Дніпропетровська обласнаСторінка2/6
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6
1961
68. А.А.Денисенко і О.О.Ростальний – новатори швидкісної проходки: Памятка читачеві.– Дніпропетровськ, 1961.
69. Буряководам Дніпропетровщини: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1961.
70. XXII з’їзд КПРС – з’їзд будівників комунізму: Методичні та бібліографічні матеріали на допомогу бібліотечним працівникам.– Дніпропетровськ, 1961.
71. Для вас, доярки!: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1961.
72. За збільшення виробництва м’яса: Рекоменд. список. літератури.– Дніпропетровськ, 1961.
73. За 50 центнерів кукурудзи на 3 мільйонах гектарів: Плакат.– Дніпропетровськ, 1961.
74. Література про Дніпропетровську область (січень-червень 1960 р.): Наук.-допоміж. бібліограф. покаж. / Є.К.Дробишевська, В.М.Малік, І.М.Тарасьєва.– Дніпропетровськ: Дніпропетровське книжкове видавництво, 1961.– 64 с.– 2000 прим.
75. Література про Дніпропетровську область (липень-грудень 1960 р.): Наук.-допоміж. бібліограф. покаж. / Упоряд.: В.М.Малік, Л.Г.Кузнєцова.– Дніпропетровськ: Дніпропетровське книжкове видавництво, 1961.– 91 с.– 1500 прим.
76. Методичні матеріали на допомогу роботі бібліотечних рад.– Дніпропетровськ, 1961.
77. Мінімум рекомендаційних бібліографічних посібників для міських, районних та сільських бібліотек.– Дніпропетровськ, 1961.– 13 с.
78. На допомогу роботі бібліотек по пропаганді науково-атеїстичної літератури: Методичний лист.– Дніпропетровськ, 1961.
79. На допомогу кукурудзоводам Дніпропетровщини: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1961.
80. На допомогу пташницям: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1961.
81. Отражение материалов XXII съезда КПСС в библиотечных каталогах: Рекомендация.– Днепропетровск, 1961.
82. Про роботу бібліотек в період підготовки до виборів у Верховну Раду СРСР: Метод.-бібліограф. матеріали на допомогу бібліотекам.– Дніпропетровськ, 1961.
83. Пропаганда произведений, выдвинутых на соискание Ленинских премий: Метод.-библиограф. материалы.– Днепропетровск, 1961.
84. Пропаганда рішень і матеріалів січневого Пленуму ЦК КПРС і ЦК КП України: Метод.-бібліограф. матеріали на допомогу бібліотекам.– Дніпропетровськ, 1961.
85. Робота бібліотек під час збирання врожаю: Метод. лист.– Дніпропетровськ, 1961.
86. Робота бібліотек по пропаганді матеріалів наради представників Комуністичних і робітничих партій (листопад 1960 р): Метод. лист.– Дніпропетровськ, 1961.
87. Свіжі овочі – цілий рік: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1961.
1962
88. Заслужений будівельник республіки Йосип Панасович Галенко: Пам’ятка читачеві.– Кривий Ріг, 1962.– 8 с.

Спільно з Криворіз. МЦБ.
89. Інформаційно-рекомендаційний список літератури для комплектування сільських бібліотек області в 1962 р.– Дніпропетровськ, 1962.– 31 с.
90. Книгу про передовий досвід – кожному хліборобові: Досвід роботи першотравенської сільської бібліотеки Софіївського району.– Дніпропетровськ, 1962.
91. Коли громадськість допомагає (Обмін досвідом роботи бібліотек Дніпропетровської області).– Дніпропетровськ, 1962.– 19 с.
92. Майстер високих врожаїв кукурудзи на Дніпропетровщині Антоніна Митрофанівна Козуб: Пам’ятка читачеві / Упоряд. Г.М.Белозер.– Дніпропетровськ, 1962.– 6 с.
93. Матеріали до обговорення брошури Ф.Батурина “Я иду к верующим”.– Дніпропетровськ, 1962.– 2 с.
94. Матеріали до плану роботи сільської бібліотеки на допомогу колгоспному виробництву під час догляду за посівами та збиранням врожаю.– Дніпропетровськ, 1962.– 7 с.
95. Материалы к проведению литературного суда над персонажами повести Н.Евдокимова “Грешница”.– Дніпропетровськ, 1962.– 10 с.
96. На допомогу роботі бібліотечних рад: Метод.-бібліограф. матеріали.– Дніпропетровськ, 1962.– 7 с.
97. Обмін досвідом роботи бібліотек Дніпропетровської області. Бюлетень №4.– Дніпропетровськ, 1962.
98. Примерный план литературного суда.– Дніпропетровськ, 1962.
99. Рішення березневого Пленуму ЦК КПРС – в життя: Метод.-бібліограф. матеріали на допомогу бібліотекам.– Дніпропетровськ, 1962.– 15 с.
100. Робота з молоддю – першочергове завдання бібліотек: Метод.-бібліограф. матеріали.– Дніпропетровськ, 1962.– 20 с.
101. 45-ті роковини Великого Жовтня: Метод.-бібліограф. матеріали.– Дніпропетровськ, 1962.– 14 с.
102. Технічний прогрес у промисловості та будівництві Кривбасу: Покажчик літератури / Упоряд. Т.В.Васєніна.– Дніпропетровськ: Дніпропетровське книжкове видавництво, 1962.– 52 с.– 500 прим.
1963
103. Вирощування кукурудзи на Дніпропетровщині: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1963.– 6 с.
104. Досягнення кращих – всім бібліотекам: Метод. поради та обмін досвідом роботи бібліотек Дніпропетровської області.– Дніпропетровськ, 1963.– 28 с.
105. Життя і діяльність Г.І.Петровського: До 85-річчя з дня народження: Метод.-бібліогр. матеріали.– Дніпропетровськ.– 1963.– 6 с.
106. За 200 мільйонів пудів зерна: Метод. і бібліограф. матеріали.– Дніпропетровськ, 1963.– 23 с.
107. За комуністичну ідейність і переконаність: Метод.-бібліограф. матеріали на допомогу виконанню рішень Червневого Пленуму ЦК КПРС та Липневого Пленуму ЦК КП України.– Дніпропетровськ, 1963.– 54 с.
108. Інформаційна робота бібліотеки: Консультація.– Дніпропетровськ, 1963.– 6 с.
109. К 60-летию 11 съезда РСДРП: Метод.-библиограф. материалы.– Днепропетровск, 1963.– 8 с.
110. Література про Дніпропетровську область за 1961 рік: Наук.-допоміж. бібліограф. покаж.– Дніпропетровськ: Кн. вид-во, 1963.– 211 с.
111. Материалы к семинарским занятиям по пропаганде библиографических знаний среди читателей.– Дніпропетровськ, 1963.– 9 с.
112. Ми прийдемо до перемоги комуністичної праці через виховання любові до праці. Рішення червневого Пленуму ЦК КПРС – в життя: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1963.– 3 с.
113. На допомогу механізаторам, винахідникам та раціоналізаторам сільськогосподарського виробництва: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1963.– 7 с.
114. На допомогу механізаторському всеобучу: Метод. і бібліограф. матеріали.– Дніпропетровськ, 1963.– 11 с.
115. Навстречу всемирному конгресу женщин: Метод. и библиограф. материалы.– Днепропетровск, 1963.– 16 с.
116. Примерная программа проведения библиотечно-библиографических уроков с учащимися IX-XI классов.– Днепропетровск, 1963.– 6 с.
117. Примірна схема річного інформаційного звіту і річного плану роботи районної бібліотеки.– Дніпропетровськ, 1963.– 7 с.
118. Про роботу бібліотек в період підготовки до виборів у Верховну Раду Української РСР та місцевих Рад депутатів трудящих: Метод. лист.– Дніпропетровськ, 1963.– 3 с.
119. Рабочим-металлургам : Реком. указатель.– Днепропетровск, 1963.– 21 с.
120. Суспільна власність – основа виховання нових відносин між людьми: Рішення Червн. Пленуму ЦК КПРС – в життя: Реком. список. літератури.– Дніпропетровськ, 1963.– 3 с.
121. Удар по пережиткам минулого – удар по буржуазній ідеології: Рішення червн. Пленуму ЦК КПРС – в життя: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1963.– 4 с.
1964
122. Бібліографічна робота сільської бібліотеки: Консультація / Підгот. Г.Гончар.– Дніпропетровськ, 1964.– 17 с.– 200 прим.
123. Для блага народу: Метод. поради бібліотекарям в пропаганді матеріалів четвертої Сесії Верховної Ради СРСР.– Дніпропетровськ, 1964.– 11 с.
124. Дніпропетровщина: Корот. бібліогр. покажч. літератури з історії міст і сіл області / Упоряд.: С.Г.Карнаух, В.В.Прудченко.– Дніпропетровськ, 1964.– 93 с.– 100 прим.
125. За великий урожай: Список літератури.– Дніпропетровськ,1964.– 3 с.
126. За високі врожаї цукрових буряків!: Інформ. список літератури.– Дніпропетровськ, 1964.– 2 с.
127. Звернення до всіх культосвітніх працівників Дніпропетровської області: Плакат.– Дніпропетровськ, 1964.
128. Книгу – на виробничі ділянки колгоспу. З досвіду роботи Аврамівської сільської бібліотеки Васильківського району: Плакат.– Дніпропетровськ, 1964.
129. Краєзнавча робота районної бібліотеки: Консультація.– Дніпропетровськ, 1964.– 21 с.
130. Кращий досвід – всім бібліотекам. Бюлетень №7.– Дніпропетровськ, 1964.– 7 с.
131. Курс на інтенсифікацію. Конкурс: Плакат.– Дніпропетровськ, 1964.
132. Література про Дніпропетровську область за 1962 рік: Наук.-допоміж. бібліограф. покаж. / Упоряд. Є.К.Дробишевська, Н.М.Вороненко, С.Г.Карнаух.– Дніпропетровськ: Промінь, 1964.– 160 с.– 1000 прим.
133. Література про Дніпропетровську область за 1963 рік: Наук.-допоміж. бібліограф. покаж.– Дніпропетровськ, 1964.– 175 с.
134. Машини для обробки грунту та внесення добрив: Нові описи вітчизняних винаходів.– Дніпропетровськ, 1964.– 17 с.
135. Машини та комбайни по збиранню врожаю: Опис вітчизняних винаходів.– Дніпропетровськ, 1964.– 23 с.
136. Місячник сільськогосподарської книги (Софіїв. район): Плакат.– Дніпропетровськ, 1964.
137. Робота бібліотек в період весняно-польових робіт: Консультація.– Дніпропетровськ, 1964.– 17 с.
138. Твори В.І.Леніна – в кожну сім’ю: Метод.-бібліограф. матеріали.– Дніпропетровськ, 1964.– 21 с.
139. Хімію – на поля і ферми: Метод.-бібліограф. матеріали на допомогу бібліотекам в пропаганді рішень грудневих Пленумів ЦК КПРС та ЦК КП України, 1963 р.– Дніпропетровськ, 1964.– 33 с.

1965
140. Библиотеки – комсомольскому политпросвещению: Метод. советы библиотекам по организации политической учебы молодежи.– Дніпропетровськ, 1965.
141. Бібліотеки – партійній освіті: Поради бібліотекам.– Дніпропетровськ, 1965.
142. До виборів у місцеві Ради депутатів трудящих: Метод.-бібліограф. матеріали на допомогу бібліотекам.– Дніпропетровськ, 1965.
143. Ленінським курсом: Метод. поради бібліотекарям по пропаганді матеріалів п’ятої сесії Верховної Ради СРСР та п’ятої сесії Верховної Ради УРСР.– Дніпропетровськ, 1965.
144. Література про Дніпропетровську область за 1964 рік: Наук.-допоміж. бібліограф. покаж.– Дніпропетровськ, 1965.– 263 с.
145. Ми прийдемо до перемоги комуністичної праці через виховання любові до праці: Рішення червн. Пленуму ЦК КПРС – в життя: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1965.– 3 с.
146. Молоді про Володимира Ілліча Леніна: До 95-річчя з дня народження В.І.Леніна: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1965.
147. Механізаторам – до весняних робіт: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1965.
148. Мудре, немеркнуче ленінське слово нам у дорозі сія (Назустріч 50-річчю Жовтня): Матеріали на допомогу бібліотекам по пропаганді творів В.І.Леніна і літератури про нього.– Дніпропетровськ, 1965.– 20 с.
149. Наші земляки в боях за Батьківщину: До 20-річчя перемоги над фашистською Німеччиною: Рекоменд. список літератури / Упоряд. С.Г.Карнаух.– Дніпропетровськ: Промінь, 1965.– 11 с.
150. Передовий досвід – всім бібліотекам (В бібліотеках області). Бюлетень №8.– Дніпропетровськ, 1965.
151. План організаційно-методичного керівництва бібліотеками області на 1965 рік.– Дніпропетровськ, 1965.
152. Примірна тематика дводенних районних семінарів бібліотечних працівників на II квартал 1965 р.– Дніпропетровськ, 1965.
153. Примірна тематика семінарів працівників міських бібліотек на II квартал 1965 р.– Дніпропетровськ, 1965.
154. Советская экономика на новом этапе развития (Методико-библиографические материалы в помощь пропаганде решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС и октябрьского Пленума ЦК КП Украины) / Сост.: Т.Васенина, И.Губенко, М. Данилевская.– Днепропетровск, 1965.– 18 с.– 250 экз.
155. Хліб і книга: Метод.-бібліогаф. матеріали на допомогу бібліотекам під час збирання врожаю.– Дніпропетровськ, 1965.

1966
156. Аналіз діяльності бібліотек відмінної роботи за 1965.– Дніпропетровськ, 1966.
157. В боях за Великий Жовтень на Україні: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1966.
158. Економічні знання – кожному: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1966.– 2 с.
159. З досвіду бібліотек області. Бюлетень № 9.– Дніпропетровськ, 1966.– 24 с.
160. Інструктивно-методичний лист “Робота бібліотек назустріч XXIII з’їзду КПРС”.– Дніпропетровськ, 1966.
161. Інформаційно-рекомендаційний список літератури для комплектування сільських бібліотек на 1967 рік.– Дніпропетровськ, 1966.– 38 с.
162. Книги наших земляків. Залата Ф.Д.: Пам’ятка читача.– Дніпропетровськ, 1966.
163. Література про Дніпропетровську область: Наук. допоміж. бібліограф. покаж. за 1965 рік.– Дніпропетровськ, 1966.
164. Марксизм-ленінізм про виникнення і розвиток релігії: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1966.– 2 с.
165. Матеріали до обговорення книг Ф.Залати “На юге”, “Перевал”, “Жизнь и смерть”.– Дніпропетровськ, 1966.
166. Матеріали на допомогу бібліотекам в проведенні читацьких конференцій та обговорень книг.– Дніпропетровськ, 1966.
167. Наслідуйте приклад царичанців, підвищуйте професійний рівень.– Дніпропетровськ, 1966.
168. Підсумки фронтальних перевірок бібліотек області.– Дніпропетровськ, 1966.
169. Примірна тематика районних семінарів бібліотечних працівників на I кв. 1966 р.– Дніпропетровськ, 1966.
170. Примірний план роботи опорної бібліотеки на I кв. 1966 р.– Дніпропетровськ, 1966.
171. Примірний план семінарів на IV кв. 1966 р.– Дніпропетровськ, 1966.
172. Про досвід навчання громадських заступників в бібліотеках Софіївського району: Інформ. листок.– Дніпропетровськ, 1966.
173. Рекомендаційний список літератури.– Дніпропетровськ, 1966.
174. Рекомендаційний список сільськогосподарської літератури місцевого видавництва “Промінь”.– Дніпропетровськ, 1966.
175. Ріст матеріального добробуту і культури радянського народу: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1966.– 2 с.
176. Рішення XXIII з’їзду – в діла народні (Методично-бібліографічні матеріали) / Упоряд.: Л.М.Надтока, О.С.Науменко, Н.М.Вороненко, С.Г.Лещинська, В.С.Соболев, І.В.Губенко.– Дніпропетровськ: Промінь, 1966.– 23 с.– 500 прим.
177. Робота бібліотек по естетичному вихованню читачів: Метод.-бібліограф. матеріали на допомогу бібліотекареві.– Дніпропетровськ, 1966.
178. Упорядкування, дальший розвиток і зміцнення мережі масових бібліотек в сільській місцевості: Інструкт.-метод. лист.– Дніпропетровськ, 1966.
179. Ф.Залата. На юге: Пам’ятка читача.– Дніпропетровськ: Промінь, 1966.
180. Як організувати і провести звіт бібліотеки перед населенням: Метод. поради.– Дніпропетровськ, 1966.
181. Як створити експозицію краєзнавчого кутка: Метод. поради бібліотекареві.– Дніпропетровськ, 1966.– 8 с.

1967
182. Аналіз діяльності бібліотек відмінної роботи за 1966 р.– Дніпропетровськ, 1967.
183. Аналіз діяльності бібліотек системи міністерства культури Дніпропетровської області в 1967 році.– Дніпропетровськ, 1967.
184. Боротьба робітників і селян за встановлення Радянської влади на Катеринославщині: Література до Жовтн. читань.– Дніпропетровськ, 1967.– 5 с.
185. Боротьба трудящих Дніпропетровщини проти фашистських окупантів в роки Великої Вітчизняної війни: Література до Жовтн. читань.– Дніпропетровськ, 1967.– 2 с.
186. Виховання нової людини: Рекоменд. список літератури за 1965-1966 рр.– Дніпропетровськ, 1967.– 7 с
187. Г.І.Сулима. Заслужений механізатор республіки: Пам’ятка читачу.– Дніпропетроськ, 1967.
188. Дмитрий Кедрин (Метод.-библиограф. материалы к 60-летию со дня рождения).– Днепропетровск, 1967.– 10 с.
189. З досвіду роботи бібліотек області. Бюлетень № 10.– Дніпропетровськ, 1967.– 20 с.
190. З досвіду роботи Попаснянської сільської бібліотеки Новомосковського району.– Дніпропетровськ, 1967.
191. Заслужений механізатор республіки Гаврило Іванович Сулима: Пам’ятка читачу.– Дніпропетровськ, 1967.– 1000 прим.
192. І.В.Бабушкін: Література до Жовтн. читань.– Дніпропетровськ, 1967.– 2 с.
193. Інформаційний листок № 1 про досвід проведення літературних читань в Лихівській сільській бібліотеці П’ятихатського району.– Дніпропетровськ, 1967.
194. Інформаційний список.– Дніпропетровськ, 1967.– 9 с.
195. Как выбрать и читать книгу: Памятка читателю.– Днепропетровск, 1967.
196. Книга в житті і діяльності В.І.Леніна: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1967.– 1 с. – 3000 прим.
197. Коммунистическому быту – новые праздники, обряды, традиции: Список літератури.– Днепропетровск, 1967.– 9 с.
198. Ленін і Катеринославщина: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1967.– 1 с.– 3000 прим.
199. Любити книгу, як любив її великий Ленін (З досвіду роботи бібліотеки для дітей м. Нікополя та Васильківського району по пропаганді літератури до 50-річчя Великого Жовтня).– Дніпропетровськ: Промінь, 1967.– 14 с.
200. Про підсумки Всесоюзної молодіжної конференції “Дорогою батьків”: Інструктив.-метод. лист.– Дніпропетровськ, 1967.
201. Розвиток науки на Дніпропетровщині: Література до Жовтн. читань.– Дніпропетровськ, 1967.– 4 с.
202. Сини революції - борці за перемогу Радянської влади в Катеринославі: Література до Жовтн. читань.– Дніпропетровськ, 1967.– 3 с.
203. Ф.О.Дудко – колгосп. вожак: Пам’ятка читачу.– Дніпропетровськ, 1967.– 1000 прим.
204. Щоб поля врожаїлись (Метод.-бібліогр. матеріали на допомогу бібліотекарю).– Дніпропетровськ, 1967.– 17 с.
1968
205. Аналіз діяльності бібліотек відмінної роботи Дніпропетровської області за I півріччя 1968 р.– Дніпропетровськ, 1968.
206. Вивчення читацьких інтересів і керівництво читанням.– Дніпропетровськ, 1968.
207. Використання бібліографії в комплектуванні книжкових фондів: Консультація.– Дніпропетровськ, 1968.
208. Битва за Дніпро: До 25-річчя звільнення Дніпропетровщини від німецько-фашист. загарбників: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.
209. Вперед, зорі назустріч (1917-1920). До 50-річчя ВЛКСМ.– Дніпропетровськ, 1968.
210. До комунізму за партією йдемо (1945-1968). До 50-річчя ВЛКСМ.– Дніпропетровськ, 1968.
211. Довідково-бібліографічний апарат сільської бібліотеки.– Дніпропетровськ, 1968.
212. З тобою, Вітчизно, наші серця: На допомогу патріотичному вихованню молоді: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.
213. Заради життя на землі (1941-1945 рр.). До 50-річчя ВЛКСМ.– Дніпропетровськ, 1968.
214. Иван Сергеевич Тургенев. 1818-1883 (Метод. материалы к 150-летию со дня рождения).– Дніпропетровськ, 1968.– 6 с.

215. Його життя – подвиг (До 65-річчя з дня народження О.М.Бойченка: Пам’ятка читачу.– Дніпропетровськ, 1968.– 4 с.


216. Книги про Дніпропетровську область за 1966 рік: Наук.-допоміж. бібліограф. покаж. / Упоряд. Н.М.Вороненко.– Дніпропетровськ: Промінь, 1968.– 20 с.– 1000 прим.
217. Комсомол Дніпропетровщини: До 50-річчя ВЛКСМ: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.
218. Комсомольські читання: Листівка.– Дніпропетровськ, 1968.- 3 с.– 30 пр. (Сер.: “Запровадьте у себе”).
219. Ленін і Катеринославщина: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.
220. Ленинский стиль в работе советских учреждений: Материалы для читательских конференций.– Дніпропетровськ, 1968.– 4 с.– 100 экз.
221. Люди великої мрії: Про Героїв Соціалістичної Праці Дніпропетровської області.– Дніпропетровськ, 1968.– 5 с.
222. М.Стельмах Хліб і сіль: Листівка-закладка.– Дніпропетровськ, 1968.– 1500 прим. (Сер.: “Що читати далі”)
223. Марш ударних бригад (1921-1940 рр.) До 50-річчя ВЛКСМ.– Дніпропетровськ, 1968.
224. Наші земляки – двічі Герої Радянського Союзу: До 25-річчя з дня визволення Дніпропетровщини від німецько-фашист. загарбників: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.– 4 с.
225. Нові надходження довідково-бібліографічної і методичної літератури до обласної бібліотеки і ЦНТБ за II квартал 1968 р.: Інформ. листок.– Дніпропетровськ, 1968.– 6 с.
226. Нові надходження довідково-бібліографічної і методичної літератури до обласної бібліотеки і ЦНТБ за III квартал 1968 р.: Інформ. листок.– Дніпропетровськ, 1968.– 5 с.
227. Нові надходження довідково-бібліографічної і методичної літератури до обласної бібліотеки і ЦНТБ за IV квартал 1968 р.: Інформ. листок.– Дніпропетровськ, 1968.– 6 с.
228. Непереможність наших ідей: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.– 2 с.
229. О Всесоюзной молодежной читательской конференции, посвященной 50-летию Ленинского комсомола.– Дніпропетровськ, 1968.- 8 с.- 40 прим.
230. Обласна бібліотека: Пам’ятка читача.– Дніпропетровськ, 1968.– 24 с.
231. Огляд діяльності бібліотек системи міністерства культури Дніпропетровської області в 1967 р.– Дніпропетровськ, 1968.
232. Пам’ятка для фронтальної перевірки роботи районної бібліотеки.– Дніпропетровськ, 1968.
233. Передовий досвід – всім бібліотекам. Бюлетень № 2.– Дніпропетровськ, 1968.
234. План обласної бібліотеки по вивченню, пропаганді і впровадженню досвіду бібліотечної роботи.– Дніпропетровськ, 1968.– 3 с.– 28 прим.
235. Примірна схема звіту за 1967 рік і планів роботи на 1968 рік районної та міської бібліотек.– Дніпропетровськ, 1968.– 15 с.– 20 прим.
236. Пролетарська солідарність.– Дніпропетровськ, 1968.– 2 с.

237. Работа библиотек к 150-летию со дня рождения Карла Маркса: Метод.-библиогр. материалы.– Дніпропетровськ, 1968.


238. Работа с книгами Н.К.Крупской (Метод.-библиограф. материалы в помощь библиотекарю).– Днепропетровск, 1968.
239. Рекомендації про організацію і дальше удосконалення системи відкритого доступу до книжкових фондів у масових бібліотеках Української РСР.– Дніпропетровськ, 1968.
240. Рекомендації про організацію і дальше удосконалення системи каталогів і картотек в дитячих бібліотеках області.– Дніпропетровськ, 1968.
241. Робота бібліотек по відзначенню 50-річчя радянських збройних сил. (Метод.-бібліограф. матеріали).– Дніпропетровськ, 1968.
242. Робота бібліотек до 100-річчя з дня народження О.М.Горького: Інструкт.-метод. лист.– Дніпропетровськ, 1968.
243. Областная научно-практическая конференция библиотечных работников на тему: „Формирование и использование книжных фондов”.– Днепропетровск, 1968.– 66 с.– 40 прим.
244. О.П.Чекмарьов: Пам’ятка читачу / Упоряд. Н.М.Вороненко.– Дніпропетровськ, 1968.– 9 с. (Сер.: “Видатні уродженці і діячі краю”).
245. Пам’ятка читача.– Дніпропетровськ: Промінь, 1968.– 3000 прим.
246. Савицький Й. Крізь бурі і грози.– К.: Політвидав України, 1966.– 224 с.: Листівка-закладка.– Дніпропетровськ, 1968.– 1500 прим. ( Сер.: “Що читати далі”).
247. О.Соколовський Герої змов: Листівка-закладка.– Дніпропетровськ, 1968.– 1500 прим. (Сер. “Що читати далі”).
248. Список наличия новых изданий в библиотеках Днепропетровской области.– Днепропетровск, 1968.– 48 с.– 2000 прим.
249. СРСР – прапороносець миру і дружби: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1968.– 2 с.
250. Тваринництву – постійну увагу: Вибірк. бібліогр. список літератури за 1966-1967 рр.– Дніпропетровськ, 1968.
251. Чекмарьов О.П.: Пам’ятка читачу.– Дніпропетровськ: Промінь, 1968.– 9 с. (Сер.: “Видатні діячі і уродженці краю”).
252. Читательская конференция по книге В.Титова “Всем смертям назло”.– Днепропетровск, 1968.– 3 с.
253. Читацька конференція по книзі В.Канівця “Ульянови”.– Дніпропетровськ, 1968.

1969
254. Борьба трудящихся Закарпатья за национальное и социальное освобождение: Список литературы.– Днепропетровск, 1969.
255. В.И.Ленин и технический прогресс: Краткий список литературы.– Днепропетровск, 1969.– 2 с.
256. В.И.Ленин о защите социалистического отечества: В помощь военно-патриотическому воспитанию: Обзор произведений.– Днепропетровск, 1969.– 9 с.
257. Великая Октябрьская социалистическая революция и революционное движение в Чехословакии: Список. литературы.– Днепропетровск, 1969.
258. Використання бібліографії в комплектуванні книжкових фондів: Консультація.– Дніпропетровськ, 1969.– 8 с.
259. Довідково-бібліографічна і краєзнавча робота бібліотек Дніпропетровської області. Аналіз звітів роботи за 1968 рік. Краєзнавча робота.– Дніпропетровськ, 1969.– 6 с.
260. Довідково-бібліографічна робота сільської бібліотеки: Консультація.– Дніпропетровськ, 1969.– 14 с.
261. З Новим роком!: Рекоменд. список літератури на допомогу організації новорічного свята.– Дніпропетровськ, 1969.– 2 с.
262. Книги про Дніпропетровську область за 1967 рік: Наук.-допоміж. бібліограф. покаж. / Упоряд. Н.М.Вороненко.– Дніпропетровськ: Дніпропетровське обласне управління по пресі, 1969.– 39 с.– 1000 прим.
263. Криворізьке підпілля в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.): Список літератури.– Дніпропетровськ, 1969.– 2 с.
264. Куракин П. Яков Курбатов: Роман-быль.– М.: Молодая гвардия, 1969.– 287 с.: Листівка-закладка.– Дніпропетровськ, 1969. (Сер.: “Що читати далі”).
265. Лауреати Ленінських премій в галузі літератури і мистецтва (1957-1967): Список літератури.– Дніпропетровськ, 1969.– 5 с.
266. Ленин В.И. о защите социалистического отечества. В помощь военно-патриотическому воспитанию: Обзор произведений.– Дніпропетровськ, 1969.– 9 с.
267. М.Шагинян. Семья Ульяновых: Листівка-закладка.– Дніпропетровськ, 1969.– 1500 прим. (Сер.: “Що читати далі”).
268. Методично-бібліографічні матеріали на допомогу проведенню республіканської читацької конференції “Ленін і Україна”. Вип.1.– Дніпропетровськ, 1969.– 17 с.
269. Нові надходження довідково-бібліографічної і методичної літератури до обласної бібліотеки і ЦНТБ за I квартал 1969 р.: Інформ. листок.– Дніпропетровськ, 1969.– 7 с.
270. Нові надходження довідково-бібліографічної і методичної літератури до обласної бібліотеки і ЦНТБ за II квартал 1969 р.: Інформ. листок.– Дніпропетровськ, 1969.– 6 с.
271. Нові надходження довідково-бібліографічної і методичної літератури до обласної бібліотеки і ЦНТБ за III квартал 1969 р.: Інформ. листок.– Дніпропетровськ, 1969.– 7 с.
272. Образ В.І.Леніна в літературі і мистецтві: Рекоменд. покаж. літератури.– Дніпропетровськ, 1969.– 12 с.
273. Оплата праці в колгоспах: Метод.-бібліограф. матеріали.– Дніпропетровськ, 1969.– 7 с.
274. Познайомтесь з такими творами В.І.Леніна про молодь: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1969.
275. Психология и техника: Список литературы.– Днепропетровск, 1969.– 2 с.
276. Радимо прочитати книги про В.І.Леніна: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1969.
277. Рекомендательные списки репертуара для коллективов художественной самодеятельности к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина.– Днепропетровск, 1969.– 32 с.
278. Тематичний план комплектування: Консультація для районних та міських бібліотек.– Дніпропетровськ, 1969.– 18 с.
279. Техническая эстетика и культура производства: Список литературы.– Днепропетровск, 1969.– 10 с.
280. Трудовые подвиги трудящихся Кривбасса в годы Великой Отечественной войны: Список литературы.– Днепропетровск, 1969.
281. Указатель новых поступлений справочно-библиографической и методческой литературы в ЦНТБ и областную библиотеку в IV кв. 1968 г.– Днепропетровск, 1969.
282. Человек и машина: Список литературы.– Днепропетровск, 1969.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка