Дніпропетровська обласна держадміністрація головне управління охорони здоров’я дніпропетровська обласна наукова медична бібліотека практикуючому лікарю на допомогу сімейному лікарю рекомендаційний покажчик нової літератури Випуск 2Скачати 144.21 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір144.21 Kb.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКАПрактикуючому лікарю


НА ДОПОМОГУ
СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ
Рекомендаційний покажчик нової літератури

Випуск 2
(березень - травень)


Дніпропетровськ-2009
Укладач А.І.Розумій.
Відповідальний за випуск І.М. Цаберябова.

ПЕРЕДМОВАЗапропонований лікарям випуск інформаційного бібліографічного покажчика дає відомості про статті з періодичних видань ,які надійшли до фонду Дніпропетровської обласної наукової медичної бібліотеки в січні - квітні 2009 року українською та російською мовами.

Журнали, які пропонує покажчик і сам покажчик можна отримати в обласній науковій медичній бібліотеці в електронному варіанті.
Зауваження і пропозиції просимо надсилати за адресою:
49044,м.Дніпропетровьк,

вул..Дзержинського,8 ДОНМБ

Відділ наукової інформації та бібліографії

Тел. Для довідок 713-45-90


Веб-сайтДОНМБ library.gov/ donmb


Електронний каталог бібліотеки в Інтернет WWW.E-CATALOG.NAME

Нові надходження до бібліотеки.

1. Антигипертензивная реабилитация у больных с сопутствующей патологией в практике семейного врача / Е. Б. Волошина [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.130-131

2. Бурмак Ю.Г.

Доцільність семінарів-тренінгів із сімейної психотерапії в підготовці лікаря загальної практики - сімейної медицини / Ю.Г. Бурмак, Л.П. Черепахіна, О.Б. Комарова // Сімейна медицина. - 2006. - N4. - С.32

3. Використання сучасних навчальних технологій та досвіду зарубіжних країн у післядипломній підготовці сімейних лікарів у НМАПО ім. П.Л. Шупика / Г. І. Лисенко [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.21-22

4.

Гойда Н.Г.Роль сумейного лікаря в медичному забезпеченні вагітних і новонароджених / Н.Г. Гойда // Сімейна медицина. - 2006. - N4. - С.100

5.

Денисов И.Н.Управление оказанием противотуберкулезной помощи в общей врачебной практике на примере Ступинского района Московской области / И. Н. Денисов, Ю. В. Пылаева, Т. В. Заугольникова // Проблемы управления здравоохранением. - 2008. - N 5. - С.20-25. - Библиогр.: с. 25. - Библиогр.: с. 25

7.

Дзюрак В.С.Пациенты с единственной почкой в практике семейного врача: тактика наблюдения и профилактика заболеваний / В. С. Дзюрак, А.И. Бойко // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.50-51. - Библиогр.: с. 51. - Библиогр.: с. 51

8.

Досвід вдосконалення підготовки сімейних лікарів в умовах сільських медичних амбулаторій / В. М. Ждан [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.269.

Жиліна Ю.В.Сімейні лікарі про стан надання медичної допомоги та шляхи розвитку системи охорони здоров'я адміністративного району / Ю. В. Жиліна // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.43-44. - Библиогр.: с. 44-45. - Библиогр.: с. 44-45

10.

Зайцев О.М.Стан надання спеціалізованої медичної допомоги населенню харківського регіону в умовах розвитку сімейної медицини / О. М. Зайцев // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.40-42. - Библиогр.: с. 42. - Библиогр.: с. 42

11.

Захворювання ендокринної системи та обміну речовин в практичній роботі сімейного лікаря та дільничного терапевта / Л. В. Шкала [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.12412.

Зозуля І.С.Рання діагностика венозної дисциркуляції у вагітних із обтяженим перебігом 1-го триместру гестації в роботі сімейного лікаря / І. С. Зозуля, Н. М. Чемер // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.128

13.

Изучение дифференцированного внимания у здоровых подростков с семейной отягощенностью алкоголизмом и наркоманией / Ю. Л. Арзуманов [и др.] // Вопросы наркологии. - 2006. - N 4. - С.35-42. - Библиогр.: с. 42. - Библиогр.: с. 421.

Іващук С.І.Опыт функционирования института семейной медицины и других форм общей практики за рубежом / С. І. Іващук, Д. Д. Лепкалюк // Главный врач. - 2007. - N 11. - С.74-87

14.

Коваленко О.Є.Визначення етіологічних чинників та факторів ризику цереброваскулярної патології в практиці сімейного лікаря (огляд) / О. Є. Коваленко, Є. Л. Мачерет // Сімейна медицина. - 2008. - N 2. - С.59-61. - Библиогр.: с. 61. - Библиогр.: с. 61

15.

Концепції впровадження та реформування первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах сімейної медицини в Україні // Главный врач. - 2007. - N 12. - С.66-7816.

Корж А.Н.Значение научных исследований в семейной медицине / А. Н. Корж // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.25

17.

Корж А.Н.Роль семейного врача в диагностике и лечении метаболического синдрома / А. Н. Корж, Г. И. Кочуев, С. В. Краснокутский // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.127

18.

Короп О.А.Хірурги про стан та шляхи розвитку хірургічної допомоги в умовах упровадження й функціонування сімейної медицини / О. А. Короп // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.38-39. - 39. - 39

19.

Крамарев С.А.Диалог педиатра и семейного врача по вопросам лечения гипертермии у детей / С.А. Крамарев // Перинатологія та педіатрія. - 2006. - N1. - С.142-144. - Библиогр.: с. 144. - Библиогр.: с. 144

20. 616.1

К 84

Крулев, Константин Александрович.Заболевания сердца и сосудов: ПРофилактика и лечение : Советы кардиолога,которые сохранят вам жизнь / Константин Александрович Крулев. - М ; СПб : Питер, 2008. - 160 с. - (Семейный доктор)

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)

21.

Кулемзіна Т.В.Можливості застосування методів нетрадиційної медицини в практиці сімейного лікаря / Т.В. Кулемзіна, Є.Ю. Самора, Д.М. Ступак // Сімейна медицина. - 2008. - N1. - С.132-134. - 133-134. - 133-134

22.

Лысенко Г.И.Семейная медицина в Европе - прошлое, настоящее, будущее: 14-я региональная Европейская Конференция по Семейной медицине WONCA EVROPE 2008еэ / Г. И. Лысенко, В. И. Ткаченко // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.17-21

23.

Лысенко Е.Ю.Метод лазеротерапии в практике семейного врача / Е. Ю. Лысенко, Ю. П. Снопков // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.126

25.

Мачерет Є.Л.Навчання сімейного лікаря основам рефлексотерапії - шлях до оптимізації профілактично-лікувального напрямку в медицині / Є. Л. Мачерет, О. Є. Коваленко, Г. М. Чуприна // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.125

26. 614

М 54

Методичні рекомендації по організації моніторингу стану здоров'я населення у діяльності сімейного лікаря та розробки комп'ютерного паспорту здоров'я : методические рекомендации / УКрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: В. В. Рудень, Т. Г. Гутор. - К. : ЛНМУ ім Д.Галицького, 2008. - 11 сЭкземпляры: всего:1 - ХР.(1)

24.

Мінцер О.П.Сімейна медицина та проблеми якості надання медичної допомоги населенню / О.П. Мінцер, Г.І. Лисенко, Л.І. Усенко // Сімейна медицина. - 2006. - N4. - С.28

27.

Наукове обгрунтування покращення доступності та якості первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини населенню Харківського регіону // Сімейна медицина. - 2006. - N4. - С.4128.

Нові підходи до організації спеціалізації (інтернатури) на кафедрі "Загальної практики - сімейної медицини" / В. М. Ждан [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.25-2629.

Нормативно-правовий супровід розвитку загальної практики - сімейної медицини в Україні // Сімейна медицина. - 2006. - N4. - С.11430.

Обсяг амбулаторного прийому сільских дітей у закладах загальної практики сімейної медицини / М. М. Коренєв [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 2. - С.28-30. - Библиогр.: с. 30. - Библиогр.: с. 3031.

Обсяги діяльності сімейного лікаря у медичному обслуговування сільських дітей і проблеми реформування галузі / М. М. Коренєв [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.34-36. - Библиогр.: с. 36. - Библиогр.: с. 3632.

Організація підготовки фахівців зі спеціальності "Загальна практика -сімейна медицина" на кафедрі сімейної медицини та загальної практики ОДМУ / Г. С. Попік [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.23-2433.

Підготовка лікарів- курсантів за фахом "Загальна практика - сімейна медицина " на кафедрі шкірних і венеричних хвороб / М. О. Дудченко [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.2834.

Про розвиток системи охорони здоров'я регіону в умовах впровадження та функціонування сімейної медицини / О. М. Хвисюк [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.31-33. - Библиогр.: с. 33. - Библиогр.: с. 3335.

Программы международного сотрудничества - реальная помощь в развитии семейной медицины в Украине / Г. И. Лысенко [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.19-2136.

Профілактика як основа роботи лікаря загальної практики - сімейної медицини // Сімейна медицина. - 2006. - N4. - С.3137.

Психологические аспекты в практике семейного врача при лечении артериальной гипертензии // Сімейна медицина. - 2006. - N4. - С.7338.

Радченко О.М.Практика сімейного лікаря з позицій санології - науки про одужання та здоров'я / О. М. Радченко // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.86-87. - Библиогр.: с. 87. - Библиогр.: с. 87

39.

Результати впровадженняімейної медицини в Полтавській області // Сімейна медицина. - 2006. - N4. - С.4040.

Результаты сравнительной оценки диагнозов семейных врачей и врачей-специалистов клиники / Н.М. Коренев, А.М. Коломиец, Л.П. Булага и др // Врачебная практика. - 2006. - N1. - С.89-93. - Библиогр.: с. 93. - Библиогр.: с. 9341.

Ринда Ф.П.Погляд на сімейного лікаря з позиції профілактики / Ф.П. Ринда // Україна здоров'я нації. - 2007. - N2. - С.73-77. - Библиогр.: с. 76-77. - Библиогр.: с. 76-77

42.

Рудіченко В.М.Врахування особливостей анамнезу паціента з жовтяницею при підготовці сімейних лікарів на додипломному етапі / В. М. Рудіченко // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.127-128

43.

Рудіченко В.М.Застосування методу візуалізації як підгрунтя для контролю навчання сімейних лікарів по темі "диспепсія" / В.М. Рудіченко // Сімейна медицина. - 2006. - N4. - С.59

44.

Рузин Г.П.Воспалительные процессы челюстно-лицевой области и задачи семейного врача / Г.П. Рузин // Медицина неотложных состояний. - 2008. - N2. - С.129-131. - Библиогр.: с. 131. - Библиогр.: с. 131

47.

Сиделковский А.Л.Хрономедицина в практике семейного врача / А.Л. Сиделковский, Р.Я. Адаменко, Ю.И. Головченко // Сімейна медицина. - 2006. - N4. - С.105

45.

Сіделковський О.Л.Комплексне лікування хворих із синдромом андропенії в умовах поліклініки сімейного лікаря / О. Л. Сіделковський, О. А. Каштелян, О. С. Столярчук // Сімейна медицина. - 2008. - N 2. - С.85-87. - Библиогр.: с. 87. - Библиогр.: с. 87


46.

Сімейна медицина в Україні - передовий досвід, уроки, та завдання на перспективу // Главный врач. - 2008. - N1. - С.71-85. - Библиогр.: с. 84-85. - Библиогр.: с. 84-8548.

Соколова Л.К.Сахарный диабет в практике семейного врача / Л.К. Соколова // Журнал практичного лікаря. - 2007. - N5/6. - С.30-34. - Библиогр.: с. 34. - Библиогр.: с. 34

49.

Средства мультимедийной визуализации в подготовке семейного врача / В. Н. Ждан [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.29-3050.

Суліменко Л.О.Проблеми контролю якості первинної медико-санітарної допомоги в системі загальної практики - сімейної медицини / Л. О. Суліменко // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.45

51.

Упровадження нової навчальної програми зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина" на кафедрі інфекційних хвороб із упідеміологією / Г. М. Дубинська [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.27-28
52.

Чухріенко Н.Д.Освітньо-кваліфікаційна характеристика лікаря загальної практики та кредитно-модульна система післядипломної підготовки: проблеми взаємозалежності в контексті сучасних вимог медичної освіти / Н. Д. Чухріенко, О. Є. Козлова, О. І. Гайдук // Сімейна медицина. - 2008. - N 3. - С.22-23

53.

Ястремська О.О.Наближення сучасних діагностичних технологій до потреб сімейного та сільського лікаря / О.О. Ястремська // Здоров'я України XXI сторіччя. - 2008. - N9. - С.62-63


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка