До Порядку обліку платниківДата конвертації14.12.2016
Розмір0.49 Mb.
#7205Додаток 1

до Порядку обліку платників

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(пункт 1 розділу III)
Форма № 1-ЄСВ


Номер реєстрації


ЗАЯВА

про взяття на облік платника єдиного внеску


ЗМІНИ


в органі доходів і зборів


Дата взяття на


//
облік в органі доходів і зборів


Прошу взяти на облік платником єдиного внеску ___________________________________________________________________________________________________________(найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи)
___________________________________________________________________________________________________________
Скорочене найменування (за наявності) _________________________________________________________________
                                                                               (для юридичної особи)

  1. Податковий номер / серія та номер паспорта*

2.

Найменування органу доходів і зборів, до якого подається заява
Найменування органу доходів і зборів, з якого вибув платник єдиного внеску
3.

Найменування органу державної реєстрації
Дата реєстрації//
Номер реєстрації4.

Основний вид діяльності за КВЕД
.


Код


Назва виду діяльності5.

Місцезнаходження / місце проживання

Поштовий індекс


Країна


Область


Район


Місто


Район міста


Вулиця


Будинок
/Корпус
Квартира
Контактні телефони


-

Факс
-
6.

Місце роботи (якщо робота - за наймом)
7.

Паспортні дані

Серія

Номер
Ким виданий
Коли виданий
_____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)_________________________

(підпис)


_________________________________

(дата)


____________

* Зазначаються лише для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.Додаток 2

до Порядку обліку платників

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(пункт 4 розділу III)


Форма № 2-ЄСВ


від "___" ____________ 20__ року № _______

Зміни*

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік платника єдиного внеску


Повідомляємо, що платник єдиного внеску ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
    (податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) (необхідне підкреслити))
_____________________________________________________________________________________
                               (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (місцезнаходження, місце проживання)
взятий на облік як платник єдиного внеску в органі доходів і зборів ___________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування органу доходів і зборів)
"___" ____________ 20__ року.
               (дата взяття на облік)

Ваш реєстраційний номер - __________________, який слід зазначати на всіх документах, що стосуються розрахунків зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Клас професійного ризику виробництва** ____________ відповідно до основного виду економічної діяльності згідно з КВЕД |   |   | . |   |   |
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (назва основного виду економічної діяльності)

Розмір єдиного внеску відповідно до класу професійного ризику виробництва** _________ % .

* Примітка зазначається у випадках, передбачених пунктом 6 розділу III Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року № 458.

** Розмір єдиного внеску не використовується фізичними особами - підприємцями та самозайнятими особами, які не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Керівник органу доходів і зборів____________________________________
                 (у районі, місті, районі в місті)

________________________________
(підпис)

М. П.

"___" ____________ 20__ року.


             (дата взяття на облік)Додаток 3

до Порядку обліку платників

єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування

(пункт 3 розділу ІV)


Форма № 3-ЄСВ

від "___" ____________ 20__ року № _______


ДОВІДКА
про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску


_________________________________________________________________________________________
                      (найменування органу доходів та зборів, в якому платник перебуває на обліку)
повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення про ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичною особою (потрібне вказати))

про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис "___" ____________ 20__ року,

платником єдиного внеску

(податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органи доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) (потрібне підкреслити))

________________________________________________________________________________________


                                 (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_________________________________________________________________________________________
                                        (місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи))

проведені остаточні розрахунки щодо платежів, стосовно яких контролюючими органами є органи доходів і зборів.

Станом на дату реєстрації цієї довідки в платника єдиного внеску відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення платника єдиного внеску та дійсна протягом двох місяців від дати її реєстрації.____________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

Додаток 4

до Порядку обліку платників

єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування

(пункт 4 розділу ІV)
Форма № 4-ЄСВ


від "___" ____________ 20__ року № _______

_________________________________
            (найменування органу, до якого подається
                                       повідомлення)

 

_________________________________
                      (місцезнаходження)

Рішення про відмову у видачі довідки
про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску


У зв'язку з ____________________________________________________________________________
                                                             (причина)платника єдиного внеску

(податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті) (потрібне підкреслити))_____________________________________________________________________________________,
  (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________,
 (місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи))
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу доходів і зборів)

повідомляє, що платник єдиного внеску має такі суми заборгованості зі сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи доходів і зборів:
з/п

Вид платежу

Сума усього,
грн

У тому числі

заборгованість за платежами

штрафні санкції

пеня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

2
Продовження додатка 4
Форма № 4-ЄСВ
Суми, щодо яких проводиться адміністративне оскарження або оскарження в судовому порядку:


з/п

ЄСВ

Сума усього,
грн

У тому числі

заборгованість за платежами

штрафні санкції

пеня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

_________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

Додаток 5

до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(пункт 5 розділу ІV)


Форма № 5 - ЄСВ

від "____"____________20__ року № _________


ПОВІДОМЛЕННЯ

про наявність боргу зі сплати єдиного внеску та про неможливість проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

(найменування органу доходів і зборів, в якому платник єдиного внеску перебуває на обліку)

заперечує щодо проведення припинення

платника єдиного внеску(податковий номер або серія та номер паспорта*)

____________________________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

___________________________________________________________________________________________________ ,

(місцезнаходження, місце проживання)
щодо якого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис про прийняття рішення про припинення "___" ____________ 20__ року
з таких причин:

1) наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2) неможливість проведення перевірки у зв’язку із:___________________________________________

______________________________________________________________________________________,

що підтверджується_____________________________________________________________________

3) наявність судових спорів між платником єдиного внеску та органом доходів і зборів чи кримінального впровадження за фактами умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування

4) інші заперечення в межах повноважень органів доходів і зборів, визначених статею 13 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

_________________________________________________________________________________________
Необхідне позначити знаком "" або "".

Керівник (заступник керівника)

органу доходів і зборів __________________ _____________ _______________

(підпис)  (прізвище, ініціали) 

М. П.

___________* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.
Додаток 6

до Порядку обліку платників

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(пункт 7 розділу ІV)


Форма № 6-ЄСВ

від "____"____________20__ року № _________


ПОВІДОМЛЕННЯ

про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

(найменування органу доходів і зборів, в якому платник перебуває на обліку)

стосовно платника єдиного внеску(податковий номер або серія та номер паспорта*)

____________________________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
___________________________________________________________________________________________________ ,

(місцезнаходження, місце проживання)


щодо якого "___" ____________ 20__ року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис про прийняття рішення про припинення, повідомлення про що опубліковано "___" ____________ 20__ року, повідомляє про відкликання повідомлення про наявність боргу зі сплати єдиного внеску та про неможливість проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за ф. № 5-ЄСВ від "___" ____________ 20__ року № ____

Платнику єдиного внеску видана (надіслана) довідка про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за ф. № 3-ЄСВ від "___" ____________ 20__ року № ____

Наявні нові причини та обставини, що є підставами для заперечень органу доходів і зборів щодо проведення державної реєстрації припинення платника єдиного внеску (нове повідомлення за ф.  № 5-ЄСВ від "___" _____________ 20__ року № ____)

Необхідне позначити знаком "" або "".

Керівник (заступник керівника)

органу доходів і зборів  ____________ _____________________

(підпис)  (прізвище, ініціали) 

М. П.

___________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.
Додаток 7

до Порядку обліку платників

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(пункт 1 розділу V)


Форма № 7-ЄСВ


від "___" ____________ 20__ року № _________
ЗАЯВА
про
зняття з обліку платника єдиного внеску

до


(найменування органу доходів і зборів, до якого подається заява)

Цим повідомляється, що стосовно платника єдиного внеску(податковий номер або серія та номер паспорта*) __________________________________________________________________________________________

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)

__________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження або місце проживання)розпочаті/проведені процедури припинення (ліквідації/реорганізації).

(непотрібне закреслити) (непотрібне закреслити)

Причина (підстава) для припинення діяльності:


Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)
Назва документа (постанова, ухвала, рішення, наказ тощо), його номер та дата

від "___" ____________ 20__ року № ____________
У зв'язку з цим прошу провести заходи, визначені Порядком обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року № 458.

Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатор, платник єдиного внеску (фізична особа), інша особа, яку призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника єдиного внеску:__________________________________
(посада)

________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________

(поштова адреса, телефон)

___________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.
Додаток 8

до Порядку обліку платників

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(пункт 2 розділу V)


Форма № 8-СК


від "___" ____________ 20__ року № _______

_________________________________
            (найменування органу доходів і зборів)

ДОВІДКА
про наявність або відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів


_____________________________________________________________________________________
              (найменування органу Пенсійного фонду України чи робочого органу Фонду соціального страхування)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             
повідомляє, що _______________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

_____________________________________________________________________________________,


                         
_____________________________________________________________________________________,
 (податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті))

_____________________________________________________________________________________,


                                                      (місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи))

станом на дату реєстрації цієї довідки проведено остаточні розрахунки зі сплати страхових коштів та заборгованість відсутня, звіти подано

станом на дату реєстрації цієї довідки:

має заборгованість із сплати страхових коштів

_____________________________________________________________________________________,

(сума заборгованості, грн)

у тому числі: ________________________________________________________________________
                                                        (вид платежу, сума боргу)

та/або не подано звіти за період _______________________________________________________________________________
                         (посада)

____________
(підпис)

________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

Каталог: data -> material -> 000 -> 080
000 -> План роботи Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління дфс у
000 -> Рахунки державного та місцевого бюджетів для великих платників податків сдпі з овп у м. Луганську з 09. 02. 2015р
000 -> Рішення №75-4-7 Від 27 січня 2016 року с. Путрівка Про внесення змін до рішення від 23. 01. 2015 року №844
000 -> Рекомендована форма заяви
000 -> Закон україни про громадські об'єднання
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
080 -> Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка