Диференційна діагностика інфекційних хвороб з синдромом екзантеми у дітейДата конвертації03.10.2020
Розмір159 Kb.
Тема: Диференційна діагностика інфекційних хвороб з синдромом

екзантеми у дітей
1 У дитини 2 років, яка надійшла до стаціонару з приводу пневмонії, на шкірі пігментні плями. Із анамнеза відомо, що перед пневмонією дитина лихоманила, був висип. Яке захворювання перенесла дитина?

А Кір

Б Краснуху

В Скарлатину

Г ЕСНО-екзантему

Д Вітряну віспу
2 Дитина 9 років. 5-й день хвороби. Об’єктивно: у свідомості, в’яла. Обличчя одутле. Катаральний кон’юнктивіт, склерит. На шкірі за вухами, на обличчі - яскрава, червоного кольору плямисто-папульозна висипка, місцями елементи зливаються. У зіві - розлита гіперемія, на м’якому піднебінні - енантема. Не щеплений. Ваш діагноз?

А Кірь.

Б Краснуха.

В Скарлатина.

Г Псевдотуберкульоз.

Д Алергічний дерматит.
3 Спільною ознакою кору та ієрсиніозу можуть бути:

А Відсутність етапності висипки.

Б Явища термінального ілеїту та мезаденіту

В Лімфаденопатія.

Г Артралгії.

Д Жовтуха.
4 Основними клінічними формами кору в дорослих є:

А Легка. Б Середньої тяжкості. В Тяжка.Г Усі відповіді правильні.

Д Мітигована.


5 Найчастіше перші елементи висипки при кору з’являються:

А На тулубі

Б На кінцівках

В На слизових оболонкахГ За вухами і в центрі обличчя
6 Що не характерно для корової висипки?

А Етапність висипань

Б Поява перших елементів за вухами і в центрі обличчя

В Відсутність висипки на шкірі носогубного трикутника

Г Схильність до злиття елементів висипки

Д Наявність незміненої шкіри між злитими елементами висипу
7 Дитина хворіє 5-й день. Турбує підвищена до 39-40°С температура тіла, настирний, частий, глибокий, малопродуктивний кашель, світлобоязнь, закладеність носа. Об'єктивно - одутлість обличчя, слизова оболонка рота пухка, геморагічна енантема на м'якому піднебінні, рештки плям Філатова-Копліка. Ваш діагноз?

А Кір

Б Скарлатина

В Краснуха

Г Аденовірусна інфекція

Д Грип
8 Пацієнт Р., 9 р., скаржиться на появу еритематозних висипань, що почались із завушних ділянок, впродовж 72 годин розповсюдилися на весь шкірний покрив. Висипанням передувало підвищення температури тіла до 39,5°С, загальна слабкість, кашель бронхіального характеру. З анамнезу відомо, що 15 днів тому назад однокласника госпіталізовано у інфекційну лікарню. Який діагноз?

А СкарлатинаБ Кір

В Вітряна віспа

Г Псевдотуберкульоз

Д Краснуха


9 У дитини 2 років, яка госпіталізована до стаціонару з приводу пневмоніі, на шкірі пігментні плями. Із анамнезу відомо, що перед пневмонією дитина лихоманила, був висип. Яке захворювання перенесла дитина?

А Кір

Б Краснуху

В Скарлатину

Г ЕСНО-екзантему

Д Вітряну віспу
10 Назвіть основну причину пігментації шкіри при кору

А Відкладання меланіну в елементах висипки.

Б Накопичення лімфоцитарних та гістоцитарних клітин в елементах висипки.

В Формування вогнищ продуктивного запалення.Г Відкладання гемосидерину в результаті геморагічного просякання кров’ю.

Д Усі відповіді правильні


11 Назвіть одну з можливих форм перебігу кору

А Повільна інфекція.

Б Хвилеподібний.

В Затяжний.

Г Рецидивуючий.

Д Хронічний.
12 Яка з ознак не характерна для мітигованого кору?

А Подовження інкубаційного періоду до 21 дня та більше.

Б Зменшення катарального періоду до 1 – 2 днів.

В На висоті висипки з’являється бронхіоліт.

Г Зменшення періоду висипки.

Д Висипка здебільшого папульозна.
13 Для кору не характерно:

А Гострий початок.

Б Значні катаральні ознаки.

В Лихоманка.

Г Екзантема та енантема.

Д Гепато-лієнальний синдром.
14 Який тип лихоманки не типовий для кору?

А Неправильного типу в межах 38 – 390 С.

Б З максимальним підвищенням температури в перші дні появи висипки.

В Довготривалістю 6 – 8 днів.Г Постійний тип із нормалізацією до початку періоду висипки.

Д Усі відповіді правильні.


15. Яка з перелічених ознак не характерна для кору?

А Тонзиліт.

Б Ентерит.

В Апендицит.Г Гастрит.

Д Коліт.


16. Найбільш характерні ознаки продромального періоду кору:

А Лихоманка.

Б Риніт та кон’юнктивіт.

В Трахеїт та бронхіт.Г Плями Бельського-Філатова-Копліка на слизовій оболонці щік, губ та ясен

Д Збільшення шийних та потиличних лімфатичних вузлів


17. У яких випадках розвивається мітигований кір?

A У дітей з гіпотрофією.Б У дітей, які підлягали серопрофілактиці.

В У вакцинованих дітей.

Г У дітей із супутніми захворюваннями.

Д У дітей, які отримували антибіотики в інкубаційному періоді.


18. Найчастіше перші елементи висипки при кору виникають:

А За вухами і в центрі обличчя.

Б На кінцівках.

В На тулубі.

Г На бокових поверхнях тулуба.

Д На шиї.
19. У периферичній крові при захворюванні на кір спостерігається:

А Нейтрофільний лейкоцитоз.

Б Еозинофілія.

В Збільшення ШОЕ.

Г Тромоцитопенія.

Д Лейкопенія та лімфоцитоз.
20. Диференційний діагноз кору проводять з усіма переліченими захворюваннями, крім:

А Краснухи.Б Герпетичної інфекції.

В Висипного тифу.

Г Медикаментозної екзантеми.

Д Ієрсиніозу.


21. Що не характерно для корової висипки:

A Етапність висипань.

Б Поява перших елементів висипки за вухами і в центрі обличчя.

В Схильність до злиття елементів висипки.

Г Наявність незміненої шкіри між злитими елементами висипу.

Д Відсутність висипки на шкірі носогубного трикутника.
22. Спільною ознакою кору та висипного тифу можуть бути:

А Постійний головний біль.

Б Збудження та порушення сну.

В Менінгеальний синдром.

Г Кон’юнктивальна висипка – симптом Кіарі-Авцина.

Д Гепато-лієнальний синдром.
23. Який симптом трапляється в кінці інкубаційного періоду кору?

А Симптом джгута.

Б Симптом Дебре.

В Симптом Броунлі.

Г Симптом Мурсона.

Д Немає правильної відповіді.
24. Для лабораторної діагностики кору найбільш часто використовують:

А Посів крові.Б Реакцію гальмування гемаглютинації (РГГА).

В Посів калу, сечі, змивів з носа.

Г Реакцію нейтралізації (РН).

Д Реакцію зв’язування комплементу (РЗК).


25. Геморагічна преенантема Петені при кору з’являється:

А Одночасно з появою плям Бельського-Філатова.

Б Незадовго до висипки.

В Одночасно з висипкою.

Г Симптом не є типовим для кору.

Д З перших днів захворювання.
26. Виявлення яких клітин в організмі хворого на кір є патогномонічною ознакою?

А Тюрка.


Б Березовського-Штернберга.

В Піка.


Г Купфера.

Д Уортіна-Фінкельдея.
27. Назвіть місце, на якому насамперед з’являється висипка при кору:

А На обличчі.

Б На волосистій частині голови.

В За вушною раковиною.

Г На складках шкіри.

Д На розгинальних поверхнях кінцівок.
28. Яка ознака, пов’язана з висипкою, не типова для кору?

А Дрібноплямистий мономорфний характер висипки.

Б Плямисто-папульозний характер висипки.

В Зливний характер висипки.

Г Етапність висипання з 3 – 4 дня захворювання.

Д Пігментація та висівкоподібне лущення шкіри впродовж двох тижнів після зникнення висипки.
29 З чим пов’язана етапність висипання при кору?

А Швидкістю кровообігу.

Б Ступенем вірусемії.

В Будовою шкіряного покриву.

Г Різною чутливістю тканин до вірусу.

Д Усі відповіді правильні.
30. Спільною ознакою кору та медикаментозної екзантеми може бути:

А Свербіння шкіри.

Б Відсутність етапності висипання.

В Анулярні, уртикарні окреслення висипання.

Г Відсутність пігментації після висипання.

Д Поява висипань без передувального катарального періоду.
31. В якому органі вірус кору може довго персистувати і викликати хронічну та підгостру форми

інфекції?А. Головний мозок D. Міокард

В. Печінка Е. Кістковий мозок

С. Нирки
32. Яка ознака, пов’язана із висипом не типова для кору:

А. Висип середньо і велико плямисто-папульознийВ. Висип дрібно-плямистий, мономорфнмй

С. Зливний характер висипу

D. Етапність висипу з 3-4-го дня хвороби

Е. Пігментація та дрібне висівкоподібне лущення шкіри


33. В катаральному періоді кору провідною діагностичною ознакою є:

А. Гіпертермія

В. Катар з боку верхніх дихальних шляхів

С. Катар з боку очейD. Плями Філатова-Бельського-Коплика, енантема на м`якому піднебінні

Е. Збільшення потиличних та шийних лімфовузлів


34. Строки ізоляції хворих на кір?

А. Після 2-кратного негативного обстеження на вірус кору

В. До клінічного одужання

С. Через 5 днів після останніх підсипань

D. Після 1-кратного негативного обстеження на вірус кору

Е. До 5 днів після початку висипань
35. Назвіть характерні особливості висипу при кору:

А. Плямисто-папульозний висип

В. Залишає пігментацію та дрібне висівкоподібне лущення шкіри

С. Розташований на незміненому фоні шкіри

D. Схильний до злиття

Е. Всі відповіді вірні
36 Кір від краснухи відрізняється:

А Наявністю у продромальному періоді кон’юнктивіту, блефароспазму, риніту та фарингіту.

Б Етапністю висипки.

В Плямами Бельського-Філатова-Копліка на слизовій оболонці щік, губ та ясен.

Г Наявністю лущення та пігментації в період зникнення висипки.

Д Змінами з боку крові (лейкопенія з лімфоцитозом).
37. Найбільш типовим синдромом червінки є:

А Підвищення температури

Б Фарингіт, риніт, кашель

В Біль у суглобахГ Збільшення задньошийних і потиличних лімфовузлів

Д Папульозна висипка


38. Для енцефаліту при краснусі характерно:

А. Розвиток на 3-4 день висипу

В. Раптовий початок із появи високої температури, блювоти, порушення свідомості, судом

С. Наявність парезів та паралічів

D. При дослідженні ліквору виявляють лімфоцитарний плеоцитоз, незначне підвищення цукру,

білку


Е. Всі відповіді вірні
39. Виділення вірусу при вродженій краснусі у дітей спостерігається протягом:

А. Тільки в періоді новонародженості D. 13-30 міс.

В.До 4 міс. Е. Не спостерігається

C. 5-12 міс.

40. Синдром вродженої краснухи включає в себе:

А. Вади серця D. Мікроцефалія

В. Катаракта Е. Всі відповіді вірні

С. Глухота


41. Характер висипу типовий при краснусі:

А.Мілко-плямистий D. Велико-плямисто-папульозний

В. Міліарний Е. Розеольозний

С. Везикульозний
42 У 2-х річної дитини на шкірі обличчя з’явилися фліктени с в’ялою покришкою, опалесцюючим вмістом і запальним вінчиком навколо. Також відмічаються ерозії з гнійним виділенням і кірочки серозного характеру. Напередодні дитина приймала бісептол з приводу ангіни. Поставте попередній діагноз.

А Бульозне імпетіго

Б Вульгарне імпетіго

В Стафилококове імпетіго

Г Стрептококове імпетіго

Д Токсидермія ?
43 Яке з перерахованих ускладнень є специфічним для вітряної віспи?

А. Стрептодермія

Б Стафілодермія

В Бешиха


Г Флегмона

Д Нефрит
44. Наявність висипки у вигляді папул, везикул, пустул, кірок, при ускладненні - поверхневих виразок найбільш характерна для:

А Натуральної віспиБ Вітряної віспи

В Алергійної висипки

Г Кору

Д Синдрому Стівенса-Джонсона


45. Для висипу при вітряній віспі нетиповим є:

A Розташування на шкірі і слизових оболонках

Б Поява у першу добу від початку захворювання

В Одночасність появи

Г Несправжній поліморфізм


46. Для вродженої вітряної віспи нетиповим є:

A Важкий перебіг, особливо якщо жінка інфікувалася в останні дні перед пологамиБ Виникає у дітей, у матерів яких спостерігається реактивація вірусу

В Виникає у дітей, матері яких не хворіли на вітряну віспу

Г Виникає протягом перших 11 днів після пологів
47. Найбільш важливими клінічними ознаками при оперізуючому лишаї є:

А Наявність згрупованих пухирців, розташованих на еритематозних плямах

Б Схильність висипки до злиття

В Відповідність шкірних проявів розташуванню периферичних нервів

Г Біль та розлад чутливості у вигляді гіперестезії, гіпестезії та анестезії

Д Усі відповіді вірні
48. Максимальна тривалість періоду висипки при вітряній віспі:

А 1 – 2 дні

Б 2 – 3 дні

В 4 – 5 днів

Г 6 – 7 днів

Д 8 і більше днів
49. Які клінічні форми вітряної віспи відносяться до атипових?

А Рудиментарна

Б Геморагічна

В Гангренозна

Г Генералізована

Д Усі відповіді вірні
50. До показників ступенів тяжкості вітряної віспи відносяться:

А Гіпертермія

Б Геморагічний синдром

В Менінгоенцефалітичний синдром

Г Синдром крупу

Д Усі відповіді вірні
51. Для клінічної картини вітряної віспи НЕ характерне:

А Гострий початок

Б Лихоманка

В Поліморфна плямисто-везикулярна висипка на шкірі та слизовихГ Збільшення печінки та селезінки

Д Підсипання супроводжується лихоманкою


52. Для висипки при вітряній віспі НЕ характерна:

А Плямисто-везикулярний характер

Б Поліморфізм внаслідок поштовхоподібних висипань

В Висипка на волосистій частині головиГ Етапність висипки
53. Диференціальний діагноз при вітряній віспі проводиться з:

А Натуральною віспою

Б Строфулюсом

В Імпетиго

Г Везикулярним гамазорикетсіозом

Д Усі відповіді вірні
54. У хворої 13-и років спостерігалася гарячка, інтенсивний біль за ходом шостого міжребір'я справа. Через дві доби в цій ділянці з'явилися везикульозні елементи, біль триває. Яке твердження про цю хвору невірно?

A Доцільним є застосування нестероїдних протизапальних засобів

Б Раніше вона перехворіла на вітряну віспу

В Після перенесеного захворювання вірус зникає з організму

Г Вона може бути джерелом інфекції для інших дітей

Д Доцільним є попередження бактеріальних уражень шкіри шляхом застосуваання місцевих антисептиків
55. Оперізуючий лишай характеризується:

А Виникає лише у дорослих дітей

Б Має чітку сезонність

В Виникає у людей не імунних до вірусів вітряної віспи та оперізуючого лишаю

Г Усі відповіді вірні


56. Вітряною віспою частіше хворіють діти віком.

А Перший рік життяБ 2 – 6 роки

В 8 – 10 років

Г 11 – 14 років

Д Захворюваність не залежить від віку


57. Характеристика лихоманки: що НЕ характерно для вітряної віспи:

А 38 – 390 С

Б Співпадає з появою висипки

В Тривалість лихоманки 5 – 8 днів

Г Зникає з появою висипки

Д Постійного типу
58. Яка форма вітряної віспи практично не зустрічається у новонароджених та дітей раннього віку?

А Рудиментарна, легкаБ Типова, середньої важкості

В Тяжка з геморагічним синдромом

Г Тяжка з гнійними ускладненнями
59. Для вродженої вітряної віспи властиво:

A Рясні висип

Б Гарячка, значний токсикоз

В Бактеріальні ускладнення

Г Часті випорожнення

Д Кволість, анорексіяЄ Всі відповіді вірні
60. Спільними ознаками вітряної та натуральної вісп є:

А Продромальний період з високою температурою, болями в крижовому відділі та наявністю раш-висипки

Б Період висипки супроводжується зниженням температури

В Сувора послідовність висипки

Г Висипка – везикульозно-папульозна на щільній інфільтративній основі, багатокамерна з пупкоподібном вдавленням в центрі

Д Поліморфізм висипки
61. Імпетиго від вітряної віспи відрізняється:

А Здебільшого висипка локалізується на обличчі та руках

Б В‘ялістю пухирів з жовтувато-гнійним вмістом

В Наявністю гнійних кірокГ Усі відповіді вірні
62. Основним критерієм діагнозу вродженої вітряної віспи є:

А Довготривалий продромальний періодБ Симптоми захворювання виникають не пізніше 11 дня життя

В Зупинка дозрівання висипки на фазі папули

Г Наявність вісцеральних уражень

Д Швидкий розвиток септичних ускладнень


63. Хворий 13 років, захворів гостро: t - 37,3°С, плямисто-папульозна, потім везикульозна висипка, розташована на тулубі, кінцівках, волосяному покриві голови. На 6-й день стан погіршився: t - 39°С, в’ялість, головний біль, головокружіння, хиткість ходи, нестійкість в позі Ромберга. Ваш діагноз?

А Сепсис, септицемія?

Б Герпетичний енцефаліт.

В Синдром Лайєла.

Г Оперізуючий лишай.

Д Вітрянковий енцефаліт.
64. Які відділи шкіри НЕ уражуються при оперізуючому лишаї?

А Обличчя

Б Вушні раковини

В Груди


Г Нижні кінцівки

Д Локалізація процесу значення не має


65. Герпетична інфекція проявляється у вигляді наступних уражень:

А Ураження шкіри

Б Ураження очей

В Ураження ЦНС

Г Ураження слизових оболонок

Д Все перераховане вірно
66. Характерною ознакою при оперізуючому лишаї у дітей є:

А Рецидивуючий перебіг

Б Часто локалізується в зоні інервації міжреберних нервів

В Різкий біль у враженій ділянці навіть після зникнення шкірних проявівГ Рідко супроводжується невралгіями

Д Збільшення реґіонарних лімфатичних вузлів


67. Який висип на шкірі характерний для вітряної віспи в розпалі хвороби?

А. Плямисто-папульозно-везикульозний

В. Розеольозний

С. Пустульозний

D. Плямисто-папульозний

Е. Везикульозний
68. Характерним симптомом оперізуючого герпесу є?

А. Етапність висипки з 3-4 дня хвороби

В. Кон`юнктивіт

С. Згрупована везикульозна висипка по ходу чутливих нервів

D. Висипка мілкоплямиста мономорфна

Е. Плямисто-папульозно-везикульозна висипка по всій поверхні тіла
69. Який відділ головного мозку найчастіше вражається при вітрянковому енцефаліті:

А. Півкулі мозку D. Оболонки мозку

В. Стовбур мозку Е. Базальні ганглії

С. Мозжочок
70. Яка ознака, пов’язана із висипом, типова для вітряної віспи:

А. Висип плямисто-папульознийВ. Несправжній поліморфізм висипу

С. Зливний характер висипу

D. Етапність висипу з 3-4-го дня хвороби

Е. Висип мілко-плямистий мономорфний


71. Термін ізоляції хворих на вітряну віспу?

А. Після 2-кратного негативного обстеження на Варіцела-зостер вірус

В. До клінічного одужання

С. Із початку захворювання до 5 дня після появи останніх пухирців

D. Після 1-кратного негативного обстеження на Варіцела-зостер вірус

Е. До 5 днів після початку висипу
72. Диференційний діагноз вітряної віспи проводиться з перерахованими захворюваннями, крім:

А. Герпетична інфекція шкіри генералізована форма

В. Оперізуючий герпес

С. Бульозна стрептодермія

D. Імпетиго

Е. Герпетичний стоматит
73. Які симптоми не характерні для клінічної картини оперізуючого герпесу?

А. Нові підсипання супроводжуються підйомом температури

В. Відчуття жару, свербежу, поколювання та болю по ходу чутливих нервів

С. Плямисто-папульозно-везикульозна висипка по всій поверхні тіла

D. Виникненням у місці ураження ерітеми на фоні якої з’являються папули та пухирці

Е. Процес має однобічний характер
74. Які ще назви має раптова екзантема?

А Кір


Б Стафілодермія

В Шоста хвороба

Г Хвороба Кавасакі

Д Синдром Стівенса-Джонса
75. Дитина 6 міс. Доставлена в клініку у вкрай тяжкому стані. Захворіла гостро напередодні ввечері з підвищення температури тіла 40ºС, повторного блювання, о 6-й годині з’явилася висипка. Об’єктивно на 2-й день хвороби: стан вкрай тяжкий, різко в’ялий, загальний ціаноз шкіри і слизових, на тулубі, дистальних відділах кінцівок рясна синюшного кольору зірчаста висипка від 0,5 до 1,5 см в діаметрі. Помірно виражена ригідність м’язів потилиці, напруження і пульсація великого тім’ячка. Анурія. Ваш діагноз?

А Грип токсична форма з геморагічним синдромом

Б Стафілококовий сепсис

В Геморагічний васкуліт

Г Менінгококова інфекція

Д Тромбоцитопенічна пурпура
76. Дитина, 3 роки, захворіла вночі: температура тіла 40ºС, повторна блювота, біль голови. На шкірі тулуба, кінцівок і обличчя з'явилась великих розмірів геморагічна висипка неправильної зірчастої форми. Нечіткі менінгеальні симптоми. Ваш діагноз?

А Менінгококцемія

Б Туберкульоз

В Ентеровірусна інфекція

Г Стафілококовий сепсис

Д Кір
77. Дитина, 5 років, захворіла раптово: підвищилась температура до 39,7ºС, на стегнах і сідницях з’явився геморагічний висип зірчастої форми розміром від 0,5 до 3 см, акроціаноз, кінцівки холодні, ниткоподібний пульс. Який діагноз запідозрив лікар "швидкої допомоги"?

А Кір


Б Токсичний грип

В СкарлатинуГ Менінгококцемію

Д Хворобу Кавасакі


78. Для гемограми при менінгококовій інфекції не є типовим:

A Анемія

Б Лейкоцитоз

В Нейтрофільоз із зсувом вліво

Г Прискорення ШОЕ до 50-60 мм/год

Д Всі відповіді вірні
79. Що не характерно для менінгококової висипки?

A Геморагічний характерБ Висипає одночасно з підвищенням температури

В Не зникає при натискуванні

Г Улюблена локалізація на гомілках, стопах, сідницях, внизу живота

Д Некрози в центрі великих елементів


80. Прогностично несприятливим симптомом при менінгококцемії є:

A Відсутність менінгіту

Б Ранній вік дитини

В Раннє швидке наростання геморагічної зливної висипки

Г Переважне розташування висипки на тулубі, шиї

Д Гіпотермія, низький артеріальний тискЄ Все перераховане
81. При гострій менінгококцемії практично не зустрічається синдром:

A Гепатолієнальний

Б Менінгеальний

В Геморагічний

Г Катаральний

Д Церебральної гіпотензії
82. Висип при менінгококцемії може зникати:

A Не залишаючи сліду

Б Залишаючи дефекти шкіри

В Іноді спостерігаються некрози кінчиків пальців, вушних мушль

Г Залишаючи пігментацію

Д Всі відповіді вірні
83. Тромбоцитопенічну пурпуру від менінгококової інфекції відрізняє:

A Загальний задовільний стан

Б Крововиливи на слизових

В Відсутність гарячки

Г Дрібні петехії та екхімози на шиї

Д Всі відповіді вірні
84. Менінгококовою інфекцією хворіють:

A Особи усіх вікових груп

Б Діти першого року життя

В Діти до 14 років

Г Особи від 31 року й старше


85. Для підтвердження діагнозу менінгококової інфекції необхідно провести лабораторні дослідження:

A Бактеріологічне дослідження носоглоткового слизу на менінгокок

Б Бактеріологічне дослідження ліквору

В Бактеріоскопічне дослідження товстої краплі крові

Г Бактеріологічне дослідження крові

Д Всі відповіді вірні
86. При типовій менінгококцемії висип рідко з'являється на:

A Гомілках

Б Сідницях

В СтегнахГ Обличчі

Д Тулубі
87. Надгострій формі менінгококцемії не властиво:

A Раптова поява рясного геморагічного висипу

Б Бурхливий початок, гіпертерміяВ Висип з'являється впродовж перших 3-х діб

Г Відмічається задишка, АТ знижується, пульс ниткоподібний

Д Можливі судоми, втрата свідомості, температура знижується до нормальних цифр
88. Для геморагічного висипу при менінгококцемії не є характерним:

A На шкірі можуть спостерігатися 2-3 елементиБ З'являється одночасно

В Можливий розеольозний або розеольозно-папульозний висип

Г З'являється не пізніше 2-х діб

Д Утворює некрози


89. Для менінгококцемії характерні наступні клінічні симптоми

A Висока температура

Б В перші два дні з 'являється геморагічний висип

В Головний біль, озноб, кволість

Г Раптовий розвиток захворювання

Д Всі відповіді вірні

90.. Перерахуйте найбільш типові місця локалізації висипу при менінгококцемії:

А. Обличчя D. Руки

В. Спина Е. Сідниці, стегна, гомілки, підошви

С. Грудна клітка
91. Який висип типовий при менінгококцемії?

А. Плямистий D. ЕрітематознийВ. Геморагічно-некротичний Е. Уртикарний

С. Папульозний


92. Який висип може бути при менінгококцемії:

А. Розеольозний D. Геморагічний

В Геморагічно-некротичний Е. Всі відповіді правильні

С. Папульозний


93. Який висип характерний для скарлатини?

А Дрібноплямистий

Б Петехіальний

В Геморагічний

Г Папульозний

Д Везикульозний
94. Для сучасного перебігу скарлатинозної висипки не характерно розташування:

А На боковій поверхні грудної клітиниБ На грудях і спині

В На згинальних поверхнях кінцівок

Г На нижній частині живота

Д На попереку


95. Пластівчасте лущення шкіри при скарлатині частіше починається:

A На першому тижні захворюванняБ На другому тижні від початку захворювання

В На третьому тижні від початку захворювання

Д Після падіння температури тіла

Є Одразу після зникнення висипу


96.. Для якого захворювання характерний білий дермографізм та лущення шкіри?

А. Кір D. Скарлатина

В. Менінгококцемія E. Вітряна віспа

С. Краснуха


97. Який з симптомів характерний для клініки скарлатини і псевдотуберкульозу:

А. Гепатоспленомегалія D. Розеольознийй висип

В. Регіонарний лімфаденіт E. Міалгії

С. Тривала хвилеподібна лихоманка


98. При якому захворюванні є синдром ангіни?

А. Вітряна віспа D. Скарлатина

В. Краснуха Е. Псевдотуберкульоз

С. Кір
99. Для якого захворювання характерний симптом Пастіа?

А. Кір D. Скарлатина

В. Алергічний висип Е. Менінгококцемія

С. Краснуха
100. Спільною ознакою для краснухи і скарлатини є:

A. "Малиновий язик"

B. Відсутність яскравої гіперемії слизової м`якого піднебіння та ангіни

C. Висипка на шкірі

D. Наявність артралгій

E. Пієлонефрит
101. Симптом «малинового язика» виникає на:

А. 1-й день захворювання D. 7-й день

В. 2-й день Е. 14-й день

С. 3-4-й день
102. Який висип найбільше характерний для скарлатини?

А. Розеольозний D.Везикульозний

B. Плямисто-папульозний E. Геморагічний

C. Пустульозний
103. Міліарний висип при скарлатині вказує на:

A Сприятливий прогноз захворюванняБ Прогностичного значення не має

В Можливість розвитку алергічних ускладнень

Г Несприятливий прогноз захворювання

Д Можливість розвитку септичних ускладнень


104. Який висип характерний для скарлатини?

A Дрібнокрапковий

Б Петехіальний

В Геморагічний

Г Папульозний

Д Везикульозний
105. Еритрогенний токсин стрептококу у хворих скарлатиною не бере участі у формуванні:

A. Артралгії

Б. Тахікардії

В. Сухості шкіри

Г. Висипу

Д. Зміни дермографізму

106. Яка з перерахованих фракцій токсину стрептококів викликає гіперемію шкіри при скарлатині:

A Алерген

Б ГіалуронідазаВ Токсин Діка

Г Лейкоцидін

Д Гемолізин
107. Найбільш часто скарлатину диференціюють з:

A Медикаментозною хворобою

Б Краснухою

В Синдромом Кавасакі

Г Псевдотуберкульозом

Д Всі відповіді вірні
108. Дитина, 8 років, захворіла гостро, температура 38,5ºС, блювання, біль у животі. При огляді на 3 добу виявлено: жовтушність шкіри та склер, на шкірі тулуба, кистях, стопах гіперемія, дрібнокрапковий висип, збільшення печінки, селезінки. Напередодні хвороби їв салат зі свіжої капусти. Який найбільш вірогідний діагноз?

А Ентеровірусна інфекція

Б Вірусний гепатит

В Скарлатина

Г Псевдотуберкульоз

Д Інфекційний мононуклеоз
109. Гострий початок захворювання, пов’язаний з прийомом їжі, що супроводжується міалгією, артралгією, дрібноплямистою висипкою зі згущенням на китицях і стопах; в подальшому висівкоподібне лущення, біль у животі, дисфункція кишківника свідчать про:

А Аденовірусну інфекцію

Б Кір В Інфекційний мононуклеоз

Г Псевдотуберкульоз Д Скарлатину
110. У клінічному аналізі крові при псевдотуберкульозі виявляється все, окрім

A Лейкоцитоз

Б Нейтрофільоз зі зсувом уліво

В Еозинопенія

Г Еозинофілія

Д Прискорена ШЗЕ
111. Псевдотуберкульозом рідко хворіють:

A Діти дошкільного вікуБ Діти раннього віку

В Діти молодшого шкільного віку

Г Діти старшого шкільного віку
112. На відміну від псевдотуберкульозу при ієрсиніозі джерелом інфекції можуть бути:

A Людина

Б Дикі тварини

В Синантропні тварини

Г Домашні тварини


113. Про участь імунопатологічних реакцій в патогенезі ієрсиніозу свідчать:

A ГломерулонефритиБ Артрити, що розвиваються з другого тижня від початку хвороби

В Вузловата еритема

Г Атралгії

Д Всі відповіді вірні


114. Показниками тяжкості перебігу при псевдотуберкульозі є всі ознаки, окрім:

A Менінгоенцефалічний синдром

Б Геморагічний синдром, ураження суглобів

В Гіпертермічний синдром

Г Значне ураження печінки

Д Ознаки генералізації процесу
115. Який з клінічних симптомів не притаман­ний ієрсиніозу:

A Гострий початокБ Відсутність лихоманки

В Симптоми інтоксикації

Г Болі у животі, рідкі випорожнення, можливе блювання

Д Локальна болючість при пальпації у правій здухвинній ділянці


116. Найбільш характерними патоморфологічними змінами при псевдотуберкульозі є:

A Повнокрів'я внутрішніх органів

Б Дистрофія паренхіматозних органів

В Утворення гранульом у сполучній тканині

Г Крововиливи у периваскулярну тканину

Д Всі відповіді правильні
117. Спільними симптомами ієрсиніозу та колагенозів є:

A Нудота, блюванняБ Артрити, вузловата еритема

В Болі у животі

Г Нежить,кашель
Д
Гіперемія ротоглотки
118. Вкажіть характер висипу, що не типовий для ієрсиніозу:

A Вузловата еритема

Б Плямисто-папульозний

В МакульознийГ Везикульозний
119. Проявом алергії при псевдотуберкульозі є всі перераховані ознаки, окрім:

А Алергічний висип

Б Артралгії

В Мезаденіт

Г Нодозна еритема


120. Гострий початок захворювання, повязаний з прийомом їжі, що супроводжується міалгією, артралгією, дрібноплямистою висипкою із згущенням на китицях і стопах; в подальшому висівкоподібне лущення, біль у животі, дисфункція кишківника свідчать про:

A Скарлатину

Б Аденовірусну інфекцію

В Кір


Г Інфекційний мононуклеоз

Д Псевдотуберкульоз
121. Який характер висипу при ієрсиніозі вказує на участь реакцій уповільненого типу в патоге­незі захворювання:

A Вузловата еритема

Б Кореподібний, плямистий

В Скарлатиноподібний

Г Уртикарний

Д Геморагічний
122. Можливий варіант клінічного перебігу ієрсиніозу:

A Термінальний ілеїт

Б Мезентеріальний лімфаденіт

В Всі відповіді вірні

Г Псевдоапендицит

Д Септицемія

Є Артрити великих суглобів кінцівок


123. Для клінічної картини при псевдотуберкульозі не характерним є:

А. Біль у суглобах

В. Біль у горлі

С. Відсутність лихоманки

D. Гіперемія обличчя та шиї, ін’єкція склер

Е. Гіперемія та набряк долонь, ступнів
124. Для лабораторної діагностики псевдотуберкульозу не застосовують:

А. Посів калу та сечі D. РНГА

В. Посів крові Е. Посів змиву із зіву

С.Реакцію нейтралізації на тваринах.
125. Симптом капюшона, шкарпеток, рукавичок характерний для:

А. Менінгококцемії D. Псевдотуберкульозу

В. Скарлатини Е. Краснухи

С. Кору
126. Який титр є діагностичним при однократному дослідженні в РПГА для підтвердження

ієрсиніозної інфекції?

А. 1:50 D. 1:200

В. 1:80 Е. 1:400

С. 1:100


128. У дитини 6-ти років через 10 днів після перенесеної ангіни на шкірі верхніх і нижніх кінцівок з'явилася симетрично розташована папульозно - геморагічна висипка розмірами від 3 до 5 мм в діаметрі; припухлість і біль у гомілково-ступеневих суглобах. У клінічному аналізі крові: ер.-3,9х1012 /л, Нb - 124 г/л, КП - 0,9, тромбоцити - 250х09/л, л.-15,0х109/л, п.-7, е.-8, с.-70, л.-12, м.-3, ШЗЕ - 25 мм/год. Що лежить в основі розвитку геморагічного синдрому?

А Відсутність ретракції кров’яного згортка

Б Зниження кількості тромбоцитів

В Зниження концентрації плазмових факторів згортання кровіГ Ураження судинної стінки

Д Порушення адгезії тромбоцитів


129. У хворого Я., 14 років, діагностовано справжня екзема. Який первинний морфологічний елемент є головним у клінічній картині?

А Пляма

Б Пустула

В Папула

Г Пухир

Д Везикула
130. Дівчинка 8 років. Мати скаржиться на виникнення на шкірі дитини висипу у вигляді плям червоного кольору, розміром до 5 мм. Елементи розташовуються симетрично, переважно в ділянці ліктьових суглобів. Яким методом можна відрізнити геморагічну пляму від судинної?

А Натисненням

Б Перкуторно

В Розтиранням

Г Оглядаючи

Д Пункційно
131. Що з перерахованого не характерне для ентеровірусного захворювання?

А Серозний менінгіт

Б Екзантема

В Міалгія

Г Герпетичний стоматит

Д Герпетична ангінаЄ Пієлонефрит

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка