Департамент екології та природних ресурсівСкачати 11.49 Mb.
Сторінка22/28
Дата конвертації05.05.2016
Розмір11.49 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28

11.2.2 Використання пестицидів
Пестициди – токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб.

На площі сільськогосподарських угідь, де застосовуються пестициди, існує ряд проблем, пов’язаних з охороною навколишнього середовища, виробництвом і реалізацією сільськогосподарської продукції гарантованої якості, здоров’ям населення. Застосування пестицидів є непростою справою та вимагає додержання спеціальних вимог при проведенні робіт.

В нинішній час найбільше порушень фіксується при застосуванні пестицидів дрібними фермерськими господарствами, приватними особами, котрі, не маючи достатніх агрономічних знань та матеріального оснащення, можуть безконтрольно використовувати пестициди й агрохімікати.

Небезпека використання пестицидів пов’язана з їх високою токсичністю, широким спектром дії і міграції. Вони є досить небезпечними для навколишнього природного середовища та здоров'я людини, оскільки мають здатність накопичуватися в живих організмах і передаватися по ланцюгу живлення. Особливість пестицидів, порівняно з іншими хімічними речовинами полягає у неминучості їх циркуляції в біосфері протягом тривалого часу.

Застосування засобів захисту рослин наведено в таблиці 11.2.
Табл. 11.2 Застосування засобів захисту рослин

2000

2008

2009

2010

2011

2012

Витрати засобів захисту рослин, тис. т

0,58

1,68

1,53

1,91

2,454

2445,5

Площа, на якій застосовувалися засоби захисту рослин, тис. га

545,9

2079,8

2184

2256,9

2669,1

2929,0

Кількість внесених пестицидів на 1 га, кг

0,5

1,3

1,2

0,85

1,09

1,9


11.2.3 Екологічні аспекти зрошення та осушення земель
За даними Черкаського обласного управління водних ресурсів станом на 01.01.2013 площа меліорованих земель в області складає 118,9 тис. га, з них: 63,2 тис. га зрошуваних та 55,7 тис. га осушуваних земель.

З метою дотримання екологічно обґрунтованого режиму використання меліорованих земель Черкаським обласним управління водних ресурсів проводиться кислотна і сольова зйомка зазначених земель, моніторинг їх стану та прилеглих до них територій.

У 2012 році на площі меліорованих земель 7,746 тис. га проведена кислотна зйомка. За результатами якої на 5,694 тис. га виявлено лужні землі та на 1,205 тис. га осушених земель – кислі ґрунти.

У 2012 році взято 115 проб, проведено обстеження на площі 19,0 тис. га. Станом на 01.01.2013 площа земель із задовільним та сприятливим меліоративним станом по засоленню та солонцюватості відповідно становить 1,491 тис. га та 61,578 тис. га. Площі із незадовільним меліоративним станом відсутні.

Крім того, у 2012 році по 15 джерелам зрошення Черкаським регіональним управлінням водних ресурсів проведено відбір та аналіз проб води на придатність її для зрошення. За результатами аналізів на площі 4,812 тис. га зрошуваних земель можливий полив водою І класу, на площі 11,878 тис. га зрошуваних земель – водами ІІ класу. Води, непридатної для зрошення, не виявлено.

На осушених землях Черкаським обласним управління водних ресурсів проводяться спостереження за рівнями ґрунтових вод. У 2012 році було проведено 7745 замірів на режимно-спостережній мережі. За результатами спостережень площа земель з незадовільним меліоративним станом становить 11,265 тис. га, в т. ч. близькі рівні ґрунтових вод на площі 0,134 тис. га, пізні строки відведення – 11,131 тис. га.


11.2.4 Тенденції в тваринництві
За даними Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації за 2012 рік всіма категоріями господарств виробництво молока склало 498,5 тис. тонн, що на 34,6 тис. тонн (7,4%) більше минулорічного показника.

Чисельність поголів'я великої рогатої худоби (далі – ВРХ) збільшилася на 7,1 тис. голів (3,5%), корів – на 0,8 тис. голів (0,9%), свиней – на 15,6 тис. голів (3,5%) та складає ВРХ – 211 тис. голів, корів – 94,3 тис. голів, свиней – 459,9 тис. голів.

Приріст чисельності поголів'я худоби та птиці у всіх категоріях господарств створює передумови до подальшого нарощування виробництва м'яса.

Допущено зменшення з реалізації на забій худоби та птиці в живій вазі у всіх категоріях господарств на 9,9 тис. тонн. Основною причиною зменшення реалізації на забій худоби та птиці є скорочення реалізації на забій сільськогосподарськими підприємствами великої рогатої худоби в живій вазі на 2,1 тис. тонн, свиней – на 1,7 тис. тонн, птиці – на 3,2 тис. тонн.


11.3 Органічне сільське господарство
Одне з найбільших багатств Черкащини – родючі землі. Проте, родючість ґрунтів – величина не постійна, і вона швидко змінюється під впливом природних факторів і культури землеробства. Родючість ґрунтів впливає на ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та її собівартість, має велике природоохоронне значення. Збереження родючості ґрунтів є основою вирішення завдань продовольчої безпеки і має виключно важливе значення для подальшого існування України як держави.

Упродовж 1965-1990 рр. в Черкаській області завдяки курсу сільськогосподарського виробництва на всебічну інтенсифікацію був створений високий потенціал родючості ґрунтів, а зростання загальної культури землеробства, впровадження новітніх технологій гарантувало одержання високих урожаїв якісної продукції. На кінець 90-х років на кожен гектар в середньому вносили по 178 кг поживних речовин мінеральних та до 11 тонн органічних добрив (гною), щорічно вапнувалось близько 120 тис. га кислих ґрунтів. Все це сприяло значному поліпшенню агрохімічних та агрофізичних властивостей ґрунту.

Послідуючі реформи в аграрному секторі України (зміна форм власності на землю та господарювання) негативно позначилися на родючості ґрунтів. Було призупинено дію програм підвищення родючості ґрунтів, різко зменшилось внесення органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів, порушились сівозміни, спростилась агротехніка, зросла забур'яненість полів. В 2000 р. внесення мінеральних добрив зменшилось до 21,2 тис. тонн поживних речовин, або до 21 кг/га, органічних відповідно до 2544 тис. тонн (2,5 т/га). За останні 8 років середньозважений вміст гумусу в ґрунтах області в порівнянні з 1994 р. знизився з 3,24% до 3,21 %. Така ж тенденція зберігається з основними елементами живлення рослин – фосфором і калієм. Середньозважений вміст рухомого фосфору в ґрунтах області зменшився зі 142,4 мг на 1 кг ґрунту до 116,9 мг/кг ґрунту, а калію зі 106,1 до 99,9 мг/кг ґрунту.

Внаслідок скорочення державних витрат на хімічну меліорацію в Черкаській області різко збільшилась площа кислих ґрунтів. У 2007 році вона становила 298,8 тис. га, або 32,6% обстеженої площі, проти 165,8 тис. га (14,1%) в 1992 році.

Важливою проблемою землеробства Черкащини є використання в сільськогосподарському виробництві еродованих земель. Частина території області, що розміщена на Придніпровській височині, має значний базис ерозії, що зумовило наявність у рільних землях змитих ґрунтів близько 300 тис. га (26%); з них: сильнозмитих – 23 тис. га, середньозмитих – 69 тис. га, слабозмитих – 202 тис. га.

Таким чином, врожаї останнього десятиліття – це результат вичерпування природної родючості і, особливо, збіднення потенційної її частини, яка формувалась протягом 1965-1990 років.

Для компенсації втрат гумусу необхідно кожного року вносити не менше 10 т/га органічних добрив, що є неможливим через різке скорочення поголівя худоби. Проведені розрахунки свідчать, що навіть за рівня врожайності 2001-2005 років можливо внести 2662,4 тис. тонн нетоварної частини врожаю (з врахуванням вилучення, переважно соломи, для господарських потреб). Внесена побічна продукція є рівноцінною внесенню 11807,2 тис. тонн гною
(9,8 т/га) і забезпечить утворення 637,5 тис. тонн гумусу. При цьому додаткова потреба в мінеральних азотних добривах для компенсації азотної недостачі становитиме 22,3 тис. тонн. Крім того, необхідні високопродуктивні агрегати для подрібнення і якісного зароблення соломи та стебел кукурудзи.

Тому в області розроблена та діє Програма з охорони і підвищення родючості ґрунтів області до 2015 року. Реалізація Програми дозволить підвищити врожайність сільськогосподарських культур в середньому на 25-40 %, що створить умови для стійкого забезпечення продуктами харчування і сталого економічного розвитку в регіоні.12. енергетика та її вплив на довкілля
12.1. Структура виробництва та використання енергії
Енергетика є одним із основних забруднювачів повітряного басейну викидами, які виділяються в атмосферне повітря від роботи паливовикористовуючого обладнання.

За 2012 рік підприємствами і організаціями Черкаської області використано 3708,2 тис. т паливно-енергетичних ресурсів (у перерахунку на умовне паливо), що на 536,7 тис. т (12,6%) менше, ніж за 2011р.

В Черкаській області у 2012 році вироблено електричної енергії 1,872 млрд кВт год., у. т. ч.:


 • Канівською ГЕС – 960,3 млн.кВт год.;

 • Черкаською ТЕЦ – 850,35 млн.кВт год.;

 • Малими ГЕС – 15,05 млн.кВт год.;

 • Когенераційною установкою КП "Черкаситеплокомуненерго" – 7,72 млн.кВт год.

 • ТЕЦ ТОВ "Смілаенергопромтранс" – 7,24 млн.кВт год.;

 • Когенераційною установкою ПОСП "Уманський тепличний комбінат" – 31,11 млн.кВт год.

За 2012 рік спожито 3,5789 млрд.кВт год. електричної енергії, у т.ч.:

 • промисловістю – 1381,4 млн. кВт год.;

 • населенням – 943,5 млн. кВт год.;

 • теплопостачальними підприємствами – 121,2 млн. кВт год.;

 • іншими непромисловими підприємствами – 308,1 млн. кВт год.;

 • виробничими с/г споживачами – 194,5 млн. кВт год.;

 • бюджетні установи і організації – 142,8 млн. кВт год.

Динаміка використання паливно-енергетичних ресурсів надана в таблиці 12.1.


Табл. 12.1 Динаміка використання паливно-енергетичних ресурсів

2000

2009

2010

2011

2012

Споживання паливно-енергетичних ресурсів на енергетичні цілі, тис. т у.п.

2365,2

1896,9

4020,5

4244,9

3708,2

Темп зміни, % до обсягу 2000 р.

-

80,2

98,1

103,6

90,5

Споживання електроенергії млн. кВт.г

1979,2

1681,9

1945,7

2057,5

1913,5

Темп зміни, % до обсягу 2000 р.

-

85,0

98,3

104,0

96,7

Споживання палива, тис.т у.п.

1722,0

1350,3

2741,7

2920,3

2528,3

Темп зміни, % до обсягу 2000 р.

-

78,4

99,5

106,0

91,7

12.2. Ефективність енергоспоживання та енергозбереження
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (кам'яне вугілля, газ природний, бензин моторний, газойль, мазут топковий, дрова для опалення) на виробничі та комунально-побутові потреби визначається як сума даних підприємств в цілому по регіону та за напрямками споживання: на перетворення в інші види палива та енергії, на неенергетичні цілі (як сировина, матеріал), кінцеве споживання, незалежно від джерел їх надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи надійшли як давальницька сировина).

Використання основних видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за видами економічної діяльності у 2012 році наведене в таблиці 12.2.


Табл. 12.2 Використання основних видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за видами економічної діяльності у 2012 році

Витрачено т

умовного палива

Витрати палива в натуральному вимірі

вугілля кам’яне,
т

газ природний,
тис.м.куб

бензин моторний,
т

газойлі (паливо дизельне),

т

Всього

2666608,2

470132,5

1714236,3

35482,8

151963,5

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

243144,8

1755,6

72359,7

15867,6

88678,0

Промисловість

2166716,5

438119,2

1531711,1

6717,5

17146,4

Добувна

17411,2

46,3

10703,3

144,2

2493,0

Переробна

1495307,3

19376,8

1236574,4

4546,9

13260,6

У тому числі металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

1838,9

3,8

845,5

125,2

427,3

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів

-

-

-

-

-

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

107152,8

3126,1

74407,2

2214,0

8806,8

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

653998,0

418696,1

284433,4

2026,4

1392,8

Будівництво

26027,7

2371,6

1407,9

1838,1

5564,7

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

15261,6

184,7

3984,9

2699,0

4094,4

Діяльність транспорту та зв’язку

141529,1

2262,9

72554,1

2845,0

34270,4

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4216,5

38,7

1502,6

807,8

723,1

Державне управління

44322,5

19699,1

19065,8

2192,0

555,1

Освіта

8943,0

3801,3

4002,7

520,4

214,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

12379,8

1810,7

6302,3

1078,7

198,4

Інші види діяльності

4066,7

88,7

1345,2

916,7

518,2

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 891-р "Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" та постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки", розроблена Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2015 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 29.04.2011 № 5-2/VI. Програма погоджена Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України.

Основні заходи регіональної програми підвищення енергоефективності є:


 1. Встановлення приладів обліку теплової енергії в будівлях.

 2. Утеплення будівель та реконструкції покрівлі.

 3. Заміни ламп розжарювання на енергозберігаючі.

 4. Заміна вікон на метало пластикові.

 5. Впровадження теплоаккумуляційного обігріву.

 6. Встановлення вітростанцій парусного типу та інші заходи.

Регіональна програма спрямована на підвищення рівня енергоефективності суспільного виробництва шляхом зниження енергоємності валового регіонального продукту. Це відбудеться за рахунок оптимізації паливно-енергетичного балансу області, зменшення обсягів споживання природного газу, та заміщення його альтернативними видами палива, зниження енергоємності виробництва, впровадження енергоефективних технологій та обладнання.

Відповідно до цієї програми у 2012 році виконано 226 енергоефективних заходів, загальна вартість яких становить більше 22,97 млн. грн., зекономлено 1,16 тис. т. умовного палива (або 1 млн. м3 газу).


12.3. Вплив енергетичної галузі на довкілля
Характерною особливістю впливу діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу на навколишнє середовище поряд з їх сталістю і все зростаючою інтенсивністю є багатоплановість – одночасний вплив на різні компоненти навколишнього середовища, і масштабність – прояв не тільки у локальному і регіональному, а й у глобальному масштабі. Небезпечним проявом такої глобальної дії є поступове загальнопланетарне зменшення прозорості атмосфери за рахунок зростаючого надходження у неї твердих та рідких аерозолів, ослаблення озонового шару, обумовлене в значній мірі викидами парникових газів, що може стати причиною глобального потепління і багатьох обумовлених ним катастрофічних кліматичних та інших негативних наслідків.

Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами паливно-енергетичного комплексу у 2012 році наведені в таблиці 12.3. На сьогоднішній день, енергетична галузь залишається одним із найбільших забруднювачів навколишнього середовища в Україні.

У 50-70 роках минулого сторіччя на річках області працювало 16 малих гідроелектростанцій, 12 з них були власністю колективних сільськогосподарських підприємств і знаходились в оренді у ПАТ "Черкасиобленерго", та 4 були у нього на балансі. З розвитком у державі "великої" електроенергетики та через вироблення амортизаційного ресурсу обладнання і його фізичного зносу малі ГЕС, крім Корсунь-Шевченківської і Стеблівської, припинили свою роботу та були списані. Гідроспоруди і будівлі колгоспних станцій були повернуті власникам.

Роботи з реконструкції і відновлення гідроелектростанцій на малих річках області були розпочаті з прийняттям Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, та обласної Програми енергозбереження, затвердженої рішенням обласної ради від 30.11.2001 № 22-24, одним із розділів якої була реабілітація малих ГЕС. Головним виконавцем по відновленню малих ГЕС стала Зовнішньоекономічна асоціація "Новосвіт" (м. Вінниця) та її Черкаська філія.

Відновлення роботи ГЕС дало можливість забезпечити стале постачання питної води місту Корсунь-Шевченківський та відвернути загрозу екологічної та техногенної небезпеки підтоплення населених пунктів на річках Рось, Гнилий та Гірський Тікич.
Табл. 12.3 Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами паливно-енергетичного комплексу у 2012 році

Кількість підприємств

Обсяги викидів,

тис. т


Обсяг викидів на одиницю реалізованої продукції, кг/грн

Темп зміни, % порівняно з 2010 роком

обсягів
викидів

викиди на одиницю продукції,

Усього стаціонарними джерелами

434

69,4

-

111,5

-

-в тому числі за видами діяльності:
Сільськогсподарське господарство, мисливство та лісове господарство

158

25,4

-

118,8

-

Добувна промисловість

12

1,4

-

87,8

-

Переробна промисловість

128

8,8

-

76,1

-

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

27

30,3

-

134,0

-

Будівництво

25

0,2

-

58,9

-

Діяльність транспорту та зв'язку

22

1,2

-

45,3

-

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

38

0,4

-

83,0

-

Державне управління

4

0,0

-

98,7
Інші

20

1,7

-

100,0

-

Динаміка споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти надана в таблиці 12.4.Табл. 12.4 Динаміка споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

2000 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р

2012 р

Всього по Україні млн. т. умовного палива /область, у %

2,0

2,0

1,8

1,9

2,0

142,5/1,9

Вугілля кам’яне/ область, у %

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

Газ природний, млрд. м³ / область, у %

3,7

3,9

5,1

5,1

5,1

4,8

Бензин моторний / область, у %

3,0

3,1

3,8

3,7

3,7

3,7

Газойлі (паливо дизельне) / область, у %

3,1

3,0

3,3

3,4

3,7

3,4

Мазути топкові важкі / область, у %

3,4

0,06

0,04

0,1

0,1

0,1Каталог: docs
docs -> Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
docs -> Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Міністерство соціальної політики УкраїниДоповідьпро виконання Конвенції оонпро ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в УкраїніВосьма періодична доповідь
docs -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни
docs -> Кафедра виховної
docs -> Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН 5 008-01
docs -> Закону України від 22. 03. 2001 №2333-ііі «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів»
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Формування естетичного образу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка