?Для яких захворювань є характерним розвиток вторинного амілоїдозу?Сторінка1/18
Дата конвертації11.05.2016
Розмір1.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

1.

?Для яких захворювань є характерним розвиток вторинного амілоїдозу?


A.

Ревматоїдний артрит


B.

Мієломна хвороба


C.

Туберкульоз легень


D.

Бронхоектатична хвороба


E. *

Всі з наведених


2.

Амілоїдоз нирок найчастіше призводить до:


A.

Злоякісної гіпертензії


B.

Анемії


C. *

Хронічної ниркової недостатності


D.

Серцевої недостатності


E.

Дизметаболічної нефропатії


3.

Яке з наведених тверджень є вірним для амілоїдозу?


A. *

Патогенетична терапія амілоїдозу включає використання унітіолу, делагілу, колхіцину


B.

Патогенетична терапія амілоїдозу включає використання глюкокортикоїдів, цитостатиків


C.

Патогенетична терапія амілоїдозу включає використання унітіолу, димефосфону, токоферолу


D.

Патогенетична терапія амілоїдозу включає використання нестероїдних протизапальних препаратів, унітіолу


E.

Патогенетична терапія амілоїдозу включає використання цитостатиків, делагілу, колхіцину


4.

Амілоїд - це:


A.

Комплекс антиген/антитіло


B.

Специфічна гранульома


C. *

Аномальний білок


D.

Білково-фосфоліпідний комплекс


E.

Фізіологічний білок


5.

Для нефротичної стадії амілоїдозу нирок найбільш характерними є:


A.

Артеріальна гіпотензія, дизурія


B.

Дизурія, олігурія


C.

Лихоманка, олігурія


D. *

Набряки


E.

Анемія, поліурія


6.

Які ознаки з наведених є найбільш характерними для амілоїдозу нирок?


A.

Протеїнурія, лейкоцитурія, бактеріурія, артеріальна гіпертензія, підвищення ниркового кровотоку


B. *

Протеїнурія, диспротеїнемія, зниження ниркового кровотоку та клубочкової фільтрації, артеріальна гіпертензія


C.

Протеїнурія, гематурія, артеріальна гіпотензія, нормальна клубочкова фільтрація


D.

Протеїнурія, еритроцитурія, підвищення ниркового кровотоку та клубочкової фільтрації, артеріальна гіпертензія


E.

Протеїнурія, циліундрурія, зниження ниркового кровотоку та клубочкової фільтрації, артеріальна гіпотензія


7.

Вкажіть вид грибів, які займають провідне місце в розвитку тубуло-інтерстиціального нефриту?


A. *

Кандиди


B.

Аспергіли


C.

Актиноміцети


D.

Криптококи


E.

Трихофіти


8.

Які структури нирки переважно втягуються в патологічний процес при інтерстиціальному нефриті?


A.

Клубочок


B. *

Канальці, строма


C.

Судини


D.

Нерви


E.

Канальці, клубочки


9.

Вкажіть характерні морфологічні особливості аналгетичної нефропатії?


A. *

Папілярний некроз, склероз інтерстицію


B.

Сегментарний некроз клубочка


C.

Інтракапілярна проліферація клітин клубочка


D.

Абсцеси в кірковій речовині


E.

Проліферація мезангіальних клітин клубочка


10.

Які морфологічні ознаки не характерні для гострого інтерстиціального нефриту?


A. *

Проліферація мезангіальних та ендотеліальних клітин клубочка


B.

Незмінені гломерулярні базальні мембрани


C.

Дистрофія та некроз епітелію канальців


D.

Лімфоцитарна інфільтрація інтерстицію з наявністю поодиноких еозинофілів, поліморфноядерних лейкоцитів


E.

Набряк інтерстицію


11.

Які морфологічні ознаки не характерні для хронічного інтерстиціального нефриту?


A. *

Проліферація мезангіальних та ендотеліальних клітин клубочка, потовщення гломерулярної базальної мембрани


B.

Дистрофія та атрофія епітелію канальців


C.

Лімфогістоцитарна інфільтрація інтерстицію з наявністю еозинофілів, поліморфноядерних лейкоцитів


D.

Потовщення тубулярних базальних мембран


E.

Склероз інтерстицію


12.

Що таке тубуло-інтерстиціальний нефрит?


A.

Двобічне негнійне імунне запалення нирок з переважним ураженням клубочків, з можливим втягуванням в процес канальців, строми нирок


B. *

Двобічне негнійне запалення нирок з переважним ураженням канальців, строми та судин нирок, з можливим втягуванням в процес клубочків


C.

Двобічне гнійне запалення строми нирок


D.

Двобічне асептичне запалення нирок з переважним ураженням клубочків, строми та судин нирок, з можливим втягуванням в процес канальців


E.

Двобічне інфекційне запалення нирок з переважним ураженням канальців та строми, з можливим втягуванням в процес судин нирок


13.

Які етіологічні фактори гострого інтерстиціального нефриту зустрічаються найрідше?


A.

Лікарські


B.

Вірусні


C.

Паразитарні


D. *

Травматичні


E.

Імунні


14.

Для лікування амілоїдозу колхіцин призначають в дозі :


A.

20-30 мг на добу.


B.

10 мг на добу.


C. *

2 мг на добу.


D.

0,5-1 мг на добу


E.

призначення колхіцину неефективне


15.

Який із запропонованих критеріїв є найважливішим для діагностики нефротичного синдрому у хворого з амілоїдозом нирок?


A.

Набряки


B.

Сироватковий альбумін нижче 30 г / л


C. *

Добова протеїнурія більше 3,5 г


D.

Гіперхолестеринемія


E.

Гіперкоагуляція


16.

Які клінічні прояви характерні для гострого інтерстиціального нефриту?


A.

Симптоми загальної алергічної реакції на препарати (лихоманка, шкірні висипання)


B.

Гематурія


C.

Гостра ниркова недостатність


D. *

Всі відповіді вірні


E.

Всі відповіді вірні, крім гематурії


17.

Які заходи не застосовують для лікування гострого інтерстиціального нефриту?


A.

Відміна лікарського препарату, що викликав захворювання


B. *

Призначення нестероїдних протизапальних препаратів


C.

Пероральний прийом глюкокортикоїдів


D.

Гемодіаліз


E.

Дезінтоксикаційна терапія


18.

Для лікування набряків при нефротичному синдромі слід призначити:


A.

калійзберігаючі діуретики


B. *

інфузії альбуміну в поєднанні з діуретиками


C.

інфузії альбуміну


D.

зменшення споживання рідини


E.

петлеві діуретики


19.

Тип успадкування при спадковому амілоїдозі


A.

аутосомно-рецесивний


B. *

аутосомно-домінантний


C.

зчеплений зі статтю


D.

успадкування при взаємодії неалельних генів


E.

за типом кумулятивної полімерії


20.

Вторинному амілоїдозі передує наявність у сироватці крові


A.

легких ланцюгів імуноглобулінів


B.

преальбуміну


C.

білка sАА


D.

Z 2-мікроглобуліну


E. *

усього перерахованого


21.

При старечому амілоїдозі найчастіше уражаються всі перераховані органи, крім:


A.

головного мозку


B.

серця


C.

аорти


D. *

нирок


E.

підшлункової залози


22.

Нефротичний синдром при амілоїдозі:


A.

легко купується глюкокортикоїдами


B. *

зберігається при розвитку хронічної ниркової недостатності


C.

зустрічається дуже рідко


D.

зникає при розвитку хронічної ниркової недостатності


E.

легко купується цитостатиками


23.

Яке судження щодо амілоїдозу є неправильним?


A.

для діагностики амілоїдозу біопсія слизової прямої кишки менш інформативного, ніж біопсія нирки


B.

нефротичний синдром може зберігатися на стадії розвитку хронічної ниркової недостатності


C.

проноси характерні для амілоїдозу кишечника


D.

артеріальна гіпертонія спостерігається рідко


E. *

ураження нирок більш характерне для первинного амілоїдозу


24.

Який варіант ураження нирок є паранеопластичною нефропатією?


A. *

амілоїдоз


B.

мембранозная нефропатія


C.

нефроангіосклероз


D.

інтерстиціальний нефрит


E.

гідронефроз


25.

Який клінічний прояв не є обов'язковим для амілодозу?


A. *

Гіпертонія


B.

Набряки


C.

Гіперліпідемія


D.

Гіпопротеїнемія


E.

Гіперфібріногенемія


26.

Які зміни в сечі не характерні для нефротичного синдрому при амілоїдозі нирок?


A.

Масивна протеїнурія


B.

Циліндрурія


C.

Ліпурія


D. *

Лейкоцитурія


E.

Мікрогематурія


27.

Які зміни з боку білкового складу крові спостерігаються при амілоїдозі нирок?


A. *

гіпоальбумінемія


B.

гіпоальбумінемія


C.

гіперальбумінемія


D.

гіпоглобулінемія


E.

гіпопротеїнемія з гіпоальбумінемією


28.


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D0%BC%D0%B5%D0%B4
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Секційний курс. Медичний ф
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Захворювання жіночих статевих органів Ситуаційні задачі Крок-2
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Вcтуп в інфектологію тести
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Ситуаційні задачі (гінекологія)
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Основи клінічної імунології та алергології
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Вірусні гепатити. Віл.Інфекційні хвороби задачі
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Анестезіолгоія. Ситуаційні задачі
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Т. 6 Гостра дихальна недостатність
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Епідеміологія тести
%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D0%BC%D0%B5%D0%B4 -> ?Яке з перелічених тверджень відносно счв є вірним?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка