Додаток 1 до Порядку передавання виборчої та іншої документаціїСкачати 218.73 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір218.73 Kb.
ТипРішення
Додаток 1
до Порядку передавання виборчої та іншої документації


виборчих комісій та комісій з всеукраїнського референдуму

та місцевих референдумів на зберігання до архівних установ,
затвердженого постановою Центральної виборчої комісії


від “ 10 березня 2006 року № 885

ТИПОВА НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ КОМІСІЇ

Індекс справ

Заголовок справи

Кількість справ
(томів,
частин)


Строк
зберігання справи (томів, частин)


ПриміткаЗаконодавчі та інші нормативно-правові акти про вибори та референ­думи
До завершення роботи комісії

На архівне зберігання не передаються

  1. 1

Рішення Центральної виборчої комісії, іншого відповідного органу про утворення територіальної, окружної виборчої комісії, комісій з всеукраїнського та місцевих референдумів (копії)
3 роки

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиРішення територіальної, окружної виборчої комісії, іншого відповідного органу про утворення дільничних виборчих комісій, дільничних комісій з референдуму
Постійно

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установиДокументи (інструкції, рекомендації, програми) з питань проведення нарад, семінарів із членами дільничних комісій, представниками органів виконавчої влади щодо проведення виборів, референдумів, інша методична література
До завершення роботи комісії

На архівне зберігання не передаютьсяПередвиборні програми, плакати, листівки, інша агітаційна документація з виборів, референдумів
До завершення роботи комісії, ЕПК

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи за рішенням ЕПКРішення (постанови, протокольні рішення) територіальної, окружної виборчої комісії та документи, на підставі яких прийнято рішення (подання, заяви, скарги та інші передбачені законодавством документи)
Постійно

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установиЗвернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян
5 років

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиПротоколи засідань територіальної, окружної виборчої комісії, комісії Автономної Республіки Крим, обласної, міської, міст Києва та Севастополя комісій з всеукраїнського та місцевих референдумів з відповідними додатками до протоколу засідання комісії
Постійно

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установиПротоколи засідань районної, місь­кої, районної у місті, селищної, сіль­ської комісії з референдуму
1 рік

Передаються до відповідної місцевої архівної установиПротоколи засідань дільничної ви­борчої комісії, дільничної комісії з референдуму
Відповідно до законодавства від 1 до 4 років

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиПротокол територіальної виборчої комісії з виборів Президента України про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу (дру­гий примірник)
Постійно

Передається до відповідної місцевої державної архівної установиПротокол окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України про підсумки голосування в багато­мандатному загальнодержавному ви­борчому окрузі (другий примір­ник)
Постійно

Передається до відповідної місцевої державної архівної установиПротоколи комісій з всеукраїнського та місцевих референдумів про результати підрахунку голосів
Постійно

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установиПротоколи дільничних виборчих комісій з виборів, дільничних комісій з референдумів про підрахунок голосів, підсумки голосування по одному примірнику з окремими думками членів комісії, актами, письмовими заявами і скаргами та рішеннями, прийнятими комісією в результаті їх розгляду, а за наявності – й протокол з поміткою “Уточнений”
Постійно

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установиПротокол територіальної виборчої комісії про приймання від Центральної виборчої комісії виборчих бюлетенів з виборів Президента України (другий примірник)
3 роки

Передається до відповідної місцевої державної архівної установи
Протокол територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів з виборів Президента України дільничним виборчим комісіям
(перший примірник)
3 роки

Передається до відповідної місцевої державної архівної установиПротокол окружної виборчої комісії про підрахунок виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України, прийнятих від Центральної виборчої комісії (перший примірник)
4 роки

Передається до відповідної місцевої архівної установиПротокол окружної виборчої комісії про підрахунок і передачу виборчих бюлетенів з виборів народних де­путатів України дільничним вибор­чим комісіям (перший примірник)
4 роки

Передається до відповідної місцевої архівної установиВиборчі бюлетені з виборів Прези­дента України та контрольні талони до них
3 роки

Передаються до відповідної місцевої державної архі­вної установиВиборчі бюлетені з виборів народ­них депутатів України та контрольні талони до них
4 роки

Передаються до відповідної місцевої архівної установиВиборчі бюлетені з виборів депу­татів Верховної Ради Автономної Ре­спубліки Крим, місцевих рад та сільських, селищних міських голів
1 рік

Передаються до відповідної місцевої державної архі­вної установиСписки виборців для голосування з виборів Президента України, за наявності – списки виборців для пов-торного голосування
3 роки

Передаються до відповідної місцевої державної архі­вної установиСписки виборців для голосування з виборів народних депутатів України
4 роки

Передаються до відповідної місцевої архівної установиСписки виборців з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Респуб­ліки Крим, місцевих рад та сільських, се­лищних, міських голів
1 рік

Передаються до відповідної місцевої державної архі­вної установиСписки громадян України, які мають право брати участь у референдумі
3 роки

Передаються до відповідної місцевої архі­вної установиАкти про виявлені порушення Закону України "Про вибори Президента України"
3 роки

Передаються до відповідної місцевої державної архі­вної установиАкти про виявлені порушення Закону України "Про вибори народних депутатів України"
4 роки

Передаються до відповідної місцевої архівної установиАкти про виявлені порушення Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних міських голів"
1 рік

Передаються до відповідної місцевої державної архі­вної установиРішення суду про включення виборців до списків виборців
Відповідно до законодавства від 1 до 4 років

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиЗаяви про видачу відкріпних посвідчень і голосування на дому
Відповідно до законодавства від 1 до 4 років

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиВідкріпні посвідчення
Відповідно до законодавства від 1 до 4 років

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиНевикористані відкріпні посвідчення
Відповідно до законодавства від 1 до 4 років

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиАкти про погашення бланків відкріпних посвідчень
Відповідно до законодавства від 1 до 4 років

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиАкти приймання-передачі відкріпних посвідчень від Центральної виборчої комісії до територіальної (окружної) виборчої комісії та від територіальної (окружної) виборчої комісії до дільничної виборчої комісії та інші документи, що стосуються відкріпних посвідчень
Відповідно до законодавства від 3 до
4 років

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиЛистування комісії з Центральною виборчою комісією з питань організації та проведення виборів (референдумів)
5 років, ЕПК

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиЛистування комісії з органами місцевої влади та органами місцевого самоврядування з питань організації та проведення виборів (референдумів)
5 років

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиЛистування комісії з іншими органами місцевої влади та органами
місцевого самоврядування з господарських питань
3 роки

Передається до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиШтатний розпис
Постійно

Передається до відповідної місцевої державної архі­вної установиПлани асигнувань
Постійно

Передаються до відповідної місцевої державної архі­вної установиКошториси видатків на проведення виборів
Постійно

Передаються до відповідної місцевої державної архі­вної установиФінансові звіти про джерела надхо­джень коштів до виборчих фондів
Постійно

Передаються до відповідної місцевої державної архі­вної установиФінансовий звіт комісії про надхо­дження, витрати коштів Державного бюджету України, коштів республі­канського бюджету Автономної Рес­публіки Крим, що відповідно виді­ляються на підготовку та проведення виборів, референдумів
Постійно

Передається до відповідної місцевої державної архі­вної установиДоговори, угоди (трудові та господарські, операційні інші)
3 роки

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиАкти перевірок використання коштів Державного бюджету України, кош­тів республіканського бюджету Ав­тономної Республіки Крим
5 років

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиДокументи первинного бухгалтерського обліку (касові, банківські документи, повідомлення банків і пере-казні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, акти про приймання-списання майна, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти; облікові регістри (головна книга, журнали, розроблювальні таблиці тощо); допоміжні й контрольні книги, журнали, касові книги, обігові відомості; корінці, копії ордерів, фактур, накладних, квитанцій, чекових книжок, асигновок; журнали, книги реєстрації рахунків, касових ордерів, доручень, платіжних доручень тощо.
3 роки за умови перевірки податковими органами

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиОсобові рахунки (відомості нарахування заробітної плати) та інших виплат членам комісії та громадянам, що працювали за угодами
75 років

Передаються до відповідної місцевої архі­вної установиСписки працівників окружних, територіальних, дільничних виборчих комісій
75 років

Передаються до відповідної місцевої архі­вної установиАкти приймання-передачі матеріальних цінностей (виборчих скриньок, кабін, печаток, штампів тощо)
3 роки

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиЖурнал реєстрації вхідних та вихідних документів у виборчій комісії та комісії з референдумів
3 років

Передається до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиЖурнал заяв і скарг у виборчій комісії та комісії з референдумів
5 років

Передається до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиЖурнал обліку особистого прийому громадян у виборчій комісії та комісії з референдумів
3 роки

Передається до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиАкти про вилучення документів для знищення, що не підлягають зберіганню в архівній установі (другий примірник)
Постійно

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установиАкти приймання-передачі документів до архівних установ (другий примірник)
Постійно

Передаються до відповідної місцевої державної архівної установи або місцевої архівної установиІндивідуальна номенклатура справ комісії
До завершення роботи комісії

На архівне зберігання не передається1 Необхідно дотримуватися порядку передачі виборчої та іншої документації, визначеного статтею 88 Закону України “Про вибори Президента України”, статтею 118 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, статтею  89 Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Каталог: Law-base -> Regulations
Regulations -> Методичні рекомендації щодо порядку віднесення юридичних осіб до джерел формування наф та укладання списків схвалено
Regulations -> Методичні рекомендації щодо організації роботи з науково-технічного опрацювання документів підприємств, установ і організацій
Regulations -> Аналіз регуляторного впливу Методики грошової оцінки документів Національного архівного фонду
Regulations -> Технічні умови ту у 30. 0-33240054-001: 2005 Зміст
Regulations -> Державний комітет архівів україни український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка