Додаток до рішення районної ради 24. 03. 2016 №51-4/vii положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищСкачати 178.76 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір178.76 Kb.
ТипДодаток
Додаток

до рішення районної ради

24.03.2016 № 51-4/VII

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення на посаду та

звільнення з посади керівників підприємств,

установ та закладів, що належать до спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до


спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району (далі — Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

 1. Питання про призначення на посаду і звільнення з посади
  керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної
  власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району вносяться на розгляд районної ради за наявності вакансії,
  необхідності переукладання контракту або обґрунтованих підстав для
  звільнення.

 2. Питання про призначення на посаду і звільнення з посади
  керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної
  власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району, вирішуються виключно на сесіях районної ради відповідно до
  статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з
  урахуванням вимог Кодексу законів про працю України (далі - КЗпПУ),
  інших законодавчих та нормативно-правових актів України та цього
  Положення.

З метою забезпечення постійного управління підприємствами, установами та закладами, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району, голова районної ради у міжсесійний період на підставі заяви керівника підприємства, установи, закладу про звільнення вирішує це питання шляхом видання відповідного розпорядження.

У разі якщо підприємства, установи та заклади залишились без керівників, голова районної ради своїм розпорядженням на строк до шести місяців призначає на посаду осіб, що виконують обов'язки керівників підприємств, установ або закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району.

Розпорядження голови районної ради про призначення або звільнення керівників підлягають затвердженню на сесії районної ради.

1.4. Загальний кадровий облік керівників підприємств, установ і


закладів та ведення їх трудових книжок здійснюється у відповідності до
Постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 № 301 „Про трудові
книжки працівників”, трудові книжки керівників підприємств, установ і закладів зберігаються у виконавчому апараті районної ради.

Порядок ведення трудових книжок визначається Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, яка затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58.

1.5. З керівником підприємства, установи, закладу, що належить до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дніпропетровського району, укладається строковий трудовий договір
(контракт) у письмовій формі.

Підготовка та облік строкових трудових договорів (контрактів) здійснюється юридичним відділом виконавчого апарату районної ради або іншим органом, уповноваженим Дніпропетровською районною радою.

1.6. Положення визначає:

порядок підготовки документів для призначення на посаду керівника підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району;

порядок призначення керівника підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району;

порядок укладання або переукладання строкового трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району;

порядок звільнення з посади керівника підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району.

2. Порядок підготовки документів

для призначення на посаду керівника підприємства,

установи або закладу, що належать до спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району

2.1. Особа, що претендує на призначення на посаду керівника


підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району, подає
до відділу соціально – економічного розвитку території району виконавчого апарату районної ради заяву, пред'являє паспорт, документи про освіту, трудову книжку. До заяви додаються такі документи:

особовий листок обліку кадрів;

автобіографія;

копія паспорта;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

копія документу про освіту;

копія трудової книжки;

фотокартки 6x4 (2 шт.).

2.2. Для розгляду питання про призначення на посаду керівника
підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району, відділ з питань соціально – економічного розвитку територій та комунальної власності і юридичний відділ виконавчого апарату районної ради готує пакет документів:

проект рішення районної ради про призначення керівника підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району, вноситься на розгляд постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку територій та комунальної власності;

рішення конкурсної комісії, у разі призначення на посаду керівника підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району, за конкурсом;

висновки начальника відділу з питань соціально – економічного розвитку територій та комунальної власності і юридичного відділу виконавчого апарату районної ради, що викладені у службовій записці де надаються загальні відомості щодо кандидата на посаду керівника, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, посада, на яку рекомендується кандидат, освіта, стаж роботи за фахом, ділові та інші якості, відомості про перебування в кадровому резерві, проходження стажування та інші відомості, що є суттєвими для прийняття на посаду керівника підприємства, установи або закладу;

пропозиції начальника відділу з питань соціально – економічного розвитку територій та комунальної власності, надаються у вигляді службової записки на ім'я голови районної ради щодо готовності проекту рішення та відповідних документів для розгляду на засіданнях постійних комісій районної ради.

У разі призначення керівників комунальних закладів культури, конкурсна процедура проводиться відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури.3. Процедура призначення на посяду

керівника підприємства. установи або закладу,

що належать до спільної власності територіальних громад

3.1. Призначення на заміщення вакантної посади керівника підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району відбувається за конкурсом або без проведення конкурсу.

Конкурс проводиться якщо на посаду керівника підприємства, установи або закладу претендують два або більше кандидати, а також у випадках, передбачених чинним законодавством.

3.2. Відбір кандидата за конкурсом проводиться конкурсною комісією (далі - Комісія), склад та положення про яку затверджуються розпорядженням голови районної ради. Склад конкурсної комісії формується з урахуванням профілю діяльності підприємства, установи,


закладу та включенням депутатів районної ради.

3.3. Оголошення про проведення конкурсу публікується відділом з питань соціально – економічного розвитку територій та комунальної власності виконавчого апарату районної ради у районній газеті „Дніпровська зоря” і за місцем розташування підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району не пізніше ніж за місяць до дня проведення конкурсу. Одночасно інформація про умови, дату і місце проведення конкурсу доводиться до відома працівників підприємства, де оголошується конкурс.

3.4. Для участі у конкурсі кандидат на посаду керівника підприємства подає документи, визначені пунктом 2.1. цього Положення.

3.5. При проведенні конкурсу співбесіда з кожним претендентом


ведеться особисто.

3.6. На підставі вивчення наданих документів, співбесід з


претендентами, комісія приймає рішення про визначення переможця
конкурсу шляхом відкритого голосування стосовно кожного учасника
конкурсу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала
більшість від загального складу комісії.

3.7. У разі коли два або більше учасників конкурсу, які претендують


на одну й ту ж посаду, отримали рівну кількість голосів, вирішальним
вважається голос голови комісії.

3.8. У разі коли за підсумками голосування жоден з учасників


конкурсу не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторна
конкурсна процедура з можливою участю претендентів, які вже брали
участь у конкурсі, а також тих, хто додатково надав документи згідно з
умовами цього Положення.

3.9. При проведенні конкурсу враховуються особливості, встановлені


чинним законодавством, для окремих категорій керівників підприємств,
установ або закладів.

3.10. Рішення конкурсної комісії про визначення переможця


конкурсу подається до відділу з питань соціально – економічного розвитку територій та комунальної власності виконавчого апарату районної ради та додається до пакету документів щодо кандидатури на посаду керівника.

3.11. Проект рішення про призначення керівника підприємства,


установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району, разом з пакетом
документів, передбачених в пункті 2.2. цього Положення, попередньо
розглядається відповідними постійними комісіями районної ради. Довідки та витяги з протоколів засідання постійних комісій районної ради
додаються до проекту рішення районної ради.

3.12. Рішенням районної ради про призначення керівника підприємства, установи, закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району, встановлюється строк дії трудових відносин з керівником.

Коли керівники підприємств, установ або закладів призначаються вперше, може встановлюватись випробувальний термін, який не повинен перевищувати 3 (трьох) місяців.

3.13. Контроль за виконанням рішень районної ради щодо призначення керівників підприємств, установ і закладів покладається на заступника голови районної ради.4. Порядок укладання або переукладання

строкового трудового договору (контракту) з керівником

підприємства або закладу, що належать до спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району

4.1. Рішення районної ради про призначення на посаду керівника


підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селиш, міста Дніпропетровського району, є
підставою для укладання строкового трудового договору (контракту) з
керівником.

Контракти укладаються з керівниками у випадках, передбачених законодавством України.

4.2. Відповідно до статті 24 КЗпПУ строковий трудовий договір
(контракт) укладається у письмовій формі і підписується особою,
уповноваженою Дніпропетровською районною радою, і працівником, який
призначається на посаду керівника підприємства, установи, закладу.

У строковому трудовому договорі (контракті) визначаються строк його дії, дата, з якої починаються трудові відносини та дата їх закінчення, права, обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці керівника, умови розірвання строкового трудового договору (контракту), в тому числі – дострокового.

Порядок укладання контракту з керівником закладу охорони здоров’я здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 16 жовтня 2014 року
№ 642.

4.3. Строковий трудовий договір (контракт) укладається за типовою


формою (додатки 1, 2) затвердженої на сесії районної ради крім керівників комунальних закладів охорони здоров’я.

Строковий трудовий договір (контракт) оформлюється у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін.

Примірник районної ради, разом з документами передбаченими пунктом 2.1. цього Положення, зберігається у юридичному відділі виконавчого апарату районної ради або іншому органі, уповноваженому Дніпропетровською районною радою, в особовій справі керівника.

4.4. Додатком до контракту можуть бути показники фінансово -


господарської діяльності підприємства, які повинні бути реалізовані
впродовж терміну дії контракту і є основним критерієм оцінки діяльності
керівника.

4.5. Внесення змін та доповнень до чинного строкового трудового


договору (контракту) оформлюється додатковою угодою за згодою сторін.

 1. У строковому трудовому договорі (контракті) можуть бути
  передбачені додаткові, крім встановлених законодавством, пільги, гарантії
  та компенсації.

 2. Зволікання без поважних причин призначеним керівником з
  укладанням строкового трудового договору (контракту) або ухилення від
  цього протягом місяця з дня прийняття рішення районною радою, є
  підставою для розгляду районною радою питання про скасування рішення
  щодо призначення керівника.

Про невиконання рішення районної ради стосовно призначення керівника, в частині укладання строкового трудового договору (контракту), відділом з питань соціально – економічного розвитку територій та комунальної власності виконавчого апарату районної ради або іншим органом, уповноваженим Дніпропетровською районною радою, складається відповідна службова записка.

4.8. Закінчення строку дії строкового трудового договору (контракту)


є безумовною та остаточною підставою для звільнення керівника
підприємства, закладу, установи, якщо Дніпропетровською районною
радою або уповноваженим органом не буде прийняте рішення про
продовження трудових відносин з таким керівником.

4.9. Переукладання строкового трудового договору (контракту) з


керівником підприємства, установи або закладу відбувається у випадку
прийняття районною радою рішення про продовження трудових відносин з
керівником, шляхом підписання строкового трудового договору
(контракту) на новий термін.

5. Порядок звільнення та усунення від виконання обов'язків керівника підприємства, установи або закладу,

що належать до спільної власності територіальних громад

сіл, селищ, міста Дніпропетровського району

5.1. Розгляд питання щодо розірвання, в тому числі - достроково, строкового трудового договору (контракту) та звільнення керівника підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпропетровського району проводиться у разі:

5.1.1. Отримання заяви про звільнення, написаної власноруч керівником підприємства, установи або закладу, яка подається керівником до Дніпропетровської районної ради.

У заяві обов'язково повинна зазначатися причина звільнення (розірвання строкового трудового договору або контракту).

При звільненні у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, до заяви додається довідка МСЕК.

Заява вважається прийнятою, починаючи з дати надходження її до Дніпропетровської районної ради та присвоєння заяві вхідного номеру, про що на ній робиться відповідний напис.

5.1.2. Наявності підстав, передбачених статтями 40, 41 КЗпПУ.

5.1.3. Наявності підстав, передбачених контрактом.

5.1.4. Отримання рішення профспілкового комітету підприємства,
установи, закладу з вимогою про звільнення керівника підприємства на
підставі ст. 45 КЗпПУ за порушення умов колективного договору.

До вимоги повинні додаватися документи з доказами про порушення законодавства України про працю та невиконання особисто керівником підприємства зобов'язань за колективним договором, на підставі яких потрібно розірвати строковий трудовий договір (контракт) та звільнити його з посади.

До вимоги в обов'язковому порядку додаються протоколи засідань профспілкового комітету підприємства та зборів колективу, на яких розглядалися питання невиконання керівником колективного договору, порушення ним законодавства про працю та прийнято рішення про розірвання строкового трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, закладу на підставі статті 45 КЗпПУ.

5.1.5. Закінчення терміну дії укладеного з керівником строкового


трудового договору (контракту).

Відділ з питань соціально – економічного розвитку територій та комунальної власності виконавчого апарату районної ради або інший орган, уповноважений Дніпропетровською районною радою, за місяць до закінчення терміну дії укладеного з керівником підприємства, закладу, установи строкового трудового договору (контракту) та у разі неприйняття рішення про його переукладання, повинен направити керівникові письмове повідомлення про припинення трудових відносин.

5.2. Рішення про припинення трудових відносин з керівником
приймається районною радою на підставі пропозицій, які надаються постійними комісіями районної ради, відділом з питань соціально – економічного розвитку територій та комунальної власності, юридичним відділом виконавчого апарату районної ради, крім випадків, передбачених пунктом 1.3. цього Положення.

5.3. У разі появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного


або токсичного сп'яніння, відмови або ухилення від обов'язкових
медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони
праці, та протипожежної охорони, в інших випадках, передбачених
законодавством, керівника підприємства, установи, закладу може бути
відсторонено від виконання обов'язків. Про відсторонення керівника від
роботи видається розпорядження голови районної ради.

5.4. Записи в трудову книжку керівника підприємства, установи, закладу, здійснюються на підставі рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, особою відповідальною за кадровий облік на підприємстві, в установі, закладі, або іншою посадовою особою, уповноваженою головою районної ради.
Керуючий справами В.В.ЖЕГАНСЬКИЙ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка