Додаток до рішення Одеської міської ради від № ПрограмаДата конвертації13.12.2016
Розмір0.7 Mb.
ТипДодаток
 Додаток

до рішення

Одеської міської ради

від

Програма

підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси

на 2013-2015 роки

м. Одеса – 2013


ПАСПОРТ
ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОДЕСИ НА 2013-2015 РОКИ

(далі – Програма)
1. Ініціатор розроблення Програми

180410 Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
(КФКВ)                    (найменування головного розпорядника)

2. Розробник Програми

180410  Департамент економічного розвитку Одеської міської ради  
(КФКВ)   (найменування відповідального виконавця)
                    
3. Співрозробники Програми (у разі наявності): відсутні.
4. Відповідальний виконавець Програми

180410  Департамент економічного розвитку Одеської міської ради  
(КФКВ)  
5. Учасники Програми

180410  Департамент економічного розвитку Одеської міської ради  
(КФКВ)   Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

Департамент комунальної власності Одеської міської ради

Районні адміністрації Одеської міської ради

КП «Агентство програм розвитку Одеси»

Департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради

Юридичний департамент Одеської міської ради

Департамент фінансів Одеської міської ради

6.Термін реалізації Програми - 2013-2015 роки:

6.1. Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) – відсутні.


7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього – 3270,0 тис.грн, у тому числі:

7.1. Кошти бюджету міста Одеси – 3270,0 тис.грн (2013 рік – 325,0 тис.грн; 2014 рік – 1355,0 тис.грн; 2015 рік – 1590,0 тис.грн).

7.2. Кошти інших бюджетів ­– 00, 0 тис.грн.

7.3. Кошти інших джерел – 00,0 тис.грн.


Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Стійкий розвиток економіки, відродження конкурентоспроможних виробництв, повноцінне використання потенціалу міста та зростання рівня життя населення вимагає відповідних капітальних вкладень у виробничу і соціальну сферу. Проте, враховуючи обмеженість бюджетних коштів, важливим напрямком місцевої інвестиційної політики є створення сприятливих умов для залучення приватного інвестиційного капіталу та стимулювання інвестиційних витрат представників бізнесу.Однак спостерігається зменшення обсягу капітальних інвестицій в економіку міста. Основним джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємств та організацій. В 2012 році на них припадало 53,6 % загального обсягу інвестицій в основний капітал. Тому дуже важливо забезпечити всебічну підтримку підприємств у реалізації інвестиційних проектів.

Основні показники, що відображають стан інвестиційної діяльності в Одесі

Показники

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець року (капітал нерезидентів, спрямований до статутних фондів підприємств міста), млн.дол.США

501,3

516,8

553,6

628,2

700,6

748,9

Надходження прямих іноземних інвестицій (капіталу нерезидентів, спрямованого до статутних фондів підприємств міста), млн.дол.США
15,5

36,8

74,6

72,4

48,9

Капітальні інвестиції за 2008-2012 рр., млн.грн (у фактичних цінах, без ПДВ)

2008

рік

2009

рік

2010

рік

2011

рік

2012

рік

Освоєно (використано) капітальних інвестицій, тис.грн

8241,5

7789,9

6384,3

6063,9

5244,6


Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2012 році


Найменування

тис.грн

%

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

5244609

100,00

Кошти державного бюджету

127315

2,43

Кошти місцевих бюджетів (міста, району, області тощо)

218882

4,17

Власні кошти підприємств і організацій

2811536

53,61

Кредити банків та інші позики

1334652

25,45

Кредити іноземних банків

16490

0,31

Кошти вітчизняних інвестиційних компаній, фондів тощо

50956

0,97

Інші джерела фінансування

701268

13,37

В умовах нестачі фінансових ресурсів в Україні одним з пріоритетних завдань є залучення іноземних інвестицій в реальний сектор економіки.

Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку міста були: Кіпр (25,3 % від загального обсягу прямих інвестицій в місто), Нідерланди (17,7 %), США (7,7 %), Велика Британія (6,8 %), Франція (6,4 %), Німеччина (5,8 %).

Інвестиційно привабливими були підприємства таких видів економічної діяльності, як: промисловість – отримали 28,9 % від загального обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) міста; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг – 22,6 %; діяльність транспорту та зв’язку – 17,2 %; будівництво – 10,1 %; торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 8,6 %; фінансова діяльність – 4,3 %.

Станом на 31 грудня 2012 року прямі іноземні інвестиції до статутних фондів підприємств міста надійшли на суму 748,9 млн.дол. США. Порівняно з 01.01.2008 роком обсяги капіталу нерезидентів, спрямованого до статутних фондів підприємств міста, зросли на 50%. Однак обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій за рік знижуються з 2008 року. Тому необхідно реалізувати ряд заходів з покращення інвестиційного іміджу міста, підвищення рівня інформованості потенційних інвесторів про інвестиційний потенціал м. Одеси.
Інвестиції не тільки забезпечують фінансування розвитку економіки, а й передають виробничі інновації, маркетингові технології і канали реалізації, управлінський досвід, забезпечують навчання персоналу, збільшуючи таким чином конкурентоспроможність економіки міста на національному та міжнародному ринку. Поряд з цим зростаюча конкуренція між територіями за залучення інвестицій вимагає розробки комплексних механізмів такої діяльності.

Законодавчі підстави реалізації Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки:

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про інвестиційну діяльність»;

- Закон України «Про режим іноземного інвестування»;

- Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні»;

- Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»;

- Закон України «Про державно-приватне партнерство»;

- рішення Одеської обласної ради від 18.02.2011р. № 75-VI «Про затвердження Інвестиційної стратегії Одеської області на 2011-2015 роки»;

- рішення Одеської міської ради від 16.04.2013 р. № 3306-VI «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року».
Визначення мети Програми
Головною метою Програми є розроблення та впровадження ефективних механізмів формування привабливого інвестиційного іміджу Одеси та підтримки інвестиційної діяльності міста, які враховують особливості й тенденції розвитку міста, створення сприятливих та комфортних умов для розвитку інвестування та інформування про це потенційних інвесторів. Реалізація даної мети забезпечить суттєве розширення інвестиційних витрат діючих підприємств міста, а також збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку міста, в тому числі іноземних, для сталого економічного зростання та створення нових високооплачуваних робочих місць, максимального використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу міста, модернізації міської економіки.

Реалізація Програми дозволить позиціювати місто в очах інвесторів як територію перспективного та швидкого інвестування, яка має конкурентні переваги та можливості з реалізації комерційних прибуткових проектів.Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми
Даною Програмою розроблені конкретні завдання та заходи (додаються).

Досягнення основної мети Програми та залучення значного обсягу інвестицій в економіку та соціальну сферу можливе за рахунок здійснення комплексу заходів, спрямованих на вирішення найбільш гострих проблем, а саме:

1. Створення умов для розвитку інвестиційної діяльності.

Програма направлена на забезпечення комфортних умов інвестування як для інвесторів, що лише приймають рішення про ініціювання капіталовкладень в економіку міста, так і вже працюючих на території міста інвесторів:

- створення Інвестиційної ради при міському голові та включення до її складу представників не лише органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, що беруть участь у забезпеченні інвестиційного процесу, а й представників бізнесу, профільних експертів, дозволить:

  • удосконалити систему діалогу та обслуговування інвесторів;

  • оперативно реагувати на проблеми, що виникають при реалізації інвестиційних проектів;
  • підвищити ефективність інвестиційної політики міста;

  • володіти оперативною інформацією щодо інвестиційних пропозицій та можливостей підприємств тощо;

- надання в оренду за пільговою ставкою земельних ділянок комунальної власності під цільові призначення, що є пріоритетними для міста, дозволить покращити інвестиційний клімат міста, залучити інвестиції на реалізацію інвестиційних проектів, зокрема в рамках підготовки до чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу;

- розробка процедури оцінки інвестиційної привабливості проектів та проведення конкурсу на кращі бізнес-проекти міста дозволить сприяти реалізації кращих з них за рахунок промоції серед потенційних інвесторів;

- налагодження механізму співпраці науковців та вітчизняних і закордонних інвесторів, що сприятиме:

  • комерційному освоєнню розробок та винаходів наукових кіл міста, що прискорить розвиток інноваційної сфери;

  • забезпеченню співробітництва влади, науковців та представників бізнесу в розробці та реалізації пріоритетних для міста проектів;

  • залученню додаткових іноземних інвестицій, покращенню інвестиційного іміджу міста;

- підготовка «дорожньої карти» інвестора, що дозволить забезпечити інвесторів кваліфікованою інформацією та консультаціями;

- визначення пріоритетних міських інвестиційних проектів, розробка концепцій та бізнес-планів цих проектів дозволить стимулювати процеси інвестування з урахуванням особливостей й тенденцій розвитку міста, стратегічних напрямків його розвитку. Визначення основних напрямків інвестування та відбір пріоритетних проектів здійснюватиметься колегіально на засіданнях Інвестиційної ради при міському голові;

- підготовка реєстру інвестиційних ресурсів міста (перспективні території та майданчики інвестиційного освоєння, грінфілди, браунфілди та ін.), підготовка інвестиційних пропозицій, цікавих для інвестора, дозволить створити продукти, конкретні пропозиції для потенційних інвесторів.

2. Промоція інвестиційного потенціалу міста.

Роль промоції полягає у тому, щоб зацікавити інвестора, привернути його увагу до міста, сформувати його позитивний імідж та привабливий інвестиційний клімат:

- виготовлення презентаційної продукції;

- підтримка інвестиційного сайту м. Одеси investinodessa.org, формування та актуалізація необхідної для інвестора інформації;

- участь в місцевих, міжрегіональних та закордонних іміджевих заходах з презентацією інвестиційного потенціалу Одеси;

- співпраця з дипломатичними представництвами, ЗМІ та іншими регіонами в напрямку поширення інформації про інвестиційні можливості міста;

- організація виїзних презентацій інвестиційного потенціалу Одеси для потенційних партнерів та споріднених міст (цільовий спланований індивідуально інформаційно-презентаційний захід для попередньо визначеної цільової групи інвесторів) у головних фінансових центрах України та за кордоном з метою презентації інвестиційних пропозицій міста потенційним інвесторам;

- організація бізнес-форумів з інвестиційними партнерами міста.

3. Підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування щодо надання професійних послуг інвесторам.

4. Сприяння залученню коштів проектів міжнародної технічної допомоги, грантових програм шляхом моніторингу та розробки відповідних проектів, присвоєння кредитного рейтингу міста за міжнародною шкалою.

Всі заходи Програми направлені на удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в місті та регулюватимуть інвестиційну діяльність.

Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців на найближчу перспективу і щорічно коригується та наповнюється новим змістом відповідно до ситуації.

Заходи з реалізації Програми передбачається фінансувати за рахунок коштів міського бюджету в межах наявного фінансового ресурсу.

Для забезпечення реалізації заходів Програми передбачаються кошти міського бюджету орієнтовно у сумі 3270,0 тис.грн.

Строк виконання Програми: 2013-2015 роки.
Ресурсне забезпечення Програми
Програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Строки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

(тис.грн)


2013 рік

2014 рік

2015 рік
Усього, в т. ч.

325,0

1355,0

1590,0

3270,0

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет міста Одеси

325,0

1355,0

1590,0

3270,0

Інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

Виконання Програми у повній мірі можливе лише за умови стабільності фінансування її складових.Завдання та заходи Програми


Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансу-вання

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн

У тому числі за рокамиУсього

За роками

2013

2014

2015


2013

2014

2015

1. Створення інвестиційних продуктів та умов для залучення інвестицій

Кількість засідань Інвестиційної ради

9

1

4

4

1.1. Створення Інвестиційної ради при міському голові. Забезпечення її регулярної роботи

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

-

-

-

-

-

Кількість розроблених процедур

1

0

1

0

1.2. Розробка процедури надання пільг щодо

ставок орендної плати за земельні ділянки під цільові призначення, що є пріоритетними для містаДепартамент економічного розвитку Одеської міської ради,

юридичний департамент Одеської міської ради,

департамент фінансів Одеської міської ради


-

-

-

-

-

Кількість розроблених бізнес-планів (од.)

5

0

2

3

1.3. Визначення пріоритетних міських інвестиційних проектів. Розробка концепцій та бізнес-планів цих проектів

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради,

КП „Агентство

програм розвитку

Одеси”


Бюджет міста

500,0

-

200,0

300,0

Кількість розтиражованих презентаційних матеріалів (од.)

3000

-

1000

2000

1.4. Підготовка та тиражування інформаційно-презентаційних матеріалів пріоритетних міських інвестиційних проектів


Департамент економічного розвитку Одеської міської ради,

КП „Агентство

програм розвитку

Одеси”


Бюджет міста

45,0

-

15,0

30,0
Кількість інвестиційних пропозицій та об’єктів для потенційних інвесторів (од.)

70

10

30

30

1.5. Формування реєстру інвестиційних пропозицій та майданчиків, в тому числі незадіяних виробничих потужностей (браунфілдів) в приватній власності

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради,

районні адміністрації Одеської міської ради-

-

-

-

-

Кількість визначених ділянок міста, цікавих для інвестора

*


1.6. Визначення та закріплення територій, найбільш придатних для реалізації відповідних інвестиційних проектів у місті

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради,

управління архітектури та містобудування Одеської міської ради,департамент комунальної власності Одеської міської ради

-

-

-

-

-

Кількість проаналізованих пропозицій

80

-

40

40

1.7. Організація та проведення конкурсу на кращі інвестиційні бізнес-пропозиції

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Бюджет міста

30,0

-

15,0

15,0

Кількість каталогів

400

-

200

200

1.8. Створення презентаційного каталогу кращих інвестиційних бізнес-пропозицій міста

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Бюджет міста (можливе залу-чення інших джерел)

40,0

-

20,0

20,0

Кількість робочих зустрічей з представниками підприємств

70

10

30

30

1.9.Відслідкову-вання та сприяння у вирішенні проблем, що виникають у підприємств міста при підготовці та реалізації інвестиційних проектів

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

-

-

-

-

-

Кількість друкованих буклетів

1000

-

500

500

1.10. Замовлення шляхом проведення конкурсу, послуг юридичних компаній для підготовки «дорожньої карти» інвестора. Тиражування буклетів «Дорожня інвестиційна карта Одеси»

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Бюджет міста

75,0

-

45,0

30,0

2. Підтримка позитивного іміджу міста як об’єкта інвестування. Встановлення контактів з потенційними інвесторами

Кількість розроблених та виготовлених презентаційних матеріалів (од.)

2000

-

1000

1000

2.1. Розробка дизайну, переклад та тиражування інвестиційної презентаційної продукції

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Бюджет міста

180,0

-

95,0

85,0

Кількість розроблених та виготовлених презентаційних стендів (од.)

2

-

1

1

2.2. Розробка дизайну та виготовлення рекламно-презентаційних стендів (розбірної конструкції) з метою їх подальшого використання на іміджевих заходах, виставках тощо

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Бюджет міста

80,0

-

40,0

40,0

Кількість розроблених електронних презентацій

2

-

1

1

2.3. Підготовка презентації інвестиційної привабливості, постійне її оновлення

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Бюджет міста

10,0

-

5,0

5,0

Кількість створених фільмів

1

-

-

1

2.4. Підготовка презентаційного фільму про Одесу

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Бюджет міста

95,0

-

-

95,0

Кількість іміджевих заходів, в яких взяли участь (од.)

13

3

5

5

2.5. Участь у вітчизняних та закордонних іміджевих заходах інвестиційної тематики: форумах, виставках, ярмарках тощо.

Організація виїзних презентаційДепартамент економічного розвитку Одеської міської ради,

департамент міжнародних зв’язків Одеської міської радиБюджет міста

700,0

100,0

300,0

300,0

Кількість заходів з презентуванням сувенірної продукції

15

5

5

5

2.6. Придбання сувенірної продукції для презентування під час заходів міжнародного характеру

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Бюджет міста

30,0

10,0

10,0

10,0

Кількість проведених презентацій

5

-

2

3

2.7. Організація та проведення виїзних презентацій інвестиційного потенціалу Одеси для потенційних партнерів та споріднених міст

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради,

департамент міжнародних зв’язків Одеської міської радиБюджет міста (можливо інші джерела)

150,0

-

50,0

100,0

Кількість новостворених та оновлених сторінок (записів)

200

-

100

100

2.8. Підтримка та оновлення інвестиційного веб-сайту міста investinodessa.org

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Бюджет міста

40,0

-

20,0

20,0

Кількість бізнес-форумів

2

-

1

1

2.9. Організація в місті двосторонніх бізнес-форумів з країнами – інвестиційними партнерами міста


Департамент економічного розвитку Одеської міської ради,

департамент міжнародних зв’язків Одеської міської радиБюджет міста

500,0

-

250,0

250,0

Кількість

проінформова-них регіонів України27

27

27

27

2.10. Використання потенціалу міжрегіонального співробітництва для промоції містаДепартамент економічного розвитку Одеської міської ради,

департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради

-

-

-

-

-

Кількість розміщених інформаційних повідомлень

30

10

10

10

2.11. Висвітлення успішних практик інвестування у ЗМІ


Департамент економічного розвитку Одеської міської ради,

департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

-

-

-

-

-

3. Підвищення управлінського потенціалу та практичних навичок фахівців з інвестиційної тематики

Кількість навчальних заходів (од.)

6

2

2

2

3.1. Участь у семінарах, тренінгах на теми, пов’язані з інвестиційною діяльністю


Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Бюджет міста

15,0

5,0

5,0

5,0

Кількість навчальних поїздок (од.)

3

1

1

1

3.2. Організація поїздок до інших міст України та за кордон з метою обміну досвідом з питань ефективних методів залучення інвестицій, супроводу інвестиційних проектівДепартамент економічного розвитку Одеської міської ради,

департамент міжнародних зв’язків Одеської міської радиБюджет міста

30,0

10,0

10,0

10,0

4. Сприяння залученню фінансової допомоги, зокрема зовнішньої

Кількість контактів з організаціями міжнародної технічної допомоги та грантових програм

45

15

15

15

4.1. Моніторинг проектів міжнародної технічної допомоги та грантових програм. Організація співпраці з ними. Проведення «круглих столів» з виконавчими органами Одеської міської ради

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради,

КП „Агентство

програм розвитку

Одеси”


Бюджет міста

30,0

10,0

10,0

10,0

Кількість рейтингових дій

18

2

8

8

4.2. Визначення рейтингу Одеси за національною та міжнародною шкалою (співпраця з міжнародним та національними рейтинговими агентствами)

Департамент фінансів Одеської міської ради,

департамент економічного розвитку Одеської міської радиБюджет міста

720,0

190,0

265,0

265,0

Кількість наданих заявок

6

2

2

2

4.3. Забезпечення залучення фінансування проектів міста з державних фондів

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

-

-

-

-

-

Кількість

проінформова-них дипломатичних представництв87

87

87

87

4.4. Використання можливостей дипломатичних представництв для поширення інформації про місто

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради

-

-

-

-

-Разом за Програмою, тис.грн,
3270,0

325,0

1355,0

1590,0
у тому числі

Держав-ний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0Бюджет м. Одеси

3270,0

325,0

1355,0

1590,0Інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

* кількість визначається згідно з Генеральним планом міста Одеси після його затвердження

Очікувані результати та ефективність Програми
Очікуваними результатами реалізації Програми є:

1) Поліпшення умов інвестиційної діяльності на території міста:

- налагоджений діалог з інвесторами (потенційними та такими, що вже реалізують інвестиційні проекти на території міста);

- надання інвесторам пільг щодо ставок орендної плати за земельні ділянки під цільові призначення, що є пріоритетними для міста;

- залучення організацій наукової сфери до співпраці з інвесторами.

2) Наявність та різноманіття інвестиційних продуктів для інвесторів, що прискорюватиме, стимулюватиме та полегшуватиме інвестиційні процеси:

- концепції та бізнес-плани пріоритетних міських інвестиційних проектів для презентації потенційним інвесторам;

- реєстр інвестиційних пропозицій та інвестиційних майданчиків, в тому числі незадіяних виробничих потужностей (браунфілдів) в приватній власності, земельних ділянок;

- каталог кращих інвестиційних бізнес-пропозицій міста;

- буклет «Дорожня інвестиційна карта Одеси».

3) Покращення інвестиційного іміджу міста підтримки веб-сайту, співпраці із ЗМІ, дипломатичними представництвами тощо.

4) Встановлення контактів з інвесторами та підвищення їх інформованості про інвестиційні можливості Одеси шляхом організації та проведення виїзних презентацій інвестиційного потенціалу Одеси для потенційних партнерів та споріднених міст, організації в місті двосторонніх бізнес-форумів з країнами – інвестиційними партнерами міста, налагодження міжрегіонального співробітництва тощо.

5) Підвищення кваліфікації фахівців з інвестиційної тематики.

6) Залучення міжнародної та державної фінансової допомоги.

Таким чином, реалізація Програми сприятиме залученню вітчизняних та іноземних інвестицій, прискоренню здійснення інвестиційних проектів, що вже реалізуються, перетворенню інвестування на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року, повноцінного використання ресурсів міста, зміцненню економічної бази створення нових робочих місць, збільшенню надходження коштів до міського бюджету.

Забезпечення комплексного підходу до формування сприятливого інвестиційного клімату, активізація інвестиційної діяльності дадуть змогу досягти:

- зростанню обсягу капітальних інвестицій міста за рахунок всіх джерел фінансування на 5 % щорічно;

- зростанню обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку міста на 10 % щорічно.
Координація та контроль за ходом виконанням Програми
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради здійснює безпосередній контроль за виконанням заходів Програми.

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради щокварталу до 15 числа наступного за звітним подає інформацію про стан виконання Програми згідно з додатком 4 розпорядження міського голови від 01.10.2012 року № 98-01р «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання» разом з пояснювальною запискою.

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради щорічно звітує про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради.

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради публікує основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми департамент економічного розвитку Одеської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд до Одеської міської ради разом із пояснювальною запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар ради О. Бриндак

Пояснительная записка

к проекту решения исполнительного комитета Одесского городского совета

«О внесении на рассмотрение Одесского городского совета проекта решения «Об утверждении Программы поддержки инвестиционной деятельности на территории города Одессы на 2013-2015 годы»»

Суть вопроса:
Динамичное развитие экономики Одессы, повышение конкурентоспособности предприятий, полноценное использование потенциала города и рост жизненного уровня населения требует соответствующих капитальных вложений в производственную и социальную сферу. В то же время в последние годы наблюдается уменьшение объема капитальных инвестиций в экономику города. Недостаточным является также поступление поступлений прямых иностранных инвестиций. В связи с этим необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата.

Главной целью Программы поддержки инвестиционной деятельности на территории города Одессы на 2013-2015 годы является разработка и внедрение эффективных механизмов поддержки инвестиционной деятельности в городе, создание благоприятных условий для инвестирования и информирование об этом потенциальных инвесторов. Реализация данной цели обеспечит существенное расширение инвестиционных вложений действующих предприятий города, а также увеличение объемов привлеченных инвестиций в экономику Одессы, в том числе иностранных, для устойчивого экономического роста и создания новых высокооплачиваемых рабочих мест, максимального использования научно-технического и интеллектуального потенциала города, модернизации городской экономики.

Реализация Программы позволит позиционировать город в глазах инвесторов как территорию перспективного инвестирования, которая имеет конкурентные преимущества и возможности по реализации коммерческих прибыльных проектов.

Программой предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

1) поддержка позитивного имиджа города как объекта инвестирования, установление контактов с потенциальными инвесторами;

2) создание условий для привлечения инвестиций и инвестиционных продуктов;

3) содействие привлечению финансовой помощи, в частности внешней, в том числе путем присвоения городу международного кредитного рейтинга.


Ожидаемые результаты:

Реализация Программы будет способствовать привлечению отечественных и иностранных инвестиций, ускорению осуществления инвестиционных проектов, реализации Стратегии экономического и социального развития города Одессы до 2022 года, полноценному использованию ресурсов города, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов городского бюджета.
Возможные риски: Отсутствуют.


Финансовый результат: Финансовый результат будет определяться притоком средств отечественных и иностранных инвесторов в результате улучшения инвестиционного имиджа города и создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности.

Каталог: images -> File -> DODATKI2013 -> PROEKTispolkom
PROEKTispolkom -> Рішення Одеської міської ради від № стратегі я Економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року одеса 2013 Зміст Стор
PROEKTispolkom -> Програма соціально-економічного розвитку
PROEKTispolkom -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»
PROEKTispolkom -> Додаток до рішення Одеської міської ради від № статут комунальної установи «міська клінічна лікарня №3 імені професора л. Й. Алейнікової» (нова редакція) м. Одеса 2013


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка