Частина Основи теорії держави І права Тема основи теорії держави планДата конвертації05.05.2016
Розмір4.99 Mb.
Частина 1. Основи теорії держави і права
Тема 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
План

1. Поняття держави та її ознаки.

2. Походження держави.

3. Функції держави.

4. Форма держави.

5. Правова держава.


Мета заняття:

Ознайомити студентів із поняттям держави, її ознаками та функціями.

Охарактеризувати закономірності виникнення та основні теорії походження держави.

Сформувати системне уявлення про форми держави та ознаки правової держави.

Удосконалювати вміння логічно мислити, навички усних виступів, підготовки рефератів та повідомлень, аргументованого діалогу, уміння сприймати чужу думку, безболісно відмовлятися від свого хибного погляду.

Виховувати переконаність у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки.

Виробити уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою.

Сприяти вихованню доброзичливості, людяності, тактовності.

Сформувати уміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо
Ключові слова: держава, територія, публічна влада, державний суверенітет, податкова система, функції держави, форма правління, монархія, республіка, форма державного устрою, політичний режим, унітарна держава, федерація, конфедерація, правова держава.
1. Поняття держави та її ознаки
2. Походження держави3. Функції держави
4. Форма держави5. Правова держава


Рекомендована література:
Навчальні посібники:

Основи правознавства: Практичний довідник /Раденко Т.В., Раденко В.Б., Кравчина І.Б., Лихачов Р.Б. – Х: ФОП Співак В.Л., 2013. – 768 с.

Петришин О. В. Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: О. В. Петришин; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2014. – 366 c.

Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – Вид. 4-те, допов. і перероб. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 524 c.
Нормативно-правові акти:

Конституція України (Основний закон): прийнята на п'ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1996. – № 30. – ст. 141 (з наст. змін. та доповн.).
Додаткова література:

Басс Д. Я. Про функції сучасної держави [Електронний ресурс] / Д. Я. Басс // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 1. – С. 5-8. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzizvru_2015_1_3.pdf.

Задорожна В. В. Сутність та ознаки правової держави, її прояви в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Задорожна // Філософія. Культура. Життя. – 2014. – Вип. 40. – С. 185-191. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkzh_2014_40_19.pdf.

Толстенко В. Л. Державно-правовий режим і його роль у визначенні форми держави [Електронний ресурс] / В. Л. Толстенко // Наукові праці МАУП. – 2014. – Вип. 1. – С. 115-121. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npmaup_2014_1_22.pdf.

Шестопалова Л. М. Форма державного устрою як матриця соціального розвитку [Електронний ресурс] / Л. М. Шестопалова // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 526–531. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_92.pdf.

Тема 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
План

1. Право – особливий вид соціальних норм.

2. Поняття права та його ознаки. Функції права.

3. Джерела права.

4. Система права.
Мета заняття:

Ознайомити студентів із поняттям права як особливим видом соціальних норм, його ознаками та функціями.

Охарактеризувати поняття джерел права та їх види.

Сформувати системне уявлення про складові елементи системи права, види нормативно-правових актів.

Удосконалювати вміння логічно мислити, навички усних виступів, підготовки рефератів та повідомлень, аргументованого діалогу, уміння сприймати чужу думку, безболісно відмовлятися від свого хибного погляду.

Виховувати переконаність у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки.

Виробити уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою.

Сприяти вихованню доброзичливості, людяності, тактовності.

Сформувати уміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо
Ключові слова: соціальні норми, норми моралі, право в суб'єктивному значенні, право в об'єктивному значенні, функції права, джерела права, нормативно-правовий акт, закон, систематизація, кодифікація, інкорпорація, система права, норма права, інститут права, галузь права, диспозиція, гіпотеза, санкція, предмет правового регулювання, метод правового регулювання, імперативний метод, диспозитивний метод.
1. Право особливий вид соціальних норм


2. Поняття права та його ознаки. Функції права3. Джерела права


4. Система праваРекомендована література:
Навчальні посібники:

Основи правознавства: Практичний довідник /Раденко Т.В., Раденко В.Б., Кравчина І.Б., Лихачов Р.Б. – Х: ФОП Співак В.Л., 2013. – 768 с.

Петришин О. В. Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: О. В. Петришин; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2014. – 366 c.

Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – Вид. 4-те, допов. і перероб. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 524 c.
Нормативно-правові акти:

Конституція України (Основний закон): прийнята на п'ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1996. – № 30. – ст. 141 (з наст. змін. та доповн.).
Додаткова література:

Авраменко Л. В. Значення категорій "сутність", "зміст" та "форма" при формулюванні поняття права [Електронний ресурс] / Л. В. Авраменко // Проблеми законності. – 2014. – Вип. 125. – С. 15-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pz_2014_125_5.pdf.

Гетьман Є. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, функції, види [Електронний ресурс] / Є. Гетьман // Вісник Національної академії правових наук України. 2014. № 2. С. 92-100. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2014_2_11.pdf.

Дуда С. М. Закон у системі джерел права романо-германської правової сім’ї [Електронний ресурс] / С. М. Дуда // Митна справа. – 2014. – № 1(2.1). – С. 80-84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2014_1(2.1)__15.pdf.

Ткачова Н. А. Проблема сутності та поняття права [Електронний ресурс] / Н. А. Ткачова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 64. – С. 19-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dip_2014_64_5.pdf.

Тема 3. ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
План
1. Правовідносини: поняття і структура.

2. Правопорушення: поняття і види. Склад правопорушення.

3. Юридична відповідальність.
Мета заняття:

Ознайомити студентів із поняттям правовідносин, їх ознаками та структурою.

Охарактеризувати поняття правопорушення та їх види.

Сформувати системне уявлення про елементи складу правопорушення, види юридичної відповідальності.

Удосконалювати вміння логічно мислити, навички усних виступів, підготовки рефератів та повідомлень, аргументованого діалогу, уміння сприймати чужу думку, безболісно відмовлятися від свого хибного погляду.

Виховувати переконаність у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки.

Виробити уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою.

Сприяти вихованню доброзичливості, людяності, тактовності.

Сформувати уміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо
Ключові слова: правовідносини; об'єкт правовідносин; зміст правовідносин; суб'єктивне право; юридичний обов'язок; суб'єкт правовідносини; суб'єкт права; правосуб'єктність; правоздатність; дієздатність; деліктоздатність; юридична особа; юридичні факти; правопорушення; злочин; проступок; склад правопорушення; об'єкт правопорушення; об'єктивна сторона правопорушення; суб'єктивна сторона правопорушення; суб'єкт правопорушення; вина; юридична відповідальність.
1. Правовідносини: поняття і структура
2. Правопорушення: поняття і види. Склад правопорушення

3. Юридична відповідальністьРекомендована література:
Навчальні посібники

Основи правознавства: Практичний довідник /Раденко Т.В., Раденко В.Б., Кравчина І.Б., Лихачов Р.Б. – Х: ФОП Співак В.Л., 2013. – 768 с.

Петришин О. В. Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: О. В. Петришин; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2014. – 366 c.

Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – Вид. 4-те, допов. і перероб. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 524 c.
Додаткова література:

Баліцька О. Ю. Філософсько-правові засади дослідження об’єкту, суб’єкту та принципів правовідносин [Електронний ресурс] / О. Ю. Баліцька // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2013. Вип. 32. С. 3-13. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2013_32_3.pdf.

Голосніченко І. П. До проблеми запровадження в Україні кримінального проступку та відмежування його від адміністративного правопорушення [Електронний ресурс] / І. П. Голосніченко //Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право. – 2014. – № 1. – С. 80-83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKPI_soc_2014_1_11.pdf.

Кравченко А. П. Правовідносини в сучасній Україні в аспекті антропологічного виміру права [Електронний ресурс] / А. П. Кравченко // Філософські обрії. – 2013. – Вип. 30. – С. 165-172. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Filo_2013_30_21.pdf.

Куракін О. М. Категорія правовідносини в системі нормативного регулювання [Електронний ресурс] / О. М. Куракін // Право і суспільство. 2013. № 2. С. 8-15. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2013_2_4.pdf.

Шумило М. М. Розвиток вчення про правовідносини в сучасній українській юридичній науці [Електронний ресурс] / М. М. Шумило // Держава та регіони. Серія : Право. – 2014. – № 3. – С. 13-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drp_2014_3_5.pdf.

Частина II. Основи публіічного права
Тема 4. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
План

1. Поняття конституційного права, його система та джерела. Конституція України як Основний закон держави.

2. Основи конституційного ладу України.

3. Громадянство України.

4. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України.

5. Органи державної влади та місцевого самоврядування в Україні.


Мета заняття:

Ознайомити студентів із поняттям конституційного права як провідної галузі вітчизняного права, інститутом громадянства.

Охарактеризувати Конституцію України як Основний закон держави, права, свободи та обов'язки громадян України.

Сформувати системне уявлення про основи конституційного ладу України, органи державної влади та місцевого самоврядування в Україні.

Удосконалювати вміння логічно мислити, навички усних виступів, підготовки рефератів та повідомлень, аргументованого діалогу, уміння сприймати чужу думку, безболісно відмовлятися від свого хибного погляду.

Виховувати переконаність у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки.

Виробити уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою.

Сприяти вихованню доброзичливості, людяності, тактовності.

Сформувати уміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо.
Ключові слова: конституційне право; Конституція України; основи конституційного ладу України; громадянство; права та свободи; конституційні права і свободи людини та громадянина; механізм захисту прав та свобод людини і громадянина; орган державної влади; органи місцевого самоврядування.


1. Поняття конституційного права, його система та джерела2. Основи конституційного ладу України.
3. Громадянство України

4. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України


5. Органи державної влади та місцевого самоврядування в УкраїніРекомендована література:
Навчальні посібники:

Основи правознавства: Практичний довідник /Раденко Т.В., Раденко В.Б., Кравчина І.Б., Лихачов Р.Б. – Х: ФОП Співак В.Л., 2013. – 768 с.

Конституційне право України : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. – Х. : Право, 2008. – 416 с.
Нормативно-правові акти:

Конституція України (Основний закон): прийнята на п'ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1996. – № 30. – ст. 141 (з наст. змін. та доповн.).

Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170 (з наст. змін. та доповн.).

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: закон України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР// Відом. Верхов. Ради України. 1998. № 20. Ст. 99 (з наст. змін. та доповн.).

Про місцеві державні адміністрації: закон України від 09.04.1999 р. № 586-XIV// Відом. Верхов. Ради України. 1999. № 20-21. Ст. 190 (з наст. змін. та доповн.).

Про громадянство України: закон України від 18.01.2001 р. № 2235-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65 (з наст. змін. та доповн.).

Про центральні органи виконавчої влади: закон України від 17.03.2011 р. № 3166-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 38. – Ст. 385 (з наст. змін. та доповн.).

Про Кабінет Міністрів України: закон України від 27.02.2014 р. № 794-VII // Відом. Верхов. Ради України. 2014. – № 13. – Ст. 222 (з наст. змін. та доповн.).
Додаткова література:

Абдалказим М. А. Конституційне право в сучасних умовах функціонування національної правової демократичної державності: онтологічні та аксіологічні підходи [Електронний ресурс] / М. А. Абдалказим // Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2014. Вип. 64. С. 127-137. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dip_2014_64_20.pdf.

Рабінович П. М. Конституційне забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні: можливості ефективізації [Електронний ресурс] / П. М. Рабінович // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 5. С. 68-78. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bmju_2014_5_26.pdf.

Тема 5. ОСНОВИ адміністративного ПРАВА УКРАЇНИ
План

1. Поняття адміністративного права як галузі права, його система та джерела.

2. Поняття та види суб’єктів адміністративного права.

3. Адміністративно-правовий статус суб’єкта адміністративного права. Особливості адміністративно-правового статусу іноземних громадян та осіб без громадянства.

4. Адміністративна відповідальність: поняття та підстави.

5. Система та види адміністративних стягнень.


Мета заняття:

Ознайомити студентів із поняттям адміністративного права як галузі вітчизняного права, його суб’єктами, видами адміністративних стягнень.

Охарактеризувати предмет та метод адміністративного права, основи адміністративно-правового статусу громадян,

Сформувати системне уявлення про джерела адміністративного права, особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні: основні риси адміністративної відповідальності.

Удосконалювати вміння логічно мислити, навички усних виступів, підготовки рефератів та повідомлень, аргументованого діалогу, уміння сприймати чужу думку, безболісно відмовлятися від свого хибного погляду.

Виховувати переконаність у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки.

Виробити уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою.

Сприяти вихованню доброзичливості, людяності, тактовності.

Сформувати уміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо.
Ключові слова: адміністративне право; суб'єкти адміністративного права; іноземець; особа без громадянства; біженець; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; громадські об'єднання; політичні партії; адміністративна відповідальність; адміністративне правопорушення (проступок); склад адміністративного правопорушення; адміністративне стягнення.

1. Поняття адміністративного права як галузі права, його система та джерела


2. Поняття та види суб’єктів адміністративного права3. Адміністративно-правовий статус суб’єкта адміністративного права. Особливості адміністративно-правового статусу іноземних громадян та осіб без громадянства
4. Адміністративна відповідальність: поняття та підстави

5. Система та види адміністративних стягнень
Рекомендована література:
Навчальні посібники:

Основи правознавства: Практичний довідник /Раденко Т.В., Раденко В.Б., Кравчина І.Б., Лихачов Р.Б. – Х: ФОП Співак В.Л., 2013. – 768 с.

Битяк Ю. П. Адміністративне право : підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький, І. В. Бойко, О. Т. Зима, В. В. Зуй, Л. П. Коваленко, І. М. Компанієць, Д. В. Лученко, Н. П. Матюхіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х. : Право, 2010. — 624 c.


Нормативно-правові акти:

Конституція України (Основний закон): прийнята на п'ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1996. – № 30. – ст. 141 (з наст. змін. та доповн.).

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон УРСР від 07.12.1984 р. № 8073–X // Відом. Верх. Ради УРСР від 18.12.1984–1984 р.– № 51– Ст. 1122 (з наст. змін. та доповн.).

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: закон України від 08.07.2011 р. № 3671-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2012. – № 16. – Ст. 146 (з наст. змін. та доповн.).

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2012. – № 19-20. – Ст. 179 (з наст. змін. та доповн.).
Додаткова література:

Гумін О. М. Адміністративно-правовий статус особи: поняття та структура [Електронний ресурс] / О. М. Гумін, Є. В. Пряхін // Наше право. – 2014. – № 5. – С. 32-37.

Іванцов В. О. Адміністративна відповідальність: узагальнюючий підхід до визначення поняття [Електронний ресурс] / В. О. Іванцов // Право і Безпека. – 2014. – № 3. – С. 48-53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2014_3_10.pdf.

Ковальов А. В. Адміністративна відповідальність юридичних осіб [Електронний ресурс] / А. В. Ковальов // Митна справа. – 2014. – № 6(2.1). – С. 199-203. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2014_6(2.1)__36.pdf.

Мазаракі Н. А. Джерела адміністративного права [Електронний ресурс] / Н. А. Мазаракі // Право і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 141-147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2015_1_26.pdf.

Окар-Балаж Я. І. Деякі питання визначення правового статусу особи у адміністративному праві [Електронний ресурс] / Я. І. Окар-Балаж // Наше право. – 2015. – № 2. – С. 81-85.
Тема 6. ОСНОВИ кримінального ПРАВА УКРАЇНИ
План

1. Поняття кримінального права як галузі права, його система та джерела.

2. Поняття злочину. Класифікація злочинів.

3. Кримінальна відповідальність: поняття та підстави.

4. Cклад злочину.

5. Покарання: поняття та мета. Система та види покарання.


Мета заняття:

Ознайомити студентів із поняттям кримінального права як галузі вітчизняного права, ознаками кримінальної відповідальності.

Охарактеризувати предмет та метод кримінального права, ознаки злочину, поняття та мету покарання.

Сформувати системне уявлення про джерела кримінального права, класифікацію злочинів, елементи складу злочину та систему та види покарання.

Удосконалювати вміння логічно мислити, навички усних виступів, підготовки рефератів та повідомлень, аргументованого діалогу, уміння сприймати чужу думку, безболісно відмовлятися від свого хибного погляду.

Виховувати переконаність у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки.

Виробити уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою.

Сприяти вихованню доброзичливості, людяності, тактовності.

Сформувати уміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо.
Ключові слова: кримінальне право; злочин; суспільна небезпечність; протиправність; винність; караність; класифікація злочинів; кримінальна відповідальність; склад злочину; об’єкт злочину; предмет злочину; об’єктивна сторона злочину; суб’єкт злочину; осудність; суб’єктивна сторона; вина; мотив злочину; мета злочину; покарання.

1. Поняття кримінального права як галузі права, його система та джерела

2. Поняття злочину. Класифікація злочинів

3. Кримінальна відповідальність: поняття та підстави

4. Cклад злочину5. Покарання: поняття та мета. Система та види покарання
Рекомендована література:
Навчальні посібники:

Основи правознавства: Практичний довідник /Раденко Т.В., Раденко В.Б., Кравчина І.Б., Лихачов Р.Б. – Х: ФОП Співак В.Л., 2013. – 768 с.

Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / за ред.: В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна ; М-во освіти і науки України, НЮУ ім. Я. Мудрого. – 5-те вид., переробл. допов. – Харків : Право, 2015. – 528 с.
Нормативно-правові акти:

Конституція України (Основний закон): прийнята на п'ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1996. – № 30. – ст. 141 (з наст. змін. та доповн.).

Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III// Голос України від 19.06.2001. – № 107 (з наст. змін. та доповн.).
Додаткова література:

Леонов Б. Покарання як засіб запобігання злочинності [Електронний ресурс] / Б. Леонов // Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. № 2. С. 66-70. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2015_2_11.pdf.

Мина В. В. Мета покарання крізь призму наукових теорій [Електронний ресурс] / В. В. Мина //Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 2. – С. 20-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzizvru_2014_2_7.pdf.

Мороз В.Г. Поняття місця вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторонни злочину [Електронний ресурс] / В.Г. Мороз // Юридична наука. – 2014. – № 5. – С. 122-136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jnn_2014_5_13.pdf.

Смаглюк О. М. Досягнення віку кримінальної відповідальності як ознака неповнолітнього суб’єкта злочину [Електронний ресурс] / О. М. Смаглюк, А. А. Павловська // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 181-186. – Режим доступу: http: //nbuv.gov.ua/j-pdf/vkc_2015_2_25.pdf.

Ющик О. І. Зміст покарання [Електронний ресурс] / О. І. Ющик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2014. – Вип. 26. – С. 238-242. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvuzhpr_2014_26_63.pdf.
Частина III. Основи приватного права

Тема 7. ОСНОВИ цивільного ПРАВА УКРАЇНИ
План

1. Поняття цивільного права як галузі права, його система та джерела.

2. Цивільні правовідносини: поняття та структура. Суб’єкти цивільних правовідносин.

3. Право власності в Україні. Захист права власності.

4. Правочини. Цивільно-правові договори.

5. Спадкове право.6. Цивільно-правова відповідальність.
Мета заняття:

Ознайомити студентів із поняттям цивільного права як галузі вітчизняного права, ознаками та елементами цивільного правовідношення; поняттям та змістом права власності; загальними умовами дійсності правочину; видами цивільно-правової відповідальності.

Охарактеризувати предмет та метод цивільного права, дієздатність фізичної особи; засоби захисту права власності; форму цивільно-правового договору; підстави цивільно-правової відповідальності.

Сформувати системне уявлення про акти цивільного законодавства, класифікацію юридичних осіб, ознаки та види правочинів; зміст цивільно-правових договорів; основні поняття спадкового права; умови цивільно-правової відповідальності.

Удосконалювати вміння логічно мислити, навички усних виступів, підготовки рефератів та повідомлень, аргументованого діалогу, уміння сприймати чужу думку, безболісно відмовлятися від свого хибного погляду.

Виховувати переконаність у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки.

Виробити уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою.

Сприяти вихованню доброзичливості, людяності, тактовності.

Сформувати уміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо.

Ключові слова: цивільне право; акти цивільного законодавства; цивiльне правовiдношення; юридичні особи; цивільна правоздатність; цивільна дієздатність; ім'я фізичної особи; місце проживання фізичної особи; право власності; річ; правочин; цивільно-правовий договір; спадкування; цивільно-правова відповідальність.
1. Поняття цивільного права як галузі права, його система та джерела
2. Цивільні правовідносини: поняття та структура. Суб’єкти цивільних правовідносин


3. Право власності в Україні. Захист права власності


4. Правочини. Цивільно-правові договори

5. Спадкове право

6. Цивільно-правова відповідальність
Рекомендована література:
Навчальні посібники:

Основи правознавства: Практичний довідник /Раденко Т.В., Раденко В.Б., Кравчина І.Б., Лихачов Р.Б. – Х: ФОП Співак В.Л., 2013. – 768 с.

Цивільне право [Текст] : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького; Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". – Харків. : Право, 2011 – .Т. 1/ В. І. Борисова [та ін.] . – 2011. – 656 с.

Цивільне право [Текст] : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". – Харків. : Право, 2011 – .Т. 2/ Л. М. Баранова [та ін.] . – 2011. – 816 с.
Нормативно-правові акти:

Конституція України (Основний закон): прийнята на п'ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. 1996. – № 30. – ст. 141 (з наст. змін. та доповн.).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435–IV // Відом. Верх. Ради України. – 2003.– №№ 40–44. – Ст. 356 (з наст. змін. та доповн.).
Додаткова література:

Довгерт А. С.Джерела цивільного права України: види та співвідношення [Електронний ресурс] / А. С. Довгерт // Приватне право і підприємництво. – 2015. – Вип. 14. – С. 12-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppip_2015_14_5.pdf.

Кузнець О. М. Сутність правової поведінки суб’єктів цивільних відносин [Електронний ресурс] / О. М. Кузнець // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 275-281. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2015_1_40.pdf.

Кушерець Д. В. Поняття цивільно-правового договору як гарантії охорони та захисту майнових прав сторін [Електронний ресурс] / Д. В. Кушерець // Право і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 92-97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2015_1_18.pdf.

Скок Л. В. Правова природа поняття "порядок спадкування" [Електронний ресурс] / Л. В. Скок //Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 5. – С. 65-69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzizvru_2014_5_16.pdf.
Тема 8. ОСНОВИ трудового ПРАВА УКРАЇНИ
План

1. Поняття трудового права як галузі права, його система та джерела.

2. Трудовий договір: поняття, зміст та види. Порядок укладення трудового договору.

3. Припинення трудового договору.

4. Робочий час та час відпочинку.

5. Трудова дисципліна.


Мета заняття:

Ознайомити студентів із поняттям трудового права як галузі вітчизняного права, поняттям та змістом трудового договору, підставами розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, поняттям трудової дисципліни та методами її забезпечення.

Охарактеризувати предмет та метод трудового права, порядок укладення трудового договору, поняття та види робочого часу, поняття та види часу відпочинку, порядок застосування та зняття дисциплінарних стягнень, види матеріальної відповідальності.

Сформувати системне уявлення про джерела трудового права, порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника, види відпусток, підставу та види дисциплінарної відповідальності; умови настання матеріальної відповідальності працівників.

Удосконалювати вміння логічно мислити, навички усних виступів, підготовки рефератів та повідомлень, аргументованого діалогу, уміння сприймати чужу думку, безболісно відмовлятися від свого хибного погляду.

Виховувати переконаність у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки.

Виробити уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою.

Сприяти вихованню доброзичливості, людяності, тактовності.

Сформувати уміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо.
Ключові слова: трудове право; трудовий договір; контракт; прогул; робочий час; час відпочинку; відпустка; трудова дисципліна; дисциплінарна відповідальність; дисциплінарний проступок; матеріальна відповідальність працівників.
1. Поняття трудового права як галузі права, його система та джерела


2. Трудовий договір: поняття, зміст та види. Порядок укладення трудового договору

3. Припинення трудового договору

4. Робочий час та час відпочинку5. Трудова дисципліна


Рекомендована література:
Навчальні посібники:

Основи правознавства: Практичний довідник /Раденко Т.В., Раденко В.Б., Кравчина І.Б., Лихачов Р.Б. – Х: ФОП Співак В.Л., 2013. – 768 с.

Трудове право [Текст] : підручник / за ред. В. В. Жернакова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2013. – 496 с.
Нормативно-правові акти:

Кодекс законів про працю України: закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1971. – № 50 (додаток) (з наст. змін. та доповн.).

Про відпустки: закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. –1997. – № 2. – ст. 4 (з наст. змін. та доповн.).
Додаткова література:

Вишновецька С. В. Проблема недопущення дискримінації в трудових відносинах [Електронний ресурс] / С. В. Вишновецька, О. Б. Пінчук // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2015. – № 1. – С. 81-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnau_2015_1_17.pdf.

Козін С. М. Види трудових обов’язків працівників [Електронний ресурс] / С. М. Козін // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 153-159. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2015_1_23.pdf.

Обушенко Н. М. Загальна характеристика суб’єкта правозастосування у сфері трудових відносин роботодавця [Електронний ресурс] / Н. М. Обушенко // Митна справа. – 2015. – № 1(2.2). – С. 232-237. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2015_1(2.2)__15.pdf.Олійник К. М. Укладення трудового договору як чинник реалізації соціального діалогу [Електронний ресурс] / К. М. Олійник // Форум права. – 2015. – № 1. – С. 217–222. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_1_37.pdf.

Феленко Ю. А. Щодо порядку відшкодування шкоди за нормами трудового права [Електронний ресурс] / Ю. А. Феленко // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 160-166. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2015_1_24.pdf.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 1062
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Хvііі початку ХІХ століття
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання «основи психогігієни»
123456789 -> Імені юрія федьковича чучко Михайло Костянтинович
123456789 -> О. В. Білоскурська олена
123456789 -> Харківський національний університет імені в. Н. Каразіна
123456789 -> Дєєва Наталія Едуардівна
123456789 -> Етнокультурна варіативність соціалізації особистості: теоретичний аспект


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка