Цикл наукових праць «зоологічне різноманіття дніпропетровської області та його охорона»Скачати 151.09 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір151.09 Kb.
ТипРеферат
Міністерство освіти і науки України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Цикл наукових праць

«ЗООЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ОХОРОНА»

1. ПАХОМОВ Олександр Євгенійович, декан факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, д. б. н., професор

2. БУЛАХОВ Валентин Леонтійович, к. б. н., професор

3. ГОЛОБОРОДЬКО Кирило Костянтинович, доцент кафедри зоології та екології факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, к. б. н., доцент

4. ГАССО Віктор Якович, доцент кафедри зоології та екології факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, к. б. н., доцент

5. ПОНОМАРЕНКО Олександр Леонідович, доцент кафедри зоології та екології факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, к. б. н., доцент

6. НОВІЦЬКИЙ Роман Олександрович, доцент кафедри зоології та екології факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, к. б. н., доцент

7. КУНАХ Ольга Миколаївна, доцент кафедри зоології та екології факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, к. б. н., доцент.


РЕФЕРАТ
Дніпропетровськ - 2014

В сучасному житті вживання термінів «екологія» та «біорізноманіття» відображає усвідомлення відповідальності за долю людини та природи. Як відлуння цього усвідомлення виникло й поняття «сталий розвиток». Воно обумовлює розуміння міжнародною спільнотою того факту, що нині глобальні зміни у біосфері досягли масштабів, при яких втручання людини у біогеоценотичні та біосферні процеси не може бути залишене поза увагою.

Глобальні зміни – інтегральний наслідок порушення цих процесів у окремих точках і регіонах планети. Тому наукове вирішення екологічних проблем необхідно розпочинати з регіонів, що перебувають у кризовому стані, який виникає через утворення нового потужного екологічного чинника – антропогенного.

Як відомо, територія України й Дніпропетровської області зокрема, належать до найбільш засвоєних людиною. Ще наприкінці ХІХ ст. в області майже зник цілинний степ і ліси. Значний негативний вплив мають зарегульованість стоку річок, забруднення біоти отрутохімікатами агрокомплексу, а також фактор надмірної експлуатації певних видів тварин.

У таких напружених екологічних умовах опинилася Дніпропетровська область – один з найбільш багатих видами регіонів України. Тут зареєстровано близько 60% фауни та 40% флори держави.

Необхідність пізнання біорізноманіття Дніпропетровщини стала нагальною потребою. Сьогодні біологічне різноманіття оцінюється як один із важливих екологічних інструментів у проявленні функцій природних систем. Усі зміни, які відбуваються у природних системах, побудовані на складних біотичних зв’язках, що зумовлює існування як окремих екосистем, так і біосфери в цілому. Без біотичної взаємодії неможливе існування живої природи...

На вирішення цих питань і спрямований цикл наукових праць, який став основою для пізнання тваринного світу регіону та керівництвом у розробці наукових основ охорони природи в складних екологічних умовах.

Робота, що пропонується, була розпочата на початку 1990-х років. Підготовка до видання серії монографій «Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область» і опублікування циклу наукових праць беруть початок у травні 2005 року і завершені в липні 2011 року.

Відповідно до мети та завдань вона виконувалась у двох взаємопов'язаних напрямках:


  • узагальнення багаторічних досліджень зоологічного різноманіття Дніпропетровської області (Україна), які проводилися авторами за останні 30 років. Створення сучасного кадастру тваринного світу регіону;

  • виявлення складу фауни раритетних (рідкісних та зникаючих) видів тварин області, розробка і впровадження ефективних заходів з їх охорони.

Об’єктом дослідження є фауна безхребетних та хордових тварин Дніпропетровської області, в тому числі рідкісні та зникаючі види.

Мета досліджень – визначення і аналіз зоологічного різноманіття Дніпропетровської області в результаті спеціальних комплексних фауністичних досліджень, підготовка кадастру фауни, інвентаризація раритетного фонду фауни області, розробка ефективних природоохоронних заходів, в тому числі опублікування Червоної книги Дніпропетровської області (Тваринний світ).

Фауністичні дослідження 1991–2011 рр. охопили територію всієї Дніпропетровської області. Були проведені спеціальні дослідження з біології, екології та природоохоронного статусу всіх видів безхребетних, круглоротих та риб, амфібій, рептилій, птахів та ссавців на території Дніпропетровщини. Під час досліджень використовували стандартні і оригінальні методики, які були спеціально розроблені.

Найдокладніше обстежувались найбільші та найцінніші ядра ПЗФ області. Авторами циклу праць – фахівцями-зоологами проведені спеціальні дослідження на територіях, не придатних для ведення сільського господарства в районах, де раніше комплексні зооекологічні дослідження проводились локально.

Була проведена інвентаризація раритетного фонду фауни Дніпропетровської області, в результаті якої:

– розширений попередній список видів;  • доповнені нові місцезнаходження відповідно з літературними посиланнями, за колекційними матеріалами та власними дослідженнями;

  • проведена загальна характеристика екотопів з метою визначення екотопів, де перебувають рідкісні та зникаючі види області, їх фотографування та визначення GPS-координат точок знахідок.

Серед результатів, що були отримані, слід назвати: визначення видового складу безхребетних та хордових тварин області, їх розповсюдження, чисельності, морфологічних характеристик, структури популяції (адаптивної, просторової, вікової, статевої та функціональної), основ фенології, трофічних зв’язків і спектрів живлення, паразитофауни. Розроблені кадастрові характеристики всіх видів круглоротих, риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців, багатьох безхребетних області.

Уперше досліджено функціональну роль хребетних тварин в екосистемах Дніпропетровської області: у формуванні вторинної біологічної продукції та продуктивності екосистем, у захисті первинної продукції автотрофів, у міжбіогеоценотичних зв’язках, у загальному потоці енергії в екосистемах та у ґрунтотвірних процесах. Встановлено роль земноводних і плазунів у процесах самоочищення ґрунтів та прісноводних екосистем. Визначено можливості використання безхребетних та хребетних тварин у якості біоіндикаторів забруднення навколишнього середовища. Розкрито економічне значення тварин Дніпропетровщини, можливості їх раціонального використання та необхідні заходи щодо охорони та збереження.

Безхребетні є найчисленнішим елементом фауни Дніпропетровської області. На сьогодні авторами досліджено понад 320 видів різних таксономічних груп. Для Дніпропетровщини встановлено 117 видів денних метеликів, 40% з яких рекомендовано до занесення у Червоний список Дніпропетровської області (2011). На території регіону зафіксовано 398 види совок (58 % фауни совок України).

Визначено, що фауна хребетних Дніпропетровської області нараховує 448 видів тварин, з яких теріофауна регіону включає 62 види. Дослідження орнітофауни показали на значне видове різноманіття птахів – 307 видів. Фауна амфібій степової зони нараховує 10 видів. У межах степового Придніпров’я мешкають 11 видів рептилій. Сучасна іхтіофауна регіону налічує 58 видів круглоротих і риб. Встановлено, що в водоймах Дніпропетровської області налічується 18 видів чужорідних тварин. Вперше з’ясовано, що з кінця 1980-х рр. інвазії риб у басейн Дніпра набули характер вибухової масової експансії, що загрожує негативними наслідками для іхтіокомплексів та водних екосистем.

Підсумковою роботою багаторічних фауністичних досліджень області й найбільш повним фауністичним зведенням є серія монографій «Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область» (2006–2011 рр.) та Червона книга Дніпропетровської області (2011).

У структурному відношенні цикл наукових праць складається з 8 монографічних праць та окремого тому Червоної книги Дніпропетровської області (Тваринний світ).

Впродовж шести років (2006–2011 рр.) були опубліковані монографічні праці із серії «Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область»:

«Ссавці (Mammalia)» (Булахов, Пахомов, 2006), «Земноводні та плазуни (Amphibia et Reptilia)» (Булахов, Гассо, Пахомов, 2007), «Булавовусі лускокрилі (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea)» (Голобородько, Пахомов, 2007), «Дощові черв’яки (Lumbricidae)» (Жуков, Пахомов, Кунах, 2007), «Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces)» (Булахов, Новіцький, Пахомов, Христов, 2008), «Птахи: Негоробцеподібні (Aves: Non-Passeriformes)» (Булахов, Губкін, Пономаренко, Пахомов, 2008), «Вищі різновусі лускокрилі. Ч. 1: (Lepidoptera: Lasiocampoidea, Bombicoidea, Noctuoidea)» (Голобородько, Плющ, Пахомов, 2010), «Вищі різновусі лускокрилі. Ч. 2 (Lepidoptera: Noctuoidea)» (Ключко, Голобородько, Пахомов, Афанасьєва, 2011), «Червона книга Дніпропетровської області. (Тваринний світ) (2011, під ред. О. Є. Пахомова).

В цій серії робіт авторський колектив дає характеристику понад 800 видам тварин Дніпропетровської області, серед яких 424 види – рідкісні та зникаючі.

Цикл наукових праць «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона» є першим в Україні спеціалізованим виданням подібного роду, не має за багатьма параметрами аналогів в Україні та світі.

Унікальність циклу наукових праць визначається його тематичним охопленням, особливістю подачі наукової інформації, детальним освітленням багатьох аспектів екології та біології тваринного світу регіону. Повнота викладення матеріалів дозволяє використовувати ці праці як унікальний зоологічний довідник.

Цикл наукових праць «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона» є своєрідною інформаційною системою, яка покликана забезпечити всіх зацікавлених користувачів обґрунтованою науковою інформацією про тваринне населення екосистем Дніпропетровської області, а також сприяти вирішенню наступних завдань:


  • інформаційна підтримка фауністичних досліджень регіону та України в цілому;

  • інформаційна підтримка моніторингу природного середовища;

  • інформаційна підтримка природоохоронних заходів;

  • інформаційне забезпечення спеціальних наукових досліджень;

  • інформаційна підтримка управлінських рішень;

  • інформаційне забезпечення системи науки і освіти в Україні.

Дослідні роботи з формування і вдосконалення баз даних, розробки методів моніторингу, вдосконалення методики інвентаризації окремих видів проходили декілька етапів розвитку, що знайшло віддзеркалення у серії робіт, опублікованих авторами в 2000–2011 рр.

В 2004 році авторський колектив під керівництвом О. Є. Пахомова безпосередньо розробляв «Програму охорони навколишнього середовища в Дніпропетровській області у 2006–2015 рр.», яка затверджена Дніпропетровською обласною радою. Внаслідок цих досліджень сформовано екологічну мережу в п’яти адміністративних районах Дніпропетровської області, площа природно-заповідного фонду області збільшилася на 43 тис. га (у 2,4 рази).

Фауністичні дослідження в межах Дніпропетровської області в 2005-2011 рр. і підготовка циклу наукових праць відбувалися в рамках 6 держбюджетних тем: «Cтан біорізноманіття фауністичних угруповань промислових регіонів, шляхи його відновлення та відтворення (№ 0103U000552)», «Дослідження основних закономірностей впливу різних полютантів на фізіолого-біохімічні, популяційні та генеративні особливості тваринних організмів та розробка шляхів знешкодження їх синергічної шкідливої дії (№ 0100U005210)», «Стан біорізноманіття фауністичних угруповань промислових регіонів, шляхи його відновлення та відтворення (№ 0103U000552)», «Роль адаптивної системи тварин у створенні гомеостазу і продуктивності водних та наземних екосистем промислових регіонів (№ 0111U001136)», «Розробка кадастру і створення Червоного списку тваринного світу промислового степового Придніпров`я (№ 0109U000140)», «Біогеоценотичні і популяційні основи охорони, відтворення та раціонального використання тваринних ресурсів промислових регіонів Придніпров`я (№ 0106U000793)».

В цілому, цикл наукових праць «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона» є ефективною формою відображення інформації про сучасний стан біорізноманіття одного із промислово потужних регіонів України, сприяє реалізації національних інтересів держави в галузі раціонального природокористування і охорони природи, використання природного ресурсного потенціалу Придніпров’я, моніторингу, оцінювання, прогнозування стану і комплексного використання тваринних ресурсів регіону і України в цілому.

Монографічні роботи з циклу наукових праць «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона» неодноразово представляли потужний потенціал наукової Дніпропетровщини на Міжнародних симпозіумах та конференціях, круглих столах, присвячених проблемам дослідження біорізноманіття та охороні тваринного світу.

Монографії з представленого циклу наукових робіт незмінно отримували високу оцінку аудиторії. Наприклад, праця «Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces) // В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, О. О. Христов. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – 304 с.» визнана найкращою науковою монографією Дніпропетровської області і отримала 1 місце в Обласному міжвузівському конкурсі-2010 на «Кращу наукову, навчальну, навчально-методичну та художньо-публіцистичну літературу».

Успішне виконання поставленої мети – узагальнення багаторічних досліджень зоологічного різноманіття Дніпропетровської області, створення сучасного кадастру тваринного світу регіону, виявлення складу фауни раритетних видів тварин області, розробка і впровадження ефективних заходів з їх охорони – базується на надійному науковому підґрунті – з 2005 по 2011 рр. за тематикою роботи авторами було опубліковано 8 монографічних робіт та 1 колективна праця («Червона книга Дніпропетровської області»), 232 наукових праці, в тому числі 8 навчальних посібників, 2 підручника (з грифом МОН України), 81 стаття у міжнародних і фахових виданнях. Результати роботи апробовано у вигляді 133 доповідей на міжнародних конференціях, нарадах, симпозіумах. Захищені 3 кандидатських дисертації та 1 – докторська дисертаційна робота.

Цикл наукових робіт був винесений на широке громадське обговорення, яке відображене в 52 публікаціях у пресі, на телебаченні та в мережі Інтернет.

Авторський колектив, який представляє цикл наукових праць «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона», є одним з організаторів Міжнародної наукової конференції «ZOOCENOSIS: біорізноманіття і роль тварин в екосистемах» (2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013), яка проводиться на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

За думкою міжнародної зоологічної наукової спільноти, роботи серії «Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область» та Червона книга Дніпропетровської області (2011) відповідають рівню світових зразків наукової літератури.

Загальна кількість реферованих публікацій авторського колективу – 137, загальна кількість посилань на публікації авторів (згідно бази даних SCOPUS, РИНЦ, GOOGLE SCHOLAR) – 275. На сьогодні H-індекс авторів циклу наукових робіт складає від 2 до 5.Таким чином, в Україні на базі Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара створений унікальний цикл наукових робіт «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона», який має беззаперечне визнання в науковому просторі України та зарубіжжя та сприяє інтеграції України до міжнародного наукового та освітнього середовища.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Рубрика «Інструкції з оп І пб»
files -> Оп и пб кол знаков: 10583 Стр из 24. 04. 2012 12: 00
files -> Тема №1 Глобальні проблеми сучасності Мета
files -> Мирними засобами транссенд метод
files -> Дидактичні шляхи формування цінностей учнів у навчанні історії олена Пометун
files -> Мнстерство освти І науки украни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Костянтин Баханов, м. Бердянськ учнівські компетенції як складова програм з історії для 12-річної школи
files -> Наукова робота за темою: «формування механізму реструктуризації аеропортів»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка