Бюлетень нових надходжень літератури


Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)Сторінка4/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3   4

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(063)

Е62


Енергоефективність та екологічно прийнятне енергозабезпечення з позицій християнської відповідальності за створіння : матер. міжнар. наук. семінару (Ужгород, 10 - 13 лютого 2010 р.) / відп. ред. О. Бокотей. – Ужгород : Говерла, 2010. – 180 c. –

15 грн.


Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)5(060.55)

М12


Магістр. Науковий вісник. Вип. 13 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Вол. Гнатюка. – Т., 2010. – 76 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502.211

Н35


Національний природний парк "Прип'ять - Стохід".Різноманіття альгофлори і гідрохімічна характеристика акваландшафтів : монографія / під ред. В. І. Щербака. –

К. : Фітосоціоцентр, 2011. – 164 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504

Н37


Наше обязательство перед Творением. Побуждение к ответственному использованию энергии / Немецкая конфедерация епископов; рук. проекта Маркус Фогт ; Пер.с нем.

О. Мокрянин, А. Луговой. – Ужгород : Карпатська вежа, 2011. – 52 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504

Х12


Хабер, Вольфган

Неудобная правда экологии. Перспективы устойчивости для 21 столетия / В. Хабер ; рук. проекта Маркус Фогт ; Пер.с нем. О. Мокрянин, А. Луговой. – Ужгород, 2011. 

– 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51 - Математика

519.237

Б71


Блюсс, Олег Борисович

Энтропийные методы в задачах нечеткой кластеризации : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.05.01 / О. Б. Блюсс. – Д., 2011. – 167 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

517.9(075.8)

Д95


Дюкарев, Юрій Михайлович

Диференціальні й інтегральні рівняння та варіаційне числення : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. М. Дюкарев, О. Г. Літвінова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 124 c. – Реком. МОНУ. –

7 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


51(09)

И90


История математики с древнейших времен до начала Х1Х столетия : в 3-х томах. Т. 1.

С древнейших времен до начала Нового времени / под ред. А. П. Юшкевича. – М. : Наука, 1970. – 351 c. : ил. – 25 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

51(09)

И90


История математики с древнейших времен до начала Х1Х столетия : в 3-х томах. Т. 2. Математика XVII столетия / под ред. А. П. Юшкевича. – М. : Наука, 1970. – 300 c. : ил. – ; 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

51(09)

И90


История математики с древнейших времен до начала Х1Х столетия : в 3-х томах. Т. 3. Математика XVIII столетия / под ред. А. П. Юшкевича. – М. : Наука, 1972. – 495 c. : ил. – 35 грн.

Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)

519.6(075.8)

М74


Моклячук, Михайло Павлович

Негладкий аналіз та оптимізація : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. П. Моклячук. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 399 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.863

М74


Моклячук, Михайло Павлович

Основи опуклого аналізу : навч. посіб. для студ. ун-тів / М. П. Моклячук. – К. : ТВіМС, 2004. – 240 c. – Реком. МОНУ. – 12 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)517.9

Н20


Найфэ, А. Х.

Методы возмущений = Perturbation methods / А. Х. Найфэ ; Пер.с англ.А. А. Меликяна,

А. А. Миронова. – М. : Мир, 1976. – 455 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 18 (Б3. – 15, ВНЛ. – 3)


51(060.55)

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова. Вісник. Т. 15. Вип. 18. Математика і механіка / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : Астропринт, 2010. – 148 c. –

59 грн.


Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(060.55)

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова. Вісник. Т.15. Вип. 19. Математика і механіка / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : Астропринт, 2010. – 198 c. –

59 грн.


Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.521.7

П16


Панченков, Анатолий Николаевич

Основы теории предельной корректности / А. Н. Панченков. – М. : Наука, 1976. –

240 c. : ил. –6 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

53 Фізика


537.635

(075.8)


А65

Андерс, Александр Георгиевич

Магнитный резонанс в низкоразмерных магнитных системах : учеб. пособ.

/ А. Г. Андерс ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х. : ХНУ, 2010. – 144 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


539.143

А94


Афанасьєв, Валерій Дмитрович

Розсіяння релятивістських електронів ядрами : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. Д. Афанасьєв, І. О. Гірка. – Х. : ХНУ ім. В. Н Каразіна, 2011. – 240 c. – Реком. МОЛНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


537(023)

Б48


Беркинблит, Михаил Борисович

Электричество в живых организмах / М. Б. Беркинблит, Е. Г. Глаголева. – М. : Наука, 1988. – 288 c. – (Б-ка" Квант." Вип. 69). – 7 грн.Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

539.2

Г19


Гапонов, Алексей Владимирович

Электрические свойства варисторной оксидно-оловянной керамики : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / А. В. Гапонов. – Д., 2010. – 156 c. + автореф. (2 экз.). – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

531(075.8)

Г51


Гірка, Володимир Олександрович

Лекції з курсу фізики "Механіка та молекулярна фізика" : навч. посіб. для студ. природн. спец. ВНЗ / В. О. Гірка, І. О. Гірка. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. –

296 c. – Реком. МОНУ. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


537.86

З-12


Заболотный, Петр Иванович

Электромагнитные поля в аксиально-симметричных микроволновых резонаторах с цилиндрическими и коническими поверхностями : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.03 / П. И. Заболотный. – Д., 2010. – 145 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

531

М54


Методичні рекомендації до виконання курсових і дипломних робіт студентами напрямку "Механіка" / уклад. В. Г. Мусіяка; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 27 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 30 (ВНЛ. – 3, Б3. – 27)

537.6(075.8)

С13


Савицький, Володимир Миколайович

Магнітні властивості речовини : навч. посіб. для студ. фіз. спец. ВНЗ /

В. М. Савицький. – Х. : ХНУ іт. В. Н. Каразіна, 2010. – 328 c. – Реком. МОНУ. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


53:51(082)

Ф50


Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. Вип. 14 / голов. ред. Я. Бурак; Центр мат. моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. – Л., 2011. – 192 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.2(063)

Ф50


Фізичні явища в твердих тілах : матер. Х Міжнарод. конф. (6-9 грудня 2011 р.) /

під ред. В. С. Криловського; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2011. – 146 c. –

7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


539.1(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник № 914. Серія "Фізика". Вип.13 / голов. ред. В. П. Лебедєв. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. –

127 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

539.1(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник № 915. Серія "Фізика". Вип.14 / голов. ред. В. П. Лебедєв. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. –

119 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник № 865. Серія Хімія. Вип. 12 / голов. ред. В. П. Лебедєв. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 84 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник. № 899. серія: фізична "Ядра, частинки, поля". Вип. 2(46) / голов. ред. І. І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 116 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник. № 933. серія: фізична "Ядра, частинки, поля". Вип. 4(48) / голов. ред. І. І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 96 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник. № 946. серія: фізична "Ядра, частинки, поля". Вип. 1(49) / голов. ред. І. І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 98 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
54-Хімія. Кристалографія. Мінералогія


548.3(075.8)

Б73


Богданов, Валерій Віталієвич

Основи теорії росту кристалів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Богданов. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 313 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


544.77(075.8)

К61


Колоїдна хімія : підручник / за ред. М. О. Мчедлова-Петросяна. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 500 c. – Затв. МОНУ. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

546(076)

Л12


Лабораторний практикум з курсу "Хімічна технологія неорганічних речовин" : для студ. спец. 6.091602 усіх форм навчання / уклад. Н. М. Ушакова, О. П. Юрченко,

О. В. Кобзєв та ін. – Х. : НТУ "ХПі", 2010. – 60 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник № 700. Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 484 c.- 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Т.15. Вип.12-13. Хімія / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2011. – 119 c. – 59 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

546.18

П77


Природа, одержання та використання складних фосфатів з регульованим вмістом катіонів d-металів і монофосфатних та дифосфатних аніонів : наук.-метод. реком. /

кер. розробки В. Копілевич; Нац. ун-т біоресурсів і природокористув. України. – К. : Тов "Аквамарин ексклюзив", 2011. – 131 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник № 895. Серія Хімія. Вип. 18 (41) / відпов. ред. О. І. Коробов. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 270 c. –

20 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
55 - Геологія. Науки про землю


551.1

Г65


Гончаренко, Анатолий Иванович

О былом родного края / А. И. Гончаренко. – М. : Книга и бизнес, 2011. – 87 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.79(262.5)

Б24


Барг, Игорь Мойсеевич

Стратиграфия четвертичных отложений дна Черного и Азовского морей : монография / И. М. Барг. – Д. : Монолит, 2011. – 162 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

552.5(075.8)

З-34


Зарицкий, Петр Васильевич

Осадочные геологические формации : учеб. пособ. для студ. 5-го курса - литологов геол. отд. геол.-геогр. ф-та / П. В. Зарицкий. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2009. –

60 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


556.314(075.8)

С91


Суярко, Василь Григорович

Гідрогеохімія (геохімія підземних вод) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г. Суярко,

К. О. Безрук. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 112 c. – Реком. МОНУ. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57 -Біологічні науки в цілому


577.3

Б63


Біофізичний вісник. Вип. 23 (2) / відп. ред. В. Я. Малєєв; Харківський нац. ун-т

ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2009. – 154 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

577.3

Б63


Біофізичний вісник. Вип. 24 (1) / відп. ред. В. Я. Малєєв; Харківський нац. ун-т

ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2010. – 135 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)574

Б82


Борейко, Владимир Евгеньевич

Настольная книга зоозащитника / В. Е. Борейко, Г. Н. Левина ; Киев. эколого-культ. центр; Ассоц. зоозащитных орг. Украины; Экоправо-Киев. – К. : Логос, 2011. – 100 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

574.4(477.75)

Г87


Громенко, Виктор Матвеевич

Флористико-фаунистическая характеристика биогеоценозов Крымского Присивашья: состав, структура, разнообразие : дис. ... канд. биол. наук: 03.00.16 / В. М. Громенко. – Симф., 2011. – 254 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

57(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім . В. Н. Каразіна. Вісник. № 856. Серія: біологія. Вип. 9 / голов. ред. Є. Е. Перський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. –

176 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім . В. Н. Каразіна. Вісник. № 878. Серія: біологія. Вип. 10 / голов. ред. Є. Е. Перський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. –

142 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім . В. Н. Каразіна. Вісник. № 905. Серія: біологія. Вип. 11 / голов. ред. Є. Е. Перський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. –

224 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім . В. Н. Каразіна. Вісник. № 920. Серія: біологія. Вип. 12 / голов. ред. Є. Е. Перський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. –

141 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

574(075.8)

Ш12


Шабанов, Дмитрий Андреевич

Материалы для изучения курса общей экологии с основами средоведения и экологии человека : учеб. пособ. для студ. биол. спец. ун-тов / Д. А. Шабанов, М. А. Кравченко. – Х. : ХНУ, 2009. – 292 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
58 - Ботаніка

58.006

К29


Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України : довід. посіб. /

за ред. А. П. Лебеди; НАН України. Нац. бот. сад. ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2009. – 160 c. – Автограф. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

58.006

К29


Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України : довід. посіб. /

за ред. А. П. Лебеди; НАН України. Нац. бот. сад. ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2011. – 184 c. – Автограф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

582.475(477)

К70


Коршиков, Иван Иванович

Популяционная генетика и репродуктивная биология сосны крымской /

И. И. Коршиков ; Донецкий бот. сад НАН Украины. – Донецк : "Ноулидж". Дон. отд., 2010. – 243 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


581.5(477)

Л87


Лучків, Наталія Юріївна

Структура ценопопуляцій волошки карпатської (Centaurea Carpatica (Porc.) Porc., Fsteraceae : дис. ... канд.біол. наук: 03.00.16 / Н. Ю. Лучків. – Івано-Франківськ, 2011. – 167 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

581.19(075.8)

С91


Сучасні методи біохімічного аналізу рослин : навч. посіб. / авт.: Л. В. Шупранова,

В. С. Більчук, Л. В. Богуславська та ін.: Дніпропетровский нац. ун-т ім. О. Гончара. –

Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 80 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)


582.26./27

Т48


Ткаченко, Федір Петрович

Морські водорості - макрофіти України (північно - західна частина Чорного моря) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ф. П. Ткаченко ; за ред. П. М. Царенка. – О. : Астропринт, 2011. – 104 c. – Реком. МОНУ. – 42 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
59 - Зоологія

591.4(075.8)

Р83


Рудик, С. К.

Анатомія кішки : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Ч. 1. Апарат руху / С. К. Рудик,

Т. Ф. Кот. – Житомир : Полісся, 2011. – 104 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


597.2./.5

(075.8)


Н73

Новіцький, Роман Олександрович

Основи іхтіології (конспект лекцій зі спецкурсу) : навч. посіб. / Р. О. Новіцький ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Свідлер, 2011. – 80 c. : ілюстр. –

10 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 - Загальні питання прикладних наук

608(023.7)

А58


Альтов, Генрих Саулович

И тут появился изобретатель : науч.-попул. кн. / Г. С. Альтов. – М. : Дет. лит., 1984. – 126 c. : ил. – (Знай и умей). – 6 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)
61- Медичні науки

612.6

К49


Клінічна генетика. Міжнар. наук.-практ. конф. "Епігенетичні хвороби" (2-3 червня 2011, Харків). №1 - 2 (2011) / ред. рада: Ю. Б. Гречаніна, Л. В. Молодан,

О. В. Васильєва. – Х. : Укр. ін-т клінічної генетики, 2011. – 294 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


619(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 167. Ч. 2. Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2011. – 228 c. : ілюстр. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.1(075.8)

С54


Соболєв, Валерій Іванович

Фізіологія серцево-судинної системи : навч. посіб. для студ. мед. та біол. спец. ВНЗ /

В. І. Соболєв, В. В. Труш. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 183 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

62-Машинобудування. Техніка в цілому


621.38

Б17


Базовые лекции по электронике (в 2-х томах). Том 1. Электровакуумная, плазменная и квантовая электроника / под общ. ред. В. М. Пролейко. – М. : Техносфера, 2009. –

480 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.38

Б17


Базовые лекции по электронике (в 2-х томах). Том 2. Твердотельная электроника /

под общ. ред. В. М. Пролейко. – М. : Техносфера, 2009. – 608 c. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

620.9(082)

П78


Проблеми загальної енергетики : наук. зб. №4(27) / голов. ред. М. М. Кулик. – К. :

Ін-т загальної енергетики НАН України, 2011. – 64 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.9

П79


Проектування технологічних пристроїв : метод. вказ. до виконання курсових і дипломних проектів: для студ. ст. курсів фіз.-техн. ф-ту ДНУ / уклад.: О. В. Карнович,

І. І. Карпович, І. В. Шибко; Дніпропетровский нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 47 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 7, ФТФ. – 10)

621.37

Р15


Радиотехника : Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. Вып. 166. Темат. вып. Информационная безопасность / гл. ред. В. М. Шокало; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХНУРЭ, 2011. – 290 c. – 45 грн. 85 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.833(075.8)

С59


Сокол, Г. І.

Зубчасті передачі. Теорія, завдання та лабораторні роботи : навч. посіб. / Г. І. Сокол,

В. С. Дудніков, С. В. Алексєєнко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д., 2010. – 107 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 7, ФТФ. – 10)


629.76(092)

С83


Стражева, Ірина Вікторівна

Тюльпани з космодрому / І. В. Стражева. – К. : Наук. думка, 1980. – 407 c. – Про конструктора двічі Героя Соц. Праці акад. М. К. Янгеля. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

628.1

С83


Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання : монографія: у 2-х т. Т. 1 / за ред. Е. А. Ставицького, Г. І. Рудька, Є. О. Яковлєва. – К.; Чернівці : Букрек, 2011. – 348 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

628.1

С83


Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання : монографія: у 2-х т. Т. 2 / за ред. Е. А Ставицького, Г. І. Рудька, Є. О. Яковлєва. – К.; Чернівці : Букрек, 2011. – 500 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

622.012

Т38


Технологический регламент диагностики и восстановления заглубленных и подземных сооружений поверхностного комплекса шахт на основе технологии создания геокомпозитных конструкций : науч.-практ. пособ. / А. Ф. Булат, С. И. Скипочка. – Д. : Монолит, 2011. – 48 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.438

Т38


Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Диски компрессора и турбины : монография. Ч. III / В. А. Богуслаев, И. Ф. Кравченко,

А. Я. Качан и др. – Запоріжжя : АО "Мотор Сич", 2011. – 428 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63 - Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство


63(09)

Л33


Андрій Пилипович Лебеда : біобібліографія / уклали: В. М. Ковальов,

О. Ю. Коновалова, А. Г. Сербін та ін. – К. : Фітосоціоцентр, 2010. – 44 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(477)

Л33


Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії алкалоїдів) / А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2006. – 264 c. – Автограф. – 14 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(477)

Л33


Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії кумаринів) / А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2005. – 148 c. – Автограф. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(477)

Л33


Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії лігнанів) / А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2011. – 64 c. – Автограф. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(477)

Л33


Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії сапонінів) / А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2007. – 140 c. – Автограф. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(477)

Л33


Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії каротиноїдів) / А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2008. – 128 c. – Автограф. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(477)

Л33


Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії фітоекдистероїдів) /

А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2009. – 88 c. – Автограф. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


633.88(477)

Л33


Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії антраценпохідних) /

А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2003. – 56 c. – Автограф. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


633.88(477)

Л33


Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії іридоїдів) / А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2004. – 80 c. – Автограф. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.7 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 380 c. –

15 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.8 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 380 c. –

15 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.9 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 380 c. –

15 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.10 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 380 c. –

15 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.11 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 392 c. –

15 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.12 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 388 c. –

15 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

639.1(075.8)

Н73


Новіцький, Роман Олександрович

Основи мисливствознавства : навч. посіб. / Р. О. Новіцький, В. І. Домніч ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Артлогос, 2011. – 72 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)
66 - Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі


664.68

Б93


Бутенко, Лидия Александровна

Технология мучных кулинарных и кондитерских изделий : учеб. пособ. для учащ. техникумов / Л. А. Бутенко, Л. Я. Ковтуненко, Ж. А. Ховикова. – К. : Вища школа, 1985. – 168 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

669.058

И62


Инженерия вакуумно-плазменных покрытий : монография / Н. А. Азаренков.,

О. В. Соболь, А. Д. Погребняк и др. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011 . – 344 c. –

25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


69

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. №697. Теорія і практика будівництва / відп. ред. З. Я. Бліхарський. – Л. : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2011. – 272 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
7 - Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 - Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади


711.4

Д70


Доступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України: моніторинговий звіт / за заг. ред. В. В. Щербаченко; Східноукр. центр громадських ініціатив. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Луганськ : Янтар, 2011. – 236 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

711.4

М65


Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. № 41 / відп. ред.

Н. Н. Осетрин. – К. : КНУБА, 2011. – 505 c. : ілюстр. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
76 - Графічні мистецтва. Графіка


76

Ш37


Шевченкіана в екслібрисі : альбом / упоряд. і авт. вступ. ст. В. І. Хворост. – Д. : Січ, 1993. – 166 c. : ілюстр. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1
78 - Музика


784(477.63)

Х24


Хасхачих, Анатолий Дмитриевич

С песней по жизни : сб. лирических песен / А. Д. Хасхачих. – Д. : Изд. А. Ленский, 2011. – 188 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт


792.071

К84


Крушельницька, Соломія

Спогади. Матеріали. Листування : у 2-х ч. Ч. 1. Спогади / С. Крушельницька ; вспуп. ст., упоряд. і прим. М. Головащенко. – К. : Муз. Україна, 1978. – 398 c. : ілюстр. – 8 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

796.814(075.8)

Ч-49


Черненко, Віктор Олександрович

Самозахист : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. О. Черненко. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 152 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8 – Літературознавство


8

Б24


Баранова, Інна Олександрівна

Драма-діалог Лесі Українки та діалогічна традиція в європейських літературах : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / І. О. Баранова. – Бердянськ, 2011. – 207 c. + автореф. –

Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)8

Б61


Біла, Ірина Вікторівна

Метароман Галини Пагутяк: текст і контекст : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 /

І. В. Біла. – Д., 2011. – 197 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


8

В61


Вогнене слово Кобзаря : літ.-крит. ст. про Т. Г. Шевченка / упоряд. Ф. С. Кислий. –

К. : Рад. школа, 1984. – 248 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (Чз3. – 1, КСХ. – 1)

8

В75


Воронюк, Ірина Олександрівна

Національно-визвольна ідея в художньому трактуванні українських письменників першої еміграційної хвилі : дис ... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. О. Воронюк. – Запоріжжя, 2010. – 199 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Г81


Гречаник, Ірина Петрівна

Фантастична проза О. Бердника: особливості часопросторових концепцій : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. П. Гречаник. – Луганськ, 2010. – 220 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1

8

Г85


Грицай, Михайло Семенович

Панас Мирний. Нарис життя і творчості / М. С. Грицай. – К. : Дніпро, 1986. – 191 c. – (Літературний портрет). – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Д43


Дзюба, Іван Михайлович

Є поети для епох / І. М. Дзюба. – К. : Либідь, 2011. – 208 c. : ілюстр. – 76 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Д79


Дуб, Костянтин Семенович

Ф. М. Білецький - літературознавець, критик, педагог : навч. посіб. / К. С. Дуб,

О. Т. Білецька. – Д. : ДДУ, 1997. – 92 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Д79


Дуброва, Оксана Володимирівна

Архетипна пам'ять та її семіотичні відповідники у творах Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / О. В. Дуброва. – Бердянськ, 2010. – 211 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

З-13


Заверталюк, Нінель Іванівна

Повернення в Україну (Література українського зарубіжжя ХХ століття) : навч. посіб. Ч. 2 / Н. І. Заверталюк. – Д. : Навч. книга, 2002. – 76 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

З-81


Золотухін, Геннадій Олексійович

Твір з української мови та літератури : посіб. для старшокласників та абітурієнтів /

Г. О. Золотухін, І. І. Жебка, Н. П. Литвиненко. – К. : Наукова думка, 1997. – 280 c. –

2 грн.


Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

8

К17


Калениченко, Ніна Лукинична

Михайло Коцюбинський. Нарис життя і творчості / Н. Л. Калениченко. – К. : Дніпро, 1984. – 189 c. : портрет. – 6 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, ЛК. – 1, УБГ. – 1)

8

К44


Киселева, Евгения Анатольевна

Очерково-эссеистическое начало прозы С. Д. Довлатова : Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02 / Е. А. Киселева. – Д., 2011. – 203 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

К50


Клочек, Григорій Дмитрович

Романи Івана Багряного "Тигролови" і "Сад Гетсиманський" : навч. посіб. /

Г. Д. Клочек. – Кіровоград : Степова Еллада, 1998. – 80 c. – (Шкільна версія аналізу твору). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

К75


Коцюбинська, Михайлина

Історія, оркестрована на людські голоси. Екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної української літератури / М. Коцюбинська. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 70 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К82


Крижанівський, Степан Андрійович

Ми пізнавали неповторний час : портрети, есе, спогади / С. А. Крижанівський. – К. : Рад. письменник, 1986. – 203 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

М48


Мельниченко, Володимир Юхимович

Гоголівська Москва. Авторська енциклопедія-хроноскоп / В. Ю. Мельниченко. – М. : ОЛМА Медиа-Групп, 2011. – 832 c. : ілюстр. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

М79


Моренець, Володимир Пилипович

Борис Олійник. Нарис творчості / В. П. Моренець. – К. : Дніпро, 1987. – 187 c. – (Літературний портрет). – 5 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 3, ЛК. – 1, УБГ. – 2)

8

М79


Моринець, Володимир Пилипович

Володимир Сосюра. Нарис життя і творчості / В. П. Моринець. – К. : Дніпро, 1990. – 262 c. – (Літературний портрет). – 6 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

8

Н42


Неділько, Георгій Якович

Тарас Шевченко. Життя і творчість : книга для вчителя / Г. Я. Неділько. – К. :

Рад. школа, 1988. – 247 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КФС. – 1, КСХ. – 1)


8

Н59


Нечипоренко, Світлана Володимирівна

Концепція "нової людини" у творчості В. Винниченка: від "чесності з собою" до конкордизму : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / С. В. Нечипоренко. – Д., 2011. –

227 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


8

Н72


Нове прочитання забутих сторінок української літератури : зб. наук. пр. / відп. ред.

В. Ф. Корж; Дніпропетровський держ. ун-т. – Д. : ДДУ, 1996. – 100 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П30


Петрова, Поліна Олександрівна

Шевченкове слово та поетичний контекст : використання займенників у поезіях

Т. Г. Шевченка / П. О. Петрова. – Х. : ХДУ ім. О. М. Горького, 1960. – 159 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 9 (УБГ. – 4, КСХ. – 5)


8

П34


Писатели Днепропетровщины : биобиблиогр. указ. / отв. за вып. Т. В. Васенина; Днепропетр. обл. науч. б-ка. – Д., 1987. – 111 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П37


Плачинда, Сергій Петрович

Юрій Яновський : біогр. роман / С. П. Плачинда. – К. : Молодь, 1986. – 256 c. : ілюстр. – (Уславлені імена; Вип. 67). – 7 грн.Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 1, АХЛ. – 1)

8

П69


"Прапороносці" Олеся Гончара і зображення людини на війні : матер. творчої конф. – К. : Дніпро, 1985. – 141 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

П77


Приходько, Інна Федорівна

Українські класики без фальсифікацій : Степан Руданський, Панас Мирний, Павло Грабовський, Гнат Хоткевич: посіб. з укр. л-ри для студ. та уч. ст. кл. /

І. Ф. Приходько. – Х. : Світ дитинства, 1997. – 112 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Р82


Рубан, Яна Григорівна

Поезія Богдана-Ігоря Антонича: особливості авторської свідомості, жанрово-стильові домінанти : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Я. Г. Рубан. – Д., 2010. – 195 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Р88


Русистика : сб. науч. трудов. Вып. 11 / гл. ред. Л. А. Кудрявцева; Укр. ассоц. препод. рус. яз. и лит.; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко; МГУ им. М. В. Ломоносова. – К. : ВПЦ" Киев. ун-т", 2004. – 100 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

С13


Савченко, Віктор Васильович

Бог не під силу Хреста не дає: поетичне Придніпров'я : есе / В. В. Савченко. – Д. : Січ, 1999. – 64 c. : ілюстр. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

С30


Семенчук, Іван Романович

Юрій Яновський. Життя і творчість : книга для вчителя / І. Р. Семенчук. – К. :

Рад. школа, 1990. – 256 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, ЛК. – 1, Чз3. – 1)


8

С34


Сизоненко, Наталія Миколаївна

Жанрово-стильові особливості прози Василя Шевчука : монографія /

Н. М. Сизоненко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 160 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Т14


Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : зб. наук. пр. / відп. ред.

Н. І. Заверталюк; Дніпропетровський держ. ун-т. – Д. : ДДУ, 1998. – 80 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Т14


Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : зб. наук. пр. Вип. 13 /

наук. ред. Н. І. Заверталюк; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2011. – 204 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


8

Т48


Ткаченко, Анатолій Олександрович

Іван Драч : нарис творчості / А. О. Ткаченко. – К. : Дніпро, 1988. – 272 c. – (Літературний портрет). – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

У45


Українські радянські письменники : зб. літ.-крит. матер. / Упоряд.: Ю. М. Безхутрий,

Л. Г. Бикова, Н. І. Гноєва та ін. – К. : Рад. школа, 1984. – 349 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, ЛК. – 1)

8

У80


Устінова, Тетяна Аркадіївна

Романи Е. М. Форстера: проблема художнього напряму : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Т. А. Устінова. – Д., 2010. – 229 c.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

8

Ф72


Флинк, Эдуард Ефремович

Жил-был гимназист в Таганроге : очерки о Чехове / Э. Е. Флинк. – Д. : Пороги, 1996. – 48 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф83


Франкова криниця. Вивчення творчості І. Я. Франка в школі : посіб. для вчителя /

за ред. Л. М. Кіліченко. – К. : Рад. школа, 1991. – 298 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 6 (ЛК. – 1, КСХ. – 4, Чз3. – 1)

8

Ч-49


Черныш, Наталья Алексеевна

"Китайское путешествие" О. Седаковой в контексте диалога традиционных культур : Дис. ... канд. филол. наук:10.01.05 / Н. А. Черныш. – Д., 2011. – 224 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Щ64


Щербина, Виктория Владимировна

Поэзия Юргиса Балтрушайтиса : дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02 / В. В. Щербина. – Д., 2010. – 194 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Щ64


Щербина, Марина Анатоліївна

Своєрідність пасторальності в поемі "Пастуший календар" Едмунда Спенсера : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / М. А. Щербина. – Д., 2011. – 246 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)
84 — Художня література


84(4Укр)6

Б76


Божок, Григорій Іванович

Божий промисел від трипільців до українців : зб. поезій / Г. І. Божок. – Х. : Лідер, 2011. – 148 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Б81


Бондаренко, Владимир Павлович

Ментальные миры : [стихи] / В. П. Бондаренко. – Х. : ЧП "Прага", 2010. – 176 c. –

20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)6

В19


Васильев, Владимир Николаевич

Веселый Роджер на подводных крыльях : [сб.] / В. Н. Васильев. – М. : АСТ: ЛЮКС, 2005. – 383 c. – (Звездный лабиринт). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г12


Гаврилів, Орест

Берег і брід: роман. Берестечко / О. Гаврилів. – Л. : Вид-во Тараса Сороки, 2011. –

70 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(0)3

Г67


Горацій, Квинтъ Флаккъ

Оды. Книга первая / К. Ф. Горацій ; Пер. в стихах с прим. П. Порфирова. – СПб. : Экон. Типо-Литография, 1898. – 63 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Укр)6

Д20


Дар, Владимир

Археология времени (в поисках артефактов непостижимого) / В. Дар. – Х. :

ФОП Кудлай В. В., 2011. – 240 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

К65


Копач, Олександра

Хрестоматія з нової української літератури : для шкіл і курсів українознавства /

О. Копач ; передм. Л. Храпливої-Щур; Об'єднання укр. педагогів Канади. – 2-ге вид., допов. – Л. : Каменяр, 1993. – 258 c. : ілюстр. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

Л61


Липкан, Владимир

Автографы души : [сб. стихов] / В. Липкан. – К. : ФОП О. С. Липкан, 2011. – 170 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

П14


Паладій, Ярослав

Абетка з історії України / Я. Паладій ; текст Л. Полтави; ред. В. Лев. – за вид.1973 р., м. Нью-Йорк. – К. : МП "Пам'ятки України", 1993. – 64 c. : ілюстр. – (Б-ка журн. "Пам'ятки України.

Кн. 15; Українська літературна б-ка. Т.10). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)6

П27


Перекрестова, Анна Георгиевна

Над временем : стихи / А. Г. Перекрестова. – Клинцы : Клинцовская гор. тип., 2010. – 544 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

П27


Перекрестова, Анна Георгиевна

Грани бытия : стихи / А. Г. Перекрестова. – Клинцы : Клинцовская гор. тип., 2011. – 560 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

П27


Перекрестова, Анна Георгиевна

Мир словом сотворен : стихи / А. Г. Перекрестова. – Клинцы : Клинцовская гор. тип., 2011. – 528 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

П27


Перекрестова, Анна Георгиевна

Мудрость евреев : стихи / А. Г. Перекрестова. – Клинцы : Клинцовская гор. тип., 2011. – 344 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

П99


Пятнадцатый этаж ... Литературные произведения сотрудников ПГАСА / гл. ред.

В. И. Большаков; Приднепровская гос. акад. строит. и архит. – Д. : ПГАСА, 2010. –

219 c. – Посв. 80-летию со дня основания ПГАСА. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Нім)

Р37


Ремарк, Эрих Мария

На Западном фронте без перемен. Три товарища / Э. М. Ремарк. – М. : Правда, 1985. – 576 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Укр-4Дні)6

С17


Самохвалова, Валерія

Храм чистоти : вірші / В. Самохвалова. – Д. : ІМА-прес, 2011. – 72 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Укр)6

С19


Сапеляк, Степан

Кричі часу : [поезії] / С. Сапеляк. – Х. : ФОП Кудлай В. В., 2011. – 112 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

С34


Сизоненко, Олександр Олександрович

Валькірії не прилетять. (Берлінські хроніки) : роман, новели, етюди, есе /

О. О. Сизоненко. – К. : ВД "Адеф-Україна", 2011. – 366 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)5

Т87


Тургенев, Иван Сергеевич

Дворянское гнездо. Накануне. Первая любовь / И. С. Тургенев. – Ужгород : Карпати, 1986. – 327 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 5 (Чз3. – 1, АХЛ. – 4)

84(4Укр)6

Ч-96


Чучка, Павло Павлович

Деца у нотаря : Закарпатська читанка для тверезих і п'яних у 2-х томах (том перший і останній) / П. П. Чучка. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2010. – 208 c. –

зб. сатиричної поезії. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

  1. Географія. Біографії. Історія
9(3)(082)

Х91


Хрестоматия по истории древнего мира : пособ. для учителя / сост. Е. А. Черкасова. – М. : Просвещение, 1991. – 288 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
  1. - Археологія
902

Ц38


Центральний державний науково-технічний архів України : путівник / авт-упоряд.

А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Є. В. Семенов. – Х. : ЦНДТА України, 2009. –

338 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

91 - Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія


910.4(545.2

Р34


Резников, Борис Аронович

Мои вершины. Очерки о путешествиях / Б. А. Резников. – Рязань : Литера М, 2011. – 226 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
94 - Загальна історія

94

Г62


Голубець, Михайло Андрійович

Біловезька зустріч - крах імперії зла : доп. вид. до 20-ї річниці підписання Угоди про створення Співдружності незалежних держав / М. А. Голубець. – Л. : Манускрипт, 2011. – 116 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

І-23


Іванченко, Ігор Леонідович

Діяльність Похідних груп ОУН на Дніпропетровщині в роки 2-ої світової війни /

І. Л. Іванченко. – Севастополь, 2003. – 78 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

І-90


Історія запорізького козацтва: сучасний стан та проблеми дослідження. – Д. : Знання УРСР, 1990. – 58 c. – На обклад. назва "500-річчя Запорізької Січі". – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

І-90


Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. / упоряд. Т. Приліпко,

Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній,. – К. : Вид. дім Вініченко, 2011. – 768 c. –

75 грн.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)


94(477)

І-90


Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2009 р. / упоряд. Т. Приліпко,

Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський. – К. : Вид. дім Вініченко, 2011. – 644 c. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

94(477)

К65


Конференція українських націоналістів : матер. й док. – К. : Видання Консресу Українських Націоналістів (КУН), 1992. – 243 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)(01)

К75


Кочергін, Ігор

Катеринославська губернська земська управа в особах : бібліогр. вид. / І. Кочергін. – Д. : ДОУНБ, 2010. – 132 c. : ілюстр. – (Достойники Придніпров'я). – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Л81


Лошкарев, Михаил Дмитриевич

Украина: взлет и падение : сб. ст., публицистика / М. Д. Лошкарев. – К. : Адеф-Украина, 2011. – 408 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М12


Магрицька, Ірина

"На нашій, не своїй землі..." ( Українство на півдні та сході України) / І. Магрицька ; Українська Всесвітня кординаційна Рада. – К., 2009. – 44 c. – (Вісник УВКР № 1-2, 2009)Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М26


Маркова, Людмила

Історія географії: адміністративно-територіальний устрій Дніпропетровщини на початку ХХ століття : бібліогр. вид. / Л. Маркова ; Дніпропетровська обл. унів. наук.

б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. краєзнав. від. – Д. : ДОУНБ, 2011. – 68 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

М29


Мартинюк, Адам Іванович

Возз'єднання. Кроки до заповідної української мети / А. І. Мартинюк. – К. :

ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 2010. – 168 c. – (Громадська б-ка. Реалістична теорія і будівнича практика). – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(07)

М54


Методичний вісник історичного факультету №8 / відп. ред. М. З. Бердута. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 148 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4)

М59


Миколенко, Дмитро Валерійович

Македонське питання у 1878-1919 рр. : навч. посіб. для студ. іст. ф-ту /

Д. В. Миколенко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 120 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

П12


Павлів, Богдан

Конгрес українських націоналістів. Від збору до збору ( 1-2-4 VIII-1993 - VI-16XII 2001 ) / Б. Павлів. – К., 2002. – 119 c. : ілюстр. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47)

П30


Петренко, Іван Данилович

Розкуркулення та інші суспільно-політичні процеси на Олександрівщині в 30-х роках ХХ ст. : документи свідчать / І. Д. Петренко. – Кіровоград : Центр.-укр. вид-во, 2011. – 280 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(744)(01)

П48


Покликання - історія Катеринослава : до життєвого та творчого ювілею Валентини Лазебник: біобібліогр. вид. / упоряд. І. Голуб; Дніпропетровська обл. унів. наук. б-ка

ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. краєн. від. – Д. : ДОУНБ, 2010. –

52 c. : ілюстр. – (Дослідники рідного краю). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

П78


Проблеми політичної історії України : зб. наук. пр. Вип. 6 / відп. ред. О. Б. Шляхов; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 224 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94(477)

С32


Сердюк, Ігор Олександрович

Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини др. пол. XVIII ст. : монографія / І. О. Сердюк. – Полтава : АСМІ, 2011. – 304 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)(01)

С-37


75 років на карті держави. Дніпропетровська область: історія та сучасність : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Упоряд. І. Голуб. – Д. : ДОУНБ, 2007. – 94 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С41


Січинський, Володимир

Тризуб і прапор України / В. Січинський. – Л. : Місіонер, 1995. – 61 c. : ілюстр. –

4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(4)

С46


Скуратівський, Вадим Л.

Культура Нового часу - основні стратегеми новоєвропейського культурного розвитку : [із циклу щорічних пам'ятних лекцій ім. мистецтвознавця, худож. Аркадії Оленської-Петришин, 2006) / В. Л. Скуратівський. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 36 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С79


Стецько, Ярослав

Твори. Т. 1. Українська визвольна концепція. / Я. Стецько ; ред. В. Косика. – репринт. вид. – Л. : Видання Організації укр. націоналістів, 1987. – 528 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Т66


Трепкачева, Оксана Дмитриевна

Оккупационный режим и еврейское население Днепропетровщины 1941-945 гг. :

дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / О. Д. Трепкачева. – Д., 2010. – 218 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


94(477)

У45


Українська Головна Визвольна Рада (1944-2004) : статті, документи, дослідження. –

К. : Видання наук. від. Братства УПА, 2004. – 63 c. : порт. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

о94(477)

У45


Українська біографістика = Biographistica ukrainica : зб. наук. пр. Вип. 7 / голов. ред.

Т. І. Ківшар; Ін-т біографічних досліджень. – К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2010. – 412 c. – 44 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

Х21


Харківський національний університет ім . В. Н. Каразіна. Вісник. № 965. Вип. 43. Серія: "Історія" / відп. ред. С. І. Посохов. – Х., 2011. – 304 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(7)

Х69


Ходченко, Олена Євгенівна

Менонітські іммігранти в соціокультурному середовищі Північної Америки

(1874-1923 рр.) : Дод. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / О. Є. Ходченко. – Д., 2011. – 274 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень за березень місяць 2012 р.

394 назви документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4
Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск : Кубишкіна С. В.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка