Бюлетень нових надходжень літератури


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Сторінка3/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3   4

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

З-33


Запорізька державна інженерна академія. Гуманітарний вісник : зб. наук. пр.Вип. 46 / голов. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 281 c. : 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

З-33


Запорізька державна інженерна академія. Гуманітарний вісник. Вип. 47 / голов. ред.

В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 287 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

З-43


Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України : док.-художня дилогія / відп. ред. О. С. Рибка. – Фастівт : Поліфас, 2008. – 528 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

И90


История подготовительного факультета для иностранных граждан Харьковского национального ун-та им. В. Н. Каразина : исследования и воспоминания ветеранов ф-та / сост.: Э. В. Витковская, В. И. Груцяк, В. Г. Мелихов и др.; под ред. В. И. Груцяка. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. – 266 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(016)

І-20


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Імена славних сучасників / авт.-упоряд. Н. Бурець-Струк, О. Матвійчук. – К. : ТОВ Світ Успіху, 2007. – 328 c. : ілюстр. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

І-74


Інформаційний посібник грантодавчих установ та організацій / упоряд.: Л. О. Боцьора,

Н. М. Литвин, С. О. Єзгор. – Л. : Центр розвитку науки, 2011. – 108 c. – Проект "Створення об'єднаного центру сприяння наук.-дослід. діяльності молоді". – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Л24


Лапина, Милица Сергеевна

Университет в моей жизни / М. С. Лапина. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. –

314 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

Л38


Левченко, Валерій Валерійович

Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту : монографія / В. В. Левченко ; Одеський нац. морський ун-т та ін. – О. : ТЕС, 2010. – 428 c. – До 145-річчя від дня заснування Одеського нац. ун-ту

ім. І. І. Мечникова. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

М15


Макаренко, Антон Семенович

Книга для батьків. Лекції про виховання дітей / А. С. Макаренко. – К. : Рад. школа, 1973. – 335 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

М48


Мельниченко, Володимир Юхимович

Українські наголоси московських храмів : 100 історій і термінів /

В. Ю. Мельниченко. – М. : Медіа Групп, 2010. – 272 c. : ілюстр. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

М54


Методичні вказівки до вивчення курсу "Українська та зарубіжна культура" / упоряд.

І. В. Рудкевич; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2003. – 24 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

М73


Многообразие культур, неоклассика и контркультура : матер. междунар. семинара

(г. Харьков, 22-23 апр. 2009 г.) / ред. кол. В. Бакиров, С. Бука, И. Журавлева и др. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. – 240 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Н34


Научная деятельность в сочетании с современными информационно-компьютерными технологиями - основной фактор инновационного развития высшего образования : матер. междунар. науч.-прак. конф. (30 нояб. - 2 дек. 2011 г.) / организатор - Мин. образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Суми : Сумской гос. ун-т, 2011. – 192 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)37

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. науковий вісник. Вип. 159. Ч.4. Серія "Педагогіка, психологія, філософія" / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2011. – 284 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. №159. Ч.2. Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія" / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2011. – 337 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. №159. Ч.3. Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія" / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2011. – 372 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(477)

С79


Степаненко, Ніна Степанівна

Часопис "Рідний край": духовні обшири українства / Н. С. Степаненко. – Полтава :

ПП Шевченко Р. В., 2011. – 190 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

У45


Україна - Азербайджан : Укр. культуролог. альманах. Вип. 1 (87) / уклад. :

О. Федорчук, Ф. Туранли; голов. ред. Ю. Буряк. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2011. – 502 c. : ілюстр. – (Хроніка 2000). – 47 грн. 58 к.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)
39 - Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор


39

С79


Стерва в Интернете / авт.-сост. Л. Орлова. – Минск : Современный литератор, 2006. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
4 — Мова. Мовознавство

42

А64


Англійська бізнеc-мова = English for students of economics : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / М. В. Карпусенко, І. М. Лавріненко, Я. М. Літовченко та ін.; за заг. ред.

І. С. Шевченко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 208 c. – англ. мовою. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б24


Баран, Ганна Василівна

Українська мова. Розвиток мовлення. 5 клас : навч. посіб. / Г. В. Баран. – Х. : Країна мрій, 2004. – 112 c. – Узгод. з програмою МОНУ. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б24


Баран, Ганна Василівна

Українська мова. Розвиток мовлення. 6 клас : навч. посіб. / Г. В. Баран. – Х. : Країна мрій, 2004. – 88 c. – Узгод. з програмою МОНУ. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б24


Баран, Ганна Василівна

Українська мова. Розвиток мовлення. 7 клас : навч. посіб. / Г. В. Баран. – Х. : Країна мрій, 2004. – 96 c. – Узгод. з програмою МОНУ. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б24


Баран, Ганна Василівна

Українська мова. Розвиток мовлення. 8 клас : навч. посіб. / Г. В. Баран. – Х. : Країна мрій, 2004. – 104 c. – Узгод. з програмою МОНУ. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б24


Баран, Ганна Василівна

Українська мова. Розвиток мовлення. 9 клас : навч. посіб. / Г. В. Баран. – Х. : Країна мрій, 2004. – 104 c. – Узгод. з програмою МОНУ. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б24


Баран, Ганна Василівна

Українська мова. Розвиток мовлення. 10 клас : навч. посіб. / Г. В. Баран. – Х. : Країна мрій, 2004. – 120 c. – Узгод. з програмою МОНУ. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б24


Баран, Ганна Василівна

Українська мова. Розвиток мовлення. 11 клас : навч. посіб. / Г. В. Баран. – Х. : Країна мрій, 2004. – 124 c. – Узгод. з програмою МОНУ. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Б24


Баранова, Світлана Володимирівна

Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Баранова. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 132 c. – Реком. МОНУ. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б71


Блюмина, Ольга Валентиновна

Субстантивные композиты со значением процессуальности в русском языке : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / О. В. Блюмина. – Горловка, 2010. – 341 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Б87


Брицин, Михайло Якимович

Порівняльна граматика української і російської мов : навч. посіб. дя студ. спец. "Укр. мова і л-ра" / М. Я. Брицин, М. А. Жовтобрюх, А. В. Майборода. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Вища школа, 1987. – 264 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 27 (КСХ. – 5, Чз3. – 2, УБГ. – 20)

42

Б88


Бровкіна, О. В.

Композиція текстів різних жанрів = Text composition of different genres : конспект лекцій для студ. спец. "Переклад" денної форм навч. / О. В. Бровкіна. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 38 c. – Англ. мовою. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

В23


Ващенко, Василь Семенович

Морфологія української мови : учбов. посіб. до спецпракт. / В. С. Ващенко ; Дніпропетровський держ. ун-т. – Д. : ДДУ, 1980. – 51 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

Г62


Голубець, Михайло Андрійович

На захист рідної мови й культури мовлення / М. А. Голубець. – Л. : Компанія "Манускрипт", 2011. – 56 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Г71


Горяний, Валентин Давидович

Синтаксис односкладових речень : посіб. для вчителів / В. Д. Горяний. – К. : Рад. школа, 1984. – 128 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

Д13


Давыдова, Антонина Николаевна

Тексты и задания по русскому языку : учеб. пособ. по рус. яз. для иностр. студ.

3-го курса экон. спец. / А. Н. Давыдова, Е. В. Копылова, Л. П. Санина. – Х. : ХНУ

им. В. Н. Каразина, 2011. –

124 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 11, Т.19. Серія: мовознавство. Вип. 17, Т. 2 / Відп. ред. Т. С. Пристайко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 191 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

4

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 11, Т.19. Серія: мовознавство. Вип. 17, Т. 3 / Відп. ред. Т. С. Пристайко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 186 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

З-34


Зарицька, Ірина Миколаївна

Українське ділове мовлення. Практикум : посіб. для фахівців екон.-прав. спец. /

І. М. Зарицька, І. О. Чикаліна. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 2002. – 112 c. – Реком. МОНУ. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


З-91


Зубков, Микола Григорович

Сучасна українська ділова мова : підручник / М. Г. Зубков. – 2-ге вид., допов. – Х. : Торсінг, 2002. – 448 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

І-90


Іванов, Сергій Віталійович

Хімія : підручник / С. В. Іванов, Г. В. Сокольський, Є. О. Бережний ; Нац. авіац.

ун-т. – 2-ге вид., доопрац. – К. : НАУ-друк, 2009. – 348 c. – Англ. мовою. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

І-23


Івасишин, Орест Михайлович

Наноструктуровані шари та покриття, отримані за допомогою іоно-плазмових потоків у титанових сплавах та сталях = Nanostructured layers and coating formed by ion-plasma fluxes in titanium alloys and steels / О. М. Івасишин, О. Д. Погребняк, С. М. Братушка ;

Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова; Сумський держ. ун-т. – К. : Академперіодика, 2011. – 286 c. – Проект "Укр. наук. кн. іноземною мовою". – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


47

К55


Кобяков, Олександр Миколайович

Латинська мова : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Кобяков, І. К. Кобякова. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 146 c. – Реком. МОНУ. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К66


Кордун, Поліна Павлівна

Збірник вправ із стилістики : посіб. для вчителів / П. П. Кордун. – К. : Рад. школа, 1987. – 160 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

М31


Масенко, Лариса Терентіївна

Суржик: між мовою і язиком / Л. Т. Масенко. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 135 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

495.1

М54


Методичні рекомендації до проведення наукових досліджень у галузі східної філології : для студ. 2-5-х курсів схід. від. ДНУ / Уклад. О. А. Мащенко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2010. – 48 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 15, Чз3. – 2)

П58


Поповський, Анатолій Михайлович

Значення південноукраїнських степових говорів у формуванні літературно-національної мови : навч. посіб. / А. М. Поповський. – Д. : ДДУ, 1989. – 88 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 76 (КСХ. – 1, УБГ. – 50, Б5. – 20, Чз3. – 5)П64


Потелло, Ніна Яківна

Українська мова і ділове мовлення : навч. посіб. / Н. Я. Потелло. – 4-те вид., випр. – К. : МАУП, 2001. – 256 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Р75


Російсько-український словник. Будівництво / уклад.: М. Г. Ярмоленко та ін. – К. : Будівельник, 1994. – 256 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КФФ. – 1)

Р89


Русский язык в поликультурном мире. IV Междунар. науч.-практ. конф. (7-10 июня 2010, г. Ялта) : сб. науч. работ / под общ. ред. Л. А. Кудрявцевой. – К. : ТОВ Аванпост-Прим, 2011. – 327 c. –

14 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С46


Скуратівський, Леонід Віталієвич

Пізнавальні завдання з укранської мови : посіб. для вчителя / Л. В. Скуратівський. –

К. : Рад. школа, 1987. – 144 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


С47


Сліпушко, Оксана М.

Українська мова й етапи кар'єри ділової людини : знання державної мови - запорука ділового успіху / О. М. Сліпушко. – К. : Криниця, 1999. – 200 c. – (Україна: новий суспільний проект). – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С77


Старобільщина : матер. фольклорно-діалектологічних експедицій / упоряд.:

К. Д. Глуховцева, В. С. Курило, В. В. Леснова; за ред. З. С. Сікорської. – Луганськ : Шлях, 2000. – 128 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С79


Степаненко, Олена Костянтинівна

Словотвірні гнізда з вершинним соматичним компонентом: семантика і структура : монографія / О. К. Степаненко. – Д. : Акцент ПП, 2011. – 168 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

С79


Степанюк, Микола

Лексикографія української мови : навч.-метод. посіб. для 9-го кл. / М. Степанюк. – К., 2007. – 77 c. – (Укр. мова та л-ра. Число 21-22(517-518), червень 2007). – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С85


Стріха, Андрій Дмитрович

Цікава граматика : посіб. для вчителя / А. Д. Стріха, А. Ю. Гуревич. – К. : Рад. школа, 1991. – 112 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 4 (Б5. – 2, КСХ. – 2)

4

Т43


Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. пр. Вип.23 / голов. ред. В. Д, Каліущенко; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 197 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

Т43


Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. пр. Вип.24 / голов. ред. В. Д, Каліущенко; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 195 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

У45


Українська література двадцятого століття = Twentieth centturi ukrainian literature : есе на пошану Дмитра Штогрина / за ред. Я. Розумного. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 367 c. – Обкл., текст. англ. мовою. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Ф55


Філон, Микола Іванович

Сучасна українська мова. Лексикологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ: у: 2-х ч.:. Ч. 1 /

М. І. Філон, О. Є. Хомік. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 220 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Ф83


Франкові думки про мову / упоряд. і авт. вступ. слова О. Сербенська; Наукове тов-во ім. Шевченка. Філол. секція. – Л., 2006. – 50 c. – (Мала б-ка НТШ, № 1). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Х12


Хабарова, Наталия Анатольевна

Прагмалингвистические особенности функцонирования текстов аннотаций : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Н. А. Хабарова. – Д., 2010. – 211 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Ч-49


Чернова, Аліна Володимирівна

Концепти "Батько", "Мати" в українській лексико-фразеологічній системі світу :

Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / А. В. Чернова. – Д., 2010. – 252 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


Ш13


Шабуніна, Вікторія Валентинівна

Засоби діалогічної організації науково-навчальних текстів технічної галузі в сучасній українській мові : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / В. В. Шабуніна. – Д., 2010. – 221 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Ш66


Шкільник, М. М.

Проблемний підхід до вивчення частин мови : посіб. для вчителів / М. М. Шкільник. – К. : Рад. школа, 1986. – 136 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, УБГ. – 2)
5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

502.521

Б90


Будзяк, В. М.

Сільськогосподарське землекористування: проблеми та шляхи їх вирішення : наук. моногр. / В. М. Будзяк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – 299 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.521

Б90


Будзяк, О. С.

Екологобезпечне використання земель: теоретичні та практичні аспекти : наук. монографія / О. С. Будзяк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – 326 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(4)

В42


Відповідальність за Створіння та енергетичні виклики сьогодення у Східній Європі : мат. міжнар. наук.-практ. конф. Ужгород, 6-11 трав. 2011 р. / відп. ред. О. Бокотей; керів. проекту Маркус Фогт. – Ужгород : Карпатська вежа, 2011. – 125 c. – 7 грн.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка