Департамент екології та природних ресурсів


Вплив транспорту на довкілляСкачати 11.49 Mb.
Сторінка24/28
Дата конвертації05.05.2016
Розмір11.49 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

13.2 Вплив транспорту на довкілля
Транспорт Черкаської області є одним за найбільших забруднювачів навколишнього природного середовища. Пересувними джерелами в 2012 році викинуто 77,0 тис. т, що складає 53% від загального обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. У порівнянні з 2011 роком викиди забруднюючих речовин пересувними джерелами в атмосферне повітря зменшилися на 1,3 %.

Протягом останніх років спостерігається тенденція збільшення інтенсивності забруднення атмосферного повітря транспортними засобами, перш за все, у найбільш розвинутих в економічному відношенні містах.

Підвищення рівня забруднення атмосферного повітря відмічається також вздовж великих автомагістралей, а концентрація забруднюючих речовин на ґрунті у деяких місцях перевищує гранично допустимі рівні у 5 – 7 разів.

Основними факторами, які впливають на підвищення рівня забруднення, є: • значне зростання кількості автотранспорту;

 • незадовільний технічний стан автотранспорту, у т.ч. через його значний вік;

 • використання пального низької якості, що не відповідає екологічним вимогам європейських стандартів;

 • незначна питома вага автотранспорту, що використовує газове пальне, незначна кількість газонаповнювальних станцій (заправок);

 • відсутність оптимальних транспортних розв’язок.

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел по Черкаській області наведена в таблиці 13.6
Табл. 13.5 Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел по Черкаській області

2000р.

2009р.

2010р

2011 р

2012 р

Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел, тис. т

64,3

77,8

77,4

78,0

77,0


13.3. Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля
Покращити екологічну ситуацію в Україні в тому числі в Черкаській області можливо шляхом:

 • збільшення питомої ваги автобусів, що використовують альтернативне пальне. Для цього необхідно створити відповідну мережу автозаправних станцій та забезпечити створення необхідної мережі сертифікованих СТО з установки та обслуговування устаткування, що забезпечує роботу автобусів на такому паливі;

 • забезпечення роботи контрольно-регулювальних пунктів паливного обладнання на станціях технічного обслуговування та автотранспортних підприємствах;

 • забезпечення дієвого контролю за якістю пального;

 • впровадження системи заходів щодо використання пристрою зниження змісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах;

 • проведення комплексу заходів щодо заміни автобусів малої місткості на автобуси середньої та великої місткості, обладнані двигунами, що відповідають євростандартам, тощо.

Пріоритетним напрямком також слід вважати реалізацію комплексу заходів щодо посилення контролю за рівнем забруднення транспортними засобами атмосферного повітря.

Крім того, для великих міст актуальними є проблеми модернізації та удосконалення вулично-дорожньої мережі, будівництво нових транспортних розв’язок, створення відособлених магістралей і шляхопроводів для руху пасажирського і вантажного транспорту, організація раціональної схеми руху пасажирських і вантажних потоків магістралями міст.

Значний ефект може дати запровадження автоматизованих систем управління дорожнім рухом з підключенням до систем найважливіших транспортних розв’язок, а також спорудження підземних і надземних переходів для поділу потоків транспорту і пішоходів.

Для міста Черкаси пріоритетним є недопущення зменшення частки електротранспорту в загальному обсязі міських пасажирських перевезень, що дозволить істотно скоротити кількість транспортних засобів малої місткості і значно знизити навантаження на екологічно перенасичені магістралі.Для зменшення шкідливого впливу автомобільного транспорту на довкілля в країнах ЄС з 2008 р. запроваджуються екологічні норми рівня "ЄВРО-5", а в Україні лише з 2007 р. остаточно введено норми "ЄВРО-2". Знизити рівень техногенного навантаження автомобільного транспорту на довкілля можливо шляхом:

 • удосконалення нормативно-правової бази щодо охорони довкілля, енергоефективності та використання альтернативних видів палива на автомобільному транспорті;

 • запровадження сучасних європейських технологій безпечного, екологічно сприятливого та енергоефективного автомобільного транспорту;

 • забезпечення інструментів контролю відповідності встановленим вимогам та технічної бази для функціонування ефективної системи державного регулювання з урахуванням досвіду країн ЄС;

 • поетапного запровадження міжнародних екологічних норм "ЄВРО-3", "ЄВРО-4", "ЄВРО-5" для транспортних засобів і моторних палив;

 • запровадження дієвого та прозорого механізму стимулювання споживання альтернативних моторних палив, зокрема біопалив;

 • посилення державного контролю за якістю паливних і мастильних матеріалів, що використовуються для роботи транспортних засобів;

 • зменшення енергоємності послуг, забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів із оптимізацією структури енергоспоживання та збільшенням частки нетрадиційних видів палива;

 • удосконалення технічного стану автомобільних доріг.

З метою зменшення впливу транспорту на довкілля прийняте рішення Черкаської міської ради від 29.09.2011 №9-165 "Про затвердження Концепції розвитку інфраструктури громадського транспорту міста Черкаси на 2011 – 2015 р.р" пріоритетом якої є розвиток екологічно чистого міського пасажирського транспорту та зменшення кількості автобусів. В умовах конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом передбачено перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування здійснюється автобусами, двигуни яких відповідають нормам Євро-4 щодо викидів в атмосферу шкідливих речовин, загальною пасажиромісткістю не менше 90-та пасажирів. Збільшення пасажиромісткості автобусів передбачено для зменшення їх кількості, що також сприятиме поліпшенню екологічної ситуації у місті.
14 ЗБАЛАНСОВАНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ
14.1 Тенденції та характеристика споживання
Однією з головних передумов переходу до збалансованого розвитку є збалансоване споживання. Основними рисами моделі збалансованого споживання згідно з виділеними раніше критеріями є такі:

 • за характером виробництва - це локальне виробництво, основане на біорегіональному підході;

 • за терміном використання – це довготривалі товари з їхнім подальшим повторним використанням та утилізацією;

 • за якістю - це високоякісні товари;

 • за ідеологією споживання – це ідеологія гуманізму і турботи про довкілля;

 • за розподілом споживчих благ – вимагається впровадити принцип міжпоколіннєвої рівності, що передбачає незначну соціальну нерівність;

 • за загальним обсягом споживання – планується ввести поняття "міри" і "достатності".

Ресурсозбереження припускає комплексний підхід, органічне сполучення технологічних, економічних і соціальних напрямків інтенсифікації використання ресурсів. Це складова загального поняття "екологізація економіки та виробництва".
14.2 Структурна перебудова та екологізація економіки
Екологізація економіки включає: стимулювання ресурсозбереження, пошук принципово нових джерел енергії, маловідхідне виробництво, переробку відходів, а також процес випуску і використання товарної продукції.

Необхідною складовою екологізації економіки є екологізація технологій – впровадження у виробництво і повсякденне життя людей таких виробничих процесів, які при максимальному одержанні високоякісного продукту можуть забезпечити збереження екологічної рівноваги в природному середовищі і не будуть сприяти його забрудненню.

Екологізація включає: ощадливу витрату сировини, комплексне використання природних ресурсів, створення нових технологій, що забезпечують маловідхідне виробництво, замкнуті цикли водообігу, утилізацію відходів. Отже, основними моментами екологізації є:

• ресурсозбереження;

маловідхідне виробництво;

• технології використання й утилізації відходів;

• нові джерела енергії і палива.
14.3 Впровадження елементів "більш чистого виробництва"
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України виступає за впровадження в Україні проектів більш чистого виробництва, адже перехід до таких проектів – це одна зі складових структурних реформ країни. Процес виходу країн з економічної кризи супроводжується пошуком додаткових джерел економічного зростання. Такими додатковими джерелами розвитку можуть бути нові перспективні технології та моделі виробництва, які забезпечуватимуть екологічно-орієнтоване зростання: зменшення споживання ресурсів, підвищення енергоефективності, усунення негативного впливу на довкілля і, відповідно, на умови життя людей.

Зараз Організація економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР), ООН та інші міжнародні організації розглядають питання переходу до "зеленої" економіки як магістральний напрям розвитку. Політика сприяння "зеленому", екологічно-орієнтованому розвитку спрямовується на стимулювання підприємств до економного та ефективного використання ресурсів, що у кінцевому підсумку веде до зменшення їх операційних витрат, збільшення прибутків, а також сприятиме скороченню тіньового сектору економіки, зменшенню забруднення навколишнього середовища.

Наразі у містах України проходять презентації пілотних проектів підприємств – учасників Національної програми "Організація та функціонування програми більш чистого виробництва в Україні", яку впроваджує Національний технічний університет "КПІ" за підтримки Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (далі - ЮНІДО) та координуючої ролі Мінекономрозвитку. Загалом проекти більш чистого виробництва впроваджені на 17 підприємствах малого та середнього бізнесу в різних галузях промисловості у трьох регіонах України.

Для впровадження проектів більш чистого виробництва (далі - БЧВ) ЮНІДО розроблено спеціальну методику проведення технічного і технологічного аудиту підприємства на основі складання балансу матеріальних та енергетичних ресурсів з наступним розробленням технічних рішень, спрямованих на скорочення споживання енергії, ресурсів і води на базі сучасних методів розрахунків і впровадження нових технологій.


14.4 Ефективність використання природних ресурсів
Ефективне використання природних ресурсів (ресурсозбереження) - система засобів, спрямованих на виробництво і реалізацію кінцевих продуктів із мінімальною витратою речовини й енергії на всіх стадіях технологічного процесу.

До складу виробничих ресурсів входять виробничі фонди (накопичені основні й оборотні кошти виробництва), науковий потенціал, трудові (у тому числі інтелектуальні) і природні ресурси, залучені в господарський обіг.

Загальною ознакою виробничих ресурсів є їхня потенційна можливість участі у виробництві, де вони трансформуються в продукцію (конкретні споживчі цінності), а також відносна їхня обмеженість при даному рівні і темпах економічного розвитку.

Взаємозв’язок виробленої продукції з чинниками виробництва виражається в показниках ефективності використання ресурсів - ресурсомісткості продукції або ресурсовіддачі.

Ресурсомісткість розраховується як співвідношення між спожитими ресурсами і виробленою продукцією в речовинній формі або у вигляді робіт і послуг.

При визначенні ресурсомісткості слід також враховувати: територіальну (земельну) ємкість, повітромісткість, енергоємність, трудомісткість, ступінь забруднення навколишнього середовища, розміри порушення екосистеми.

Ресурсовіддача характеризує вихід фізичного обсягу продукції на одиницю використовуваних для виробництва ресурсів (інтегральний ресурс) або їх окремих складових.

Ефективність використання природних ресурсів оцінюється інтенсивністю природокористування, що визначається збільшенням кількості кінцевої корисної продукції на одиницю залученого у виробництво конкретного або інтегрального ресурсу, чи питомими капіталовкладеннями на відтворення цих ресурсів.

Ресурсозбереження припускає зниження витрати усіх видів ресурсів на виробництво одиниці продукції. Його варто розглядати як умову, процес, результат і показник поліпшення використання засобів виробництва і трудових ресурсів на всіх етапах виробничо-господарської діяльності об’єднань і підприємств, а також економічного і соціального розвитку регіонів і народного господарства в цілому.

Ресурсозбереження - багатоаспектна проблема. її вирішення означає збільшення випуску продукції при незмінній або меншій витраті матеріальних ресурсів, зниження її собівартості, зростання прибутку, більш повне використання виробничих потужностей і підвищення продуктивності праці, зменшення капіталовкладень у видобувні галузі, поліпшення екологічної ситуації.

Результатом ресурсозбереження є також вивільнення з народногосподарського обігу первинних матеріальних ресурсів внаслідок їхньої заміни іншими продуктами або відходами виробництва. Ресурсозбереження сприяє не тільки підвищенню ефективності суспільного виробництва, але й запобігає забрудненню навколишнього середовища.
14.5 Оцінка "життєвого циклу виробництва"
Під час визначення змісту оцінки життєвого циклу розглядають:


 • функції продукційної системи (для порівняльного аналізу мають бути ідентифіковані об'єкти порівняння);

 • функціональні елементи продукційної системи;

 • межі продукційної системи;

 • типи впливу та методологію оцінки впливу на навколишнє середовище й подальшого використання результатів;

 • можливі припущення;

 • можливі обмеження;

 • вимоги до якості вихідних даних;

 • необхідність експертизи результатів;

 • вид і форму подання результатів аналізу тощо.

Зміст оцінки життєвого циклу має визначатися функціями досліджуваної системи (рис. 14.1).

Рис. 14.1 Екологічні критерії оцінки життєвого циклу продукції

Екологічні стандарти розробляються та впроваджуються для того, щоб визначити переваги певної категорії продукції чи послуг відносно її впливу на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Екологічний стандарт на продукцію певної категорії є добровільним і встановлює додаткові екологічні вимоги (екологічні критерії) до тих, що встановлені чинним законодавством, яким вона повинна відповідати, з тим щоб було підтверджено її екологічну перевагу.

15 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
15.1 Національна та регіональна екологічна політика України
Головною метою національної екологічної політики є забезпечення конституційного права громадян на безпечне навколишнє середовище. Тому інтеграція екологічної політики в усі напрями діяльності має стати обов’язковою умовою переходу до екологічно збалансованого розвитку держави, коли розвиток країни та регіонів, структура економічного зростання, матеріального виробництва та споживання, а також інших видів діяльності суспільства функціонує в межах здатності природних екосистем відновлюватися, поглинати забруднення та підтримувати життєдіяльність теперішнього та майбутнього поколінь.

У 2012 році робота у сфері охорони навколишнього природного середовища проводилась згідно з політичними пріоритетами, стратегічними напрямами і завданнями щодо реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки.

Пріоритетними напрямками діяльності у 2012 році були:


 • вирішення питання знешкодження невідомих, непридатних, заборонених до використання пестицидів;

 • зменшення рівня забруднення та поліпшення екологічного стану водних об’єктів;

 • зменшення забруднення атмосферного повітря регіону;

 • розширення територій та створення нових об’єктів природно-заповідного фонду;

 • робота з громадськістю.

Для Черкаської області, як і України в цілому, в умовах соціально-економічного розвитку актуальним є розв'язання екологічних проблем на всіх рівнях шляхом відмови від екологічно небезпечних технологій в промисловості та сільському господарстві та застосування заходів по зменшенню їх негативного впливу на навколишнє природне середовище.
15.2 Удосконалення системи управління та нормативно-правового регулювання у сфері охорони довкілля
Протягом 2012 року правова робота була спрямована на забезпечення дотримання принципів законності та верховенства права у всіх сферах діяльності, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів, постійно проводилась правова підготовка працівників з актуальних тем, оперативно доводились до відому зміни у природоохоронному законодавстві.
15.3 Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства
Державною екологічною інспекцією у Черкаській області протягом 2012 року систематично здійснювався контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та покращенням екологічної ситуації на території області.

За звітний період перевірено 2497 об’єктів державного нагляду (контролю) на 1927 суб´єктах господарювання, 58 місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та 516 фізичних осіб. Складено 1992 акти перевірок.

По виявленим порушенням:


 • складено 2607 протоколів, з яких 219 передано для розгляду у судові органи;

 • притягнуто до адміністративної відповідальності 2388 посадових осіб та громадян;

 • накладено штрафів на суму 652 тис. грн., стягнуто штрафів на суму 481 тис. грн. (74 % від суми накладених штрафів).

Пред'явлено 243 претензійні та позовні заяви за збитки, заподіяні внаслідок порушення природоохоронного законодавства, на суму 410 млн. 584 тис. грн.; стягнуто 221 збиток на суму 1 млн.359 тис. грн. (0,33%).

Тимчасово заборонена (зупинена) діяльність 14 суб´єктів господарювання, що працювали з порушенням вимог природоохоронного законодавства.

У результаті припинення незаконної діяльності даних підприємств, зафіксовані:


 • незаконне використання земель або використання земель не за цільовим призначенням (2 випадки);

 • забруднення атмосферного повітря (5 випадків);

 • проведення суцільної рубки лісу (1 випадок);

 • порушення у сфері поводження з відходами (1 випадок);

 • нанесення шкоди водним живим ресурсам (5 випадків).

За рахунок стягнення штрафів за порушення вимог природоохоронного законодавства та екологічних збитків забезпечено надходження коштів:

 • до загального фонду державного бюджету –480,8 тис. грн.;

 • до спеціальних фондів державного та місцевих бюджетів – 1359,2 тис. грн.

Посилений екологічний та радіологічний контроль експортних вантажів завдяки погодженій схемі взаємодії та обов'язковому здійсненню митного оформлення всіх вантажів без винятку тільки після проведення екологічного та радіологічного контролю.

Посилена взаємодія між Державною екологічною інспекцією у Черкаській області та правоохоронними органами. За порушення вимог природоохоронного законодавства за ознаками кримінальних злочинів передано для розгляду в органи прокуратури 36 матеріалів, порушена 1 кримінальна справа.


15.4 Виконання державних цільових екологічних програм
Відповідно до вимог Закону України "Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки" та з метою вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів в області діє обласна програма "Питна вода Черкащини" на 2006-2020 роки, яка затверджена рішенням Черкаської обласної ради № 25-5/ІУ від 02.12.2005.

Організацію виконання програми здійснюють відповідно до своїх повноважень: на регіональному рівні – управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, на місцевому – структурні підрозділи виконавчих органів міських, сільських, селищних рад.

Джерелами фінансування заходів даної програми є кошти державного бюджету, передбачені на реалізацію Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки, Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки, та кошти місцевих бюджетів.

За даними Управління житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації фактичне фінансування заходів програми у 2012 році відповідно до завдань Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки" становило 2859,9 тис. грн., з них: • заходи з охорони джерел питного водопостачання профінансовано на суму 107,0 тис. грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів підприємств;

 • заходи, спрямовані на доведення якості питної води до встановлених нормативів, профінансовано на суму 2714,9 тис. грн. за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та коштів підприємств;

 • заходи з нормативно-правового та науково-технічного забезпечення профінансовано на суму 38,0 тис. грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів підприємств.

На виконання Закону України "Про затвердження загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року" та для зменшення негативного впливу господарської діяльності на стан водних ресурсів, раціонального їх використання та забезпечення екологічної безпеки в області шляхом зниження рівня забруднення поверхневих та підземних вод діє "Обласна екологічна програма "Чистий Дніпро" в розрізі обласної програми "Будуємо нову Черкащину" на період до 2021 року", яка затверджена рішенням Черкаської обласної ради від 22.03.2013 №21-2/VI.

Витрати на проведення заходів, передбачених програмою на період до 2021 року, заплановано проводити за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, інших коштів, не заборонених чинним законодавством

З метою забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів, ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних, економічних і лісорослинних умов, породного складу лісів та їх цільового призначення, збільшення площі лісів та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня лісистості діє Державна цільова програма "Ліси України" на 2010-2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 №977.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів лісокористувачів та інших джерел. Реалізацію заходів даної програми в області здійснює Черкаське обласного управління лісового та мисливського господарства.

Відповідно даних наданих Черкаським обласним управлінням лісового та мисливського господарства в 2012 році в рамках програми "Ліси України" проводилися заходи з: лісовідновлення (1,5 тис. га), створення мінералізованих смуг (1,8 тис. га), догляду за протипожежними розривами та мінералізованими смугами (6,3 тис. км), лісозахисту (2,7 тис. га), захисного лісорозведення
(0,2 тис. га).
Табл. 15.1 Стан виконання заходів Державної програми "Ліси України" в Черкаській області за 2012 р.

Проведені заходи

Фактично виконано у 2012 році

Обсяги

Загальні

витрати


тис. грн

У т.ч. за

Рахунок


Коштів

Державного

Бюджету

тис. грн.Всього по області


1.Лісовідновлення, тис. га

1,5

11273,5

0

2.Створення протипожежних розривів, тис. км.

0

0

0

3.Створення мінералізованих смуг, тис. км.

1,8

72,9

0

4.Догляд за протипожежними розривами та мінералізованими смугами, тис. км

6,3

224,7

0

5.Забезпечення охорони лісів від пожеж, льотних годин

0

0

0

6.Утримання лісової пожежної служби та радіозв'язку, придбання пожежних автомобілів та радіостанцій, здійснення невідкладних протипожежних заходів, тис. грн.

0

2839

0

7.Лісозахисні заходи, тис. га.

2,7

113,8

25

8.Рубки, пов’язані з веденням лісового господарства,

тис. га /тис. куб. м14,9/399,9

23178,8

0

9.Рубки головного користування, тис. куб. м

238,8

98423

0

10.Захисне лісорозведення, тис. га

0,2

900,2

482,8

11. Створення захисних лісонасаджень у високогір'ї Карпатського регіону, тис. га

0

0

0

12.Утримання природно-заповідного фонду, що перебуває у користуванні підприємств та організацій, які належать до сфери управління Держкомлісгоспу, тис. га

0

0

0

13.Лісовпорядні роботи, тис. га

0

121,9

0

14.Проведення моніторингу стану лісів, тис .га

0

0

0

15.Утримання працівників лісового господарства, тис. гр
74077,5

0

16.Керівництво та управління у сфері лісового господарства, чоловік

17

1435,4

1435,4

17.Наукове забезпечення виконання Програми тис. грн., Фундаментальні дослідження

Прикладні розробки

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів


0

0

0

18.Підготовка кадрів для потреб галузі, чоловік

Підготовка бакалаврів та молодших спеціалістів, усього

за державним замовленням

за контрактом0

0

0

19.Ведення мисливського господарства, тис. грн.

0

681,4

0

20.Фінансування заходів, що випливають з Міжнародних зобов’язань, тис. грн.

0

0

0

21.Капітальні вкладення, тис. грн.

0

6259,5

0

Формування екологічної мережі згідно Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки передбачає зміни в структурі земельного фонду області шляхом віднесення частини земель господарського використання до категорій, що підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм різноманіття природних ландшафтів. При формуванні екологічної мережі збільшення її площі може бути здійснено за рахунок наступних заходів:

1. Створення об'єктів природно-заповідного фонду високих категорій заповідання, як основних ядер елементів екомережі (природних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків);

2. Збереження природних ландшафтів на ділянках, що мають історико-культурну цінність;

3. Запровадження особливого режиму використання водоохоронних та прибережних захисних смуг;

4. Створення захисних насаджень та полезахисних лісових смуг, залуження земель;

5. Збереження природних ландшафтів на землях промисловості, транспорту, зв'язку, оборони;

6. Екологічно доцільне збільшення площі лісів.

Згідно договору з Черкаською дослідною станцією звірівництва і мисливствознавства Черкаського інституту агропромислового виробництва УААН виконані роботи щодо розробки першого етапу проекту перспективної регіональної системи екологічної мережі Черкаської області.

В результаті проведених робіт підготовлено текстову частину, визначено структурні елементи екомережі та їх межі, об’єкти перспективні для включення до екомережі, розроблено попередню схематичну карту екомережі області.

Площа земельних угідь – складових національної екомережі у 2012 році становила 728,0 тис. га (34,81 % від площі області), з них: землі природно-заповідного фонду – 63,1 тис. га, сіножаті та пасовища – 143,6 тис. га, землі водного фонду – 135,8 тис. га, ліси – 338,7 тис. га, землі оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення – 0,8 тис. га, відкриті заболочені землі – 30,5 тис. га, відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 15,5 тис. га.

За період з 01.01.2010 по 31.12.2012 Указами Президента України на території області створено два національних природних парки та розширено територію Канівського природного заповідника, рішеннями Черкаської обласної ради оголошено 26 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення загальною площею 445,966 та розширено територію 3 на площу 2260,5834 га.

На сьогодні природно-заповідний фонд області нараховує 522 території та об’єкти природно-заповідного фонду загальною площею 74,3 тис. га, з них: 22 загальнодержавного та 500 місцевого значення.

Серед них: Канівський природний заповідник, національні природні парки "Білоозерський" та "Нижньосульський", дендрологічний парк "Софіївка", Черкаський зоологічний парк, регіональний ландшафтний парк "Трахтемирів", 222 заказника, 190 пам’яток природи, 52 парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, 52 заповідні урочища.Каталог: docs
docs -> Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
docs -> Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Міністерство соціальної політики УкраїниДоповідьпро виконання Конвенції оонпро ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в УкраїніВосьма періодична доповідь
docs -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни
docs -> Кафедра виховної
docs -> Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН 5 008-01
docs -> Закону України від 22. 03. 2001 №2333-ііі «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів»
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Формування естетичного образу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка