Дисципліна «Медицина надзвичайних ситуацій. Перша медична допомога в екстремальних умовах»Скачати 252.01 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації18.09.2020
Розмір252.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Дисципліна «Медицина надзвичайних ситуацій. Перша медична допомога в екстремальних умовах»,

«екстремальна медицина

ТЕМА 1. Надзвичайні ситуації, їх медико-санітарні наслідки. Перша медична допомога в екстремальних і бойових умовах. Первинний огляд постраждалого
Базові тестові завдання:

1. Основними принципами первинного огляду постраждалого на місці пригоди є, крім:

 1. Огляд місця події

 2. Визначення рівня свідомості

 3. Визначення прохідності дихальних шляхів і дихання

 4. Визначення пульсу та артеріального тиску

 5. Визначення маси тіла постраждалого*

2. При агонії артеріальний тиск:

 1. Підвищення систолічного артеріального тиску до 90 мм рт. ст.*

 2. Залишається незмінним

 3. Зростає до 150 мм рт. ст.

 4. Не визначається

 5. Зростає до 70 мм рт. ст.

3. Яка із наведених клінічних ознак не притаманна агонії?

 1. Глибокі рідкі неефективні дихальні рухи

 2. Нетривале підвищення систолічного артеріального тиску до 90 мм рт. ст.

 3. Відновленням свідомості

 4. Мимовільне сечовиділення і дефекація

 5. Виражені сухожильні рефлекси*

4. При проведенні зовнішнього масажу серця найбільш часто виникає таке ускладнення:

 1. Перелом ребер*

 2. Розрив печінки

 3. Розрив легенів

 4. Розрив діафрагми

 5. Розрив шлунка

5. За алгоритмом AVPU стан притомності «UUnresponsive» означає, що:

 1. Постраждалий притомний, дає адекватні відповіді на запитання, може виконати усвідомлені дії — на прохання медичного рятувальника.

 2. Реагує на голос, точніше на гучний звук біля обох вух.

 3. Реагує на біль (щипок за шкіру в ділянці проекції трапецієподібного м’яза або лівого грудного м’яза з поворотом на 180°).

 4. Непритомний.*

 5. Всі відповіді правильні.

6. При наданні першої медичної допомоги постраждалому, який знаходиться у непритомному стані, повинні бути визначені всі показники, крім:

 1. Пульсу

 2. Артеріального тиску

 3. Реакції зіниць на світло

 4. Частоти дихання

 5. Життєвої ємності легень*


7. Перехідний патологічний стан організму, що про­являється відсутністю зовнішніх ознак життєдіяльності (функції ЦНС, дихання та кровообігу) без настання у них незворотних змін, зокрема в тканинах головного мозку – це:

 1. Передагонія

 2. Термінальна пауза

 3. Агонія

 4. Клінічна смерть*

 5. Втрата свідомості

8. Яка із зазначених основних ознак свідчить про неефективність реанімаційних заходів?

 1. Поява пульсу на променевих артеріях

 2. Відновлення дихання

 3. Звуження зіниць

 4. Розширення зіниць*

 5. Відновлення свідомості

9. За яким алгоритмом визначають стан притомності?

 1. AVPU*

 2. ABCD

 3. ABCC’

 4. CABC

 5. DRABCDE

10. З якою глибиною слід виконувати компресії грудної клітки для дорослих?

 1. 5-6 см*

 2. 6-7 см

 3. 2-3 см

 4. 3-4 см

 5. 7-8 см

11. Характерними проявами передагонії є:

 1. різка артеріальна гіпотензія (зниження систолічного АТ менше 60 мм рт. ст.)

 2. частий пульс слабкого наповнення і напруження

 3. неадекватне поверхневе дихання

 4. блідість та ціанотичність шкірних покривів

 5. всі відповіді правильні*

12. Який з наведених симптомів не притаманний клінічній смерті?

 1. Відсутність свідомості

 2. Зіниці розширені, але реагують на світло

 3. Скорочення серця відсутні

 4. Дихання відсутнє

 5. Скорочення серця різко ослаблені*

13. Під час зовнішнього масажу серця реаніматор кладе основу долоні на:

 1. Верхню третину грудини

 2. Середню третину грудини

 3. Нижню третину грудини*

 4. Верхівку серця

 5. Ділянку 3-4 ребра зліва

14. За алгоритмом AVPU стан притомності «AAlert» означає, що:

 1. Постраждалий притомний, дає адекватні відповіді на запитання, може виконати усвідомлені дії — на прохання медичного рятувальника.*

 2. Реагує на голос, точніше на гучний звук біля обох вух.

 3. Реагує на біль (щипок за шкіру в ділянці проекції трапецієподібного м’яза або лівого грудного м’яза з поворотом на 180°).

 4. Непритомний.

 5. Всі відповіді правильні

15. З якою частотою слід виконувати компресії грудної клітки для дорослих?

 1. 60-70 на хвилину

 2. 70-80 на хвилину

 3. 70-80 на хвилину

 4. 80-90 на хвилину

 5. 100-120 на хвилину*

16. Передагонія триває:

 1. від декількох годин до декількох діб*

 2. до 1 год.

 3. 5 хв.

 4. 30 хв.

 5. 30 с.

17. В якому органі найшвидше розвиваються незворотні зміни при вмиранні?

 1. Легені

 2. Серце

 3. Периферична нервова система

 4. Нирки

 5. Головний мозок*

18. При первинному огляді постраждалого припинилося дихання і серцебиття. Шкірні покриви бліді і ціанотичні. Зіниці розширені. Як називається такий стан?

 1. Термінальна пауза

 2. Клінічна смерть*

 3. Біологічна смерть

 4. Соціальна смерть

 5. Агонія

19. За алгоритмом AVPU стан притомності «VResponds to Verbal stimuli» означає, що:

 1. Постраждалий притомний, дає адекватні відповіді на запитання, може виконати усвідомлені дії — на прохання медичного рятувальника.

 2. Реагує на голос, точніше на гучний звук біля обох вух.*

 3. Реагує на біль (щипок за шкіру в ділянці проекції трапецієподібного м’яза або лівого грудного м’яза з поворотом на 180°).

 4. Непритомний.

 5. Всі відповіді правильні.

20. Обсяг домедичної допомоги в залежності від сектору поля бою поділяється на:

 1. Хірургічна та терапевтична допомога

 2. Допомога в секторі обстрілу та допомога в секторі укриття*

 3. Допомога в секторі обстрілу та допомога в секторі відпочинку

 4. Допомога в секторі спостереження та допомога в секторі укриття

 5. Допомога в секторі наступу та допомога в заміському секторі

21. Короткотривалий (декілька хвилин) період, що характеризу­ється активацією ретикулярної формації і вегетативних центрів довгастого мозку (напруження захисно-компенсаторних механізмів, які втратили свою доцільність) – це:

 1. Передагонія

 2. Термінальна пауза

 3. Агонія*

 4. Клінічна смерть

 5. Втрата свідомості

22. Яка тривалість стану клінічної смерті?

 1. 2-4 хв.

 2. 4-5 хв.*

 3. 8-9 хв.

 4. 10-12 хв.

 5. 10-15 хв.

23. Яка з наведених ознак не властива біологічній смерті?

 1. Блідість шкірних покривів

 2. Плями на спині синьо-багрового кольору

 3. Відвисання нижньої щелепи

 4. Стійке розширення зіниць та відсутність реакції на світло

 5. Зниження сухожильних рефлексів*

24. За алгоритмом AVPU стан притомності «PResponds to Pain» означає, що:

 1. Постраждалий притомний, дає адекватні відповіді на запитання, може виконати усвідомлені дії — на прохання медичного рятувальника.

 2. Реагує на голос, точніше на гучний звук біля обох вух.

 3. Реагує на біль (щипок за шкіру в ділянці проекції трапецієподібного м’яза або лівого грудного м’яза з поворотом на 180°).*

 4. Непритомний.

 5. Всі відповіді правильні.

25. Яку допомогу можна надати пораненому в секторі обстрілу?

 1. Серцево-легенева реанімація

 2. Відновлення прохідності дихальних шляхів

 3. Накладання пов’язок на рану

 4. Зупинка зовнішньої кровотечі*

 5. Накладання оклюзійної пов’язки

26. Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, викликане аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвело або може призвести до людських і матеріальних втрат – це:

 1. катастрофа

 2. аварія

 3. стихійні лиха

 4. *надзвичайна ситуація

 5. екологічна катастрофа

27. За причиною виникнення розрізняють наступні види надзвичайихі ситуацій:

 1. техногенні, природні, політичні

 2. малі, середні, великі, гігантські

 3. екологічні, соціально-військові, техногенні

 4. *природні, техногенні, екологічні, соціальні

 5. загальнодержавні, регіональні, місцеві, локальні

28. Залежно від територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють рівні надзвичайних ситуацій:

 1. локальні, місцеві, загальні

 2. поодинокі, місцеві, розповсюджені

 3. малі, середні, великі, гігантські

 4. загальнодержавні, регіональні, локальні

 5. *загальнодержавні, регіональні, місцеві, локальні

29. В залежності від кількості потерпілих НС поділяються на:

 1. *малі, середні, великі, гігантські

 2. поодинокі, середні, великі

 3. локальні, місцеві, загальні

 4. поодинокі, розповсюджені

 5. малі, великі, дуже великі

30. Комплекс організаційних лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних, протиепідеміч­них і евакуаційних заходів, спрямованих на попередження і лікві­дацію медико-санітарних наслідків НС – це:

 1. *медичне забезпечення за умов НС

 2. захист населення

 3. лікувально-евакуаційне забезпечення

 4. санітарно-гігієнічне забезпечення

 5. не має привальної відповіді

31. Незворотні порушення екологічної рівноваги в природі, елементів оточуючого середовища, сталих екологічних систем і цілісності їх компонентів внаслідок руйнівної дії вражаючих факторів стихійного лиха, техногенних аварій (катастроф), що, як правило, призводить до масової загибелі живих організмів та до значного економічного збитку – це:

 1. катастрофа

 2. аварія

 3. стихійні лиха

 4. надзвичайна ситуація

 5. *екологічна катастрофа

32. Небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю – це:

 1. катастрофа

 2. *аварія

 3. стихійні лиха

 4. надзвичайна ситуація

 5. екологічна катастрофа

33. Великомасштабна аварія або інша подія, що призводить до важких, трагічних наслідків – це:

 1. *катастрофа

 2. аварія

 3. стихійні лиха

 4. надзвичайна ситуація

 5. екологічна катастрофа

34. Чинники, що спричиняють виникнення і розвиток патологічного процесу у людини і викликають необ­хідність надання медичної допомоги – це:

 1. *уражаючі чинники

 2. специфічні чинники

 3. загальні чинники

 4. патологічні чинники

 5. медичні наслідки НС

35. Стихійні лиха — це:

 1. *небезпечні, не керовані людиною явища природи або процеси геофізичного, геологічного, гідрологічного, атмосферного і іншого походження таких масштабів, які викликають катастрофічні ситуації, що характеризуються раптовим порушенням життєдіяльності населення, руйнуванням і знищенням матеріальних цінностей, ураженням і загибеллю людей.

 2. крупна виробнича або транспортна аварія (катастрофа), які призвели до надзвичайно несприятливих змін в оточуючому середовищі і, як правило, до масової загибелі живих організмів (птахів, риби, тюленів, моржів, пінгвінів і інших тварин) і до значного економічного збитку.

 3. порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, викликане аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвело або може призвести до людських і матеріальних втрат.

 4. раптова зупинка роботи або порушення встановленого процесу виробництва.

 5. раптове порушення технологічних процесів або незвичайне явище природи, що призвело до людських жертв або спричинило шкоду здоров’ю групи людей.

36. Землетруси — це

 1. небезпечні, не керовані людиною явища природи таких масштабів, які викликають катастрофічні ситуації, що характеризуються раптовим порушенням життєдіяльності населення, руйнуванням і знищенням матеріальних цінностей, ураженням і загибеллю людей.

 2. незвичайне явище природи, що призвело до людських жертв або спричинило шкоду здоров’ю групи людей.

 3. *потужні і грізні прояви внутрішніх сил зем­ної кори, що обумовлюють підземні удари і коливання земної кори, які виникають внаслідок вибухів у глибині землі, розламів шарів земної кори, активної вулканічної діяльності.

 4. процеси, що виникають в результаті постійних активних процесів, що відбуваються в глибинах Землі, внутрішня частина якої постійно знаходиться в розігрітому стані.

 5. потужні і грізні прояви внутрішніх сил зем­ної кори, що обумовлюють підземні удари і коливання земної кори.

37. В залежності від причин, які можуть призводити до землетрусу розрізняють такі види землетрусів:

 1. тектонічні, гідрологічні, обвальні

 2. *тектонічні, вулканічні, обвальні, моретрус

 3. вулканічні, обвальні

 4. катастрофічні, спустошливі, обвальні

 5. слабкі, сильні, катастрофічні

38. Рядовий М., отримав поранення на полі бою. За яким алгоритмом санітарний інструктор має провести огляд постраждалого в секторі укриття?

 1. *САВС

 2. АВСС'

 3. ABCD

 4. ABCDE

 5. DABCE


Тестовий контроль з бази даних «КРОК-2, 3»

1. Хворий 27 років, знайдений на вулиці без свідомості, з відсутнім пульсом на сонних артеріях, розширеними зіницями. Шкіра хворого бліда, тепла на дотик, цианотичних участків не знайдено, тургор очних яблук та пасивні рухи в кінцівках збережені. Який вид термінального стану у потерпілого?

  1. * Клінічка смерть

  2. Агонія.

  3. Соціальна смерть (декортикація).

  4. Біологічна смерть.

  5. Предагонія

2. Який із ціх симптомів достовірно свідчить про неефективність зовнішнього масажу серця?

 1. *Відсутність пульсу на a.carotis.

 2. Відсутність свідомості.

 3. Паралітичне розширення зіниць.

 4. Відсутність перелому ребер.

 5. Відсутність дихання.

3. У хворого виникла зупинка дихання та кровообігу. Родичи допомоги не надавали, бригада швидкої допомоги прибула через 25 хв. При огляді хворого – дихання відсутнє, пульс на магістральних судинах відсутній, зіниці широкі, шкіра сірого кольору. Який діагноз?

 1. *Біологічна смерть.

 2. Клінічна смерть.

 3. Кома.

 4. Декортікація.

 5. Сопор.

4. Хворому в стоматологічному кабінеті проводиться екстракція зуба під місцевою анестезією. Через деякий час після початку маніпуляції хворий поскаржився на відчуття жару, слабкість, нудоту, потім за короткий час втратив свідомість. Шкірні покриви бліді, акроціаноз, дихання поверхневе, пульс визначається тільки на сонних артеріях, брадикардія. У першу чергу необхідно:

1. *Розпочати серцево-легеневу реанімацію

2. Обколоти місце введення анестетика розчином адреналіну

3. Розпочати в/в інфузію колоїдних розчинів

4. Ввести глюкокортикоїди внутрішньовенно

5. Підшкірно ввести мезатон5. В якому положенні хворого доцільно проводити заходи серцево-легеневої реанімації?

 1. *На спині в горизонтальному положенні

 2. В положенні Тределенбурга

 3. В положенні на боці

 4. На спині з піднесеним головним кінцем

 5. Положення хворого не має суттєвого значення

6. Під час зимової риболовлі один з рибалок провалився під лід. Рятувальники протягом 20 хвилин витягли потерпілого. Самостійне дихання і свідомість відсутні. Пульс на сонних артеріях не визначається, зіниці розширені, мармуровість шкірних покривів. Як слід розцінити стан потерпілого і доцільність реанімаційних заходів?

 1. Смерть мозку, реанімаційні заходи не показані

 2. Біологічна смерть, реанімаційні заходи не показані

 3. Соціальна смерть, реанімаційні заходи не показані

 4. Зупинка кровообігу, реанімаційні заходи необхідні

 5. *Клінічна смерть, реанімаційні заходи необхідні

7. Чоловік 40-ка років знепритомнів прямо на вулиці. Дихання не визначається, пульс на сонних артеріях відсутній. З чого необхідно почати реанімаційні заходи?

 1. Огляд зіниць з метою виявлення мідріазу

 2. Дихання "рот в ніс"

 3. Дихання "рот у рот"

 4. *Непрямий масаж серця

 5. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

8. У хворого в стані клінічної смерті проводиться штучна вентиляція легень методом з рота до рота та непрямий масаж серця. Лікар звернув увагу на те, що повітря не надходить до дихальних шляхів хворого, а його голова та тулуб знаходяться в одній площині. Яка причина неефективності штучного дихання в цьому випадку?

  1. *Западіння язика

  2. Маленький рот у хворого

  3. Проведення непрямого масажу серця

  4. Відсутність зонду в шлунку

  5. Малий об'єм повітря, що вдихається

9. У дитини спостерігається раптове припинення дихання, посиніння шкірних покривів, зникнення пульсу на магістральних судинах, звуження зіниць. Які першочергові заходи?

 1. *закритий масаж серця, ШВЛ

 2. Промивання шлунка

 3. Внутрішньосерцеве введення адреналіну

 4. Внутрішньосерцеве введення еуфіліну

 5. Оксигенотерапія

10. Чоловіку 57-ми років на тролейбусній зупинці раптово стало погано, знепритомнів, шкіра набула ціанотичного відтінку. Дихання відсутнє, пульс на сонній артерії не визначається. Розпочато проведення непрямого масажу серця та штучної вентиляції легень. Як саме необхідно розмістити руки реаніматору?

 1. На 2 поперечних пальця ліворуч від груднини у 4-му міжребер'ї

 2. На мечоподібному відростку

 3. На 2 поперечних пальця праворуч від груднини у 4-му міжребер'ї

 4. *На 2 поперечних пальця вище мечоподібно-груднинного зчленування

 5. На середній третині груднини


ТЕМА 2. Порушення прохідності дихальних шляхів. Перша медична допомога.

Базові тестові завдання:

1. Об'єм повітря, що надходить до легень під час кожного вдихання (або об'єм повітря, що виходить з легень під час кожного видихання) називають:

 1. *дихальним об'ємом

 2. дихальним простором

 3. дихальними рухами

 4. хвилинним дихальним об'ємом

 5. частотою дихання

2. В нормі частота дихальних рухів за хвилину складає:

 1. 3-5 рухів

 2. 5-7 рухів

 3. 10-12 рухів

 4. *12-20 рухів

 5. 20-25 рухів

3. Потрійний прийом Сафара полягає, за винятком:

  1. Максимальне розгинання голови в шийному відділі хребта

  2. *Введення повітроводу

  3. Виведення нижньої щелепи

  4. Відкривання рота

  5. Всі відповіді вірні

4. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Визначається слабий пульс. Дихає. Яка Ваша дія буде наступною?

 1. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів

 2. *Перевести хворого у стабільне положення.

 3. Почати серцево-легеневу реанімацію.

 4. Перевірити у постраждалого, чи немає кровотечі.

 5. Все з перерахованого

5. Потрійний прийом Сафара має наступні компоненти:

  1. *перерозгинання голови, виведення вперед нижньої щелепи та розкриття рота

  2. перерозгинання голови в атлантопотиличному суглобі, виведення вперед нижньої щелепи та встановлення повітроводу

  3. виведення нижньої щелепи, розкриття рота, фіксація язика булавкою до щоки

  4. розгинання голови, розкриття рота, аспірація вмісту ротової порожнини

  5. розкриття рота, аспірація вмісту ротової порожнини, встановлення повітроводу

6. Дихальний об'єм у чоловіків становить:

 1. 300-500 мл

 2. 400-600 мл

 3. 400-700 мл

 4. 450-700 мл

 5. *450-800 мл

7. Які типи обструкції дихальних шляхів виділяють в залежності від локалізації:

 1. Трахеальна та бронхіальна

 2. *Ларинготрахеальна та бронхіальна

 3. Альвеолярна та трахеальна

 4. Легенева та ларингеальна

 5. Носо- та ротоглоткова

8. У хворого під час їжі виникла клініка механічної асфіксії. Ваші перші дії:

  1. Виконати конікотомію

  2. *Застосувати прийом Геймліха

  3. Викликати швидку допомогу

  4. Спробувати проштовхнути стороннє тіло в трахею

  5. Провести трахеотомію

9. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий не дихає. Ваші дії далі.

  1. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдування.

  2. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу.

  3. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення

  4. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу.

  5. *Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 30 натискань на грудну клітку.

10. При підозрі на травму шийного відділу хребта для забезпечення прохідності дихальних шляхів неможна виконувати наступну маніпуляцію:

  1. Накладати ригідний шийний комірець

  2. Виводити нижню щелепу вперед

  3. Розкривати рота

  4. *Виконувати перерозгинання голови в атлантопотиличному суглобі

  5. Виконувати будь-які маніпуляції, що стосуються ділянок голови та шиї.

11. Дихальний об'єм у жінок становить:

 1. 300-500 мл

 2. 400-600 мл

 3. *400-700 мл

 4. 450-700 мл

 5. 450-800 мл

12. При повному закупорені дихальних шляхів людина не може:

 1. Дихати

 2. Кашляти

 3. Говорити

 4. Хапається за горло однією або двома руками

 5. *Всі відповіді правильні

13. Під час їжі у пацієнта А., 33 років, раптово виникла задишка на вдосі, нападоподібний кашель, посиніння обличчя, осиплість голосу. Постраждалий збуджений, судорожно охоплює руками шию. Ваші подальші дії?

  1. надати стабільне положення

  2. *прийом Геймліха

  3. трахеостомія

  4. потрійний прийом Сафара

  5. ШВЛ

14. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий не дихає. Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів зробили 30 натискань на грудну клітку і зробили 2 безуспішних вдування. Ви покращили прохідність дихальних шляхів і повторили 2 вдування. Вони виявилися безуспішним. Ваші подальші дії.

  1. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу.

  2. *Здійснити 4-5 енергійних натискувань на живіт вище пупка.

  3. Перевести постраждалого у стабільне положення.

  4. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с.

  5. Розпочати штучну вентиляцію легень.

15. При проведенні штучної вентиляції легень «рота до рота» не обхідно виконати наступні умови:

  1. Долонею руки натиснути на лоба, пальцями закрити носа

  2. Вивести нижню щелепу вперед та догори, першим пальцем відкрити рот

  3. Очистити ротову порожнину від сторонніх речовин

  4. Герметично охопити губами рот постраждалого, зробити вдих

  5. *Все вищевказане

16. Повітря, що наявне в дихальних шляхах та не приймає участі в газообміні називається:

 1. дихальним об'ємом

 2. диальним простором

 3. дихальними рухами

 4. хвилинним дихальним об'ємом

 5. *об’ємом мертвим дихального простору

17. Дихальний об'єм новонародженого становить:

 1. *20-30 мл

 2. 30-50 мл

 3. 50-70 мл

 4. 100-120 мл

 5. 150-200 мл

18. Молодий чоловік під час прийому їжі раптово схопився за шию, рот відкритий, дихання неможливе, шкіра синюшного кольору, відсутні голос та кашель. Які заходи необхідно провести в першу чергу?

  1. розпочати серцево-легеневу реанімацію

  2. *використати метод черевних поштовхів

  3. ввести зонд в шлунок

  4. надати хворому горизонтальне положення

  5. закинути голову догори

19. Обов’язкова умова проведення штучної вентиляції легень “iз рота в рот”

  1. Голова приведена до груднини

  2. Положення постраждалого на животi

  3. Голова опущена вниз

  4. *Голова закинута назад

  5. Нiздрi потерпiлого відкриті

20. Орофарінгеальна трубка підібрана вірно якщо її розмір відповідає наступному розміру постраждалого:

  1. Від кута рота до мочки вуха

  2. *Від кута рота до кута нижньої щелепи

  3. Від носа до кута нижньої щелепи

  4. Від кута рота до атлантоокципітального суглобу

  5. Немає вірної відповіді

21. Об’єм мертвого дихального простору складає:

 1. 300-400 мл

 2. 200-300 мл

 3. 200-250 мл

 4. *180-200 мл

 5. 150-250 мл

22. Розмір від кільця до кінця орофарінгеального повітроводу повинен відповідати розміру:

 1. Від кінчика носа до мочки вуха

 2. *Від кута рота до кута нижньої щелепи потерпілого

 3. Від кінчика носа до кута рота

 4. Від кута рота до атлантопотиличного суглобу

 5. Від кінчика носа до кута нижньої щелепи потерпілого

23. Молодий чоловік під час прийому їжі раптово схопився за шию, рот відкритий, дихання неможливе, шкіра синюшного кольору, відсутні голос та кашель. Який тип обструкції виник в данному випадку?

  1. *Повний

  2. Неповний

  3. Частковий

  4. Вентильний

  5. немає вірної відповіді.

24. Дитина 1,5 роки гралася на подвіорї разом із старшим братом. Раптом почала кашляти, хапати повітря, чутно свист. Свідомість збережена. Старша дитина кличе на допомогу. Ваші дії.

 1. Почати серцево-легеневу реанімацію

 2. Виконати прийом Сафара

 3. *Виконати прийом Геймліха

 4. Відкрити рота, видалити сторонні тіла.

 5. Перевести дитину у стабільне положення.

25. На шляху додому Ви побачили непритомну людину. Вирішили надати першу допомогу. При оцінці стану виявилось, що людина дихає, наявне серцебиття, але непритомна. Ви вирішили покласти хворого у стабільне положення. З якою метою це необхідно зробити?

 1. Щоб забезпечити прохідність дихальних шляхів постраждалого

 2. Щоб надати більш комфортне положення

 3. Щоб уникнути погіршення стану людини

 4. *Щоб запобігти аспірації блювотних мас

 5. Всі відповіді вірні

26. Кількість рухів грудної стінки (циклів «вдих-видих») за 1 хвилину – це:

 1. дихальний об'єм

 2. дихальний простір

 3. дихальні рухи

 4. хвилинний дихальний об'єм

 5. *частота дихальних рухів

27. Розмір від кільця до кінця назофарінгеального повітроводу повинен відповідати розміру:

 1. *Від кінчика носа до мочки вуха

 2. Від кута рота до кута нижньої щелепи потерпілого

 3. Від кінчика носа до кута рота

 4. Від кута рота до атлантопотиличного суглобу

 5. Від кінчика носа до кута нижньої щелепи потерпілого

28. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Яка Ваша дія буде наступною?

 1. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів

 2. *Визначити, чи постраждалий дихає.

 3. Перевірити у постраждалого наявність пульсу.

 4. Перевірити у постраждалого, чи немає кровотечі.

 5. Все з перерахованого.

29. У чому полягає особливість виконання прийому Геймліха вагітній жінці:

  1. Виконується у горизонтальному положенні

  2. Прийом не виконується

  3. *При виконанні прийому стискається грудна клітина

  4. Немає особливостей

  5. При виконанні прийому - більше нахилити вперед

30. Місце події: торгівельний центр. До непритомної людини викликали бригаду швидкої допомоги для надання невідкладної допомоги. При оцінці стану виявилось, що людина не дихає. Яким чином найкраще забезпечити прохідність дихальних шляхів у постраждалого для проведення ШВЛ надалі?

 1. Вивести допереду нижню щелепу

 2. Виконати перерозгинання в атланто-окципітальному суглобі

 3. *Ввести повітровод

 4. Накласти лицьову маску

 5. Всі відповіді вірніТестовий контроль з бази даних «КРОК-2, 3»

1. У хворого в стані клінічної смерті проводиться штучна вентиляція легень методом з рота до рота та непрямий масаж серця. Лікар звернув увагу на те, що повітря не надходить до дихальних шляхів хворого, а його голова та тулуб знаходяться в одній площині. Яка причина неефективності штучного дихання в цьому випадку?

 1. *Западіння язика

 2. Маленький рот у хворого

 3. Проведення непрямого масажу серця

 4. Відсутність зонду в шлунку

 5. Малий об'єм повітря, що вдихається

2. Чоловік 30-ти років під час прийому їжі раптово схопився за шию, виник ціаноз, неможливість зробити вдих, відсутність голосу, кашлю. Що необхідно зробити потерпілому в першу чергу?

 1. Трахеотомію.

 2. Конікотомію.

 3. Пальцеву ревізію ротової порожнини.

 4. Інтубацію трахеї.

 5. *Прийом Геймліха.

3. Найбільш ефективним ургентним методом ШВЛ є

 1. *Дихання з рота до рота

 2. Ритмічне стискання грудної клітки

 3. Метод Хольгер-Нільсена

 4. Метод Сильвестра

 5. Інтубація трахеї з наступним підключенням до апарата

4. Пацієнт аспірував стороннє тіло з утратою голосу, кашлем, асфіксією. Ваші дії:

 1. *Провести прийом Геймліха

 2. Провести дефібриляцію

 3. Ввести внутрішньосерцево адреналін

 4. Провести непрямий масаж серця

 5. Нанести серію прекордіальних ударів

5. У пацієнта на тлі нормального стану гостро розвинулося стридорозне дихання. Свідомість відсутня, виражені симптоми гіпоксії. Найбільш імовірна причина погіршення стану:

 1. *Стороннє тіло гортані чи трахеї

 2. Приступ бронхіальної астми

 3. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

 4. Пухлина гортані чи трахеї

 5. Гострий пневмоторакс

6. Чоловік 30 років під час прийому їжі раптово схопився за шию, виник ціаноз, неможливість зробити вдох, відсутність голосу, кашлю. Що необхідно зробити потерпілому в першу чергу?

  1. * Прийом Геймліха

  2. Трахеостомію

  3. Конікотомію

  4. Пальцеву ревізію ротової порожнини

  5. Інтубацію трахеї

7. У пацієнта на фоні нормального стану під час їжи раптово виникло стридорозне дихання, втрата свідомості, виражені симптоми гіпоксії. Назвіть найбільш ймовірну причину:

  1. *Стороннє тіло гортані або трахеї.

  2. Напад бронхіальної астми.

  3. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт.

  4. Пухлина гортані або трахеї.

  5. Епілептичний приступ.

8. Для забезпечення прохідності дихальних шляхів у хворого в непритомному стані треба:

  1. *Закинути голову та висунути підборіддя

  2. Схилити голову наліво

  3. Покласти хворого на живіт

  4. Притулити голову до грудей

  5. Схилити голову направо

9. Хворий Ш., 69 років, раптово знепритомнів біля маніпуляційного кабінету. Об'єктивно: свідомість відсутня, самостійне дихання не визначається. Пульс на центральних артеріях вкрай слабкий, аритмичний. Використання якої з наведених методик штучної вентиляції легенів забезпечує максимальний дихальний об'єм?

 1. *З рота в рот.

 2. Хольгера – Нільсена

 3. Сільвестра.

 4. Модифікований метод Сільвестра.

 5. Все вище перераховане

10. Під час їжі зеленого горошку у 5-річної дитини раптово з'явився нападоподібний кашель, інспіраторна задишка. Назвіть найбільш ймовірну причину:

 1. *Стороннє тіло трахеї.

 2. Стороннє тіло гортані

 3. Стороннє тіло глотки

 4. Стороннє тіло бронхів

 5. Гострий ларингіт

11. Постраждалийий під час їжі риби поперхнувся і одразу у нього з’явився судомний кашель, колючий біль в горлі, години голос став хрипнути, дихання і ковтання та стали утрудненими і болючими. Назвіть найбільш ймовірну причину:

 1. Стороннє тіло гортані.

 2. Стороннє тіло трахеї

 3. Стороннє тіло глотки

 4. Стороннє тіло бронхів

 5. Гострий ларингіт

12. Жінка, 42 років, під час їжі, після короткого інтенсивного приступу кашлю раптово знепритомніла . При огляді виражений дифузійний ціаноз, нитковидний пульс, дихання у виді коротких, судорожних подихів. Найбільш ймовірна причина стану:

 1. *Стороннє тіло дихальних шляхів.

 2. Тромбоемболія легеневої артерії.

 3. Фібриляція шлуночків.

 4. Астматичний статус.

 5. Анафілактичний шок.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка