«диференційна діагностика інфекційних захворювань із синдромом екзантеми у дітей»Дата конвертації19.09.2020
Розмір122 Kb.
#10563
ТипПротокол
ddekzantem
педіатрія
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
Затверджено

на методичній нараді кафедри

Протокол № 1

«31» серпня 2015 р.

Зав. кафедрою, проф.


С.О.Крамарьов
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів 6 курсу


Тема: «ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ІЗ СИНДРОМОМ ЕКЗАНТЕМИ У ДІТЕЙ»
Навчальної дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби»

модуль 5 «Педіатрія»

Кафедра дитячих інфекційних хвороб
Автори: доцент О.В. Виговська


Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією

з педіатричних дисциплін від 7 вересня 2015 р., протокол №1

ВСТУП

Одним із ефективних засобів організації самостійної роботи студентів з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом. Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш поглибленого вивчення даної проблеми студент може звернутися на професійні сайти.

Ознайомившись з теорією, студенту необхідно оцінити ступінь засвоєння матеріалу. У цьому зв'язку він вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. У відповідних розділах підручників, посібників, він повинен почерпнути ті відомості, які йому потрібні для оволодіння практичними навичками.

Організація самостійної роботи засобом робочого зошита здійснюється наступним чином: викладач представляє робочий зошит студенту або на електронних носіях (на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в поза аудиторний час, згодом викладач їх перевіряє та оцінює на початковому етапі практичного заняття.


Критерії оцінки завдань робочого зошита

Кожне завдання вимагає окремого підходу при оцінці якості його виконання зі своїми критеріями. І тим не менш, при 5-бальній оцінці кожного виду завдань слід дотримуватися загально дидактичних критеріїв, а саме:Оцінка «5» ставиться, якщо студент:

1. Виконав роботу без помилок і недоліків.

2. Допустив не більше одного недоліку.

Оцінка «4» ставиться, якщо студент виконав роботу повністю, але допустив в ній:

1. Не більше однієї негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох недоліків.

Оцінка «3» ставиться, якщо студент правильно виконав не менше половини роботи або допустив:

1. Не більше двох грубих помилок або не більше однієї грубої і однієї негрубої помилки і одного недоліку;

2. Не більше двох-трьох негрубих помилок або однієї негрубої помилки і трьох недоліків;

3. За відсутності помилок, але за наявності чотирьох-п'яти недоліків.Оцінка «2» ставиться, якщо студент:

1. Допустив число помилок (недоліків) перевищує норму, при якій може бути виставлена оцінка «3».

2. Якщо правильно виконав менше половини роботи .

3. Не приступив до виконання роботи.4. Правильно виконав не більше 10% всіх завдань.
Студент повинен знати:

 1. Стан захворюваності на кір, краснуху, скарлатину, псевдотуберкульоз, вітряну віспу, оперізуючий герпес серед дітей в сучасних умовах.

 2. Основні властивості збудників кору, краснухи, вітряної віспи, скарлатини, псевдотуберкульозу

 3. Особливості епідемічного процесу при кору, краснусі, скарлатині, ієрсиніозній інфекції, варіцела-зостерній інфекції.

 4. Основні види екзантеми, які можуть зустрічатися в клініці дитячих інфекційних хвороб.

 5. Клінічні прояви найбільш поширених інфекційних захворювань у дітей, що перебігають із синдромом екзантеми: кору, краснухи, вітряної віспи, оперізуйочого герпесу, скарлатини та псевдотуберкульозу.

 6. Клінічні форми ієрсиніозної інфекції (псевдотуберкульозу та кишкового ієрсиніозу).

 7. Клінічні форми варіцела-зостерної інфекції: вітряна віспа, оперізуючий герпес.

 8. Атипові клінічні форми інфекційних захворювань із синдромом екзантеми (кору, вітряної віспи, скарлатини, псевдотуберкульозу).

 9. Диференційну діагностику кору та краснухи.

 10. Диференційну діагностику кору та скарлатини.

 11. Диференційну діагностику кору та алергічної висипки, кору та висипки при ГРВІ.

 12. Диференційну діагностику скарлатини та псевдотуберкульозу.

 13. Диференційну діагностику скарлатини та краснухи.

 14. Диференційну діагностику вітряної віспи та оперізуйочого герпесу.

 15. Диференційну діагностику варіцела-зостерної інфекції та герпетичної інфекції.

 16. Диференційну діагностику вітряної віспи та кору, вітряної віспи та краснухи, вітряної віспи та скарлатини.

 17. Клінічні прояви інфекційного мононуклеозу.

 18. Генез і характер екзантеми при інфекційному мононуклеозі у дітей.

 19. Диференційну діагностику екзантеми при інфекційному мононуклеозі та кору, інфекційного мононуклеозу та скарлатини, інфекційного мононуклеозу та алергічної екзантеми.

 20. Клінічні прояви менінгококцемії.

 21. Характер екзантеми при менінгококцемії.

 22. Диференційну діагностику менінгококцемії та інших захворювань, що перебігають із геморагічною та геморагічно-некротичною висипкою.

 23. Ускладнення тяжких форм скарлатини, кору, краснухи, вітряної віспи, оперізуючого герпесу, псевдотуберкульозу, менінгококцемії у дітей.

 24. Показання до госпіталізації хворих на кір. Краснуху, вітряну віспу, скарлатину, псевдотуберкульоз.

 25. Призначити етіотропну та патогенетичну терапію хворим на кір, краснуху, вітряну віспу, скарлатину, псевдотуберкульоз, інфекційний мононуклеоз, менінгококцемію.

 26. Диспансерний нагляд за реконвалесцентами інфекційних захворювань із синдромом екзантеми - кору, краснухи, вітряної віспи, скарлатини, псевдотуберкульозу.

 27. Протиепідемічні заходи у вогнищі інфекційних захворювань із синдромом екзантеми: кору, краснухи, вітряної віспи, скарлатини, псевдотуберкульозу.

 28. Специфічну профілактику кору, краснухи, вітряної віспи.

 29. Перебіг та сучасну лабораторну діагностику ентеровірусної екзантеми, парвовірусної інфекції, аденовірусної інфекції, інфекції викликаної вірусами герпсу1/2 типу та 6 типу.

 30. Сучасну лабораторну діагностику інфекційних захворювань, що перебігають із синдромом екзантеми: кору, краснухи, вітряної віспи, оперізуючого герпесу, скарлатини, псевдотуберкульозу, інфекційного мононуклеозу, менігнококцемії у дітей.


Студент повинен вміти:

 1. Дотримуватись основних правил роботи біля ліжка інфекційного хворого.

 2. Зібрати у хворого(або його батьків) анамнез хвороби та епіданамнез.

 3. Обстежити хворого і виявити у нього основні симптоми інфекційного захворювання.

 4. Призначити додаткові обстеження для уточнення діагнозу і проведення диференційного діагнозу.

 5. Оцінити дані лабораторних досліджень.

 6. Встановити клінічний діагноз та обґрунтувати діагноз з урахуванням клінічних, анамнестичних, епідеміологічних та лабораторних даних.

 7. Діагностувати ускладнення.

 8. Провести диференційний діагноз дифтерії мигдаликів із захворюваннями з ангіною.

 9. Призначити хворому лікування, враховуючи тяжкість хвороби, вік дитини, наявність і тяжкість ускладнень, преморбідний фон дитини.

 10. Визначити показання до госпіталізації хворих на кір, краснуху, вітряну віспу, оперізуючий герпес, скарлатину, псевдотуберкульоз, інфекційний мононуклеоз, менінгококцемію.

 11. Скласти план протиепідемічних заходів у вогнищі кору, краснухи, вітряної віспи, скарлатини, псевдотуберкульозу.

 12. Провести забор матеріалу із носу та мигдаликів для бактеріологічного дослідження.

 13. Оцінити профілактичні щеплення, їх повноту та своєчасність згідно календаря щеплень.

Рекомендована література: 1. Інфекційні хвороби в дітей: підручник / С.О.Крамарьова, О.Б.Надрага, Л.В.Пипа та ін.; за ред. проф. С.О.Крамарьова, О.Б.Надраги.- К.: ВСВ «Медицина», 2010.- 392 с. +14 кольор.вкл.

 2. Инфекционные болезни у детей: учебник / С.А.Крамарев, А.Б.Надрага, Л.В.Пипа и др.; под ред. проф. С.А.Крамарева, А.Б.Надраги.- К.: ВСИ «Медицина», 2013.-432 с.+ 14 с. цв. вкл.

 3. Pediatric infectious diseases / Kranarev S.O., Nadraga O.B., Pipa L.V.and other; Edited by prof. S.O. Kramarev and prof. O.B. Nadraga. - К.: ВСВ «Медицина», 2014.-240 с.

Допоміжна:

 1. Методичні рекомендації.- Тактика дій лікаря загальної практики – сімейної медицини у терапії найбільш поширених захворювань у дітей .-К.,2014.,-228 с.

 2. Бережний В.В., Крамарьов C.О. та співав. Педіатрія: національний підручник: у 2 томах. Том 2 /За ред.. професора В.В. Бережного.-К., 2013.-1024 с.

 3. Крамарев С.А. Инфекционные болезни у детей в амбулаторной практике врача: справочник врача / Крамарев С.А.; под. ред.. Крамарева С.А.-2-е изд.,дополн.-К.:ООО «Доктор-Медиа», 2012.-278 с.- (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»)

 4. Волосовець О.П., Крамарьов С.О., Бинда Т.П. та ін. Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб: навчально-методичний посібник.- Суми: Сумський державний університет, 2011.-117 с.

 5. Андрейчин М.А., Копча В.С., Крамарєв С.О. та співавтори Учбовий посібник для студентів.- Атлас інфекційних хвороб; за ред.. М.а. Андрейчина.- Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига.-2010.- 248 с.

 6. Педіатрія. Підручник. О.В.Тяжка, С.О.Крамарєв, В.І.Петренко. – «Нова книга». – 2006.-1096с

 7. Дитячі інфекційні хвороби (Клінічні лекції). Підручник за ред. С.О.Крамарьова. - Київ, «Моріон». – 2003.-480с.

 8. Nelson textbook 18th Edition by Robert M. Kliegman, MD, Richard E., Berhman, Hal B. Jenson, MD and Bonita F. Stanton, MD. Видавництво: SAUNDERS. 2007.- 3200 p.

 9. Krugman’s infections diseases of children 11th edition. – 2003.-820p.

 10. Fisher, Randall G.; Boyce, Thomas G. Moffet’s Pediatric Infections Diseases: A Problem – Oriented Approach, 4th Edition. – 2000.

Завдання 1. Заповніть таблицю основних диференціально- діагностичних ознак між корем та скарлатиною:

Клініко-лабораторні ознаки

Кір

Скарлатина

1.Характер екзантеми


2.Термін появи екзантеми
3.Локалізація екзантеми4.Наявність катаральних проявів (респіраторного синдрому)


5.Характер змін в ротоглотці6. Характер температурної кривої7.Зміни в гемограміЗавдання 2. Перелічіть основні маркери інфекційного мононуклеозу, враховуючи етіологічний чинник:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________
Завдання 3. Заповніть таблицю. Етіотропна терапія названих захворювань:


Захворювання

Препарат

Кір
Краснуха
Вітряна віспа
Оперізуючий герпес
Скарлатина
Псевдотуберкульоз
Інфекційний мононуклеоз
Менінгококцемія

Завдання 4. Назвіть основні ускладнення скарлатини:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________

5. ______________________________________________________________
Завдання 5. Заповніть таблицю основних диференціально- діагностичних ознак між вітряною віспою та скарлатиною:

Клініко-лабораторні ознаки

Вітряна віспа

Скарлатина

1.Характер екзантеми


2.Термін появи екзантеми
3.Локалізація екзантеми4.Характер змін в ротоглотці5. Характер температурної кривої6.Зміни в гемограмі


Тестові запитання :


 1. Вкажіть тріаду симптомів, яка характерна для типової скарлатини:

А. Утруднення носового дихання, екзантема, поліаденіт

Б. Ангіна, інтоксикація, екзантема

В. Малиновий язик, гепатомегалія, ентерит

Г. Жовтяниця, екзантема, малиновий язик

Д. Ангіна, кон’юнктивіт, катар верхніх дихальних шляхів


 1. Термін ізоляції хворих на вітряну віспу:

А. Після 2-кратного негативного обстеження на варіцела-зостер вірус

Б. До клінічного одужання

В. З початку захворювання до 5 дня після появи останніх пухирців

Г. Після 1-кратного негативного обстеження на варіцела-зостер вірус

Д. До 5 днів після початку висипань


 1. Який висип на шкірі характерний для кору?

А. Дрібно плямистий

Б. Геморагічно-некротичний

В. Пустульозний

Г. Плямисто-папульозний

Д. Везикульозний


 1. Характер висипу при краснусі:

A. Мілкоплямистий

Б. Рясний висип на спині, сідницях, розгинальній поверхні кінцівок

В. Відсутність висипу на долонях та підошвах
Г. Екзантемі не властива схильність до злиття
Д. Всі відповіді вірні


 1. Які морфологічні варіанти ангіни можуть бути при скарлатині:

А. Катаральна

Б. Фолікулярна

В. Виразково-некротична

Г. Лакунарна

Д. Всі відповіді вірні


 1. Які зміни в гемограмі, характерні для інфекційного мононуклеозу:

А. Лейкопенія, лімфоцитом, нормальна ШОЕ

Б. Лейкопенія, нейтрофільоз, підвищена ШОЕ

В. Лейкоцитоз, лімфоцитоз, наявні віроцити, підвищена ШОЕ

Г. Лейкоцитоз, нейтрофільоз, підвищена ШОЕ

Д. Лейкопенія, наявні плазматичні клітини, нормальна ШОЕ 1. Назвіть показання для призначення антибіотиків при інфекційному мононуклеозі:

А. Поліаденіт

Б. Гепатомегалія

В. Ангіна

Г. Жовтяниця

Д. Утруднення носового дихання
8. Який відділ головного мозку найчастіше вражається при вітрянковому енцефаліті:

А. Півкулі мозку

Б. Стовбур мозку

В. Мозочок

Г. Оболонки мозку

Д. Базальні ганглії


9. Строки ізоляції хворого на краснуху:

А. На 5 днів з моменту висипу

Б. На 10 днів з моменту висипу

В. На 2 тижні з моменту захворювання

Г. На 3 дні з моменту висипу

Д. Всі відповіді вірні


10. Типовими формами псевдотуберкульозу є:

A. Екзантемна

Б. Суглобова

В. АбдомінальнаГ. Септична

Д. Все вірно

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка