Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку р о з' ясненн яСкачати 31.71 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір31.71 Kb.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р О З' Я С Н Е Н Н Я
20.10.2010 N 9

Щодо порядку застосування

ст. 4 Закону України

"Про господарські товариства"

та ст. 13 Закону України

"Про акціонерні товариства"

в частині необхідності зазначення

складу засновників та учасників

у статутах акціонерних товариств

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону України

"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

( 448/96-ВР ) роз'яснює порядок застосування ст. 4 Закону України

"Про господарські товариства" ( 1576-12 ) та ст. 13 Закону України

"Про акціонерні товариства" ( 514-17 ) в частині необхідності

зазначення складу засновників та учасників у статутах акціонерних

товариств".

Відповідно до частини 1 статті 88 Цивільного кодексу України

( 435-15 ) у статуті товариства вказуються найменування юридичної

особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок

прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з

нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені

цим Кодексом або іншим законом.

Згідно зі статтею 154 Цивільного кодексу України ( 435-15 )

установчим документом акціонерного товариства є його статут.

Статут акціонерного товариства крім відомостей, передбачених

статтею 88 цього Кодексу ( 435-15 ), має містити відомості про:

розмір статутного капіталу; умови про категорії акцій, що

випускаються товариством, та їхню номінальну вартість і кількість;

права акціонерів; склад і компетенцію органів управління

товариством та про порядок ухвалення ними рішень. У статуті

акціонерного товариства мають також міститися інші відомості,

передбачені законом.

Також, як передбачено частиною 4 статті 57 Господарського

кодексу України ( 436-15 ), статут суб'єкта господарювання повинен

містити відомості про його найменування, мету і предмет

діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів,

порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і

контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації

суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з

особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання,

передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості,

що не суперечать законодавству.

Крім цього, відповідно до частин 1-3 статті 82 Господарського

кодексу України ( 436-15 ), установчим документом повного

товариства і командитного товариства є засновницький договір.

Установчим документом акціонерного товариства, товариства

з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою

відповідальністю є статут.

Установчі документи господарського товариства повинні містити

відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності,

склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів

товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік

питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість

голосів, інші відомості, передбачені статтею 57 цього Кодексу

( 436-15 ).

Статут акціонерного товариства, крім зазначених у частині

другій цієї статті відомостей, повинен містити також відомості про

види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість,

співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються

засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій.

Статтею 92 Господарського кодексу України ( 436-15 )

передбачено, що порядок створення та порядок діяльності окремих

видів господарських товариств регулюються цим Кодексом, Цивільним

кодексом України ( 435-15 ) та іншими законами.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про господарські

товариства" ( 1576-12 ), акціонерне товариство, товариство

з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються

і діють на підставі статуту, повне і командитне товариство -

засновницького договору. Установчі документи товариства

у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з

Антимонопольним комітетом України.

Установчі документи повинні містити відомості про вид

товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та

учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок

утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу

прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та

порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких

необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін

до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації

товариства.

30.04.2009 року набрав чинності Закон України "Про акціонерні

товариства" ( 514-17 ), який визначає порядок створення,

діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий

статус, права та обов'язки акціонерів.

Згідно із статтею 13 Закону України "Про акціонерні

товариства" ( 514-17 ) установчим документом акціонерного

товариства є його статут.


Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про:

1) повне та скорочене найменування товариства українською

мовою;

2) тип товариства;3) розмір статутного капіталу;

4) розмір резервного капіталу;

5) номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість

кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість

кожного класу привілейованих акцій, а також наслідки невиконання

зобов'язань з викупу акцій;

6) умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного

класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого

класу у випадках, якщо товариством передбачений випуск

привілейованих акцій;

7) права акціонерів - власників привілейованих акцій кожного

класу;


8) наявність переважного права акціонерів приватного

товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються

їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації;

9) порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;

10) порядок скликання та проведення загальних зборів;

11) компетенцію загальних зборів;

12) спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку

денному загальних зборів;

13) склад органів товариства та їх компетенцію, порядок

утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними

рішень, а також порядок зміни складу органів товариства та

їх компетенції;

14) порядок внесення змін до статуту;

15) порядок припинення товариства.


Статутом акціонерного товариства не може бути передбачено

надання засновникам товариства додаткових прав чи повноважень.

Статут акціонерного товариства може містити й інші положення,

що не суперечать законодавству.

Отже, норми Закону України "Про акціонерні товариства"

( 514-17 ), які встановлюють вимоги до відомостей, які повинен

містити статут акціонерного товариства, не передбачають

обов'язкового зазначення в статутах акціонерних товариств складу

засновників та учасників.

Відповідно до пунктів 2, 5 розділу XVII Закону України "Про

акціонерні товариства" ( 514-17 ), через два роки з дня набрання

чинності цим Законом втрачають чинність статті 1 - 49

Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )

у частині, що стосується акціонерних товариств.

Статути та інші внутрішні положення акціонерних товариств,

створених до набрання чинності цим Законом ( 514-17 ), підлягають

приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж

протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.


Голова Комісії Д.Тевелєв
Протокол засідання Комісії

від 20.10.2010 р. N 4
Каталог: files -> articles
articles -> Оглядовий лист
articles -> Рішення 06. 11. 2012 №1591 Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
articles -> Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами з метою координації та методичного забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу небанківських установ наказу
articles -> Міністерство доходів І зборів україни роз'яснення
articles -> Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" {Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку №810 від 16. 12. 2014}
articles -> Міністерство юстиції україни лист
articles -> Рекомендаці ї
articles -> Наказ №953/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 р за №640/25417
articles -> Державний комітет фінансового моніторингу україни
articles -> Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, n 13, ст


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка