Дніпропетровська обласнаСторінка1/6
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Дніпропетровська

обласна

універсальна

наукова

бібліотека
ВИДАННЯ ДОУНБ

(1956-2003)
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Дніпропетровськ

2004
Видавнича робота ДОУНБ та спроба її дослідження


Науковий статус ДОУНБ серед інших напрямків діяльності передбачає також і видавничу роботу. Вона виявляється в підготовці та розповсюдженні бібліографічних покажчиків, методико-бібліографічних матеріалів, довідкових, інформаційних та інших видань, що мають безпосереднє відношення до бібліотечної справи, популяризації знань через книгу тощо. Можна навіть твердити, що ця робота є однією з найважливіших в науковій бібліотеці, оскільки видання виконують, у першу чергу, функції методичної літератури для бібліотечних працівників області та зберігають досвід бібліотечної роботи для майбутніх поколінь фахівців.

Поки що не можна з певністю сказати, коли точно розпочалась видавнича робота бібліотеки, оскільки таких досліджень досі не проводилось. У 1994 році відділом краєзнавчої літератури підготовлено бібліографічний покажчик: Бібліографія бібліографії: Покажчики та списки літератури, підготовлені бібліотекою в 1956-1994 рр. / Упоряд. Г.М.Агафонова – Дніпропетровськ, 1994.–15с. У ньому вперше зібрано та систематизовано частину бібліографічних та методико-бібліографічних видань бібліотеки, починаючи з 1956 року. До названого покажчика увійшли 173 бібліографічних записи видань, виявлених в допоміжних фондах відділів. Чи видавнича робота розпочата саме з цього часу, чи просто більш ранніх видань не виявлено, достеменно сказати не можна, необхідні додаткові пошуки.

Для підготовки названого покажчика упорядниця провела значну роботу, виявляючи в допоміжних фондах відділів, що займались видавничою роботою, різноманітні видання. Завдяки цій кропіткій роботі вперше з’явилась можливість уявити, хоча б у загальних рисах, видавничу діяльність бібліотеки. Але покажчик далеко не повний. Просліджуються великі прогалини за окремі роки, коли кількість видань дуже незначна, обмежується лише кількома назвами. До того ж, з моменту підготовки названого покажчика минуло десять років, протягом яких ділянка видавничої роботи невпинно розвивалась, ширшала. За цей час відкрились заборонені теми, виникли нові потреби, з’явилися додаткові можливості, урізноманітнились форми видань, зі стін бібліотеки вийшло багато нового.

Пізніше віднайдено значну кількість видань, які включені до нового покажчика. Переважну більшість їх переглянуто de visо, до бібліографічних описів включено прізвища упорядників та наклад. Всі інші дані – про редакторів, відповідальних за випуск, спосіб та місце друкування винесені за межі бібліографічного опису. Сюди ж вносились і відомості про кількість бібліографічних записів у виданні, наявність довідкового апарату, додатків, передмови тощо. У спільних виданнях також фіксувалась інформація про бібліотеки-учасниці. Всі ці відомості надзвичайно цінні для створення цілісної картини видавничої роботи бібліотеки, але, на жаль, не завжди вони фіксуються, велика кількість видань взагалі не несе такої інформації.

Пошук видань бібліотеки та їх попередній аналіз тривають. В основному переглянуті архіви та фонди ДОУНБ, передбачається робота, по можливості, в інших книгозбірнях. Ще необхідно працювати з бібліографією другого ступеню, регламентуючою та звітною документацією бібліотеки. На наступному етапі дослідження планується провести всебічний аналіз зібраного матеріалу, розробити порівняльні таблиці, зробити висновки. Кінцевим результатом роботи стане не лише створення повної картини видавничої роботи ДОУНБ, а й розробка програми розвитку цього виду діяльності на майбутнє.

Про повну поінформованість щодо видавничої діяльності бібліотеки говорити рано, але вже тепер ми можемо зробити деякі узагальнення цієї важливої ділянки роботи. Отже, що ми сьогодні можемо сказати напевне?

Як вже зазначено вище, перші видання бібліотеки датуються 1956 роком. Їх небагато і вони невеликі, але поступово і кількість, і обсяги зростають. В окремі роки зафіксовано значно менше видань, ніж у попередні та наступні роки, але це зовсім не свідчить про те, що видавнича робота в названі періоди проводилась менш активно. У 70-80-ті роки кількість і різноманітність видань дозволяють говорити про добре налагоджену ділянку роботи. На початку і в середині 90-х видавнича діяльність розвивається хвилеподібно, то дещо згасає, то розгорається, що пояснюється нестабільністю в державі та суспільстві. З 1999-го щороку спостерігається постійне значне збільшення кількості видань.

Що ж видає бібліотека? Діапазон широкий: бібліографічні, методичні, методико-бібліографічні, інформаційні, довідкові видання; науково-допоміжні покажчики, рекомендаційні (цих переважна більшість), матеріали передового досвіду та конференцій, календарі, сценарії для проведення бібліотечних заходів, списки нової літератури, прес-дайджести, плакати, буклети, листівки, закладки... До старих випробуваних форм додаються нові, видання з кожним роком стають більш насиченими, і не лише бібліографією. Останніми роками підготовлено кілька альманахів “Січеславщина” і навіть лінгвістичні словники. Популярні, як завжди, малі форми бібліографії.

Тематика різноманітна – з усіх галузей знань, усіх сторін людського життя: історія, література та літературознавство, господарська діяльність, міжнародні відносини, культурна сфера, мистецтво, ювілеї офіційні – державних подій та діячів, а також письменників, митців, досвід передовиків праці... Годі й перелічити, легше назвати теми, яких упорядники не торкались. Звичайно, теми диктуються часом, соціальним та політичним устроєм держави, ідеологічними настановами, потребами суспільства. В радянський період бібліотека розглядалась як установа ідеологічна, тому за виданнями її, навіть більше, ніж за будь-якими іншими, суворо слідкувало недремне око цензури Облліту та відповідних органів. Звідси й маса видань, присвячених Леніну, комуністичній партії, її діячам, пропаганді соціалістичного способу життя, в кращому разі передовим комбайнерам та дояркам. Сьогодні ці видання треба розглядати з позицій часу, нових знань і оцінок, але ні в якому разі не відкидати як мотлох. Треба не забувати також, що все це – відображення історії, а бібліографи, в даному випадку, виконують функції безпристрасних літописців.

Протягом усіх років чітко просліджується краєзнавчий аспект видавничої роботи бібліотеки. З 940 зафіксованих на цей момент видань краєзнавчих понад 60%. Це цілком зрозуміло, оскільки вже з 1834 року при заснуванні Катеринославської публічної бібліотеки наголошувалось, що вона повинна своїми фондами та діяльністю відображати місцеве життя. Обласна наукова виконує функції методичного центру для бібліотек свого регіону, скеровує їхню роботу в належному напрямку. Отже, крім загальнолюдських та державних цінностей, вона мусить активно популяризувати цінності місцеві, знання про край, впливати на читачів як прямо, так і опосередковано, через книгозбірні нижчого рівня. Таку діяльність найліпше проводити за допомогою краєзнавчих видань.

На початку видавничої роботи бачимо зовсім незначну кількість видань краєзнавчого спрямування – усього лише по одному на рік. Суттєво збільшується їх кількість, починаючи з 1960 року, коли при довідково-бібліографічному відділі запрацював кабінет, а пізніше – сектор краєзнавчої роботи. Новий сплеск краєзнавчого руху припав на другу половину та кінець 80-х років. Виникла реальна потреба розширювати і поглиблювати краєзнавчу діяльність бібліотеки. 1989 року був створений відділ краєзнавчої літератури і бібліографії. Це дало можливість пожвавити усі ділянки роботи, в тому числі й видавничу.

1960 року бібліотека почала видавати літопис-щорічник “Література про Дніпропетровську область” – науково-допоміжний бібліографічний покажчик універсального змісту.

Вже його перший випуск – піврічник за січень-червень 1959 року обсягом у 32 сторінки звернув на себе увагу, в місцевій пресі з’явились дві інформації. Пізніше цей літопис почав виходити як щорічник, були спроби видавати його поквартально, але врешті знову зупинились на річному випуску. Можна прослідкувати, як щороку зростали обсяги “Літератури про Дніпропетровську область”, що з часом перетворилась на солідні томи, які містили в собі по дві з половиною, три, чотири тисячі позицій і відображали життя краю в усій повноті, включали джерела про економіку, науку, культуру, історію, літературу, мистецтво регіону.

На жаль, з підготовкою цих видань завжди були проблеми. Їх значний обсяг, різноплановість тематики, необхідність у процесі відбору матеріалу переглядати великі масиви інформації створювати допоміжний довідковий апарат, вимагали великої роботи, а бібліотечних кадрів завжди недоставало. Вже з 1967-го року починається відставання у випуску “Літописів”, спочатку незначне – на рік, а згодом все більше й більше. 1971 року виходять зразу три випуски-щоквартальники за 1968-й, і знову протягом кількох років не видано нічого. У 1975-му видається зведений “Літопис” відразу за два роки: 1969-1970, так само в 1979-му – за 1971-1975. Одначе це не виправляє ситуації, відставання продовжується, лише 1984 року випущено покажчик за 1976-1980 роки, і хоча в наступні кілька років “Література про Дніпропетровську область” за попередні роки виходить регулярно, а у 1988 та 1990-му навіть по два та три випуски відповідно, становище не вирівнюється. На сьогодні не видані щорічники-літописи, починаючи з 1997 року, хоча робота над ними проводиться протягом кількох останніх років. Це останнє відставання спричинене не лише вище названими причинами, а ще й запровадженням, порівняно нових у бібліотечній справі й недостатньо відпрацьованих комп’ютерних технологій. Проте останнім часом набуто значний досвід в упорядкуванні видань за допомогою високих технологій, які вдосконалюються та пристосовуються до потреб бібліотеки. Сподіваємось, що протягом наступних двох років така прикра ситуація буде ліквідована.

Крім “Літописів”, видано чимало й інших науково-допоміжних покажчиків, такі як “Памятники истории и культуры Днепропетровской области”, “Писатели Днепропетровщины”, “Газети і журнали Катеринославщини 1838-1916 рр.”, “Духовна скарбниця краю. Історія і сучасність Дніпропетровської обласної державної наукової бібліотеки”.

Переважна більшість бібліографічних покажчиків ДОУНБ має рекомендаційний характер. Напевне, буде зайвим перелічувати, чи навіть називати окремі з них, тим більше, що цю інформацію можна отримати, звернувшись до покажчика. На відміну від науково-допоміжної бібліографії, яка розрахована в першу чергу на дослідників, науковців, рекомендаційна - адресована бібліотекарям та безпосередньо читачам. Вона тематична, як правило, обмежується однією темою, пов’язаною з подіями місцевої історії, ювілейними датами, іменами видатних краян. За роки незалежності України ліквідовано багато прогалин в нашій історії, відкрито чимало нових імен, достойних популяризації, і такі видання конче необхідні.

Окремою групою можна розглядати методико-бібліографічні видання. Серед них варто згадати присвячені творчості письменників: О.Зайвого, І.Манжури, М.Вороного, популяризації мистецького життя краю, партизанському та підпільному руху.

З 1972 року бібліотека почала видавати Календар пам’ятних дат, який крім хронологічного переліку подій, містить текстові довідки про найбільш визначні події, біографічні довідки про видатних діячів, і який з самого свого початку привернув увагу не лише бібліотекарів і читачів, а й краєзнавців, журналістів, вчителів шкіл, викладачів середніх спеціальних та вищих закладів і навіть промисловців. Останніми роками Календарі значно розвинулись, вони містять не лише короткі довідки, а й розгорнуті авторські матеріали, ніде не друковані раніше, інтерв’ю, вірші – бібліотека запрошує до співробітництва краєзнавців, вчених, письменників. Матеріали супроводжуються статистичними даними, фотографіями, ілюстраціями.

Все більше останнім часом готує бібліотека суто бібліотекознавчих видань, які аналізують та узагальнюють досвід бібліотечної роботи, містять матеріали конференцій, розвідки з історії бібліотек регіону. 2003 року видано два випуски давно омріяного методичного збірника “Бібліотечна Дніпропетровщина”, на сторінках якого вміщено зразки регламентуючої документації, методичні консультації фахівців, рекомендаційна бібліографія, статті про кращі бібліотеки та бібліотекарів області, вірші. Частина таких видань присвячена історії та проблемам ДОУНБ.

Обласна наукова давно вже стала одним із найважливіших інформаційних та культурних центрів краю, завойовує все більше визнання не лише серед рядових читачів, а й в науковому середовищі. Без перебільшення можна сказати, що завжди було престижним брати участь у підготовці видань бібліотеки. Партнерами ДОУНБ не раз виступали бібліотеки: юнацька та дитяча обласні, Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи, профспілкова заводу ім. Петровського, ЦНТБ, НГУУ. Брали участь у підготовці видань Дніпропетровський художній музей, обласна письменницька організація, окремі особи. Вже згадувалось, що на сторінках Календаря “Моє Придніпров’я” часто можна бачити ексклюзивні матеріали. Не можна не згадати й спільні видання.

У співпраці з науковцями Т.Ковальською та О.Сидоренко видано вже згадуваний науково-допоміжний покажчик “Газети і журнали Катеринославщини (1838-1916)”, який мав хороший резонанс серед істориків, літературознавців, музейних працівників, журналістів. Багато видань підготовлено разом з іншими бібліотеками, в тому числі вузів та підприємств, а також із творчими спілками. Спільно з бібліотекою НГАУ видано рекомендаційний бібліографічний покажчик “Ярослав Іванович Грдина”. Клубом “Ріднокрай”, який працює при відділі краєзнавчої літератури, започатковано краєзнавчий альманах “Січеславщина”. Підготовлено вже чотири випуски. До них входять дослідження вчених: істориків, мово- та літературознавців, геологів, а також краєзнавців-аматорів.

Отримали визнання малі форми бібліографії – закладки та буклети – до ювілеїв письменників, художників, та інформаційні – до виходу нових краєзнавчих книг чи цікавих подій. Їх охоче розбирають школярі, студенти, вчителі, журналісти.

Неможливо перелічити тут всі краєзнавчі видання бібліотеки, з ними можна ознайомитись в уже згадуваному покажчику. Наша мета – створити єдину цілісну картину видавничої діяльності бібліотеки загалом та в краєзнавчому аспекті зокрема.

Говорячи про видання, не можна обминути імена людей, які їх готували – упорядників-бібліографів, редакторів. Це окрема і зовсім недосліджена сторона питання. Видавничою роботою протягом усього часу займались різні відділи, які більше, які менше: методичний, бібліографічний, краєзнавчий, сільськогосподарської літератури, патентно-технічний та інші. Довгий час ця робота не була скоординована, кожен відділ займався нею окремо, лише 1975 року при бібліотеці створено редакційно-видавничу групу, яку очолила Л.І.Матросова-Слонь. Прізвища ж упорядників можна бачити у вихідних даних конкретних видань. Цікаво було б їх усі виявити та зафіксувати в бібліографічних описах, оскільки це також має значення для аналізу видавничої діяльності та й історії бібліотеки.

Цікаво було б дослідити і розвиток матеріальної бази бібліотеки, устаткування розмножувальною технікою, а також зв’язки з книговидавничими установами, стосунки з такою грізною колись для бібліографів та керівництва бібліотеки установою як Облліт. Відомості про це можна знайти у спогадах З.М.Рижкової, директора бібліотеки з 1974 по 1994 роки. Можливо, саме з цього й треба було б починати дослідження видавничої діяльності ДОУНБ.

На жаль, не все підготовлене бібліотекою видано. У 1991 році підготовлений, але не виданий через брак коштів великого обсягу науково-допоміжний покажчик “Дніпропетровщина в роки Великої Вітчизняної війни”, він так і залишився в машинописному варіанті. Змістовний науково-допоміжний покажчик, присвячений життю та діяльності Дмитра Яворницького, упорядкований того ж таки року за участі кандидата історичних наук С.В.Абросимової, розмножений на ротапринті в невеликій кількості.

Для повної картини видавничої діяльності ДОУНБ важливо також проаналізувати наклади видань. Характерно, що видрукувані на власній розмножувальній техніці, вони в багато разів менші, ніж тиражовані в друкарнях.

Поки що запитань більше, ніж відповідей. Запропоноване видання – лише звіт про один з етапів дослідження. Покажчик містить 940 бібліографічних записів, згрупованих за хронологією видання. Ще не всі вони переглянуті упорядником, частина необхідних даних в бібліографічних описах відсутня. Не подавали ми також і анотації до вже переглянутих видань, поки що це робочий матеріал, який потребує доробки та уніфікації. Робота продовжується.


1956
1. Великий русский писатель Ф.М.Достоевский 1881-1956: К 75-летию со дня смерти: Рекоменд. список литературы.– Днепропетровск, 1956.
2. Дело Ленина живет и побеждает: К 86-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина: Рекоменд. список литературы.– Днепропетровск, 1956.
3. Дніпропетровська область у шостій п’ятирічці: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1956.– 7 с.
4. Методико-бібліографічні матеріали на допомогу бібліотекам у відзначенні 100-річчя з дня народження Івана Яковича Франка.– Дніпропетровськ, 1956.
5. Міжнародний жіночий день 8 березня: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1956.
6. Назустріч Всесоюзному фестивалю молоді (Методико-бібліографічні матеріали на допомогу бібліотекам).– Дніпропетровськ, 1956.
7. Что читать токарю о скоростном и силовом резании металлов: Рекоменд. список литературы.– Днепропетровск, 1956.– 7 с.

1957
8. Велика Жовтнева Соціалістична революція і громадянська війна в художній літературі: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1957.
9. До весняно-польових сільськогосподарських робіт (Методико-бібліографічні матеріали).– Дніпропетровськ, 1957.
10. За владу Рад на Україні (Методичні матеріали для читацьких конференцій).– Дніпропетровськ, 1957.
11. Ідеї Леніна живуть і перемагають: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1957.
12. Історія революційного руху та боротьба за встановлення і зміцнення Радянської влади на Катеринославщині: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1957.– 16 с.
13. Образ молодого будівника в художній літературі (На допомогу проведенню читацької конференції).– Дніпропетровськ, 1957.
14. Радянський суд на стороні соціалістичної законності: До виборів народних суддів: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1957.
15. Робота бібліотек в період збирання врожаю (Методико-бібліографічні матеріали).– Дніпропетровськ, 1957.
16. Сільська бібліотека (З досвіду сільської бібліотеки с. Калініна Солонянського району Дніпропетровської області).– Дніпропетровськ, 1957.–

14 с.
17. 40 років лютневої буржуазно-демократичної революції в Росії (1917 р.): Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1957.


18. Тяжелая индустрия – основа экономического могущества Советского государства: Рекоменд. список литературы.– Днепропетровск, 1957.
19. Что читать кузнецу по повышению своей квалификации: Рекоменд. список литературы.– Днепропетровск, 1957.– 8 с.
20. 6-й з’їзд РСДРП(б): До 40-річчя з дня відкриття: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1957.
1958
21. До весняних польових робіт (Метод. та бібліограф. матеріали).– Дніпропетровськ, 1958.– 17 с.
22. До виборів у Верховну Раду СРСР (Метод. та бібліограф. матеріали).– Дніпропетровськ, 1958.– 17 с.
23. До 40-річчя ВЛКСМ (Метод. та бібліограф. матеріали).– Дніпропетровськ, 1958.– 12 с.
24. Матеріали безмежних можливостей: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1958.– 8 с.
25. Нерушима дружба народів СРСР: Бібліограф. та метод. матеріали до тижня дружби народів СРСР.– Дніпропетровськ, 1958.– 11 с.
26. Нові книги по будівництву: Інформ. список літератури.– Дніпропетровськ, 1958.– 5 с.
27. Новые описания отечественных изобретений, поступивших в Днепропетровскую областную государственную библиотеку им. Октябрьской революции: Информ. список.– Днепропетровск, 1958.– 16 с.
28. Обмін досвідом на кущових семінарах. Збірка матеріалів.– Дніпропетровськ, 1958.– 24 с.
29. Письменники Дніпропетровщини: Анотов. покаж. літератури / Упоряд. Є. Дробишевська.– Дніпропетровськ, 1958.– 67 с.– 1500 прим.
30. Підготовка бібліотек до позачергових XXI з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу та XX з’їзду КП України: Метод. та бібліогр. матеріали.– Дніпропетровськ, 1958.– 16 с.
31. Про відкритий доступ читачів до книжкових фондів бібліотек: Поради бібліотекарю.– Дніпропетровськ, 1958.– 7 с.
32. Про дальший розвиток колгоспного ладу і реорганізацію МТС.– Дніпропетровськ, 1958.– 23 с.
33. Про роботу бібліотек до 40-річчя комуністичної партії України.– Дніпропетровськ, 1958.– 17 с.
34. Робота бібліотек до Всесоюзного перепису населення: З досвіду роботи бібліотек.– Дніпропетровськ, 1958.– 12 с.
35. Що читати по улаштуванню і експлуатації газової сітки та спалюванню природного газу в промисловості та побуті: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1958.– 7 с.
1959
36. Автоматизація та механізація виробництва: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1959.– 6 с.
37. Бригади комуністичної праці на Дніпропетровщині: Методико-бібліографічні матеріали.– Дніпропетровськ, 1959.– 7 с.
38. Використання природного газу в промисловості та побуті: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1959.– 11с.
39. До 100-річчя з дня народження А.П.Чехова. На допомогу районним і міським бібліотекам.– Дніпропетровськ, 1959.
40. За здоровий побут і комуністичну мораль: Рекоменд. список літератури / Упоряд. Т.Васеніна, Л.Канделло.– Дніпропетровськ, 1959.– 11 с.
41. Матеріали до занять бібліотечної секції районного семінару працівників культосвітніх установ на 4-й квартал 1959 р.– Дніпропетровськ, 1959.
42. На допомогу бібліотекам по пропаганді науково-природничої літератури: Рекоменд. список літератури / Упоряд. Т.Васеніна, Л.Канделло.– Дніпропетровськ, 1959.– 14 с.
43. Нові описи вітчизняних винаходів, які одержані Дніпропетровською Обласною державною бібліотекою за I квартал 1959 р.: Інформ. список.– Дніпропетровськ, 1959.– 10 с.
44. Обмін досвідом роботи бібліотек Дніпропетровської області. Бюлетень №1.–Дніпропетровськ, 1959.– 11 с.
45. Обмін досвідом роботи бібліотек Дніпропетровської області. Бюлетень №2.–Дніпропетровськ, 1959.– 24 с.
46. Передовий досвід тваринників Дніпропетровщини: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1959.– 21 с.
47. Продуктивність праці – запорука успіху в будівництві комунізму: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1959.– 5 с.
48. Пропаганда творів Леніна В.І. в бібліотеках: До 89-х роковин з дня народження Леніна: Метод.-бібліогр. лист.– Дніпропетровськ, 1959.– 5 с.
49. Рекомендательные списки художественной литературы для обсуждений (проза 1958-1959 гг.).– Дніпропетровськ, 1959.
50. Робота бібліотек в період підготовки і проведення виборів у Ради депутатів трудящих: Метод. бібліогр. лист.– Дніпропетровськ, 1959.– 8 с.
51. Семирічний план розвитку народного господарства на Дніпропетровщині: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1959.– 21 с.
1960
52. До 90-річчя з дня народження В.І.Леніна: Метод.-бібліограф. матеріали.– Дніпропетровськ, 1960.– 17 с.
53. Довідково-бібліографічна і краєзнавча робота міських і районних бібліотек Дніпропетровської області в 1959 році (З аналізу звітів).– Дніпропетровськ, 1960.– 10 с.

54. Книгу на виробничі ділянки колгоспу. З досвіду роботи громадського бібліотекаря К.Ю.Найден Аврамівської сільської бібліотеки Васильківського району: Плакат.– Дніпропетровськ, 1960.


55. Комплексна механізація на Дніпропетровщині: Список літератури.– Дніпропетровськ, 1960.– 14 с.
56. Комсомол Дніпропетровщини: Рекоменд. покаж. літератури. / Упоряд.: Л.А.Канделло, І.М.Тарасьєва.– Дніпропетровськ, 1960.– 40 с.– 2000 прим.
57. Лауреати ленінської премії 1960 року Дніпропетровської області: Пам’ятка читачеві.– Дніпропетровськ, 1960.– 1500 прим.
58. Література про Дніпропетровську область (січень-червень 1959 р.): Наук.-допоміж. бібліограф. покаж. / Упоряд. І.М.Тарасьєва, Л.А.Канделло.– Дніпропетровськ, 1960.– 32 с.– 1500 прим.
59. Література про Дніпропетровську область (липень-грудень 1959 р.): Наук.-допоміж. бібліограф. покаж. / Упоряд. І.М.Тарасьєва, Л.А.Канделло.– Дніпропетровськ, 1960.– 44 с.
60. На допомогу проведенню читацьких конференцій. Метод.-бібліограф. матеріали.– Дніпропетровськ, 1960.– 18 с.
61. На допомогу пропаганді нових творів радянської художньої літератури (Метод.-бібліограф. матеріали).– Дніпропетровськ, 1960.– 11 с.
62. Наслідуйте патріотичний почин бригади комуністичної праці Петра Махоти: Рекоменд. список літератури / Упоряд. Т.В.Васеніна.– Дніпропетровськ, 1960.– 7 с.
63. Обмін досвідом роботи бібліотек Дніпропетровської області. Бюлетень №3.– Дніпропетровськ, 1960.– 26 с.
64. Послідовники Ярослава Чижа на Дніпропетровщині: Рекоменд. список літератури.– Дніпропетровськ, 1960.– 8 с.
65. Про роботу бібліотек по пропаганді рішень XXI з’їзду Комуністичної партії України: Методичний лист.– Дніпропетровськ, 1960.– 10 с.
66. Про роботу бібліотек по пропаганді рішень 5-ї Сесії Верховної Ради СРСР: Методичний лист.– Дніпропетровськ, 1960.– 13 с.
67. Художня література на допомогу вивчаючим історію КПРС: Рекоменд. списки літератури.– Дніпропетровськ, 1960.– 42 с.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка