Базальна мембрана капілярів клубочкаСкачати 95.93 Kb.
Дата конвертації24.08.2021
Розмір95.93 Kb.

При лабораторному дослідженні сечі в ній в нормі не виявляють формених елементів крові. Яка структура нефрону перешкоджає їх надходженню в первинну сечу?

Базальна мембрана капілярів клубочка

Юкставаскулярні клітини

Мезангіальні клітини

Епітелій зовнішнього листка капсули клубочка

Епітелій петлі Генле


Під час лабораторного аналізу в сечі виявлено слабкокисла реакція. Які клітини нирок забезпечують підкислення сечі?

Темні клітини збірних трубочок

Клітини щільної плями юкстагломерулярного апарату

Юкстагломерулярні клітини кіркових нефронів

Юкставаскулярні клітини кіркових нефронів

Інтерстиціальні клітини строми


На препараті нирки розрізняють нефрони, у яких ниркові тільця розташовані на кордоні коркової і мозкової речовини і приносні і виносні артеріоли мають однаковий діаметр. Назвіть, яка функція буде порушена при пошкодженні цих нефронів?

Шунтування крові при інтенсивному кровообігу

Синтез реніну

Синтез простагландинів

Активність натрієвого рецептора

Концентрування сечі


На електронній мікрофотографії одного з відділів нефрона видно клітини кубічної форми, апікальная поверхня яких містить щеточную облямівку, а базальна - базальну смугастість - численні інвагінації цітолемми і розташовані між ними мітохондрії. Назвіть відділ нефрона.

Проксимальний каналець

Дистальний каналець

Збірні трубочки

Тонкий каналець

Капсула клубочка


Клітини ендокринного комплексу нирки локалізуються під ендотелієм в стінці приносних і виносних артеріол, в цитоплазмі містять гранули реніну, який сприяє підвищенню кров'яного тиску. Які це клітини?

Юкстагломерулярні клітини

Мезангіоцити

Клітини Гурмагтіга

Клітини щільної плями

Інтерстиціальні клітини


В аналізі сечі виявлено клітини тонкого канальця нефрона. Яким епітелієм вистелена його стінка?

Плоским


Призматичним війчастим

Кубічним


Призматичним безвійчастим

Кубічним облямівковим


На гістологічному препараті нирки видно ділянку дистального канальця нефрона, що розташовується між приносними і виносними артеріолами. Клітини, які формують стінку канальця, розташовуються щільно, базальна мембрана відсутня. Як називається таке утворення?

Щільна пляма

Клітини Гурмагтіга

Мезангіальні клітини

Юкставаскулярні клітини

Юкстагломерулярні клітини


На другому місяці ембріогенезу відбувається закладка остаточної нирки (metanephros). З яких джерел вона утворюється?

Мезонефральної протоки, метанефрогенної тканини

Сегментних ніжок

Сегментних ніжок, нефрогенної тканини

Нефрогенної тканини

Мезанефральної протоки


Під час клінічного обстеження у 35-річної жінки із захворюванням нирок в сечі виявлено клітини крові і білок, що пов'язано з порушенням ниркового фільтру. З яких структур складається нирковий фільтр?

Ендотелію капілярів клубочка, тришарової базальної мембрани, подоцитів

Тришарової базальної мембрани

Ендотелію капілярів, базальної мембрани

Подоцитів, базальної мембрани

Ендотелію, подоцитів


У нирці виявлені канальці, вистелені кубічним епітелієм, зі світлими і темними клітинами. У світлих мало органел, цитоплазма утворює складки. Вони забезпечують реабсорбцію води з первинної сечі в кров. Темні за будовою нагадують парієтальні клітини шлунка. Які це канальці?

Збірні трубочки

Проксимальні канальці

Дистальні канальці

Висхідні канальці петлі Генле

Нисхідні канальці петлі Генле


В аналізі сечі хворого виявили вилужені еритроцити. Де можлива локалізація патологічного процесу?

У фільтраційному бар'єрі

У збірних трубочках

У проксимальному відділі нефрона

У дистальному відділі нефрона

У тонкому відділі нефрона


У хворого 50 років з хронічним нефритом розвинулася анемія. Яка ймовірна причина анемії у цього хворого?

Зниження продукції еритропоетину

Відсутність залози

Відсутність вітаміну В12

Порушення синтезу порфірину

Імунологічне пошкодження клітин - попередників еритропоезу


У сечі хворого 30 років виявлений цукор при нормальній його кількості в крові. Який процес виявився порушеним?

Реабсорбція в проксимальному відділі нефрона

Фільтрація

Реабсорбція в дистальному відділі нефрона

Реабсорбція у збиральній трубочці

Реабсорбція в тонкому канальці


В експерименті у тварини в результаті звуження ниркової артерії отримано стійке підвищення кров'яного тиску. Зміна функціональної активності яких клітин веде до підвищення артеріального тиску?

ЮГА-клітин

Клітин щільної плями

Інтерстиціальних клітин

Ендотеліоцитів

Подоцитів


У хворого з набряками велика кількість білка в сечі. Про порушення функцій якого відділу нефрона це свідчить?

Ниркове тільце

Проксимальний звивистий каналець

Дистальний звивистий каналець

Висхідна частина петлі Генле

Низхідна частина петлі Генле


На електронній мікрофотографії фрагмента нирки представлена ​​приносна артеріола, в якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секреторні гранули. Назвіть даний вид клітин.

Юкстагломерулярні

Мезангіальні

Юкставаскулярні

Гладком'язові

Інтерстиціальні


У хворого на хронічний пієлонефрит НЕ підкислена сеча, тому знижена її бактерицидність. Порушення функції яких структур має місце?

Темних клітин збірних трубочок

Дистальних канальців

Петель Генле

Подоцитів капсули

Проксимальних звивистих канальців


На препараті добре видно густа сітка капілярів, які знаходяться між двома артеріолами (rete mirabile). В якому органі можна визначити цю сітку?

У нирці


У печінки

У наднирнику

В селезінці

У сітківці ока


Патологія розвитку видільної системи зустрічається за статистичними даними у 10-14% новонароджених дітей. Що є джерелом розвитку видільної системи в ембріональному періоді?

Проміжна мезодерма

Дорсальная мезодерма

Вісцеральний листок мезодерми

Парієтальний листок мезодерми

Ендодерма


Тубулонефріт є одним з найбільш важких захворювань нирок. Що є джерелом розвитку канальців нефрона?

Несегментована мезодерма

Сегментні ніжки головної частини зародка (8-10 пар)

Сегментні ніжки тулубової частини зародка (17-25 пар)

Мезонефральний проток

Дивертикул мезонефрального протока


Порушення ембріонального розвитку нирок супроводжуються або призводять до схильності їх до виникнення функціональних порушень. З якого з перерахованих нижче джерел розвиваються збірні трубочки остаточної нирки?

Дивертикул мезонефрального протока

Сегментні ніжки головної частини зародка (8-10 пар)

Сегментні ніжки тулубової частини зародка (17-25 пар)

Мезонефральний проток

Метанефрогенна тканина


Серед інфекційно-запальних захворювань нирок найбільш часто зустрічається пієлонефрит, схильність до виникнення якого закладається в ембріональному періоді розвитку. Що є джерелом розвитку епітелію чашечок і мисок остаточної нирки?

Дивертикул мезонефрального протока

Сегментні ніжки головної частини зародка

Сегментні ніжки тулубової частини зародка

Мезонефральний проток

Метанефрогенна тканина


В урологічній практиці нерідко зустрічаються різні порушення будови, форми, розташування сечоводів. Яка з перерахованих нижче структур є джерелом ембріонального розвитку сечоводу?

Дивертикул мезонефрального протока

Сегментні ніжки головної частини зародка

Сегментні ніжки тулубової частини зародка

Мезонефральний проток

Метанефрогенна тканина


Однією з причин поганого загоєння пупкової ранки у новонароджених дітей є незарощення первинного сечовидільного ходу - урахуса. З якого з перерахованих нижче джерел розвиваються сечовий міхур і урахус?

Алантоїс


Сечостатевий синус

Клоака


Парамезонефральний проток

Мезонефральний проток


Дисплазія нирок є найчастішою причиною виникнення ниркової недостатності. Які структури нирки розвиваються з метанефрогенної тканини?

Канальці нефронів

Капілярні клубочки

Збірні трубки

Ниркові чашечки і миски

Сполучна тканина


Найбільш важкі захворювання нирок -гломерулонефрит і тубулонефрит, є патологією паренхіми нирок. Чим утворена паренхіма нирки?

Епітеліальними канальцами нефронів

Фіброзною капсулою

Інтерстиціальною сполучною тканиною

Кровоносними судинами

Нервовими закінченнями


Відомо, що захворювання нирок класифікуються залежно від пошкодження того чи іншого відділу нефрона. Яка з перерахованих нижче структур не входить до складу нефрона?

Збірна трубка

Проксимальний звивистий каналець

Тонкий каналець

Дистальний звивистий каналець

Капсула клубочка


Виявлення в аналізі сечі епітеліальних клітин, які вистилають той чи інший відділ сечовивідних шляхів, дозволяє встановити локалізацію запального процесу. Яким з перерахованих нижче одношарових епітеліїв вистелена стінка проксимального відділу нефрона?

Кубічним облямівковим

Кубічним

Плоским


Призматичним

Призматичним війчастим


Виявлення в аналізі сечі епітеліальних клітин, які вистилають той чи інший відділ сечовивідних шляхів, дозволяє встановити локалізацію запального процесу. Яким з перерахованих нижче одношарових епітеліїв вистелена стінка дистального відділу нефрона?

Кубічним безоблямівковим

Плоским

Кубічним облямівковим

Призматичним

Призматичним війчастим


Пієлонефрит - запальне захворювання стінок ниркових чашок і мисок. Яким з перерахованих нижче типів епітелію покрита слизова оболонка ниркових чашок і мисок?

Перехідним

Одношаровим кубічним

Одношаровим кубічним облямівковим

Одношаровим призматичним

Одношаровим плоским


Гломерулонефрит - захворювання, при якому вражається ниркове тільце. Які з перерахованих нижче структур не входять до складу ниркового тільця?

Проксимальний звивистий каналець

Зовнішній листок капсули нефрона

Мезангіальні клітини

Внутрішній листок капсули нефрона

Судинний клубочок


Іноді причиною виникнення хронічної ниркової недостатності є "хвороба малих ніжок подоцитів". Яку з перерахованих нижче форм мають подоцити внутрішнього листка капсули нефрона?

Неправильну з відростками

Плоску з відростками

Плоску без відростків

Округлу

Призматичну


Звуження приносної артеріоли ниркового тільця викликає зменшення діурезу. Причиною зменшення діурезу в цьому випадку є зниження?

Ефективності фільтрації

Реабсорбції води

Реабсорбції глюкози

Секреції сечовини

Реабсорбції іонів


В експериментальній моделі у щурів викликано морфологічне порушення клітин епітелію дистального відділу нефрона. Які функціональні процеси в нирках при цьому ослаблені?

Реабсорбція Nа і води

Фільтрація

Реабсорбція глюкози

Реабсорбція білків

Секреція
Хворому поставлений діагноз ниркової гіпертонії, встановлена ​​підвищена концентрація гормону ангіотензину, викликана гіперсекрецією реніну. Яка структура нирки має ендокринну функцію і виробляє ренін?

Юкстагломерулярний апарат

Петля Генле

Збірна трубочка

Нефрон


Ниркове тільце
Хворому поставлений діагноз «гострий гломерулонефрит». Які структури з перелічених уражаються при гломерулонефриті?

Капіляри клубочка, базальна мембрана і подоцити

Проксимальний звивистий каналець, проксимальний прямий каналець, петля Генле

Петля Генле, дистальний прямий каналець, дистальний звивистий каналець

Юкстагломерулярні клітини, щільна пляма, юкставаскулярні клітини

Інтерстиційні


Хворому поставлений діагноз «гострий пієлонефрит» - запалення стінок ниркових чашок і мисок. Який епітелій вистилає ці відділи нирки?

Перехідний

Багатошаровий кубічний

Багатошаровий плоский незроговілий

Одношаровий призматичний

Багаторядний війчастий


На гістологічному препараті нирки видно ділянку дистального канальця нефрона, що проходить між приносними і виносними артеріолами. У клітинах, що складають стінку канальця, є ущільнені ядра, відсутня базальна мембрана. Як називається це структурне утворення?

Щільна пляма

Юкстагломерулярні клітини

Клітини Гурмагтіга

Юкставаскулярні клітини

Мезангіальні клітини


При гістологічному дослідженні нирки в кірковій речовині визначається каналец, вистелений одношаровим кубічним облямівковим епітелієм, цитоплазма якого пофарбована оксифільно. Який сегмент нефрона виявлений в препараті?

Проксимальний звивистий каналець

Дистальний прямий каналець

Збірна трубка

Петля Генле

Дистальний звивистий каналець


Слизова оболонка трубчастого органу покрита перехідним епітелієм, утворює поздовжні складки. М'язова оболонка складається з двох шарів у верхній половині і трьох в нижній. Який це орган?

Сечовід


Пряма кишка

Сечовий міхур

Стравохід

Маткова труба


При електронній мікроскопії в кірковій речовині нирки визначаються структури, вистелені призматичним епітелієм, для якого характерна щіточкова облямівка і глибокі складки плазмолеми в базальній частині. Між складками розташована велика кількість мітохондрій. До якого відділу нефрона належать ці структури?

Проксимальний каналець

Петля Генле

Ниркове тільце

Звивистий дистальний каналець

Прямий дистальний каналець


Слизова оболонка трубчастого органу покрита перехідним епітелієм, утворює поздовжні складки. М'язова оболонка складається з двох шарів у верхній половині і трьох в нижній. Який це орган?

Сечовід


Стравохід

Маткова труба

Сечовий міхур

Пряма кишка


На препараті нирки розрізняють нефрони, які лежать на межі між кірковою і мозковою речовиною, мають однаковий діаметр приносні і виносні артеріоли. Яка функція буде порушена при їх пошкодженні?

Шунтування крові при інтенсивному кровообігу

Синтез еритропоетину

Синтез реніну

Активність натрієвого рецептора

Синтез простагландинів


Хворому поставлений діагноз ниркової гіпертонії, встановлена ​​підвищена концентрація гормону ангіотензину, викликана гіперсекрецією реніну. Яка структура нирки має ендокринну функцію і виробляє ренін?

Юкстагломерулярний апарат

Петля Генле

Збірна трубочка

Нефрон

Ниркове тільце


Хворому поставлений діагноз «гострий гломерулонефрит». Які структури з перелічених уражаються при гломерулонефриті?

Капіляри клубочка, базальна мембрана і подоцити

Проксимальний звивистий каналець, проксимальний прямий каналець, петля Генле

Петля Генле, дистальний прямий каналець, дистальний звивистий каналець

Юкстагломерулярні клітини, щільна пляма, юкставаскулярні клітини

Інтерстицій


Хворому поставлений діагноз «гострий пієлонефрит» - запалення стінок ниркових чашок і мисок. Який епітелій вистилає ці відділи нирки?

Перехідний

Багатошаровий кубічний

Багатошаровий плоский незроговілий

Одношаровий призматичний

Багаторядний війчастий


На препараті нирки в дистальному відділі звивистих канальців виявляються клітини, які щільно прилягають до полюса ниркового тільця. Їх базальна мембрана тонка і не утворює складок. Клітини вловлюють коливання натрію в сечі і впливають на секрецію реніну. Які це клітини?

Клітини щільної плями

Юкстагломерулярні клітини

Мезангіальні клітини

Подоцити

Ендотелій капілярів клубочка


В ході клінічного обстеження у жінки із захворюванням нирок, в сечі виявлено клітини крові, фібриноген, що ймовірно пов'язано з порушенням ниркового фільтру. З яких структур складається цей фільтр?

Ендотелій капілярів клубочка, тришарова базальна мембрана, подоцити

Тришарова базальна мембрана

Ендотелій капілярів, базальна мембрана

Подоцити, базальна мембрана

Ендотелій, подоцити


При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм, що містить світлі і темні клітини. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної сечі. Які канальці представлені на електронограмі?

Збірні ниркові трубочки

Проксимальні канальці

Дистальні канальці

Висхідні канальці петлі Генле

Низхідні канальці петлі Генле


Експериментально на щурах викликали морфологічні порушення клітин епітелію дистальних відділів нефрона. Які функціональні процеси в нирках при цьому послаблюються?

Реабсорбція електролітів і води

Реабсорбція глюкози

Реабсорбція натрію і глюкози

Реабсорбція білків

Фільтрація


У хворого з підозрою на гломерулонефрит відзначається у вторинній сечі наявність альбуміну (альбумінурія) і глюкози (глюкозурія) протягом двох тижнів. Функція яких відділів нирки порушена?

Проксимальних канальців

Дистальних канальців

Тонкого канальця

Збірних трубочок

Юкстагломерулярного апарату


Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар'єру є тришарова базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову середнього шару. Де міститься ця базальна мембрана?

У нирковому тільці

У капілярах перитубулярної капілярної сітки

У проксимальному канальці

У тонкому канальці

У дистальному прямому канальці


В експерименті у тварини шляхом звуження ниркової артерії отримано стійке підвищення артеріального тиску. Функція яких клітин нирок обумовлює цей ефект?

ЮГА-клітини

Подоцити

Ендотеліоцити

Інтерстиціальні клітини

Клітини щільної плями


У хворого в аналізі сечі виявлено залишки білків і глюкози. Яка ділянка нефрона при цьому вражена?

Проксимальний каналець

Висхідний відділ петлі Генле

Низхідний відділ петлі Генле

Дистальний каналець

Клубочок нефрону


На мікрофотографії біопсії нирки видно: фенестрований ендотелій з базальною мембраною, з зовнішньої сторони до якої прилягають відросчасті епітеліальні клітини. Вкажіть, яке утворення нирки представлено на електронній мікрофотографії.

Фільтраційний бар'єр

Проксимальний відділ нефрона

Дистальний відділ нефрона

Петля Генле

Юкстагломерулярний апарат


На електронній мікрофотографії ділянки нирки в стінці приносних і виносних артеріол визначаються клітини з великими секреторними гранулами в цитоплазмі. Визначте структурне утворення нирки, до складу якого входять ці клітини?

Юкстагломерулярний апарат

Ниркове тільце

Проксимальний відділ нефрона

Дистальні відділ нефрона

Петля нефрона


В аналізі сечі хворого виявили вилужені еритроцити. Де можлива локалізація патологічного процесу.

Фільтраційний бар'єр

Проксимальний відділ нефрона

Збірні трубочки

Дистальний відділ нефрона

Тонкий відділ нефрона


У хворого 50 років з хронічним нефритом розвинулася анемія. Що є найбільш вірогідною причиною анемії у даного хворого?

Зниження продукції еритропоетину

Відсутність заліза

Відсутність вітаміну В12

Порушення синтезу порфірину

Імунологічне пошкодження клітин - попередників еритропоезу


У сечі хворого виявлено цукор при нормальній його кількості в крові. Які структурно-функціональні механізми нирки пошкоджені?

Процес реарбсорбціі в проксимальному відділі нефрона

Процес фільтрації

Процес реарбсорбціі в дистальному відділі нефрона

Процес реарбсорбціі в тонкому канальці

Процес реарбсорбціі в дистальному відділі в результаті недостатності секреції АДГ


У пацієнта з патологією нирок в клінічному аналізі сечі виявлена протеїнурія і глюкозурія, що свідчить про ураження:

Проксимального відділу нефрона

Дистального відділу нефрона

Збірних трубочок

Петлі Генле

Ниркового тільця


У кірковій речовині нирки визначаються структури, вистелені призматичним епітелієм, для якого характерна щіточкова облямівка і глибокі складки плазмолеми в базальної частини. Між складками розташовується велика кількість мітохондрій. Якому відділу нефрона належать описані структури?

Проксимальним канальцям

Прямому дистальному канальцю

Звивистому дистальному канальцю

Петлі Генле

Нирковому тільцю


На гістологічному препараті нирки представлено ділянку дистального канальця нефрона, що лежить між приносною і виносною артеріолами. У клітинах, що становлять стінку канальця, ущільнені ядра, відсутня базальна мембрана. Як називається це структурне утворення?

Щільна пляма

Клітини Гурмагтіга

Мезангіальні клітини

Юкставаскулярні клітини

Юкстагломерулярні клітини


У пацієнта з хворобою нирок підвищується артеріальний тиск. Які структури нирки виступають причиною цього симптому?

Юкстагломерулярні клітини

Клітини проксимальних канальців

Клітини дистальних канальців

Клітини щільної плями

Клітини петлі нефрона


При хворобі нирок можуть бути пошкоджені подоцити. Які функціональні зміни при цьому виникають?

Збільшиться фільтрація білка

Зменшиться фільтрація білка

Збільшиться секреція реніну

Зменшиться секреція реніну

Зросте секреція простагландинів


При гістологічному дослідженні нирки в кірковій речовині визначається каналец, вистелений одношаровим кубічним облямівковим епітелієм, цитоплазма якого пофарбована оксифільно. Вкажіть, який сегмент нефрона виявлено в препараті.

Проксимальний звивистий каналець

Збірна трубочка

Дистальний звивистий каналець

Дистальний прямий каналець

Петля Генле


На електронній мікрофотографії фрагмента ниркового тільця представлена ​​велика епітеліальна клітина з великими і дрібними відростками. Останні прикріплюються до базальної мембрані капілярів. Назвіть цю клітку:

Подоцит


Юкставаскулярна клітина

Гладкий миоцит

Ендотеліоцит

Мезангіальна клітина


У нормі при лабораторному дослідженні сечі в ній не виявляються формені елементи крові. Яка структура нефрону перешкоджає їх надходженню в первинну сечу?

Базальна мембрана капілярів клубочка

Юкставаскулярні клітини

Мезангіальні клітини

Епітелій зовнішнього листка капсули клубочка

Епітелій петлі Генле


При лабораторному аналізі сечі пацієнта виявлена ​слабокисла її реакція. Які клітини нирок забезпечують цю реакцію сечі?

Секреторні клітини збірних трубочок

Юкстагломерулярні клітини кіркових нефронів

Юкставаскулярні клітини кіркових нефронів

Клітини щільної плями юкстагломерулярного апарату

Інтерстиціальні клітини строми


На препараті нирки нефрони, які лежать поблизу кордону між корковою і мозковою речовиною, мають однаковий діаметр приносних і виносних артеріол. Назвіть, яка функція буде порушена при їх пошкодженні?

Шунтування крові при інтенсивному кровообігу

Синтез реніну

Синтез простагландинів

Синтез еритропоетину

Активність натрієвого рецептора


На електронній мікрофотографії фрагмента нирки представлена ​приносна артеріола, в якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секреторні гранули. Назвіть даний вид клітин.

Юкстагломерулярні

Мезангіальні

Гладком'язові

Юкставаскулярні

Інтерстиціальні


У пацієнта після екзогенної інтоксикації, виникла загроза розвитку висхідної інфекції сечових шляхів через втрату кислої реакції сечі. Які клітини в нирках отримали пошкодження?

Темні клітини збірних трубочок

Світлі клітини збірних трубочок

Облямівкові епітеліоцити проксимальних канальців

Плоскі клітини петлі Генле

Епітеліоцити дистальних канальців


У хворого на хронічний пієлонефрит не відбувається підкислення сечі, тому відсутня її бактерицидність. В яких структурах нирки відбулися пошкодження?

У темних клітинах збірних трубочок

В клубочках

У подоцитах капсули

У проксимальних звивистих канальцях

У дистальних канальцях


На препараті добре видно густу мережу капілярів, розташованих між двома артеріолами (rete mirabile). В якому органі можна виявити цю мережу?

У нирці


У печінки

У наднирнику

В селезінці

У сітківці ока


Вади розвитку сечової системи зустрічаються за статистичними даними в 10-14% новонароджених дітей. З яких зазначених нижче джерел йде розвиток сечової системи?

Несегментованої каудальної мезодерми

Дорзальної мезодерми

Вісцеральний листок вентральної мезодерми

Парієтальний листок вентральної мезодерми

Зародкової мезенхіми


У хворої набряки. У сечі - велика кількість білка. Про порушення функції якого відділу нефрона це свідчить?

Ниркового тільця

Проксимального звивистого канальця

Дистальних звивистих канальців

Низхідної частини петлі Генле

Висхідної частини петлі Генле


У гістологічному препараті кори нирок можна бачити ниркові тільця і ​канальці нефронів. Відомо, що в канальцях нефрона відбувається фаза реабсорбції процесу сечоутворення. Яка тканина нефрона бере участь в цьому процесі?

Епітеліальна

Власне сполучна

Ретикулярна

Слизова

Хрящова


 

В ембріогенезі пошкоджені перші чотири сомітні ніжки. Розвиток, якого органу порушиться?

Пронефроса

Печінки


Підшлункової залози

Правого наднирника

Селезінки
У пацієнта встановлено порушення синтезу і виділення вазопресину. В якому відділі нефрона найбільш порушиться процес сечоутворення?

Збірна трубочка

Клубочок

Товста частина петлі Генле

Проксимальний звивистий каналець

Тонка частина петлі Генле


У гістологічному препараті позазародкового органу визначається значна кількість слизової сполучної тканини, судини, а також залишки жовткової стеблинки і алантоїса. Назвіть цей орган.

Пуповина


Стравохід

Сечовід


Сечовипускальний канал

Черевний відросток


При мікроскопічному дослідженні оболонок зародка визначається хоріон. Яку основну функцію забезпечує даний орган?

Обмін речовин між організмом матері і плоду

Кровотворну

Продукцію навколоплідних вод

Утворення первинних статевих клітин

Утворення лімфоцитів


У біоптаті ембріонального матеріалу, спрямованого на дослідження, в соміті виявлена зона порушення архітектоніки, яка розташовується поблизу ентодерми і хорди. Порушення розвитку яких утворень зародка можна очікувати в разі продовження вагітності?

Скелетних тканин

Скелетної м'язової тканини

Серцевої м'язової тканини

Волокнистої сполучної тканини шкіри

Сечостатевої системи


Міокардіодистрофія супроводжується порушенням метаболізму кардіоміоцитів. З порушенням розвитку якого джерела пов'язана ця патологія?

Міоепікардіальної пластинки

Міотома

Ендодерми

Ектодерми

Мезенхіми


У жінки народилися сіамські близнюки, які мали під час ємбріогенеза загальні амніон і жовтковий мішок. В який період відбувалося поділ ембріона на дві частини?

Після дев'яти діб

1 - 3 добу

4 - 5 добу

21 - 28 добу

30 - 35 добу


Під час гаструляції зародок переходить від гістіотрофного до гематотрофного способу харчування. Який провізорний орган забезпечує гематотрофний тип харчування?

Хоріон


Трофобласт

Жовтковий мішок

Амніон

Алантоїс
Антигени тканинної сумісності дитини успадковуються від батька і матері. Відомо, що експресія батьківських антигенів в ембріогенезі починається дуже рано. Але імунна система матері не дозволяє відторгнитись зародку. Який провізорний орган першим перешкоджає відторгненню зародка в організмі матері?Хоріон

Цитотрофобласт

Алантоїс

Жовтковий мішок

Плацента
У біоптаті ембріонального матеріалу, відправленого на дослідження, в соміті виявлена зона порушення архітектоніки, яка розташовується поблизу ентодерми і хорди. Порушення розвитку яких утворень зародка можна очікувати в разі продовження вагітності?

Скелетних тканин

Сечостатевої системи

Скелетної поперечно-смугастої м'язової тканини

Серцевої поперечно-смугастої м'язової тканини

Волокнистої сполучної тканини шкіри


В ембріональному матеріалі виявлено порушення диференціювання ентодерми. Зміна розвитку яких органів може виникнути при даному процесі?

Шлунка


Серця

Нирок


Аорти

Слинних залоз


Міокардіодистрофія супроводжується порушенням метаболізму кардіоміоцитів. З порушенням розвитку якого джерела пов'язана ця патологія?

Міоепікардіальної пластинки

Міотома

Ентодерми

Ектодерми

Мезенхіми


Вітчизняний ембріолог Свєтлов описав 8 критичних періодів розвитку ембріона. Коли відбувається перший критичний період розвитку зародка?

На 7-8 добу розвитку

На 1-4 добу розвитку

На 2-3 тижні розвитку

На 3-6 тижні розвитку

На 10-12 тижні розвитку


На гістологічному препараті видно позазародковий орган, який представляє собою пляшечку, пов'язаний з кишковою трубкою. Стінка його всередині вистелена епітелієм, зовні утворена сполучною тканиною. На ранніх етапах ембріогенезу він виконує функцію кровотворного органу. Назвіть цей орган.

Жовтковий мішок

Алантоїс

Амніон


Пуповина

Плацента
У процесі ембріогенезу з трофобласта формується зачаток органу, який має ендокринну функцію. Назвіть орган.

Ворсинчастий хоріон (плодова частина плаценти)

Амніон


Жовтковий мішок

Алантоїс


Пуповина
При обстеженні вагітної жінки лікар звернув увагу на дані анамнезу, які свідчили, що на 3-4 тижні вагітності жінка перенесла гостре інфекційне захворювання. Який етап ембріогенезу плода може бути порушений?

Формування кишкової трубки

Імплантація

Плацентація

Розвиток головного мозку

Формування статевої системи


Під час проведення обстеження вагітної жінки за допомогою ультразвуку (УЗД) лікар виявив порушення розвитку головного мозку плода. В анамнезі матері - хронічний алкоголізм. Якому критичному періоду ембріогенезу людини відповідає ця патологія?

15-20 тиждень розвитку

20-24 тиждень розвитку

7-8 доба ембріогенезу

3-8 тиждень розвитку

Період народження


На ранніх етапах розвитку зародка людини виникає пальцеподібні вирости вентральної стінки первинної кишки, який вростає в амніотичну ніжку. Як називається цей провізорний орган?

Алантоїс


Жовтковий мішок

Амніон


Плацента

Пуповина
На гістологічному препараті представлений поперечний зріз органу, основу якого утворює слизова сполучна тканина, дві артерії і вена. Що це за орган?

Пуповина

Алантоїс


Жовтковий мішок

Амніон


Плацента
При ультразвуковому обстеженні вагітної діагностовано багатоводдя. З порушенням діяльності якого позазародкового органу можна пов'язати даний патологічний стан?

Амніотичної оболонки

Хоріона

Жовткового мішка

Алантоїса

Зародкового щитка


При гаструляції зародок переходить від гістіотрофного до гематотрофного способу харчування. Який провізорний орган вперше забезпечує це?

Хоріон


Трофобласт

Жовтковий мішок

Амніон

Алантоїс
Жінці, яка страждає безпліддям, була зроблена діагностична біопсія ендометрія. Під час дослідження з'ясувалося, що слизова оболонка набрякла, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Який гормон зумовлює такі зміни в ендометрії?Прогестерон

Соматотропін

Естрогени

Фолікулостимулюючий

Кортикотропін
На препараті видно овоцит в момент запліднення його сперматозоїдом. Який головний результат запліднення?

Утворення зиготи

Визначення статі дитини

Завершення мейозу

Пенетрація сперматозоїдом оолеми

Кортикальна реакція


Виявлено людський ембріон, що складається з двох бластомерів. Назвіть місце локалізації ембріона за умови його нормального розвитку.

Маткова труба

Яєчник

Порожнина маткиЧеревна порожнина

Слизова оболонка матки


Відомо, що деякі мікроорганізми, які викликають інфекційні захворювання, можуть проходити через плацентарний бар'єр. Які структури з перелічених нижче входять до його складу?

Всі структурні компоненти ворсинок

Хоріон і амніон

Алантоїс і жовтковий мішок

Базальна пластинка ендометрія з децидуальної клітини

Всі структурні компоненти вторинних ворсинок


Подружжя скаржаться на неможливість мати дітей. Після обстеження виявлено: у чоловіка постраждав сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до відсутності сперматозоїдів в спермі і як наслідок - до безпліддя. Який відділ яєчок постраждав?

Звивисті сім'яні канальці

Сітка яєчка

Прямі сім'яні канальці

Придаток яєчка

Сім'явивідні канальці


Відомо, що тиск на пуповину не призводить до її стиску і порушення кровообігу між плодом і матір'ю. Яка структура в складі пуповини запобігає її стиснення?

Слизова сполучна тканина

Залишок алантоїса

Оболонки артерій

Оболонки вен

Залишок жовткового відростка


При механічній травмі мошонки у хворого виявлено порушення епітеліального вистилання мережі яєчка. Який епітелій був пошкоджений?

Однорядний кубічний

Миготливий

Однорядний призматичний

Дворядний

Перехідний


На препараті яєчника поряд з фолікулами різного порядку виявлено атретичне тіла і розвинуте жовте тіло. Який фазі оваріально-менструального циклу відповідає такий стан яєчника?

Предменструальної

Регенераторної

Менструальної

Постменструальной

Зростання фолікула


Нормальна імплантація зародка людини може бути тільки за умови відповідних змін з боку ендометрія матки. Які клітини ендометрія при цьому кількісно збільшуються?

Децидуальні

Фібробласти

Нейрони


Макрофаги

Міоцити
У крові жінки виявили збільшену кількість естрогенів. Які клітини яєчника їх синтезують?

Інтерстиціальні і фолікулярні клітини вторинних фолікулів

Овоцити


Фолікулярні клітини первинних фолікулів

Фолікулярні клітини прімордіальних фолікулів

Фолікулярні клітини і овоцити
Під час дослідження сем’яної рідини у пацієнта 25 років виявлено недостатня кількість сперматозоїдів. Які з клітин забезпечують достатню для запліднення кількість сперматозоїдів?

Сперматогонії

Клітини Сертолі

Сустентоцити

Підтримуючі клітини

Клітини Лейдіга


У жінки виявлено ановуляторний менструальний цикл. Який процес з перерахованих нижче не відбувається?

Розрив фолікула і вихід овоциту в черевну порожнину

Перебудова фолікула після загибелі овоцитів

Розмноження клітин зернистого шару

Накопичення лютеїну фолікулярними клітинами

Зменшення обсягу зрілого фолікула


"Людина народилася в сорочці". Про яку "сорочку" йдеться?

Амніотичну

Серозноу

Жовточну


Хоріальну

Трофобластичну


В аналізі крові жінки виявлена низька концентрація естрогену і висока - прогестерону. В яку фазу оваріально-менструального циклу був зроблений аналіз?

Пременструальну (секреторну)

Менструальну

Постменструальну (проліферативну)

Фазу десквамації

Фазу проліферації ендометрія


Зупинка кровотечі після пологів пов'язана з дією гормонів на стінку матки. Який компонент стінки матки містить великі кровоносні судини?

Середній шар міометрія

Єндометрій

Внутрішній шар міометрія

Поверхневий шар міометрія

Периметрій


Зупинка кровотечі після пологів пов'язана з дією окситоцину на стінку матки. Яка оболонка органу реагує на цю дію?

Міометрій

Периметрій

Єндометрій

Параметрий

Підслизова основа


В одну з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра і цитоплазми сперматид, які обумовлюють створення зрілих статевих клітин. Назвіть цю фазу гаметогенезу.

Формування

Проліферації

Дозрівання

Зростання

Розмноження


Гістологічна картина ендометрія має такі ознаки: потовщення, набряк, звивисті залози з розширеним просвітом, секретируючі велику кількість слизу, мітози в клітинах не спостерігається, в стромі є децидуальні клітини. Яка це стадія менструального циклу?

Секреторна (пременструальна)

Пролиферативна

Менструальна

Регенераторна

Відносного спокою


Під час мікроскопічного дослідження матеріалу біопсії ендометрія жінки, яка страждає безпліддям, виявлено зміна його будови, обумовлене дією прогестерону. Де продукується цей гормон?

У жовтому тілі яєчника

У фолікулах яєчника

У передній частині гіпофіза

У задній частині гіпофізу

У гіпоталамусі


Під час дослідження матеріалу біопсії ендометрія жінки, яка страждає безпліддям, виявлені зміни в його будові, обумовлені дією прогестерону. Де продукується цей гормон?

У жовтому тілі яєчника

У гіпоталамусі

У фолікулах яєчника

У передній частині гіпофіза

У задній частині гіпофізу


В ембріоні на 2-3-му тижні виявлено гонобласти - попередники статевих клітин. В якому місці диференціюються ці клітини?

У жовтковому мішку

У дерматомах

У мезенхіми

У зародковій ектодермі

У зародковій ендодерми


На гістологічному препараті яєчка в пухкії сполучнії тканині між сімєними канальцями помітні округлі клітини з оксифильной цитоплазмою. Які це клітини?

Гландулоцити

Підтримуючі клітини

Сустентоцити

Сперматоцити

Сперматогонії


Під час гістологічного дослідження яєчка в базальному шарі сперматогенного епітелію видно клітини, що утворюють синцитій. Які це клітини?

Сперматогонії

Підтримуючі клітини

Сустентоцити

Сперматиди

Гландулоцити


На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-єозином, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шарі, мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонка яскраво-рожевого кольору. Який це фолікул?

Первинний

Вторинний

Примордіальний

Зрілий

Атретичний


У хворої жінки порушений оваріальноменструальний цикл через відсутність овуляції. Який процес з перерахованих нижче не відбувається?

Розрив фолікула і вихід овоциту в черевну порожнину

Перебудова фолікула після загибелі овоцитів

Розмноження клітин зернистого шару

Накопичення лютеїну фолікулярними клітинами

Зменшення обсягу зрілого фолікула


В організмі жінки не відбувається овуляція. В якій з перерахованих нижче стадій розвитку знаходиться жіноча статева клітина в момент овуляції?

Овоцит 1го порядку в метафазі 2-го поділу

Овогоній

Овоцит 1го порядку в профазі 1-го поділу

Зріла яйцеклітина

Овоцит 1го порядку в профазі 2-го поділу


При обстеженні хворої жінки виявлено порушення функції фолікулярних клітин фолікула. Кількість яких гормонів буде знижена в першу чергу?

Естрогенів

Прогестерону

Окситоцину

Пролактину

Гонадокрініна


В яєчнику виявлено велику кількість атретичних фолікулів. Який гормони з перерахованих нижче викликають атрезію фолікулів в яєчнику?

Гонадокрінін

Естрогени

Окситоцин

Пролактин

Прогестерон


Була взята біопсія слизової оболонки матки хворої жінки. Який з наступних типів епітелію вистилає слизову оболонку матки?

Одношаровий призматичний

Одношаровий плоский

Перехідний

Багатошаровий плоский незроговілий

Багатошаровий плоский зроговілий


При гінекологічному обстеженні у хворої діагностовано ерозія шийки матки. Який з наступних типів епітелію вистилає слизову оболонку вагінальної частини шийки матки?

Багатошаровий плоский незроговілий

Одношаровий призматичний

Багатошаровий призматичний

Одношаровий плоский

Багатошаровий плоский зроговілий


Ефективність вигнання плода через родові шляхи під час пологів забезпечують особливою організацією міометрія. Яку будову має м'язова оболонка матки?

Три шари: косопоздовжній, циркулярний, косопоздовжній

Один поздовжній шар поперечно-смугастих волокон

Два шари: циркулярний, поздовжній

Два шари: поздовжній, циркулярний

Один циркулярний шар гладких міоцитів


Невиношування вагітності може бути пов'язано з порушенням стану м'язового апарату шийки матки. Яку будову має м'язова оболонка шийки матки?

Один циркулярний шар гладких міоцитів

Один поздовжній шар поперечно-смугастих волокон

Два шари: циркулярний, поздовжній

Два шари: поздовжній, циркулярний

Три шари: косопоздовжній, циркулярний, косопоздовжній


Оновлення ендометрія в постменструальную фазу залежить від нормального стану маткових залоз. До якого з наступних типів відносяться залози ендометрія?

Прості трубчасті нерозгалужені

Прості трубчасті розгалужені

Прості альвеолярні нерозгалужені

Складні альвеолярні нерозгалужені

Складні альвеолярно-трубчасті розгалужені


Гормональна корекція порушень оваріально-менструального циклу базується на знанні їх механізмів. В якій з нижче перерахованих фаз оваріально-менструального циклу відбувається утворення і функціонування менструального жовтого тіла яєчника?

Пременструальна фаза

Постменструальна фаза

Фаза відносного спокою

Менструальна фаза

Протягом усього циклу


При обстеженні хворий поставлений діагноз: колапс яєчника. В якій з перерахованих нижче фаз оваріальноменструального циклу відбувається овуляція?

Фаза відносного спокою

Постменструальна фаза

Пременструальна фаза

Протягом усього циклу

Менструальна фаза


Тривалість менструального періоду є одним із критеріїв здоров'я жінки. Які процеси з перерахованих нижче характеризують зміну структури ендометрія в стадії десквамації?

Відторгнення функціонального шару

Відторгнення базального шару

Відторгнення м'язового шару

Розростання і гіпертрофія залоз

Поява в сполучної тканини децидуальної клітин


Невиношування вагітності може бути пов'язано з порушенням гормонального фону. Який гормон з перерахованих нижче стабілізує ендометрій, оберігаючи його відторгнення на початку вагітності?

Прогестерон

Естрогени

Гонадокрінін

Релаксин

Окситоцин


Природне вигодовування є головним фактором нормального розвитку дитини. У молодої мами знижена лактація. Який гормон з перерахованих нижче регулює діяльність молочної залози?

Окситоцин

Прогестерон

Гонадокрінін

Релаксин

Естрогени


У пацієнтки виявлено невелику кількість овогоній в яєчнику. Що з перерахованого нижче є джерелом розвитку овогоній?

Гонобласти

Епітелій статевих шнурів

Мезенхіма

Епітелій сечових канальців мезонефроса

Вісцеральний листок спланхнотома


Важким пороком розвитку може бути подвоєння матки. З якого з перерахованих нижче джерел утворюється матка?

Парамезонефрального протоку

Мезонефрального протоку

Метанефрогенної тканини

Канальці первинної нирки

Дивертикул мезонефрального протоку


Однією з проблем андрології є порушення сперматогенезу, що призводить до стерильності. В якому з перелічених нижче структурних компонентів чоловічої статевої системи відбувається сперматогенез?

У звивистих сім'яних канальцях

У прямих канальцях

У сітці сім’яника

У виносних канальцях

У протоці придатка


Виявлена патологія звивистих сім'яних канальців. Який епітелій з перерахованих нижче вистилає покручені сім'яні канальці?

Сперматогенний

Одношаровий плоский

Одношаровий кубічний

Двошаровий

Одношаровий призматичний


При обстеженні хворого виявлено патологічно змінена структура протока придатка яєчка. Який епітелій з перерахованих нижче вистилає протока придатка?

Дворядний

Одношаровий кубічний

Одношаровий плоский

Одношаровий призматичний

Фестончастий


При медичному огляді виявлено патологію головки придатка яєчка. Який відділ сім'явиносних шляхів входить до складу головки придатка?

Виносні канальця

Сітка сім’яника

Прямі канальці

Протока придатка

Сім'явивідну протоку


Нормальна імплантація зародка людини можлива тільки при відповідних змінах ендометрія матки. Які клітини ендометрія при цьому кількісно збільшуються?

Децидуальні клітини

Фіброцити

Нейроцити

Макрофаги

Ендотеліоцити


У кірковій речовині яєчника під час гістологічного дослідження визначаються зрілі третинні фолікули. В який період овогенеза вони утворилися?

Великого зростання

Дозрівання

Формування

Малого зростання

Розмноження


У жіночу консультацію звернулася жінка зі скаргою на безпліддя. В якому відділі жіночої статевої системи здійснюється запліднення?

Ампуллярній частині маткової труби

Яєчник

Матка


Черевна порожнина

Маткова частина яйцевода


Продукуючи ряд гормонів, плацента грає роль тимчасової ендокринної залози. Який гормон може бути виявлений в крові жінки вже на третьому-четвертому тижні після початку імплантації, що використовується в медичній практиці для ранньої діагностики вагітності?

Хоріонічний гонадотропін

Окситоцин

Вазопресин

Прогестерон

Естроген
У новонародженої дитини була діагностована синя асфіксія. Яка судина, що приносить кисень з крові матері до плоду була передавлена під час пологів?

Пупкова вена

Пупкова артерія

Маткова артерія

Хоріальна артерія

Хоріальна вена
Хворому поставлений діагноз ниркової гіпертонії, встановлена підвищена концентрація гормону ангіотензину, викликаюча гіперсекрецією реніну. Яка структура нирки має ендокринну функцію і виробляє ренін?

Юкстагломерулярний апарат

Петля Генле

Збірна трубочка

Нефрон

Ниркове тільце


Хворому поставлений діагноз «гострий гломерулонефрит». Які структури з перелічених уражаються при гломерулонефриті?

Капіляри клубочка, базальнамембрана і подоцити

Проксимальний звивистий каналець, проксимальний прямий каналець, петля Генле

Петля Генле, дистальний прямий каналець, дистальний звивистий каналець

Юкстагломерулярні клітини, щільне пляма, юкставаскулярние клітини

Інтерстицій


Хворому поставлений діагноз «гострий пієлонефрит» - запалення стінок ниркових чашок і мисок. Який епітелій вистилає ці відділи нирки?

Перехідний

Багатошаровий кубічний

Багатошаровий плоский незроговілий

Одношаровий призматичний

Багаторядний війчастий


У жінки, що скаржиться на безплідність, в 2-ій фазі циклу в крові знижений рівень прогестерону. При біопсії ендометрія в цей період слід очікувати:

Недостатність секреторної трансформації ендометрія

Гіперплазію ендометрія

Нормальну будову ендометрію

Розширення просвіту трубчастих залоз

Збільшення мітозів в клітинах епітелію


Хворий поставлений діагноз - аденома передньої долі гіпофіза, в зв'язку з чим у неї спостерігається порушення оваріально-менструального циклу. Яку картину слід очікувати під час гістологічного дослідження яєчників?

Тільки примордіальні і атретичні фолікули

Тільки примордіальни фолікули

Всі стадії розвитку фолікула

Відсутність атретичних фолікулів

Тільки жовті тіла


У жінки 49 років була виявлена кіста лівого яєчника. З якої структури вона могла розвинутися?

Фолікула, в якому сталася овуляція

Атретичного тіла

Білого тіла

Строми коркової речовини

Інтерстиціальних клітин


При хронічному орхіті визначається дифузне фіброзне переродження сім’яника з дистрофією або некробіозом клітин Лейдіга. Яка функція цих клітин?

Ендокринна

Опорна

Трофічна


Екзокринна

Захисна
При склерозі передміхурової залози відбувається заміщення паренхіми ацинусів часточок сполучною тканиною. Які тканини утворюють строму передміхурової залози?

Сполучна і гладком'язова

Сполучна і поперечно-смугаста м'язова

Ретикулярна і жирова

Сполучна і жирова

Ретикулярна і гладком'язова
При ретельному обстеженні хворого безпліддям чоловіка виявлено порушення формування гликокалікса на поверхні сперматозоїдів. З патологією якого органу статевої системи чоловіка це пов'язано?

Протоки придатка

Звивесті виносні канальці

Передміхурова залоза

Прямі канальці

Сітка сім’янника


При гострому епідидіміту запальні зміни настають в стінках канальців придатка і в його стромі. Які канальці входять до складу придатка сім'яника?

Протока придатка і виносного канальця

Протока придатка і прямі канальці

Сітка сім’янника і проток придатка

Сім'явивідного протоку і проток придатка

Звивистих канальців сім’яника і проток придатка


Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який зумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?

Клітини Лейдіга

Клітини Сертолі

Сперматозоїди

Підтримуючі клітини

Сустеноцити


У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?

Естрогени

Прогестерон

Лютропін


Фолістатин

Фолікулостимулюючий гормон


В пологове відділення госпіталізували жінку зі слабкістю родової діяльності. Який засіб необхідно використовувати для стимуляції скорочень матки?

Окситоцин

Вазопресин

Гонадоліберин

Соматостатин

Кортіколіберин


Хворій з діагнозом безпліддя зроблена діагностична біопсія ендометрія. При дослідженні з'ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Надлишок якого гормону обумовлює такі зміни в ендометрії?

Прогестерон

АКТГ

СоматотропінТестостерон

Естроген
У жінки 28 років, скаржиться на безплідність, в 2-ій фазі циклу в крові знижений рівень прогестерону. При біопсії ендометрія в цей період слід очікувати:

Недостатність секреторної трансформації ендометрія

Гіперплазію ендометрія

Нормальну будову ендометрію

Розширення просвіту трубчастих залоз

Збільшення мітозів в клітинах епітелію
Породіллі для зупинки післяпологової кровотечі був введений окситоцин. Яка оболонка матки реагує на дію даного чинника?

Міометрій

Ендометрій

Периметрій

Параметрий

Підслизова


Відразу ж після народження дитини прикладають до грудей матері. Акт смоктання стимулює вироблення гіпоталамусом гормону, що викликає скорочення міоепітеліальних клітин молочних залоз і матки. Що це за гормон?

Окситоцин

Соматомаммотропін

Пролактин

Pif-гормони

АКТГ
Хворий 30 років поставлений діагноз аденома передньої долі гіпофіза, в зв'язку з чим у неї спостерігається порушення оваріальноменструального циклу. Яку картину слід очікувати під час гістологічного дослідження яєчників?

Тільки прмордіальні і атретичні фолікули

Тільки примордіальні фолікули

Всі стадії розвитку фолікула

Відсутність атретичних фолікулів

Тільки жовті тіла
У жінки 49 років була виявлена кіста лівого яєчника. З якої структури вона могла розвинутися?

Фолікула


Атретічного тіла

Білого тіла

Строми коркової речовини

Інтерстиціальних клітин


При розтині вагітної щура після експерименту по ембріотоксичності було виявлено: 13 жовтих тіл в яєчниках і 8 живих плодів у рогах матки. Це може свідчити про:

Загибелі зародків в доімплантаційний період

Загибелі зародків в постімплантаційний період

Порушення овуляції

Нормальному перебігу вагітності

Гіперплазії децидуальної клітин


При хронічному орхіті відзначається дифузне фіброзне переродження сім’янника з дистрофією або некробіозом клітин Лейдіга. Яка функція цих клітин?

Ендокринна

Опорна

Трофічна


Екзокринна

Захисна
При склерозі передміхурової залози відбувається заміщення паренхіми - ацинусів часточок - сполучною тканиною. Які тканини утворюють строму передміхурової залози?

Сполучна і гладком'язова

Сполучна і поперечно-смугаста м'язова

Ретикулярна і жирова

Сполучна і жирова

Ретикулярна і гладком'язова
При ретельному обстеженні хворого безпліддям чоловіка виявлено порушення формування глікокалікса на поверхні сперматозоїдів. З патологією якого органу статевої системи чоловіка це пов'язано?

Протока придатка

Звивистих виносних канальців

Передміхурової залози

Прямих канальців

Сітки сім’яника


При гострому епідидіміту запальні зміни настають в стінках канальців придатка і в його стромі. Які канальці входять до складу придатка сім'яника?

Протока придатка і звивистих виносних канальців

Протока придатка і прямі канальці

Сітки сім’яника і проток придатка

Сім'явивідні протоки і проток придатка

Звивисті канальці сім’яника і проток придатка


У крові жінки виявили збільшену кількість естрогенів. Які клітини яєчника їх синтезують?

Інтерстиціальні і фолікулярні клітини вторинних фолікулів

Овоцити

Фолікулярні клітини первинних фолікулів

Фолікулярні клітини примордіальних фолікулів

Фолікулярні клітини і овоцити


На гістологічному зрізі бачимо орган, який ззовні покритий серозною і білковою оболонками. Строму органу становить пухка сполучна тканина, в якій знаходяться клітини Лейдіга, паренхіма представлена канальцями, внутрішню поверхню канальців вистилає сперматогенний епітелій. Що це за орган?

Сім'яник


Придаток сім'яника

Простата


Молочна залоза

Яєчник
При механічній травмі мошонки у хворого виявлено порушення епітеліальної вистелкі сітки сім’яника. Який епітелій отримав травму?

Одношаровий кубічний

Миготливий

Одношаровий призматичний

Дворядний

Перехідний
На одній з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра і цитоплазми сперматид, які призводять до утворення зрілих статевих клітин. Назвіть фазу гаметогенезу.

Формування

Дозрівання

Зростання

Розмноження

Проліферації


При механічній травмі сім’яника у чоловіка відзначено порушення цілосності стінок звивистих сім'яних канальців. До чого це призведе?

Асперматогенез

Поліспермія

Збільшення кількості тестостерону

Моноспермія

Зменшення синтезу тестостерону


У ембріона на 2-3 тижні розвитку виявлені гонобласти - попередники статевих клітин. У якій структурі диференціюються ці клітини?

У жовтковому мішку

У мезенхімі

У зародковій ектодермі

У дерматомах

У мезодермі


При дослідженні сперми у пацієнта віком 25 років виявлено недостатню кількість статевих клітин. Які клітини сперматогенного епітелію розмножуючись зазвичай забезпечують достатню для запліднення кількість сперматозоїдів?

Сперматогонії

Сустентоцити

Підтримуючі клітини

Клітини Сертолі

Клітини Лейдіга


Сімейна пара скаржиться на неспроможність мати дітей. Після обстеження виявлено - у чоловіка постраждав сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до відсутності сперматозоїдів в спермі і як наслідок, - до безпліддя. Який відділ сім’яники пошкоджений?

Звивисті сім’яні канальці

Прямі сім’яні канальці

Сітка яєчка

Протока придатка

Виносні канальці


Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який зумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?

Клітини Лейдіга

Сустентоцити

Клітини Сертолі

Підтримуючі клітини.

Сперматозоїди


Епітелій слизової оболонки канальця представлений високими призматичними клітинами з стереоциліями і низькими камбіальними клітинами. Який орган чоловічої статевої системи було досліджено?

Протока придатка

Сім'яник

Передміхурову залозу

Сем’явипорскувальний проток

Сечовипускальний канал


В яєчках спостерігаються деструктивні зміни в клітинах сперматогенного епітелію, що знаходяться на стадії формування - сперматиди і сперматозоїдах. За рахунок, яких клітин можливе відновлення сперматогенезу?

Сперматогоній

Сперматоцитів 1-го порядку

Сперматоцитів 2-го порядку

Підтримуючих клітин

Клітин Лейдіга


У гістологічному препараті яєчка в сполучнії тканини між звитими сім’яними канальцями виявлені відносно великі ацидофільні клітини, в цитоплазмі яких містяться глікопротеїнові включення і зерна глікогену, добре розвинена гладка ендоплазматична сітка і мітохондрії. Які це клітини?

Інтерстиціальні клітини

Підтримуючі клітини

Міоідні клітини

Фібробласти

Сперматогонії


У жінки спостерігається гіперемія яєчника, підвищення проникності гемато-фолікулярного бар'єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула сегменто лейкоцитами. Обсяг фолікула великий. Стінка його стоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина?

Предовуляторном стадія

Овуляція

Менструальний період

Постменструальний період

Період відносного спокою


У хворої проведена операція кесаревого розтину, при цьому була розрізана на значному протязі стінка матки і витягнутий плід. Яким репаративним механізмом відбудеться загоєння в області шва міометрія?

Формування сполучнотканинного рубця

Новоутворення гладкою м'язовою тканиною

Формування поперечно-смугастих м'язових волокон

Проліферація міосателітоцитов

Гіпертрофія гладеньких міоцитів


У хворої на аденому гіпофіза (новоутворення в передній частині гіпофіза) спостерігається збільшення тривалості фази великого росту фолікулів. Яка тривалість періоду великого росту овоцитів в процесі овогенеза в нормі?

12-14 днів

Кілька років (від 10-13 до 40-50) після народження

Після народження і до настання статевої зрілості

З 3 місяці пренатального розвитку і до народження

28 днів
Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією окситоцину на стінку матки. Яка оболонка органу реагує на дію гормону?

Міометрій

Ендометрій

Периметрій

Параметрій

Підслизова
Гістологічна картина ендометрія має такі характерні ознаки: потовщення, набряк, наявність звивистих залоз з розширеним просвітом, які секретують велику кількість слизу, мітози в клітинах не спостерігається, в стромі є децидуальні клітини. Яка стадія менструального циклу відповідає описаної картині?

Секреторна (пременструальна)

Менструальна

Регенераторна

Пролиферативна

Відносного спокою


Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією гормонів на структури матки. Який компонент стінки матки приймає в цьому найбільшу участь?

Серединний шар міометрія

Ендометрій

Внутрішній шар міометрія

Поверхневий шар міометрія

Периметрій


Хворий з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні, зроблено діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з'ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Який гормон викликає такі зміни в ендометрії?

Прогестерон

Естроген

Тестостерон

Соматотропин

АКТГ
У препараті яєчника поряд з фолікулами різного ступеня зрілості видно атретичні тіла і жовте тіло в стадії розквіту. Якому періоду оваріально-ментруального циклу відповідає такий стан в яєчнику?

Передменструальному

Менструальному

Постменструальному

Регенераторному

Секреторному
У гістопрепараті яєчника жінки визначаються структури, що мають велику порожнину. Овоцит 1го порядку в них оточений прозорою оболонкою, променистим вінцем і розташовується на яйценосному горбку, стінка утворена шаром фолікулярних клітин і сполучнотканинною оболонкою (текой). Вкажіть, якій структурі яєчника належать дані морфологічні ознаки.

Зрілому (третинному) фолікулу

Примордіальному фолікулу

Первинному фолікулу

Жовтому тілу

Атретичному тілу


У гістопрепараті яєчника жінки виявляється округлої форми утворення, що складається з великих залізистих клітин, що містять пігмент лютеїн. У центрі цієї структури знаходиться невеликих розмірів сполучнотканинний рубець. Вкажіть структуру яєчника.

Жовте тіло

Зрілий фолікул

Атретичне тіло

Вторинний фолікул

Біле тіло


Нормальна імплантація зародка людини може бути тільки при відповідному стані ендометрія матки. Які клітини ендометрія при цьому кількісно збільшуються?

Децидуальної клітини

Фібробласти

Лімфоцити

Макрофаги

Лейкоцити


У крові жінки виявили збільшену кількість естрогенів. Які клітини яєчника беруть участь в утворенні цих гормонів.

Інтерстиціальні і фолікулярні клітини вторинних і третинних фолікулів

Овоцити

Фолікулярні клітини первинних фолікулів

Фолікулярні клітини примордіальних фолікулів

Фолікулярні клітини і овоцити


На зрізі нормального яєчника спостерігаються фігури неправильної форми яскраво рожевого кольору (забарвлення гематоксиліном і еозином). В результаті чого утворилися ці фігури?

Атрезії фолікула

Утворення жовтого тіла

Овуляції


Утворення білого тіла

Некрозу фолікула


При аналізі крові у невагітної жінки у віці 26 років виявлено низьку концентрацію естрогенів і високу - прогестерону. В якій стадії оваріально-менструального циклу був зроблений аналіз.

Пременструальна фаза (секреторна)

Менструальна фаза

Постменструальна фаза (проліферативна)

Фаза десквамації

Фаза проліферації ендометрія


У жінки 50 років виявлена кіста яєчника. З якої структури вона розвинулася?

З фолікула

Строми коркової речовини

Атретичного тіла

Білого тіла

Інтерстиціальних клітин


На судово-медичну експертизу був доставлений труп невідомої жінки. На секції в яєчниках виявлено округле утворення діаметром близько 5 см, що містить пігмент жовтого кольору. Патологічних змін в яєчниках не виявлено. З яких клітин складається це утворення?

Лютеїнових

Фолікулярних

Інтерстиціальних

Міоідних

Фібробластів


При біопсії ендометрія здорової жінки, взятого в секреторну фазу менструального циклу у власній пластинці слизової оболонки виявлені клітини полігональної форми багаті ліпідами і глікогеном. Що це за клітини?

Децидуальні клітини

Гладкі міоцити

Клітини ендотелію пошкоджених судин

Міофібробласти

Фібробласти


На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозином, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шарі і мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонка яскраво-рожевого кольору. Назвіть цей фолікул.

Первинний

Примордіальний

Вторинний

Зрілий

Атретичний


У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез, яких гормонів буде пригнічений?

Естрогену

Прогестерону

Лютропіну

Фолікулостимулюючого гормону

Фоллістатіна


При мікроскопічному дослідженні матеріалу біопсії ендометрія жінки, яка страждає безпліддям, виявлені зміни в його будові, обумовлені дією гормону прогестерону. Де утворюється цей гормон?

У жовтому тілі яєчника

У фолікулах яєчника

В передній долі гіпофіза

У задній частині гіпофізу

У гіпоталамусі


На мікропрепараті яєчника представлене округле утворення, залізисті клітини якого містять лютеїнові включення. Визначте цю структуру.

Жовте тіло

Примордіальний фолікул

Первинний фолікул

Зрілий фолікул

Атретичне тіло


У оваріально-менструального циклу відбуваються зміни залоз ендометрія. До якого із зазначених нижче типів відносяться залози ендометрія?

Простим трубчастим нерозгалуженим

Простим трубчастим розгалуженим

Простим альвеолярним нерозгалуженим

Складних альвеолярних нерозгалуженим

Складним альвеолярно-трубчастих розгалужених


На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду встановлюється фізіологічний зв'язок. Цю функцію виконує провізорний орган:

Плацента


Жовтковий мішок.

Амніон


Серозна оболонка

Алантоіс
На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозином, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шарі і мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул.

Первинний

Примордіальний

Вторинний

Зрілий


Атретичне
У кірковій речовині яєчника під час гістологічного дослідження визначаються зрілі третинні фолікули. В який період овогенеза вони утворилися?

Великого зростання

Малий ріст

Дозрівання

Розмноження

Формування


Відомо, що деякі мікроорганізми, які викликають інфекційні хвороби, можуть проходити через плацентарний бар'єр. Які структури із зазначених нижче входять до його складу?

Всі структурні компоненти теоретичних ворсинок

Хоріон і амніон

Всі структурні компоненти вторинних ворсинок

Алантоїс, жовтковий мішок

Базальна пластинка ендометрія з децидуальної клітини


З метою ранньої діагностики вагітності досліджується сеча жінки. Наявність, якого гормону буде достовірно свідчити про вагітність?

Хоріонічний гонадотропін

Естріол

Альдостерон

Тестостерон

Прогестерон


Внаслідок запального процесу в маткових трубах утруднено переміщення зиготи, яке забезпечується, в тому числі, і станом епітелію, що вистилає їх слизову. Який тип епітелію вистилає слизову маткових труб?

Одношаровий циліндричний миготливий

Багатошаровий плоский незроговілий

Одношаровий циліндричний облямований

Одношаровий циліндричний залозистий

Одношаровий багаторядний


При мікроскопічному дослідженні видаленого під час операції яєчника виявлено примордіальні і первинні фолікули, а також жовте тіло в стадії розквіту. В якій стадії оваріально-менструального циклу знаходяться органи жіночої статевої системи при даних структурних особливостях яєчника?

Пременструальном

Менструальном

Преовуляторном

Постменструальном

Овуляторном


У гістологічному препараті яєчка в пухкої сполучної тканини, що розділяє сім’яні канальці помітні округлі клітини з оксифильной цитоплазмою. Які це клітини?

Гландулоцити

Підтримуючі клітини

Сустентоцити

Сперматоцити

Сперматогонії


При обстеженні хворого з ендокринною патологією встановлено, що в плазмі крові підвищений рівень тестостерону. Які клітини в організмі чоловіка відповідають за продукцію цього гормону?

Гландулоцити сім'яників

Сустентоцити сім'яників

Сперматогенні клітини

Клітини передміхурової залози

Клітини сім’яних бульбашок


Синтезуючи ряд гормонів плацента грає роль тимчасової ендокринної залози. Який гормон може бути визначений в крові жінки вже на третю-четверту добу після початку імплантації, що використовується в медичній практиці для раннього діагностування вагітності?

Хоріонічний гонадотропін

Соматостатін

Прогестерон

Вазопресин

Окситоцин


На гістологічному препараті видно Позазародкового орган, який представляє собою пляшечку, пов'язаний з кишковою трубкою. Стінка його зсередини вистелена епітелієм, зовні утворена сполучною тканиною. На ранніх етапах ембріогенезу він виконує функцію кровотворного органу. Назвати цей орган:

Жовтковий мішок

Алантоїс

Амніон


Пуповина

Плацента
У гістологічному препараті яєчника в кірковій речовині визначається фолікул, який має велику порожнину. Овоцит 1 порядку розташований в зоні яйценосного горбка, він оточений прозорою зоною і променистим вінцем. Визначте даний вид фолікула.

Третинний

Вторинний

Первинний

Атретичний

Примордіальний
Циклічні зміни слизової оболонки матки обумовлені впливом гормонів яєчника на судини матки. Атрофія жовтого тіла, яке продукує гормон прогестерон призводить до спазму судин. Які це судини?

Спіралеподібні артерії ендометрія

Прямі артерії ендометрія

Судини підслизового шару міометрія

Судини судинного шару міометрія

Судини надсудинного шару міометрія


У біоптаті ембріонального матеріалу, спрямованого на дослідження, в соміті виявлена зона порушення архітектоніки, яка розташовується поблизу ентодерми і хорди. Порушення розвитку яких утворень зародка можна очікувати в разі продовження вагітності?

Скелетних тканин

Скелетної м'язової тканини

Серцевої м'язової тканини

Волокнистої сполучної тканини шкіри

Сечостатевої системи


Міокардіодистрофія супроводжується порушенням метаболізму кардіоміоцитів. З порушенням розвитку яких структур пов'язана ця патологія?

Міоепікардіальної пластинки

Міотома

Ендодерми

Ектодерми

Мезенхіми


У жінки народилися сіамські близнюки, які мали під час ембріогенезу загальний амніон і жовтковий мішок. В який період відбувалося поділ ембріона на дві частини?

Після дев'яти діб

1 - 3 добу

4 - 5 добу

21 - 28 добу

30 - 35 добу


Під час гаструляції зародок переходить від гістіотрофного до гематотрофного способу харчування. Який провізорний орган забезпечує гематотрофний тип харчування?

Хоріон


Трофобласт

Жовтковий мішок

Амніон

Алантоїс
Антигени тканинної сумісності дитина успадковує від батька і матері. Відомо, що експресія батьківських антигенів в ембріогенезі починається дуже рано. Але імунна система матерів не відкидає зародок. Який провізорний орган першим перешкоджає відторгненню зародка організму матері?Хоріон

Цитотрофобласт

Алантоїс

Жовтковий мішок

Плацента
У біоптаті ембріонального матеріалу, спрямованого на дослідження, в соміті виявлена зона порушення архітектоніки, яка розташовується поблизу ентодерми і хорди. Порушення розвитку яких утворень зародка можна очікувати в разі продовження вагітності?

Скелетних тканин

Сечостатевої системи

Скелетної поперечно-смугастої м'язової тканини

Серцевої поперечно-смугастої м'язової тканини

Волокнистої сполучної тканини шкіри


В ембріональному матеріалі виявлено порушення диференціювання ентодерми. Зміна розвитку яких органів можуть виникнути при даному процесі?

Шлунка


Серця

Нирок


Аорти

Слинних залоз


Міокардіодистрофія супроводжується порушенням метаболізму кардіоміоцитів. З порушенням розвитку якого джерела пов'язана ця патологія?

Міоепікардіальной пластинки

Міотома

Ентодерми

Ектодерми

Мезенхіми


Вітчизняний ембріолог Свєтлов описав 8 критичних періодів розвитку ембріона. Коли відбувається перший критичний період розвитку зародка?

На 7-8 добу розвитку

На 1-4 добу розвитку

На 2-3 тижні розвитку

На 3-6 тижні розвитку

На 10-12 тижні розвитку


На гістологічному препараті видно позазародковий орган, який представляє собою пляшечку, пов'язаний з кишковою трубкою. Стінка його всередині вистелена епітелієм, зовні утворена сполучною тканиною. На ранніх етапах ембріогенезу він виконує функцію кровотворного органу. Назвіть цей орган.

Жовтковий мішок

Алантоїс

Амніон


Пуповина

Плацента
У процесі ембріогенезу з трофобласта формується зачаток органу, який має ендокринну функцію. Назвіть орган.

Ворсинчастий хоріон (плодова частина плаценти)

Амніон


Жовтковий мішок

Алантоїс


Пуповина
При обстеженні вагітної жінки лікар звернув увагу на дані анамнезу, які свідчили, що на 3-4 тижні вагітності жінка перенесла гостре інфекційне захворювання. Який етап ембріогенезу плода може бути порушений?

Формування кишкової трубки

Імплантація

Плацентація

Розвиток головного мозку

Формування статевих систем


Під час проведення обстеження вагітної жінки за допомогою ультразвуку (УЗД) лікар виявив порушення розвитку головного мозку плода. В анамнезі матері - хронічний алкоголізм. Якому критичному періоду ембріогенезу людини відповідає ця патологія?

15-20 тиждень розвитку

20-24 тиждень розвитку

7-8 доба ембріогенезу

3-8 тиждень розвитку

Період народження


На ранніх етапах розвитку зародка людини виникає пальцеподібні вирости вентральної стінки первинної кишки, який вростає в амніотичну ніжку. Як називається цей провізорний орган?

Алантоїс


Жовтковий мішок

Амніон


Плацента

Пуповина
На гістологічному препараті представлений поперечний зріз органу, основу якого утворює слизова сполучна тканина, дві артерії і вена. Що це за орган?

Пуповина

Алантоїс


Жовтковий мішок

Амніон


Плацента
При ультразвуковому обстеженні вагітної діагностовано багатоводдя. З порушенням діяльності якого позазародкового органу можна пов'язати даний патологічний стан?

Амніотичної оболонки

Хоріона

Жовткового мішка

Алантоїса

Зародкового щитка


При гаструляції зародок переходить від гістіотрофного до гематотрофного способу харчування. Який провізорний орган вперше забезпечує це?

Хоріон


Трофобласт

Жовтковий мішок

Амніон

Алантоїс
У гістологічному препараті позазародкового органу визначається значна кількість слизової сполучної тканини ( «Вартонові драглі»), судини, а також залишки жовткової стеблинки і алантоїса. Назвіть цей орган.Пуповина

Стравохід

Сечовід

Сечовипускальний канал

Черв’якоподібний відросток
При мікроскопічному дослідженні оболонок зародка визначається хоріон. Яку основну функцію забезпечує даний орган?

Обмін речовин між організмом матері і плоду

Кровотворну

Продукцію навколоплідних вод

Утворення первинних статевих клітин

Утворення лімфоцитів


На препараті видно овоцит в момент запліднення його сперматозоїдом. Який головний результат запліднення?

Утворення зиготи

Визначення статі дитини

Завершення овоцитів мейозу

Пенетрація сперматозоїдом оолеми

Кортикальна реакція


Виявлено людський ембріон, що складається з двох бластомерів. Назвіть місце локалізації ембріона за умови його нормального розвитку.

Маткова труба

Яєчник

Порожнина маткиЧеревна порожнина

Слизова оболонка матки


Відомо, що деякі мікроорганізми, які викликають інфекційні захворювання, можуть проходити через плацентарний бар'єр. Які структури з перелічених нижче входять до його складу?

Всі структурні компоненти третинних ворсинок

Хоріон і амніон

Алантоїс і жовтковий мішок

Базальна пластинка ендометрія з децидуальної клітини

Всі структурні компоненти вторинних ворсинок


Подружжя скаржаться на неможливість мати дітей. Після обстеження виявлено: у чоловіка постраждав сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до відсутності сперматозоїдів в спермі і як наслідок - до безпліддя. Який відділ яєчок постраждав?

Покручені сім'яні канальці

Мережа яєчка

Прямі сім’яні канальці

Придаток яєчка

Сім'явивідні канальці


Відомо, що тиск на пуповину не призводить до її стиску і порушення кровообігу між плодом і матір'ю. Яка структура в складі пуповини запобігає її стиснення?

Слизова сполучна тканина

Залишок алантоїса

Оболонки артерій

Оболонки вен

Залишок жовткового відростка


При механічній травмі мошонки у хворого виявлено порушення епітеліального вистелення мережі яєчка. Який епітелій був пошкоджений?

Однорядний кубічний

Миготливий

Однорядний призматичний

Дворядний

Перехідний


На препараті яєчника поряд з фолікулами різного порядку виявляються атретичні тіла і розвинуте жовте тіло. Якій фазі оваріально-менструального циклу відповідає такий стан яєчника?

Предменструальній

Регенераторній

Менструальній

Постменструальній

Зростання фолікула


Нормальна імплантація зародка людини може бути тільки за умови відповідних змін з боку ендометрія матки. Які клітини ендометрія при цьому кількісно збільшуються?

Децидуальні

Фібробласти

Нейрони


Макрофаги

Міоцити
У крові жінки виявили збільшену кількість естрогенів. Які клітини яєчника їх синтезують?

Інтерстиціальні і фолікулярні клітини вторинних фолікулів

Овоцити


Фолікулярні клітини первинних фолікулів

Фолікулярні клітини примордіальних фолікулів

Фолікулярні клітини і овоцити
Під час дослідження сім’яної рідини у пацієнта 25 років виявлена недостатня кількість сперматозоїдів. Які з клітин, що діляться у чоловічих статевих залозах забезпечують достатню для запліднення кількість сперматозоїдів?

Сперматогонії

Клітини Сертолі

Сустентоцити

Підтримуючі клітини

Клітини Лейдіга


У жінки виявлено ановуляторний менструальний цикл. Який процес з перерахованих нижче не відбувається?

Розрив фолікула і вихід овоцита в черевну порожнину

Перебудова фолікула після загибелі овоцитів

Розмноження клітин зернистого шару

Накопичення лютеїну фолікулярними клітинами

Зменшення обсягу зрілого фолікула


"Людина народилася в сорочці". Про яку "сорочку" йдеться?

Амніотичну

Серозну

Жовточну


Хоріальну

Трофобластичну


В аналізі крові жінки виявлена низька концентрація естрогену і висока - прогестерону. В яку фазу оваріально-менструального циклу був зроблений аналіз?

Пременструальну (секреторну)

Менструальну

Постменструальну (проліферативну)

Фазу десквамації

Фазу проліферації ендометрія


Зупинка кровотечі після пологів пов'язана з дією гормонів на стінку матки. Який компонент стінки матки містить великі кровоносні судини?

Середній шар міометрія

Ендометрій

Внутрішній шар міометрія

Поверхневий шар міометрія

Периметрій


Зупинка кровотечі після пологів пов'язана з дією окситоцину на стінку матки. Яка оболонка органу реагує на цю дію?

Міометрій

Периметрій

Ендометрій

Параметрий

Підслизова основа


В одну з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра і цитоплазми сперматид, які обумовлюють створення зрілих статевих клітин. Назвіть цю фазу гаметогенезу.

Формування

Проліферації

Дозрівання

Зростання

Розмноження


Гістологічна картина ендометрія має такі ознаки: потовщення, набряк, звивисті залози з розширеним просвітом, що секретують велику кількість слизу, мітози в клітинах не спостерігається, в стромі є децидуальні клітини. Яка це стадія менструального циклу?

Секреторна (пременструальна)

Проліферативна

Менструальна

Регенераторна

Відносного спокою


Під час мікроскопічного дослідження матеріалу біопсії ендометрія жінки, яка страждає безпліддям, виявлено зміна його будови, обумовлене дією прогестерону. Де продукується цей гормон?

У жовтому тілі яєчника

У фолікулах яєчника

У передній частині гіпофіза

У задній частині гіпофіза

У гіпоталамусі


Під час дослідження матеріалу біопсії ендометрія жінки, яка страждає безпліддям, виявлені зміни в його будові, обумовлені дією прогестерону. Де продукується цей гормон?

У жовтому тілі яєчника

У гіпоталамусі

У фолікулах яєчника

У передній частині гіпофіза

У задній частині гіпофіза


В ембріоні на 2-3-му тижні виявлено гонобласти - попередники статевих клітин. В якому місці диференціюються ці клітини?

У жовточному мішку

У дерматомах

У мезенхімі

У зародковій ектодермі

У зародковій ендодермі


На гістологічному препараті яєчка в пухкій сполучній тканині між сім’яними канальцями помітні округлі клітини з оксифильною цитоплазмою. Які це клітини?

Гландулоцити

Підтримуючі клітини

Сустентоцити

Сперматоцити

Сперматогонії


Під час гістологічного дослідження яєчка в базальному шарі сперматогенного епітелію видно клітини, що утворюють синцитій. Які це клітини?

Сперматогонії

Підтримуючі клітини

Сустентоцити

Сперматиди

Гландулоцити


На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозином, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шарі, мають кубічну форму, навколо овоциту видна оболонка яскраво-рожевого кольору. Який це фолікул?

Первинний

Вторинний

Примордіальний

Зрілий

Атретичний


У хворої жінки порушений оваріальноменструальний цикл через відсутність овуляції. Який процес з перерахованих нижче не відбувається?

Розрив фолікула і вихід овоциту в черевну порожнину

Перебудова фолікула після загибелі овоцитів

Розмноження клітин зернистого шару

Накопичення лютеїну фолікулярними клітинами

Зменшення обсягу зрілого фолікула


В організмі жінки не відбувається овуляція. В якій з перерахованих нижче стадій розвитку знаходиться жіноча статева клітина в момент овуляції?

Овоцит II порядку в метафазі 2-го поділу

Овогоній

Овоцит I порядку в профазі 1-го поділу

Зріла яйцеклітина

Овоцит II порядку в профазі 2-го поділу


При обстеженні хворої жінки виявлено порушення функції фолікулярних клітин фолікула яєчника, що зріє. Кількість яких гормонів буде знижена в першу чергу?

Естрогенів

Прогестерону

Окситоцину

Пролактину

Гонадокрініна


В яєчнику виявлено велику кількість атретічних фолікулів. Які гормони з перерахованих нижче викликають атрезію фолікулів в яєчнику?

Гонадокрінін

Естрогени

Окситоцин

Пролактин

Прогестерон


Була взята біопсія слизової оболонки матки хворої жінки. Який з наступних типів епітелію вистилає слизову оболонку матки?

Одношаровий призматичний

Одношаровий плоский

Перехідний

Багатошаровий плоский незроговілий

Багатошаровий плоский зроговілий


При гінекологічному обстеженні у хворої діагностована ерозія шийки матки. Який з наступних типів епітелію вистилає слизову оболонку вагінальної частини шийки матки?

Багатошаровий плоский незроговілий

Одношаровий призматичний

Багатошаровий призматичний

Одношаровий плоский

Багатошаровий плоский зроговілий


Ефективність вигнання плода через родові шляхи під час пологів забезпечують особливою організацією міометрія. Яку будову має м'язова оболонка матки?

Три шари: косопродольний, циркулярний, косопродольний

Один поздовжній шар поперечно-смугастих волокон

Два шари: циркулярний, поздовжній

Два шари: поздовжній, циркулярний

Один циркулярний шар гладких міоцитів


Невиношування вагітності може бути пов'язане з порушенням стану м'язового апарату шийки матки. Яку будову має м'язова оболонка шийки матки?

Один циркулярний шар гладких міоцитів

Один поздовжній шар поперечно-смугастих волокон

Два шари: циркулярний, поздовжній

Два шари: поздовжній, циркулярний

Три шари: косопродольний, циркулярний, косопродольний


Оновлення ендометрія в постменструальню фазу залежить від нормального стану маткових залоз. До якого з наступних типів відносяться залози ендометрія?

Прості трубчасті нерозгалужені

Прості трубчасті розгалужені

Прості альвеолярні нерозгалужені

Складні альвеолярні нерозгалужені

Складні альвеолярно-трубчасті розгалужені


Гормональна корекція порушень оваріально-менструального циклу базується на знанні їх механізмів. В якій з нижче перерахованих фаз оваріально-менструального циклу відбувається утворення і функціонування менструального жовтого тіла яєчника?

Пременструальна фаза

Постменструальна фаза

Фаза відносного спокою

Менструальна фаза

Протягом усього циклу


При обстеженні хворій поставлений діагноз: колапс яєчника. В якій з перерахованих нижче фаз оваріально-менструального циклу відбувається овуляція?

Фаза відносного спокою

Постменструальна фаза

Пременструальна фаза

Протягом усього циклу

Менструальна фаза


Тривалість менструального періоду є одним із критеріїв здоров'я жінки. Які процеси з перерахованих нижче характеризують зміну структури ендометрія в стадії десквамації?

Відторгнення функціонального шару

Відторгнення базального шару

Відторгнення м'язового шару

Розростання і гіпертрофія залоз

Поява в сполучній тканині децидуальних клітин


Невиношування вагітності може бути пов'язано з порушенням гормонального фону. Який гормон з перерахованих нижче стабілізує ендометрій, оберігаючи його відторгнення на початку вагітності?

Прогестерон

Естрогени

Гонадокрінін

Релаксин

Окситоцин


Природне вигодовування є головним фактором нормального розвитку дитини. У молодої мами знижена лактація. Який гормон з перерахованих нижче регулює діяльність молочної залози?

Окситоцин

Прогестерон

Гонадокрінін

Релаксин

Естрогени


У пацієнтки виявлено невелику кількість овогоній в яєчнику. Що з перерахованого нижче є джерелом розвитку овогоній?

Гонобласти

Епітелій статевих шнурів

Мезенхіма

Епітелій сечових канальців мезонефроса

Вісцеральний листок спланхнотома


Важким пороком розвитку може бути подвоєння матки. З якого з перерахованих нижче джерел утворюється матка?

Парамезонефральних проток

Мезонефральної протоки

Метанефрогенної тканини

Канальців первинної нирки

Дивертикул мезонефральної протоки


Однією з проблем андрології є порушення сперматогенезу, що призводить до стерильності. В якому з перелічених нижче структурних компонентів чоловічої статевої системи відбувається сперматогенез?

У звивистих сім'яних канальцях

У прямих канальцях

У сітці сім’яника

У виносних канальцях

У протоці придатка


Виявлена патологія звивистих сім'яних канальців. Який епітелій з перерахованих нижче вистилає покручені сім'яні канальці?

Сперматогенний

Одношаровий плоский

Одношаровий кубічний

Двошаровий

Одношаровий призматичний


При обстеженні хворого виявлена патологічно змінена структура протока придатка яєчка. Який епітелій з перерахованих нижче вистилає проток придатка?

Дворядний

Одношаровий кубічний

Одношаровий плоский

Одношаровий призматичний

Фестончастий


При медичному огляді виявлено патологію головки придатка яєчка. Який відділ сім'явиносних шляхів входить до складу головки придатка?

Виносні канальці

Сітка сім’яника

Прямі канальці

Проток придатка

Сім'явивідні протоки


Нормальна імплантація зародка людини можлива тільки при відповідних змінах ендометрія матки. Які клітини ендометрія при цьому кількісно збільшуються?

Децидуальні клітини

Фіброцити

Нейроцити

Макрофаги

Ендотеліоцити


У кірковій речовині яєчника під час гістологічного дослідження визначаються зрілі третинні фолікули. В який період овогенеза вони утворилися?

Великого зростання

Дозрівання

Формування

Малий ріст

Розмноження


У жіночу консультацію звернулася жінка зі скаргою на безпліддя. В якому відділі жіночої статевої системи здійснюється запліднення?

Ампулярна частина яйцевода

Яєчник

Матка


Черевна порожнина

Маткова частина яйцевода


Продукуючи ряд гормонів, плацента грає роль тимчасової ендокринної залози. Який гормон може бути виявлений в крові жінки вже на третьому-четвертому тижні після початку імплантації, що використовується в медичній практиці для ранньої діагностики вагітності?

Хоріонічний гонадотропін

Окситоцин

Вазопресин

Прогестерон

Естроген
У новонародженої дитини була діагностована синя асфіксія. Яка судина, що приносить кисень з крові матері до плоду був передавлений під час пологів?

Пупкова вена

Пупкова артерія

Маткова артерія

Хоріальна артерія

Хоріальна вена
Хворому поставлений діагноз ниркової гіпертонії, встановлена підвищена концентрація гормону ангіотензину, викликана гіперсекрецією реніну. Яка структура нирки має ендокринну функцію і виробляє ренін?

Юкстагломерулярний апарат

Петля Генле

Збірна трубочка

Нефрон

Ниркове тільце


Хворому поставлений діагноз «гострий гломерулонефрит». Які структури з перелічених уражаються при гломерулонефриті?

Капіляри клубочка, базальна мембрана і подоцити

Проксимальний звивистий каналець, проксимальний прямий каналець, петля Генле

Петля Генле, дистальний прямий каналець, дистальний звивистий каналець

Юкстагломерулярні клітини, щільна пляма, юкставаскулярні клітини

Інтерстицій


Хворому поставлений діагноз «гострий пієлонефрит» - запалення стінок ниркових чашок і мисок. Який епітелій вистилає ці відділи нирки?

Перехідний

Багатошаровий кубічний

Багатошаровий плоский незроговілий

Одношаровий призматичний

Багаторядний війчастий


У жінки, що скаржиться на безплідність, в 2-ій фазі циклу в крові знижений рівень прогестерону. При біопсії ендометрія в цей період слід очікувати:

Недостатність секреторної трансформації ендометрія

Гіперплазію ендометрія

Нормальну будову ендометрія

Розширення просвіту трубчастих залоз

Збільшення мітозов в клітинах епітелію


Хворій поставлений діагноз - аденома передньої долі гіпофіза, в зв'язку з чим у неї спостерігається порушення оваріально-менструального циклу. Яку картину слід очікувати під час гістологічного дослідження яєчників?

Тільки примордіальні і атретичні фолікули

Тільки примордіальні фолікули

Всі стадії розвитку фолікула

Відсутність атретичних фолікулів

Тільки жовті тіла


У жінки 49 років була виявлена кіста лівого яєчника. З якої структури вона могла розвинутися?

Фолікула, в якому сталася овуляція

Атретичного тіла

Білого тіла

Строми коркової речовини

Інтерстиціальних клітин


При хронічному орхіті відзначається дифузне фіброзне переродження сім’яника з дистрофією або некробіозом клітин Лейдіга. Яка функція цих клітин?

Ендокринна

Опорна

Трофічна


Екзокринна

Захисна
При склерозі передміхурової залози відбувається заміщення паренхіми ацинусів часточок сполучною тканиною. Які тканини утворюють строму передміхурової залози?

Сполучна і гладком'язова

Сполучна і поперечно-смугаста м'язова

Ретикулярна і жирова

Сполучна і жирова

Ретикулярна і гладком'язова
При ретельному обстеженні хворого безпліддям чоловіка виявлено порушення формування глікокаликса на поверхні сперматозоїдів. З патологією якого органу статевої системи чоловіка це пов'язано?

Протока придатка

Покручених виносних канальців

Передміхурової залози

Прямих канальців

Мережи сім’яників


При гострих епідидимітах запальні зміни настають в стінках канальців придатка і в його стромі. Які канальці входять до складу придатка сім'яника?

Протока придатка і виносних канальців

Протока придатка і прямих канальців

Мережи сім’яники і протока придатка

Сім'явивідного протока і протока придатка

Звивистих канальців сім’яників і протока придатка


Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який зумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?

Клітини Лейдіга

Клітини Сертолі

Сперматозоїди

Підтримуючі клітини

Сустеноцити


У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?

Естрогени

Прогестерон

Лютропін


Фолістатін

Фолікулостимулюючий гормон


В пологове відділення госпіталізували жінку зі слабкістю родової діяльності. Який засіб необхідно використовувати для стимуляції скорочень матки?

Окситоцин

Вазопресин

Гонадоліберин

Соматостатин

Кортіколіберин


Хворій з діагнозом безпліддя зроблена діагностична біопсія ендометрія. При дослідженні з'ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Надлишок якого гормону обумовлює такі зміни в ендометрії?

Прогестерон

АКТГ

СоматотропінТестостерон

Естроген
У жінки 28 років, скаржиться на безплідність, в 2-ій фазі циклу в крові знижений рівень прогестерону. При біопсії ендометрія в цей період слід очікувати:

Недостатність секреторної трансформації ендометрія

Гіперплазію ендометрія

Нормальну будову ендометрія

Розширення просвіту трубчастих залоз

Збільшення мітозов в клітинах епітелію
Породіллі для зупинки післяпологової кровотечі був введений окситоцин. Яка оболонка матки реагує на дію даного чинника?

Міометрій

Ендометрій

Периметрій

Параметрий

Підслизова


Відразу ж після народження дитини прикладають до грудей матері. Акт смоктання стимулює вироблення гіпоталамусом гормону, що викликає скорочення міоепітеліальних клітин молочних залоз і матки. Що це за гормон?

Окситоцин

Соматомаммотропін

Пролактин

Pif-гормони

АКТГ
Хворій 30 років поставлений діагноз аденома передньої долі гіпофіза, в зв'язку з чим у неї спостерігається порушення оваріально-менструального циклу. Яку картину слід очікувати під час гістологічного дослідження яєчників?

Тільки примордіальні і атретичні фолікули

Тільки примордіальні фолікули

Всі стадії розвитку фолікула

Відсутність атретичних фолікулів

Тільки жовті тіла
У жінки 49 років була виявлена кіста лівого яєчника. З якої структури вона могла розвинутися?

Фолікула


Атретічного тіла

Білого тіла

Строми коркової речовини

Інтерстиціальних клітин


При розтині вагітного щура після експерименту по ембріотоксичності було виявлено: 13 жовтих тіл в яєчниках і 8 живих плодів у рогах матки. Це може свідчити про:

Загибель зародків в доімплантаційний період

Загибель зародків в постімплантаційний період

Порушення овуляції

Нормальний перебіг вагітності

Гіперплазію децидуальних клітин


При хронічному орхіті відзначається дифузне фіброзне переродження сім’яника з дистрофією або некробіозом клітин Лейдіга. Яка функція цих клітин?

Ендокринна

Опорна

Трофічна


Екзокринна

Захисна
При склерозі передміхурової залози відбувається заміщення паренхіми - ацинусів часточок - сполучною тканиною. Які тканини утворюють строму передміхурової залози?

Сполучна і гладком'язова

Сполучна і поперечно-смугаста м'язова

Ретикулярна і жирова

Сполучна і жирова

Ретикулярна і гладком'язова
При ретельному обстеженні хворого безпліддям чоловіка виявлено порушення формування глікокаликса на поверхні сперматозоїдів. З патологією якого органу статевої системи чоловіка це пов'язано?

Протока придатка

Покручених виносних канальців

Передміхурової залози

Прямих канальців

Мережи сім’яників


При гострих епідідімітах запальні зміни настають в стінках канальців придатка і в його стромі. Які канальці входять до складу придатка сім'яника?

Проток придатка і покручені виносні канальці

Проток придатка і прямі канальці

Мережа сім’яників і проток придатка

Сім'явивідні протоки і проток придатка

Звивисті канальці сім’яників і проток придатка


У крові жінки виявили збільшену кількість естрогенів. Які клітини яєчника їх синтезують?

Інтерстиціальні і фолікулярні клітини вторинних фолікулів

Овоцити

Фолікулярні клітини первинних фолікулів

Фолікулярні клітини примордіальних фолікулів

Фолікулярні клітини і овоцити


На гістологічному зрізі бачимо орган, який ззовні покритий серозною і білковою оболонками. Строму органу становить пухка сполучна тканина, в якій знаходяться клітини Лейдіга, паренхіма представлена ​​канальцями, внутрішню поверхню канальців вистилає сперматогенний епітелій. Що це за орган?

Сім'яник


Придаток сім'яника

Простата


Молочна залоза

Яєчник
При механічній травмі мошонки у хворого виявлено порушення епітеліальної вистелкі мережі сім’яники. Який епітелій отримав травму?

Одношаровий кубічний

Миготливий

Одношаровий призматичний

Дворядний

Перехідний
На одній з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра і цитоплазми сперматид, які призводять до утворення зрілих статевих клітин. Назвіть фазу гаметогенезу.

Формування

Дозрівання

Зростання

Розмноження

Проліферація


При механічній травмі сім’яника у чоловіка відзначено порушення цілісності стінок звивистих сім'яних канальців. До чого це призведе?

Асперматогенез

Поліспермія

Збільшення кількості тестостерону

Моноспермія

Зменшення синтезу тестостерону


У ембріона на 2-3 тижні розвитку виявлені гонобласти - попередники статевих клітин. У якій структурі диференціюються ці клітини?

У жовточному мішку

У мезенхімі

У зародковій ектодермі

У дерматомах

У мезодермі


При дослідженні сперми у пацієнта віком 25 років виявлено недостатню кількість статевих клітин. Які клітини сперматогенного епітелію розмножуючись зазвичай забезпечують достатню для запліднення кількість сперматозоїдів?

Сперматогонії

Сустентоцити

Підтримуючі клітини

Клітини Сертолі

Клітини Лейдіга


Сімейна пара скаржиться на неспроможність мати дітей. Після обстеження виявлено - у чоловіка постраждав сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до відсутності сперматозоїдів в спермі і як наслідок, - до безпліддя. Який відділ сім’яники пошкоджений?

Звивисті сім’яні канальці

Прямі сім’яні канальці

Мережа яєчка

Проток придатка

Виносні канальці


Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який зумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?

Клітини Лейдіга

Сустентоцити

Клітини Сертолі

Підтримуючі клітини

Сперматозоїди


Епітелій слизової оболонки канальця представлений високими призматичними клітинами з стереоциліями і низькими камбіальними клітинами. Який орган чоловічої статевої системи було досліджено?

Проток придатка

Сім'яник

Передміхурову залозу

Сім'явипорскувальна протока

Сечовипускний канал


В яєчках спостерігаються деструктивні зміни в клітинах сперматогенного епітелію, що знаходяться на стадії формування - сперматиди і сперматозоїди. За рахунок, яких клітин можливе відновлення сперматогенезу?

Сперматогоній

Сперматоцитів I порядку

Сперматоцитів II порядку

Підтримуючих клітин

Клітин Лейдіга


У гістологічному препараті яєчка в сполучній тканині між звитими сім’яними канальцями виявлені відносно великі ацидофільні клітини, в цитоплазмі яких містяться глікопротеїнові включення і зерна глікогену, добре розвинена гладка ендоплазматична сітка і мітохондрії. Які це клітини?

Інтерстиціальні клітини

Підтримуючі клітини

Міоїдні клітини

Фібробласти

Сперматогонії


У жінки спостерігається гіперемія яєчника, підвищення проникності гемато-фолікулярного бар'єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула сегментована лейкоцитами. Обсяг фолікула великий. Стінка його стонщена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина?

Предовуляторна стадія

Овуляція

Менструальний період

Постменструальний період

Період відносного спокою


У хворої проведена операція кесаревого розтину, при цьому була розрізана на значному протязі стінка матки і витягнутий плід. Яким репаративним механізмом відбудеться загоєння в області шва міометрія?

Формування сполучнотканинного рубця

Новоутворення гладкої м'язової тканини

Формування поперечно-смугастих м'язових волокон

Проліферація міосателітоцитів

Гіпертрофія гладеньких міоцитів


У хворої на аденому гіпофіза (новоутворення в передній частині гіпофіза) спостерігається збільшення тривалості фази великого росту фолікулів. Яка тривалість періоду великого росту овоцитів в процесі овогенеза в нормі?

12-14 днів

Кілька років (від 10-13 до 40-50) після народження

Після народження і до настання статевої зрілості

З 3 місяці пренатального розвитку і до народження

28 днів
Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією окситоцину на стінку матки. Яка оболонка органу реагує на дію гормону?

Міометрій

Ендометрій

Периметрій

Параметрий

Підслизова
Гістологічна картина ендометрія має такі характерні ознаки: потовщення, набряк, наявність звивистих залоз з розширеним просвітом, які секретують велику кількість слизу, мітози в клітинах не спостерігається, в стромі є децидуальні клітини. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній картині?

Секреторна (пременструальная)

Менструальна

Регенераторна

Проліферативна

Відносного спокою


Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією гормонів на структури матки. Який компонент стінки матки приймає в цьому найбільшу участь?

Серединний шар міометрія

Ендометрій

Внутрішній шар міометрія

Поверхневий шар міометрія

Периметрій


Хворій з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з'ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Який гормон викликає такі зміни в ендометрії?

Прогестерон

Естроген

Тестостерон

Соматотропін

АКТГ
У препараті яєчника поряд з фолікулами різного ступеня зрілості видно атретичні тіла і жовте тіло в стадії розквіту. Якому періоду оваріально-ментруального циклу відповідає такий стан в яєчнику?

Передменструального

Менструального

Постменструального

Регенераторного

Секреторного
У гістопрепараті яєчника жінки визначаються структури, що мають велику порожнину. Овоцит I порядку в них оточений прозорою оболонкою, променистим вінцем і розташовується на яйценосному горбку, стінка утворена шаром фолікулярних клітин і сполучнотканинною оболонкою (текою). Вкажіть, якій структурі яєчника належать дані морфологічні ознаки.

Зрілому (третинного) фолікулу

Примордіальні фолікулу

Первинному фолікулу

Жовтому тілу

Атретичному тілу


У гістопрепараті яєчника жінки виявляється округлої форми утворення, що складається з великих залозистих клітин, що містять пігмент лютеїн. У центрі цієї структури знаходиться невеликих розмірів сполучнотканинний рубець. Вкажіть структуру яєчника.

Жовте тіло

Зрілий фолікул

Атретичне тіло

Вторинний фолікул

Біле тіло


Нормальна імплантація зародка людини може бути тільки при відповідному стані ендометрія матки. Які клітини ендометрія при цьому кількісно збільшуються?

Децидуальні клітини

Фібробласти

Лімфоцити

Макрофаги

Лейкоцити


У крові жінки виявили збільшену кількість естрогенів. Які клітини яєчника беруть участь в утворенні цих гормонів?

Інтерстиціальні і фолікулярні клітини вторинних і третинних фолікулів

Овоцити

Фолікулярні клітини первинних фолікулів

Фолікулярні клітини примордіальних фолікулів

Фолікулярні клітини і овоцити


На зрізі нормального яєчника спостерігаються фігури неправильної форми яскраво рожевого кольору (забарвлення гематоксиліном і еозином). В результаті чого утворилися ці фігури?

Атрезії фолікула

Утворення жовтого тіла

Овуляції


Утворення білого тіла

Некрозу фолікула


При аналізі крові у невагітної жінки у віці 26 років виявлено низьку концентрацію естрогенів і високу - прогестерону. В якій стадії оваріально-менструального циклу був зроблений аналіз.

Пременструальна фаза (секреторна)

Менструальна фаза

Постменструальна фаза (проліферативна)

Фаза десквамації

Фаза проліферації ендометрія


У жінки 50 років виявлена ​​кіста яєчника. З якої структури вона розвинулася?

З фолікула

Строми коркової речовини

Атретичного тіла

Білого тіла

Інтерстиціальних клітин


На судово-медичну експертизу був доставлений труп невідомої жінки. На секції в яєчниках виявлено округле утворення діаметром близько 5 см, що містить пігмент жовтого кольору. Патологічних змін в яєчниках не виявлено. З яких клітин складається це утворення?

Лютеїнових

Фолікулярних

Інтерстиціальних

Міоїдних

Фібробластів


При біопсії ендометрія здорової жінки, взятого в секреторну фазу менструального циклу у власній пластинці слизової оболонки виявлені клітини полігональної форми багаті ліпідами і глікогеном. Що це за клітини?

Децидуальні клітини

Гладкі міоцити

Клітини ендотелію пошкоджених судин

Міофібробласти

Фібробласти


На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозином, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шарі і мають кубічну форму, навколо овоциту видна оболонка яскраво-рожевого кольору. Назвіть цей фолікул.

Первинний

Примордіальний

Вторинний

Зрілий

Атретичний


У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез, яких гормонів буде пригнічений?

Естрогену

Прогестерону

Лютропіна

Фолікулостимулюючого гормону

Фоллістатіна


При мікроскопічному дослідженні матеріалу біопсії ендометрія жінки, яка страждає безпліддям, виявлені зміни в його будові, обумовлені дією гормону прогестерону. Де утворюється цей гормон?

У жовтому тілі яєчника

У фолікулах яєчника

В передній долі гіпофіза

У задній частині гіпофіза

У гіпоталамусі


На мікропрепараті яєчника представлено округле утворення, залозисті клітини якого містять лютеїнові включення. Визначте цю структуру.

Жовте тіло

Примордіальний фолікул

Первинний фолікул

Зрілий фолікул

Атретичне тіло


У оваріально-менструальному циклі відбуваються зміни залоз ендометрія. До якого із зазначених нижче типів відносяться залози ендометрія?

Простим трубчастим нерозгалуженим

Простим трубчастим розгалуженим

Простим альвеолярним нерозгалуженим

Складним альвеолярним нерозгалуженим

Складним альвеолярно-трубчастим розгалуженим


На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду встановлюється фізіологічний зв'язок. Цю функцію виконує провізорний орган:

Плацента


Жовтковий мішок

Амніон


Серозна оболонка

Алантоїс
На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозином, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шарі і мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул.

Первинний

Примордіальний

Вторинний

Зрілий


Атретичний
У кірковій речовині яєчника під час гістологічного дослідження визначаються зрілі третинні фолікули. В який період овогенеза вони утворилися?

Великого зростання

Малий ріст

Дозрівання

Розмноження

Формування


Відомо, що деякі мікроорганізми, які викликають інфекційні хвороби, можуть проходити через плацентарний бар'єр. Які структури із зазначених нижче входять до його складу?

Всі структурні компоненти третичних ворсинок

Хоріон і амніон

Всі структурні компоненти вторинних ворсинок

Алантоїс, жовтковий мішок

Базальна пластинка ендометрія з децидуальної клітини


З метою ранньої діагностики вагітності досліджується сеча жінки. Наявність, якого гормону буде достовірно свідчити про вагітність?

Хоріонічний гонадотропін

Естріол

Альдостерон

Тестостерон

Прогестерон


Внаслідок запального процесу в маткових трубах утруднено переміщення зиготи, яке забезпечується, в тому числі, і станом епітелію, що вистилає їх слизову. Який тип епітелію вистилає слизову маткових труб?

Одношаровий циліндричний миготливий

Багатошаровий плоский незроговілий

Одношаровий циліндричний облямівковий

Одношаровий циліндричний залозистий

Одношаровий багаторядний


При мікроскопічному дослідженні видаленого під час операції яєчника виявлено примордіальні і первинні фолікули, а також жовте тіло в стадії розквіту. В якій стадії оваріально-менструального циклу знаходяться органи жіночої статевої системи при даних структурних особливостях яєчника?

Пременструальна

Менструальнома

Преовуляторна

Постменструальна

Овуляторна


У гістологічному препараті яєчка в пухкій сполучній тканині, що розділяє сім’яні канальці помітні округлі клітини з оксифильною цитоплазмою. Які це клітини?

Гландулоцити

Підтримуючі клітини

Сустентоцити

Сперматоцити

Сперматогонії


При обстеженні хворого з ендокринною патологією встановлено, що в плазмі крові підвищений рівень тестостерону. Які клітини в організмі чоловіка відповідають за продукцію цього гормону?

Гландулоцити сім'яників

Сустентоцити сім'яників

Сперматогенні клітини

Клітини передміхурової залози

Клітини сім’яних бульбашок


Синтезуючи ряд гормонів плацента грає роль тимчасової ендокринної залози. Який гормон може бути визначений в крові жінки вже на третю-четверту добу після початку імплантації, що використовується в медичній практиці для раннього діагностування вагітності?

Хоріонічний гонадотропін

Соматостатін

Прогестерон

Вазопресин

Окситоцин


На гістологічному препараті видно позазародковий орган, який представляє собою пляшечку, пов'язану з кишковою трубкою. Стінка його зсередини вистелена епітелієм, зовні утворена сполучною тканиною. На ранніх етапах ембріогенезу він виконує функцію кровотворного органу. Назвати цей орган:

Жовтковий мішок

Алантоїс

Амніон


Пуповина

Плацента
У гістологічному препараті яєчника в кірковій речовині визначається фолікул, який має велику порожнину. Овоцит 1 порядку розташований в зоні яйценосного горбка, він оточений прозорою зоною і променистим вінцем. Визначте даний вид фолікула.

Третинний

Вторинний

Первинний

Атретичний

Примордіальний
Циклічні зміни слизової оболонки матки обумовлені впливом гормонів яєчника на судини матки. Атрофія жовтого тіла, яке продукує гормон прогестерон призводить до спазму судин. Які це судини?

Спіралеподібні артерії ендометрія

Прямі артерії ендометрія

Судини підслизового шару міометрія

Судини судинного шару міометрія

Судини надсудинного шару міометрія


У біоптаті ембріонального матеріалу, спрямованого на дослідження, в соміті виявлена ​​зона порушення архітектоніки, яка розташовується поблизу ентодерми і хорди. Порушення розвитку яких утворень зародка можна очікувати в разі продовження вагітності?

Скелетних тканин

Скелетної м'язової тканини

Серцевої м'язової тканини

Волокнистої сполучної тканини шкіри

Сечостатевої системи


Міокардіодистрофія супроводжується порушенням метаболізму кардіоміоцитів. З порушенням розвитку якого джерела пов'язана ця патологія?

Міоепікардіальної пластинки

Міотома

Ендодерми

Ектодерми

Мезенхіми


У жінки народилися сіамські близнюки, які мали під час ембріогенезу загальні амніон і жовтковий мішок. В який період відбувався поділ ембріона на дві частини?

Після дев'яти діб

1 - 3 добу

4 - 5 добу

21 - 28 добу

30 - 35 добу


Під час гаструляції зародок переходить від гістіотрофного до гематотрофного способу харчування. Який провізорний орган забезпечує гематотрофний тип харчування?

Хоріон


Трофобласт

Жовтковий мішок

Амніон

Алантоїс
Антигени тканинної сумісності дитина успадковує від батька і матері. Відомо, що експресія батьківських антигенів в ембріогенезі починається дуже рано. Але імунна система матері не відкидає зародок. Який провізорний орган першим перешкоджає відторгненню зародка організму матері?Хоріон

Цитотрофобласт

Алантоїс

Жовтковий мішок

Плацента
У біоптаті ембріонального матеріалу, спрямованого на дослідження, в соміті виявлена ​​зона порушення архітектоніки, яка розташовується поблизу ентодерми і хорди. Порушення розвитку яких утворень зародка можна очікувати в разі продовження вагітності?

Скелетних тканин

Сечостатевої системи

Скелетної поперечно-смугастої м'язової тканини

Серцевої поперечно-смугастої м'язової тканини

Волокнистої сполучної тканини шкіри


В ембріональному матеріалі виявлено порушення диференціювання ентодерми. Зміни розвитку яких органів можуть виникнути при даному процесі?

Шлунка


Серця

Нирок


Аорти

Слинних залоз


Міокардіодистрофія супроводжується порушенням метаболізму кардіоміоцитів. З порушенням розвитку якого джерела пов'язана ця патологія?

Міоепікардіальної пластинки

Міотома

Ентодерми

Ектодерми

Мезенхіми


Вітчизняний ембріолог п.с. Светлов описав 8 критичних періодів розвитку ембріона. Коли відбувається перший критичний період розвитку зародка?

На 7-8 добу розвитку

На 1-4 добу розвитку

На 2-3 тижні розвитку

На 3-6 тижні розвитку

На 10-12 тижні розвитку


На гістологічному препараті видно позазародковий орган, який представляє собою пляшечку, пов'язану з кишковою трубкою. Стінка його всередині вистелена епітелієм, зовні утворена сполучною тканиною. На ранніх етапах ембріогенезу він виконує функцію кровотворного органу. Назвіть цей орган.

Жовтковий мішок

Алантоїс

Амніон


Пуповина

Плацента
У процесі ембріогенезу з трофобласта формується зачаток органу, який має ендокринну функцію. Назвіть орган.

Ворсинчастий хоріон (плодова частина плаценти)

Амніон


Жовтковий мішок

Алантоїс


Пуповина
При обстеженні вагітної жінки лікар звернув увагу на дані анамнезу, які свідчили, що на 3-4 тижні вагітності жінка перенесла гостре інфекційне захворювання. Який етап ембріогенезу плода може бути порушений?

Формування кишкової трубки

Імплантація

Плацентація

Розвиток головного мозку

Формування статевих систем


Під час проведення обстеження вагітної жінки за допомогою ультразвуку (УЗД) лікар виявив порушення розвитку головного мозку плода. В анамнезі матері - хронічний алкоголізм. Якому критичного періоду ембріогенезу людини відповідає ця патологія?

15-20 тиждень розвитку

20-24 тиждень розвитку

7-8 доба ембріогенезу

3-8 тиждень розвитку

Період народження


На ранніх етапах розвитку зародка людини виникає пальцеподібні вирости вентральної стінки первинної кишки, який вростає в амніотичну ніжку. Як називається цей провізорний орган?

Алантоїс


Жовтковий мішок

Амніон


Плацента

Пуповина
На гістологічному препараті представлений поперечний зріз органу, основу якого утворює слизова сполучна тканина, дві артерії і вена. Що це за орган?

Пуповина

Алантоїс


Жовтковий мішок

Амніон


Плацента
При ультразвуковому обстеженні вагітної діагностовано багатоводдя. З порушенням діяльності якого позазародкового органу можна пов'язати даний патологічний стан?

Амніотичної оболонки

Хоріона

Жовткового мішка

Алантоїса

Зародкового щитка


При гаструляції зародок переходить від гістіотрофного до гематотрофного способу харчування. Який провізорний орган вперше забезпечує це?

Хоріон


Трофобласт

Жовтковий мішок

Амніон

Алантоїс
У гістологічному препараті позазародкового органу визначається значна кількість слизової сполучної тканини («Вартонові драглі»), судини, а також залишки жовткової стеблинки і алантоїса. Назвіть цей орган.Пуповина

Стравохід

Сечовід

Сечовипускальний канал

Черв’якоподібний відросток
При мікроскопічному дослідженні оболонок зародка визначається хоріон. Яку основну функцію забезпечує даний орган?

Обмін речовин між організмом матері і плоду

Кровотворну

Продукцію навколоплідних водУтворення первинних статевих клітин

Утворення лімфоцитів

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка