Для отримання видань необхідно надіслатиСкачати 151.17 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір151.17 Kb.
Пропонуємо інформаційний список документів

з обмінного фонду Одеської національної наукової бібліотеки

Для отримання видань необхідно надіслати


листа-замовлення з печаткою бібліотеки.
Наша адреса: м.Одеса, вул. Пастера 13,

ОННБ, відділ ОРФ, 65023
Інформаційний список авторефератів з технічних наук № 43


 1. Авіна С. І. Втрати платиноїдного каталізатора та їх утилізація у технології нітратної кислоти. – Х., 2012.

 2. Андрусевич Я. В. Особливості синтезу білка та si/miРНК при підвищенні стійкості клітин рослин до фітопатогенних організмів за допомогою полі компонентних організмів за допомогою полі компонентних регуляторів росту. - К., 2013.

 3. Андрусенко О. О. Моделі і засоби автоматизації процесів керування виробництвом електричних детонаторів. – Х., 2013.

 4. Багацький О. В. Методи та аналого-цифрові пристрої визначення якості комунальних послуг. – К., 2013.

 5. Багринський І. Л. Модель та інформаційна технологія управління якістю процесу розробки програмного забезпечення в умовах обмежених ресурсів. - Х., 2013.

 6. Бальних В. Д. Технологія отримання йодиду натрію особливої чистоти для монокристалів. – Дніпропетровськ, 2012.

 7. Банєв Є. Ф. Енергоресурсозберігаючий електропривод екскалатора метрополітену з фаззі регулятором. – Х, 2013.

 8. Баришев Ю. В. Методи та засоби швидкого багатоканального хешування даних в комп’ютерних системах. – Вінниця, 2012.

 9. Бармак О. В. Моделювання та аналіз невербальних каналів комунікації для створення нових інформаційних технологій. – К., 2013.

 10. Бачкір Л. В. Інформаційні технології для системи підтримки рішень задач транспортної логістики в умовах малої вибірки вихідних даних. - Х., 2013.

 11. Бердо Р. В Технологія сумісного виробництва нітратної кислоти та нітрату кальцію тетрагідрату. – Х., 2012.

 12. Богданов О. О. Теоретичні й експериментальні дослідження процесу механічного зневоднення карбонату кальцію в пресовій установці. – Х , 2013.

 13. Бойко О. Г. Автоматизація процесу прийняття рішень при керуванні періодичністю контролю прихованих відмов виробничих систем. – Севастополь, 2012.

 14. Бокоцей І. В. Цифрові та імпульсні нейроелементи для образних нейрокомп’ютерів. – Вінниця, 2012.

 15. Бонд зик Д. Л. Попередня термічна обробка низько реакційного вугілля для його факельного спалювання. – К., 2012.

 16. Бондаренко О. В. Оптимізація співвісних ступінчастих приводів машин по масогабаритним характеристикам на прикладі тривальних коробок передач. – Х., 2013.

 17. Борц Б. В. Фізико-технологічні основи з’єднання різнорідних металів у твердій фазі методом гарячої прокладки у вакуумі.- Х.,2013.

 18. Бродінковський Є М. Закономірності формування структури, механічних та електрохімічних властивостей аноду NI-ZrO² керамічної паливної комірки. – К., 2012.

 19. Буртак В. В. Обгрунтування параметрів робочих елементів та вибір металів за тріщиностійкістю для зернових дробарок ударно-перетиральної дії. – Л., 2012.

 20. Бутенко А. М. Фізико-хімічні основи і технології приготування та регенерації наносрібних каталізаторів одержання формальдегіду. – Х., 2012.

 21. Ванюшкін О. С. Композиційно-модульний підхід формування моделей управління портфелями проектів. – Одеса, 2013.

 22. Варченко І. С. Зниження напружень в канатному барабані для багатошарової навивки. – Х., 2014.

 23. Васильєва І. І. Товарознавча оцінка якості телевізорів на стадіях обігу та експлуатації. – Донецьк, 2012.

 24. Водзінська О. І. Вдосконалення технологічного процесу формоутворення деталей вузла “окат рукава-пройма” верхнього плечового одягу. – К., 2012.

 25. Волошина А. А. Теорія і робочі процеси гідравлічних обертасів планетарного типу. – Х., 2013.

 26. Гамзаєв Р. О. Моделі та інформаційна технологія трасування вимог в гнучких процесах розробки програмного забезпечення. - Х., 2013.

 27. Ганчо А. В. Розроблення основ технологій одержання полівінілпіролідон-силікатних модифікацій термос плавів. - Л., 2012.

 28. Губський С. О. Удосконалення підходів до визначення експлуатаційної придатності металоконструкцій мостових кранів. – Х., 2013.

 29. Гуменюк Ю. О. Обгрунтування параметрів та режимів роботи вібраційної розпушувальної лапи культиватора.- К., 2012.

 30. Демічковська М. П. Технологія борошняних кулінарних виробів на основі функціональних композицій. – К., 2013.

 31. Демченко О. О. Основи хімії та технології синтезу дипентаеритриту. – Луганськ,2012.

 32. Дзюбик Л. В. Вплив податливості опор на міцність великогабаритних обертових агрегатів. – Л., 2012.

 33. Довгаль Д. О. Геометричне моделювання процесу руйнування гірничого масиву планетарно-торовими виконавчими органами гірничих машин. – Донецьк, 2012.

 34. Євдошенко Л. С. Удосконалення висовольтних іскрових розрядників зі змінною електричною міцністю для електротехнічних наук. – Х., 2013.

 35. Єліна Т. В. Удосконалення проектування кулінарного трикотажу шляхом тривимірного геометричного моделювання його структури. – К., 2013.

 36. Єлісєєва О. В. Засоби підтримки обчислювального процесу інтелектуальної пам’яті комп’ютерних систем типу “процесор – в – пам’яті”. - К., 2013.

 37. Жукевич О. М. Споживні властивості соусів та паст на сметанній основі. - К.,2014.

 38. Захаров М. М. Підвищення ефективності складання при реінжиніринзі агрегатованих технологічних систем багатопозиційної обробки. – Х., 2013.

 39. Захарова Т. В. Моделі та інформаційна технологія підтримки прийняття інвестиційних рішень. - Х., 2013.

 40. Зінченко О. Є. Підвищення енергетичних показників вентильних реактивних двигунів, які живляться від мережі змінного струму. – Х., 2012.

 41. Зубрецька Н. А. Розвиток наукових основ багатокритеріального оцінювання та прогнозування якості промислової продукції. – К., 2013.

 42. Іванова С. Ф. Фізико-технологічні механізми підвищення ефективності екстракції урану надкритичним діоксином вуглецю. – Х., 2013.

 43. Іванченко О. М. Розрахункові дослідження теплообміну на лопатках газових турбін з використанням модифікованих алгебраїчних моделей турбулентності. – Х., 2012.

 44. Качан Т. Ю. Розрахунок міцності суцільних та склеєних залізобетонних (Бетонних) елементів на зріз варіаційним методом. – Полтава, 2012.

 45. Кирикович В. Д. Підвищення ефективності фрезерного робочого органа для розробки грунту у водному середовищі. – Дніпропетровськ, 2012.

 46. Клименко М. О. Обгрунтування раціональних параметрів гравітаційних бетонозмішувачів. – К., 2013.

 47. Кокоріна Г. В. Розробка процесу реконструкції українського історичного чоловічого костюма. – К., 2013.

 48. Кондращенко В. В. Моделі та інформаційна технологія управління процесами фінансування інвестиційних проектів. – Х., 2013.

 49. Костюк Є. В. Удосконалення приводів машин на основі сучасних систем регулювання. – К., 2013.

 50. Котляров В. О. Синтез стійких електромеханічних систем з від’ємним в’язкам тертям та спостерігачами. - Х., 2013.

 51. Криво ручко М. Ю. Технологія борошняних кулінарних виробів на основі пророщеного зерна пшениці. – К., 2014.

 52. Куліш Е. В. Вібраційна діагностика протизсувних анкерних споруд. – К., 2012.

 53. Лебека С. М. Моделі та методи оцінки і вибору параметрів резонансного та резистивного заземлення нейтралі кабельних мереж 6-10 кВ. - Х., 2013.

 54. Лиходід В. В. Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів валкового пристрою для віджимання волого насиченої вовни. – Кіровоград, 2012.

 55. Логомінов В. О. Формування шорсткості обробленої поверхні при кінцевому циліндричному фрезеруванні тонкостінних елементів деталей. – Х., 2013.

 56. Лотоцька О. І. Комплексна технологія формування мікрорельєфу на поверхнях циліндричних деталей поліграфічних машин., - К., 2012.

 57. Мазурок Т. Л. Автоматизація управління процесом індивідуалізованого навчання. – Одеса, 2012.

 58. Майстренко Л. А. Розробка технологій виробництва шкіри з використанням полімерних матеріалів на основі малеїнової та акрилової кислот. - К., 2013.

 59. Мезенцев М. В. Оптимізація процесів керування дизель-поїздом. – Х., 2013.

 60. Міночкін Д. А. Метод вибору параметрів системи мімо при впливі міжстільникових завад. – К., 2012.

 61. Моваггар Алі. Розробка моделі втоми композиційних матеріалів на основі континуальної механіки пошкоджуваності. – Х., 2013.

 62. Мокін О. Б. Проблема ідентифікації моделей оптимального руху нелінійних розподілених динамічних систем класу багатомасових електричних транспортних засобів та методологія її вирішення. – Вінниця, 2012.

 63. Молчанова Н. Ю. Розробка обладнання для жаріння м’яса з високим з високим вмістом сполучної тканини. – Донецьк, 2012.

 64. Москаленко В. В. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень для автоматизації вирощування сцинтиляційних монокристалів із розплаву. – Х., 2014.

 65. Мухлін С. М. Вдосконалення методів та засобів контролю якості ізоляційного покриття трубопроводів, що знаходяться у вологих грунтах та під водою. – К., 2012.

 66. Неіленко С. М. Технологія кулінарної продукції радіозахисної дії. – К., 2013.

 67. Опалієнко В. А. Підвищення економічності турбопоршневих дизелів шляхом удосконалення їх газоповітряного тракту. – Х., 2013.

 68. Опришкіна М. І. Тестовий метод підвищення точності електричних здавачів з нелінійними функціями перетворень. – Х., 2013.

 69. Османова Ю В. Технологія напівфабрикату з топінамбуру і цикорію та паштетів з його використанням. – Донецьк, 2012.

 70. Павленко Т. П. Розвиток теорії електричних контактів підвищеної дугостійкості для комутаційних електричних апаратів. – Х., 2012.

 71. Панасенко В. В. Технологія карбонатних солей калію з хлориду калію і діетиламіну. – Х., 2014.

 72. Пасинович Т. Б. Підвищення довговічності шарошкових доліт оснащених вставними твердосплавними зубками. – Івано-Франківськ, 2012.

 73. Пастушенко А. С. Обгрунтування технологічного процесу, параметрів та режимів роботи машин для виділення насіння огірка і дині. – Мелітополь, 2012.

 74. Педченко М. М. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу гідратоутворення вуглеводних газів у реакторах струминного типу. - Х., 2013.

 75. Петренко О. М. Прогнозування теплового стану частотно-керованих асинхронних двигунів при різних законах регулювання та джерелах живлення. – Х, 2012.

 76. Пилипенко М. М. Фізико-технологічні основи створення цирконієвих матеріалів та гафнію для активних зон ядерно-енергетичних установок. – Х., 2012.

 77. Пилипенко О. І. Електрохімічне формування точково - контактного фазочутливого елементу. – Х., 2012.

 78. Плешко С. А. Удосконалення робочих органів механізмів в’язання круглов’язальних машин. - К., 2013.

 79. Пономарьов В. О. Технологія утилізації розчинів на основі концентрованої нітратної кислоти. - Х., 2014.

 80. Протопопов Р. Я. Закономірності кінетики та гідродинаміки процесу термічного окислення органічних компонентів газових викидів в реакторах різного типу. – Х., 2013.

 81. Прохоренко А. О. Наукові принципи системи керування дизелів з електрогідравлічною паливною апаратурою. – Х. 2013.

 82. Расцвєтаєв В. О. Обгрунтування параметрів взаємодії підвісних монорейкових доріг з кріпленням дільничних виробок для інтенсифікації підготовчих робіт. - Дніпропетровськ, 2012.

 83. Рафальський О. О. Покращення динамічних властивостей електроприводу рудничного електровоза в режимі боксування. – Х., 2013.

 84. Романюк О. В. Методи та засоби формування зображень рельєфних поверхонь у системах комп’ютерної графіки. - Вінниця, 2012.

 85. Росоха Т. І. Проектування основов’язного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення. – К., 2013.

 86. Руденькиий С. Г. Фізико-технологічні основи активованого вакуумного методу формування багатофункціональних покриттів на металевих та вуглецевих матеріалах. –Х., 2013.

 87. Руднєв Є. С. Розробка і дослідження робастних систем керування електроприводів змінного струму із синхронними двигунами. – Х., 2013.

 88. Рябченко Н. О. Формування споживних властивостей м’яких розсільних сирів. - К., 2013.

 89. Савченко Б. М. Фізико-хімічні перетворення в процесах рециклінгу вторинних конденсаційних та їх сумішей. – К., 2014.

 90. Сінческул О. Л, Удосконалення технології каталізатора середньо температурної конверсії карбон (ІІ) оксиду водяною парою. – Х., 2012.

 91. Скиба В. М. Закономірності тиражної стабільності елементів монометалевих форм плоского офсетного друку зі зловживанням. – К., 2012.

 92. Станкевич О. Л. Моделі та інформаційна технологія стратегічного управління логістикою дистриб’юції. – Х., 2013.

 93. Станкевич О. М. Акустико-емісійне діагностування типів руйнування конструкційних матеріалів. – Л., 20132.

 94. Стрижак М. Г. Обгрунтування структури і параметрів електропневматичних перетворювачів пневмоагрегатів технологічного устаткування. – Х., 2013.

 95. Танченко А. Ю. Методи розрахунку напружено-деформованого стану тонкостінних конструкцій при зміні товщини в процесі експлуатації. – Х , 2013.

 96. Тарасенко О. М. Удосконалення методів розрахунку і конструкцій повітропідігрівників котельних установок на основі моделювання динамічних характеристик процесів теплообміну. – Х., 2013.

 97. Тинянова І. І. Удосконалення проточної частини радіально—осьової гідротурбіни на основі моделювання гідродинамічних характеристик лопатевих систем. – Х.,2012.

 98. Усатий О. П. Всережимна багато параметрична багатокритеріальна оптимізація проточної частини турбін в інтегрованому інформаційному просторі. – Х., 2013.

 99. Устенюк І. А. Розробка технологій фруктових та овочевих наповнювачів. – Одеса, 2012.

 100. Фатєєв О. М. Підвищення технічного рівня гідропневмоагрегатів за рахунок синтезу раціональних схем. – Х., 2012.

 101. Філіпова О. В. Удосконалення технології дублювання деталей одягу з штучних шкір. – К., 2013.

 102. Фонта Н. Г. Моделі та інформаційні технології управління конкурентоспроможністю промислового підприємства. – Х.,2013.

 103. Хассан Сабі Ібрахім. “ Багатофункціональні сонячні системи теплопостачання і кондиціювання повітря для Іракського Курдистану”. – Одеса, 2012.

 104. Хитряк О. І. Нелінійні коливання та оцінювання міцності рухомих двовимірних гнучких елементів. – Л., 2012.

 105. Хімка С. М. Обгрунтування параметрів вібраційного дозатора сипучих кормів. – Л., 2012.

 106. Холод О. І.. Енергозберігаючі напівпровідникові перетворювачі для систем електропостачання транспорту. –Х., 2013.

 107. Хомич А. В. Обґрунтування процесу стрічки льону в технологіях отримання волокна. – Луцьк., 2012.

 108. Хробатенко О. В. Споживні властивості вуглеводно-білкового продукту для спортсменів зі швидкісно-силовою спрямованістю підготовки. - К., 2014.

 109. Цента Є М. Поліпшення робочого процесу гідроагрегата навісного обладнання трактора шляхом синтезу коригувальних пристроїв. – Х., 2013.

 110. Чабав В. В. Розвиток наукових основ проектування основов’язальних машин., - К., 2013.

 111. Чернишенко О. В. Аналіз експлуатаційної придатності букс мостових кранів методом вібродіагностування. – Х., 2013.

 112. Шатіхін В. Є. Динамічні характеристики та надійність приводу сонячних батарей апарату з довготривалим терміном активного існування. – К., 2012.

 113. Шершньов С. А. Отримання вуглеводнів синтезу-газу за технологією аерозольного нанокаталізу. – Луганськ, 2012.

 114. Шингера Н. Я. Статистична модель для визначення залишкового ресурсу типової зварної ферми при циклічних навантаженнях. - Тернопіль, 2012.

 115. Шпилька О. О. Метод сумісного декодування згортків кодів і оцінювання параметрів багатопроменевого каналу зв’язку. К., 2012.

 116. Шрам О. А. Іонно-плазмова обробка поверхні скла при атмосферному тиску. – К., 2012.

 117. Юрко І. А. Міцність шпонкових стиків із фібро бетону на синтетичних волокнах. – Полтава, 2012.

 118. Юрченко Г. О. Технологія селективного вилучення нікелю та його сполук з вторинної твердо фазної сировини. - Х., 2013.

 119. Яким Р. С. Науково-прикладні засади підвищення довговічності три шарошкових бурових доліт. – Івано-Франківськ, 2012.

 120. Ямшанов І. С. Моделі та інформаційні технології опрацювання на технологічність структури об’єктів складального процесу. – Х., 2013.

Виконавець бібліотекар 1-ї категорії Небога Л. І.
Каталог: img
img -> Методичні матеріали для сільських бібліотекарів дба бібліотеки Горохів -2013
img -> Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
img -> Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
img -> Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
img -> І. Актуальність дослідження
img -> Резолюція міжнародної конференції «Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи І стратегія їхнього подолання»
img -> Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
img -> Угода між Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист інвестицій
img -> Угода між Урядом України та Урядом Республіки Гайана про торговельно-економічне співробітництво
img -> Угода про торговельно-економічне співробітництво між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка