Біохімія крок-2019 Тести з буклетів 2005-2019 років (укр.) «Прості білки»Скачати 92.48 Kb.
Сторінка9/15
Дата конвертації21.07.2021
Розмір92.48 Kb.
#16805
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
додаткова-база-300
додаткова-база-300, додаткова-база-300
«Біоенергетика»

Монооксигеназна система мембран ендоплазматичного ретикулуму гепатоцитів включає флавопротеїн НАДФ-цитохром, Р-450-редуктазу і цитохром Р-450. Вона сприяє інактивації біологічно активних речовин або знешкодженню токсичних сполук, каталізуючи реакції:

+Гідроксилювання

Окислення

Метилювання

Ацетилювання

Відновлення


У пацієнта в сечі визначається збільшена концентрація 17-кетостероїдів. Ферменти якої системи беруть участь у гідроксилювання 17-кетостероїдів?

Мікросомального окислення

Циклу Кребса

Білоксинтезуюча системи

пентозофосфатного циклу

орнітінового циклу


Пацієнту при психозі призначений нейролептик аміназин. Основним шляхом біотрансформації цього препарату в організмі є індукція реакцій мікросомального окислення. Вкажіть головний компонент цієї системи:

+Цитохром Р-450

Цитохром С

Цитохромоксидази

НАДН-дегідрогеназа

КоQ-редуктаза


Універсальною системою біологічного окиснення неполярних сполук (багатьох лікарських засобів, токсичних речовин, стероїдних гормонів, холестерину) є мікросомальне окиснення. Назвіть цитохром, що входить до складу оксигеназного ланцюга мікросом.

Цитохром а

Цитохром а3

+Цитохром Р450

Цитохром с

Цитохром с1


Деякі лікарські засоби можуть викликати індукцію, тобто стимулювати синтез в печінці ферментних систем, які беруть участь у метаболізмі лікарських і токсичних речовин. Які з наведених органічних сполук стимулюють метаболізм лікарських речовин у мікросомах печінки?

+Фенобарбітал

Гепарин

Вікасол


Стрептоцид

Вітамін Е


У малюка, народженого недоношеним, високий рівень білірубіну. Для зниження гіпербілірубінемії дитині ввели фенобарбітал в дозі 5 мг. На який процес впливає фенобарбітал?

+Індукція синтезу цитохрому Р-450

Синтез інсуліну

Еритропоез

Активація протеолітичних ферментів

Гальмування розпаду гемоглобіну


Спадкові дефекти глутатіонпероксидази в еритроцитах призводять до гемолітичної анемії. Порушення якого процесу має місце при цих умовах?

=+Знешкодження активних форм кисню

Цикл лимонної кислоти

Гліколіз


Окислення жирних кислот

Метаболізм пуринових нуклеотидів


При обробці відкритих ран, що кровоточать, розчином перекису водню 3% спостерігається утворення піни за рахунок розкладу перекису водню одним з ферментів крові. Оберіть цей фермент з наведених нижче

+Каталаза

Моноамінооксидаза

Цитохромоксидаза

Карбоангідраза

Лактатдегідрогеназа

Відомо, що деякі сполуки роз'єднують тканинне дихання і окисне фосфорилювання. Яка речовина володіє такими властивостями?

+2,4-динітрофенол

Чадний газ

Антиміцін А

Молочна кислота

Ацетил-КоА


У фармакології як снодійні засоби застосовують барбітурати. Ці речовини, подібно до ротенону, є інгібіторами тканинного дихання на рівні:

+НАДН:коензим Q-редуктази

Цитохромоксидази

Цитохрому b

Цитохрому с1

Сукцинатдегідрогенази


Пацiєнт прийняв велику дозу снодiйного препарату ряду барбітуратів (амiталу), який є iнгiбiтором НАД-залежної дегiдрогенази дихального ланцюга. Який процес порушиться за цих умов у мiтохондрiях?

+Синтез АТФ

Синтез глiкогену

Синтез амiнокислот

Синтез лiпiдiв

Синтез глюкози
Процес окисного фосфорилювання - це головний шлях біосинтезу АТФ в організмі людини. Він відбувається за участю АТФ-синтетази, яка локалізована в:

+Мітохондріях

Лізосома

Ядрі


Апараті Гольджі

Мікросомах


Хворому на туберкульоз призначили антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат в мітохондріях?

Окисне фосфорилювання

Субстратне фосфорилювання

Мікросомальне окислення

Пероксидне окислення ліпідів

Окисне декарбоксилювання


Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який пригнічується цим препаратом при розмноженні туберкульозної палички

Трансляція

Трансамінування

+Окисне фосфорилювання

Транскрипція

Реплікація


У пацієнта після введення йому великих доз тироксину підвищилася температура тіла. Гіпертермія в даному випадку обумовлена роз'єднанням процесів біологічного окислення і:

+Окисного фосфорилювання

Окисного дезамінування амінокислот

Перекисного окислення ліпідів

Окисного декарбоксилювання пірувату

β-окислення жирних кислот


У циклі трикарбонових кислот відбувається субстратне фосфорилювання. Яка сполука вступає в таку реакцію?

+сукциніл-коензим А

α-кетоглутарат

Ацетил-коензим А

сукцинат

малат

Скачати 92.48 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка