C. Сечова кислотаСкачати 55.38 Kb.
Дата конвертації30.12.2020
Розмір55.38 Kb.

Buclet 2014 year

1. У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити припущення про патологію сполучної тканини? A. Сіалові кислоти * B. Білірубін

C. Сечова кислота

D. Глюкоза E. Галактоза

2. При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої хронічним кольповагінітом лікар виявив округлої форми та еліпсоподібні клітини, що брунькуються, розміром 3-6 мкм. Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?

A. Кандидоз * B. Кокцидіоз

C. Епідермофітія

D. Мікроспорія E. Криптококоз

3. У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації культури?

A. Аглютинації з діагностичними сироватками * B. Зв’язування комплементу C. Непрямої гемаглютинації

D. Преципітації

E. Затримки гемаглютинації

4. У пацієнтки 20-ти років встановлено діагноз - СНІД. Які популяції клітин найбільш чутливі до вірусу імунодефіциту людини?

A. Т-хелпери *

B. Гепатоцити

C. Ендотеліоцити

D. Епітеліоцити E. В-лімфоцити

5. Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини?

A. Колаген *

B. Еластин

C. Гіалуронова кислота

D. Хондроітин-сульфат E. Кератансульфат

6. У спортсмена внаслідок довільної затримки дихання на 40 секунд зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?

A. Безумовні симпатичні рефлекси *

B. Безумовні парасимпатичні рефлекси C. Умовні симпатичні рефлекси

D. Умовні парасимпатичні рефлекси

E. -

7. У малярійного плазмодія - збудника триденної малярії, розрізняють два штами: південний та північний. Вони відрізняються тривалістю інкубаційного періоду: у південного він короткий, а у північного - довгий. В цьому проявляється виражена дія такого добору:A. Дизруптивний * B. Стабілізуючий

C. Штучний

D. Статевий E. Рушійний

8. Струми надвисокої частоти (НВЧ), що застосовуються у фізіотерапії, не викликають збудження, а зумовлюють лише тепловий ефект на тканини. Як можна пояснити це явище?

A. Тривалість стимулу менше порога *

B. Інтенсивність стимулу менше порога

C. Стимул поступає у фазу абсолютної рефрактерності

D. Стимул поступає у фазу відносної рефрактерності E. Розвивається акомодація

9. У чоловіка 35-ти років феохромоцитома. В крові виявляється підвищений рівень адреналіну та норадреналіну, концентрація вільних жирних кислот зросла в 11 разів. Активація якого ферменту під впливом адреналіну підвищує ліполіз? A. ТАГ-ліпаза *

B. Ліпопротеїдліпаза

C. Фосфоліпаза А2

D. Фосфоліпаза С E. Холестеролестераза

10. В результаті травми пошкоджений спинний мозок (з повним розривом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням?

A. Припиняється * B. Не змінюється

C. Зростає частота

D. Зростає глибина E. Зменшується частота

11. У людини з хронічним захворюванням нирок порушена їх видільна функція. рН венозної крові становить 7,33. Для корекції кислотно-лужного стану пацієнту доцільно внутрішньовенно ввести розчин: A. Бікарбонату натрію *

B. Хлориду натрію

C. Глюкози

D. Хлориду калію E. Хлориду кальцію

12. При обтураційній жовтяниці і жовчних норицях часто спостерігається протромбінова недостатність. З дефіцитом в організмі якого вітаміну це пов’язано?

A. K *


B. В6

C. A


D. C

E. E


13. При розтині тіла померлого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?

A. Хронічний мієлолейкоз * B. Хронічний лімфолейкоз C. Мієломна хвороба

D. Справжня поліцитемія E. Лімфогрануломатоз

14. У молодої жінки в зв’язку з гострими болями в клубовій ділянці, вилучена маткова труба з локальним розширенням її середньої третини, що заповнено кров’ю. При гістологічному дослідженні в отворі труби знайдені хоріальні ворсини, великі поля еритроцитів з домішком лейкоцитів. Який найбільш імовірний діагноз? A. Трубна вагітність *

B. Гострий гнійний сальпінгіт

C. Крововилив в маткову трубу

D. Геморагічний сальпінгіт E. Гнійний сальпінгіт

15. При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм КФК (креатинфосфокінази) та ЛДГ-1. Яку патологію можна припустити? A. Інфаркт міокарда *

B. Гепатит

C. Ревматизм

D. Панкреатит E. Холецистит

16. До лікарні надійшла дитина з діагнозом "стафілококовий сепсис". На яке живильне середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?

A. Цукрово-пептонний бульйон * B. М ’ясо-пептонний агар

C. Середовище Плоскірьова

D. Середовище Бучіна E. Жовчно-сольовий агар

17. У чоловіка 62-х років видалено нирку, у якій при макроскопічному дослідженні виявлено пухлину у вигляді вузла діаметром до 8 см. Тканина пухлини на розрізі строката, з множинними крововиливами, некрозами. Гістологічно: пухлина складається із світлих клітин, які утворюють альвеолярні і сосочкові структури, помірно виражений інвазивний ріст. У багатьох клітинах пухлини визначаються патологічні мітози, гіперхромні ядра. Діагностуйте виявлену пухлину нирки: A. Світлоклітинний рак *

B. Світлоклітинна аденома

C. Аденокарцинома

D. Нефробластома

E. Ацидофільна аденома з малігнізацією

18. Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у чоловіка частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми регуляції переважно зумовлюють цю зміну? A. Безумовні симпатичні рефлекси * B. Умовні симпатичт рефлекси

C. Умовні та безумовні симпатичні рефлекси

D. Катехоламіни

E. Симпатичні рефлекси і катехоламіни

19. У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові зменшився, гематокрит - 50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:

A. Втрати води з потом *

B. Збільшення кількості еритроцитів C. Збільшення вмісту білків у плазмі

D. Збільшення онкотичного тиску плазми E. Збільшення діурезу

20. Після перенесеного запального процесу хворий став помічати слабкість при згинанні кисті в ділянці 1,2, 3 і 4 пальців, зменшення об’єму м’яза підвищення великого пальця. При обстеженні виявлено порушення больової і температурної чутливості в ділянці поверхні долоні 1, 2, 3 і променевої поверхні четвертого пальців. Який із нервів уражений?

A. Серединний *

B. Променевий

C. Ліктьовий

D. М’язово-шкірний

E. Присередній шкірний нерв передпліччя

21. У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:

A. Ксантиноксидаза *

B. Уреаза

C. Уратоксидаза

D. Дигідроурацилдегідрогеназа E. Уриділтрансфераза

22. В експерименті на тварині досліджують серцевий цикл. Закриті усі клапани серця. Якій фазі циклу відповідає такий стан?

A. Ізометричного скорочення * B. Асинхронного скорочення

C. Протодіастолічний період

D. Швидкого наповнення E. Повільного наповнення

23. Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людини можуть бути причиною цього? A. Гіпертермія *

B. Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах

C. Алкалоз

D. Гіпокапнія

E. Гіпоксемія

24. При операції правосторонньої лобектомії хірург підійшов до кореня правої легені з метою окремого виділення і обробки його складових. Вкажіть порядок розміщення елементів кореня правої легені з якими лікар зустрінеться при виділенні та обробці в напрямку зверху вниз?

A. Бронх, легенева артерія, легеневі вени * B. Легенева артерія, бронх, легеневі вени C. Легенева вена, легеневі артерії, бронх

D. Бронх, легенева артерія, діафрагмальний нерв E. Діафрагмальний нерв, бронх, бронхіальні артерія і вена

25. Ціаністий калій є отрутою, від якої смерть організму наступає миттєво. На які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій?

A. Цитохромоксидаза (аа3) * B. Флавінові ферменти

C. Цитохром В5

D. НАД+ - залежні дегідрогенази

E. Цитохром Р-450

26. При бактеріоскопічному дослідженні носоглоткового слизу дитини 2,5 років, хворої на назофарингіт, виявлені грамнегативні диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які структури організму дитини найбільш імовірно будуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть у кров?

A. Оболонки мозку * B. Сєрцєві клапани

C. Ниркові гломерули

D. Сечо-статеві шляхи E. Лімфатичні вузли

27. У хворого під час трахеотомії виникла виражена кровотеча. Яка артерія була травмована під час операції?

A. A. thyroidea ima *

B. A. thyroidea superior C. A. thyroidea inferior

D. A. laryngea inferior E. A. laryngea superior

28. При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є: A. Альфа-токоферол *

B. Глюкоза

C. Вітамін D

D. Жирні кислоти E. Гліцерол

29. При обстеженні чоловіка 40-ка років було встановлено діагноз: гіпохромна анемія. Який препарат треба призначити для лікування?

A. Ферковен *

B. Ціанокобаламін

C. Пентоксил

D. Гепарин E. Вікасол

30. У неврологічне відділення з приводу мозкового крововиливу поступив хворий 62-х років. Об’єктивно: стан важкий. Спостерігається наростання глибини і частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання у хворого?

A. Чейна-Стокса *

B. Кусмауля

C. Біота

D. Гаспінг-дихання

E. Апнейстичне

31. Хворому проведено субтотальну субфасціальну резекцію щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?

A. Зворотній гортанний нерв *

B. Верхній гортанний нерв

C. Під’язиковий нерв

D. Язиковий нерв E. Нижньощелепний нерв

32. Чоловік 53-х років доставлений у стаціонар у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра суха, дихання часте поверхневе, запах ацетону відсутній, Ps- 126/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. Вміст глюкози у крові 48 ммоль/л, реакція сечі на ацетон негативна. Для якого із перелічених станів найбільш характерні симптоми у хворого?

A. Гіперосмолярна кома *

B. Гіперкетонемічна кома C. Лактацидемічна кома

D. Токсична кома

E. Колапс

33. У гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, що має кіркову і мозкову речовину. Кіркова утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри. Тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів і венозних синусоїдів. Який орган має дані морфологічні ознаки?

A. Наднирник *

B. Нирки


C. Лімфатичний вузол

D. Тимус


E. Щитоподібна залоза

34. На спеціальному живильному середовищі після посіву виділень гною з уретри виросли ніжні блакитні колонії. При мікроскопії препаратів з них виявлені грамнегативні бобоподібні диплококи. Збудником якої хвороби вони є?

A. Гонорея * B. Хламідіоз C. Сифіліс

D. Туляремія E. Меліоїдоз

35. Жінка 68-ми років скаржиться на відсутність рухів у правих руці і нозі. Чотири місяці тому перенесла інсульт. Об’єктивно: рухи в правих кінцівках відсутні, тонус м’язів їх підвищений. Який стан спостерігається у хворої? A. Геміплегія *

B. Моноплегія C. Параплегія

D. Тетраплегія E. -

36. У пораненого перев’язали плечову артерію в нижній третині плеча. За рахунок яких артерій можливе відновлення кровопостачання передпліччя і кисті? A. Глибока артерія плеча, ліктьові колатеральні артерії *

B. М’язові гілки плечової артерії

C. Передні і задні огинаючі артерії плеча

D. Підлопаткова, передня міжкісткова артерія E. Грудонадплечова, задня огинаюча артерія плеча

37. У стінці бронху при гістологічному дослідженні чітко визначаються залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. Які бронхи досліджують? A. Середні * B. Головні C. Великі

D. Малі

E. Термінальні бронхіоли

38. Під час обстеження у хворої встановлене ураження дорсальної частини мосту, порушена функція жування. Ядро якого нерва уражене? A. Рухове ядро трійчастого нерва * B. Рухове ядро лицевого нерва

C. Мостове ядро трійчастого нерва

D. Ядро під’язикового нерва E. Подвійне ядро блукаючого нерва

39. Глікоген, що надійшов з їжею, гідролізувався у шлунково-кишковому тракті. Який кінцевий продукт утворився в результаті цього процесу?

A. Глюкоза *

B. Лактат

C. Лактоза

D. Галактоза E. Фруктоза

40. При бактеріологічному дослідженні сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарі жовто-зелений пігмент і характерний запах. Як вони називаються?

A. Псевдомонади *

B. Ешеріхії

C. Протеї

D. Клебсієли

E. Азотобактерії

41. У хворої 28-ми років виявлена пухлина яєчника і показана операція по його видаленню. При здійсненні її необхідно розтинати зв’язку, що з’єднує яєчник з маткою. Яку зв’язку повинен перерізати хірург?

A. Lig. Ovarii proprium * B. Lig. Latum uteri C. Lig. Cardinali

D. Lig. umbilicale laterale E. Lig. Suspensorium ovarii

42. Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, який містить у собі карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується карнітином? A. Транспорт жирних кислот у міто-хондрії * B. Синтез кетонових тіл C. Синтез ліпідів

D. Тканинне дихання E. Синтез стероїдних гормонів

43. Хвора 26-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на появу у випорожненнях білих плоских рухливих утворів, які нагадують локшину. При лабораторному дослідженні виявлені членики з такою характеристикою: довгі, вузькі, з розміщеним поздовжньо каналом матки, яка має 17-35 бічних відгалужень з кожного боку. Який вид гельмінтів паразитує у кишечнику жінки?

A. Taeniarhynchus saginatus * B. Taenia solium

C. Hymenolepis nana

D. Diphyllobothrium latum E. Echinococcus granulosus

44. У жінки 30-ти років при гістологічному дослідженні шийного лімфовузла виявлено порушення малюнка внаслідок розростання епітеліоїдних, лімфоїдних клітин і макрофагів з ядрами у вигляді підкови, в центрі деяких скупчень клітин - безструктурні ділянки блідо-рожевого кольору з уламками ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни?

A. Туберкульоз *

B. Лімфогрануломатоз C. Актиномікоз

D. Метастаз пухлини E. Сифіліс

45. Хворому з прогресуючою м’язовою дистрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Поява якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м’язів у даного хворого?

A. Креатин *

B. Порфірини C. Сечовина

D. Гіпурова кислота

E. Креатинін

46. При пункційній біопсії в трансплантованій нирці виявлена дифузна інфільтрація строми лімфоцитами, плазмоцитами, лімфобластами, плазмобластами, а також некротичний артеріїт. Який патологічний процес розвинувся у трансплантаті? A. Імунне відторгнення *

B. Гломерулонефрит

C. Ішемічне пошкодження нирки

D. Тубулонекроз

E. Пієлонефрит

47. Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в умовах 80% вологості повітря та температурі навколишнього середовища +35oC?

A. Потовиділення * B. Радіація

C. Теплопровідність

D. Конвекція E. -

48. При обстеженні чоловіка 45-ти років, що тривалий час перебував на рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього явища?

A. Недостатня кількість білків *

B. Надмірна кількість води

C. Надмірна кількість вуглеводів

D. Недостатня кількість жирів E. Недостатня кількість жирів і білків

49. До клініки поступив чоловік 40-ка років, якого укусила гадюка. Де переважно буде проходити гемоліз еритроцитів у цьому випадку? A. У кровоносному руслі * B. У клітинах печінки

C. У клітинах селезінки

D. У кістковому мозку E. У паренхімі нирок

50. При клінічному обстеженні пацієнта 70-ти років виявлено порушення рухових функцій, що пов’язано з віковими змінами у гіаліновому хрящі. Які вікові зміни викликали обмеження рухів у суглобах?

A. Відкладання солей кальцію в міжклітинній речовині * B. Збільшення кількості ізогенних груп

C. Збільшення кількості хрящових клітин

D. Потовщення охрястя

E. Збільшення гідрофільності основної речовини

51. Хворому 42-х років для лікування бактеріальної пневмонії призначено амоксицилін.

Вкажіть, який механізм бактерицидної дії препарату?

A. Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів * B. Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка

C. Порушення проникливості цитоплазматичної мембрани

D. Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів E. Антагонізм із параамінобензойною кислотою

52. У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищення тиску? A. Ренін *

B. Адреналін

C. Норадреналін

D. Еритропоетин E. Вазопресин

53. У чоловіка 41-го року відзначаються періодичні напади серцебиття (пароксизми), сильне потовиділення, напади головного болю. При обстеженні виявлена гіпертензія, гіперглікемія, підвищення основного обміну, тахікардія. При якій патології наднирників спостерігається подібна картина?

A. Гіперфункція мозкового шару * B. Гіпофункція мозкового шару

C. Гіперфункція кори наднирників

D. Гіпофункція кори наднирників E. Первинний альдостеронізм

54. Пацієнт 16-ти років, що страждає на хворобу Іценко-Кушінга, консультований з приводу надмірної ваги тіла. При опитуванні з’ясувалося, що енергетична цінність спожитої їжі складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у даному випадку?

A. Надлишок глюкокортикоїдів * B. Нестача інсуліну

C. Надлишок інсуліну

D. Нестача глюкокортикоїдів E. Гіподинамія

55. У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?

A. М-холінорецептори * B. Н-холінорецептори

C. α- та β-адренорецептори

D. α-адренорецептори E. β-адренорецептори

56. У новонародженої дитини виявлено наступну патологію: аномалія розвитку нижньої щелепи та гортані, що супроводжується характерними змінами голосу, а також мікроцефалія, вада серця, чотирьохпалість. Найбільш імовірною причиною таких аномалій є делеція:

A. Короткого плеча 5-ої хромосоми * B. Короткого плеча 7-ої хромосоми

C. Короткого плеча 9-ої хромосоми

D. Короткого плеча 11-ої хромосоми E. 21-ої хромосоми

57. У жінки з важкою інтоксикацією, зумовленою сепсисом, який і послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлене "тигрове серце". Мікроскопічно в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди. Який морфогенетичний механізм розвитку переважно лежить в основі даної дистрофії?

A. Декомпозиція * B. Інфільтрація

C. Трансформація

D. Спотворений синтез E. -

58. Чоловік 42-х років з ураженням ліктьового нерва не може звести до серединної лінії II і V пальці. Функція яких м’язів при цьому порушена? A. Долонні міжкісткові м’язи * B. Тильні міжкісткові м’язи C. Червоподібні м’язи

D. Короткий долонний м’яз

E. Відвідний м’яз мізинця

59. Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз був призначений лікарський препарат, після застосування якого у нього з’явилися скарги на біль у кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?

A. Преднізолон * B. Ретаболіл

C. Спіронолактон

D. Естріол E. Тестостерон

60. У подружжя народився син, хворий на гемофілію. Батьки здорові, а дідусь за материнською лінією також хворий на гемофілію. Визначте тип успадкування ознаки. A. Рецесивний, зчеплений зі статтю *

B. Аутосомно-рецесивний

C. Домінантний, зчеплений зі статтю

D. Неповне домінування

E. Аутосомно-домінантний

61. Хворому з діагнозом цукровий діабет II типу ендокринолог призначив глібенкламід. Вкажіть основний механізм дії цього засобу:

A. Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами острівців Лангерганса *

B. Пригнічує глюконеогенез

C. Підсилює метаболізм глюкози

D. Підсилює захоплення глюкози периферичними тканинами

E. Активує транспорт глюкози в клітину

62. У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з підозрою на дифтерію виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було використано?

A. Леффлера * B. Буррі

C. Гінса


D. Грама E. Нейссера

63. Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?

A. Етимізол *

B. Лобелін

C. Празозин

D. Атропін E. Прозерин

64. Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечнику. Який препарат слід призначити хворому? A. Бісакодил *

B. Натрію сульфат C. Касторова олія

D. Ацеклідин E. Прозерин

65. У пацієнта 38-ми років при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз? A. Хронічний остеомієліт * B. Гострий остеомієліт

C. Пародонтома

D. Хронічний фіброзний періостит E. Гнійний періостит

66. У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано з застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На які зародкові листки в першу чергу подіяв цей тератоген?

A. Ектодерма * B. Усі листки

C. Ентодерма

D. Мезодерма

E. Ентодерма та мезодерма

67. У чоловіка 65-ти років впродовж 15-ти років була виражена артеріальна гіпертензія. Останнім часом систолічний тиск почав знижуватися, а діастолічний залишився підвищеним. Який гемодинамічний тип артеріальної гіпертензії у хворого?

A. Гіпокінетичний *

B. Нормокінетичний

C. Гіперкінетичний

D. Еукінетичний

E. -

68. У жінки 52-х років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія). КП- 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворої?A. Набута гемолітична *

B. Спадкова гемолітична

C. Гостра постгеморагічна

D. Хронічна постгеморагічна

E. Анемія внаслідок порушення ери-тропоезу

69. У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її мікробне число виявилося близько 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому? A. Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі * B. Бактерії групи кишкової палички

C. Бактерії, патогенні для людей та тварин

D. Умовно-патогенні мікроорганізми E. Ентеропатогенні бактерії та вїруси

70. В гістологічному препараті визначається орган, стінка якого утворена трьома оболонками. Внутрішня оболонка складається з ендотелію і тонкого підендотеліального шару. Зовнішня оболонка найтовстіша. Який орган представлений у препараті?

A. Вена *

B. Артерія

C. Сечовід

D. Серце E. Матка

71. Лімфоцит уражений ретровірусом ВІЛ (СНІД). В цьому випадку напрямок потоку інформації в клітині буде:

A. РНК -> ДНК -> і-РНК -> поліпептид * B. ДНК -> і-РНК -> поліпептид -> ДНК C. ДНК -> поліпептид -> і-РНК

D. і-РНК -> поліпептид -> ДНК E. Поліпептид -> РНК -> ДНК -> і-РНК

72. Під час судово-медичної експертизи жінки, яка загинула у автокатастрофі, знайдено ембріон на стадії ранньої гаструли. Назвіть місце його локалізації при умові нормального розвитку:

A. Стінка матки *

B. Ампульна частина яйцепроводу C. Маткова частина яйцепроводу

D. Яєчник

E. Черевна порожнина

73. В основі розвитку імунних і алергічних реакцій організмом застосовуються однакові механізми відповіді імунної системи на антиген. Визначте основну відмінність алергічних реакцій від імунних?

A. Розвиток пошкодження тканин *

B. Кількість антигену, що потрапляє C. Особливість будови антигенів

D. Шляхи потрапляння в організм E. Спадкова схильність

74. У пацієнта внаслідок черепно-мозкової травми знижена шкірна чутливість. Яка ділянка кори великого мозку може бути ураженою? A. Задня центральна звивина *

B. Потилична ділянка C. Поясна звивина

D. Лобна ділянка кори E. Передня центральна звивина

75. При розтині трупа чоловіка 47-ми років, померлого раптово, в інтимі черевного відділу аорти знайдені осередки жовтого кольору у вигляді плям та смуг, що не вибухають над поверхнею інтими. При фарбуванні суданом ІІІ спостерігається жовтогаряче забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?

A. Ліпоїдозу *

B. Ліпосклерозу C. Атероматозу

D. Атерокальцинозу

E. Стадія утворення атероматозної виразки

76. При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зубів. Який вік дитини? A. 6-7 років * B. 4-5 років

C. 8-9 років

D. 10-11 років

E. 12-13 років

77. У батьків, хворих на гемоглобінопатію (аутосомно-домінантний тип успадкування), народилася здорова дівчинка. Які генотипи батьків?

A. Обоє гетерозиготні за геном гемоглобінопатії *

B. Мати гетерозиготна за геном гемоглобінопатії, у батька цей ген відсутній C. Обоє гомозиготні за геном гемоглобінопатії

D. Батько гетерозиготний за геном гемоглобінопатії, у матері цей ген відсутній E. У обох батьків ген гемоглобінопатії відсутній

78. Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку по6ічну дію?

A. Лізиноприл *

B. Анаприлін

C. Клофелін

D. Резерпін E. Ніфедипін

79. У 30-річного померлого наркомана, який страждав на ВІЛ-інфекцію, при патоморфологічному дослідженні виявлено, що обидві легені ущільнені, темно-бордовосірі, мало повітряні, міжальвеолярні перетинки густо інфільтровані лімфоцитами, частина альвеолоцитів трансформовані у великі клітини з центрально розташованим круглим ядром зі світлим обідцем, які нагадують "совине око". Яка опортуністична інфекція викликала пневмонію у даного хворого? A. Цитомегаловірус *

B. Пневмоциста карінії

C. Атипова мікобактерія

D. Герпес-вірус E. Токсоплазма

80. У пацієнта у результаті тривалого блювання відбувається значна втрата шлункового соку, що є причиною порушення кислотно-лужного стану в організмі. Яка з перерахованих форм порушення кислотно-лужного стану має місце? A. Негазовий алкалоз * B. Газовий ацидоз

C. Негазовий ацидоз

D. Газовий алкалоз E. Метаболічний ацидоз

81. Хвора звернулася зі скаргами на болі у правій латеральній ділянці живота. Під час пальпації визначається щільне, нерухоме, пухлиноподібне утворення. У ділянці якого відділу травної трубки можлива наявність пухлини? A. Colon ascendens *

B. Colon transversum C. Colon descendens

D. Colon sigmoideum

E. Caecum

82. На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати суміш бактерій за методикою Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні структури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне фарбування бактерій? A. Клітинна стінка *

B. ЦПМ

C. КапсулаD. Джгутики E. Цитоплазма

83. Студентка 22-х років звернулася до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до 38oC, слабкість, біль у горлі. Об’єктивно: язик вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?

A. Епітелій ниткоподібних сосочків *

B. Епітелій листоподібних сосочків

C. Епітелій грибоподібних сосочків

D. Епітелій жолобкуватих сосочків

E. Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика

84. Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі таламусу. Які це рецептори? A. Нюхові *

B. Дотикові C. Смакові

D. Зорові E. Слухові

85. Препарат "Гептрал", який використовують при хворобах печінки, містить Sаденозилметіонін. Ця активна амінокислота бере участь у синтезі: A. Фосфоліпідів *

B. Жовчних кислот

C. Триацилгліцеролів

D. Холестерину

E. Гему

86. Хвора 39-ти років, з цукровим діабетом в анамнезі, госпіталізована до клініки у прекоматозному стані кетоацидотичного типу. Збільшення вмісту якого метаболіту до цього призвело?

A. Ацетоацетат *

B. Цитрат

C. Альфа-кетоглутарат

D. Малонат E. Аспартат

87. В хірургічне відділення доставлено пацієнта з рiзаною раною медіального краю передпліччя. При обстеженні виявлено, що в хворого перерізано ліктьовий м’яз-згинач зап’ястка і ліктьовий м’яз-розгинач зап’ястка. Які з рухів кисті будуть порушені у хворого?

A. Приведення * B. Згинання

C. Розгинання і відведення

D. Відведення E. Розгинання

88. Для діагностування деяких хромосомних хвороб використовують визначення статевого хроматину. Назвіть хворобу, при якій потрібне це визначення:

A. Синдром Шерешевського-Тернера * B. Хвороба Дауна C. Гемофілія

D. Трисомія Е

E. Хвороба Брутона

89. У хворої після видалення матки розвинулась гостра анурія (немає виділення сечі). Які анатомічні структури найімовірніше було пошкоджено при операції?

A. Сечоводи * B. Сечівник

C. Зовнішній сфінктер сечівника

D. Внутрішній сфінктер сечівника E. Цибулинно-губчастий м’яз

90. Дихальний коефіцієнт у хворого складає 0,7. Це свідчить, що у клітинах людини переважає:

A. Окислення жирів *

B. Окислення вуглеводів C. Окислення білків

D. Змішане окислення жирів та вуглеводів E. Змішане окислення жирів та білків

91. У чоловіка при обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда лівого передсердя. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу? A. Ліва вінцева *

B. Права вінцева

C. Права та ліва вінцеві

D. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії

E. -

92. Лікар-цитогенетик при виготовленні метафазної пластинки обробив культуру лейкоцитів гіпотонічним (0,56%) розчином хлориду калію. Після цього відбулося набухання клітин і розрив клітинної мембрани за рахунок надходження води до клітини. Який механізм транспорту має місце в цьому випадку?A. Ендоосмос *

B. Полегшена дифузія C. Дифузія

D. Піноцитоз E. Фагоцитоз

93. При зовнішньому дослідженні трупа чоловіка 69-ти років, який помер 4 години тому, патологоанатом відмітив, що м’язи померлого мають дуже щільну консистенцію, суглоби згинаються та розгинаються важко. Як називається ця патологоанатомічна ознака смерті?

A. Трупне заклякання * B. Трупне висихання

C. Трупне охолодження

D. Трупне розкладання

E. Трупні гіпостази

94. Швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Який з наведених чинників, перш за все, забезпечує таку швидкість? A. Наявність мієлінової оболонки *

B. Великий потенціал спокою

C. Велика амплітуда потенціалу дії

D. Малий поріг деполяризації E. Великий фактор надійності

95. У померлої дитини 3-х років за життя мала місце менінгіальна симптоматика, На розтині в м’якій мозковій оболонці макроскопічно виявлені просоподібні вузлики, які мікроскопічно представлені осередком казеозного некрозу з валами епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, між якими зустрічаються великі клітини з ядрами на периферії у вигляді півмісяця. Який найбільш імовірний менінгіт у дитини?

A. Туберкульозний * B. Сифілітичний

C. Бруцельозний

D. Грипозний E. Менінгококовий

96. Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання: A. Дихальний об’єм *

B. Життєва ємність легень

C. Функціональна залишкова ємність

D. Ємність вдиху

E. Хвилинний об’єм дихання

97. При проведенні амніоцентезу в клітинах плоду виявлено по 2 тільця статевого хроматину (тільця Барра). Для якого захворювання характерна дана ознака? A. Трисомія X *

B. Синдром Клайнфельтера

C. Синдром Шерешевського-Тернера

D. Синдром Дауна E. Синдром Патау

98. Відомо, що типові патологічні процеси розвиваються за однаковими закономірностями в різних органах і тканинах та у різних видів тварин. Яке з перерахованих явищ можна віднести до типового патологічного процесу?

A. Пухлина *

B. Туберкульоз

C. Гіпертонічна хвороба

D. Непрохідність кишківника E. Інфаркт міокарда

99. У хворого 49-ти років на гострий панкреатит виникала загроза некрозу підшлункової залози, що супроводжувалось надходженням у кров і тканини активних панкреатичних протеїназ і розщеплення тканинних білків. Які захисні фактори організму можуть інгібувати ці процеси?

A. α2-макроглобулін,α1-антитрипсин *

B. Імуноглобуліни

C. Кріоглобулін, інтерферон

D. Церулоплазмін, трансферин E. Гемоплексин, гаптоглобін

100. У 19-місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагресії, вміст сечової кислоти в крові -1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається? A. Синдром Леша-Ніхана *

B. Подагра

C. Синдром набутого імунодефіциту

D. Хвороба Гірке

E. Хвороба Іценко-Кушінга

101. Чоловік 53-х років звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтілі склери хворого. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A. Жовчнокам’яна хвороба * B. Гемолітична жовтяниця C. Гепатит

D. Хронічний коліт E. Хронічний гастрит

102. Основними тригерами, що включають ефекторні системи клітини у відповідь на дію гормонів, є протеїнкінази, які змінюють каталітичну активність певних регуляторних ферментів шляхом АТФ-залежного фосфорилювання. Який із наведених ферментів є активним у фосфорильованій формі? A. Глікогенфосфорилаза *

B. Ацетил-КоА-карбоксилаза C. ГОМГ-КоА-редуктаза

D. Піруваткіназа E. Глікогенсинтаза

103. У пацієнта встановлено порушення синтезу та виділення вазопресину. В якому відділі нефрона найбільше порушиться процес сечоутворення? A. Збірна трубочка *

B. Проксимальний звивистий каналець

C. Тонка частина петлі Генле

D. Товста частина петлі Генле

E. Клубочок

104. При обстеженні 2-х місячної дитини педіатр звернула увагу, що плач дитини нагадує котячий крик. Діагностовані мікроцефалія і вада серця. За допомогою цитогенетичного метода з’ясований каріотип дитини 46, XX, 5р-. Дане захворювання є наслідком такого процесу:

A. Делеція *

B. Дуплікація C. Інверсія

D. Транслокація E. Плейотропія

105. В експерименті подразнюють гілочки симпатичного нерва, які іннервують серце. Це призвело до збільшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардіоміоцитів збільшився: A. Вхід іонів кальцію * B. Вихід іонів кальцію C. Вихід іонів калію

D. Вхід іонів калію

E. Вхід іонів кальцію та калію

106. У пацієнта 60-ти років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?

A. Органу Корті ближче до овального віконця * B. Органу Корті ближче до гелікотре-ми

C. Барабанної перетинки

D. М’язів середнього вуха E. Євстахієвої труби

107. У пацієнта виявлено кишкову непрохідність, знижений апетит, нудоту, блювання. На основі проведеної лабораторної діагностики встановлено дифілоботріоз. Зараження відбулось через вживання:

A. Риби *

B. Крабів та раків

C. Яєць


D. Яловичини E. Свинини

108. В інфекційну клініку доставлено хворого із проявами лихоманки, що повторюється вдруге з інтервалом 2 дні. В краплі крові, зафарбованій за Романовським-Гімзою, виявлено звивисті клітини синьо-фіолетового кольору. Який мікроорганізм викликав захворювання? A. Borrelia recurentis *

B. Leptospira interrogans C. Ricketsia typhi

D. Treponema pallidum E. Plasmodium vivax

109. У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцевосудинної системи, арахнодактилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?

A. Плейотропія *

B. Комплементарність C. Кодомінування

D. Множинний алелізм E. Неповне домінування

110. При алкаптонурії відбувається надмірне виділення гомогентизинової кислоти із сечею. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов’язано виникнення цього захворювання?

A. Тирозин *

B. Фенілаланін

C. Аланін

D. Метіонін E. Аспарагін

111. Чоловік 30-ти років, водій за професією, страждає на алергічний риніт із загостренням у весняний період. Лікар призначив хворому антигістамінний засіб з незначним седативним ефектом та тривалістю дії близько 24 годин. Який із перерахованих засобів було призначено? A. Лоратадин *

B. Димедрол C. Гепарин

D. Вікасол E. Окситоцин

112. Хворий госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомiчне утворення можливе це поширення? A. Виростковий канал *

B. Тім ’яний отвір C. Круглий отвір

D. Остистий отвір E. Овальний отвір

113. Після введення пеніцилину в хворого розвився набряк Квінке. Який препарат екстреної терапії необхідно ввести хворому?

A. Преднізолон *

B. Аскорбінова кислота

C. Но-шпа

D. Сульфацил-натрій

E. Рифампіцин

114. Під час електронномікроскопічного дослідження біоптату гепатоцитів на біліарному полюсі виявлено велику кількість плоских цистерн, сплющених у центральній частині й розширених на периферії, та дрібних міхурців із секреторними гранулами. Назвіть цю структуру:

A. Комплекс Гольджі *

B. Лізосома

C. Ендоплазматична сітка

D. Піноцитозні міхурці

E. Мікротрубочки

115. У кішки з децеребраційною ригідністю потрібно знизити тонус м’язів. Цього можна досягти шляхом:

A. Руйнування вестибулярних ядер Дейтерса *

B. Подразнення отолітових вестибулорецепторів C. Подразнення вестибулярних ядер Дейтерса

D. Подразнення вестибулослухового нерва E. Подразнення ампулярних вестибулорецепторів

116. При гастробіопсії у хворого встановлена метаплазія поверхневого епітелію слизової оболонки, який замість циліндричного набув вигляду кишкового. Разом з тим спостерігається склероз на місці залоз слизової оболонки та лімфогістіоцитарна інфільтрація. Про яке захворювання шлунка можна думати? A. Хронічний атрофічний гастрит * B. Корозивний гастрит

C. Хронічний гастрит з ураженням залоз без атрофії

D. Ерозивний гастрит

E. Поверхневий хронічний гастрит

117. При дослідженні імунного статусу людини обов’язково визначають кількість імуноглобулінів різних класів. Яка з перерахованих реакцій використовується для цього? A. Радіальної імунодифузії *

B. Бласттрансформації

C. Оберненої непрямої гемаглютинації

D. Подвійної імунодифузії E. Ланцюгово-полімеразна

118. У хворого, що страждає на спадкову хворобою Хартнупа, спостерігаються пелагроподібні ураження шкіри, порушення розумового розвитку в результаті нестачі нікотинової кислоти. Причиною цього захворювання є порушення такого процесу: A. Всмоктування і реабсорбція в нирках триптофану * B. Трансамінування фенілаланіну

C. Декарбоксилювання триптофану

D. Всмоктування і реабсорбція в нирках метіоніну E. Всмоктування і реабсорбція цистеїну

119. Хворий помилково прийняв надмірну дозу тироксину. До яких змін секреції тиреоліберину та тиреотропіну це призведе? A. Секреція гормонів зменшиться * B. Секреція гормонів збільшиться

C. Змін секреції гормонів не буде

D. Секреція тиреоліберину збільшиться, тиреотропіну - зменшиться

E. Секреція тиреотропіну збільшиться, тиреоліберину - зменшиться

120. Проводять дуоденальне зондування. Що із наведеного доцільно ввести людині під шкіру, щоб суттєво збільшити надходження до дванадцятипалої кишки жовчі? A. Холецистокінін-панкреозимін *

B. Гастрин

C. Секретин

D. Нейротензин E. Соматостатин

121. У чоловіка 32-х років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка харкотинням дихальних шляхів. В організмі хворого при цьому буде розвиватися така зміна кислотнолужної рівноваги:

A. Респіраторний ацидоз *

B. Метаболічний ацидоз

C. Респіраторний алкалоз

D. Метаболічний алкалоз

E. Змін не буде

122. При аналізі ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні зубці і комплекси не змінені. Назвіть вид аритмії:

A. Синоатріальна блокада *

B. Миготлива аритмія

C. Атріовентрикулярна блокада

D. Передсердна екстрасистола E. Внутрішньопередсердна блокада

123. У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Зі зниженням функцій якої частки гіпофіза це пов’язано? A. Lobus anterior *

B. Infundibulum

C. Lobus posterior

D. Pars intermedia

E. -


124. У пацієнтки 23-х років після використання нової губної помади з’явилися набряк і свербіння губ, а через 2 дні - кірочки на червоній облямівці губ. Який тип алергічної реакції найбільш імовірний?

A. Анафілактичний *

B. Цитотоксичний

C. Імунокомплексний

D. Сповільнений E. Стимулюючий

125. У хворого лікар виявив накопичення рідини в плевральній порожнині справа над куполом діафрагми. У якому анатомічному утворі накопичилась рідина? A. Реброво-діафрагмальний правий синус * B. Реброво-діафрагмальний лівий синус C. Реброво-середостінний синус

D. Діафрагмально-середостінний синус

E. -


126. При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до: A. Материнської нитки * B. Змістовних кодонів

C. Ферменту ДНК-полімерази

D. Інтронних ділянок гену E. Ферменту РНК-полімерази

127. В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Які відростки яких нейронів при цьому пошкоджені? A. Аксони рухових нейронів *

B. Дендрити рухових нейронів C. Аксони чутливих нейронів

D. Дендрити чутливих нейронів E. Дендрити вставних нейронів

128. При визначенні повітряної та кісткової провідності звуку було встановлено, що у пацієнта ліве вухо краще сприймає звук при кістковому його проведенні, що могло бути пов’язане з захворюванням:

A. Середнього вуха зліва *

B. Середнього вуха справа

C. Внутрішнього вуха зліва

D. Внутрішнього вуха справа E. Зовнішнього вуха справа

129. Чоловік 55-ти років доставлений до реанімаційного відділення без свідомості. Зі слів родичів стало відомо, що хворий помилково випив метиловий спирт. Який антидот необхідно використати в даному випадку?

A. Етанол *

B. Тетурам

C. Налоксон

D. Протаміну сульфат E. Ацетилцистеїн

130. Хвора на ревматоїдний артрит після трьохтижневого лікування преднізолоном почала скаржитись на перебої в ро6оті серця. З чим пов’язаний розвиток даного небажаного ефекту препарату?

A. Гіпокаліємія *

B. Гіперкаліємія

C. Гіперурікемія

D. Гіперглікемія E. Гіпоглікемія

131. Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, порушень мозкового кровообігу рекомендується споживання жирів із високим вмістом поліненасичених жирних кислот. Однією з таких жирних кислот є: A. Лінолева *

B. Олеїнова

C. Лауринова

D. Пальмітоолеїнова

E. Стеаринова

132. Обстежуваний знаходиться у фазі швидкохвильового сну. При цьому на ЕЕГ реєструється:

A. β-хвиля *

B. α-хвиля C. δ-хвиля

D. θ-хвиля E. α-веретено

133. Внаслідок ДТП у потерпілої 37-ми років виникло неутримання сечі. Які сегменти спинного мозку пошкоджені?

A. S2 - S4 *

B. Th1 — Th5 C. L1 — L2

D. Th2 — Th5

E. Th1 — L1

134. Жінці 26-ти років, хворій на бронхіт, призначили засіб етіотропної терапії - антибіотик широкого спектру дії. Який це препарат?

A. Доксициклін * B. Інтерферон

C. БЦЖ-вакцина

D. Амброксол E. Дексаметазон

135. При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії? A. Підвищення протеолізу * B. Гіперпротеїнемія

C. Зменшення концентрації амінокислот у крові

D. Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові

E. Збільшення ліпопротеїдів високої щільності

136. Хворому на туберкульоз легень було призначено препарат з групи антибіотиків, що відноситься до високоефективних протитуберкульозних засобів. Який препарат був призначений?

A. Рифампіцин *

B. Цефалексин C. Циклосерин

D. ПАСК

E. Тетрациклін

137. При дослідженні тимуса дитини 5-ти років, що померла від гострої деструктивної стафілококової пневмонії, виявлено зменшення маси залози до 3,0 г. При гістологічному дослідженні в тимусі знайдено: зменшення часточок залози, значне зменшення кількості лімфоцитів, з колапсом строми часточок, інверсія шарів, кистоподібне збільшення тілець Гассаля. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?

A. Акцидентальна інволюція тимусу * B. Гіпоплазія тимусу

C. Тимомегалія

D. Дисплазія тимусу E. Агенезія тимусу

138. При обстеженні хворого окуліст виявив збільшення часу адаптації ока до темряви. Нестача якого вітаміну може бути причиною такого симптому?

A. A *


B. B6

C. B2


D. C

E. K


139. Хворому 63-х років з атонією сечового мiхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений?

A. Холіноміметики *

B. Реактиватори холінестерази

C. Адреноблокатори

D. Токолітики E. Гангліоблокатори

140. На мікропрепараті плівки пухкої сполучної тканини видно клітину овальної форми, зі світлою цитоплазмою і великим ядром що містить специфічний малюнок

гетерохроматину у вигляді циферблату годинника (або спиць колеса). Яка клітина у полі зору?

A. Плазмоцит *

B. Макрофаг

C. Тканинний базофіл

D. Фібробласт

E. Адипоцит

141. Для лікування піодермії лікар призначив вакцину, яка виготовлена зі штаму бактерій, виділених від хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат?

A. Аутовакцина *

B. Атенуйована вакцина

C. Генноінженерна вакцина

D. Асоційована вакцина E. Хімічна вакцина

142. У хворого скарги на загальну слабкість, підвищену втому, зниження апетиту і маси тіла. В анамнезі часті пневмонії. На підставі клінічних даних та результатів дослідження периферійної крові у нього діагностовано хронічний лімфолейкоз. Які дегенеративні зміни лейкоцитів характерні для даного захворювання? A. Тіні Боткіна-Гумпрехта * B. Тільця Князькові-Деле

C. Зерна Амато

D. Палички Ауера E. Токсична зернистість

143. У чоловіка 72-х років довготривала хронічна патологія легень призвела до недостатності клапанів легеневої артерії і трикуспідального клапану, недостатності кровообігу за правошлуночковим типом. Який тип артеріальної гіпертензії є причиною перевантаження серця об’ємом?

A. Легенева гіпертензія *

B. Центрально-ішемічна гіпертензія C. Есенціальна гіпертензія

D. Рефлексогенна гіпертензія E. Сольова гіпертензія

144. Хворому для лікування серцевої недостатності було призначено серцевий глікозид. Яка супутня патологія може сприяти кумуляції серцевих глікозидів? A. Ниркова недостатність *

B. Анорексія

C. Гіперацидний гастрит

D. Гіпоацидний гастрит

E. Гіпертонічна хвороба

145. Чоловік 40-ка років хворіє на гіперацидний гастрит з нічними голодними болями. Призначте хворому лікарський засіб - блокатор гістамінових Н2-рецепторів III покоління, який знизить виділення хлористоводневої кислоти (особливо вночі) та збільшить утворення захисного слизу:

A. Фамотидин * B. Пірензепін

C. Метацин

D. Атропіну сульфат E. Платифіліну гідротартрат 146. П’ятирічна дитина-правша після черепно-мозкової травми на деякий час втратила здатність розмовляти, але через тривалий час ця здатність у неї відновилась. Яка півкуля була травмована й за рахунок якої властивості ЦНС дітей відновлення мови стало можливим?

A. Ліва півкуля, пластичність * B. Права півкуля, рухливість

C. Обидві півкулі, інертність

D. Права півкуля, пластичність

E. Ліва півкуля, інертність

147. Чоловік 35-ти років помер у приймальному відділенні лікарні, куди був доставлений у шоковому стані. На розтині тіла виявлено аневризму дуги аорти з її розривом та масивною кровотечею. Мікроскопічно: в медії аорти скупчення лімфоцитів та плазмоцитів, поодинокі гігантські клітини Пирогова-Лангханса, фібробласти. Спостерігаються також дрібні вогнища некрозу та руйнування еластичних структур стінки аорти. Яке захворювання зумовило такі зміни? A. Сифіліс *

B. Висипний тиф C. Атеросклероз

D. Туберкульоз E. -

148. У дитини 5-ти років розвинулось гостре респіраторне захворювання, яке супроводжувалось кашлем, виділенням значної кількості слизу із носа. Який тип запалення у хворої дитини?

A. Катаральне * B. Фібриноїдне

C. Геморагічне

D. Гнійне E. Гнилісне

149. Чоловікові 58-ми років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5фтордезоксиуридин - інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?

A. ДНК *


B. і-РНК

C. р-РНК


D. т-РНК

E. -


150. Стеатоз виникає внаслідок накопичення триацилгліцеролів у гепа-тоцитах. Одним з механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру ЛПДНЩ. Які ліпотропні речовини попереджують розвиток стеатозу?

A. Метіонін, B6, B12 * B. Аргінін, B2, B3

C. Аланін, B1, PP

D. Валін, B3, B2 E. Ізолейцин, B1, B2

151. У пацієнта, що прибув з ендемічного за малярією району, підвищилася температура тіла, відзначається головний біль, озноб, загальне нездужання - симптоми, що характерні й для звичайної застуди. Які лабораторні дослідження необхідно провести, щоб підтвердити або спростувати діагноз "малярія"? A. Мікроскопія мазків крові *

B. Дослідження пунктату лімфовузлів C. Аналіз сечі

D. Дослідження спинномозкової рідини

E. Мікроскопія пунктату червоного кісткового мозку

152. У чоловіка 40-ка років внаслідок посиленого гемолізу еритроцитів підвищився вміст заліза в плазмі крові. Який білок забезпечує його депонування в тканинах?

A. Феритин *

B. Гаптоглобін

C. Трансферин

D. Транскортин E. Альбумін

153. У дитячому дошкільному закладі напередодні новорічних свят було зареєстровано спалах кишкової інфекції. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворих патогенних бактерій не було виділено. При електронній мікроскопії виявлено утворення округлої форми з чітким обідком і товстою втулкою, які нагадують колесо. Вкажіть найбільш імовірний збудник даної інфекції: A. Rotavirus *

B. Adenovirus

C. Coxsacki-virus

D. E.coli E. Pvulgaris

154. У біоптаті щитоподібної залози виявлено атрофію паренхіматозних елементів, дифузну інфільтрацію тканини залози лімфоцитами та плазматичними клітинами з утворенням в ній лімфоїдних фолікулів. Для якого захворювання є характерними наведені ознаки? A. Тиреоїдит Хасімото * B. Тиреоїдит Ріделя

C. Ендемічний зоб

D. Хвороба Базедова

E. Аденома щитоподібної залози

155. При гістологічному дослідженні біоптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:

Скіррозний недиференційований рак *

Медулярний рак

Аденокарцинома

Недиференційована саркома

Аденома

156. При розтині тіла померлого у інфекційному відділенні виявлено: фібринозногнійний перитоніт; в слизовій оболонці клубової кишки багаточислені виразкові дефекти овальної форми до 3-5 см, які розташовані вздовж кишки і повторюють форму пейєрової бляшки, краї виразок рівні, заокруглені, дно чисте, представлене м’язовою або серозною оболонкою. В дні двох виразок знайдені отвори до 0,3 см в діаметрі. Для якого захворювання найбільш характерні ці зміни?

A. Черевний тиф * B. Дизентерія

C. Неспецифічний виразковий коліт

D. Хвороба Крона

E. Паратиф

157. Хворий 78-ми років з хворобою Паркінсона приймає препарати левадопи (наком). Яка антипаркінсонічна дія у цього засобу?

A. Допамінергічна *

B. М-холіноблокуюча

C. М-холіноміметична

D. Адреноблокуюча

E. Блокуюча гістамінергічна дія

158. У хворого 47-ми років виникла кишкова коліка на фоні гіпертонічної хвороби. Засоби якої з перерахованих груп найбільш доцільно використати для її купірування у даній ситуації?

A. Міотропні спазмолітики *

B. Антихолінестеразні засоби

C. Симпатоміметики

D. М-холиноміметики E. Адреноміметики

159. Під час ректороманоскопії хворого зі скаргами на діарею виявлено, що слизова оболонка прямої і сигмоподібної кишок різко гіперемована, набрякла, вкрита великою кількістю слизу, а у деяких ділянках вкрита плівчастими накладаннями зеленуватого кольору. Про яке захворювання можна думати? A. Дизентерія *

B. Сальмонельоз C. Холера

D. Черевний тиф E. Амебіаз

160. У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості комплексу QRS. Наслідком чого це може бути?

Збільшення часу охоплення збудженням шлуночків *

Порушення провідності у атріовентрикулярному вузлі

Збільшення збудливості передсердь

Збільшення збудливості шлуночків та передсердь

Збільшення часу охоплення збудженням передсердь

161. Хвороба Андерсена належить до групи спадкових хвороб, що розвиваються внаслідок уродженої недостатності синтезу певних ферментів глікогенолізу. Недостатність якого ферменту є молекулярною основою цього глікогенозу? A. Аміло(1,4-1,6)трансглікозидаза *

B. Глікогенсинтаза

C. Глюкозо-6-фосфатази

D. Лізосомальні глікозидази

E. Фосфофруктокіназа

162. У хворого з варикозним розширенням вен під час огляду нижніх кінцівок відзначається:

ціаноз, пастозність, зниження температури шкіри, поодинокі петехії. Який розлад гемодинаміки має місце у хворого? A. Венозна гіперемія *

B. Компресійна ішемія C. Обтураційна ішемія

D. Тромбоемболія E. Артеріальна гіперемія

163. Після прийому сульфаніламідів у хворого виникли лихоманка, блювання і стул з кров’ю. У крові: лейк.-0,9 • 109/л (гранул.- 0,7 • 109/л), лейкоаглютиніни. Який з термінів найбільш точно характеризує виявлені зміни у крові?

A. Агранулоцитоз *

B. Лейкопенія

C. Лейкоз

D. Гемодилюція E. -

164. При гістологічному дослідженні органів і тканин померлої від ниркової недостатності молодої жінки, у якої прижиттєво виявлявся високий титр антинуклеарних антитіл, виявлені поширені фібриноїдні зміни в стінках судин. Відмічається ядерна патологія з вакуолізацією ядер, каріоре-ксисом, утворенням гематоксилінових тілець. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Системний червоний вовчак *

B. Атеросклероз

C. Вузликовий періартеріїт

D. Гіпертонічна хвороба E. Облітеруючий ендартеріїт

165. У недоношеного немовляти спостерігається жовтяниця. З нестачею у нього якого ферменту це пов’язано?

УДФ-трансглюкуронідаза *

Лужна фосфатаза

Кисла фосфатаза

Каталаза


НАД+ - дегідрогеназа

166. У хворого пухлина грудного відділу стравоходу. Куди можуть безпосередньо метастазувати пухлинні клітини? A. Ductus thoracicus * B. Nodi mediastinales C. Nodi hepatici

D. Nodi gastrici E. Nodi intercostales

167. При дослідженні вмісту дванадцятипалої кишки людини знайдені найпростіші грушоподібної форми з парними ядрами, чотирма парами джгутиків. Між ядрами - дві опірні нитки, з вентрального боку розташований присмоктувальний диск. Який представник найпростіших виявлений у хворого?

A. Лямблія *

B. Токсоплазма

C. Лейшманія

D. Трихомонада кишкова E. Трипаносома

168. У жінки 36-ти років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит:

A. Флавінових коферментів *

B. Цитохрому А1

C. Цитохромоксидази

D. Цитохрому В

E. Цитохрому С

169. При диспансерному обстеженні у хворого знайдено цукор в сечі. Який найбільш імовірний механізм виявлених змін, якщо вміст цукру в крові нормальний? A. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрона *

B. Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрона C. Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою

D. Інсулінорезистентність рецепторів клітин E. Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками

170. На розтині в серці виявлено наступні зміни: великий осередок некрозу білого кольору з червоною облямівкою, який захоплює всю товщу серцевого м’яза. На зовнішній оболонці серця - ознаки фібринозного перикардиту. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Трансмуральний інфаркт міокарда *

B. Субендокардіальний інфаркт міокарда C. Субепікардіальний інфаркт міокарда

D. Інтрамуральний інфаркт міокарда

E. Міокардит

171. На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження. Термінальна частина дендрита клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Яка клітина зображена на мікрофотографії?

A. Паличкова нейросенсорна * B. Колбочкова нейросенсорна

C. Нейрон спинномозкового вузла

D. Нейрон кори великих півкуль E. Нейрон передніх рогів спинного мозку

172. Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:

A. Сфінголіпідів *

B. Нейтральних жирів

C. Вищих жирних кислот

D. Холестерину E. Фосфатидної кислоти

173. У хворого 15-ти років концентрація глюкози натще 4,8 ммоль/л, через годину після цукрового навантаження - 9,0 ммоль/л, через 2 години - 7,0 ммоль/л, через 3 години - 4,8 ммоль/л. Ці показники характерні для такого захворювання: A. Прихований цукровий діабет * B. Цукровий діабет I типу

C. Цукровий діабет II типу

D. Хвороба Іценко-Кушінга

E. -

174. У чоловіка 48-ми років виявлено порушення периферичного кровообігу з обмеженням припливу артеріальної крові, при цьому має місце збліднення даної ділянки, зниження місцевої температури. Це порушення називається: A. Ішемія *B. Стаз

C. Сладж


D. Венозна гіперемія E. Реперфузійний синдром

175. Хворому хірург видалив порожнинне утворення печінки діаметром 2 см. Встановлено, що стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, вміст являє собою каламутну, густу, жовтувато-зеленуватого кольору рідину з неприємним запахом, яка мікроскопічно складається переважно з поліморфноядерних лейкоцитів. Якому патологічному процесу відповідають такі морфологічні зміни?

A. Хронічний абсцес * B. Гострий абсцес

C. Флегмона

D. Емпієма

E. -


176. Лікар призначив пацієнту з хронічним бронхітом відхаркувальний засіб, який діє шляхом розщеплення дисульфідних зв’язків глікозаміногліканів харкотиння, зменшуючи цим його в’язкість, проте попередив хворого про можливий бронхоспазм при його використанні. Який засіб був призначений? A. Ацетилцистеїн *

B. Лібексин

C. Бромгексин

D. Трава термопсису E. Натрію гідрокарбонат

177. Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю не-глікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює β1-адренорецептори міокарда, що збільшує кровообіг, діурез. Застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?

A. Добутамін *

B. Дигоксин

C. Адреналін

D. Корглікон E. Анаприлін

178. Чоловік 40-ка років перебував у пульмонологічному відділенні з приводу рецидивуючої правосторонньої пневмонії. Помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині в правій лєгєні визначається ділянка круглої форми 3х4 см. Вона являє собою порожнину з нерівними шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподібною жовто-зеленою рідиною. Мікроскопічно: стінка порожнини утворена тканиною легені з дифузною інфільтрацією лейкоцитами. Визначте патологічний процес у легені: A. Гострий абсцес *

B. Хронічний абсцес

C. Емпієма

D. Гангрена E. Інфаркт

179. Робочий комунальної служби спустився в каналізаційний колодязь без засобів захисту і через деякий час знепритомнів. Лікарями швидкої допомоги діагностовано отруєння сірководнем. Який вид гіпоксії при цьому розвинувся?

A. Гемічний *

B. Перевантажувальний C. Тканинний

D. Циркуляторний

E. Респіраторний

180. Під час розтину тіла жінки 52-х років, яка тривалий час хворіла на жовчно-кам’яну хворобу, було знайдено: макроскопічно - печінка помірно збільшена, деформована, поверхня органу горбиста, тканина щільна, на розрізі тканина коричнева з зеленим відтінком, складається з множинних вузликів діаметром 8-10 мм. Мікроскопічно гепатоцелюлярні вузлики оточені прошарками сполучної тканини, яка містить збільшену кількість дрібних жовчних протоків з холестазом. Діагностуйте захворювання печінки:

A. Біліарний цироз печінки * B. Холелітіаз

C. Токсична дистрофія печінки

D. Портальний цироз печінки E. Постнекротичний цироз печінки

181. При гістологічному дослідженні біоптату, отриманого із нижньої третини стравоходу 57річного чоловіка із симптомами тривалого рефлюксу шлункового вмісту, виявлено наступні зміни: у слизовій оболонці на місці багатошарового плоского епітелію визначається одношаровий залозистий призматичний епітелій, з ознаками продукції слизу. Вкажіть патологічний процес, який виник у слизовій оболонці:

A. Метаплазія * B. Гіперплазія

C. Гіпертрофія

D. Організація E. Регенерація

182. Хворій жінці із захворюванням нирок, що супроводжується вираженими набряками, призначили діуретичний препарат, що пригнічує реабсорбцію в нирках іонів Na+ і води, посилює виведення нирками іонів K+ і Mg++, викликає гіперурикемію, зумовлює потужний діуретичний ефект. Назвіть цей препарат:

A. Фуросемід * B. Тріамтерен

C. Спіронолактон

D. Діакарб E. Аллопуринол

183. Лікар-стоматолог для лікування гінгівіту призначив пацієнту препарат з протипротозойною та антибактеріальною діями, який може викликати відразу до алкоголю. Вкажіть препарат, який призначив лікар:

A. Метронідазол * B. Тетрациклін

C. Левоміцетин

D. Лінкоміцину гідрохлорид

E. Цефтріаксон

184. Аналіз ЕКГ хворого виявив відсутність зубця Р. Тривалість та амплітуда QRS комплексу та зубця Т відповідають нормі. Що є водієм ритму серця даного пацієнта?

A. Передсердно-шлуночковий вузол * B. Синусовий вузол C. Пучок Гіса

D. Волокна Пуркін’є E. Міокард шлуночків

185. Спеціальний режим харчування призвів до зменшення іонів Ca2+ в крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?

A. Паратгормон *

B. Тирокальцитонін C. Вазопресин

D. Соматотропін E. Тироксин

186. Хворій 43-х років для лікування бронхопневмонії призначена бензилпеніциліну натрієва сіль. Який з вказаних побічних ефектів найбільш характерний для даного засобу? A. Алергічні реакції *

B. Анемія

C. Агранулоцитоз

D. Ураження печінки E. Неврит слухового нерва

187. Пацієнт із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильні болі шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку. Реалізація якого виду рефлексів спричиняє вказані реакції?

A. Вісцеро-дермальні * B. Вісцеро-вісцеральні C. Вісцеро-соматичні

D. Сомато-вісцеральні E. Пропріоцептивні

188. Потерпілий 19-ти років доставлений до травматологічного відділення з різаною раною трапецієподібного м’яза. Яка з фасцій шиї формує піхву для даного м’яза?

A. Поверхнева пластинка шийної фасції *

B. М’ язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції

C. Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції

D. Передхребтова пластинка шийної фасції E. Сонна піхва шийної фасції

189. У хворого діагностовано ГРВІ. У сироватці крові знайдено імуноглобуліни класу М. Який період інфекційного процесу в даному випадку?

A. Гострий *

B. Продромальний

C. Інкубаційний

D. Реконвалесценція E. Мікробоносійство

190. У хворого 34-х років після перенесеної кишкової інфекції, викликаної сальмонелами, стали згасати симптоми захворювання. Імуноглобуліни якого класу будуть виявлені в крові хворого в період реконвалесценції?

A. IgG *

B. IgA


C. IgD

D. IgE


E. IgM

191. До шпиталю було доставлено юнака 16-ти років, хворого на інсулінозалежний цукровий діабет. Рівень глюкози у крові пацієнта складав 18 ммоль/л. Хворому було введено інсулін.

Дві години потому рівень глюкози зменшився до 8,2 ммоль/л, тому що інсулін: A. Стимулює перетворення глюкози в печінці у глікоген та ТАГ *

B. Стимулює транспорт глюкози через плазматичні мембрани в головному мозку та печінці

C. Гальмує синтез кетонових тіл із глюкози

D. Стимулює розщеплення глікогену в печінці E. Стимулює розщеплення глікогену у м’язах

192. Хворий на трансмуральний інфаркт міокарда лівого шлуночка переведений до відділення реанімації у важкому стані. АТ- 70/50 мм рт.ст., ЧСС- 56/хв., ЧД- 32/хв. Зазначте головну ланку в патогенезі кардіоген-ного шоку:

A. Падіння серцевого викиду *

B. Падіння периферичного судинного опору C. Втрата води

D. Крововтрата E. Втрата електролітів

193. Обстеження пацієнта з високим артеріальним тиском показало в нього вторинну артеріальну гіпертензію. Причиною такого стану є ренін-продукуюча пухлина нирки. Що є головною ланкою в патогенезі вторинної артеріальної гіпертензії в хворого? A. Гіперпродукція ангіотензину 2, альдостерону *

B. Гіперпродукція кортизолу C. Гіпєрпродукція інсуліну

D. Недостатня продукція вазопресину E. Недостатня продукція катехоламінів

194. У чоловіка 29-ти років з ножовим пораненням шиї визначається кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично-соскоподібного м’яза. Визначте цю судину:

A. V jugularis externa * B. V jugularis anterior C. A. carotis externa

D. A. carotis interna E. V. jugularis interna

195. У хворого переливання крові ускладнилося розвитком гемотрансфузійного шоку. Назвіть тип алергічної реакції, що лежить в основі даної патології:

A. Цитотоксичний * B. Анафілактичний

C. Імунокомплексний

D. Гіперчутливість сповільненого типу

E. Рецептороопосередкований

196. Підшлункова залоза - орган змішаної секреції. Ендокринно продукує бета-клітинами гормон інсулін, який впливає на обмін вуглеводів. Як він впливає на активність глікогенфо-сфорилази (ГФ) і глікогенсинтетази (ГС)? A. Пригнічує ГФ, активує ГС * B. Активує ГФ і ГС

C. Пригнічує ГФ і ГС

D. Активує ГФ, пригнічує ГС E. Не впливає на активність ГФ і ГС

197. Призначення доксицикліну гідрохлориду викликало порушення симбіозу мікробної флори в кишечнику. Визначити тип порушень при антибіотикотерапії: A. Дисбактеріоз * B. Сенсибілізація C. Ідіосинкразія

D. Суперінфекція E. Бактеріоз

198. Для проведення анальгезії наркотичний анальгетик застосували з препаратом бензодіазепінового ряду. Який засіб використали для потенціювання анальгезії?

A. Діазепам *

B. Хлорпротіксен

C. Трифтазин

D. Карбамазепін E. Імізин

199. У хворого стенокардія. Який антиангінальний засіб протипоказаний для лікування, якщо в пацієнта алергія на йод?

A. Аміодарон *

B. Нітрогліцерин C. Нітросорбід D. Верапаміл E. Дротаверин

200. Молода людина 25-ти років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися в організмі людини у даному випадку?

A. Ліпогенез * B. Гліколіз C. ЛіполізD. Ілюконеогенез

E. Окиснення жирних кислот

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка