Бронхи малого калiбруСкачати 70.69 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації22.05.2020
Розмір70.69 Kb.
  1   2   3   4   5
1.Хворий надiйшов до вiддiлення з нападом задухи, зумовленої спазмом гладенької мускулатури дихальних шляхiв. Назвiть вiддiли повiтроносних шляхiв, змiна стану яких, в основному, спричинила даний напад:

Бронхи малого калiбру

Бронхи середнього калiбру

Бронхи великого калiбру

Кiнцевi бронхiоли

Респiраторний вiддiл


2. У хворої 53–х рокiв внаслiдок тупої травми живота дiагностований розрив печiнки. У якому анатомiчному утвореннi збереться кров, що вилилася?

Прямокишково–маткова заглибина

Мiхурово–маткова заглибина

Правий брижовий синус

Сальникова сумка

Лiвий брижовий синус


3. Чоловiк середнього вiку виїхав до iншої країни на обiцяну йому роботу, але працевлаштуватися тривалий час йому не вдавалося. Якi з ендокринних залоз були виснаженi у цiєї людини найбiльше? Наднирники

Прищитоподiбнi

Сiм’яники

Загруднинна

Щитоподібна
4. Стоматолог пiд час огляду порожнини рота на межi середньої i задньої третини спинки язика виявив запаленi сосочки. Якi сосочки язика запаленi?

Papillae vallatae

Papillae fungiformes

Papillae foliatae

Papillae filiforme

Papillae conicae


5. Пiд час статевого дозрiвання клiтини чоловiчих статевих залоз починають продукувати чоловiчий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих ознак. Якi клiтини чоловiчих статевих залоз продукують цей гормон?

Клiтини Лейдiга

Сустентоцити

Клiтини Сертоллi

Пiдтримуючi клiтини

Сперматозоїди


6. На рентгенограмi нирок при пiєлографiї лiкар виявив ниркову миску, в яку безпосередньо впадали малi чашечки (великi були вiдсутнi). Яку форму нирки виявив лiкар?

Ембрiональна

Фетальна

Зрiла


Ампулярна

Деревоподiбна


7. Постраждалий доставлений до хiрургiчного вiддiлення iз проникним пораненням у лiвiй бiчнiй дiлянцi живота. Який вiддiл товстої кишки, найiмовiрнiше, ушкоджений?

Colon descenden

Colon ascendens.

Colon transversus.

Caecum

Rectum
8. У хворої внаслiдок запалення порушена ендокринна функцiя фолiкулярних клiтин фолiкулiв яєчника. Синтез яких гормонiв буде пригнiчений?Естрогени

Прогестерон

Лютропiн

Фолiкулостимулюючий гормон

Фолiстатин
9. Чоловiку 46– ти рокiв, що хворiє на дифузний токсичний зоб, була проведена операцiя резекцiї щитоподiбної залози. Пiсля операцiї вiдмiчаються вiдсутнiсть апетиту, диспепсiя, підвищена нервово–м’язова збудливiсть. Маса тiла не збiльшилася. Температура тiла у нормi. Чим, iз нижче перелiченого, обумовлений стан хворого?

Зниженням продукцiї паратгормону

Зниженням продукцiї тироксину

Пiдвищенням продукцiї кальцитонiну

Пiдвищенням продукцiї тиреолiберину

Пiдвищенням продукцiї тироксину


10. У дитини 10– ти рокiв хiрург запiдозрив запалення дивертикула Меккеля, що потребує оперативного втручання. Ревiзiя якої дiлянки кишки необхідна, щоб знайти дивертикул ?

1 м клубової кишки вiд мiсця впадiння її в товсту кишку

0,5 м порожньої кишки вiд зв’язки Трейца

Низхiдна ободова кишка

Висхiдна ободова кишка

20 см клубової кишки вiд клубово– слiпокишкового кута


11. Хворому тривалий час вводили високi дози гiдрокортизону, внаслiдок чого настала атрофiя однiєї з зон кори наднирникiв. Яка це зона?

Пучкова


Клубочкова

Сiтчаста


Клубочкова i сiтчаста
12. При оперативному втручаннi з приводу каменiв жовчних ходiв хiрург повинен знайти загальну печiнкову протоку. Мiж листками якої зв’язки вона знаходиться?

Печiнково–дванадцятипала

Печiнково–шлункова

Печiнково–ниркова

Кругла зв’язка печiнки

Венозна зв’язка


13. Пiд час операцiї на пахвинному каналi з приводу грижi хiрург пошкодив його вмiст.Що саме пошкодив хiрург?

Funiculus spermaticus.

Urachus.

Lig. teres uteri.

Lig. inguinale
14. Недбалий студент раптово зустрiвся з деканом. Концентрацiя якого гормону найшвидше збiльшиться в кровi студента?

Адреналiн

Тиреолiберин

Кортикотропiн

Кортизол

Соматотропні


15. До хiрургiчного вiддiлення надiйшов чоловiк 35 рокiв з гнiйною раною шиї попереду трахеї (у дiлянцi передвiсцерального простору). Куди може поширитися iнфекцiя, якщо термiново не буде проведене оперативне втручання?

У переднє середостiння

У середнє середостiння

У заднє редостiння

У ретровiсцеральний простiр

У надгруднинний мiжапоневротичний простір


16. До лiкаря звернулася мати, син якої за лiто вирiс на 18 см. При обстеженнi хлопця 12 рокiв: зрiст – 180 см, вага 68 кг. З гiперфункцiєю якої ендокринної залози це може бути пов’язано?

Гiпофiз


Щитоподiбна

Наднирник

Пiдшлункова

Епiфiз
17. Постраждалому з колотою раною передньої стiнки шлунка надається хiрургiчна допомога. До якого утворення порожнини очеревини потрапив вмiст шлунка?

Передшлункова сумка

Сальникова сумка

Печiнкова сумка

Лiвий мезентерiальний синус

Правий мезентерiальний синус
18. У жiнки 37 рокiв пiд час оперативного втручання на органах малого тазу виникла необхiднiсть перев’язати маткову артерiю. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею? Сечовiд

Маткова труба

Кругла зв’язка матки

Внутрiшня клубова вена

Сечiвник
19. Хворий 45 рокiв госпiталiзований до лiкарнi зi скаргами на високу температуру, бiль пiд час дихання, задишку та кашель. Пiсля обстеження, лабораторної та рентгенодiагностики було встановлено дiагноз – плеврит. Для евакуцiї ексудату булла призначена плевральна пункцiя. В якому мiсцi плевральної порожнини буде знаходитися найбiльша кiлькiсть ексудату?

Реброво–дiафрагмальний синус

Дiафрагмально–медiастинальний синус

Реброво–медiастинальний синус

Пiд куполом плеври

Пiд коренем легенiв


20. У хворого 53 рокiв після поранення в ділянку промежини відмічається довiльне сечовидiлення. Який з м’язiв найбiльш вiрогiдно ушкоджений?

M.sphyncter uretrаe.

M.ischiocavernosus.

M.bulbospongiosus.

M.transversus perinei superficialis.

M.transversus perinei profundus.


21. У хворого на жовчокам’яну хворобу розвинулася механічна жовтяниця. Пiд час обстеження встановлено, що камiнь знаходиться у загальнiй жовчнiй протоцi. Якi жовчовивiднi протоки утворюють обтуровану протоку?

Ductus hepaticus communis et ductus cysticus.

Ductus hepaticus dexter et sinister.

Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus.

Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus.

Ductus hepaticus sinister.


22. У дiтей часто можна спостерігати утруднене носове дихання, яке пов’язане з надмiрним розвитком лiмфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

Tonsilla pharyngea

Tonsilla palatina

Tonsilla linguali

Tonsilla tubaria

усі названі мигдалики


23. У хворого 27– ми років дiагностовано гнiйне запалення жовчного мiхура. До якого вiддiлу очеревинної порожнини потрапить гнiй пiд час розриву жовчного мiхура при його типовому положеннi?

До печiнкової сумки

До чепцевої сумки

До лівого бiчного каналу

До верхнього дванадцятипалого закутка

До передшлункової сумки


24. Пiд час операцiї у пацієнта було видалено частину легенi, яка вентилюється бронхом третього порядку, що супроводжується гiлками легеневої артерiї та інших судин. Яка частина легенi була видалена?

Сегмент легенi

Середня частка

Нижня частка

Верхня частка

Легенева часточка


25. Постраждалому з колотою раною передньої стiнки шлунка надається хiрургiчна допомога. До якого утворення порожнини очеревини потрапив вмiст шлунка?

Передшлункова сумка

Сальникова сумка

Печiнкова сумка

Лiвий мезентерiальний синус

Правий мезентерiальний синус


26. До лiкаря звернулися батьки хлопчика 10–ти рокiв, у якого вiдзначалося збiльшення волосяного покриву на тiлi, ріст бороди i вусів, низький голос. Збiльшення секреції якого гормону можна припустити?

Тестостерон

Соматотропiн

Естроген


Прогестерон

Кортизол
27. У новонародженого хлопчика пiд час огляду зовнiшнiх статевих органiв виявлена розтвір сечiвника, який вiдкривається на нижнiй поверхнi статевого члена. Про яку аномалiю йдеться? Гiпоспадiя

Гермафродитизм

Епiспадiя

Монорхiзм

Крипторхiзм


28. Молодий чоловiк звернувся до лiкарнi зi скаргами на порушення сечовипускання. Пiд час обстеження зовнішніх статевих органів виявлено, що сечiвник розщеплений зверху i сеча витiкає через цей отвiр. Який вид аномалії розвитку зовнішніх статевих органів спостерiгається у цьому випадку?

Епiспадiя

Фiмоз

ГермафродитизмПарафiмоз

Гiпоспадiя


29. При проникаючому пораненнi передньої черевної стінки раневий канал пройшов над малою кривиною шлунка. Яке утворення очеревини найвiрогiднiше пошкоджене?

Ligamentum hepatogastricum

Ligamentum gastrocolicum

Ligamentum hepatoduoduodenale

Ligamentum hepatorenale

Ligamentum triangulare sinistrum


30. У дiвчинки дiагностований адрено–генiтальний синдром (псевдо–гермафродитизм). Надмiрна секрецiя якого гормону наднирникiв обумовила дану патологiю?

Андроген

Естроген

Альдостерон

Кортизол

Адреналiн


31. Хворий госпiталiзований до хiрургiчного вiддiлення з пiдозрою на запалення дивертикула Меккеля. Обстеження якого вiддiлу кишечнику необхiдно провести для виявлення дивертикула пiд час операцiї?

Ileum


Duodenum

Jejunum


Caecum

Colon ascenden


32. Хворий 35– ти рокiв звернувся до лiкаря iз скаргами на сильну нежить та втрату вiдчуття запахiв протягом тижня. Об’єктивно: в носовiй порожнинi велика кiлькiсть слизу, що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Де в носовiй порожнинi розташованi цi рецептори?

Верхня носова раковина

Середня носова раковина

Нижня носова раковина

Загальний носовий хiд

Присiнок носа


33. Пiд час оперативного втручання на малому тазi жiнки виникла необхiднiсть перев’язати яєчникову артерiю. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею?

Сечовiд


Маткова труба

Кругла зв’язка матки

Внутрiшня клубова вена

Сечiвник
34. До клiнiки швидкої допомоги надiйшов хворий з ножовим пораненням лiвої поперекової дiлянки. У ходi операцiї хiрург встановив, що внутрiшнi органи не пошкодженi, але лезо ножа пошкодило один iз м’язiв ниркового ложа. Назвiть цей м’яз:

Великий поперековий м’яз

Клубовий м’яз

Випрямляч хребта

Внутрiшнiй косий м’яз живота

Зовнiшнiй косий м’яз живота
35. Хворий 34–х рокiв страждає на туберкульоз легень з дитинства. Йому призначена операцiя. Пiд час операцiї у хворого була видалена середня частка правої легенi. Якi сегменти були видаленi?

Латеральний i медiальний

Верхнiй i переднiй

Медiальний базальний i латеральний базальний

Верхнiй язичковий i нижнiй язичковий

Заднiй i переднiй


36. Дитина 4–х рокiв вдихнула ґудзик, який за допомогою бронхоскопа був видалений з правого головного бронха. Який епiтелiй бронха найбiльш iмовiрно ушкоджений стороннiм предметом?

Одношаровий багаторядний вiйчастий

Багатошаровий незроговiлий

Одношаровий низькопризматичний

Перехiдний

Одношаровий плоский


37. У чоловiка 50–ти рокiв запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхiдне оперативне втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хiрург пiд час операцiї?

Парiєтальний листок пiхвової оболонки яєчка

М’ясиста оболонка

Внутрiшня сiм’яна фасцiя

М’яз– пiдiймач яєчка

Зовнiшня сiм’яна фасцiя


38. При проведеннi операцiї на тонкiй кишцi лiкар виявив дiлянку слизової оболонки, де на фонi колових складок була присутня поздовжня складка. Який вiддiл тонкої кишки має таку будову?

Pars descendens duodeni

Pars horizontalis duodeni

Pars ascendens duodeni

Початковий вiддiл jejunum

Дистальний вiддiл ileum


39. На препаратi представлено орган, вкритий сполучнотканинною капсулою, вiд якої вiдходять трабекули. В органi можна розрiзнити кiркову речовину, де мiстяться лiмфатичнi вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лiмфоїдних клiтин. Який орган представлений на препаратi?

Лiмфатичний вузол

Тимус

СелезiнкаЧервоний кiстковий мозок

Мигдалики


40. У ходi хiрургiчної операцiї на нирцi iз заднього доступу (з боку спини) виникла необхiднiсть перетиснути ниркову артерiю. У якiй послiдовностi розташованi елементи ниркової нiжки у її воротах ззаду наперед?

Сечовiд, артерiя, вена

Артерiя, сечовiд, вена

Артерiя, вена, сечовiд

Вена, сечовiд, артерiя

Вена, артерiя, сечовiд


41. Жiнка 28–ми рокiв доставлена до приймального вiддiлення зi скаргами на рiзкий бiль у нижнiй дiлянцi живота. Гiнеколог при оглядi припустив позаматкову вагiтнiсть. Яке анатомiчне утворення потрiбно пропунктувати для пiдтвердження дiагнозу?

Прямокишково– маткова заглибина

Матково– мiхурова заглибина

Мiхурово– прямокишкова заглибина

Передмiхуровий простiр

Мiжсигмоподiбний закуток


42. При операцiї правосторонньої лобектомiї хiрург пiдiйшов до кореня правої легенi з метою окремого видiлення i обробки його складових. Вкажiть порядок розмiщення елементiв кореня правої легенi, з якими лiкар зустрiнеться при видiленнi та обробцi в напрямку зверху вниз?

Бронх, легенева артерiя, легеневi вени

Легенева артерiя, бронх, легеневi вени

Легенева вена, легеневi артерiї,бронх

Бронх, легенева артерiя, дiафрагмовий нерв

Дiафрагмовий нерв, бронх, бронхiальнi артерiя i вена


43. У хворої 28– ми рокiв виявлена пухлина яєчника i показана операцiя по його видаленню. При здiйсненнi її необхiдно розтинати зв’язку, що з’єднує яєчник з маткою. Яку зв’язку повинен перерiзати хiрург?

Lig. ovarii proprium

Lig. latum uteri

Lig. cardinale

Lig. umbilicale laterale

Lig. suspensorium ovarii


44. При оглядi ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижнiх кутнiх зубiв. Який вiк дитини?

6– 7 рокiв

4– 5 рокiв

8– 9 рокiв

10– 11 рокiв

12– 13 рокiв


45. Хвора звернулася зi скаргами на болi у правiй латеральнiй дiлянцi живота. Пiд час пальпацiї визначається щiльне, нерухоме, пухлиноподiбне утворення. У дiлянцi якого вiддiлу травної трубки можлива наявнiсть пухлини?

Colon ascendens.

Colon transversum.

Colon descendens.

Colon sigmoideum.

Caecum.
46. У хворої пiсля видалення матки розвинулась гостра анурiя (немає видiлення сечi). Якi анатомiчнi структури найiмовiрнiше було пошкоджено при операцiї?

Сечоводи

Сечiвник


Зовнiшнiй сфiнктер сечiвника

Внутрiшнiй сфiнктер сечiвника

Цибулинно–губчастий м’яз
47. У хворого лiкар виявив накопичення рiдини в плевральнiй порожнинi справа над куполом дiафрагми. У якому анатомiчному утворi накопичилась рiдина?

Реброво– дiафрагмальний правий синус

Реброво– дiафрагмальний лiвий синус

Реброво– середостiнний синус

Дiафрагмально– середостiнний синус
48. До лiкарнi доставлено пораненого вогнепальною зброєю з сильною кровотечею. При оглядi хiрургом установлено, що кульовий канал пройшов через передню стiнку живота, склепiння шлунка i вийшов на рiвнi IХ ребра по лiвiй середнiй пахвовiй лiнiї. Який орган постраждав разом з пораненням шлунка?

Селезiнка

Лiва нирка

Пiдшлункова залоза

Поперечна ободова кишка

Лiва частка печінки


49. Пiд час ревiзiї порожнини очеревини з приводу перитонiту виявлений обмежений гнiйник біля кореня брижi сигмоподiбної кишки. У якому утвореннi очеревини знаходиться гнiйник?

Мiжсигмоподiбна ямка

Правий брижовий синус

Правий бiчний канал

Лiвий бiчний канал

Лiвий брижовий синус


50. Жiнку госпiталiзовано в клiнiку з симптомами гострого живота. При об– стеженнi виникла пiдозра на позаматкову вагiтнiсть. Яке з анатомічних утворень таза необхiдно пропунктувати для пiдтвердження дiагнозу?

Excavatio rectouterina.

Excavatio vesicouterina.

Excavatio rectovesicalis.

Fossa ischiorectalis.

Processus vaginalis peritonei.


51. До клiнiки госпiталiзована пацiєнтка iз скаргами на кровохаркання, пiтливiсть. Рентгенологiчно виявлено вогнище туберкульозу у верхнiй частці правої легенi. Показана операцiя. Яку кiлькiсть сегментiв можна видалити в складi верхньої частки правої легенi?

3

54

2

1


52. Слизова оболонка трубчастого органу вкрита перехiдним епiтелiєм, утворює поздовжнi складки. М’язова оболонка складається з двох шарiв у верхнiй половинi i трьох у нижнiй. Який це орган?

Сечовiд


Сечовий мiхур

Стравохiд

Пряма кишка

Маткова труба


53. При ультразвуковому обстеженнi дитини був виявлений дивертикул Меккеля. Аномалiю розвитку якої кишки дiагностовано?

Клубова


Слiпа

Ободова


Порожняя

Сигмоподiбна


54. Пiд час операцiї видалення матки з яєчниками i матковими трубами лiкар перев’язує зв’язку, що пiдвiшує яєчник. Якi судини перев’язав лiкар в цiй зв’язцi?

Яєчниковi артерiя i вена

Матковi артерiя i вена

Трубнi артерiя i вена

Внутрiшня клубова артерiя

Внутрiшня клубова вена


55. У хірургічне відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї ( в ділянці передвісцерального простору). Куди може розповсюджуватись інфекція, якщо хворому терміново не зроблять операцію?

В грудну порожнину – переднє середостіння

В грудну порожнину – в середнє середостіння

В грудну порожнину – в заднє середостіння

В ретровісцеральний простір

В надгруднинний міжапоневротичний простір


56. Хвора К., 30 років, скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з’явилися після сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої?

Підшлункової

Щитоподібної

Статевих

Надниркових

Епіфіза
57. Хвора Б., 39 років, яка протягом 8 років не може завагітніти, порадили звернутись до ендокринолога. При обстеженні у хворої виявлено екзофтальм, тремор повік, тахікардію. Захворювання якої ендокринної залози супроводжується такими симптомами?

щитоподібної

підшлункової

статевих

надниркових

епіфіза
58. У новонародженого під час сечовиділення з сечового міхура спостерігається виділення сечі із пупка. Чим обумовлене це явище?

незарощення сечової протоки

незарощення жовточної протоки

неповна нориця

ектопія устя сечовода

дивертикул сечового міхура


59. При цистоскопії у нормі слизова оболонка сечового міхура утворює складки за винятком однієї ділянки трикутної форми, де слизова оболонка гладка. В якій частині сечового міхура знаходиться цей трикутник?

дно міхура

шийка міхура

верхівка міхура

тіло міхура

перешийок міхура


60. Жінка 25 років госпіталізована в гінекологічне відділення з метою операції з приводу пухлини яєчника. При здійсненні операції необхідно розсікати зв’язку, що з’єднує яєчник з маткою. Яку саме?

lig. ovarii proprium

lig. cardinale

lig. latum uteri

lig. suspensorium ovarii

lig. umbilicale laterale


61. Після значного похудіння у чоловіка 70 років з’явились тупі болі в поперековій ділянці. При обстеженні був виставлений діагноз: "Блукаюча нирка". Яка частина фіксуючого апарату нирки вірогідніше всього була уражена?

capsula adiposa

capsula fibrosa

m. iliopsoas

lig. hepatorenalis

m. quadratus lumborum


62. Чоловік 35 років звернувся до лікаря з скаргами на біль та припухлість правого яєчка. При обстеженні була виявлена пухлина, що потребує операції, при якій необхідно розсікати 7 шарів калитки до білкової оболонки. Яка оболонка буде розсічена останньою перед білковою оболонкою?

tunica vaginalis testis

tunica spermatica externa

tunica dartos

tunica spermatica interna

cutis orchis


63. Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала найбільших пошкоджень?

слизова


м’язова

серозна


еластична мембрана

м’язова і серозна


64. В клініку госпіталізована пацієнтка із пухлиною, розташованою у середній частці правої легені. Показана операція. Яку найбільшу кількість сегментів можна видалити у складі цієї частки?

2

34

5

1


65. Дитина 3–х років поступила у лікарню з чужорідним тілом у бронхах. В який бронх вірогідніше всього потрапило чужорідне тіло?

в правий головний бронх

в лівий головний бронх

в правий сегментний бронх

в лівий сегментний бронх

в частковий бронх


66. Жінці 58–ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено

Ureter


Pelvis renalis

Uretra


Vesica urinaria

Ren
67. Юнака 18–ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол отримав удар в ділянці лівого підребер’я. Ушкодження якого з органів, що проектуються в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу?

Lien

Cauda pancreatisFundus ventriculi

Flexura coli sinistra

Ren sinistra
68. В хірургічне відділення поступив хворий з ножовим пораненням грудної клітки справа та пневмотораксом (проникнення повітря у плевральну порожнину). Перкуторно нижня межа правої легені по середньоключичній лінії піднялася на рівень III ребра. Де у нормі вона повинна бути?

VI ребро

VII ребро

VIII ребро

IX ребро

V ребро
69. Обстежуючи секційний матеріал, патанатом помітив на внутрішній поверхні одного з відрізків кишечника folliculi lymphatici aggregati (Пеєрові бляшки). Якій кишці належить цей фрагмент?

Ileum

Jejunum


Duodenum

Colon ascendens

Colon descendens
70. Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні виникла підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно пропунктувати для підтвердження вірного діагнозу?

Excavatio rectouterina

Excavatio vesicouterina

Excavatio rectovesicalis

Fossa ischiorectalis

Processus vaginalis peritonei


71. Хворий 65 років звернувся в клініку з приводу розладів сечовипускання. При обстеженні виявлено гіпертрофію простати. Збільшення яких з перечислених частин передміхурової залози є можливою причиною даних порушень?

Перешийок (середня частка)

Права частка

Ліва частка

Капсула простати

Проточка передміхурової залози


72. Під час операції, маніпулюючи в ділянці між шлунком та печінкою, хірург остерігався пошкодити печінково–дванадцятипалу зв’язку, тому що там знаходиться:

Спільна жовчна протока, власна печінкова артерія, ворітна вена

Спільна жовчна протока, спільна печінква артерія, ворітна вена печінки.

Власна печінкова артерія, шлунково– дванадцятипала артерія.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка