Бюджетний запит на 2016-2017 рoки додатковий, Форма 2015-3Сторінка1/4
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.8 Mb.
  1   2   3   4


БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2017 РOКИ додатковий, Форма 2015-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016-2017 роки за бюджетними програмами

необхідно

додатково (+)індикативні

прогнозні показникиНайменування

Код

2016 рік (прогноз)

1

2

3

4

2017 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2016 і 2017 роках

7

(тис. грн.)

 25 322,8

 33 929,8

 25 322,8

 33 929,8

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

31010102110

Оплата праці

 16 892,1

 4 673,4

 16 892,1

 4 673,4

2120

Нарахування на оплату праці

 6 131,8

 1 696,5

 6 131,8

 1 696,5

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 250,0

 402,0

 250,0

 402,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 4 269,9

 15 435,1

 4 269,9

 15 435,1

2250

Видатки на відрядження

 1 500,0

 3 110,8

 1 500,0

 3 110,8

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 3 861,0

 3 861,0

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 25,0

 25,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 990,0

 990,0

2800

Інші поточні видатки

 10,0

 5,0

 10,0

 5,0

ВСЬОГО

 33 929,8

 25 322,8

 33 929,8

 25 322,8

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2016 і 2017 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2110 постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р.№ 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів",

Щодо КЕКВ 2120 обов'язкова сплата Єдиного соціального внеску згідно із законом,

Щодо КЕКВ 2210 забезпечення діяльності апарату міністерства,

Щодо КЕКВ 2240 забезпечення діяльності апарату міністерства,

Щодо КЕКВ 2250 постанова Кабінету Міністрів від 02 лютого 2011р.№98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів",

Щодо КЕКВ 2270 оплата комунальних послуг відповідно до договору оренди,

Щодо КЕКВ 2282 обов'язкове підвищення кваліфікації державних службовців згідно законодавства,

Щодо КЕКВ 2630 постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р.№ 474 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007р. № 22" ,ПКМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна".з/п

Найменування

Одиниця

виміру


2016 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показниківДжерело інформації

2016 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

2017 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2017 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів1

2

3

4

5

6

7

8

затрат

кв. м.

 2 

Орендована площа

Договір оренди

 5 111,4

 5 111,4

продукту

од.

 1 

Кількість розроблених нормативно-правових актів

Внутрішній облік

 62,0

 62,0

 62,0

 62,0

од.

 2 

Кількість розглянутих доручень і листів

Внутрішній облік

 113 000,0

 113 000,0

 114 000,0

 114 000,0

од.

 3 

Кількість розглянутих заяв, звернень, скарг громадян України

Внутрішній облік

 3 800,0

 3 800,0

 3 800,0

 3 800,0

ефективності

грн.

 1 

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника

Розрахунково

 833,3

 833,3

од.

 2 

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника

Внутрішній облік

 431,0

 431,0

 435,0

 435,0

од.

 3 

Кількість розглянутих заяв, звернень, скарг на 1 працівника

Внутрішній облік

 15,0

 15,0

 15,0

 15,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016-2017 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

необхідно

додатково (+)індикативні

прогнозні показникиНайменування

Код

2016 рік (прогноз)

1

2

3

4

2017 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2016 і 2017 роках

7

(тис. грн.)

 42 582,9

 7 800,0

 42 582,9

 7 800,0

Відшкодування витрат державних підприємств зв'язку на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань

3101190

2610


Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 7 800,0

 42 582,9

 7 800,0

 42 582,9

ВСЬОГО___7_800,0___42_582,9___7_800,0___42_582,9'>ВСЬОГО

 7 800,0

 42 582,9

 7 800,0

 42 582,9
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2016 і 2017 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України від 23.09.1997 року №540/97 "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (стаття 4, частина 2 статті 9)


з/п


Найменування

Одиниця

виміру


2016 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показниківДжерело інформації

2016 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

2017 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2017 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів1

2

3

4

5

6

7

8

продукту

од.

 1 

Кількість вітчизняних періодичних друкованих видань (по індексах), до яких застосовуються фіксовані тарифи

Договір між підприємствами та видавцями, редакціями

 175,0

 175,0

 175,0

 175,0

тис.од.

 2 

Кількість екземплярів вітчизняних періодичних друкованих видань, що розповсюджуються за передплатою, до яких застосовуються фіксовані тарифи

Картки обліку і контролю за формою СП №18

 156 795,1

 156 795,1

 156 795,1

 156 795,1

ефективності

грн.

 1 

Продуктивність праці одного листоноші в еквіваленті повної зайнятості з доставки періодичних друкованих видань з урахуванням компенсації з державного бюджету

Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005р. №286; Звітність

 11 668,8

 13 157,6

 11 668,8

 13 157,6

грн.

 2 

Продуктивність праці одного працівника з обробки замовлень та експедирування (розповсюдження) періодичних друкованих видань, з врахуванням компенсації з Державного бюджету

Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005 № 286; Звітність

 67 864,4

 75 459,3

 67 864,4

 75 459,3

грн.

 3 

Середній обсяг компенсації з державного бюджету на одне періодичне видання (по індексах)

Договір між підприємствами зв'язку та видавцями, редакціями

 44,6

 243,3

 44,6

 243,3
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016-2017 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

За останні роки темпи зростання державних соціальних стандартів в частині мінімальної заробітної плати, а також цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, витрат на утримання приміщень, значно випереджають темпи зростання доходів державних підприємства.

У разі відсутності бюджетного фінансування в повному обсязі у 2016-2017 роках підприємства не зможуть забезпечити прибуткову діяльність розповсюдження періодичних видань, виконувати забов`язання в частині підвищення заробітної плати працівникам, подальший технічний розвиток, оновлення транспортних засобів, удосконалення технологічних процесів надання послуг та покращення їх якості.

Таким чином, з метою забезпечення стабільної діяльності державних підприємств та відповідно до ст.4 вищезазначеного закону в державному бюджеті України має бути передбачено даний вид видатків в повному обсязі.

необхідно

додатково (+)індикативні

прогнозні показникиНайменування

Код

2016 рік (прогноз)

1

2

3

4

2017 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2016 і 2017 роках

7

(тис. грн.)

 119 367,3

 40 079,4

 119 367,3

 40 079,4

Здійснення державного контролю з питань безпеки на наземному транспорті

3102010

2110


Оплата праці

 24 619,8

 19 128,6

 24 619,8

 19 128,6

2120

Нарахування на оплату праці

 8 936,9

 6 943,7

 8 936,9

 6 943,7

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 057,7

 23 344,9

 1 057,7

 23 344,9

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 605,0

 3 300,3

 2 605,0

 3 300,3

2250

Видатки на відрядження

 412,0

 1 050,5

 412,0

 1 050,5

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 397,2

 185,7

 2 397,2

 185,7

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 42,3

 178,5

 42,3

 178,5

2800

Інші поточні видатки

 8,5

 78,9

 8,5

 78,9

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 64 304,2

 64 304,2

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

 852,0

 852,0

ВСЬОГО

 40 079,4

 119 367,3

 40 079,4

 119 367,3
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2016 і 2017 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Кошти необхідні для реалізації положень Закону України від 20.11.2012 № 5502 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства" у частині забезпечення працівників Укртрансінспекції (особливо інспекторського складу) форменим одягом для проведення належного державного контролю та нагляду за безпекою автоперевезеь, використовуючи при цьому сигнальні диски. А також кошти необхідні для реалізації функції Укртрансінспекції в частині здійснення габаритно-вагового контролю, передбаченого вказаним законом. Окрім того, кошти необхідні для закупівлі бланків ліц.карток, бланків документів, що використовуються державними інспекторами при проведенні державного контролю -акти перевірок, постанови, приписи тощо, бланків дозволів, тобто для реалізації функцій, передбачених постановою КМУ № 929 від 09.06.2011 "Деякі питання надання адміністративних послуг". Окрім того, кошти необхідні для закупівлі картриджів, канцелярії для виконання працівниками прямих функцій, покладених Положенням про Укртрансінспекцію, а також кошти необхідні для закупівлі палива на службові автомобілі для здійснення державного контролю та перевірок (планових, рейдових, позапланових).

з/пНайменування

Одиниця

виміру


2016 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показниківДжерело інформації

2016 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

2017 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2017 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів1

2

3

4

5

6

7

8

затрат

од.

 1 

Кількість штатних одиниць

Штатний розпис

 675,0

 675,0

од.

 2 

Кількість відряджень

Звіт

 1 020,0

 3 000,0

 1 020,0

 3 000,0

продукту

од.

 2 

Кількість проведених перевірок

Звітність

 56 000,0

 70 000,0

 56 000,0

 70 000,0

ефективності

шт.

 1 

Кількість проведених перевірок на 1 штатного працівника

Звітність

 83,0

 104,0

 83,0

 104,0

грн.

 2 

Середня вартість 1 людино/дня відрядження

Розрахунково

 134,6

 162,5

 134,6

 162,5

Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка