Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Запит цінових пропозицій на закупівлю за предметом: паливо рідинне та газСкачати 495.72 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір495.72 Kb.

Затверджено:

рішенням комітету з конкурсних торгів Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

від “08” травня 2015 року

(протокол № 3)


Голова комітету з конкурсних торгів
__________________Дерев’янко А. В.Державна служба України у справах ветеранів війни та

учасників антитерористичної операції

Запит цінових пропозицій

на закупівлю за предметом:

паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4839:2007 (бланками дозволу на відпуск нафтопродуктів (талонами на паливо))

Код ДКПП 016:2010 19.20.2
Процедура закупівлі: запит цінових пропозицій

м. Київ


ЗАПИТ

цінових пропозицій

1. Замовник.

1.1. Найменування. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

1.2. Код за ЄДРПОУ. 39396335

1.3. Місцезнаходження. провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35216010088942 в ГУ ДКСУ у м. Києві

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

Єдамов Микола Васильович, головний спеціаліст сектору матеріально-технічного забезпечення, секретар комітету з конкурсних торгів

провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001

Телефон: (044) 281-08-42

Е-mail:control@dsvv.gov.ua

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. dsvv.gov.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі. Код ДКПП 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4839:2007 (бланками дозволу на відпуск нафтопродуктів (талонами на паливо)).

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4839:2007 (бланками дозволу на відпуск нафтопродуктів (талонами на паливо))– 7150 літрів.

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: протягом 2015 рік

5. Основні умови договору: визначаються замовником з урахуванням положень Цивільного і Господарського кодексів України та Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

6. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів

7. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання. 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, кабінет 624 (особисто або поштою).

7.2. Строк. 29.05.2015 до 10 год. 00 хв.

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце. 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, кабінет 203.

8.2. Дата. 29.05.2015

8.3. Час. о 12 год. 00 хв.

9. Додаткова інформація. Інформація учасникам з оформлення цінових пропозицій, перелік документів, що подаються учасником, вимоги до предмета закупівлі, форма цінової пропозиції викладені в додатках до запиту цінових пропозицій.
Голова комітету з конкурсних торгів,

Голова Служби А. Дерев’янко

Додаток 1 до запиту цінових пропозицій


ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ

ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

I. Загальні положення

1

2

1.Терміни, які вживаються в запиті цінових пропозицій

Інструкція з підготовки цінових пропозицій розроблена відповідно до вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 №1197-VII (далі – Закон) та інших чинних нормативно правових документів законодавства України в сфері державних закупівель. Терміни, які використовуються в цій Інструкції конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

місцезнаходження

01001, м. Київ, провулок Музейний, 12

посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками

Єдамов Микола Васильович, головний спеціаліст сектору матеріально-технічного забезпечення, секретар комітету з конкурсних торгів:

тел.(044) 281-08-423. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

код ДКПП 016 2010 (19.20.2) “Паливо рідинне та газ; оливи мастильні”

вид предмета закупівлі:

бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4839:2007 (бланками дозволу на відпуск нафтопродуктів (талонами на паливо)).

місце, кількість, обсяг поставки товарів

бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4839:2007 (бланками дозволу на відпуск нафтопродуктів (талонами на паливо)) – 7150 літрів, за адресою: провулок Музейний,12, м. Київ ,01001.

строк надання послуг

Протягом 2015 року

4. Процедура закупівлі

Запит цінових пропозицій

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинна бути складена цінова пропозиція

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Цінова пропозиція повинна бути складена учасником українською мовою.

Всі інші документи, що мають відношення до цінової пропозиції (видані іншими установами), можуть бути надані українською або російською мовами. На вимогу Замовника, при укладанні або виконанні договору Учасник зобов’язаний надати переклад документу, який завірений підписом уповноваженої особи перекладача і його печаткою.

II. Підготовка цінових пропозицій

1. Оформлення цінової пропозиції

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)Пропозиція повинна мати реєстр наданих документів (згідно форми додатку 3)

Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

Цінова пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:


 • повне найменування і місцезнаходження замовника;

 • назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення запиту цінових пропозицій;

 • повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання);

 • ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

 • номери контактних телефонів;

 • маркування: «Не відкривати до «2травня 2015 року до «12» год. 00 хв”. (зазначається дата та час згідно оголошення)

2. Зміст цінової пропозиції

учасника

Учасник подає тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

Цінова пропозиція яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, визначених в додатку 2 до запиту цінових пропозицій;

- форми «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» згідно Додатку 4.

- інших додатків №№1-9 до запиту цінових пропозицій.

Цінова пропозиція подається учасником на фірмовому бланку за визначеною у додатку 4 формою “Цінова пропозиція”.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, на умовах DDP - Інкотермс у редакції 2010 року з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг, ПДВ, всі витрати, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам.

До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням цінової пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товари, запропонованих на торги, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Розрахунок цінової пропозиції має бути наданий у друкованому вигляді.

Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому.

Кожна одержана цінова пропозиція вноситься замовником до відповідного реєстру.


3. Строк, протягом якого цінові пропозиції є дійсними

Цінові пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій

4. Додаткові умови
IІІ. Подання та розкриття цінових пропозицій

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання цінових пропозицій:
спосіб подання цінових пропозицій

Особисто, або поштою

місце подання цінових пропозицій

01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, каб. 624


кінцевий строк

подання цінових пропозицій (дата, час)29” травня 2015 року, до 10:00 за Київським часом.

Цінові пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.2. Місце, дата та час розкриття цінових

пропозицій

01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, каб. 203

29 травня 2015 року о 12:00

дата та час

розкриття цінових пропозицій
Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття цінових пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його цінової пропозиції. Повноваження представника учасника при розкритті цінових пропозицій підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття цінових пропозицій.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття цінових пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених запитом цінових пропозицій, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника та ціна кожної цінової пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття цінових пропозицій.

Протокол розкриття цінових пропозицій складається у день розкриття цінових пропозицій за формою, встановленою Уповноваженим органом. Протокол розкриття цінових пропозицій підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника, копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття цінових пропозицій оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п’яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.IV. Оцінка цінових пропозицій та визначення переможця

1. Виправлення арифметичних помилок


Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав цінову пропозицію.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його цінова пропозиція відхиляється.

У разі виявлення арифметичної помилки під час розкриття цінової пропозиції, та присутності представника учасника, останньому надається запит на виправлення арифметичної помилки нарочно.

У разі відмови представника учасника від отримання запиту, такі дії розцінюються комітетом як відмова Учасника від надання згоди на виправлення арифметичної помилки, та пропозиція останнього відхиляється.

У разі відсутності представника Учасника, запит на виправлення арифметичної помилки направляється засобами факсимільного зв’язку.

У будь-якому випадку, строк розгляду запиту на виправлення арифметичної помилки становить – 1 (один) календарний день, з моменту отримання запита нарочно чи засобами факсимільного зв’язку, але не більше 3-робочих днів з моменту його направлення.

У разі ненадання відповіді у визначений строк, пропозиція Учасника відхиляється згідно з абзацом третім пункту 1 частини першої статті 29 Закону України “Про здійснення державних закупівель”


2. Інша інформація

Порядок отримання запиту цінових пропозицій:

2.1. Замовник безоплатно надає запит цінових пропозицій кожній фізичній/юридичній особі, що зробила запит на її отримання, протягом трьох робочих днів з дня отримання від неї письмового запиту.

Письмовий запит адресується Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

У письмовому запиті повинно бути зазначено: номер запиту цінових пропозицій та номер бюлетеня, в якому цей запит оприлюднено; повне найменування особи, яка має намір взяти участь у торгах, її поштова та юридична адреси, код за ЄДРПОУ, номери телефонів (факсу) та інших засобів зв’язку.

Днем подання запиту на отримання запиту цінових пропозицій вважається день його реєстрації у Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Реєструються тільки оригінали запитів.

Особа, яка зробила письмовий запит, отримує запит цінових пропозицій особисто або поштою. При отриманні особисто запиту цінових пропозицій необхідно надати: керівнику підприємства – завірену копію документа, що підтверджує його повноваження (наказ/розпорядження, протокол установчих/загальних зборів, тощо); уповноваженому представнику підприємства – довіреність на право отримання запиту цінових пропозицій.

2.2.. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон).

2.3. Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону.

2.4. Критерієм оцінки цінових пропозицій є - ціна.

2.5. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника,зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам – повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

Повідомлення про акцепт цінової пропозиції оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через 3 робочі дні з дня оприлюднення повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

2.6. Забезпечення виконання договору не вимагається.Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається в запиті цінових пропозицій або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам запиту, буде віднесена на ризик учасника та потягне за собою відхилення такої пропозиції.

3. Відхилення цінових пропозицій

Замовник відхиляє цінові пропозиції у разі, якщо: вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті або з підстав, зазначених у статті 17 Закону.

4. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися1. Замовник відміняє торги в разі:

- відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.


V. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору


Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

У разі письмової відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог, зазначених у запиті цінових пропозицій, або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник акцептує найнижчу цінову пропозицію з числа інших цінових пропозицій, строк дії яких ще не минув.


2. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про здійснення державних закупівель”.

На договір про закупівлю будуть поширюватись вимоги статті 40 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Договір повинен включати основні умови згідно Додатку 5 до запиту цінових пропозицій.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.Додаток 2

до запиту цінових пропозиційДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ

ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА
Для участі у процедурі закупівель учасники повинні надати інформацію щодо відповідності вимогам Замовника.

1. Оригінал або копія витягу з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, виданого Державним підприємством “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України чи його філією або оригінал чи нотаріально завірена копія Інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, виданої структурним підрозділом Міністерства юстиції України із засвідченням гербовою печаткою – для підтвердження, що відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру(видана не раніше дати оголошення про початок процедури запиту цінових пропозицій).;

2. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України фізичній особі, яка є учасником, для підтвердження інформації, що її не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено в установленому законом порядку (для фізичних осіб-підприємців (видана не раніше дати оголошення про початок процедури запиту цінових пропозицій);

3. Оригінал або нотаріально завірена копія Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої структурним підрозділом Міністерства юстиції України про відсутність (наявність) у зазначеному реєстрі відомостей про керівника підприємства (для юридичних осіб) та/або уповноважену/уповноважених особу/осіб учасника, яку/яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, а для фізичних осіб-підприємців – відомостей про фізичну особу (видана не раніше дати оголошення про початок процедури запиту цінових пропозицій).

4. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України керівнику підприємства та/або уповноваженій/уповноваженим особі/особам учасника, яку/яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, для підтвердження інформації, що його не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого знято або погашено в установленому законом порядку (для юридичних осіб) (видана не раніше дати оголошення про початок процедури запиту цінових пропозицій);

5. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов`язкових платежів до бюджету), що видана уповноваженим органом, яка повинна свідчити про відсутність зазначеної заборгованості та бути чинною на момент розкриття цінової пропозиції.

6. Копія звіту про суми податкових пільг – у випадку, якщо Учасник (суб’єкт господарювання) не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг; якщо звіт не надається – довідка в довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника із прикладанням печатки про не надання відповідного звіту (оригінал довідки учасника);

7. Нотаріально завірена копія Статуту (для юридичних осіб) або іншого установчого документу із змінами та доповненнями;

8. Копії документів, які підтверджують повноваження керівника (наказ, розпорядження, протокол установчих (загальних) зборів, або інший документ, який надає право підписувати договір). Якщо один із вищезазначених документів не передбачений (необов’язковий), учасник повинен надати довідку у довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника із прикладанням печатки з викладенням обставин, що обґрунтовують відсутність у нього такого документу (оригінал довідки учасника);

9. У разі, якщо інтереси учасника представляє не керівник, та якщо документи підписує (завіряє) не керівник, а службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати (завіряти) документи, подається довіреність (оригінал) щодо надання таких повноважень цієї особі та копія її паспорта;

10. Відомості з єдиного Державного реєстру у вигляді розширених даних про державну реєстрацію учасника, які надаються державним реєстратором, із обов’язковим зазначенням інформації про засновників (учасників) юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності. (видані не раніше дати оголошення про початок процедури запиту цінових пропозицій) (оригінал)

11. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі сплати Учасником ПДВ) або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку (у разі сплати Учасником єдиного податку), завірена печаткою Учасника та підписом керівника або службової (посадової) особи, яку уповноважено представляти інтереси Учасника. У разі, якщо Учасник не є платником податку на додану вартість або платником єдиного податку, тоді у цьому випадку він повинен надати довідку у довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника із прикладанням печатки з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених свідоцтв (оригінал довідки учасника);

12. Гарантійний лист за формою додатку № 9 засвідчений підписом уповноваженої особи учасника, скріплений печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису (оригінал);

13. Довідка, яка містить відомості про Учасника за формою визначеною Додатком № 7(оригінал довідки учасника);.

14. . Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб підприємців).

15. Копія паспорту (для фізичних осіб підприємців).

16. Підписані уповноваженою особою та скріплені печаткою підприємства* основні умови договору згідно Додатку 5(оригінал);

17. Інформація про технічні та кількісні характеристики предмета закупівлі, згідно Додатку № 8.

18. Копія декларації про доходи фізичних осіб, які є платником податку на загальних підставах за 2014 рік.

19. Завірені копії сертифікатів відповідності та/або паспортів якості на пальне марки А95, чинних на дату розкриття пропозиції.

20. Зразки паливних карток (на паперовому носії).

21. Учасник торгів повинен мати власні літрові паливні картки (умовний рахунок паливної картки повинен бути вираженим в літрах палива), на які можна отримати предмет закупівлі у всіх регіонах України. Термін дії паливних карток повинен бути не меншим як 1 рік з моменту їх реалізації Замовнику (надати гарантійний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особі із прикладом печатки).

22. Перелік та розташування АЗС по м. Києву та по території України (не менше 10 АЗС по м. Києву), на яких буде забезпечено відпуск пального (лист у довільній формі за підписом уповноваженої особі із прикладом печатки). Якщо Учасник в наданій мережі АЗС вказує не власні АЗС, то він у складі своєї пропозиції конкурсних торгів повинен надати гарантійні листи (оригінал) від власників вказаних АЗС щодо підтвердження відпуску пального на їх мережі АЗС по паливним карткам Учасника.

23. Довідка учасника в довільной формі за підписом уповноваженої особі із прикладом печатки про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6, п.1ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (оригінал довідки учасника).

24. Довідка учасника в довільной формі за підписом уповноваженої особі із прикладом печатки про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах.. (Перелік офшорних зон встановлюваеться Кабінетом Міністрів України).(оригінал довідки учасника)

25. Довідка учасника в довільній формі за підписом уповноваженої особі із прикладом печатки (для юридичних осіб) про те, учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (оригінал довідки учасника).Примітки:

Вищезазначені документи повинні мати реєстр та бути прошитими, пронумерованими та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*, а на зворотній стороні останнього аркуша повинен бути зроблений запис, в якому вказуються цифрами і прописом кількість пронумерованих аркушів, який засвідчується підписом та печаткою* учасника. Копії документів мають бути належним чином завірені.*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Відсутність одного з документів, передбачених в запиті цінових пропозицій, розцінюється як невідповідність пропозиції умовам запиту.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти).

Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (аналоги зазначених документів).

Додаток 3до запиту цінових пропозицій
Форма

РЕЄСТРУ ДОКУМЕНТІВ,

що надаються у складі пропозиції


п/п

Найменування документу

Кількість аркушів

сторінки
Від учасника підписав: ___________ __________ ____________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Додаток 4

до запиту цінових пропозицій
ФОРМА “ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ”
Уважно вивчивши комплект документів, цим подаємо на участь процедурі запиту цінових пропозицій щодо закупівлі: код 19.20.2 “Паливо рідинне та газ; оливи мастильні” (бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4839:2007 (бланками дозволу на відпуск нафтопродуктів (талонами на паливо)) (код 19.20.21-00.00).

(назва замовника орудному відмінку)

свою цінову пропозицію.

Повне найменування Учасника __________________________________________________    1. Адреса (місцезнаходженн) _________________________________________________

    2. Телефон / факс ________________________________________________________________

    3. Е-mail

    4. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) _________________________________________

    5. Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________

    6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація ________________________________________________________

    7. Вартість пропозиції ___________________________ без ПДВ, грн.

    8. Вартість пропозиції (прописом)___________________________ без ПДВ, грн.

    9. ПДВ________грн.

    10. Вартість пропозиції ___________________________ з ПДВ, грн.

    11. Вартість пропозиції (прописом)___________________________ з ПДВ, грн.

12.  Вивчивши документи та технічні умови, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконувати вимоги Замовника на умовах, зазначених у документах за наступними цінами:


Найменування товару

Кількість літрівЗагальна

кількість паливних карток для 7150 літрів (шт.)

Ціна за літр, грн., без ПДВ

Ціна за літр, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4839:2007 (бланками дозволу на відпуск нафтопродуктів (талонами на паливо))

717150 5010000

5


Вартість пропозиції Σ
Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені вимогами та договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дати розкриття цінових пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з вимогами Закону, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти договір із замовником не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника, або уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

ФОРМА “ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ” оформлюється та подається за встановленою замовником формою. Учасник не повинен відступати від даної форми.

Додаток 5

до запиту цінових пропозицій

Основні умови Договору

закупівлі товару за державні кошти
1. Учасник _______________(повна назва Учасника) зобов'язується у 2015 році поставити Замовникові пальне (паливними картками) у кількості та за цінами, зазначеними в Специфікації, що є невід’ємною частиною Договору, а Замовник - прийняти і оплатити пальне.

2. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

3. Ціна цього Договору становить __________________грн. у тому числі ___________________ .

4. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

5. Право власності на пальне переходить до Замовника в момент передачі паливних карток.

6. З моменту переходу права власності на пальне та до моменту його фактичного отримання в мережі АЗС, пальне знаходиться на безкоштовному відповідальному зберіганні у Учасника.

7. Замовник здійснює розрахунок на умовах відстрочення платежу протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту підписання видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлену продукцію здійснюється протягом 30 банківських днів, з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на свій реєстраційний рахунок. 

8. Строк поставки: протягом 2015 року, 1 робочий день з дня надання Замовником заявки Учаснику.

9. Строк дії паливної картки – 1 рік з моменту підписання Сторонами видаткових документів (видаткових накладних, актів прийому-передачі та ін.). 

10. Умовний рахунок паливної картки повинен бути вираженим в літрах палива (літрова паливна картка).

11. Паливні картки є власністю Учасника та надаються Замовнику у безкоштовне користування протягом строку дії договору.

12. Ціна на пальне не змінюється з моменту підписання видаткових накладних та передачі літрових паливних карток Учасником Замовнику.

13. Місце поставки: м. Київ, пер. Музейний,12. Передача та прийом товару (заправка автомобілів) здійснюється безпосередньо на мережі автозаправних станції по паливним карткам. Паливні картки є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у картці об’єму і марки палива. Постачальник не може передати Замовнику паливо іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в картці.

14. Замовник зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.

15. Замовник має право достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк 20 календарних днів.

16. Замовник має право зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

17. Замовник має право повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

18. Учасник зобов'язаний забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.

19. Учасник зобов’язаний забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим Договором.

20. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

21. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
22. Сторона, яка не може виконати своїх обов’язків за Договором з обставин непереборної сили, повинна письмово проінформувати іншу Сторону не пізніше триденного строку після їх виникнення. Несвоєчасність надання такої інформації позбавляє цю Сторону права посилатися на ці обставини надалі.

23. Свідоцтво, видане Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом, прийнятним для Сторін, є підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

24. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

25. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 грудня 2015 року. Дія договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

26. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених частиною 5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

27. Юридична адреса та банківські реквізити:Учасником заповнюються власні реквізити

ЗАМОВНИК:


ПОСТАЧАЛЬНИК:


Додаток 6

до запиту цінових пропозицій


ДОВІДКА

про обслуговуючі банки Учасника


п/п

Назва банку в якому обслуговується Учасник

Розрахунковий рахунокПосада_________ Підпис____________ П.І.Б.___________

Додаток 7

до запиту цінових пропозицій
Форма “ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА”


 1. Повна та скорочена назва Учасника:

 2. Назва документа, яким затверджено Статут Учасника, його номер та дата:

 3. Місце та дата проведення державної реєстрації Учасника:

 4. Виробничий статус Учасника (виробник, дилер, представник або ін.):

 5. Організаційно-правова форма:

 6. Форма власності:

 7. Юридична адреса:

 8. Поштова адреса:

 9. Банківські реквізити: у даному пункті зазначаються реквізити обслуговуючого банку, яким повинні бути видані довідки, що передбачені документацією конкурсних торгів.

 10. Дані про посадових осіб Учасника: Учасник надає інформацію про посадових осіб, які відносяться до керівного складу та мають право на укладання договору про закупівлю з доданням підтверджуючих документів (документів, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю), а також відповідальних осіб (у разі наявності) за фінансові, юридичні та інші напрямки діяльності, які пов’язані з процедурою здійснення закупівлі, постачанням, документальним супроводженням тощо
Повна назва посад

Прізвище, ім’я, по батькові

Контактний номер телефону (телефаксу)

Е-mail

1. Посадова особа, яка має право на укладення договору :


2. Інші уповноважені особи:


11. Учасник процедури закупівлі гарантує, що на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів він не є банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство і не перебуває в стадії ліквідації, не узгоджує з цього приводу свої відносини з кредиторами, не призупинив виробничу діяльність та не перебуває у будь-якій подібній ситуації, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

У разі наявності обмежень щодо укладання директором (іншою уповноваженою особою) підприємства договору, наявність вимоги щодо затвердження договору, коли сума договору перевищує суму визначену статутом, необхідно надати дозвіл (або інший документ) засновників (або інших осіб), відповідно до положень статуту підприємства.

12. Інші відомості: Учасником наводиться інформація відповідно до ст. 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, а також зазначаються окремі пункти Статуту (або іншого установчого документу), відповідно до яких учасник здійснює підприємницьку діяльність щодо постачання товарів (робіт, послуг), які замовлені цими торгами.


(посада, прізвище, ініціали, підпис керівника, або уповноваженої особи, підприємства, організації, установи)

Додаток 8

до запиту цінових пропозицій


ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

щодо закупівлі за державні кошти

продуктів нафтоперероблення рідких

код 19.20.2

п/п

Предмет закупівлі

Кількість,

літрів

Кількість паливних карток (шт.)бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4839:2007 (бланками дозволу на відпуск нафтопродуктів (талонами на паливо))

7150
Якість товару повинна відповідати діючим в Україні Держстандартам та ТУ підприємства виробника і підтверджується Сертифікатом відповідності підприємства – виробника (копія сертифікату). Підтвердження якості з боку Постачальника є паспорт технічного контролю (якості) нафтопродукту на відповідність вимог ДСТУ 4839:2007 (А-95) (копія паспорту).Замовник має право звернутися за підтвердженням якості пального до державних органів або відповідних експертних установ, організацій та здійснити перевірку якості пального Учасника процедури закупівлі.
Умовний рахунок бланку дозволу на відпуск нафтопродуктів (талона на паливо) повинен бути вираженим в літрах палива (літровий паливний талон).
Бланк дозволу на відпуск нафтопродуктів (талон на паливо) не повинен бути предметом перекупки.

Строк дії бланку дозволу на відпуск нафтопродуктів (талону на паливо) – 1 рік з моменту підписання Сторонами видаткових документів (видаткових накладних, актів прийому-передачі та ін.)

Посада_________ Підпис____________ П.І.Б.___________
«___»_______ 2015 року

Додаток 9до запиту цінової пропозиції
ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

та відхилення пропозиції конкурсних торгів,

відповідно до статті 17 Закону
Ми, ______________________(назва - Учасника), (далі по тексту - учасник) гарантуємо та надаємо відповідні підтверджуючі документи, що:

 1. учасник не пропонував, не давав та не надавав згоду дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

 2. службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

 3. суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

 4. фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 5. службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 6. пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

 7. учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не порушено провадження у справі про банкрутство;

 8. учасник не має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

 9. учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

 10. учасник не зареєстрований в офшорних зонах.

 11. учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.


Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі ________________________ П.І.Б

«__»_________2015 М.П.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> № уроку Тема уроку Дата Ключові слова на уроці 1
2015 -> Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України»
2015 -> Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до законодавчих актів України щодо посилення боротьби зі зловживаннями у сфері продажу, споживання та реклами пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв
2015 -> Комплексний план виховної роботи київського університету ринкових відносин на 2015 – 2016 навчальні роки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка