Департамент освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи


Особова справа клієнта. Методика М.І. Рожков, М.А. КовальчукСторінка2/11
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.4 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Особова справа клієнта.

 • Методика М.І. Рожков, М.А. Ковальчук.

 • Діагностична анкета інтересів ОДАНІ-2.

 • Проективна методика «Три дерева».  Пояснювальна записка

  Актуальність програми

  Складна соціально-економічна ситуація в Україні, поглиблення кризового стану одночасно в трьох сферах життєдіяльності – духовній, соціальній і економічній, спричинила глибокі зміни у світосприйнятті і поведінці молоді. Драматизм поглиблення кризового стану всіх сфер життя українського суспільства полягає в тому, що він носить системний характер і значною мірою позначається на психіці та сприяє формуванню девіантної поведінки серед молодого покоління. Особливо згубними є розвиток наркоманізації та алкоголізації. Як наслідок, по-перше, негативний вплив на формування особистості молодої людини та, по-друге, завдання значної шкоди суспільству через втрату молодих трудових ресурсів (незакінчена освіта та втягнення в рецидивну злочинність), поширення соціально-небезпечних захворювань (ВІЛ, ІПСШ, тощо), неоптимістичне сприйняття життя та відчуження від суспільства.

  За даними дослідження ЮНІСЕФ оціночна кількість дітей в Україні1, що відносяться до груп підвищеного ризику (споживачі ін’єкційні наркотики) становить 50 тисяч осіб, з них 35 тисяч – хлопці, 15 тисяч – дівчата. Безсумнівно, проблема вживання психоактивних речовин (ПАР) підлітками в Україні має тісний зв’язок з розповсюдженням ВІЛ-інфекції. Так, 65% хлопців у віці 15-19 років, які офіційно зареєстровані в Україні як інфіковані ВІЛ, заразилися через споживання ін’єкційних наркотиків (65%), 89% дівчат того ж віку заразилися через незахищені гетеросексуальні контакти. На думку експертів, в деяких випадках розвитку такої ситуації сприяє батьківська недбалість, однак головну проблему фахівці вбачають в недосконалій державній політиці. Вона, на їхню думку, потребує новітніх інструментів та методик для заповненню прогалин у сфері вирішення проблем наркоманії серед неповнолітніх.

  Із огляду на актуальність, вказаної проблеми, автором пропонується Програма корекції девіантної поведінки підлітків у віці 14-18 років, які мають досвід вживання ПАР.

  Програма з корекції поведінки має стандарти виконання і покликана сприяти роботі спеціалістів державних та неурядових організацій (НУО) і закладів, які опікуються проблемами підлітків, зокрема: соціальних служб, закладів освіти, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, кримінально-виконавчої інспекції, виховних колоній для неповнолітніх, профільних НУО, які працюють у сфері профілактики наркоманії та соціально-небезпечних інфекцій.

  Підстава для запровадження

  Програма з корекції поведінки враховує попередній досвід роботи автора в організації та проведенні заходів з корекції девіантної поведінки підлітків у віці 14-18 років, які мають досвід вживання ПАР в рамках програми «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини» впровадженої з 2013 року на базі Чернівецького обласного благодійного фонду «Нова сім’я» за фінансової підтримки МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід».

  За трактуванням ВООЗ, наркоманія – група хвороб, що виникла внаслідок систематичного, у наростаючій кількості вживання речовин, які включені до затвердженого на міжнародному рівні списку наркотиків. Проявами наркоманії є психічна та фізична залежності від цих речовин, а також розвиток абстиненції у наслідок припинення їх прийому2. Вчені визначають наступні стадії формування залежності від ПАР у підлітка 14-18 років3 соціальна залежність (вхід до групи, яка практикує вживання ПАР, готовність до вживання в групі), психологічна залежність (перші спроби, епізодичне вживання ПАР в компанії). Відповідно, підлітки, які мають досвід епізодичного вживання ПАР (зокрема й препаратів, які не входять до реєстру наркотиків), не мають фізичної залежності (абстинентного синдрому) і не потребують медичної допомоги й стаціонарного лікування.

  Загалом, під корекцією девіантної поведінки розуміють діяльність державних органів і громадськості, що має системний характер як за комплексом заходів, так і за колом суб'єктів, які її здійснюють, спрямовану на недопущення виникнення, усунення, послаблення або нейтралізацію причин та умов її повторного прояву.  Програма з корекції поведінки ґрунтується на відмові від застарілих підходів у вигляді лекційно-пропагандиської роботи на широкий загал молоді і є орієнтованою на безпосередню участь підлітка у вирішенні власних проблем з залученим близького оточення та широкого кола профільних спеціалістів.

  Програма корекції девіантної поведінки підлітків у віці 14-18 років, які мають досвід вживання ПАР

  Мета Програми з корекції поведінки полягає у зменшенні частоти або повній відмові від вживання підлітком психоактивних речовин на користь здорового способу життя, як наслідок, попередження соціально-небезпечних явищ та відновлення соціальних зв’язків.

  Учасники (клієнти) Програми: підлітки групи ризику у віці 14-18 років, які виявляють девіантну поведінку та мають досвід вживання ПАР.

  Програма базується на слідуючих загальноприйнятих принципах:   • Принцип гуманності передбачає створення оптимальних умов для інтелектуального і соціального розвитку та виявлення глибокої поваги до підлітка, визнання природного права кожної особистості на свободу, на соціальний захист, на розвиток здібностей і вияв індивідуальності, на самореалізацію фізичного, психічного та соціального потенціалу, на створення соціально-психічного фільтру проти руйнівних впливів негативних чинників навколишнього соціального середовища, виховання у підлітка почуття гуманізму, милосердя, доброчинності.

   • Принцип законності передбачає суворе дотримання законів і відповідних правових актів усіма державними органами, посадовими особами, громадськими організаціями і громадянами.

   • Принцип професійної компетентності передбачає глибоку обізнаність спеціалістів Програми з корекції поведінки з умовами й технологією розв'язання проблем, що ви­никають, і вміння грамотно діяти.

   • Принцип добровільності передбачає надання підлітку права самому приймати рішення, щодо вибору необхідної допомоги.

   • Принцип комплексності передбачає допомогу підлітку, яка надається спеціалістом, в тісному контакті із сім’єю, різноманітними соціально-спрямованими організаціями та службами.

   • Принцип конфіденційності передбачає зберігання у таємниці усього, що стосується підлітка, його особистих проблем і життєвих обставин (крім випадків, передбачених законом).

   • Принцип індивідуального підходу передбачає надання допомоги підлітку, виходячи із його проблем, запитів, можливостей та потреб.

  Завдання Програми:

  1. Сприяти доступу підлітків до послуг програми з корекції поведінки, в т.ч. через залучення та підтримку батьків або опікунів неповнолітнього.

  2. Забезпечити учасників програми з корекції поведінки послугами соціального супроводу на всіх етапах її проходження.

  3. Провести для кожного учасника програми оцінку потреб та ресурсів їх індивідуального вирішення.

  4. Розробити, спільно з учасником програми, індивідуальний план корекції девіантної поведінки та відновлення соціальних зв’язків.

  5. Сприяти отриманню підлітком послуг та участі в заходах програми, відповідно до змісту індивідуального плану корекції.

  6. Надати учасникам програми, достовірну інформацію щодо попередження наркотичної залежності, інфікування ВІЛ, ІПСШ та ТБ, методів збереження репродуктивного здоров’я, основ прав та відповідальності, сервісних послуг дружніх установ дотичних до вирішення проблем підлітка, як представників інституцій соціуму.

  7. Сприяти розвитку та закріпленню навичок та умінь аналізувати ситуацію, оцінювати ризики й можливі наслідки від тих чи інших дій підлітка, просити про допомогу, зокрема у представників інституцій соціуму, вести конструктивний діалог на користь часткової або повної відмови від вживання ПАР.

  8. Надати психоемоційну підтримку учаснику програми у збережені, відновленні та закріпленні соціально-безпечних зв’язків (асертивна поведінка), розвитку навичок безпечної для здоров’я моделі поведінки.

  9. Сформувати у підлітків установку на свідомий вибір соціальної відповідальності та збереженні власного здоров’я, зокрема через пропаганду альтернативної моделі поведінки.

  10. Відпрацювати технічні навички роботи з комп’ютером, програмним забезпеченням та мережею Інтернет.

  Програма корекції девіантної поведінки складається із заходів та послуг орієнтованих на:

  • психологічну корекцію: 4-и освітні модулі «Права та обов’язки»; «Психофізіологія» (вплив на організм та життя підлітка вживання ПАР); «Репродуктивне здоров’я» (основи збереження репродуктивного здоров’я та попередження ВІЛ/СНІД, ІПСШ); «Особистісний ріст»;

  • соціальну корекцію: комплекс соціально-педагогічних послуг (соціальний супровід; психодіагностика стану та потреб; короткостро­кове консульту­ван­­ня; терапевтична група; сімейно-групова конференція; спортивно-оздоровчі заходи; дистанційна підтримка).

  Кожен захід та послуга програми доповнює один одного, має стандарт виконання: ціль, завдання, форми роботи, технічне забезпечення, тривалість та механізм оцінки ефективності виконання.

  У роботі з учасниками програми з корекції поведінки застосовуються слідуючі форми роботи: інтерактивні заняття, відео-уроки, ситуативні задачі; індиві­дуальна та самостійна робота.

  Робота може проводитися в позаурочний час та в умовах амбулаторної ресоціалізації. Спеціалісти можуть, на власний розсуд, переглядати, змінювати та доповнювати зміст програми, пристосовуючи її до своїх умов роботи, а також включати в зміст власної діяльності, збільшувати обсяг довідкової інформації й обновляти її, вносити свої пропозиції в організацію роботи з батьками, механізму інтеграції послуг програми в загальну систему державної програми захисту прав на освіту, здоров’я та соціально-медичну допомогу.

  Успіх програми залежить від рівня підготовки спеціалістів та організації їх діяльності. Автор рекомендує попередньо створити умови для організації навчання, стажування спеціалістів програми з метою підвищення рівня якості послуг орієнтованих на інтереси підлітка, а також системно та послідовно, відповідно до свого рівня кваліфікації пройти:  • курси підвищення кваліфікації (1 х 5 років) або бути учасником лекцій з психології, психотерапії, терапевтичних контактів, ре-соціалізації, тощо;

  • супервізію (2 год х 1 місяць);

  • балінтовські групи (3 год х 3 місяці);

  • оцінку емоційного стану (1 х 3 місяці).

  Програма корекції девіантної поведінки передбачає попередню й підсумкові психодіагностики, за якими спеціалісти програми можуть визначати вплив програми на зміну поведінки підлітка.

  Тривалість програми з психокорекції поведінки: від трьох місяців до дев’яти місяців, включно три місяці пост-програмної підтримки та дистанційного супроводу підлітка спеціалістами програми. Спеціалісти, відповідно до умов організації роботи за замістом програми та потребами підлітка, спільно з учасником програми та, його батьками, визначають графік та термін участі в програмі.  Завдання послуги

  Короткий опис змісту послуги

  Форма

  роботи

  Необхідні ресурси

  Тривалість/ години

  Оцінка виконання послуги

  1. Соціальна корекція. Соціальний супровід.
  Вхід/вихід підлітка в/з програми.

  Розробити та реалізувати індивідуальний план корекції девіантної поведінки із залученням підлітка.
  • реєстрація підлітка в програмі, ведення «Особової справи»;

  • заповнення бланків оцінки рівня знань;

  • складання, втілення та корекція «Сервісного плану»;

  • супровід, направлення/ переадресація до спеціалістів дружніх установ;

  • поширення тематичної продукції з тематики освітніх модулів;

  • підготовка підлітка до виходу з програми та закриття «Особової справи».

  Індивідуальна

  Приміщення для індивідуальної роботи: стіл, два стільця.

  Бланк «Особової справи» з наповненням.

  База послуг дружніх організацій.


  1- 6 місяців

  Учасник програми:

  • володіє інформацією про механізм вирішення власної проблеми;

  • володіє уміннями та навичками самостійно звертатись за послугами до спеціалістів дружніх організацій;

  • усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати їх вирішення.

  2. Соціальна корекція. Психодіагностика стану та потреб.
  Первинна діагностика та виявлення підлітків «групи підвищеного ризику».

  Методика М.І. Рожков, М.А. Ковальчук.

  Індивідуальна

  Приміщення для індивідуальної роботи: стіл, два стільця.

  Бланк «Особової справи» з наповненням.
  1-6 місяців/ 2 години

  Визначено приналежність підлітка до «групи підвищеного ризику». Реєстрація учасника в програмі.

  Виявити групу профільних інтересів підлітка.

  Діагностична анкета інтересів ОДАНІ -2.

  1-6 місяців/ 2 години

  Визначено профілі інтересів для підлітка, які враховуються у змісті індивідуального плану корекції девіантної поведінки.

  Виявити особливості сімейних відносин підлітка.

  Проективна методика «Три дерева».

  1-6 місяців/ 2 години

  Виявлено особливості сімейних відносин підлітка, які враховані у змісті індивідуального плану корекції девіантної поведінки.

  Навчально-тематичний план Програми корекції девіантної поведінки

  Завдання послуги

  Короткий опис змісту послуги

  Форма роботи

  Необхідні ресурси

  Тривалість/ години

  Оцінка виконання послуги

  3. Соціальна корекція. Короткострокове консультування орієнтоване на прийняття рішення.
  Надати психологічно-емоційну підтримку в пошуку механізмів вирішення проблеми.


  Психологічне консультування концентроване на активізації особистих ресурсів підлітка. Пошук рішення проблем та подолання стресових ситуації.


  Індивідуальна

  Приміщення для індивідуальної роботи: стіл, два стільця.

  Бланк «Особової справи» з наповненням.

  Роздатковий матеріал: олівці, фарби, папір, ножиці, тощо.


  1-6 місяців/ 18 годин.

  Учасник програми:

  • володіє інформацією про механізм вирішення власної проблеми;

  • володіє навиками проживання стресової ситуації (емоційної напруги) без наслідків для здоров’я;

  • володіє уміннями та навичками самостійно звертатись за послугами до спеціалістів дружніх організацій;

  • усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати вирішення проблем.

  4. Соціальна корекція. Дистанційна підтримка.
  Надати психоемоційну підтримку та посилення мотивації на участь у програмі.

  Дистанційний контакт підлітком через Інтернет мережу, телефонний зв’язок, на всіх етапах отримання підлітком послуг програми.

  Індивідуальна

  Приміщення для індивідуальної роботи: стіл, стілець, комп’ютер з доступ до Інтернет мережі, телефонний апарат.

  Бланк «Особової справи» з наповненням.

  План – графік заходів за містом програми.


  1-6 місяців/ 12 годин

  Учасник програми:

  • володіє інформацією про зміст плану-графіку програми;

  • володіє уміннями звертатись по допомогу в режимі дистанційної підтримки (Інтернет, телефонний зв’язок);

  • усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати вирішення проблем.

  Дистанційний контакт підлітком через Інтернет мережу, телефонний зв’язок, після виходу підлітка з програми

  1-3 місяці після виходу підлітка з програми/

  4 години
  Завдання послуги

  Короткий опис змісту послуги

  Форма роботи

  Необхідні ресурси

  Тривалість/ години

  Оцінка виконання послуги

  5. Соціальна корекція. Терапевтична група.
  Відновити міжособистісні стосунки з оточенням через розвиток асертивності та інтерперсональних вмінь.


  «Довіра. Фактори які впливають на формування довіри до соціуму».

  Групова

  Приміщення для групової роботи: стільці на кількість учасників (не більше 10).

  Бланк «Особової справи» з наповненням.

  Роздатковий матеріал: олівці, фарби, папір, ножиці, тощо, пісок, тощо.


  1-6 місяців/ 18 год.

  Учасник програми:

  • володіє інформацією про особливості створення та підтримки безпечних стосунків у соціумі;

  • володіє навиками асертивної поведінки та інтерперсональними вміннями;

  • володіє уміннями спілкування в мікрогрупі, висловлювати власну думку та звертатись по допомогу до оточення;

  • усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати сценарій свого життя в соціумі.

  «Конфлікти та безпека. Принципи безпечної взаємодії в соціуму».

  «Безпека та насилля».

  «Соціум. Очікування та відповідальність».

  «Планування сценарію свого життя в соціуму. Ролі та фактори впливу на життєдіяльність сценарію».

  «Допомога. Як та в кого просити про допомогу?»

  «Жіночність та мужність». – окрема робота в групах за гендерною ознакою.

  «Самооцінка. Фактори впливу».

  «Емоції. Як почувається наше тіло?»

  6. Соціальна корекція. Сімейно-групова конференція.
  Сприяти взаємодії підлітка з сім’єю та представниками державних інституцій для вирішення проблеми та соціалізації.

  Первинна зустріч підлітка, членів родини та залучений спеціалістів для спільного написання плану допомоги підлітку у вирішенні поставленої проблеми.

  Групова

  Приміщення для групової роботи: стільці на кількість учасників (не більше 10); триніг, папір та маркери.

  Бланк «Особової справи» з наповненням.

  Роздатковий матеріал: олівці, фарби, папір, ножиці, тощо, пісок, тощо.


  1-6 місяців/

  3год


  Учасник програми:

  • володіє інформацією про механізм надання спеціалізованої допомоги від державних інституцій;

  • володіє навиками взаємодії з сім’єю з попередження конфліктних ситуацій та ведення конструктивного діалогу;

  • володіє уміннями спілкування в мікрогрупі, висловлювати власну думку та звертатись по допомогу до оточення;

  • усвідомлює потребу аналізувати свої вчинки та планувати сценарій свого життя в соціумі.

  Вторинна зустріч підлітка, членів родини та залучений спеціалістів для спільного обговорення результатів виконання (за потреби корекції) плану допомоги підлітку у вирішенні поставленої проблеми.

  Каталог: images
  images -> Народна українська академія українська мова
  images -> «Етика» і «Основи християнської етики і моралі»
  images -> Розпорядження міського голови від 28. 12. 2011р. №2377-01р перелік підшефних військових закладів, що закріплені за управлінням освіти та науки Одеської міської ради Вид Збройних сил України
  images -> 150 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-1936 рр.) Список літератури
  images -> Олена Колісник, учитель початкових класів Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області, учитель-методист
  images -> Заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
  images -> Довкілля тварин. Охорона тварин
  images -> Методичні рекомендації щодо проведення Херсон 2009
  images -> Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський, методист іппо чо


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка