Департамент освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи


ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИСторінка4/11
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.4 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Психологічна корекція девіантної поведінки має на меті – сприяти формуванню навичок безпечної поведінки підлітка та підвищити адаптивні можливості його особистості.

Зміст психологічної корекції (психокорекції) наповнений 4-ма освітніми модулями, кожен з яких має свою мету, завдання, зокрема • «Права та обов’язки».

 • «Репродуктивне здоров’я».

 • «Психофізіологія».

 • «Особистісний ріст».

Завдання:

 • надати достовірну інформації щодо наслідків вживання ПАР на здоров’я та життя підлітка;

 • закріпити навички безпечного спілкування з однолітками та дорослими людьми;

 • формувати стійку позицію до відмови від скоєння протиправних дій, небезпечних сексуальних контактів, зменшення частоти або повної відмови вживання ПАР, відновлення та завершення процесу навчання, праці, які передумови успішної адаптації в соціумі.

Структура занять за освітніми модулями:

 • Вступ. Організаційний момент. Знайомство з учасниками та правилами роботи.

 • Актуальність заняття. Оцінка первинного рівня знань з його тематики.

 • Інформаційний блок.

 • Закріплення матеріалу.

 • Кінцева перевірка знань за змістом заняття.

 • Підведення підсумків заняття.

Програма, за змістом кожного модулю, включає в себе проведення моніторингу та оцінки ефективності роботи.

Форма роботи: інтерактивні заняття, відео-уроки, ситуативні задачі.

Рекомендована кількість учасників на одному занятті: від 3 до 10 осіб

Тривалість роботи: 24 години.

Рекомендовано проведення циклу занять модулів від трьох до шести місяців Часовий проміжок часу участі в заняттях підлітка не більше місяця.Технічне забезпечення: приміщення для групової роботи; триніг, мультимедійний екран та проектор, стільці на кількість учасників.

Рекомендації до організації участі підлітка в заняттях освітніх модулів:

 • всі учасники знаходяться під супроводом спеціаліста Програми, мають Індивідуальний план, підписали згоду на участь в освітніх модулях («Особова справа»);

 • заняття модулів проводяться в позаурочний час з врахуванням інтересів підлітків які навчаються в закладах освіти.

У випадку невідповідності одного або декількох пунктів готовності підлітка до відвідувань занять за змістом модулів, спеціаліст Програми, який веде випадок, виносить це питання на обговорення супервізії , з метою планування подальших кроків спеціалістів.

Спеціаліст Програми, робить запис в Особову справу клієнта Програми про результати його участі в заняттях та зазначає рекомендації до подальшої роботи спеціалістів.Рекомендації до кваліфікації спеціаліста:

Спеціаліст Програми повинен мати вищу освіту (психолог, практичний психолог, медичний психолог), досвіт роботи з підлітками не менше 3 років.Додатково повинен пройти навчання, тренінг, стажування (за можливістю) в області профілактики наркоманії та реабілітації наркозалежних тривалістю не менше 30 годин та отримати підтверджуючий документ – сертифікат.

Стандарти виконання:

Кількісні показники:

 • кількість «Особових справ» з наповненням;

 • кількість годин групової роботи;

 • кількість проведених занять за змістом модулів;

 • кількість порушень структури та роботи освітніх модулів.

Якісні показники:

 • позитивні відгуки підлітків;

 • факти утримання/скоєння протиправних дій;

 • факти утримання від ризикованої сексуальної поведінки;

 • факти звернення в медичні заклади для консультування та діагностики ВІЛ, ІПСШ, тощо;

 • факти зменшення частоти на утримання від вживання ПАР.

  1. ЗМІСТ ТА СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ ОСВІТНЬОГО МОДУЛЮ «ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ»

Пояснювальна записка

Мета модулю – формувати у підлітків з досвідом вживання ПАР, схильних до девіантних дій, стійкої позиції до відмови від скоєння та/або залучення до скоєння протиправних дій та мотивації до збереження власного здоров’я та життя.

Завдання:

 • провести оцінку первинного рівня знань неповнолітніх про права та обов’язки неповнолітніх осіб 14-18 років та визначити індивідуальні чинники схильності та утримання від скоєння та/або залучення до скоєння злочину/повторного злочину неповнолітнім;

 • надати достовірну інформацію про зміст, графік роботи та функції правоохоронних органів, дільничних інспекторів, працівників сектору кримінальної міліції у справах дітей та неповнолітніх, телефону довіри УМВС, соціальної служби міста, управління освіти, центрів практичної психології і соціальної роботи, тощо;

 • дати визначення поняттям: «малолітній» та «неповнолітній», «адміністра­тивна відповідальність», «кримінальна відповідальність»;

 • розвинути та закріпити навички відмови від скоєння та/або залучення до скоєння протиправних дій неповнолітніми;

 • мотивувати до зміни поведінки на більш безпечну, в т.ч. через участь у програмах соціальної відповідальності та розвитку позитивного лідерства серед спільноти неповнолітніх;

 • провести оцінку кінцевого рівня знань неповнолітніх про права та обов’язки неповнолітніх осіб 14-18 років та визначити індивідуальні чинники схильності та утримання від скоєння та/або залучення до скоєння злочину/повторного злочину неповнолітнім.

Модуль/спецкурс складається з 5 занять на 6 годин. Рекомендовано 2 заняття в місяць. Підготовка фахівців тренерів модулю/спецкурсу передбачає навчання (семінар-тренінг), під час якого опрацьовуються всі заняття модулю/спецкурсу.

Основні форми і методи програми – інтерактивні заняття, відео-уроки, ситуативні задачі.

Заняття модулюю рекомендовано проводити в спеціалізованих соціально-психологічних центрах, в позаурочний час в освітніх навчальних закладах та в спеціалізованій кімнаті (зеленій кімнаті) кримінально виконавчої інспекції як вторинна профілактика.Навчально-тематичний план модулюНазва тем занять

Короткий опис заняття

Годин

Необхідний матеріал

Очікуваний результат. Стандарт.

1

Право на інформацію

 1. Вступ. Організаційний момент. Знайомство.

 2. Актуальність заняття. Оцінка первинного рівня знань про власні права та обов’язки, чинники схильності та утриман­ня від скоєння протиправних дій. Робота з анкетою.

 3. Інформаційний блок на тему «Нормативні доку­менти. Загальний опис змісту законо­давства України про права дітей до 18 років. Визначення поняття «малолітній» та «непов­нолітній»».

 4. Закріплення матеріалу. Вправа «Місто успіху».

 5. Перевірка знань по інформаційному блоку

 6. Підведення підсумків роботи. Прощання.

1 академічна година

Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.

Учасник модулю: надає пра­вильні визначення поняттям «мало­літній» та «неповнолітній» особи; мотиво­ваний до подаль­шої участі в роботі групи.

Усвідомлює важливість дотри­мання прав та обов’язків пропи­саних чинним законодавством України.

Володіє уміннями та навичками аналізувати можливі наслідки від порушення правил/законів для оточення та власного життя.


2

Відповідальність

 1. Вступ. Організаційний момент. Повторення правил.

 2. Актуальність заняття. Рефлек­сія на тему заняття №1.

 3. Інформаційний блок на тему: «Відповідальність неповнолітніх».

 4. Закріплення матеріалу.

Вправа «Місто успіху».

 1. Підведення підсумків роботи. Прощання

2 академічні години

Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.

Учасник модулю: надає пра­вильні визначення поняттям «цивільна відпо­відальність», «адмі­ністра­тив­на відпо­відаль­ність», «кримі­нальна відпові­дальність».

Усвідомлює важливість до­три­мання прав та обов’язків про­писаних чинним зако­но­давством України.

Володіє уміннями та навич­ками вирізняти та аналізувати безвідповідальну поведінку та можливі наслідки небезпечної поведінки для оточен­ня та власного життя.


3

Право сказати «Ні»

 1. Вступ. Організаційний момент. Повторення правил.

 2. Актуальність заняття. Рефлек­сія на тему заняття №2.

 3. Інформаційний блок на тему: «Право. Мобінг. Вибір».

 4. Закріп­лення матеріалу.

Форум-театр. Вистава «Право на «Ні».

 1. Підведення підсумків роботи. Прощання.

1академічна година

Листи формату А1., Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту.

Учасник модулю: надає пра­вильні визначення поняттям «права», «мобінг» та «вибір».

Усвідомлює важливість дотри­мання прав та обов’язків про­писаних чинним законодавством України.

Володіє уміннями та навич­ками аналізувати небезпечні ситуації, здійснювати вибір безпечної для оточення та власного життя.
Назва тем занять

Короткий опис заняття

Годин

Необхідний матеріал

Очікуваний результат. Стандарт.

4

Здоров’я. Право та відповідальність

 1. Вступ. Організаційний момент. Повторення правил.

 2. Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №3.

 3. Інформаційний блок на тему: «Здоров’я. Права. Відповідальність» (презентація Microsoft PowerPoint).

 4. Закріплення матеріалу. Вправа «Місто успіху».

 5. Підведення підсумків роботи. Прощання.

1 академічна година

Листи формату А1, Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту, Мультимедійний проектор та екран, Ноутбук, Диск з презентацією «Здоров’я. Права. Відповідальність».

Учасник модулю: надає правильні визначення поняттям «наркоторгівля», «наркозалежність», «конфіденцій­ні­сть», «дискримінація» «умисне інфік­у­вання ВІЛ/СНІД».

Усвідомлює важливість дотри­мання­ прав та обов’язків прописаних чинним законодавством України.

Володіє уміннями та навичками аналізувати можливі наслідки від порушення правил/законів для оточення та власного життя.


5

Де і як просити про допомогу? Органи Юстиції.

 1. Вступ. Організаційний момент. Повторення правил.

 2. Актуальність заняття. Рефлексія на тему заняття №3.

 3. Інформаційний блок. Презентація «Органи Юстиції України» (Microsoft PowerPoint).

 4. Закріплення матеріалу. Практичне завдання написати лист-звернення до однолітків або підготувати флаєра в групі з інформацією про те, де отримати допомогу

 5. Підведення підсумків роботи. Прощання

1академічна година

Листи формату А1, Маркери – 2 одиниці, Магніти для фліпчарту, Мультимедійний проектор та екран, Ноутбук, Диск з презентацією «Органи Юстиції України».

Учасник модулю: надає правильні визначення змісту та графіку роботи Відділу боротьби із незаконним обігом наркотиків, Сектором кримінальної міліції у справах дітей та неповнолітніх УМВС ЧО.

Володіє інформацією про роботу гарячих ліній з питань правового захисту неповнолітніх.

Усвідомлює важливість дотри­мання прав та обов’язків пропи­саних чинним законодавством України.

Володіє уміннями та навичками спілкування з представниками правоохоронних органів.Зміст модулю «Права та відповідальність»

Заняття №1 «Право на інформацію»

Мета: ознайомити учасників з метою та форматом роботи за змістом модулю/спецкурсу, сприяти формуванню довірливих стосунків в групі для ефективної взаємодії; загальне знайомство з нормативними документи чинного законодавства України; оцінка первинних знань неповнолітніх з тематики прав та обов’язків, визначення індивідуальні чинники схильності та утримання від скоєння та/або залучення до скоєння злочину/повторного злочину неповнолітнім.

Час: до 1 години.

Необхідний матеріал: Листи формату А1; маркери – 2 одиниці; магніти для фліпчарту.

Кількість учасників: до 15 осіб віком від 14 до 18 років.

Хід проведення:

 1. Вступ. Організаційний момент. Знайомство. Представлення групі тренера-викладача модулю. Визначення правил роботи, прав та обов’язків учасників. Робота в групі. Фіксація правил ухвалених групою на фліпчартному папері.

 2. Актуальність заняття. Оцінка первинного рівня знань про власні права та обов’язки, чинники схильності та утримання від скоєння протиправних дій. Робота з анкетою (див. Додаток 1). Вправа «Місто розвиту» робота над створенням малюнку вигаданого міста з описом прав та обов’язків мешканців. Обговорення в групі результатів роботи. Визначення чинників які можуть впливати на порушення встановлених правил та їх наслідків.

 3. Інформаційний блок. Нормативні документи. Загальний опис змісту законодавства України про права дітей до 18 років. Визначення поняття «малолітній» та «неповнолітній».

Під час інформаційного повідомлення, продовжується робота з малюнком «Міста розвитку», де позначається про значення для міста тих чи інших правил для його мешканців.

Інформаційне повідомлення до групи: Кожна нація, країна, місто керується прописними правилами життя – нормами співіснування. В Україні головним нормативним документом, гарантом закону є Конституція. Конституцією 1996 року офіційно закріплено право кожної людини на життя (ст. 27). В діючому законодавстві України регулюються такі аспекти цього права: по-перше, заборона здійснення медичними працівниками евтаназії – навмисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з метою припинення його страждань; по-друге, наявність кримінальної відповідальності за позбавлення життя, зараження вірусом імунодефіциту людини та за інші злочини проти життя людини. Частина 2 статті 28 Конституції України закріпила положення про недопустимість катування, жорсткого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження чи покарання.

Згідно з частиною 3 статті 28 Конституції України жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Тобто забороняється проведення науково-дослідного експерименту на хворих, ув’язнених або військово­полонених, а також терапевтичного експерименту на людях, захворювання яких не має безпосереднього зв’язку з метою досліду.

Значну кількість особистих прав людини охоплює поняття «недоторканість особи», яке розглядається, з одного боку, як право на свободу та особисту недоторканість (ст. 29), а з другого, як право на охорону особистого та сімейного життя (ст. 32).

Право на свободу включає такі аспекти, як гарантії від незаконного арешту та затримання, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право залишати Україну та повертатись в Україну.

Недоторканість особистого життя означає, що ніхто без згоди громадянина не має права втручатися в його особисте життя, обмежувати його подружні, родинні, інтимні та інші прояви індивідуальної активності. Серед норм законодавства України, що стосуються охорони особистого життя, слід окремо виділити такі.

Недопустимість збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, право громадян знайомитися із відомостями про себе. Тобто забороняється збирання відомостей про особу, якщо немає її попереднього погодження. Ви маєте право:


  • знати під час збору інформації, які відомості про Вас, з якою метою, як, ким, з якою ціллю використовуються;

  • заперечувати достовірність, повноту, доречність інформації.

Не припускається без згоди батьків або осіб, що їх замінюють, розповсюдження інформації про неповнолітніх, які здійснили злочин, про злочини щодо неповнолітніх, а також про самогубство неповнолітніх, якщо така інформація дає можливість ідентифікувати (розпізнати) особистість. Право на збереження лікарської таємниці (ст. 31), за яким медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості. Недоторканість житла (ст. 30). Це означає, що ніхто не має права знаходитися у чужому житлі проти волі його мешканців. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31). Конституція закріплює свободу думки і слова, світогляду і віросповідання (ст. 34). Свобода слова – це вільне вираження поглядів та переконань. Свобода думки передбачає відсутність державної ідеології, нав’язаної громадянину як юридичний обов’язок. Щодо питання свободи віросповідання, то законодавством України встановлено, що батьки мають право за взаємною згодою подружжя виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних переконань та ставлення до релігії. Також закріплено право навчатися релігійного віровчення та здобувати релігійну освіту. Зазначимо, що церква та релігійні організації відокремлені від держави, а школа від церкви.

Частина 1 ст. 52 Конституції України передбачає рівність дітей у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Правовий статус дитини, окрім Конституції України, визначають ряд законів і підзаконних нормативних актів, які забезпечують розвиток дітей, встановлення гарантій і пільг для «маленьких громадян» нашої держави.

Примітка для ведучого заняття, тренера:

Статистика кількості зареєстрованих неповнолітніх в Україні, регіоні де проводиться заняття, з них кількість осіб які проживають з ВІЛ/СНІД, ІПСШ, вірусні гепатити В, С.

В Законі України «Про громадянство України» від 18.01.2001 року зазначено, що «дитина – особа віком до 18 років».

В цивільному та сімейному законодавстві України поняття особи, що не досягла 18 років визначається поняттями «малолітньої» та «неповнолітньої».

Відповідно до Цивільного кодексу України малолітньою є особа, яка не досягла 14 років та наділена частковою дієздатністю. Малолітні мають право: • самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість;

 • здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.

Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду.

Неповнолітньою є фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років та наділена неповною дієздатністю. Неповнолітні особи крім правочинів, що можуть вчиняти малолітні особи, мають право:

 • самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами;

 • самостійно розпоряджатися майном, яке вони придбали на свій заробіток, стипендію чи дохід, за винятком нерухомих речей і транспортних засобів;

 • з 16 років вправі влаштуватись на роботу;

 • самостійно здійснювати права автора творів науки, літератури, мистецтва, права на об’єкти промислової власності чи власності на інші результати своєї творчої діяльності, що охороняються законом;

 • бути учасниками та засновниками юридичних осіб;

 • за нотаріально посвідченою згодою батьків здійснюють угоди стосовно транспортних засобів або нерухомого майна, яке їм належить;

 • за згодою батьків розпоряджатися коштами, що внесли інші особи на їхнє ім’я в банківські установи.

Закон України «Про охорону дитинства», прийнятий Верховною Радою України 26.04.2001 року на виконання Конвенції про права дитини, завданням якого є розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав і законних інтересів дитини в Україні, забезпечує кожній дитині право:

 • на житло – діти-члени сім’ї наймача чи власника житлового приміщення – мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником чи наймачем;

 • на майно – кожна дитина в тому числі і усиновлена, має право на одержання в установленому законом порядку у спадщину майна і коштів батьків чи одного з них, у випадках їхньої смерті або визнання їх за рішенням суду померлими, незалежно від місця проживання; дитина, батьків якої позбавлено батьківських прав, не втрачає права на наслідування їхнього майна у випадку визнання батьків або одного з них рішенням суду безвісті відсутніми, дитина має право на утримання за рахунок їх коштів і майна.

Батьки або особи, які їх заміняють, не мають права без дозволу органу опіки і піклування укладати угоди, що зачіпають майнові та житлові права дітей та належать нотаріальному посвідченню чи спеціальній реєстрації.

Окрім вищезгаданих, дитина має й інші, передбачені Сімейним кодексом України, Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Законом України «Про освіту» права. А саме: • бути вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також з питань сім’ї;

 • власності на майно, придбане батьками або одним з них для забезпечення розвитку, навчання та виховання (одяг, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання);

 • висловити свою думку щодо способу управління її майном та на відшкодування матеріальних збитків за шкоду, завдану її майну;

 • з 14 років брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання, а також і на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними;

 • з 16 років змінити своє прізвище та ім’я у порядку, встановленому законом;

 • з 14 років вільно самостійно пересуватися по території України і вибирати місце перебування;

 • з 16 років вільно самостійно виїжджати за межі України;

 • з 6 до 18 років об’єднуватись у дитячі громадські організації;

 • з 14 до 35 років об’єднуватись у молодіжні організації;

 • противитися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї;

 • звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій, а з 14 років – безпосередньо до суду.

  1. Закріплення матеріалу. Вправа «Місто успіху». Доповнення правами та обов’язками мешканців міста. Дискусія. Визначення чинників які можуть утримувати скоєння та/або схильність до скоєння н6еповнолітніми протиправних дій. Як це може впливати на життя міста? Що може впливати на розвиток міста?

  2. Підведення підсумків роботи. Рефлексія. Підведення підсумків/висновків. Завершення заняття. Висловлення вдячності учасникам за дотримання правил та виконання обов’язків в дотримання ефективної взаємодії групи. Інформування про тематику наступної зустрічі за змістом модулю.

Каталог: images
images -> Народна українська академія українська мова
images -> «Етика» і «Основи християнської етики і моралі»
images -> Розпорядження міського голови від 28. 12. 2011р. №2377-01р перелік підшефних військових закладів, що закріплені за управлінням освіти та науки Одеської міської ради Вид Збройних сил України
images -> 150 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-1936 рр.) Список літератури
images -> Олена Колісник, учитель початкових класів Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області, учитель-методист
images -> Заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
images -> Довкілля тварин. Охорона тварин
images -> Методичні рекомендації щодо проведення Херсон 2009
images -> Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський, методист іппо чо


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка