Державне підприємство «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків «затверджено»Сторінка1/3
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.7 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3
Державне підприємство «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Комітету з конкурсних торгів

Протокол від 18.02.2015 року № 7

Голова комітету з конкурсних торгів

_________________________________

Пашков Євген Євгенович


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю:
Послуг щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я

код 65.12.1 за ДК 016-2010)
Добровільного медичного страхування

(безперервного страхування здоров’я) працівників

м. Київ


І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгівІІ Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

ІІІ Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

5. Кваліфікаційні критерії до учасників

6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

7. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасникомIV Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

V Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулисяVI Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додатки до документації конкурсних торгів

Додаток 1 «Форма пропозиції конкурсних торгів»

Додаток 2 «Технічні вимоги»

Додаток 3 «Кваліфікаційні вимоги до учасників закупівлі та перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника в т.ч.:

Форма № 1 Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Форма № 2 Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Форма № 3 Довідка про досвід надання послуг, аналогічних предмету закупівлі

Форма № 4 Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Форма № 5 Лист – згода щодо дозволу на обробку персональних даних

Додаток 4 Основні умови договору страхування


ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами) (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:- повне найменування:

Державне підприємство «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків»


Код за ЄДРПОУ:

20062351

- місцезнаходження:

вул. Воровського, 22 , м. Київ, 01601

 • реєстраційний рахунок замовника:

26006001009098 в ПАТ “РАДИКАЛ БАНК”, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області, МФО 319111


- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора:

Пашков Євген ЄвгеновичТел./факс: (044)390-50-74

Е-mail: dzi@dzi.gov.ua

секретар комітету з конкурних торгів – Пилипенко Оксана ВікторівнаТел./факс: (044)390-50-74

Е-mail: dzi@dzi.gov.ua

3. Інформація про предмет закупівлі:
- найменування предмета закупівлі:

Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я, код 65.12.1 за ДК 016-2010

(добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я працівників)

- вид предмета закупівлі:

Послуги
 • місце, кількість, обсяг надання послуг

м. Київ, Київська обл.; 98 осіб

інші умови (Додаток 2 до документації конкурсних торгів) • строк надання послуг

12 місяців з дати укладання договору

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5.Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути розрахована із врахуванням податку на додану вартість та вартості інших витрат необхідних для виконання договору.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедури закупівель документи передбачені ст. 10 Закону, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

Всі інші документи (в тому числі інформація щодо підтвердження відповідності предмету закупівлі вимогам документації), що мають відношення до пропозиції можуть бути складені як українською, так і російською мовами, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад повинен, бути посвідчений підписом уповноваженої особи учасника торгів.

Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може подавати свою пропозицію конкурсних торгів англійською мовою та надати переклад українською мовою (чи російською по документам, вказаним у абзаці 3 цього пункту) завірений підписом уповноваженої особи учасника торгів.Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгівФізична/юридична особа має право не пізніше ніж за
10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень.


Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1.Оформлення пропозиції конкурсних торгів


Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форми та терміни, наведені у цій документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, повинна мати реєстр наданих документів, повинна бути складена у послідовності відповідно до переліку документів прошита, пронумерована у запечатаному конверті.Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі, які містять будь-яку інформацію, повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, крім оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) та копій документів завірених нотаріально.

На зворотньому боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце прошивки повинно бути заклеєно, та засвідчено підписом уповноваженої особи учасника.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів щодо предмета закупівлі в цілому.

Отримана пропозиція вноситься Замовником до реєстру.Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником повинні містити дату створювання документу та реєстраційний номер.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу учасників (засновників), наказом про призначення, довіреністю або дорученням оформлених у відповідності до чинного законодавства.

Повноваження учасника – фізичної особи підтверджуються документами: копією паспорту; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання засвідчується підписом учасника процедури закупівлі.На конверті повинно бути зазначено:

 • повне найменування і місцезнаходження замовника;

 • назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

 • повне найменування (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (юридична та фактична адреси, а для фізичних осіб - місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

 • маркування: «Не відкривати до _________» (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)».

Якщо конверти, що містять пропозицію конкурсних торгів, не оформлені, не запечатані та не промарковані відповідно до вимог документації конкурсних торгів, замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конвертів, їх втрату або запізнення, збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів до моменту її офіційного розкриття.

Відповідальність за помилки друку у документах пропозиції конкурсних торгів несе учасник.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- форми пропозиції конкурсних торгів: «Пропозиції конкурсних торгів» (наведена у Додатку 1 до документації конкурсних торгів);

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно Додатків 2,3 документації;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям згідно Додатку 3 документації;

- інших документів передбачених цією документацією конкурсних торгів.3. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.4.Кваліфікаційні критерії до учасників


Кваліфікаційні критерії до учасників встановлюються згідно із ст. 16 Закону. Учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям надає документи згідно Додатку 3, що підтверджують:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

 • наявність фінансової спроможності.

Учасник надає документи згідно Додатку 3, що підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону.

5. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником по формі наведеній в Додатку 2 до документації конкурсних торгів, включаючи всі документи зазначені у Додатку 3 документації.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

6. Інформація про суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до надання послуг

У разі закупівлі послуг Учасник зазначає у пропозиції конкурсних торгів інформації (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до надання послуг, в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

7. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Основні технічні характеристики зазначені в Додатку 2.

Окремі частини предмету закупівлі (лоти) відсутні.8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

особисто або поштою- місце подання пропозицій конкурсних торгів

вулиця Панаса Любченка,15, 4 поверх, кабінет № 407, місто Київ, 03680

телефон/факс: (044)390-50-74

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

26 березня 2015 року до 11 год. 00 хв.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

вулиця Панаса Любченка,15, 4 поверх, кабінет № 418, місто Київ, 03680, телефон/факс: (044)390-50-74


- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

26 березня 2015 року, 11 год. 00 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом.

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється згідно з наступною методикою:

1. Кількість балів по критерію «Ціна» – 50 балів.

2. Кількість балів по критерію «Наявність власного медичного асистансу -10 балів.

3. Кількість балів по критерію «Термін страхової виплати» - 10 балів.

4. Кількість балів по критерію «Досвід роботи по ДМС» - 15 балів.

5. Кількість балів по критерію «Зібрані премії по добровільному медичному страхуванні за 6 міс. 2014 р» - 5 балів.

6. Кількість балів по критерію «Кількість юридичних осіб, з якими укладено договори ДМС працівників» - 10 балів.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

1.Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином.

Конкурсній пропозиції, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 50, де

Бобчисл - обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм «Ціна»;

Цобчисл - значення поточного критерію конкурсної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;50 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

2. Кількість балів за критерієм «Наявність власного медичного асистансу» визначається наступним чином:

- так –10 балів

- ні – 0 балів

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм ««Наявність власного медичного асистансу»».

3. Кількість балів за критерієм «Термін страхової виплати» визначається наступним чином:

- більше 30 днів - 0 балів;

- від 15 до 17 днів - 5 балів;

- 10 днів та менше - 10 балів.10 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Термін страхової виплати».

4. Кількість балів за критерієм «Досвід роботи по ДМС» визначається наступним чином:

- від 3 до 10 років - 5 балів;

- більше 10 років - 10 балів.

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Досвід роботи по ДМС».

5. Кількість балів за критерієм «Зібрані премії по добровільному медичному страхуванні за 6 міс. 2014 р.» визначається наступним чином:

- менше 10 млн. грн - 0 балів;

- більше 10 млн. грн – 5 балів.

5 - максимально можлива кількість балів за Зібрані премії по добровільному медичному страхуванні за 6 міс. 2014 р»

6. Кількість балів за критерієм «Кількість юридичних осіб, з якими укладено договори ДМС працівників» визначається наступним чином:

- до 100 договорів з юр. особами - 5 балів;

- від 100 до 150 договорів з юр. особами - 10 балів.

- більше 150 договорів з юр. особами - 15 балів

15 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Розмір страхового відшкодування (грн.) у процентному співвідношенні».

100 - максимально можлива кількість балів за сумою зазначених критеріїв.

Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів.

У випадку однакового значення показників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.


2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

- при розбіжності між сумою прописом та в цифрах сума прописом є визначальною;

- якщо результат додавання числових даних не відповідає вказаній сумі, то розглядатися буде вірно виконане складання;

- при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.


3. Інша інформація

Учасник нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. Такі документи подаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.

Примітка: В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати будь-який із документів зазначених в цій документації, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.

У разі, якщо ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі, Замовник може звернутись до учасників з листом щодо надання офіційного підтвердження відповідності ціни пропозиції середньоринковим від уповноважених на це органів.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у частині першій статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (відповідно до частини другої статті 17 Закону) у разі, якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

3) учасник зареєстрований в офшорних зонах.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Учасник переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.


2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом та цією документацією (Додаток 4).

Істотними умовами договору про закупівлю є:

• предмет договору;

• обсяги послуг та вимоги щодо їх якості;

• порядок здійснення оплати;

• сума, визначена у договорі;

• термін та місце виконання послуг;

• строк дії договору;

• права та обов'язки сторін;

• зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

• відповідальність сторін.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 40 Закону.

Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Договір добровільного медичного страхування укладається гарантуючи Застрахованим особам отримання медичної допомоги в обсягах і на умовах, визначених Договором та Програмою страхування Страховика3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка