Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України І знаходяться за її межами станом на 1Скачати 200.62 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір200.62 Kb.

Код платника

податків в ДФС _________­­­­__________ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 грудня 1995 р. N 207

ДЕКЛАРАЦІЯ

про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
станом на
1 жовтня 2015 року

I. Загальні відомості

1. Повна назва резидента __Товариство з обмеженою відповідальністю «Сонячне сяйво»_____________

_____________________________________________________________________________________________________________

2. Адреса резидента _____вул. Торгова, буд. 54, м. Львів______________

_____________________________________________________________________________________________________________

3. Код ЄДРПОУ резидента __00345678________________________________________________________________________

4. Повна назва та адреса уповноваженого банку України, в якому резидентом відкрито рахунок в національній валюті України, номер цього рахунку _______ Публічне акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", № р/р 26003697528146_________________________________________________________________________________

5. Повна назва та адреса уповноважених банків України, в яких резидентом відкрито валютні рахунки, коди валют цих рахунків, їх номери __ Публічне акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", код валюти 840, № р/р 26009876543210__________________________________________________________

6. Назви, країни та адреси іноземних банків, у яких резидентом відкрито рахунки, коди валют цих рахунків, їх номери (всі зазначені реквізити вказати англійською та українською мовами) ______________-______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
II. Фінансові вкладення

N
з/п

Знаходиться (перераховано)
в іноземній валюті

Країна

Об'єкт вкладення (назва та адреса підприємства, банку тощо)

Код валюти

Сума у валюті

Сума в націо-
нальній валюті*

Дата, N плат. док.**

Дата, N ліцензії НБУ***
1

2

3

4

5

6

7

8

1

На рахунках, відкритих в іноземних банках:

-2

Депозити та вклади в іноземні банки:

-3

До статутних фондів іноземних (у т. ч. спільних) підприємств за кордоном:
- % частки у статутному фонді:

-4

До статутних фондів дочірніх підприємств за кордоном:

-5

На рахунки філій (представництв) за кордоном:

-6

До статутних фондів іноземних (спільних) банків:
- % частки у статутному фонді:

-7

На придбання іноземних державних цінних паперів:

-8

На придбання цінних паперів іноземних банків:
- кількість акцій та їх вид:

-9

На придбання цінних паперів іноземних підприємств:
- кількість акцій та їх вид:

-10

На придбання цінних іноземних страхових полісів:
- кількість полісів та їх вид:

-11

На придбання нерухомого майна:

-12

На придбання прав інтелектуальної (промислової) власності:

-13

Сума коштів, перерахованих за кордон та виставлених векселів по імпортних контрактах, по яких на звітну дату перевищено встановлені законодавством тер­міни здійснення цих контрактів:

-14

Перераховано на інші цілі (пояснити, на які саме):

-____________
* по курсу НБУ на звітну дату;

** копії платіжних документів обов'язково додаються до декларації;*** по вкладеннях після 1 березня 1993 року.
III. Майно та товари за кордоном

N з/п

Підстави перебування майна за кордоном (внесено)

Країна

Об'єкт вкладення (назва та адреса підприємства, банку тощо)

Перелік майна

Вартість у валюті

Вартість у національній валюті*

Дата митного оформлення, N МВД**

Дата, N ліцензії МЗЕЗіТ***
1

2

3

4

5

6

7

8

1

До статутних фондів іноземних (у т. ч. спільних) підприємств:
- % частки у статутному фонді:

-2

До статутних фондів дочірніх підприємств за кордоном:

-3

До філій (представництв) за кордоном:

-4

До статутних фондів іноземних (у т. ч. спільних) банків:
- % частки у статутному фонді:

-5

Товари (роботи, послуги), що експортовані резидентом за межі України з оплатою в іноземній валюті і за які на звітну дату не надійшли в установлені законо­давством терміни валютні кошти на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку:

-6

Товари (роботи, послуги), що експортовані резидентом за межі України за бартерними угодами і за які на звітну дату не надійшла в установлені законодавством термі­ни імпортна частина бартерної угоди:

-7

Товари (роботи, послуги), що вивезені резидентом за межі України як давальницька сировина і за які на звітну дату не надійшли в установлені законодавством тер­міни готова продукція або валютні кошти на валютний рахунок ре­зидента в уповноваженому банку:
- довідково: контрактна вартість неотриманої готової продукції або за яку не надійшли валютні кошти на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку:

-8

Інше майно за кордоном (пояснити, на яких підставах):
у тому числі нерухоме майно:

-


____________


* по курсу НБУ на звітну дату;

** копії ВМД обов'язково додаються до декларації;

*** по вкладеннях після 2 жовтня 1995 року.

IV. Доходи (дивіденди) в іноземній валюті, одержані за межами України

1. Джерело отримання доходів (дивідендів), його повна назва, країна та адреса (всі зазначені реквізити вказати англійською та українською мовами) __________---____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. Нараховано доходів (дивідендів), код валюти, сума (по кожному коду окремо) ______---_________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3. Сплачено податків та інших зборів, передбачених законодавством іноземної держави, код валюти, сума (по кожному коду окремо) ________---________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
4. Одержано доходів (дивідендів), код валюти, сума (по кожному коду окремо) ___---______________

_________________________________________________________________________________________

- з них перераховано на валютні рахунки в уповноваженому банку України, код валюти, сума (по кожному коду окремо) _______---_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

- з них перераховано на рахунки в іноземних банках, код валюти, сума (по кожному коду окремо)

______________________________________---____________________________________________

_________________________________________________________________________________________


Примітка:

за наявності доходів (дивідендів) в іноземній валюті, одержаних від інвестиційної діяльності за межами України, до цієї декларації обов'язково додаються легалізовані та перекладені українською мовою (з нотаріальним засвідченням) копії наступних документів:

а) аудиторського висновку про фінансову діяльність іноземного (спільного) підприємства за кордоном;

б) рішення засновників іноземного (спільного) підприємства за кордоном про розподіл прибутків (дивідендів);

в) довідка податкової служби країни, де отримано доходи (дивіденди) в іноземній валюті про суму сплачених податків та інших зборів, передбачених законодавством цієї країни.
V. Інформаційні відомості

1.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг Чотириста сімдесят дві тисячі двісті тридцять доларів США___________________________________________________________________________________

1.2. Виручка в іноземній валюті, отримана від експорту товарів, робіт, послуг Чотириста сімдесят дві тисячі двісті тридцять доларів США __________________________________________________________

1.3. У т. ч. з порушенням встановлених законодавством термінів _______---_______________________

_________________________________________________________________________________________

2.1. Сума коштів, перерахованих за кордон та виставлених і не погашених векселів по імпортних контрактах ______----___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг _______---_________________________________

_________________________________________________________________________________________

2.3. У т. ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ___---________________________

_________________________________________________________________________________________

3.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг на виконання бартерних контрактів ____---_______

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг на виконання бартерних контрактів ______---____

_________________________________________________________________________________________

3.3. У т. ч. з порушенням встановлених законодавством термінів _____---_____________________

_________________________________________________________________________________________

4.1. Вартість давальницької сировини, що вивезена резидентом за межі України _____---_____________

_________________________________________________________________________________________

4.2. Сума коштів, перерахованих за кордон в оплату за переробку давальницької сировини

___---__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4.3. Контрактна вартість готової продукції, що має бути вироблена з давальницької сировини резидента: ____---_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4.4. Вартість готової продукції, що вироблена з давальницької сировини та надійшла в Україну, або валютні кошти, що надійшли на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку від продажу готової продукції за кордоном: ___---_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
4.5. У т. ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ____---__________________________

_________________________________________________________________________________________Примітка: показники V розділу декларації заповнюються зростаючим підсумком з початку року.
Всі суми в декларації заповнюються цифрами та прописом!
Відомості, що містяться у цій декларації, є вичерпними і достовірними за станом на

"_01_" _жовтня_ 2015_ р.


Особам, які підписали і засвідчили печаткою цю декларацію, відомо, що ухилення від встановленого порядку декларування, несвоєчасне подання, приховування або перекручення відомостей про валютні цінності та майно, які належать резидентам України і фактично перебувають за межами України, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.


Керівник підприємства

_________________________
(підпис)

_____Калач С.П.___
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_________________________
(підпис)

________Панкова Г.І.______
(прізвище та ініціали)


М. П.

"_05_" _жовтня_ _2015_ року
Каталог: data -> files
files -> Виконання Плану роботи дпі у м. Червонограді гу міндоходів у Львівській області
files -> С. В. Осауленко „ " грудня 2013 року затверджую начальник гу міндоходів в Одеській області О. В. Чернобай „ " грудня 2013 року План роботи
files -> Звіт Проект Вишгородської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Київській області про виконання плану роботи на 2013 рік Вступ
files -> План роботи Саратської об’єднаної державної податкової інспекції гу міндоходів в Одеській області
files -> Виконання Плану роботи Державної податкової інспекції у м. Червонограді Головного управління Міндоходів у Львівській області на друге півріччя 2014 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
files -> О. Ю. Александрочкін „ " грудня 2013 року затверджую начальник гу міндоходів в Одеській області О. В. Чернобай „ " грудня 2013 року План роботи
files -> Назва цоп (інспекції) гу дфс у Дніпропетровській області
files -> Програма фахового випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 «менеджмент»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка