Дайте розширене поняття ринку стоматологічних послугСкачати 21.43 Kb.
Дата конвертації30.03.2020
Розмір21.43 Kb.
 Дайте розширене поняття ринку стоматологічних послуг

Сукупність необхідних, достатніх, сумлінних, доцільних професійних дій медичного працівника (виконавця, виробника послуг), спрямованих на задоволення потреб пацієнта, залежно від ринкової функції буде називатися послугою або допомогою. Вищевказані дії, здійснені на замовлення споживача і обміняні на будь-який еквівалент (гроші, бартер тощо) будуть називатися послугами.

Отже можемо говорити, що стоматологічна послуга це – захід або комплекс заходів, проведених при захворюваннях або при безпосередній загрозі їхнього розвитку, спрямованих на попередження захворювання і відновлення здоров'я, що мають самостійне, закінчене значення і визначену вартість.

Медична послуга виступає як специфічний товар, що має наступні відмінні властивості:

 відсутність фізичних параметрів (пацієнт, що прийшов на прийом до лікаря, не може отримати кілограм діагнозу чи метр обстеження тощо);

 невіддільність від виробника (пацієнт, що записався до визначеного лікаря, одержить уже не ту послугу, якщо потрапить через відсутність цього лікаря до іншого);

 незбережність – медичну послугу не можна отримати з запасом;

 мінливість якості (ту саму медичну послугу лікарі різної кваліфікації роблять по-різному, і навіть той самий лікар може допомогти пацієнтові по різному залежно від свого стану, настрою, біологічної сумісності з пацієнтом тощо);

 попит на медичну послугу не завжди пропорційний її якості;

Охарактеризуйте головні функції сфери підприємницької діяльності в стоматології

До функцій стоматологічного підприємництва відносяться:

o новаторська - сприяння процесу продукування нових технічних, організаційних та управлінських ідей, проведення науково-дослідних робіт та розробок, впровадження в стоматологічну практику інноваційних методів діагностики, лікування та профілактики;

o господарська - ефективне використання трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів;

o організаційна - впровадження нових методів і форм організації стоматологічної практики, нових форм матеріальної та моральної мотивації персоналу; ефективне упорядкування відносин (повноваження, відповідальність, делегування) і структур на різних підсистемах лікувально-профілактичного закладу, ефективне контролювання якості медичного обслуговування;

o соціальна - проведення профілактичної, діагностичної та лікувальної роботи, науково-дослідних розробок, з метою поліпшення громадського здоров'я;

o особистіша - самореалізація підприємця, відчуття незалежності в організації проведення стоматологічної практики, отримання задоволення від самої роботи та її результатів.

- аналіз навколишнього середовища і ринкові дослідження

- аналіз виробничих можливостей стоматологічної установи і формування збутової політики, аналіз споживачів (пацієнтів)

- планування комплексу послуг, планування системи тарифів і цін

- формування попиту і стимулювання збуту, формування структур маркетингових служб установ охорони здоров'я

- контроль діяльності установ охорони здоров'я в умовах ринку стоматологічних послуг і оцінка її ефективностіПроведіть диференціацію методів дослідження ринку стоматологічний послуг залежно від конкретної ситуації

Методи дослідження ринку стоматологічних послуг слід розглядати через призму ринку споживачів (пацієнтів) та виробників (лікарів). До основних методів дослідження цього ринку відносяться:

 епідеміологічні методи

 соціологічні

 ретроградні моделі

 прогнозні моделі

 кон’юнктурні методи

З допомогою епідеміологічних методів дослідження ринку споживачів стоматологічних послуг визначатимуться: рівні та поширення захворюваності, структура захворюваності.

З допомогою епідеміологічних методів дослідження ринку виробників стоматологічних послуг визначатимуться:

 кількість лікарів за профілем,

 інвентаризація лікувально-профілактичних закладів,

 інвентаризація спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів,

 рівні технологій,

 аналіз забезпеченості обладнанням та апаратурою.

До соціологічних методів дослідження ринку споживачів стоматологічних послуг відносяться:

 анкетний метод,

 інтерв’ювання,

 аналіз звертальності.

До соціологічних методів дослідження ринку виробників стоматологічних послуг належать:

 аналіз бази лікувально-профілактичних закладів,

 аналіз структури стоматологічної бази

 анкетний метод

 інтерв’ювання.

З допомогою ретроградних та прогнозних методів дослідження ринку споживачів стоматологічних послуг визначатимуться:

 аналіз захворюваності за ряд років,

 визначення тенденції динаміки захворюваності.

З допомогою ретроградних та прогнозних методів дослідження ринку виробників стоматологічних послуг визначатимуться:

 аналіз динаміки чисельності медичного персоналу,

 аналіз складу медичного персоналу,

 аналіз показників забезпеченості медичним персоналом ЛПЗКонтент-аналіз — це якісно-кількісний метод вивчення документів, який характеризується об'єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів. Предметом контент-аналізу можуть бути як проблеми соціальної дійсності, котрі висловлюються чи навпаки приховуються у документах, так і внутрішні закономірності самого об'єкта дослідження. Популярність контент-аналізу ґрунтується на тому, що цей метод дозволяє виміряти людську поведінку (якщо вважати, що вербальна поведінка є її формою). На відміну від опитувань контент-аналіз вимірює не те, що люди говорять, що зробили чи зроблять, а те що вони справді зробили. Може використовуватися як основний метод дослідження (наприклад, контент-аналіз тексту при дослідженні політичної спрямованості газети), в поєднанні з іншими методами (наприклад, в дослідженні ефективності функціонування засобів масової інформації), допоміжний або контрольний (наприклад, при класифікації відповідей на відкриті запитання анкет).

Виділяють два основних типи контент-аналізу: кількісний і якісний. Якщо кількісний аналіз націлений на виявлення частоти окремих тем, слів або символів, що містяться у тексті, то якісний аналіз пов'язаний з фіксуванням нетривіальних висловлювань, мовних інтонацій з розумінням цінності змісту повідомлення

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка