Додаток до рішення Одеськ ої міської ради від № звіт про виконання ПрограмиСторінка1/7
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.69 Mb.
ТипДодаток
  1   2   3   4   5   6   7
Додаток

до рішення 

Одеської міської ради

від


ЗВІТпро виконання Програми

соціально-економічного розвитку

м. Одеси на 2013 рік

(рішення Одеської міської ради від 21.12.2012р. №2460-VI)

Зміст

1.

Аналіз економічного та соціального розвитку міста за 2013 рік

3

2.

Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання

6

2.1.

Інвестиційна політика

6

2.2.

Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво

10

2.3.

Розвиток земельних відносин

11

2.4.

Містобудування

13

3.

Сприяння розвитку реального сектору економіки

15

3.1.

Промисловість

15

3.2.

Транспорт

16

3.3.

Підприємництво

18

3.4.

Торгівля

20

3.5.

Туризм

22

4.

Підвищення соціальних стандартів життя

24

4.1.

Демографічна ситуація

24

4.2.

Зайнятість та ринок праці

25

4.3.

Грошові доходи населення та заробітна плата

27

4.4.

Соціальний захист

28

4.5.

Охорона здоров’я

33

4.6.

Освіта

36

4.7.

Культура

40

4.8.

Фізична культура та спорт

43

4.9.

Підтримка сім'ї, дітей та молоді

44

4.10

Охорона праці

46

5.

Розвиток міського господарства

48

5.1.

Житлове господарство

48

5.2.

Енергозабезпечення та водопостачання

48

5.3.

Дорожнє господарство та благоустрій

51

5.4.

Міський транспорт

54

6.

Поліпшення стану довкілля

55

7.

Самоорганізація населення

57

8.

Розвиток інформаційного забезпечення

58

Додаток 1. Основні показники економічного і соціального розвитку м. Одеси за 2013 рік


61
Додаток 2. Перелік міських цільових програм м. Одеси, які діяли у 2013 році


63
Додаток 3. Заходи до Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2013 рік

66


  1. Аналіз економічного та соціального розвитку міста

за 2013 рік
Зусилля місцевих органів влади протягом 2013 року були спрямовані на вирішення конкретних питань розвитку економіки і поліпшення добробуту населення міста. Як результат, у поточному році відбулися позитивні зміни у соціально-економічному розвитку міста, підвищився життєвий рівень одеситів. Цьому сприяло запровадження заходів, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2013 рік.

У промисловому комплексі м. Одеси в цілому спостерігалися позитивні тенденції. Промисловими підприємствами міста за 2013 рік реалізовано продукції на 11 843,8 млн.грн, що на 3,8% більше відповідного періоду 2012 року.

У 2013 році зросли об’єми реалізованої продукції таких підприємств, як: ПАТ “Енні Фудз”, ДП “Куліндорівський комбінат хлібопродуктів”, ПАТ “Одеський завод ковальсько-пресових автоматів”, ТОВ “ЮНЛ”, ТДВ “Одеський завод мінеральної води”, ТДВ “Інтерхім”, ТОВ “Енергія і газ України”, ТОВ “Стікон”, ПАТ “Одеський коровай”.

Продовжується розвиток підприємництва. Станом на 01.01.2014 року в місті зареєстровано 103,3 тис. фізичних осіб-підприємців та 43,6 тис. юридичних осіб.

Обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку міста станом на 31 грудня 2013 року склали 931,1 млн.дол. США, включаючи заборгованість за кредитами та позиками, зобов'язання за торговими кредитами та інші зобов'язання перед прямими інвесторами.

Із загальної суми іноземних інвестицій 739,5 млн.дол. США складає капітал нерезидентів, що спрямований у статутні фонди підприємств, що становило 44,3% від загальної суми капіталовкладень прямих іноземних інвестицій в область. 191,6 млн.дол. США – боргові інструменті – кредити та позики, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед інвесторами.

Лідерами іноземного інвестування в економіку міста є Кіпр – 35% від загального обсягу прямих інвестицій, Велика Британія – 7,3%, Нідерланди – 7,1%, США – 7,1%, Франція – 6,7%, Німеччина – 5,7%, Панама – 4,6%, Віргінські острови (Британія) – 4,0%, Швейцарія – 3,0%.

Значна частина іноземних інвестицій вкладена в реальний сектор: у промисловість – 31,0%, будівництво – 9,0%. У той самий час 12,2 % інвестицій вкладені в операції з нерухомістю.

За підсумками 2013 року спостерігався відтік прямих іноземних інвестицій з економіки міста, який відбувся через вивід нідерландських інвестицій з галузі будівництва.

Обсяг зовнішньої торгівлі послугами по м. Одесі у січні-грудні 2013 року в експорті становив 668,1 млн.дол. США, імпорті – 156,4 млн.дол. США, що відповідно на 7,8% та 13,4% менше, ніж за січень-грудень 2012 року.

У 2013 році на зовнішньому ринку послуг на підприємства міста припадало 57,3% від загального експорту та 60,7% від загального імпорту послуг області.У сфері будівництва спостерігалася наступна динаміка. Так, за 2013 рік в місті введено 353,9 тис.м2 загальної площі житла, що на 14,8% менше, ніж у відповідному періоді 2012 року. Обсяги виконаних будівельних робіт за 2013 рік склали 2 298,7 млн.грн.

За 2013 рік у транспортній галузі склалася наступна ситуація. Так, вантажообіг за 2013 рік зменшився порівняно з 2012 роком на 4,1% і склав 61,6 млрд.ткм. Водночас обсяги перевезених вантажів порівняно з 2012 роком збільшились на 0,2% і становили 33,2 млн.т.

Аналогічна динаміка спостерігалася за основними напрямками пасажирських перевезень. Так, у 2013 році послугами пасажирського транспорту скористалися 261,7 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу обсягом 10,7 млрд.пас.км, що відповідно на 12,0% та на 3,9% менше, ніж у 2012 році.

На автомобільному, залізничному та електротранспорті відбулось падіння обсягів пасажирських перевезень на 9,2%, 0,6% та 18,9% відповідно. На водному транспорті відбулося збільшення обсягів пасажирських перевезень на 9,8%.

Протягом 2013 року активізувалася діяльність у сфері споживчого ринку. Так, обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-вересень 2013 року склав 15949,4 млн.грн та збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 10,3%. Відповідну тенденцію демонструє показник роздрібного товарообігу на одну особу, який за січень-вересень 2013 року становив 15715,3 грн.

У звітному періоді розпочали діяльність нові сучасні підприємства торгівлі: 5 супермаркетів «Таврія-В» у Суворовському, Малиновському, Приморському районах міста, дитячий супермаркет «Антошка» в Суворовському районі та інші об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.Демографічна ситуація. Станом на 1 січня 2014 року у м. Одесі проживає 1017,0 тис. осіб. За поточний рік чисельність наявного населення міста збільшилась на 2,2 тис. осіб, при цьому природне скорочення становило 2298 осіб, а міграційний приріст – 4468 осіб.

Ситуація на ринку праці в м. Одесі наступна. Офіційно статусу безробітних на кінець 2013 року набули 2446 осіб, отримували допомогу по безробіттю 1924 особи.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій кількість вільних робочих місць на кінець 2013 року становила 992.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець 2013 року становило в середньому 2 особи.

За рахунок усіх джерел фінансування за 2013 рік створено 16,2 тис. робочих місць.У 2013 році зросли доходи населення. Позитивно вплинули на доходи населення легалізація заробітної плати та належне оформлення трудових відносин найманої робочої сили, а також погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

За даними Головного управління статистики в Одеській області, середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у місті Одесі за 2013 рік становила 3099 грн, що на 9,8% більше, ніж у відповідному періоді 2012 року.

Сума невиплаченої заробітної плати порівняно з початком року зменшилась на 39,4% і на 1 січня 2014 року становила 7 688 тис.грн. Заборгованість із виплати заробітної плати мали 11 великих та середніх підприємств міста, з них: 4 – економічно активні, 4 – банкрути та 3 – економічно неактивні.

У структурі загальної суми боргу основна доля припадає на суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, – 48,4%; на економічно активні підприємства – 42,0%; на економічно неактивні підприємства, тобто на ті, які припинили свою виробничо-господарську діяльність у 2012 і попередніх роках, – 9,6%.

У сфері розрахунків за послуги житлово-комунального господарства спостерігаються наступні тенденції. Так, у 2013 році населенню м. Одеси за оплату житлово-комунальних послуг було нараховано 1 339,1 млн.грн, а фактично сплачено – 1 307,1 млн.грн, що становить 97,6% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець грудня 2013 року становила 433,6 млн.грн. Середній термін заборгованості населення по місту за всі послуги становив 3,9 місяця.

У грудні 2013 року мали борг за 3 і більше місяців: за газопостачання – 51,2% власників особових рахунків, централізоване водопостачання та водовідведення – 25,2%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 24,7%, за вивезення побутових відходів – 22,1%, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 17,6%.

2. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання
2.1. Інвестиційна політика
На 31 грудня 2013 року сума прямих іноземних інвестицій з країн світу в економіку міста, включаючи боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами), становила 931,1 млн.дол. США, з них: 739,5 млн.дол. США – капітал нерезидентів, спрямований до статутних фондів підприємств області, що становило 44,3% від загальної суми капіталовкладень прямих іноземних інвестицій в область; 191,6 млн.дол. США – боргові інструменти (кредити та позики, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами).

За підсумками 2013 року спостерігався відтік прямих іноземних інвестицій, включаючи боргові інструменти, у сумі 3,5 млн.дол. США. Відтік відбувся через вивід нідерландських інвестицій з економіки міста, а саме з галузі будівництва.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на одну особу населення міста на 31 грудня 2013 року становив 740,8 дол. США.

Інвестиційно привабливими в місті були підприємства таких видів економічної діяльності, як: промисловість – частка в загальному обсязі прямих іноземних інвестицій складає – 31,0%, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 18,1%, операції з нерухомим майном – 12,2%, будівництво – 9,0%, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,5%, фінансова та страхова діяльність – 6,7%.

Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку міста були: Кіпр (35,0% від загального обсягу прямих інвестицій в місто), Велика Британія (7,3%), Нідерланди (7,1%), США (7,1%), Франція (6,7%), Німеччина (5,7 %), Панама (4,6%), Віргінські острови (Британія) (4,0%), Швейцарія (3,0%).

Обсяг інвестицій з міста в економіку країн світу на 31 грудня 2013 року становив 34,5 млн.дол. США.

З метою сприяння активізації надходженню іноземних інвестицій в економіку міста продовжувалась робота з маркетингу та поширення позитивної інформації про місто.

Рішенням Одеської міської ради від 16.04.2013 р. № 3306-VI затверджено Стратегію економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року. Наявність стратегічного плану розвитку міста дозволяє сформулювати перспективні цілі і орієнтири соціально-економічного розвитку міста, що є важливою інформацією для потенційних інвесторів.

Розроблено комплекс заходів щодо сприяння залученню інвестицій в місто, які представлені в Програмі підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки, затвердженій рішенням Одеської міської ради від 09.10.2013 р. №3900-VI.

Протягом 2013 року здійснювалась наступна робота.

Удосконалено та постійно оновлюється веб-сайт для підприємців та потенційних інвесторів м. Одеси www.investinodessa.org.

Проводиться робота з оновлення інформації стосовно територій, привабливих для інвесторів, та реалізації інвестиційних проектів у м. Одесі та їх нанесенню на карті-схемі (http://www.mapster.od.ua).

Сформовано та постійно актуалізується «Єдиний календарний план виставково-ярмаркових заходів в м. Одесі на 2013 рік», який для інформування потенційних учасників та відвідувачів розміщено за адресою: http://www.odessa.ua/.

Забезпечено взаємодію з національними рейтинговими агентствами з метою надання інформації потенційним інвесторам про рівень кредитного ризику м. Одеси.

Підписані договори з національними рейтинговими агентствами ТОВ «Українське кредитно-рейтингове агентство» та ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг».

ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Rating» 16.05.2013 р. повідомило про присвоєння рейтингу інвестиційної привабливості м. Одеси на рівні invA+, а 30.09.2013 р. прийнято рішення щодо оновлення рейтингу інвестиційної привабливості м. Одеси на рівні invA+.

Забезпечено інформаційну та методологічну допомогу виконавчим органам Одеської міської ради стосовно участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Забезпечено проведення роботи щодо постійного оновлення портфелю інвестиційних проектів міста з урахуванням пропозицій зацікавлених підприємств. До Департаменту економічного розвитку та торгівлі Одеської обласної державної адміністрації щомісячно надається перелік інвестиційних проектів підприємств міста, які перебувають на стадіях розробки, проектування та реалізації.

З метою поширення інформації про інвестиційні можливості міста Одеси та підвищення інвестиційної привабливості було створено презентаційний фільм на трьох мовах (українській, російській, англійській).

Зазначений фільм розміщено на сторінці Facebook департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, на інвестиційному порталі міста Одеси www.investinodessa.org у розділі «Почему Одесса» на російській та англійській мовах, а також на youtube-каналі  «Department of Economic Development of the Odessa City Council».

В рамках виконання розпорядження міського голови від 15.05.2012 р. № 442-01р «Про затвердження порядку роботи виконавчих органів Одеської міської ради з інвесторами» здійснюється моніторинг та підтримка реалізації інвестиційних проектів:


  • Реконструкція виробничої ділянки з виробництва лікарських форм (ТДВ «ІнтерХім»);

  • «Будівництво контейнерного терміналу на Карантинному молу» (ДП «Одеський морський торговельний порт»);

  • «Будівництво причалу № 1-з» (ДП «Одеський морський торговельний порт»);

  • Будівництво закритої трансформаторної підстанції «Маразліївська».

ТДВ «ІнтерХім» продовжує реалізацію проекту «Реконструкція з розширенням виробничої ділянки з виробництва лікарських форм з розміщенням виробничих та допоміжних будівель та споруд». Ділянка забудови – 3574 м2. На даний момент реалізовано близько 80% проекту, завершення та запуск виробництва планується в травні 2014 року. В проект інвестовано 120 млн.грн.

Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України» продовжує реалізацію проекту «Будівництво універсального причалу № 35 з лівої сторони Андросовського молу».

Реалізацію даного проекту Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України» та інвестор – компанія ТОВ «Бруклін-Київ» здійснюють на паритетних фінансових засадах.

У 2013 році обсяг виконаних робіт за рахунок коштів ДП «Одеський морський торговельний порт» склав 163,1 млн.грн та за рахунок інвестора ТОВ «Бруклін-Київ» – 447,9 млн.грн.

Проект «Будівництво спеціалізованого контейнерного терміналу площею 19,3 га на новостворюваній території із зовнішньої сторони Карантинного молу» реалізується спільно з Адміністрацією Одеського морського порту та інвестором ДП «ГПК – Україна», профінансовано робіт на суму 2 547,6 млн. грн.

В рамках реалізації проекту «Будівництво закритої трансформаторної підстанції 110/6 кВ «Маразліївська» з КЛ-110 та КЛ-6 кВ в м. Одесі» виконано наступні роботи.

Отримані всі дозвільні документи на виконання робіт з будівництва підстанції 110/6 кВ «Маразліївська». Закінчені роботи підготовчого періоду з облаштування котловану та монтажу заземлення. Розпочаті роботи з облаштування монолітної плити фундаменту підстанції.

ПАТ «ЕК Одесаобленерго» оформлено технічне завдання та укладено договір із спеціалізованою проектною організацією на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво КЛ-110 кВ та КЛ-6 кВ для підключення нової підстанції 110/6 кВ «Маразліївська». Визначено напрямок кабельних ліній 110 кВ та ведеться погодження обраної траси з усіма зацікавленими організаціями.

В рамках підписаного договору між Одеською міською радою і Держінвестпроектом України в місті здійснюється реалізація Національного проекту «Відкритий світ». Суть проекту «Відкритий світ» – це створення національної учбової інформаційної мережі. Метою проекту є створення учбової інфраструктури на основі бездротової мережі 4-го покоління; стандартизація та уніфікація методик навчання та створення централізованої системи навчання та оцінки знань учнів (надання 1,5 млн. школярів нетбуків з пільговим підключенням до Інтернету); впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в систему управління учбовими закладами.

В 2013 році в місті почався І етап поставок техніки в учбові заклади, які впроваджують інформаційно-комунікаційні технології. За погодженням Міністерства освіти і науки України були відібрані школи з 25 регіонів України, міст Києва та Севастополя. По м. Одесі була визначена Одеська загальноосвітня школа № 15. В даний час школа отримала обладнання щодо впровадження електронного освітнього ресурсу:

- ноутбуки для викладачів – 12 од.;

- планшети для учнів – 30 од.;

- ноутбуки для учнів з ліцензійним програмним забезпеченням – 30 од.;

- мультимедійні інтерактивні комплекси – 5 од. (дошка, проектор);

- цифрові лабораторії (програмно-апаратні комплекси для кабінетів фізики, біології, хімії з набором датчиків) – 3 од.;

- антивірусне програмне забезпечення – 30 од.

21 червня 2013 року відбулася презентація інтерактивних класів Одеської загальноосвітньої школи № 15.

Загальноосвітні навчальні заклади міста отримали алгоритм плану дій щодо реалізації Національного проекту «Відкритий світ» у 2013-2014 навчальному році.

З 1 вересня 2013 року розпочато ІІ етап проекту, який охопить 2000 шкіл України. Він буде розповсюджений на 5-9 класи.

Комунальне підприємство «Агентство програм розвитку Одеси» супроводжує проект «Розвиток міської інфраструктури» за рахунок інвестиційної позики Світового Банку. Проектом передбачена комплексна реконструкція системи водовідведення Південного району каналізування м. Одеси, яка включає реконструкцію каналізаційних насосних станцій № 7А та № 6Б, реконструкцію тунелю глибокого залягання та будівництво напірного каналізаційного колектора.

На теперішній час тривають будівельно-монтажні роботи за контрактами: будівництво КНС 6Б, КНС 7А, будівництво напірного колектора від КНС 7A до КНС 6A, закінчення і реабілітація тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти №1 до №2. Усі роботи виконуються відповідно до затвердженого графіка. Завершення проекту передбачено 30 вересня 2014 року.

Фактична вибірка коштів станом на 31 грудня 2013 року склала 27 770,4 тис.дол. США.

В результаті впровадження проекту передбачено припинення скиду неочищених стічних вод у суху погоду в районі Аркадії та ліквідація не менше 2-х засмічень в мережі водовідведення щомісяця.

Крім того, комунальне підприємство «Агентство програм розвитку Одеси» реалізує наступні проекти.

Проект «Капітальний ремонт Щелаківської канави з частковим фінансуванням за рахунок проекту Європейського Союзу «Зливова каналізація. Просування та впровадження інноваційних заходів із запобігання змін клімату». Станом на 01.01.2014 року будівельно-монтажні роботи завершені, проведені всі розрахунки з підрядником та об’єкт готовий до введення в експлуатацію. Впровадження проекту передбачає припинення скиду неочищених дощових вод в море в районі Пересипу та припинення підтоплення території.

Проект «Впровадження державно-приватного партнерства. Енергоефективність та енергозбереження у ліфтовій сфері м. Одеси». Даним проектом передбачено проведення аналізу стану ліфтового господарства м. Одеси, пілотна реконструкція ліфту та розробка концепції фінансування реконструкції ліфтового парку. Станом на теперішній час проведено значний обсяг робіт з впровадження проекту – участь у тематичних семінарах і конференціях, виконано огляд 10-ти ліфтів у м. Одесі та оприлюднені результати експертизи, консультації із фахівцями з України, Німеччини та Росії.

В результаті впровадження проекту передбачено надання конкретних рекомендацій для реформування ліфтового господарства м. Одеси з метою покращення його енергоефективності та безпечності. У квітні 2013 року за участю експертів КП «Агентство програм розвитку Одеси» відбулася конференція у Москві в рамках ІІІ Всеросійського ліфтового з’їзду, де розглядалися актуальні питання та передовий європейський досвід у сфері енергозабезпечення. У травні 2013 року пройшла ліфтова конференція у м. Одесі за участю провідних спеціалістів Росії та країн СНД. Основними питаннями, що розглядались, були дослідження енергоефективності ліфтів та ліфтового ринку України, скорочення витрат бюджету на фінансування ліфтової сфери міста. У 2013 році було отримано фінансування у розмірі 12 тис.євро на проведення досліджень з енергоефективності ліфтів та ліфтового ринку України, на залучення українських експертів та організацій.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка