Державна санітарно-епідеміологічна служба України Головне управління Держсанепідслужби України у Чернігівській області чернігівське міжрайонне управління головногоСторінка1/4
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.37 Mb.
  1   2   3   4


Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Головне управління Держсанепідслужби України у Чернігівській області

ЧЕРНІГІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПЛАН

роботи Чернігівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби України

у Чернігівській області на 2015 рік


м.Чернігів

2015


ПОГОДЖУЮ

В.о. голови Чернігівської

райдержадміністрації

___________ А.М. Кругол

"____" _____________ 20__ р.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Головного управління

Держсанепідслужби України у Чернігівській області,

головний державний санітарний

лікар Чернігівської області

_________________М.П.Донець

"____" _____________ 20___ р.

1. Основні напрямки діяльності Чернігівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби України у Чернігівській області:
Основним завданням Чернігівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби України у Чернігівській області у 2015 році є реалізація державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення Городнянського, Менського, Ріпкинського, Чернігівського, Щорського районів шляхом:

1.1. Виконання Конституції України, Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про дитяче харчування», «Про адмінстративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну службу» та інших, Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України, актів Державної санітарно-епідеміологічної служби України та Головного державного санітарного лікаря України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Митного кодексу тощо.1.2. Удосконалення державного нагляду (контролю) у сфері санітарного та епідемічного благополуччя, виконання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
1.3. Оптимізації лабораторного контролю.
1.4. Контролю за реалізацією державних програм профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом, вірусними гепатитами та з питань імунопрофілактики.
1.5. Формування здорового способу життя та профілактики захворювань, забезпечення створення належних умов проживання, праці та виробничого середовища, виховання, оздоровлення та відпочинку, якості харчових продуктів та питної води тощо .
1.6. Встановлення факторів довкілля, що шкідливо впливають на здоров’я, їх аналіз і підготовка пропозицій щодо покращення санепідситуації в підконтрольних районах.
1.7. Запобігання поширенню інфекційної захворюваності на територіях Городнянського, Менського, Ріпкинського, Чернігівського, Щорського районів.
1.8. Санітарної охорони підконторольних територій від інфекцій, що мають міжнародне значення, в тому числі хвороби викликаної вірусом Ебола.
1.9. Забезпечення належного рівня санітарно- епідеміологічного благополуччя населення, спрямоване на досягнення державою кінцевої мети – інтеграції до Європейського союзу.
1.1. Пріоритети роботи Чернігівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби України у Чернігівській області:
1.1.1. Забезпечення дієвого контролю за виконанням підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами, що виробляють або реалізують харчові продукти, вимог державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини», затверджених Наказом МОЗ України від 29.12.2012р. № 1140.
1.1.2. Забезпечення санітарного контролю харчових продуктів в повному обсязі, з метою захисту життя і здоров'я населення від шкідливих факторів, які можуть бути присутніми у харчових продуктах, профілактики інфекційних хвороб, масових отруєнь та на виконання постанови головного державного санітарного лікаря України від 30.12.2013р. № 28 «Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів».
1.1.3. Організація та координація проведення моніторингу стану довкілля (якість питної води централізованого і децентралізованого водопостачання, атмосферного повітря в зоні впливу промислових об’єктів та автотранспорту, води відкритих водойм в місцях культурно-побутового користування населення, ґрунту, фізичних факторів) згідно плану проведення лабораторних досліджень.
1.1.4. Гігієнічне забезпечення благоустрою населених пунктів Городнянського, Менського, Ріпкинського, Чернігівського, Щорського районів шляхом участі в проведенні місячників санітарної очистки та безстрокової акції «За чисте довкілля».
1.1.5. Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства при поводженні з промисловими відходами шляхом проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи об’єктів поводження з відходами.
1.1.6. Організація і проведення контролю за дотриманням епідемічної безпеки в лікувальних установах, об’єктах житлового і громадського призначення різних форм власності шляхом проведення лабораторних досліджень та інструментальних вимірів об’єктів навколишнього природного середовища тощо.

1.1.7. Недопущення спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних з закладами для дітей, здійснення заходів щодо формування здорового способу життя з метою збереження здоров’я дітей, шляхом проведення санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів щодо забезпечення створення належних умов виховання, навчання, харчування,оздоровлення та відпочинку дітей та встановлення факторів довкілля, що шкідливо впливають на здоров’я, дітей, їх аналіз і підготовка пропозицій щодо покращення санепідситуації в закладах для дітей.


1.1.8. Поліпшення умов праці на об’єктах промисловості та сільського господарства, з метою запобігання виникнення профзахворювань, шляхом:

- розробки та запровадження заходів щодо створення здорових, безпечних умов праці, забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, особливо жінок та осіб віком до 21 року;

- забезпечення дієвого контролю за повнотою та якістю організації обов’язкових медичних оглядів працюючих під впливом шкідливих виробничих чинників;

- активізації роботи з моніторингу виробничого середовища, збільшивши обсяги та розширивши структуру лабораторних досліджень на об’єктах поточного нагляду.


1.1.9. Запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб серед населення Городнянського, Менського, Ріпкинського, Чернігівського, Щорського районів шляхом:

- організації і координації роботи з питань профілактики інфекційної захворюваності, контролю за неухильним дотриманням вимог санітарного законодавства;

- проведення моніторингу інфекційної захворюваності;

- аналізу причин і умов виникнення та розповсюдження випадків інфекційних захворювань;

- визначення обсягу протиепідемічних заходів та лабораторних досліджень для попередження групових випадків інфекційних захворювань;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань профілактики інфекційних захворювань, в т.ч. доцільності і необхідності імунопрофілактики.


1.1.10. Забезпечення неухильного виконання Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, «Про адміністративні послуги» та інших, постанов КМУ, актів МОЗ, Держсанепідслужби України та спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності шляхом повного, всебічного та своєчасного розгляду матеріалів, організації проведення лабораторних досліджень, інструментальних вимірювань та обстежень об’єктів експертизи при підготовці висновків, дозволів та інших документів дозвільного характеру, що видаються ДСЕС згідно чинного законодавства.
1.1.11. Забезпечення виконання Закон України «Про доступ до публічної інформації» шляхом:

- систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах районів та інформаційних стендах;

- надання інформації за запитами;

- систематичного інформування населення в засобах масової інформації (пресі, радіо, телебаченні) про санепідситуацію в Городнянському, Менському, Ріпкинському, Чернігівському, Щорському районах, з питань дотримання здорового способу життя, правил особистої гігієни, профілактики інфекційних та паразитарних захворювань, а також з приводу надзвичайних ситуацій що відбулися в підконтрольних районах.


1.1.12. Збереження кадрового потенціалу служби шляхом:

- застосування мотиваційних механізмів підвищення зацікавленості працею;

- формування концепції оплати праці і морального стимулювання працівників;

- забезпечення рівних можливостей ефективної праці, її безпеки і умов, передбачених трудовим законодавством прав і обов’язків працівників;

- формування і підтримки ефективної роботи трудового колективу.
2. Основні організаційні заходи Чернігівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби України у Чернігівській області
п/п

Назва заходів

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

1

2

3

4

5

2.1. Планування роботи

1.

Підготувати:

- річний план роботи Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області на наступний рік та подати на затвердження до ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області;

- план – графік обстеження об’єктів поточного державного санепіднагляду на підпорядкованій території на наступний рік

грудень

грудень
Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області
- перелік та обсяги санітарних і протиепідемічних (профілактичних) заходів, що проводяться Городнянським, Менським, Ріпкинським, Чернігівським, Щорським РВЛД ДУ « Чернігівський ОЛЦ ДСЕСУ» (план – завдання) на 2015 р. (додатки №1-5) та довести до відома. Забезпечити суворий контроль за його виконанням.

грудень

ЩоквартальноНачальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області
- квартальні плани роботи Чернігівського міжрайонного управління, відділів та секторів


до 25 числа

останнього

місяця кожного кварталу


Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області
- місячні плани - графіки обстеження об’єктів поточного державного санепіднагляду на підпорядкованій території.


До 25 числа

кожного

місяця


Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області
- матеріали для:

- проведення оперативних нарад при начальнику Чернігівського міжрайонного управління Головного Управління Держсанепідслужби України у Чернігівській області;

Упродовж року

Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області

2.

Організувати та провести:

- співбесіди з працівниками Чернігівського міжрайонного управління, за розділами діяльності з метою покращання організації та проведення держсанепіднагляду в районах.Упродовж року (при

необхідності)Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області
3.

Прийняти участь у:

- засіданнях комісій при районних державних адміністраціх згідно з розпорядженнями РДА;


Упродовж

року


(за запитами РДА)

Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області

4.

Забезпечити:

- своєчасне подання інформацій з виконання директивних документів, що знаходяться на контролі Держсанепідслужби України, ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області;

- своєчасно доставку проб, зразків продукції для досліджень в лабораторіях ДУ « ЧОЛЦДСЕСУ»Згідно з

додатком №5 гр.3 плану ГУ


згідно з додатком № 1 плану ГУ

Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області
- контроль за виконанням службами та відомствами основ Законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та інших нормативних актів у межах компетенції закладів Держсанепідслужби.


Упродовж року

Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області2.2 Заходи з охорони праці та техніки безпеки
- проводити вступні інструктажі з охорони праці, протипожежної безпеки для працівників Чернігівського

міжрайонного управління ГУДСЕСУ у Чернігівській області при прийомі на роботу та інструктажів на робочих місцях;
Упродовж

року


Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області


- контролювати виконання вимог інструкцій з охорони праці працівниками Чернігівського міжрайонного управління ГУДСЕСУ у Чернігівській області;


Протягом року

2.3 Заходи з питань цивільного захисту населення та надзвичайних ситуацій

- контролювати виконання заходів щодо забезпечення сталості функціонування установ Чернігівського міжрайонного управління ГУДСЕСУ у Чернігівській області за умов аварійного порушення режиму роботи основних систем життєзабезпечення;

Упродовж

року


Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області
- прийняти участь в:

- командно-штабних навчаннях;


Упродовж

року


(згідно з планом управління МНС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи)

Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області
2.4. Санітарно-освітня робота, доступ до публічної інформації, зв’язки з громадськістю

1.

Згідно наказу МОЗ України від 05.01.99 №1 “Про поліпшення діяльності органів і закладів охорони здоров’я з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення”, організувати проведення санітарно-освітньої роботи по напрямам :


Упродовж

року


Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області
- підготовка плану співпраці із засобами масової інформації (статті та виступи в ЗМІ з приводу епідситуації, причин виникнення захворювань, епідемічних спалахів, надзвичайних ситуацій, що відбулися в районах);- проведення індивідуальних та групових бесід в вогнищах інфекційних захворювань;- підготовка текстів науково-популярної літератури (пам’яток, листівок, тощо),санітарних бюлетенів, вітрин;


- інструктажі та консультації під час відвідування об’єктів;


- гігієнічна підготовка декретованих контингентів та інших груп населення;


- участь в навчальних заходах по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів народного господарства;

- ведення обліково-звітних форм з санітарно-гігієнічної роботи.

2.

Перевірка та надання методичної допомоги при виїздах в підконтрольні райони з актуальних питань організації та проведення санітарно-освітньої роботи.


На протязі року


Начальник Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області
3.

Заслуховування інформації про стан роботи зі зверненнями громадян на нарадах Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області;


Щоквартально


Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області
4.

Робота на офіційних веб-сайтах Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області:


  • розміщення на офіційних веб-сайтах міжрайонного управління інформації про санепідситуацію, надзвичайні ситуації в підконтрольних районах;

  • підсумкової інформації за видами соціально-гігієнічного моніторингу.

  • розміщення на офіційних веб – сайтах інформації про стан розгляду запитів на публічну інформацію;Щомісяця

Щоквартально

Щоквартально

Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області


- контроль за належним оформленням та своєчасним оновленням інформації на офіційних веб-сайтах Городнянського, Менського, Ріпкинського, Чернігівського, Щорського районів


Постійно


Начальник відділу санітарного нагляду Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області

5.

Робота із офіційними веб-сайтами Держсанепідслужби України, МОЗ України, Верховної Ради, Уряду, Президента України, Чернігівських районних державних адміністрацій, ГУДСЕСУ у Чернігівській області, міських інтернет-видань.

Постійно


Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області

6.

Систематичне інформування населення в засобах масової інформації /пресі, радіо, телебаченні/ з питань дотримання здорового способу життя, правил особистої гігієни та профілактики інфекційних та паразитарних захворювань згідно з планами по санітарно-освітній роботі Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області;

Упродовж

року


Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області

7.

Готувати:

- цикли лекцій, виступи в ЗМІ (радіо, телебачення, преса) з урахуванням санепідситуації в районах з питань:

- профілактика гострих кишкових інфекцій;

- профілактика грипу;

- профілактика отруєнь грибами;

- профілактика туберкульозу;

- про готовність шкіл до нового навчального року;

- про роботу оздоровчих закладів


Упродовж року


Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області

8.

Взяти участь в теле/радіо/ передачах, публікації статей в газетах, проведенні лекцій, бесід з актуальних питань до:

- Всесвітнього Дня здоров’я;

- Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом;

- Всесвітнього Дня боротьби з курінням;

- Дня Чорнобильської трагедії;

- Дня медичного працівника;

- Дня працівника санітарно-епідеміологічної служби

- Всесвітнього Дня боротьби з наркоманією;

- Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом.


07.04.2015р.

24.03.2015р.
26.04.2015р.

червень
жовтень

26.06.2015р

01.12.2015р.Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області
2.5. Розгляд звернень громадян та правове забезпечення

1.

Контролювати виконання вимог Законів України “Про звернення громадян”, « Про основні засади Державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» наказу МОЗ України від 14.03.8 №132 „Про забезпечення виконання Указу Президента України від 07.02.2008р. №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. Інформацію з цього питання направляти в ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області.


Щоквартально


Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області


2.

Проводити роботу з правової пропаганди, ознайомлення працівників Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області з нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.


Упродовж

року


Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області
3.

Надавати практичну та консультативну допомогу працівникам Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області з різних правових питань.


Упродовж

року


Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області

2.6. Кадрове забезпечення, запобігання та протидія корупції


1.

Надавати пропозиції щодо підвищення рангів державним службовцям Чернігівського міжрайонного управління ГУДСЕСУ у Чернігівській області

Упродовж року

Начальник Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області
2.

Прийняти участь у нарадах, семінарах, конференціях тощо по лінії Головного управління Державної санепідслужби України у Чернігівській області

Упродовж року

Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області

3.

Контролювати дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання протидії корупції» від 07.04.11 №3206-ХІ, вживати заходи щодо недопущення хабарництва, поборів, зловживання службовим становищем посадовими особами Чернігівського міжрайонного управління

Упродовж року

Згідно з додатком № 6Начальник, заступники начальника, зав. секторами Чернігівського міжрайонного управління ГУ ДСЕСУ у Чернігівській області


Каталог: download -> version
version -> Охорона природи в Україні
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка