З фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини §З фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини §
Норми права мають спе­цифічні ознаки, які виділяють їх з великої кількості соціальних правил, що існують у суспільстві
Глава 96.88 Kb. 1
читати
Об\Об'єкти цивільних прав
Насправді ж правовідносини слід розглядати як відно­сини між суб'єктами з приводу того чи іншого об'єкта. Вони складаються між особами щодо матеріального чи нематеріального блага для задоволення своїх потреб
Глава 64.79 Kb. 1
читати
Виконання юридичних обов\Виконання юридичних обов'язків у цивільному праві
В умовах докорінної перебудови економіки виконання цивільно-правових обов'язків — це та договірна дисципліна, яка необхідна не лише для еконо­міки
Глава 196.81 Kb. 1
читати
Правові основи фінансового контролю в україні §Правові основи фінансового контролю в україні §
Це зумовлено його об'єктивною роллю в реалізації державної фінан­сової політики, його складністю і всеохоплюючим характером. Різними своїми сторонами фінансовий контроль так чи інакше чіпає інтереси практично кожного громадянина і всіх без ви­нятку
Глава 307.02 Kb. 3
читати
Система І завдання курсу \"цивільне право\"Система І завдання курсу "цивільне право"
Система курсу цивільного права в цілому відповідає системі цивільного права як галузі сучасного права. Але повного збігу
Глава 20.12 Kb. 1
читати
Захист права власностіЗахист права власності
Української держави. Отже, коли здійснюється захист зазначених форм власності, йдеться, по суті, про захист основ нашого суспільства
Глава 106.09 Kb. 1
читати
Правові засади грошового обігу І розрахунків §Правові засади грошового обігу І розрахунків §
Кожна держава використовує гроші як один з важливих елементів впливу на економіку. За допомогою грошей держава здійснює контроль за господарством країни, за мірою праці і споживання. Держава планує та законодавче регулює грошо­вий обіг
Глава 300.53 Kb. 3
читати
Право державної власностіПраво державної власності
Державна власність є особливою суспільною формою при­власнення матеріальних благ в інтересах народу. Для неї при­таманний найвищий, порівняно з іншими формами привлас­нення, ступінь усуспільнення, у зв'язку з чим в період існу
Глава 209.62 Kb. 1
читати
З припинення зобов\З припинення зобов'язань
Інші стосуються припинення всіх або більшості зобов'язань І у своїй сукупності утворюють загальні підстави припинення зобов'язань (ст ст. 216-223 ЦК україни). Розглянемо окремі способи припинення зобов'язань
Глава 76.28 Kb. 1
читати
Податкове право §Податкове право §
Термін “податок” може розглядатися як правова і як при­кладна категорії. Більшість вчених, характеризуючи податок як правову категорію, роблять акцент на перехід права власності
Глава 159.12 Kb. 1
читати
Бюджетні повноваження україни та місцевих органів самоврядування §Бюджетні повноваження україни та місцевих органів самоврядування §
Незалежність у галузі бюджету — свідчення про самостійність. Не можна уявити собі суверенну державу, яка не має коштів на першочергові потреби, що концентруються в бюджеті, і не може ними розпоряджатися за своїм розсудом
Глава 100.07 Kb. 1
читати
Право на селекційні досягненняПраво на селекційні досягнення
Відносини, що ви­никають у зв'язку з одержанням, використанням, захистом, відчуженням і припиненням дії права на сорти рослин, регу­люються Законом України “Про охорону прав на сорти рос­лин” від 21 квітня 1993 р
Глава 43.79 Kb. 1
читати
Зобов\Зобов'язання по страхуванню
В житті кожної людини та діяльності організацій можуть настати моменти, коли внаслідок дії стихійних сил природи чи допущеної ким-небудь помилки або нещасного випадку завдається шкода майну, пошкоджується здоров'я або настає навіть смерть
Глава 191.59 Kb. 1
читати
Приватна власність громадянПриватна власність громадян
Союзу рср відносин капіталістичної приватної влас­ності І розповсюдження режиму соціалістичної власності на знаряддя праці та засоби виробництва. Для громадян основ­ною індивідуальною формою привласнення певних матері­альних благ стала особиста
Глава 265.66 Kb. 3
читати
Кредитно-розрахункові відносини § Поняття кредитної системи України Кредитна система УкраїниКредитно-розрахункові відносини § Поняття кредитної системи України Кредитна система України
Кредитна система України — це мережа кредитних установ на чолі з Національним банком України та інші організації
Глава 166.28 Kb. 1
читати

  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка