Додаток до рішення Одеської міської ради від 29. 10. 2014p №55563-vi міська цільова програма «Здоров’я» на 2012-2014 рокиСкачати 414.94 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір414.94 Kb.
ТипДодаток
Додаток

до рішення Одеської міської ради

від 29.10.2014p

№55563-VIМіська цільова програма «Здоров’я» на 2012-2014 роки

(далі – Програма)


  1. Паспорт Програми.

  2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

  3. Визначення мети Програми.

  4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

  5. Перелік заходів та завдань Програми.

  6. Ресурсне забезпечення Програми.

  7. Очікувані результати та ефективність Програми.

  8. Координація та контроль за ходом виконання Програми.


1. Паспорт Програми
Міська цільова програма «Здоров’я» на 2012-2014 роки

(назва міської цільової програми)


Ініціатор розроблення Програми – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради.

Розробник Програми – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради.

Відповідальний виконавець Програми – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради.

Учасник Програми – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради.

Термін реалізації Програми – 2012- 014 роки.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, – 71548,3 тис.грн, у тому числі кошти бюджету міста Одеси – 71548,3 тис.грн.


Законодавчі підстави для виконання Програми:

- Програма Президента України “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”;

- Закон України від 07.07.2011р. № 3611-VI “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги”;

- Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки»;

- Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»: Національний проект «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 р. № 1164-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 року № 877 «Про затвердження Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки»;

- Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року»;

- наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2011 р. № 726 «Про вдосконалення організації надання медичної допомоги матерям та новонародженим у перинатальних центрах»;

- обласна програма «Репродуктивне здоров’я населення Одеської області до 2015 року»;

- рішення Одеської обласної ради від 26.08.2011 року № 206-VI «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2007 року № 397-V «Про затвердження обласної програми «Репродуктивне здоров’я населення Одеської області до 2015 року».


2. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

Існуюча система охорони здоров’я в основному спрямована на лікування пацієнтів, а не на профілактику захворювань та їх раннє виявлення, що призводить до виникнення хронічної форми хвороб, зростання первинної інвалідизації та смертності. Значна кількість проблем виникає через недостатній рівень впровадження високотехнічних медичних технологій.

У межах реалізації проекту оптимізації системи надання медичної допомоги населенню з пріоритетним розвитком первинної та екстреної медичної допомоги планується створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Метою організації центрів є удосконалення системи медичної допомоги шляхом забезпечення її доступності та якості на первинному рівні за раціонального використання ресурсів галузі.

Відкриття центрів первинної медико-санітарної допомоги дозволить покращити стан здоров`я населення міста шляхом створення доступної медичної допомоги всім верствам населення.

Важливим напрямком розвитку охорони здоров’я міста є також надання невідкладної медичної допомоги населенню в умовах реформування системи охорони здоров’я.

З початку року в Україні діє Закон "Про екстрену медичну допомогу". За інформацією Міністерства охорони здоров’я України у 2011 році до служби швидкої медичної допомоги надійшло близько 13 мільйонів викликів, з них в понад 11 мільйонах випадків до пацієнтів були направлені карети з фахівцями. При цьому, майже 2 мільйони 300 тисяч громадян потребували госпіталізації, з яких у 444 тисяч були офіційні направлення від лікарів. Тобто майже 9 мільйонам громадян було фактично надано амбулаторну допомогу вдома, ще в понад 1 мільйоні 700 тисячах викликів допомога була надана на етапі консультації диспетчера за телефоном, що не потребувало виїзду бригади. Розмежування викликів на екстрені та не екстрені сприяє ефективнішому використанню ресурсів служби екстреної допомоги та порятункові більшої кількості громадян. Надання невідкладної медичної допомоги буде здійснюватись у центрах первинної медико-санітарної допомоги, для оснащення яких потрібно придбання автомобілів.

Серцево-судинна патологія залишається однією з основних причин захворюваності та смертності. Частка ішемічної хвороби серця у структурі загальної смертності становить більш 60%, у зв’язку з чим одним з найважливіших аспектів діяльності системи охорони здоров’я є своєчасне надання кваліфікованої медичної допомоги хворим з гострими та хронічними захворюваннями серця та судин. З метою організації надання невідкладної допомоги при гострому коронарному синдромі, створення доступності усіх видів кардіологічної допомоги, у тому числі інвазивної, необхідним є придбання сучасного обладнання для оснащення кардіологічних відділень лікарень міста.

Збільшення хвороб, які призводять до незворотних уражень нирок, потребують збільшення обсягів замісної ниркової терапії методом гемодіалізу. Відділення гемодіалізу в КУ «Міська клінічна лікарня № 10» працює у дві зміни. За 2013 рік у відділенні проведено 11 327 гемодіалізів, що дало змогу лікуватися 76 пацієнтам з термінальною нирковою недостатністю безкоштовно. Останнім часом спостерігається збільшення хворих, які потребують лікування методом гемодіалізу (щорічно на 35-40 осіб). На даний час черга на проведення цієї процедури становить 139 хворих. З метою забезпечення усіх хворих необхідним видом лікування у минулому році встановлено ще 5 апаратів штучної нирки. Для забезпечення хворих, які знаходяться в черзі на лікування, програмним гемодіалізом необхідно організувати роботу відділення гемодіалізу КУ «Міська клінічна лікарня № 10» у три зміни замість двох.

Цукровий діабет займає третє місце за розповсюдженістю серед неінфекційних хвороб, які призводять до інвалідності та смертності. На диспансерному обліку в лікувально-профілактичних установах міста перебувають 35796 хворих, у тому числі 130 дітей та 72 підлітка. При цьому, інсулінозалежна форма цукрового діабету зареєстрована у 5057 пацієнтів, у тому числі 130 дітей та 72 підлітків.

Близько 45% хворих мають важкі ускладнення діабету, які призводять до втрати працездатності, погіршення стану здоров’я.

Забезпечення хворих високоякісними препаратами інсуліну в повному обсязі останніми роками дало змогу зменшити кількість ускладнень діабету у вигляді діабетичної гангрени на 27,3%, діабетичної нефропатії на 3,4%.

З 01.01.2007 р. Україна перейшла на реєстрацію новонароджених з вагою від 500 грам та терміном гестації з 22 тижнів. Щороку у місті Одесі народжується понад 335 недоношених немовлят, 142 з яких потребують введення спеціального препарату сурфактанту у перші хвилини життя для забезпечення адекватного стану легенів, покращення виживаності і збереження здоров’я дитини в подальшому.

Питома вага інфекційних захворювань в структурі перинатальної смертності складає 25-35%.

У місті Одесі всього за дитячими поліклініками закріплено 146300 дітей до 17 років включно, у тому числі дітей-інвалідів: станом на 01.07.2013 року – 2020 дітей (на 84 дитини більше, ніж в аналогічному періоді 2012 року). Також первинно у поточному році інвалідність оформлено 131 дитині (на 37 дітей більше, ніж за аналогічний період 2013 року).

У лікувально-профілактичних установах на обліку перебувають інваліди та діти-інваліди, які потребують закупівлі життєво необхідних медикаментів.

У місті Одесі на обліку знаходиться 11 дітей та підлітків із затримкою росту. Такі діти потребують замісної терапії гормоном росту для нормалізації фізичного і статевого розвитку. Така терапія у майбутньому покращить якість життя цих маленьких громадян шляхом досягнення нормального зросту і статевого розвитку, покращить репродуктивну функцію.

На муковісцидоз страждають 15 хворих, у тому числі 11 дітей, 3 підлітка і одна доросла людина. Забезпечення хворих ферментними препаратами знижує їх захворюваність на кишкові розлади шляхом нормалізації засвоєння харчових інгредієнтів і, як наслідок, нормалізації обміну речовин, що вкрай необхідно для підростаючого організму дитини для нормального функціонування всіх органів і систем.

Пацієнти, які страждають на вроджений дефіцит ферменту, який забезпечує метаболізм амінокислоти фенілаланін, – фенілкетонурію, потребують забезпечення наявності повноцінного білку для розвитку і функціонування всіх органів і систем організму людини. Продукти лікувального харчування забезпечують хворого повноціннім білком без вмісту амінокислоти фенілаланіну, яка у цих людей не перероблюється у повному обсязі. При цьому, продукти неповноцінного обміну фенілаланіну у дітей з фенілкетонурією накопичуються в організмі, що призводить до отруєння, в першу чергу, нервової системи дитини і, як наслідок, до значної розумової відсталості. Забезпечуючи дітей лікувальним харчуванням у період розвитку всіх органів та систем, а також під час формування інтелекту, зберігається розумовий розвиток і, таким чином, у подальшому знижується фінансовий тягар на державу і суспільство.

З гемофілією на обліку перебувають 8 дітей, які потребують введення з лікувальною і профілактичною метою препарату VІІІ фактору згортання крові. Діти, що хворіють гемофілією, страждають на часті кровотечі і крововиливи, у тому числі у порожнині суглобів та під надкісницю, що заважає руху в уражених кінцівках і спричиняє сильний біль. Особливо необхідні для вживання препарати згортання крові у дитячому віці у період інтенсивного росту, коли надкісниця дуже багата на кровоносні судини, що спричиняє масивність кровотеч. Проведення замісної терапії препаратом згортання крові зменшує інтенсивність крововиливів і, таким чином, знижує кількість ускладнень та підвищує якість життя хворого.

У 2011 році 45 дітей зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу потребували введення препарату «Диспорт», який тривало зменшує напруженість у спастичних м’язах і, таким чином, дозволяє розвинути рухи у кінцівках, що у подальшому призводить до кращої адаптації дитини.

Щорічна кількість пологів по місту за останні 5 років перевищує 10 тисяч і має постійну тенденцію до збільшення: у 2008 р. – 10 681 пологи, у 2012 – 11 228. Коефіцієнт народжуваності протягом 5 років залишається стабільним і складає в середньому 11,3%.

Кількість ускладнених пологів щорічно складає приблизно 50% від загального числа пологів (40,4-47,3%), що значно перевищує європейські показники (25-30%).

Залишається стабільно високою кількість жінок фертильного віку, у яких вагітність протікає на тлі екстрагенітальної патології – до 60%. Біля 15-17% вагітних з екстрагенітальною патологією потребують госпіталізації до багатопрофільних установ у зв'язку з високим ступенем ризику виникнення ускладнень.

Рівень перинатальної смертності останніми роками залишається високим і становить 5,16% у 2013 р., 5,0% – у 2012 р., 5,4% – у 2011 р., 5,20% – у 2010 р. та 5,96% – у 2009 р. У структурі причин перинатальної смертності більше двох третин займають стани, що виникли під час вагітності та пологів (72%).

Показник передчасних пологів складає в середньому 4,52%, при цьому 70% з них відбуваються в КУ «Пологовий будинок № 5».

Захворюваність новонароджених знизилася з 18,77% у 2008 р. до 12,92% у 2013 р., проте залишається досить високою. Виходжування на другому етапі щорічно потребує близько 5-8% новонароджених дітей.

Особливої актуальності проблема перинатальної смертності набуває в умовах, коли Україна працює за стандартами ВООЗ, відповідно до яких повинні виходжуватися всі немовлята вагою від 500 г.

Наявне обладнання не завжди дозволяє надати на необхідному рівні медичну допомогу новонародженим, що перебувають в критичному стані.

Усе вищевказане свідчить про необхідність створення міського перинатального центру ІІ рівня на базі КУ «Пологовий будинок № 5», що дозволить забезпечити доступність висококваліфікованої акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги мешканцям міста Одеси.


3. Визначення мети Програми
Метою Програми є створення умов для реалізації конституційного права населення на соціальний захист та здоров’я шляхом забезпечення гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров’я, недопущення попереджувальних материнських втрат та зниження малюкової смертності, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги.


  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи

виконання Програми
Для досягнення мети Програми необхідно забезпечити населення безпечними, ефективними та якісними лікарськими засобами, виробами медичного призначення, здійснити оптимізацію організації медико-санітарної допомоги населенню для забезпечення її більш високої якості та ефективності за рахунок поліпшення доступності профілактичної, діагностичної та лікувальної допомоги.

Заходи Програми:

- збереження та зміцнення здоров’я населення шляхом первинної профілактики захворювань;

- формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного здоров’я через просвітницьку роботу на підставі програм профілактики цих хвороб, сприяння пропаганді здорового способу життя;

- забезпечення максимального охоплення диспансерним наглядом хворих на неінфекційні захворювання;

- забезпечення повного охоплення диспансерним наглядом всіх дітей, хворих на гемофілію, фенілкетонурію, муковісцидоз, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту відповідно до діючих протоколів;

- забезпечення навчання усіх вперше виявлених хворих на цукровий діабет методам самоконтролю за вмістом цукру в крові;

- забезпечення надання якісної екстреної медичної допомоги при нещасних випадках, травмах, отруєннях, гострих порушеннях життєвих функцій;

- забезпечення хворих на цукровий діабет безпечними, ефективними та якісними лікарськими засобами, виробами медичного призначення;

- забезпечення хворих на гемофілію, фенілкетонурію, муковісцидоз, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту ефективними та якісними лікарськими засобами, виробами медичного призначення відповідно до діючих протоколів;

- забезпечення хворих на ХНН у термінальній стадії замісною нирковою терапією методом гемодіалізу;

- забезпечення визначення ліпідів крові, починаючи з підліткового віку;

- забезпечення надання спеціалізованої кардіологічної допомоги хворим на ГКС в умовах відділень інтенсивної терапії кардіологічних стаціонарів;

- профілактичне та діагностичне обстеження хворих методом рентгенографії та флюорографії з метою своєчасного виявлення хвороб легенів;

- забезпечення обстеження хворих методом комп’ютерної томографії та ангіографії;

- забезпечення доступності населення міста до тестування на гепатити, ТОRСН-інфекцію;

- забезпечення неонатологічних відділень сучасним обладнанням для надання медичної допомоги новонародженим відповідно до діючих протоколів;

- забезпечення жіночого та дитячого населення висококваліфікованою доступною акушерсько-гінекологічною та неонатологічною допомогою.


Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2012-2014 років, у тому числі за етапами:
2012 рік:

- забезпечити доступність населення міста до тестування на гепатит, ТОRСН- інфекцію шляхом закупівлі тест-систем;

- забезпечити хворих на цукровий та нецукровий діабет лікарськими засобами;

- забезпечити своєчасну діагностику туберкульозу та інших захворювань шляхом закупівлі рентгенодіагностичної апаратури, комп’ютерних томографів;

- забезпечити надання якісної невідкладної медичної допомоги шляхом оснащення бригад швидкої медичної допомоги сучасним обладнанням;

- забезпечити хворих на термінальну стадію хронічної ниркової недостатності лікуванням методом гемодіалізу шляхом закупівлі витратних матеріалів для проведення процедур;

- забезпечити дітей та підлітків хворих на гемофілію, фенілкетонурію, муковісцидоз, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту та хворих-реципієнтів органів лікарськими засобами;

- забезпечити лікування недоношених дітей від РДС лікарськими засобами;

- забезпечити обстеження дітей та підлітків для своєчасного виявлення туберкульозу.
2013 рік:

- забезпечити доступність населення міста до тестування на гепатит, ТОRСН-інфекцію шляхом закупівлі тест-систем;

- забезпечити хворих на цукровий діабет лікарськими засобами;

- провести підготовчу роботу для оснащення центрів первинної медико-санітарної допомоги обладнанням відповідно до табелів;

- забезпечити хворих на термінальну стадію хронічної ниркової недостатності лікуванням методом гемодіалізу шляхом закупівлі витратних матеріалів для проведення процедур;

- забезпечити хворих після трансплантації органів імунодепресантами;

- забезпечити хворих на гемофілію, фенілкетонурію, муковісцидоз, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту та хворих-реципієнтів органів лікарськими засобами;

- забезпечити лікування недоношених дітей від РДС лікарськими засобами;

- забезпечити обстеження дітей та підлітків для своєчасного виявлення туберкульозу;

- провести підготовчі роботи для створення перинатального центру ІІ рівня медичної допомоги на базі КУ «Пологовий будинок № 5».


2014 рік:

- забезпечити доступність населення міста до тестування на гепатит, ТОRСН- інфекцію шляхом закупівлі тест-систем;

- забезпечити хворих на цукровий діабет лікарськими засобами;

- забезпечити надання якісної невідкладної медичної допомоги шляхом оснащення центрів первинної медико-санітарної допомоги транспортними засобами;

- забезпечити оснащення центрів первинної медико-санітарної допомоги відповідно до табелів оснащення;

- забезпечити підготовку лікарів за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина;

- забезпечити хворих на термінальну стадію хронічної ниркової недостатності лікуванням методом гемодіалізу шляхом закупівлі витратних матеріалів для проведення процедур;

- забезпечити хворих після трансплантації органів імунодепресантами;

- забезпечити профілактичне та діагностичне обстеження хворих методом флюорографії з метою своєчасного виявлення хвороб легенів;

- забезпечити хворих на гемофілію, фенілкетонурію, муковісцидоз, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту та хворих-реципієнтів органів лікарськими засобами;

- забезпечити лікування недоношених дітей від РДС лікарськими засобами;

- забезпечити обстеження дітей та підлітків для своєчасного виявлення туберкульозу;

- створити перинатальний центр ІІ рівня надання медичної допомоги на базі КУ «Пологовий будинок № 5».

5. Перелік заходів та завдань Програми
Мета програми може бути досягнута шляхом вирішення таких завдань:

- поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного довголіття та тривалості життя;

- проведення активної демографічної політики, оптимізація і поліпшення якості перинатальної допомоги, наближення до рівня світових стандартів з питань охорони материнства та дитинства;

- забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;

- запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров’я, сприяння діяльності закладів охорони здоров’я всіх форм власності;

- оптимізація організації медико-санітарної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

- забезпечення населення безпечними, ефективними та якісними лікарськими засобами, виробами медичного призначення.
Завдання та заходи Програми здійснюються згідно з додатком.


  1. Ресурсне забезпечення ПрограмиОбсяг коштів, які пропонується витратити на виконання Програми

Етапи виконання

Усього витрат

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Усього, в т.ч.:

19149,3

22322,0

30077,0

71548,3

Державний бюджет

Бюджет міста Одеси

19149,3

22322,0

30077,0

71548,3

Інші джерела
Даний обсяг фінансування є орієнтовним. Остаточне визначення обсягів видатків на фінансування Програми з бюджету міста буде здійснюватися при формуванні бюджетів на відповідні роки.

Реалізація Програми здійснюватиметься згідно з напрямками діяльності та заходами Програми шляхом централізованої закупівлі департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради.

7. Очікувані результати та ефективність виконання Програми
Результативні показники, що характеризують виконання Програми:


Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний обсяг фінансування

1. Затрат:

- забезпечення хворих лікарськими препаратами та витратними матеріалами для гемодіалізу;


- закупівля препаратів імуносупресорів для лікування хворих після трансплантації органів;
- закупівля тест-систем для обстеження на TORCH групу інфекцій та тестування на гепатити;
- закупівля туберкуліну для обстеження дітей та підлітків;
- забезпечення хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування;
- закупівля сурфактанту для лікування недоношених;
- забезпечення окремих пільгових категорій хворих, які за життєвими показниками повинні бути забезпечені безоплатними лікарськими засобами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303

тис.грн


тис.грн

тис.грн


тис.грн

тис.грн


тис.грн

тис.грн


звітність

звітність

звітність

звітність

звітність

звітність

звітність31469,9


5491,3

4588,7


2 608,4

2 464,9


2 745,3

13814,0


2. Продукту:

- кількість процедур гемодіалізу (на рік);


- кількість реципієнтів органів;
- кількість наборів для тестування на TORCH-групу інфекцій та гепатити (на рік);
- кількість дітей, яким потрібно обстеження на туберкульоз;
- кількість хворих на фенілкетонурію;
- кількість хворих, які потребують лікування препаратами сурфактанту;
- середня (на термін дії Програми) кількість окремих пільгових категорій хворих, які за життєвими показниками повинні бути забезпечені безоплатними лікарськими засобами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303

одиниць
осіб


одиниць


осіб

осіб


осіб

осіб


звітність


звітність

звітність

звітність

звітність

звітність

звітність21 168
44


1540


109 100

15

1425150

3. Ефективності:


- середня вартість однієї процедури гемодіалізу на рік;
- середньомісячні витрати на одного хворого після трансплантації органів;
- середня вартість одного тестування для обстеження на TORCH-групу інфекцій та гепатити на рік;
- середня вартість 1 вакцинації дітей та підлітків проти туберкульозу на рік;
- середня вартість забезпечення одного хворого на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування на рік;
- середня вартість забезпечення хворих препаратами сурфактанту на рік

грн

тис.грн

грнгрн

грн

грн

розрахунок


розрахунок

розрахунок

розрахунок

розрахунок

розрахунок


490,0

10,4

990,012,0

54,7

6 840,0


4. Якості:


- стабілізація рівня первинного виходу на інвалідність шляхом запобігання ускладненням неінфекційних захворювань серед населення;


на 10000 осібплан

50,0

- зниження рівня госпіталізації до стаціонарів;%

план

10


- досягнення охоплення базовою вакцинацією дитячого населення;

%

план

90-95


- зниження кількості повторних викликів ШМД до пацієнтів;


%

план

10


- досягнення охоплення профілактичним ФГ обстеженням;


на

1 000 осіб


план

450


- недопущення попереджувальних материнських втрат, зниження малюкової смертності

%


звітність1

Реалізація Програми дозволить досягти:

1. Підвищення рівня діагностики та якості лікування хворих.

2. Забезпечення доступності та підвищення якості надання первинної медико-санітарної та невідкладної медичної допомоги населенню.

3. Зменшення захворюваності на інфекційні хвороби і покращення епідемічної ситуації.

4. Недопущення попереджувальних материнських втрат та зниження малюкової смертності, зниження захворюваності новонароджених та поліпшення демографічних показників.

5. Поліпшення якості життя дитячого населення, профілактики хронічних захворювань та інвалідності дітей.

6. Поліпшення якості життя дітей із затримкою росту у майбутньому шляхом нормалізації фізичного і статевого розвитку.

7. Підвищення працездатності і якості життя хворих на цукровий діабет, гемофілію, муковісцидоз, серцево-судинні захворювання шляхом зменшення кількості ускладнень захворювання і рівня смертності від цих причин.

8. Здійснення адаптації і поліпшення якості життя дітей з ДЦП та їхніх батьків шляхом розвитку кістково-м’язової системи і придбання нових рухових навичок.

9. Запобігання виникненню ускладнень у хворих на фенілкетонурію, у першу чергу, з боку нервової системи у вигляді розумової відсталості, що призведе до зменшення фінансового тягаря на медичну і соціальну допомогу особам з розумовою відсталістю.

10. Своєчасного виявлення туберкульозу серед дітей у віці до 14 років, що призведе до зменшення ускладнень і резистентності до протитуберкульозних препаратів, знизить показник первинної інвалідності хворих і, як наслідок, зменшить фінансовий тягар на бюджет.

11. Медичного супроводу хворих з нирковою недостатністю, їх доопераційної і післяопераційної підтримки, зменшення кількості ускладнень, що призведе до підвищення якості і строку життя таких хворих.

12. Зниження інвалідності, смертності та скорочення рівня захворюваності населення на серцево-судинні хвороби.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.

Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим використанням коштів для досягнення очікуваних результатів Програми здійснюється департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради та постійною комісією Одеської міської ради з охорони здоров’я.

Головні виконавці Програми щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним надають інформацію Одеській міській раді про стан виконання Програми.

За результатами виконання заходів Програми, з метою її оприлюднення департамент охорони здоров’я Одеської міської ради надає інформацію до департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.

Організаційне забезпечення реалізації Програми та контроль за виконанням її заходів здійснює департамент охорони здоров’я Одеської міської ради.

Секретар ради О. Бриндак

Додаток

до Програми


Завдання та заходи Програми


Найменування

завдання


Найменування

показникаЗначення показника

Найменування

заходу


Головний

розпорядник

бюджетних коштів


Джерела

фінансування

(державний бюджет,

бюджет м. Одеси,

інші джерела)


Прогнозний

обсяг


фінансових ресурсів

для виконання завдань,

тис.грн


У тому числі

за рокамиусього

за роками

2012 р.

2013 р.2014 р.
2012 р.

2013 р.

2014 р.
Міська цільова програма «Здоров`я» на 2012- 2014 роки

1. Забезпечення пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги


2. Отримання вторинної спеціалізації лікаря загальної практики (сімейний лікар)

3. Забезпечення якості надання медичної допомоги в лікувально-профілактичних установах під час виникнення надзвичайних ситуацій


4. Забезпечення проведення хворим на термінальну ниркову недостатність замісної ниркової терапії

5. Забезпечення лікарськими препаратами хворих реципієнтів органів


6. Забезпечення хворих на інсулінозалеж-ний цукровий діабет препаратами інсуліну


7. Забезпечення доступності населення до тестування на гепатити
8. Обстеження жінок репродуктивного віку для прегравідарної підготовки, вагітних та новонароджених на інфекції TORCH-групи
9.Забезпечення надання специфічного лікування інфекційним хворим

10.Організація лабораторії для забезпечення обстеження населення на особливо небезпечні інфекції


11. Забезпечення

своєчасного виявлення туберкульозу серед підлітків

12. Забезпечення адекватного стану легенів недоношених новонароджених шляхом введення препарату сурфактанту у перші хвилини життя
13. Забезпечення хворих на муковісцедоз ферментними препаратами

14. Забезпечення хворих на фенілкетонурію лікувальним харчуванням

15. Забезпечення дітей та підлітків, хворих на гемофілію препаратами згортання крові
16. Забезпечення хворих, у тому числі дітей та підлітків, із затримкою росту замісною терапією
17. Забезпечення дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, реабілітаційним лікуванням

18. Забезпечення проведення профілактичного флюорографіч-ного обстеження населення з метою своєчасного виявлення туберкульозу

Всього


Кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі –

ЦПМСД)
Кількість лікарів


Кількість установ охорони здоров’я

Кількість хворих на термінальну ниркову недостатність, які потребують замісної ниркової терапії


Кількість хворих реципієнтів органів, які потребують лікування препаратами імуносупрессо-рами


Кількість хворих на інсуліно-залежний цукровий діабет, які потребують лікування інсулінами
Кількість тест-систем, необхідних для обстеження населення
Кількість жінок репродуктивного віку, які підлягають обстеженню на інфекції TORCH-групи

Кількість упаковок

Кількість обстежень на особливо небезпечні інфекції
Кількість підлітків, які підлягають обстеженню на туберкульоз (тис. осіб)
Кількість

недоношених новонароджених, яким потрібно введення препарату сурфактанту у перші хвилини життя


Кількість хворих на муковісцедоз, яким потрібно лікування ферментними препаратами


Кількість хворих на фенілкетонурію, яким потрібно лікувальне харчування
Кількість хворих на гемофілію, яким потрібно лікування препаратами згортання крові

Кількість хворих із затримкою росту, які потребують замісної терапії


Кількість дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, які потребують реабілітаційного лікування


Кількість апаратів


11

85
6

132

44

5191


3603
36000

79

6000


397,3

424

14

15

8


12


27

2

72

37


4555
1200

12000


144,1

140


9

15


8

12

2776

40


5057
1200

12000

144,1142

14

15


8


12

27


11

85
6

132

44

5191


1203
12000

79

6000


109,1

142

14

15

8


12


27

2


Разом за Програмою
У тому числі

Забезпечення оснащення ЦПМСД згідно з табелем оснащення


Навчання лікарів


Оснащення 40 лікувальних установ автономними джерелами електропоста-чання

Придбання ліків та витратних матеріалів для проведення замісної ниркової терапії

Придбання препаратів імунодепре-сантів для лікування хворих реципієнтів органів


Придбання препаратів інсуліну для лікування хворих на інсулінозалеж-ний цукровий діабет

Придбання тест-систем для діагностики на гепатити

Закупівля діагностичних тест-систем для діагностики на інфекції TORCH-групи
Закупівля вакцин, анатоксинів, імунобіологіч-них препаратів та лікувальних сироваток
Закупівля споживних середовищ, лабораторного скла, обладнання
Придбання туберкуліну для обстеження підлітків

Закупівля препарату сурфактанту для лікування недоношених новонароджених

Закупівля ферментних препаратів для лікування хворих на муковісцедоз
Закупівля продукту лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію
Закупівля препаратів згортання крові для лікування хворих на гемофілію

Закупівля препаратів гормону росту для лікування хворих із затримкою росту


Закупівля лікарського препарату «Диспорт»
Придбання флюорографіч-них апаратів для лікувальних установ міста


Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради


Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради


Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради


Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради


Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради


Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради


Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради


Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради


Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради


Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
Державний бюджет
Бюджет м. Одеси

Бюджет м. Одеси

(бюджет розвитку)

Бюджет м. Одеси


Бюджет м. Одеси

(бюджет розвитку)

Бюджет м. Одеси

Бюджет м. Одеси

Бюджет м. Одеси

Бюджет м. Одеси

Бюджет м. Одеси

Бюджет м. Одеси

Бюджет м. Одеси

Бюджет м. Одеси
Бюджет м. Одеси

Бюджет м. Одеси


Бюджет м. Одеси
Бюджет м. Одеси

Бюджет м. Одеси

Бюджет м. Одеси

Бюджет м. Одеси

(бюджет розвитку)

Бюджет м. Одеси


2715,0

425,0

1382,0


31469,9

5491,3,0


10189,2

1641,4
4588,7

35,0

779,7


2608,4

2745,3

550,9

2464,9


2101,9

972,0

87,7

1300,071548,3
Загальний

фонд – 66151,3


Спеціальний фонд – 5397,0

8757,4


1497,3

2686,2
564,2

1668,5

779,7


1082,3

802,5


166,4

725,4

419,4

19149,3
Загальний фонд11345,4


2344,0

3503,0
717,2

1558,2

971,4


181,3

850,0

763,8

87,722322,0
Загальний фонд

2715,0

425,0

1382,0


11367,1

1650,0


4000,0

360,0
1362,0

35,0

1526,1


971,4

203,2


889,5

918,7

972,0

1300,030077,0
Загальний фонд – 24680,0

Спеціальний фонд – 5397,0Каталог: images -> File -> DODATKI 2014 -> GORSOVET
DODATKI 2014 -> Приморська районна адміністрація одеської міської ради Річний звіт 2013 р
DODATKI 2014 -> Додаток до рішення Одеськ ої міської ради від № звіт про виконання Програми
DODATKI 2014 -> Розпорядження Одеського міського голови №1215
DODATKI 2014 -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № звіт про виконання Програми
DODATKI 2014 -> Розпорядження міського голови №914 від 29. 09. 2014 План загальноміських заходів з підготовки та відзначення Дня ветерана і Міжнародного дня громадян похилого віку № з/п Назва заходу
DODATKI 2014 -> Розпорядження міського голови від 04. 03. 2014 №113 План заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка № з/п Назва заходу Дата та час проведення
DODATKI 2014 -> Розпорядження міського голови №1328 від 24. 12. 2014 План заходів щодо святкування Нового 2015 року № з/п Заходи Місце проведення Дата та час проведення
DODATKI 2014 -> Розпорядження Одеського міського голови №352
DODATKI 2014 -> Розпорядження Одеського міського голови №375
GORSOVET -> Додаток до рішення Одеської міської ради №6002-vi від 24. 12. 2014р. Міська цільова програма


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка