки надання туристичних послуг, в письмовій формі (поштою, електронною поштою, факсом) або телефоном, з обов'язковою фіксацією тексту повідомлення (телефонограма).

9.4. Назви розділів та розбивка на пункти Договору юридичного значення не мають та використовуються сторонами лише для зручності користування текстом Договору.

9.5. Усі суперечності, які випливатимуть з умов цього Договору будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди сторони передають спір на вирішення до відповідного місцевого суду.

9.6. Взаємовідносини сторін згідно з даним Договором регулюються Законом України „Про туризм” та ст.ст. 1000-1010 Цивільного кодексу України.

9.7. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності ТУРАГЕНТА підтверджується банківською гарантією на суму еквівалентну 2.000 (дві тисячі) Євро, яка надана банківською (кредитною) установою “ТОВ КБ «СоцКом Банк»” відповідно до умов Договору про надання банківської гарантії № 025UKR від 16.12.2005р.

9.8. Банківською гарантією забезпечується відповідальність ТУРАГЕНТА перед ТУРИСТОМ згідно цього Договору лише за умови виникнення обставин банкрутства чи неплатоспроможності ТУРАГЕНТА, які пов'язані з необхідністю відшкодування вартості ненаданих посередницьких послуг, передбачених Договором, що спрямовані на продаж туристичного продукту ТУРОПЕРАТОРА, вказаного у цьому Договорі.


10. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

ТУРИСТ: ТУРФIРМА:
П.І.Б. ____________________ ТОВ «Туристична компанія «Бон Вояж»

_________________________ адреса: м. Одеса, 65009,Фонтанськадорога,15а

р/р 26009248340500, в АКИБ «УкрСиббанк»

паспортні дані: ____________ МФО 351005, Харків, пр. Московський, 60

_________________________ ЄДРПОУ 32572101

паспортні дані:__________ тел.:8(048)7842238, факс:8(048)7842239

e-mail: bonvoyage@ukr.net

___________________________

__________________ Пєтросян Л.Г.

Додаток № 1 до Договору № ____

від „___” ___________ 20__р.
ПЕРЕЛІК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ:
Дата початку туристичної подорожі: _______________________________________,

Час і місце виїзду: _______________________________________________________________,

Туристичний маршрут: ______________________________________________________,

Трансфер: ______________________________________________________________________,

Країна перебування: _____________________________________________________________,

Місце перебування: ______________________________________________________________,

Готель та його категорія: ______________________________________________________,

Категорія номера: _______________________________________________________________,

Харчування: ____________________________________________________________________,

Екскурсійне обслуговування: ______________________________________________________,

Дата закінчення туристичної подорожі: ___________________________________________,

Час і місце повернення: ___________________________________________________________,

Оплата туристичного продукту: __________________________________________________

Страхування (медичне та від нещасного випадку) на суму _________________________

(назва страхової компанії, порядок та умови виплати страхових відшкодувань) ________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаткові послуги: _______________________________________________________________


ТУРИСТ: ТУРФIРМА:
________________________ __________________ Пєтросян Л.Г.

Додаток № 2 до Договору № ____

від „___” ___________ 20__р.
ЗАЯВА

про відмову від туристичного продукту

Я, __________________________________ (ПІБ), згідно Договору на туристичне обслуговування № ____ від _______________р., відмовляюсь від заброньованих мною туристичних послуг, згідно вказаного Договору.

З умовами Договору щодо повернення коштів, пов'язаних з відмовою від заброньованих туристичних послуг ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконати.

(ПІБ) _______________________________ ______________ (підпис)

Дата ____________________
Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка