Додаток до рішення районної ради від 28. 02. 2012 №16-8/vі програмаСкачати 227.07 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір227.07 Kb.
ТипДодаток

Додаток


до рішення районної ради від 28.02.2012 № 16-8/VІ

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту в Драбівському районі

на 2012-2015 роки
Загальні питання

Сучасна модель розвитку фізичної культури і спорту, яка не відповідає вимогам часу, призвела до критичної ситуації у сфері фізичної культури і спорту.

Аналіз причин виникнення проблем і ситуація, що склалася у сфері фізичної культури і спорту зумовлена такими факторами:

невідповідність нормативно-правової бази у сфері фізичної культури і спорту сучасним вимогам;

незабезпеченість потребам громадян інфраструктури фізкультурно-оздоровчої діяльності у виробничій, навчально-виховній і соціально-побутовій сфері;

недостатнє пропагування здорового способу життя, занять дитячо-юнацьким спортом;

недосконалість системи централізованої підготовки спортсменів та команд до рівня спорту вищих досягнень, відсутність сучасної матеріально-спортивної бази та умов підготовки;

низька заробітна плата, відсутність інструкторів з фізкультурно-оздоровчої діяльності, розбалансованість у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

Досвід накопичений в країнах світу свідчить про те, що рухова активність людини протягом усього життя запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров'я. За інтегральним показником здоров'я населення - середньою очікуваною тривалістю життя людини, Україна займає одне з останніх місць в Європі.

Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, залучення громадян району до регулярних занять фізичною культурою, формування здорового способу життя заради зміцнення здоров'я та покра­щення фізичного стану підростаючого покоління, удосконалення організаційного підходу до проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах, зокрема в сільській місцевості, підтримка та поліпшення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ), забезпечення умов розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та не олімпійських видів спорту, збереження та розвиток матеріально-технічної бази, потребує прийняття цієї програми.

Районна програма розвитку фізичної культури і спорту розроблена з метою створення умов для подальшого залучення широких верств населення до масового спорту, як важливої складової здорового способу життя, зміцнення здоров'я громадян, збереження, утримання та розвитку всіх ланок системи підготовки спортсменів високої кваліфікації, вдосконалення матеріально-спортивної бази і розрахована на 2012 -2015 роки.
Мета і завдання Програми
Основними завданнями Програми є:

проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи і у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;

забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і спорту ветеранів;

сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості та патріотизму;

збереження і подальше удосконалення матеріально-технічної бази, підготовка фахівців фізичного виховання і спорту, фінансове, методичне та інформаційне забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності;

сприяння економічному і соціальному розвитку району, підвищення авторитету районної фізкультурної організації в області, Україні і на міжнародній арені.


Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються у районному бюджеті для виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і спорту, а також інших джерел.Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити чисельність населення залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

поліпшити результати виступів окремих спортсменів, збірних районних команд на районних, обласних, державних та інших офіційних змаганнях;

сформувати сучасну систему підготовки резерву для збірних команд району, збільшити загальну чисельність школярів, що відвідують спортивні школи;

підвищити рівень забезпеченості населення району фізкультурно-спортивними залами, та спортивними майданчиками ;

створити додаткові робочі місця у сфері фізичної культури і спорту, забезпечити престижність відповідних професій, підвищити рівень підготовки та кваліфікацію фахівців;

зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності через хворобу.Організація і контроль за виконанням Програми

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

З метою забезпечення оцінки ходу виконання Програми утворюється координаційна рада, яка формується з представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізкультурно-спортивних та інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, провідних фахівців сфери фізичної культури і спорту, видатних спортсменів та тренерів.

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують про хід її виконання відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації щорічно до 1 грудня.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації подає щорічно до 10 грудня райдержадміністрації, інформує районну раду та управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації щорічно до 15 грудня.

ЗАХОДИ

програми розвитку фізичної культури і спорту в Драбівському районі

на 2012-2015 роки
Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота

в навчальних закладах

1. Створити належні умови для забезпечення фізичного виховання і масового


спорту в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах в обсязі не менше 5-6
годин рухової активності на тиждень, у тому числі відповідні умови для дітей-
інвалідів.

Відділи освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2012-2015 роки

2. Забезпечити підручниками, посібниками, навчальними програмами з питань
фізичного виховання, масового спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації з метою
організації навчального процесу та спортивних заходів навчальні заклади, зокрема для
дітей-інвалідів.

Відділ освіти райдержадміністрації 2012-2015 роки3. Запровадити у навчальних закладах систему контролю за станом
фізичного розвитку та здоров'я вихованців та учнів, які навчаються в цих закладах.

Відділи освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2012-2015 роки

4. Організувати та провести у загальноосвітніх навчальних закладах уроки на тему : « Спорт і фізичне виховання-утвердження здорового способу життя та зміцнення миру»

Відділ освіти райдержадміністрації

Протягом 2012 року

5. Проводити глибокий аналіз роботи, при проведенні в установленому


порядку атестації, викладачів з фізичного виховання та тренерів-викладачів з видів
спорту.

Відділи освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2012-2015 роки
6. Сприяти загальноосвітніх та інших закладах.
функціонуванню спортивних клубів при

Відділи освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2012-2015 роки

7. Проводити комплексні спортивно-масові заходи серед учнів у рамках Всеукраїнського дня здоров’я та спорту.

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Щорічно протягом 2012-2015 років


8. Щорічно проводити спартакіади школярів.


Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

райдержадміністрації

Протягом 2012-2015 років

9. Проводити серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч».

Відділ освіти райдержадміністрації

Щорічно протягом 2012-2015 роківСпорт для усіх верств населення за місцем проживання та у місцях

масового відпочинку громадян

10. Організувати та провести місячник «Спорт для всіх» - спільна турбота».


Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

райдержадміністрації

Квітень-травень 2012 року
11. Провести спортивно-масові заходи серед дітей та молоді, присвячених проведенню фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Відділи у справах сім'ї, молоді та

спорту, освіти райдержадміністрації

березень-травень 2012 року
12. Запровадити та здійснювати заходи щодо створення умов для організації активного сімейного дозвілля.

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації 2012-2015 роки


13. Організовувати та проводити спортивно-масові змагання «Тато, мама і я – спортивна сім’я».

Відділи у справах сім'ї, молоді та

спорту, освіти райдержадміністрації

Щорічно протягом 2012-2015 років


14. Забезпечити належні умови для організації навчання плавання у місцях масового відпочинку громадян на воді та в оздоровчих таборах.

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації 2012-2015 роки


15. Проводити підведення підсумків ефективності роботи органів місцевого самоврядування з розвитку фізичної культури і спорту для усіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян.

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2012-2015 роки

16. Сприяти розвитку із залученням інвесторів мережі сучасних центрів та
клубів фізкультурно-спортивної спрямованості різних форм власності, які
надаватимуть доступні та високоякісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем
проживання та у місцях масового відпочинку громадян, зокрема інвалідам.

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2012-2015 роки

17. Продовжити роботу із здійснення фізкультурно-оздоровчих,
рекреаційних та реабілітаційних заходів для різних груп населення.

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2012-2015 роки

18. Створити умови для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для
проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях та проводити
щороку районну спартакіаду допризовної молоді.

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

райдержадміністрації

2012-2015 рокиМасовий спорт серед сільського населення

19. Сприяти функціонуванню фізкультурно-спортивних клубів


різних організаційно-правових форм власності у сільських населених пунктах, а також
галузях агропромислового комплексу.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний фізкультурно-оздоровчий клуб "Колос" (далі ФОК "Колос") (за згодою)

2012 - 2015 роки

20. Провести інвентаризацію спортивних споруд у сільських населених пунктах


з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також
будівництві нових спортивних споруд.

Відділ у справах сім'ї, молоді та

спорту райдержадміністрації, ФОК

"Колос"(за згодою) 2012 - 2015 роки

21. Забезпечити проведення щороку багатоступеневих районних
сільських спортивних ігор та районних комплексних змагань «Найспортивніше село» .
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

райдержадміністрації, ФОК "Колос" (за

згодою)

2012-2015 роки22. Забезпечити організацію та проведення районних змагань по футболу серед сільських колективів та участь команд району в обласних змаганнях з футболу різних рівнів
Відділ у справах сім'ї, молоді та

спорту райдержадміністрації,

2012-2015 роки

Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері

23.Сприяти введенню до штатного розпису суб'єктів господарювання усіх форм


власності посади інструктора з фізичної культури, де працює понад 100 осіб.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2012-2015 роки

24. Проводити в установленому порядку підсумки ефективності розвитку


фізичної культури і масового спорту суб'єктами господарювання та проводити щороку
конкурси на визначення найкращої у цій сфері організації.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2012-2015 роки

25. Забезпечити проведення районних галузевих спартакіад та інших масових спортивних змагань.

Відділ у справах сім'ї, молоді та

спорту райдержадміністрації, ФОК "Колос",

галузеві профспілкові комітети

(за згодою) 2012-2015 роки

26. Проводити спартакіади серед державних службовців , посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2012-2015 роки
Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів
27. Сприяти формуванню та функціонуванню мережі спортивних клубів
різних організаційно-правових форм власності для інвалідів.

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2012-2015 роки

28. Сприяти наданню у користування на пільгових умовах спортивних


споруд усіх форм власності, облаштованих засобами безперешкодного доступу до
них, для проведення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед
інвалідів і забезпечити доступ до них осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Відділи культури та туризму, у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2012-2015 роки


29.Організовувати щорічно районну спартакіаду "Повір у себе" серед дітей-
інвалідів.

Відділи освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад 2012-2015 роки

30.Забезпечити фінансову підтримку в межах відповідних бюджетних
призначень для проведення спортивне - масових заходів та розвитку фізичної культури
і спорту серед інвалідів.

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2012-2015 роки
Розвиток олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та

не олімпійських видів спорту

Дитячий спорт
31.Ввести систему швидкого навчання усіх дітей основним елементам
пріоритетних видів спорту шляхом запровадження інноваційних форм співпраці
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькими
спортивними школами, зокрема з метою відбору найбільш обдарованих дітей.

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, спортивної школи (далі ДЮСШ) (за згодою) 2012-2015 роки

32.Регулярно проводити спеціалізовані заходи за участю видатних вітчизняних
та зарубіжних спортсменів і тренерів для короткочасного навчання дітей основним
елементам пріоритетних видів спорту.

Відділи у справах сім'ї, молоді та

спорту, освіти райдержадміністрації . 2012-2015 роки .

Дитячо-юнацький спорт
33.Удосконалювати навчально-спортивну роботу дитячо-юнацької
спортивної школи та систему підготовки і відбору юних спортсменів.

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, ДЮСШ (за згодою) 2012-2015 роки.

34.Забезпечити збереження діючої дитячо-юнацької спортивної школи та
сприяти відкриттю її відділень, філіалів.

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2012-2015 роки

35. Налагодити співпрацю дитячо-юнацької спортивної школи та спортивних
клубів різних організаційно-правових форм власності з підготовки і відбору
спортсменів.

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації ДЮСШ (за згодою) 2012-2015 роки

36. Організувати на базі пришкільних оздоровчих дитячих таборів спеціалізовані зміни для учнів дитячо-юнацької спортивної школи з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул.

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, ДЮСШ (за згодою) 2012-2015 роки

37. Проводити юнацькі спортивні ігри з олімпійських та неолімпійських видів
спорту, спартакіади школярів, районні змагання "Хто ти, майбутній олімпієць?", інші
спортивно-масові заходи серед дітей та учнівської молоді.

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, ДЮСШ (за згодою) 2012-2015 рокиСпорт вищих досягнень

38. Сприяти формуванню та функціонуванню системи спортивних клубів, які


належать до складу місцевих та регіональних осередків громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості.

Відділ у справах сім'ї, молоді та

* спорту райдержадміністрації, виконкоми

сільських та селищних рад, ФОК "Колос" (за згодою) 2012-2015 роки

39. Створювати належні умови для підготовки спортсменів - членів
національних збірних команд України та їх тренерів до Олімпійських, Паралімпійських

і Дефлімпійських, Всесвітніх ігор та Універсіад, чемпіонатів світу та Європи, інших переможців та призерів офіційних міжнародних змагань, надання їм необхідної допомоги у вирішенні житлово-побутових та інших соціальних питань.


Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2012-2015 роки

40. Проводити щороку на регіональному рівні рейтингову оцінку спортсменів,


тренерів, спортивних організацій з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та
неолімпійських видів спорту.

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2012-2015 роки

41. Проводити:

районні спортивні ігри з олімпійських та не олімпійських видів спорту;

Відділ у справах сім'ї, молоді та

спорту райдержадміністрації, ФОК "Колос"

(за згодою)2012,2015 роки

^ районні спортивні ігри серед інвалідів;

Відділи освіти, у справах сім'ї, молоді та

спорту райдержадміністрації
4 2012,2015 роки

чемпіонати, кубки, першості району з різних у видів спорту, серед спортсменів різних вікових груп.

Відділ у справах сім'ї, молоді та

спорту райдержадміністрації, ФОК "Колос"

(за згодою) 2012-2015 роки

Спорт ветеранів

42. Проводити районні спортивні ігри ветеранів спорту.

Відділ у справах сім'ї, молоді та

спорту райдержадміністрації, ФОК "Колос"

(за згодою) 2013,2015 роки

43. Сприяти підготовці та участі збірних команд району у чемпіонатах області


та інших спортивних змагань серед ветеранів спорту.

Відділ у справах сім'ї, молоді та

спорту райдержадміністрації,

2012-2015 рокиКадрове забезпечення

44. Здійснити заходи щодо залучення, підготовки та використання волонтерів у


сфері фізичної культури і спорту.

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації 2012-2015 роки.


Матеріально-технічне забезпечення

45. Здійснити заходи щодо облаштування сучасних спортивних майданчиків за


місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян.

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2012-2015 роки

46. Забезпечити ефективне збереження та використання спортивної
школи, організацій фізкультурно-оздоровчого призначення, фізкультурно-оздоровчих і
спортивних споруд, а також підтримку їх функціонування.

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації 2012-2015 рокиФінансове забезпечення
47. Забезпечити поступове збільшення обсягів видатків на виконання
програм та здійснення заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту з місцевих
бюджетів.

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації . 2012-2015 роки

48. Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій для розвитку сфери
фізичної культури і спорту.

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації 2012-2015 роки

49. Здійснити заходи щодо збільшення обсягів надання платних послуг
населенню бюджетними установами та закладами фізичної культури і спорту.

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, культури та туризму райдержадміністрації, ФОК "Колос" (за згодою) 2012-2015 рокиІнформаційне забезпечення
50. Удосконалити систему інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на здоров'я людини оптимальної рухової активності, зокрема шляхом застосування соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу життя з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять.

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2012-2015 роки51. Забезпечити висвітлення змагань з видів спорту. пропагувати фізкультурно-спортивний і реабілітаційно-спортивний рух серед інвалідів.
Відділи у справах сім’ї, молоды та спорту, освіти райдержадміністрації 2012-2015 роки

Заступник головирайонної ради Р.В.Шевченко

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури

і спорту в Драбівському районі

на 2012 – 2015 роки
Каталог: upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на жовтЕнь 2015 року
files -> Україна чечельницька районна державна адміністрація вінницької області розпорядження
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на листопад 2014 року
files -> Звіт про виконання Районної програми розвитку фізичної культури і спорту в районі на 2009 2012 роки, взяти до відома (додається)
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на грудень 201 5
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Відділ освіти шполянської районної державної адміністрації
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на вереСЕнь 2014 року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка