База тестів з терапевтичної стоматології 4 курс, VII семестр Модуль Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактикаСторінка3/10
Дата конвертації22.07.2020
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема. Спеціальні клінічні методи діагностики захворювань пародонту. Індексна оцінка стану тканин пародонта: пародонтальні індекси – індекс ПІ (за Russel), індекс СРІТN, індекс КПІ (за П.А. Леусом)
Для визначення індексу CPITN зубний ряд умовно ділиться на:

A. 2


B. 4

C. *6


D. 8

E. 10 секстантів


Індекс РІ визначає ступінь вираженості

A. *Пародонтиту

B. Періодонтиту

C. Пульпіту

D. Карієсу

E. Немає правильної відповіді


Індекс CPITN у дорослих реєструє слідуючі ознаки:

A. зубний наліт, зубний камінь

B. кровоточивість, зубний камінь;

C. зубний камінь, пародонтальну кишеню;

D. *кровоточивість, зубний камінь, пародонтальну кишеню

E. кровоточивість, зубний наліт


При обстеженні визначено, що показник комплексного пародонтального індексу становить 3,7. Про який стан тканин пародонту можна судити в даному випадку

A. І ступінь пародонтиту

B. ІІ ступінь пародонтиту

C. *ІІІ ступінь пародонтиту

D. Важкий ступінь гінгівіту

E. Початковий ступінь пародонтиту


Індекс CPITN реєструє слідуючі ознаки:

A. Зубний наліт, зубний камінь

B. Кровоточивість, зубний камінь;

C. Зубний камінь, пародонтальну кишеню;

D. *Кровоточивість, зубний камінь, пародонтальну кишеню

E. Кровоточивість, зубний наліт


Бензидинова проба дозволяє визначити:

A. *Вид ексудату клінічних кишень

B. Ступінь ороговіння слизової

C. Наявність виразок в пародонтальних кишенях

D. Дрібні судини пародонта.

E. Немає правильної відповіді


Група спеціалістів проводить епідеміологічне обстеження певних вікових груп по вивченню поширеності ознак ураження пародонту і потреб у лікуванні. За допомогою якого індексу вивчаються ці показники?

А. *CPITN (ВООЗ)

В. PMA (Парма)

С. PDІ (Рамф’єрда)

D. PHІ-S (Гріна-Вермільона)

Е. PІ (Рассела)


Який індекс визначає потребу в лікуванні захворювань пародонту та його об'єм:

A. Індекс РМА

B. Індекс Федорова-Володкіної

C. Індекс Green-Vermillion

D. *Індекс СРІТN

E. Індекс Silness-Löe


Які з нижченаведених індексів відносять до пародонтальних:

A. Індекс РМА, індекс СРІТN, індекс КПІ(за Леусом)

B. Індекси Федорова-Володкіної та Green-Vermillion

C. Пробу Писарева-Шіллера та індекс ПІ (за Rassel)

D. Бензидинову пробу та індекс гінгівіту за Silness-Löe

E.*Індекс СРІТN, індекс КПІ (за Леусом) індекс ПІ (заRassel)


Що оцінюють при визначенні індексу СРІТN:

A. *Кровоточивість, зубні відкладення, глибину пародонтальної кишені

B. Кровоточивість, зубні відкладення, рухливість зубів

C. Наявність та кількість зубного каменю, наявність кишені (ясенної, пародонтальної)

D. Наявність пародонтальної кишені

E. Площу поверхні коронки 6 фронтальних нижніх зубів, що вкрита зубним нальотом
Тема. Функціональні методи діагностики хворих з патологією тканин пародонта (стоматоскопія, капіляроскопія, проба В.І. Кулаженко, реопародонтографія)
Метод прижиттєвого кровонаповнення, що базується на реєстрації пульсових коливань, це

A. *реографія

B. люмінесцентна діагностика

C. проба Кулаженка

D. електроодонтодіагностика

E. полярографія


Як називається метод кількісної оцінки щільності кісткової тканини щелеп

A. томографія

B. електрорентгенографія

C. ехоостеометрія

D. *денситометрія

E. радіовізіографія


Утворення гематоми на слизовій оболонці ясен при гінгівіті відбувається протягом:

A. *15-25 с.

B. 5-10 с.

C. 50-80с.

D. 25-30 с.

E. 10-15с


Метод полярографії базується на :

A. *Вивченні кисневого балансу тканин пародонту

B. Прижиттєвому кровонаповненню за допомогою реєстрації пульсових коливань

C. Вивченні порога збудливості пульпи за допомогою електричного струму

D. Вивченні кровообігу, що базується на реєстрації оптичної щільності тканин

E. Немає правильної відповіді


Метод, який базується на швидкості утворення гематоми на слизовій оболонці ясен це:

A. *Проба Кулаженко

B. Транслюмінесцентний метод

C. Фотоплетизмографія

D. Електроодонтодіагностика

E. Немає правильної відповіді


До функціональних методів обстеження хворих з патологією пародонту належать:

A. *Біомікроскопія, реопародонтографія, фотоплетизмографія, полярографія, термометрія

B. Біомікроскопія, реопародонтографія, фотоплетизмографія, цитологічний та гістологічний методи

C. Фотоплетизмографія, реопародонтографія, біомікроскопія, полярографія, визначення вмісту лізоциму у слині

D. Огляд, біомікроскопія, реопародонтографія, фотоплетизмографія, полярографія, проба Ясиновського

E. Реопародонтографія, фотоплетизмографія, полярографія, термометрія, біохімічні, мікробіологічні, рентгенологічні методи
Тема. Рентгендіагностика хворих з патологією тканин пародонта
Який з рентгенологічних методів обстеження базується на безплівковій комп’ютерній технології отримання знімка?

A. томографія

B. панорамна рентгенографія

C. радіовізіографія

D. *рентгенографія вприкус

E. немає правильної відповіді


Остеолізис - це:

A. Патологічний процес, що супроводжується зменшенням кісткових балок в одиниці об’єму

B. Патологічний процес, що супроводжується функціональними і структурними змінами ЗЩС

C. Патологічний процес, що супроводжується збільшенням кісткових балок в одиниці об’єму

D. *Патологічний процес, що супроводжується повним розсмоктуванням кістки без будь-яких проявів її заміщення

E. Немає правильної відповіді


Для пародонтозу рентгенологічні ознаки проявляються у вигляді:

A. Порушення цілісності кортикального шару

B. Рівномірне зниження висоти міжальвеолярних перегородок

C. Тенденція до утворення дрібнопетлистого малюнка

D. Склерозування порожнин зубів

E. *Всі відповіді правильні


Основні рентгенологічні симптоми пародонтиту це:

A. Деструкція вершин міжальвеолярних перегородок

B. Остеопороз альвеолярного відростка

C. Розширення періодонтальної щілини;

D. Утворення кісткових кишень

E. *Всі відповіді правильні


Остеосклероз це:

A. Патологічний процес, що супроводжується зменшенням кісткових балок в одиниці об’єму

B. Патологічний процес, що супроводжується функціональними і структурними змінами ЗЩС

C. *Патологічний процес, що супроводжується збільшенням кісткових балок в одиниці об’єму

D. Патологічний процес, що супроводжується повним розсмоктуванням кістки без будь-яких проявів її заміщення

E. Немає правильної відповіді


Хвора скаржиться на кровоточивість ясен. Об'єктивно: ясенний край набряклий, гіперемійований, кровоточить при доторканні. В ділянці молярів пародонтальні кишені 3-3,5 мм зі скудним ексудатом. На шийках зубів - відкладення м'якого зубного каменю. Яке дослідження проведете для визначення ступеня важкості патології пародонту у даної хворої?

A. Оцінка ступеня рухливості зубів

B. Гігієнічний індекс

C. *Рентгенографія щелеп

D. Визначення стійкості капілярів

E. Визначення пародонтального індексу
Тема. Лабораторні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. Клінічні та біохімічні аналізи крові та сечі. Цитологічні (змив за М.А. Ясиновським), морфологічні, мікробіологічні, імунологічні методи діагностики
Пацієнт 43 років після перенесеного гострого респіраторного захворювання скаржиться на загальну слабкість, інтенсивний біль в яснах, їх кровоточивість, неприємний запах з рота. Об'єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, спостерігаються численні виразкові вогнища, вкриті сірим некротичним нальотом. Підщелепні лімфовузли збільшені і болючі, Що в першу чергу буде виявлено при мікроскопічному дослідженні матеріалу зішкребу з уражених ділянок ясен?

A. Стрептококи, стафілококи, лактобацили, епітеліальні клітини

B. Нейтрофільні гранулоцити в стадії розпаду, епітеліальні клітини, стафілококи

C. *Змішана флора зі значною кількістю фузобактерій і спірохет

D. Нейсерії, вейлонели, колі-бактерії, епітеліальні клітини

E. Значна кількість еритроцитів, актиноміцети


Хвора 40 років, скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів, сухість в порожнині рота, спрагу, які з’явились рік тому. Об’єктивно: ясна обох щелеп набряклі, гіперемовані з ціанотичним відтінком. Корені зубів нерівномірно оголені. Пародонтальні кишені 3-5 мм. Рухомість зубів І-ІІ ступеня. Які обстеження необхідно провести для установлення можливого фонового захворювання?

A. Алергологічні проби

B. *Аналіз крові на цукор

C. Дослідження функції слинних залоз

D. Загальний аналіз крові

E. Імунограма


Жінці, 38 років, поставлений діагноз: генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг. У анамнезі відмічає часті абсцеси у яснах. Об’єктивно: температура 37,3°С, слабкість, нездужання, сухість слизової оболонки порожнини рота, постійна спрага. Яке допоміжне обстеження необхідно провести даній хворій?

A. Визначення насичення тканин аскорбіновою кислотою

B. Загальний аналіз крові

C. Визначення стійкості капілярів за Кулаженком

D. *Визначення вмісту цукру у крові та сечі

E. Реопародонтографія


Хвора 25 р., звернулася до лікаря зі скаргами на значну кровоточивість ясен, сухість в ротовій порожнині, рухомість і зміну положення зубів, гноєтечу з ясен, неприємний запах з рота. Вважає себе хворою близько 2-х місяців. Які дослідження слід провести в першу чергу для постановки діагнозу?

A. *Аналіз крові на вміст цукру.

B. Імунологічні дослідження.

C. Алергологічні проби.

D. Ревмопроби.

E. Серологічні дослідження.


У хворої, 45 років, був діагностований генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг. За останній рік відмічає погіршення загального стану, схуднення, свербіж шкіри, сухість порожнини рота, спрагу. Який метод допоміжного загального обстеження необхідно провести даній хворій?

A. Загальний аналіз крові

B. Визначення вмісту вітаміну С у крові

C. *Визначення цукру у крові

D. Імунологічне обстеження крові

E. Визначення вмісту заліза у крові


Чоловік, 23 років, скаржиться на біль, неприємний запах із рота, підвищення температури до 38°С. Об’єктивно: чоловік блідий, адинамічний, регіонарні лімфовузли збільшені і болючі. Ясна набряклі, гіперемовані, сосочки з виразками, вкритими некротичним нальотом. На зубах відкладення зубного каменю. Яке допоміжне дослідження потрібно провести для встановлення діагнозу та диференційної діагностики?

A. *Гемограма

B. Цитологічне дослідження

C. Бактеріоскопічне дослідження

D. Гістологічне дослідження (біопсія)

E. Люмінесцентне дослідження


Чоловік 24 років скаржиться на біль, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 38° с. На зовнішній вигляд пацієнт дуже блідий та анемічний. Об’єктивно: ясна набряклі, гіперемовані, верхівки сосочків та маргінальні ясни вкриті виразками та некротичним нальотом. На зубах рясні відкладення зубного каменю. Яке додаткове дослідження необхідно провести цьому хворому у першу чергу?

A. Рентгенографію щелеп

B. Аналіз крові на цукор

C. Мікроскопію нальоту с ясен

D. Виявлення ВІЛ-інфекції

E. *Загальний розгорнутий аналіз крові


У пацієнта Р. на фоні блідої слизової оболонки рота з петехіальними крововиливами виявлена виражена кровоточивість і гіперплазія ясен, збільшення регіонарних лімфатичних вузлів. Рентгенологічно - остеопороз і резорбція міжальвеолярних перегородок. Яке додаткове обстеження треба провести в даному випадку?

A. Реопародонтографія

B. Проба Шіллера-Писарєва

C. *Аналіз крові

D. Проба Ясиновського

E. Цитологія вмісту пародонтальних кишень


Жінці 50 років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит. Яке дослідження найінформативніше для визначення ступеню розвитку хвороби ?

A. Визначення пародонтального індексу

B. Проба Шіллера-Писарєва

C. Визначення глибини пародонтальних кишень

D. *Немає правильної відповіді

E. Визначення ступеня рухомості зубів


При обстеженні хворого з абсцедуючим генералізованим пародонтитом проведено загальний аналіз крові. Якими змінами в картині крові проявляється діагностована форма патології пародонту?

А. Еритроцитоз

В. Моноцитоз

С. Тромбоцитоз

D. *Лейкоцитоз

Е. Лімфоцитоз


17-річний юнак скаржиться на сухість в порожнині рота, спрагу, сильну кровоточивість ясен, рухомість зубів, зміну їх положення, гноєтечу із ясен. Ці симптоми хворий почав помічати приблизно два місяці тому. Які дослідження слід провести для визначення фонової патології?

A. *Аналіз крові на вміст цукру

B. Ревмопроби

C. Алергологічні проби

D. Дослідження функції слинних залоз

E. Імунограму


Хлопець 18 років скаржиться на болючість ясен при вживанні їжі. Захворів три дні тому після переохолодження. Визначалась субфебрильна температура. Об’єктивно: порожнина рота санована, ясна на верхній і нижній щелепі гіперемійовані, набряклі, легко кровоточать при дотику. У ділянці 21-25 зубів на міжзубних сосочках визначають брудно-сірий наліт, після зняття якого виникає кровоточива виразка. Видалення нальоту супроводжується сильною болючістю. Яке додаткове дослідження необхідно здійснити хворому у першу чергу?

A. *Загальний розгорнутий аналіз крові

B. Аналіз крові на цукор

C. Мікроскопію нальоту із поверхні ясенного сосочка

D. Аналіз ВІЛ – інфекцію

E. Рентгенографію щелеп


За допомогою якого методу можна визначити видовий склад та кількісну характеристику мікрофлори слизової оболонки?

A. Томографії

B. *Мікробіологічного дослідження

C. Радіовізіографії

D. Фотоплетизмографії

E. Полярографії


Видовий склад та кількісна характеристика мікрофлори слизової оболонки вивчається за допомогою:

A. Ехоостеометрії

B. Полярографії

C. Люмінесцентної діагностики

D. Фотоплетизмографії

E. *Мікробіологічного дослідження


Мікробіологічне дослідження дозволяє вивчити:

A. *Видовий склад та кількісну характеристику мікрофлори слизової оболонки

B. Кількісний та якісний склад клітинних елементів крові та епітеліальних клітин

C. Циклічні зміни багатошарового плоского епітелію порожнини рота

D. Насиченість слизової оболонки аскорбіновою кислотою

E. Все вірно


Перша категорія змін складу мікрофлори слизової оболонки за Хазановою це:

A. Дисбактеріоз І-ІІ ступеня

B. Дисбактеріоз ІІІ ступеня

C. Дисбактеріоз ІV ступеня

D. *Дисбіотичне зрушення

E. Немає правильної відповіді


Друга категорія змін складу мікрофлори слизової оболонки за Хазановою це:

A. *Дисбактеріоз І-ІІ ступеня

B. Дисбактеріоз ІІІ ступеня

C. Дисбактеріоз ІV ступеня

D. Дисбіотичне зрушення

E. Немає правильної відповіді


Третя категорія змін складу мікрофлори слизової оболонки за Хазановою це:

A. Дисбактеріоз І-ІІ ступеня

B. *Дисбактеріоз ІІІ ступеня

C. Дисбактеріоз ІV ступеня

D. Дисбіотичне зрушення

E. Немає правильної відповіді


Четверта категорія змін складу мікрофлори слизової оболонки за Хазановою це:

A. Дисбактеріоз І-ІІ ступеня

B. Дисбактеріоз ІІІ ступеня

C. *Дисбактеріоз ІV ступеня

D. Дисбіотичне зрушення

E. Немає правильної відповіді


Якій категорії змін складу мікрофлори слизової оболонки відповідає дисбіотичне зрушення?

A. *Першій

B. Третій

C. Другій

D. Четвертій

E. немає правильної відповіді


Якій категорії змін складу мікрофлори слизової оболонки відповідає дисбактеріоз І-ІІ ступеня?

A. Першій

B. Третій

C. *Другій

D. Четвертій

E. немає правильної відповіді


Яка категорія змін складу мікрофлори слизової оболонки характеризується дисбактеріозом ІІІ ступеня?

A. Першій

B. *Третій

C. Другій

D. Четвертій

E. немає правильної відповіді


Яка категорія змін складу мікрофлори слизової оболонки характеризується дисбактеріозом ІV ступеня?

A. Першій

B. Третій

C. Другій

D. *Четвертій

E. немає правильної відповіді


Для якого дослідження у пацієнтів беруть мазок – зішкріб?

A. Люмінесцентної діагностики

B. Мікробіологічного дослідження

C. Рентгенологічного дослідження

D. *Мікроскопічного дослідження

E. Немає правильної відповіді


Метод еміграції лейкоцитів в ротову порожнину це:

A. Метод Никіфорова

B. Проба Кулаженка

C. *Метод Ясиновського

D. Метод Покровського

E. Метод Нікіфорової


При проведенні методу дослідження міграції лейкоцитів в ротову порожнину використовують розчин:

A. *Хлориду натрію

B. Глюкози

C. Брильянтового зеленого

D. Шиллера - Писарєва

E. Метиленового синього


При визначенні міграції лейкоцитів в ротову порожнину тривалість полоскання розчином хлориду натрію складає:

A. 60 секунд

B. 40 секунд

C. 10 секунд

D. 20 секунд

E. *30 секунд


Полоски фільтрувального паперу при дослідженні кількості ясенної рідини вводять в ділянці таких зубів:

A. 17, 12, 27, 35,32,47

B. 17, 11, 25,37,31,45

C. 16, 12, 25,36,32,45

D. 16, 11, 24,36,31,45

E. *16, 11, 24,36,31,44


При проведенні методу Ясиновського смужки фільтрувального паперу вводять у міжзубні проміжки на:

A. 6 хвилин

B. 5-7 хвилин

C. 1-3 хвилини

D. *3-5 хвилин

E. 6-8 хвилин


Як називається метод, за допомогою якого вивчають кількісний та якісний склад клітинних елементів крові та епітеліальних клітин?

A. Томографія

B. Мікробіологічне дослідження

C. Ехоостеометрія

D. Полярографії

E. *Ексфоліативна цитологія


Дослідження фагоцитарної активності лейкоцитів дозволяє визначити:

A. Концентрацію глюкози у крові

B. Стан антиоксидантної системи організму

C. Насиченість тканин киснем

D. *Стан неспецифічної резистентності організму

E. Титр IgЕ у крові


У хворого на генералізований пародонтит спостерігається зниження титру секреторного IgA в ротовій рідині. Такі показники свідчать про:

A. Стабілізацію патологічного процесу

B. Зменшення активності запального процесу в тканинах пародонту

C. *Зниження захисних функцій слизової оболонки ясен та несприятливий перебіг захворювання

D. Підвищення рівня неспецифічної резистентності організму

E. Зниження рівня сенсибілізації організму


До лабораторних методів обстеження хворих з патологією пародонту належать:

A. *Цитологічні, біохімічні, мікробіологічні, морфологічні методи

B. Функціональні, цитологічні, біохімічні, мікробіологічні методи

C. Збір анамнезу, біохімічні, мікробіологічні та морфологічні методи

D. Огляд, біохімічні, мікробіологічні та морфологічні методи

E. Цитологічні, біохімічні, мікробіологічні, рентгенологічні методи


Хворий віком 42 роки скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Після обстеження був встановлений діагноз: генералізований пародонтит II ступеня тяжкості, загострений перебіг. Яке дослідження дозволить визначити ступінь захисної реакції організму, рівень фагоцитозу та характер запальної реакції?

А. *Проба Ясиновського

B. Визначення глибини пародонтальних кишень

C. Визначення ступеня рухомості зубів

D. Проба Кулаженка

E. Формалінова проба


Хвора віком 40 років скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів. Об’єктивно: ясна обох щелеп набряклі, гіперемійовані, з ціанотичним відтінком. Корені зубів нерівномірно оголені. Пародонтальні кишені 3-5 мм. Рухомість зубів І-II ступеня. Які дослідження необхідно провести для визначення стану антиоксидантної системи організму?

A. Аналіз крові на вміст глюкози

B. *Біохімічне дослідження слини та визначення насиченості тканин аскорбіновою кислотою

C. Дослідження функції слинних залоз

D. Загальний аналіз крові

E. Імунологічне дослідження крові


Чоловік віком 24 роки скаржиться на кровоточивість та біль у яснах, неприємний запах з рота. Об’єктивно: ясна набряклі, гіперемійовані, верхівки сосочків і ясенний край вкриті виразками та некротичним нальотом. На зубах рясні відкладення зубного каменю. Яке додаткове дослідження необхідно провести цьому хворому з метою дослідження неспецифічної резистентності у порожнині рота?

A. Мікроскопію нальоту з ясен

B. Аналіз крові на вміст глюкози

C. *Визначення рівня лізоциму у ротовій рідині

D. Дослідження рівня секреторного IgA в ротовій рідині

E. Загальний розгорнутий аналіз крові


Морфологічний метод дослідження тканин пародонту проводять з метою:

A. Дослідження рівня сенсибілізації організму

B. Дослідження вмісту пародонтальних кишень

C. Визначення мікробного числа

D. Дослідження рівня неспецифічної резистентності організму

E. *У випадку утрудненої диференційної діагностики захворювань пародонту на тлі захворювань системи крові та інших новотворчих процесах


Хворим з виразковим гінгівітом місцево призначено препарат, який представляє собою термостабільний білок, що відноситься до ферментів класу мурамінідаз, що міститься в сльозах, слині, грудному молоці. Як називається ця сполука?

А. Інтерферон

В. Інтерлейкін

С. *Лізоцим

D. Комплемент

Е. Іманін


Хворому 20 років, що звернувся зі скаргами на біль, набряк і кровоточивість ясен, встановлений діагноз: катаральний гінгівіт. Виникнення патології, ймовірно, пов’язано зі зниженнями місцевого імунітету. Який імуноглобулін формує місцевий імунітет слизової оболонки порожнини рота?

А. *IgA


B. IgM

C. IgH


D. IgE

E. IgG

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка