Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуСкачати 108.15 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір108.15 Kb.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
26.05.2006 N 346
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 серпня 2006 р.

за N 938/12812

Про затвердження Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на фондовому ринку -

діяльності з торгівлі цінними паперами

Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського

( 436-15 ) кодексів України, статей 3, 4, 7, 8 Закону України

"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

( 448/96-ВР ), статей 16, 17, 19, 20-27 Закону України "Про цінні

папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Законів України "Про

господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про фінансові послуги та

державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), "Про державну реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), "Про

банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з урахуванням статей

13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської

діяльності" ( 1775-14 ), інших нормативно-правових актів Державна

комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними

паперами (додаються).
2. Торговцям цінними паперами, які здійснюють діяльність на

підставі відповідної ліцензії, привести свою діяльність

у відповідність до вимог Ліцензійних умов провадження професійної

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінних

паперів протягом шести місяців з дати набрання чинності цими

Ліцензійними умовами.


3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку М.Непрану забезпечити:

подання на реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції

України;


опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Це рішення набирає чинності в установленому законодавством

порядку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника

апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

М.Непрана.


Голова Комісії А.Балюк
ПОГОДЖЕНО: 

  

В.о. Голови Державного комітетуфінансового моніторингу України  Я.В.Янушевич
Перший заступник Голови

Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко


Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва  А.Дашкевич

Протокол засідання Комісії

від 26 травня 2006 р. N 17

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

26.05.2006 N 346


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 серпня 2006 р.

за N 938/12812

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження професійної діяльності

на фондовому ринку - діяльності з торгівлі

цінними паперами

Ці Ліцензійні умови, розроблені відповідно до Цивільного

( 435-15 ) та Господарського ( 436-15 ) кодексів України,

статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку

цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 16, 17, 19,

20-27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

( 3480-15 ), Законів України "Про господарські товариства"

( 1576-12 ), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків

фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

( 249-15 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців" ( 755-15 ), "Про банки і банківську

діяльність" ( 2121-14 ), інших нормативно-правових актів,

визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші

вимоги для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.


Глава 1. Загальні положення
1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для

виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому

ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.
2. Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність

з торгівлі цінними паперами провадиться торговцями цінними

паперами - господарськими товариствами, для яких операції

з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.


3. Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з

торгівлі цінними паперами включає:

дилерську діяльність;

брокерську діяльність;

андеррайтинг;

діяльність з управління цінними паперами.


4. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні

виконуватись ліцензіатами (торговцями цінними паперами, у тому

числі банками) протягом усього строку дії ліцензії.
Глава 2. Умови провадження професійної діяльності

на фондовому ринку - діяльності

з торгівлі цінними паперами
1. Ліцензіат може здійснювати професійну діяльність на

фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами

відповідно до отриманої ліцензії тільки за умови вступу до

щонайменше однієї саморегулівної організації професійних учасників

фондового ринку (далі - СРО) та включення ліцензіата (крім банку)

до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові

послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування

та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають

фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(далі - Комісія) від 14.07.2004 N 296 ( z0957-04 ),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2004

за N 957/9556.
2. Ліцензіат повинен здійснювати професійну діяльність

за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну

реєстрацію юридичної особи (крім випадку здійснення цієї

діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи, який

здійснює професійну діяльність на підставі відповідної копії

ліцензії), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень

інших юридичних осіб.
3. Сертифіковані фахівці (у тому числі керівні посадові

особи) ліцензіата повинні відповідати кваліфікаційним вимогам,

встановленим для видачі ліцензії.

У разі виникнення у ліцензіата факту зменшення визначеної

кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових

осіб) у процесі здійснення діяльності ліцензіату необхідно

протягом трьох місяців відновити потрібну кількість та повідомити

про це Комісію відповідно до пункту 9 глави 3 цих Ліцензійних

умов.
4. Ліцензіат зобов'язаний мати обладнання та програмне

забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу

інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для

безперебійного електроживлення та не менше двох комп'ютерів,

а також засоби зв'язку (електронна пошта, телефон, факс).
5. Ліцензіат для провадження професійної діяльності на

фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами повинен:

розробити положення про провадження діяльності з торгівлі

цінними паперами;

розробити положення про філію або інший відокремлений

підрозділ, яким надані повноваження здійснювати діяльність

з торгівлі цінними паперами (у разі створення таких відокремлених

підрозділів);

розробити положення про внутрішній контроль;

призначити контролера;

розробити правила проведення внутрішнього фінансового

моніторингу та програми його здійснення не пізніше першої

проведеної операції або укладеного договору;

призначити працівника, відповідального за здійснення

внутрішнього фінансового моніторингу, протягом одного робочого дня

з дати отримання ліцензії, якщо такий працівник не був призначений

раніше, та затвердити його посадову інструкцію.
6. Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними

паперами має містити зокрема порядок:

укладання договорів;

роботи з клієнтами;

провадження діяльності з торгівлі цінними паперами за видами

діяльності, на які торговець має відповідні ліцензії;

ведення обліку та подання звітності щодо операцій з цінними

паперами;

ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів.
7. Положення про філію або інший відокремлений підрозділ

торговця цінними паперами, яким надані повноваження здійснювати

діяльність з торгівлі цінними паперами, має містити зокрема:

основні види діяльності, повноваження;

вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих

фахівців (у тому числі керівних посадових осіб);

вимоги до наявності комп'ютерної техніки та відповідного

програмного забезпечення;

вимоги до приміщення;

умови ліквідації.


8. Положення про внутрішній контроль торговця цінними

паперами має містити зокрема:

порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних

учасників фондового ринку;

процедуру запобігання несанкціонованому доступу до службової

інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при

суміщенні різних видів професійної діяльності;

ліквідність та інші показники, що обмежують ризики з операцій

з цінними паперами для торговця цінними паперами, установлені

Комісією;

вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на

фондовому ринку, установлені торговцем цінними паперами;

опис функцій, прав та обов'язків контролера;

повноваження контролера у разі виявлення ним порушень;

форму і строки подання звітності контролером керівнику

торговця цінними паперами;

вимоги до оформлення первинних документів внутрішнього

обліку, ведення облікових операцій і складання внутрішньої

звітності.
9. Контролер торговця цінними паперами призначається з числа

сертифікованих фахівців і відповідає за повноту та достовірність

надання інформації до Комісії.
10. Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу

та програми його здійснення розробляються та змінюються

з урахуванням нормативно-правових актів, що регулюють питання

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом.
11. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку дії

ліцензії виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом.
12. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен відповідати

вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх

відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними

професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженого

рішенням Комісії від 16.03.2006 N 160 ( z0409-06 ),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2006

за N 409/12283.


13. Власний капітал торговця цінними паперами за підсумками

кожного фінансового року не може бути меншим, ніж зареєстрований

розмір статутного фонду (капіталу) цього торговця.
14. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог, зокрема:

Цивільного ( 435-15 ) та Господарського ( 436-15 )

кодексів України;

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

( 3480-15 );

нормативно-правових актів Комісії, що регулюють питання

провадження професійної діяльності на фондовому ринку за кожним

видом діяльності, на який ліцензіат отримав відповідну ліцензію;

оформлення та умов виконання договорів доручення, комісії,

андеррайтингу або договору про управління цінними паперами,

що встановлені законодавством України.
15. Для провадження діяльності з управління цінними паперами

грошові кошти клієнта зараховуються на окремий поточний рахунок

торговця цінними паперами в банку окремо від власних коштів

торговця цінними паперами, коштів інших клієнтів та відповідно до

умов договору про управління цінними паперами. Торговець цінними

паперами звітує перед клієнтами про використання їх грошових

коштів.
16. Торговець цінними паперами веде облік цінних паперів,

грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних

паперів, грошових коштів та майна, що перебувають у власності

торговця цінними паперами, відповідно до вимог, установлених

Комісією за погодженням з Міністерством фінансів України,

а у випадках, установлених законодавством, - також з Національним

банком України.
17. Банк, який провадить професійну діяльність на фондовому

ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, керується

постановами Правління Національного банку України від 17.07.2001

N 275 ( z0730-01 ) "Про затвердження Положення про порядок видачі

банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій

на виконання окремих операції", зареєстрованою в Міністерстві

юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921, від 03.10.2005 N 358

( z1265-05 ) "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку

операцій з цінними паперами в банках України", зареєстрованою

в Міністерстві юстиції України 26.10.2005 за N 1265/11545,

від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ) "Про затвердження Плану рахунків

бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків

України", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.07.2004

за N 918/9517.
Глава 3. Відомості, які ліцензіат подає до органу

ліцензування протягом строку дії ліцензії


1. Ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів

з дати видачі ліцензії (яка зазначена на бланку ліцензії) подати

до територіального органу Комісії за своїм місцезнаходженням

у письмовій формі інформацію про отримання ліцензії і облікову

картку професійного учасника фондового ринку за формою згідно

з додатком 1 до цих Ліцензійних умов.

У разі зміни в процесі діяльності ліцензіата відомостей,

зазначених в обліковій картці, а також отримання копій ліцензії

для провадження філіями (іншими відокремленими підрозділами)

ліцензіата професійної діяльності на фондовому ринку

(їх анулювання) ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих

днів письмово повідомити про ці зміни територіальний орган

Комісії, надати облікову картку з відповідними змінами, заповнити

облікову картку щодо кожної філії (іншого відокремленого

підрозділу), яка отримала в установленому порядку копію ліцензії.
2. У разі припинення юридичної особи (ліцензіата)

в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу,

перетворення) та/або зміни найменування у процесі реорганізації,

якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види

діяльності, то він протягом двадцяти робочих днів з дати

реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії

заяву про анулювання попередньо виданої ліцензії у зв'язку

з припиненням юридичної особи та відповідну заяву і документи,

що додаються до неї, для отримання нової ліцензії в установленому

Комісією порядку.


3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності

ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміна

найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана

з реорганізацією юридичної особи), зміна місцезнаходження

юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти

робочих днів подати заяву та відповідні документи в установленому

Комісією порядку для переоформлення ліцензії.
4. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом утрачена ліцензія

або бланк ліцензії не придатний для користування унаслідок його

пошкодження, ліцензіат зобов'язаний подати заяву та відповідні

документи в установленому Комісією порядку для отримання дубліката

ліцензії.
5. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної

діяльності нової філії або іншого відокремленого підрозділу, яким

будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на

фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами згідно

з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву

та відповідні документи в установленому Комісією порядку на

отримання копії ліцензії.
6. У разі ліквідації філії або іншого відокремленого

підрозділу або припинення провадження ними діяльності з торгівлі

цінними паперами згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії

ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати

ліквідації філії (іншого відокремленого підрозділу) або з дати

припинення зазначеної діяльності філією (іншим відокремленим

підрозділом) подати заяву та відповідні документи в установленому

Комісією порядку на анулювання копії ліцензії.


7. Якщо філія або інший відокремлений підрозділ ліцензіата

відкривається в іншому регіоні (не в регіоні місцезнаходження

ліцензіата), то ліцензіат повинен повідомити про це відповідний

територіальний орган Комісії та надати йому інформацію відповідно

до пункту 1 цієї глави.
8. У разі зміни найменування філії (іншого відокремленого

підрозділу) та/або місцезнаходження філії (іншого відокремленого

підрозділу) ліцензіат протягом двадцяти робочих днів з дати

внесення відповідних змін до положення про філію або інший

відокремлений підрозділ повинен подати заяву та відповідні

документи в установленому Комісією порядку.


9. Ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов'язаний

повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах,

що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом

двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням управління

ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних

паперів) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи,

які підтверджують зазначені зміни, а саме:


9.1 засвідчену нотаріально або органом, який видав документ,

копію змін до установчого документа ліцензіата, які зареєстровано

в установленому порядку.

При внесенні змін до установчого документа, пов'язаних

із збільшенням статутного фонду (капіталу), торговець цінними

паперами повинен сплатити вказане збільшення виключно за рахунок

грошових коштів. Разом з копією змін до установчого документа

подається довідка про сплату збільшення статутного фонду

(капіталу) торговця цінними паперами за формою згідно з додатком 2

до цих Ліцензійних умов;


9.2 довідку про зміни в складі власників ліцензіата

із зазначенням частки кожного у статутному фонді (капіталі),

за встановленою Комісією формою довідки про власників заявника

(ліцензіата) (з виділенням професійних учасників фондового ринку),

яка додавалась заявником до заяви про видачу ліцензії.

Для заявника, утвореного у формі акціонерного товариства,

зазначені відомості надаються за власниками, які володіють понад

п'ятьма відсотками його статутного фонду (капіталу);


9.3 довідку про зміни в складі юридичних осіб, у яких

ліцензіат має частку понад п'ять відсотків статутного фонду

(капіталу) цих юридичних осіб, та/або зміни розміру вказаної

частки власників заявника за встановленою Комісією формою довідки

про юридичних осіб, у яких заявник має частку понад п'ять

відсотків статутного фонду (капіталу) цих юридичних осіб, яка

додавалась ліцензіатом до заяви про видачу ліцензії;
9.4 довідку про зміни в складі керівних посадових осіб та

фахівців ліцензіата (філії або іншого відокремленого підрозділу),

що безпосередньо здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами

та сертифіковані в установленому Комісією порядку, за встановленою

Комісією формою довідки про керівних посадових осіб та фахівців

заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну

діяльність на фондовому ринку (діяльність з торгівлі цінними

паперами) та сертифіковані в установленому порядку, яка додавалась

ним до заяви про видачу ліцензії, з доданням копій відповідних

сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою

ліцензіата;
9.5 довідку про здійснені та зареєстровані власні випуски

цінних паперів ліцензіата за встановленою Комісією формою довідки

про здійснені та зареєстровані власні випуски цінних паперів

заявника (ліцензіата), яка додавалась ним до заяви про видачу

ліцензії;
9.6 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії

змін до документів, що підтверджують право власності ліцензіата

(його філії або іншого відокремленого підрозділу) на приміщення,

у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку,

або право користування таким приміщенням.
10. Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 9 цієї

глави, зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати

до Комісії інформацію про:

арешт банківських рахунків ліцензіата;

вихід ліцензіата із СРО із зазначенням причини виходу.

У цьому разі ліцензіат повинен протягом двох місяців стати

членом іншої СРО та повідомити про це орган ліцензування протягом

двадцяти робочих днів.

У разі анулювання СРО Свідоцтва про реєстрацію об'єднання

як саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних

паперів ліцензіат зобов'язаний протягом двох місяців з дати

публікації рішення Комісії щодо такого анулювання стати членом

іншої СРО та повідомити про це орган ліцензування протягом

двадцяти робочих днів з дати вступу до СРО.


11. Ліцензіат зобов'язаний надавати до Комісії

адміністративні дані відповідно до рішення Комісії від 08.06.2004

N 279 ( z1122-04 ) "Про затвердження Положення про порядок

складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними

паперами та подання відповідних документів до Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку", зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за N 1122/9721.
12. Усі відомості подаються до Комісії з супровідним листом,

у якому необхідно обов'язково зазначити номер ліцензії ліцензіата,

за підписом керівника ліцензіата, засвідченим печаткою.
Глава 4. Державний контроль за провадженням

професійної діяльності на фондовому ринку -

діяльності з торгівлі цінними паперами
1. Державний контроль за провадженням професійної діяльності

на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

здійснює Комісія, а також її територіальні органи у відповідності

із Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів

в Україні" ( 448/96-ВР ), цими Ліцензійними умовами та іншими

нормативно-правовими актами.

Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною

діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законодавством.


2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані

із здійсненням ними контролю за діяльністю з торгівлі цінними

паперами, розглядаються Комісією. Прийняті за результатами

розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені

в судовому порядку.
Начальник Управління ліцензування

діяльності професійних учасників

ринку цінних паперів І.Заноза

Додаток 1

до Ліцензійних умов

провадження професійної

діяльності на фондовому

ринку - діяльності

з торгівлі цінними паперами

ОБЛІКОВА КАРТКА

професійного учасника фондового ринку

Дата підписання картки: _____________________________________


Повне найменування професійного учасника (філії або іншого

відокремленого підрозділу) _______________________________________


Скорочене найменування професійного учасника (філії або

іншого відокремленого підрозділу) ________________________________


Ідентифікаційний код юридичної особи ________________________
Назва виду(ів) діяльності з торгівлі цінними паперами, яку

здійснює професійний учасник (філія або інший відокремлений

підрозділ) _______________________________________________________
Місцезнаходження професійного учасника (філії або іншого

відокремленого підрозділу) _______________________________________


Телефони ____________________________________________________
Банківські реквізити:

Найменування банку __________________________________________


Місцезнаходження банку ______________________________________
МФО, поточний рахунок _______________________________________
Номер ліцензії ______________________________________________
Дата видачі ліцензії (копії ліцензії) _______________________
Номер та дата рішення про видачу ліцензії ___________________
Дата видачі переоформленої ліцензії та її номер

__________________________________________________________________


Дата і номер рішення про зупинення дії ліцензії або її

анулювання _______________________________________________________


Прізвище, ім'я, по батькові керівника ліцензіата (філії або

іншого відокремленого підрозділу) ________________________________


Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера ліцензіата

(філії або іншого відокремленого підрозділу) _____________________

__________________________________________________________________
Керівник юридичної особи __________ ____________________

М.П. (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 2

до Ліцензійних умов

провадження професійної

діяльності на фондовому

ринку - діяльності

з торгівлі цінними паперами

ДОВІДКА

про сплату збільшення статутного фонду(капіталу) торговця цінними паперами

Дата підписання довідки:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Власник |Ідентифікаційний|Вартість |Вартість |Назва, |Обсяг |Обсяг |

|з/п|заявника |код юридичної |додаткового |додаткового |номер |сплаченої |сплаченої |

| |(найменування|особи та/або |внеску до |внеску до |та дата |частини |частини до|

| |юридичної |ідентифікаційний|статутного |статутного |документа |додаткового|загальної |

| |особи та/або |номер фізичної |фонду |фонду |про сплату|внеску, |суми |

| |прізвище, |особи (за |(капіталу) |(капіталу), %|збільшення|грн. |внеску, % |

| |ім'я, по |наявності) |згідно | |статутного| | |

| |батькові | |з установчим| |фонду | | |

| |фізичної | |документом, | | | | |

| |особи) | |грн. | | | | |

|---+-------------+----------------+------------+-------------+----------+-----------+----------|

| 1 | | | | | | | |

|---+-------------+----------------+------------+-------------+----------+-----------+----------|

| 2 | | | | | | | |

|---+-------------+----------------+------------+-------------+----------+-----------+----------|

| 3 | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Керівник юридичної особи ___________ _____________________

М.П. (підпис) (прізвище, ініціали
Каталог: files -> articles
articles -> Оглядовий лист
articles -> Рішення 06. 11. 2012 №1591 Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
articles -> Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами з метою координації та методичного забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу небанківських установ наказу
articles -> Міністерство доходів І зборів україни роз'яснення
articles -> Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" {Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку №810 від 16. 12. 2014}
articles -> Міністерство юстиції україни лист
articles -> Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку р о з' ясненн я
articles -> Рекомендаці ї
articles -> Наказ №953/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 р за №640/25417
articles -> Державний комітет фінансового моніторингу україни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка