Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації україниСторінка1/18
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,

МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

і введено в дію

Наказ Держстандарту України

09.01.1997 N 8

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

Класифікатор системи позначень одиниць

вимірювання та обліку

ДК 011-96

Чинний від 01.07.97 р.

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Документ Державного

комітету України по стандартизації, метрології

та сертифікації

N 114 ( v0114217-98 ) від 26.02.98

Документи Державного комітету стандартизації,

метрології та сертифікації

N 432 ( v0432565-01 ) від 29.08.2001

N 121 ( va121565-02 ) від 05.03.2002 )

1 ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.1 Державний класифікатор системи позначень одиниць

вимірювання та обліку (далі - КСПОВО) є складовою частиною

державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної

інформації.

КСПОВО розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів

України від 4 травня 1993 р. N 326 ( 326-93-п ) "Про Концепцію

побудови національної статистики України та Державну програму

переходу на міжнародну систему обліку та статистики".

КСПОВО гармонізовано з міжнародними стандартами ISO 31:1992

"Величини та одиниці", ISO 1000:1992 "Одиниці SI та рекомендації

щодо застосування кратних і частинних від них одиниць" в частині

одиниць вимірювання фізичних величин і відповідає "Довіднику

елементів зовнішньоторгових даних" (ДЕЗД ООН), 1987 р. в частині

одиниць вимірювання, інформації та обліку, що застосовуються в

міжнародній торгівлі.

КСПОВО призначено для збирання, оброблення та обміну

інформацією з фінансової та статистичної звітності, у сфері

зовнішньоекономічної діяльності, в торговельних та

товаросупровідних документах та ін.

1.2 Об'єктом класифікації є множина одиниць вимірювання

фізичних величин (розділи 1-13) та одиниць обліку, які

використовуються у статистиці (розділи 14-31).

Структурно класифікація складається з таких блоків: код

(чотиризначне число), назва одиниці вимірювання чи одиниці обліку,

умовне позначення українське (російське) та міжнародне, код СОЕИ

(код за "Общесоюзным классификатором. Система обозначений единиц

измерений, используемых в АСУ", 1988 г.).

1.3 Класифікація одиниць вимірювання та одиниць обліку

побудована за порядковим методом кодування.

Код одиниці вимірювання та одиниці обліку має таку структуру:

XX XX

------ ------Номер розділу | |

---------------------------------------------- |

|

Порядковий номер одиниці вимірювання |та одиниці обліку в розділі |

---------------------------------------------------------

Приклади кодів одиниць вимірювання та одиниць обліку:

01 Простір і час (назва розділу)

0101 Метр (назва одиниці)

11 Атомна та ядерна фізика

1106 Бекерель

19 Будівництво

1901 Квадратний метр житлової площі

1.4 У блоці "Умовне позначення" прийнята скорочена форма

запису назв одиниць вимірювання та одиниць обліку з додаванням, у

разі необхідності, множників чи префіксів для позначення

десяткових, кратних та частинних одиниць.

1.5 У розділах КСПОВО одиниці вимірювання та одиниці обліку,

що також застосовуються і в міжнародній торгівлі, позначені

знаком "*".

1.6 Абетковий покажчик одиниць вимірювання та одиниць обліку

наведено в додатку А.

У додатку Б наводиться таблиця відповідності кодів КСПОВО

кодам "Довідника елементів зовнішньоторгових даних" із зазначенням

літерного та цифрового кодового міжнародного позначення одиниць

вимірювання та обліку.

Перелік множників, префіксів та їх позначень, що

застосовуються для утворення десяткових та частинних одиниць

вимірювання, наведено в додатку В.

Додаток Г містить перелік нормативних документів, на базі

яких розроблено КСПОВО.

1.7 Ведення КСПОВО здійснює Український науково-дослідний

інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ)

Держстандарту України.

1.8 Введення в дію КСПОВО припиняє чинність в Україні

нормативного документа "Общесоюзный классификатор. Система

обозначений единиц измерений, используемых в АСУ" (СОЕИ), 1988 г.

2 КЛАСИФІКАЦІЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ

ТА ОДИНИЦЬ ОБЛІКУ

------------------------------------------------------------------

|Код | Назва одиниці вимірювання | Умовне позначення |Код |

| | та одиниці обліку |-------------------------|СОЕИ |

| | | українське |міжнарод-| |

| | | | не | |

|----+-----------------------------------------------------------|

| 01 |ПРОСТІР І ЧАС |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0101|*Метр | м | m |0006 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0102|*Кілометр | км | km |0008 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0103|*Дециметр | дм | dm |0005 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0104|*Сантиметр | см | cm |0004 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0105|*Міліметр | мм | mm |0003 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0106|Мікрометр | мкм | мю m |0002 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0107|Нанометр | нм | nm | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0108|Пікометр | пм | pm | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0109|Фемтометр | фм | fm | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0110|Ангстрем | | | - |

| | -10 | A | A | |

| |(= 1x10 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0111| 16 | ПК | pc | - |

| |Парсек (= 3,0867x10 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0112|Світловий рік | св.рік | l.y | - |

| | 15 | | | |

| |(= 9,46x10 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0113|Астрономічна одиниця | а.о | ua | - |

| | 11 | | | |

| |(= 1,49x10 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0114|*Миля статутна | миля (міжн.) | st mi |1803 |

| |(= 1609,344 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0115|*Миля морська (міжн.) |м.миля (міжн.) | n mile |1804 |

| |(= 1852 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0116|*Дюйм (= 10 великим лініям | дюйм | in |0041 |

| |= 12 малим лініям = | | | |

| |= 25,40 мм) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0117|*Ярд (= 3 футам = | ярд | yd |0045 |

| |= 36 дюймам = 0,9144 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0118|Тисяча кілометрів | тис.км | t.km |0009 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0119|Мільйон кілометрів | млн.км | m.km |0010 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0120|Калібр (= 0,254 мм) | клб | cl | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0121|Лінія велика (= 2,54 мм) | лін.в | l gr | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0122|Лінія мала (= 2,117 мм) | лін.м | l | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0123|*Квадратний метр | кв.м | sq.m |0055 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0124|*Квадратний кілометр | кв.км | sq.km |0061 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0125|*Квадратний дециметр | кв.дм | sq.dm |0053 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0126|*Квадратний сантиметр | кв.см | sq.cm |0051 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0127|*Квадратний міліметр | кв.мм | sq.mm |0050 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0128|*Квадратний дюйм | кв.дюйм | sq.in |0102 |

| |(= 6,4516 кв.см) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0129|*Квадратний фут | кв.фт | sq.ft |0104 |

| |(= 144 кв.дюймам = | | | |

| |= 0,092903 кв.м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0130|*Квадратний ярд | кв.ярд | sq.yd |0106 |

| |(= 9 кв.футам = | | | |

| |= 0,8361274 кв.м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0131|*Ар (сотка) (= 100 кв.м) | а | a |0057 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0132|*Гектар (= 100 ар) | га | ha |0059 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0133|*Акр (= 4840 кв.ярдів = | акр | ac |1805 |

| |= 4046,856 кв.м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0134|*Кубічний метр | куб.м | cub.m |0113 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0135|*Кубічний дециметр | куб.дм | cub.dm |0112 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0136|*Кубічний сантиметр | куб.см | cub.cm |0111 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0137|*Кубічний міліметр | куб.мм | cub.mm |0110 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0138|*Літр | л | l |0120 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0139|*Мегалітр | Мл | Ml |1808 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0140|Кілолітр | кл | kl | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0141|*Гектолітр | гл | hl |0122 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0142|Декалітр | дал | dal |0121 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0143|*Децилітр | дл | dl |0118 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0144|*Мілілітр | мл | ml |0119 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0145|Мікролітр (ламбда) | мкл | мю l | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0146|Кубічний дюйм | куб.дюйм | cub.in |0142 |

| |(= 16,387 куб.см) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0147|*Кубічний фут | куб.фт | cub.ft |0152 |

| |(= 1728 куб.дюймам = | | | |

| |= 0,02831685 куб.м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0148|Кубічний ярд | куб.ярд | cub.yd |0154 |

| |(= 27 куб.футам = | | | |

| |= 0,764555 куб.м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0149|*Галон (англ.) | гал (англ.) |gal (UK) | - |

| |(= 4 квартам = | | | |

| |= 8 пінтам = 4,54609 л) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0150|*Галон рідинний (амер.) | гал (амер.) | gal lig | - |

| |(= 4 квартам рідин. = | | (US)) | |

| |= 8 пінтам рідин. = | | | |

| |= 3,78541 л) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0151|*Галон сухий (амер.) |гал.сух (амер.)| gal dry |1822 |

| |(= 4,40488 куб.дм) | | (US) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0152|Пінта рідинна (англ.) |пт.рід (англ.) | pt lig |1817 |

| |(0,568261 л) | | (UK) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0153|*Пінта рідинна (амер.) |пт.рід. (амер.)| pt lig | - |

| |(= 0,473179 л) | | (US) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0154|*Пінта суха (амер.) |пт.сух. (амер.)| pt dry | - |

| |(= 0,550614 куб.дм) | | (US) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0155|*Унція рідинна (англ.) |ун.рід. (англ.)| fl.oz |1809 |

| |(= 28,413 куб.см) | | (UK) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0156|*Унція рідинна (амер.) |ун.рід (амер.) | fl.oz |1815 |

| |(= 29,5737 куб.см) | | (US) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0157|*Барель нафтовий (амер.) | бар.н (амер.) | bbl oil | - |

| |(= 158,988 л) | | (US) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0158|*Барель сухий (амер.) | бар.сух. | bbl dry |1824 |

| |(= 115,628 куб.дм) | (амер.) | (US) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0159|*Бушель (англ.) | буш (англ.) | bu (UK) |1814 |

| |(= 8 галонам англ. = | | | |

| |= 36,3687 куб.дм) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0160|*Бушель (амер.) | буш (амер.) | bu (US) |1823 |

| |(= 64 пінтам сухим = | | | |

| |= 35,2391 куб.дм) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0161|*Секунда | с | s |0354 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0162|Кілосекунда | кс | ks | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0163|Мілісекунда | мс | ms |0353 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0164|Мікросекунда | мкс | мю s |0352 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0165|Наносекунда | нс | ns |0351 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0166|Пікосекунда | пс | ps | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0167|Фемтосекунда | фс | fs | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0168|*Рік | р. | y |0366 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0169|*Півріччя | півріч | - |0365 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0170|Квартал | кв | - |0364 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0171|*Місяць | міс | mth |0362 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0172|Декада (облік часу) | декада | - |0361 |

| |(= 10 діб) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0173|*Тиждень | тижд | wk |0360 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0174|*Доба | доб | d |0359 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0175|*Година | год | h |0356 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0176|*Хвилина | хв | min |0355 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0177|*Метр за секунду | м/с | m/s |0328 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0178|Сантиметр за секунду | см/с | cm/s | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0179|Міліметр за секунду | мм/с | mm/s | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0180|*Кілометр за годину | км/год | km/h |0330 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0181|Метр за годину | м/год | m/h | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0182|*Вузол (= 1 м.миля/год) | вуз | kn |0327 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0183|Фут за секунду | фт/с | ft/s | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0184|Миля за годину | миля/год | mi/h | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0185|*Метр на секунду у квадраті| м/кв.с | m/sq.s |1174 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0186|Фут на секунду у квадраті | фт/кв.с | ft/sq.s | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0187|Гал (= 0,01 м/кв.с) | Гал | Gal | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0188|Радіан на секунду у | рад/кв.с | rad/sq.s| - |

| |квадраті | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0189|Метр у мінус першому | -1 | -1 | - |

| |степені | м | m | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0190|*Джиль (= 0,142065 куб.дм) | джл | gi |1816 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0191|Драхма рідинна (англ.) | драх.рід | dm fl | - |

| |(= 3,551628 л) | (англ.) | (UK) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0192|Драхма рідинна (амер.) | драх.рід | dm fl | - |

| |(= 3,6966 л) | (амер.) | (US) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0193|*Кварта суха США | кварт.сух | qt dry |1821 |

| |(= 1,10123 куб.дм) | (амер.) | (US) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0194|*Кварта імперська | кварт.імп | qt (UK) | |

| |(= 1,136523 куб.дм) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0195|*Центилітр | цл | - |1807 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0196|*Кварта рідинна | кварт.рід | qt lig |1818 |

| |(= 0,946363 куб.дм) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0197|Квадратна статутна миля | кв.миля стат | sq.mi | - |

| | 6 | | | |

| |(= 2,589918x10 кв.м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0198|Фут (= 0,33333 ярда = | фт | ft |0043 |

| |= 12 дюймам = 0,3048 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0199|*Квадратна миля | кв.миля | - |1806 |

|----+-----------------------------------------------------------|

| 02 |ПЕРІОДИЧНІ ТА ПОДІБНІ ЇМ ЯВИЩА |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0201|*Герц | Гц | Hz |0290 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0202|Терагерц | ТГц | THz | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0203|Гігагерц | ГГц | GHz |0293 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0204|*Мегагерц | МГц | MHz |0292 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0205|*Кілогерц | кГц | kGz |0291 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0206|Оберт | об | r | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0207|*Оберт за секунду | об/с | r/s |1866 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0208|*Оберт за хвилину | об/хв | r/min |0331 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0209|Секунда у мінус першому | -1 | -1 |0336 |

| |степені | с | s | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0210|Хвилина у мінус першому | -1 | -1 | - |

| |степені | хв | min | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0211|Радіан за секунду | рад/с | rad/s | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0212|Радіан на метр | рад/м | rad/m | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0213|Радіан | рад | rad |0295 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0214|Мілірадіан | мрад | mrad | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0215|Мікрорадіан | мкрад | мю rad | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0216|Градус кутовий | | (der) | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0217|Мінута кутова | ' | ' (mnt) | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0218|Секунда кутова | " | " (sec) | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0219|Гон (метричний градус) | гон | gon | - |

| | -2 | | | |

| |(= 1,57x10 рад) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0220|Стерадіан | ср | sr |0326 |

|----+-----------------------------------------------------------|

| 03 |МЕХАНІКА |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0301|*Кілограм | кг | kg |0166 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0302|Мегаграм | Мг | Mg | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0303|*Грам | г | g |0163 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0304|*Міліграм | мг | mg |0161 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0305|Мікрограм | мкг | мю g | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0306|*Тонна метрична | т | t |0168 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0307|*Кілотонна | кт | kt |1829 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0308|Мегатонна | Мт | Mt | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0309|*Тонна довга (англ.) |т довга (англ.)|long ton |1846 |

| |(= 2240 фунтам | | | |

| |торговельним = | | | |

| |= 1,12 короткої тонни = | | | |

| |= 1016,046 кг) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0310|*Тонна коротка (суднова) | т кор (англ.) | sh ton |1845 |

| |(= 2000 фунтам | | | |

| |торговельним = 907,1847 кг)| | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0311|*Центнер (= 100 кг) | ц | q |0167 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0312|*Центнер довгий (англ.) | ц (англ.) |cwt (UK) |1844 |

| |(= 112 фунтам | | | |

| |торговельним = 50,8023 кг) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0313|Центнер (амер.) | ц (амер.) |cwt (US) | - |

| |(= 35,348 кг) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0314|*Унція торговельна | унц | oz | - |

| |(= 28,34933 г) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|


Каталог: attachments
attachments -> Здоров'я одна з найбільших цінностей людини вчитель початкових класів Комісаренко Л. М. Мета
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок психологічне дослідження Мета: навчальна
attachments -> Стереотипи поведінки. Поради з культурної адаптації
attachments -> Тема. Вправи на закріплення та узагальнення знань про слова, які означають назви предметів
attachments -> Українська мова природознавство
attachments -> Урок екскурсія Обладнання
attachments -> Вступ. Ознайомлення з «Букварем». Державний гімн України. Опрацювання вірша Г. Чубач «Рідна мова»
attachments -> «Топографічна карта» Мета
attachments -> Іван Петрович Котляревський Енеїда [Энеида]


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка