Департамент освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботиСторінка1/11
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.4 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО”Рішенням обласної Експертної комісії

НМЦППСР ІППОЧО

від ____________________________ р.

протокол № _____________________

голова Експертної комісії

_________________________________

ПрограмА корекції девіантної поведінки підлітків у віці 14-18 років, які мають досвід вживання психоактивних речовин

(Рекомендовано для спеціалістів соціально-психологічних служб та неурядових організацій, закладів освіти, сектору кримінальної міліції у справах дітей УМВС України у проведенні профілактичної та корекційної роботи з неповнолітніми)
Укладачі:

Бежан А.Б. – психолог, арт-терапевт.

Рецензент:

Романовська Д.Д. – завідувач науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Чернівецького обласного Інституту післядипломної педагогічної роботи, кандидат психологічних наук.

Чернівці – 2015 р.

Бібліографічний опис:

Програма корекції девіантної поведінки підлітків у віці 14-18 років, які мають досвід вживання психоактивних речовин / автор: Бежан А.Б. – Чернівці, Україна, 2015. – 122 с.Анотація

Програма корекції девіантної поведінки підлітків розглядає проблеми взаємодії різних спеціалістів державного та неурядового сектору в питаннях профілактики повторного вживання неповнолітніми психоактивних речовин (ПАР) та, як наслідок, сприяє попередженню соціально-негативних явищ (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, інфекції, що передаються статевим шляхом, наркозалежність, злочинність тощо). Акцентується увага підлітка на формуванні здорового та суспільно-корисного способу життя, розвитку розумового потенціалу та інтеграцію до соціуму.

Робота з організації та надання соціальних та психологічних послуг, як складових програми корекції девіантної поведінки, базується на стандартах виконання та у відповідності до вікових особливостей розвитку підлітків вікової категорії 14-18 років.

Рекомендовано для спеціалістів, які опікуються проблемами підлітків, зокрема: соціальних служб, закладів освіти, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, кримінально-виконавчої інспекції, виховних колоній для неповнолітніх, профільних неурядових організацій (НУО), які працюють у сфері профілактики наркоманії та соціально-небезпечних інфекцій.Відповідає нормативно-правовим актам чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 року № 2140-р) та керується Конвенцією про права дитини від 20.11.1989 року.
Глосарій

Адаптивна поведінка – відповідна, корисна, поведінка яка сприяє адаптації

Асертивність – захист особистісних прав та прояву думок, відчуттів та думок в прямому, відвертому діалогу, без порушення прав іншої особистості.

Відповідальність неповнолітніх – це передбачена законодавством правова відповідальність осіб, які не досягли18 років.

Вторинна профілактика (селективна) орієнтована на осіб, які мають регулярний досвід проблемного вживання ПАР без залежності, але при цьому з високою вірогідністю виникнення захворювання.

Групи підвищеного ризику – частини населення, які об’єднанні за принципом підвищеної вірогідності формування залежності тієї чи іншої психоактивної речовини.

Емпатія – досягнення емоційного стану, проникнення, відчуття хвилювань іншої людини.

Залежність (синдром залежності) – потреба в повторних прийомах наркотику (алкоголю, тощо) для того щоб отримати приємні або позбутись неприємних відчуттів.

Звичка – це закріплена форма поведінки, яка має тенденцію до регулярного повторення.

Ідентифікація – процес співставлення одного об’єкту з іншими на основі будь-якої ознаки, в результаті чого відбувається визначення їх схожості чи розбіжності.

Інтерперсональні навички – це навички соціальних норм, мікро та макро груп, які покликані спряти розвитку взаємостосунків та безпеки.

Клієнт-центрований підхід – підхід орієнтований на потреби клієнта, ресурсів та вікових особливостей.

Копінг-поведінка – поведінка, направлена на подолання стресу.

Міні-футбол – організація командної гри з футболу за участі 5 гравців у кожній з команд, один з них воротар. У грі наголошуються імпровізація, креативність та техніка, контроль м'яча та передачі в обмеженому просторі.

Наркотик – це речовина, яка впливає на те, як людина мислить, відчуває та/чи поводить себе (УПН ООН).

Первинна профілактика вживання ПАР – має за мету попередити початок вживання ПАР молодими людьми, які утримуються від вживання, а також припинити випадкове або часткове вживання.

Підліток – юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік від 12-14 до 15-17 років.

Психоактивна речовина – будь-яка речовина, яка при введені її в організм людини може змінити його сприйняття оточення, настрій, здатність до пізнання, поведінки та рухові функції. В повсякденному житті ПАР, звично іменують наркотиками, однак до ПАР відноситься не тільки наркотики, але й алкоголь, табак (нікотин), кофеїн, летючі розчинники та лікарські психотропні речовини та інші. ПАР поділяються на легальні та нелегальні.

Психокорекція – сукупність психологічних прийомів, які використовують психологи для використання недоліків поведінки психічно здорової людини.

Ресоціалізація – повернення або укріплення соціальних зв’язків, закріплення індивідом цінностей і норм, які відрізняються від закріплених ним раніше, вигляд особистої зміни, при яких неповнолітня особа здатна приймати певний тип поведінки, який сприяє їх інтеграції у соціумі.

Ресурси – досвіт знання, мудрість, інтелект, здібність та можливість як самої людини, так і його оточення які допомагають людині з успіхом справлятись з життєвими труднощами, зберігаючи при цьому психологічний комфорт.

Саморегуляція – активність людини яка забезпечує її самоорганізацію різних видів психічної активності, в тому числі для формування безпечної моделі поведінки в соціумі.

Стрес – це неспецифічна адаптаційна реакція – відповідь організму на дію різних факторів оточуючого середовища – стресорів, яка проявляється в зміні на фізіологічному, психологічному та поведінковому рівнях.

Третина профілактика – є, в більших випадків, медичною, індивідуальною та орієнтованою на осіб із залежністю від ПАР. Профілактика направлена на попередження подальшого розвитку захворювання, зменшення шкідливих наслідків та попередження рецидиву.

Формування життєвих навичок – підхід в профілактиці та корекції наркотичної поведінки, який базується на зміні поведінки шляхом формування визначених навичок та вмінь, для того щоб справлятись із життєвими труднощами.

Фрустрація – психічний стан, який викликаний неуспіхом в задоволені потреби, бажань. Супроводжується такими емоціями як розчарування, подразнення, тривога, відчай.

Street workout – вуличний спорт із застосування тренувального обладнання на громадських об’єктах, таких як шкільні двори, парки, спортивні майданчики приміських забудовах. Основне заняття – підтягування.

Словник скорочень

ВІЛ

– вірус імунодефіциту людини

ВОЗ

– Всесвітня Організація Здоров’я

ЗМІ

– засоби масової інформації

ІПСШ

– інфекції які передаються статевим шляхом

МіО

– моніторинг та оцінка

НУО

– неурядова організація

ПАР

– психоактивні речовини

СНІД

– синдром набутого імунодефіциту людини

СНЗ

– соціально навчальні заклади

ФЖН

– формування життєвих навичок

.


Зміст

Пояснювальна записка 7

Навчально-тематичний план Програми корекції девіантної поведінки 12

 1. Психологічна корекція девіантної поведінки 20

  1. Зміст та стандарти виконання освітнього модулю «Права та обов’язки» 20

  2. Зміст та стандарти виконання освітнього модулю «Репродуктивне здоров’я» 52

  3. Зміст та стандарти виконання освітнього модулю «Психофізіологія» 67

  4. Зміст та стандарти виконання освітнього модулю «Особистісний ріст» 92

 2. Соціальна корекція девіантної поведінки 107

  1. Стандарти виконання соціального супроводу 109

  2. Стандарти виконання психодіагностики 111

  3. Стандарти виконання короткострокового консультування, орієнто­ваного на прийняття рішення 112

  4. Стандари виконання терапевтичної групи 113

  5. Стандарти виконання сімейно-групової конференції 115

  6. Стандарти виконання дистанційної підтримки 118

  7. Стандарти виконання спортивно-оздоровчих заходів 120

 3. Додатки 122

  1. Каталог: images
   images -> Народна українська академія українська мова
   images -> «Етика» і «Основи християнської етики і моралі»
   images -> Розпорядження міського голови від 28. 12. 2011р. №2377-01р перелік підшефних військових закладів, що закріплені за управлінням освіти та науки Одеської міської ради Вид Збройних сил України
   images -> 150 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-1936 рр.) Список літератури
   images -> Олена Колісник, учитель початкових класів Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області, учитель-методист
   images -> Заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
   images -> Довкілля тварин. Охорона тварин
   images -> Методичні рекомендації щодо проведення Херсон 2009
   images -> Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський, методист іппо чо


   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка