База тестів з лікувальної фізкультури та спортивної медициниСторінка1/9
Дата конвертації16.06.2020
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База тестів з лікувальної фізкультури та спортивної медицини
1. Розрізняють такі заходи реабілітації хворих із травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату:

А. направлені на відновлення здоров'я

Б. направлені на відновлення побутових навичок

В. направлені на відновлення працездатності

Г. жодну із вищезазначених

Д. всі з зазначених
2. Показання до ЛФК при ураженнях периферійних нервів:

А. чутливі порушенняБ. рухові порушення

В. трофічні порушення

Г. вегетативні порушення
3. На допінг-контроль запрошуються всі спортсмени, за винятком:
А. переможці змагань
Б. призери змагань
В. спортсмени з гострим фізичним перенапруженням
Г. всі члени команди-переможця
Д. спортсмени, які перенесли запаморочення
4.Фізична працездатність – це:
А. здатність виконувати максимальну фізичну роботу
Б. потенціальна здатність проявити максимум фізичного зусилля у статичній, динамічній або змішаній роботі
В. рухова якість, яка комплексно характеризує здоров'я
Г. функціональний стан кардіореспираторної системи
5. Головні завдання лікарсько-фізкультурної служби:

А. стаціонарне лікування спортсменів

Б. будівництво спортивно-оздоровчих баз

В. координація діяльності відділень і кабінетів реабілітації лікувально-профілактичних закладів

Г. диспансерізація населення

Д. вивчення фізичного розвитку
6. Протипоказання до ЛФК в доопераційний період перед плановими операціями на органах черевної порожнини:

А. інтоксикація

Б. виснаження хворого

В. больовий синдромГ. внутрішня кровотеча

7. Систолічний об'єм серця у стані спокою у спортсменів в порівнянні з нетренованими:

А. збільшується, або дещо зменшується

Б. Зменшується, або дещо збільшується

В. не змінюється, або дещо збільшується

Г. не змінюється, або дещо зменшується

Д. залишається без змін


8. Плетизмографія дозволяє оцінити:
А. розтягненість легень
Б. роботу дихання
В. внутрішньостравохідний тиск
Г. величину судинного тонусу
Д. вентиляційно-перфузійну відповідність
9. Для оптимального дозування фізичних навантажень в похилому віці перед усім треба орієнтуватись на стан:

А. серцево-судинної системи

Б. дихальної системи

В. системи травлення

Г. опорно-рухового апарату

Д. нервової системи
10. До непрямих методів оцінки МСК при тестуванні на велоергометрі не відноситься:
А. за результатами проби РWС 170
Б. за номограмою Аstrапd-Rуhmіпg
В. за номограмою Shераrd
Г. за індексом Гарвардського степ-тесту
Д. за формулою Vоп Dоbеlп
11. У спортсменів у межах фізіологічних закономірностей в стані спокою вислуховують:

А. роздвоєний та посилений І тон на легеневій артерії

Б. роздвоєний та приглушений ІІ тон на аорті

В. роздвоєний та приглушений ІІ тон на легеневій артерії

Г. роздвоєний та посилений ІІ тон на аорті

Д. роздвоєний та посилений ІІ тон на легеневій артерії


12. Після операцій з приводу вад серця із збільшенням легеневого кровообігу (тетрада Фалло та ін.) призначають в перші дні вправи:

А. активні для дистальних відділів кінцівок

Б. активні для проксимальних відділів кінцівок

В. ізометричне напруження м'язів кінцівокГ. пасивні рухи в кінцівках
13. Під час комбінованої функціональної проби Лєтунова застосовують наступні фізичні навантаження:

А. 20 присідань за 30 с, біг на місці 15 с з високим підніманням стегна, біг на місці 3 хв у темпі 180 кроків за 1 хв

Б. 20 присідань за 30 с, 60 підскоків за 30 с, біг на місці 3 хв у темпі 150 кроків за 1 хв Е) 60 підскоків за 30 с,біг на місці 3хв у темпі 120 кроків за 1 хв

В. біг на місці 3 хв у темпі 180 кроків за 1 хв, 20 присідань за 30 с, біг на місці 15 с з високим підніманням стегна

Г. біг на місці 15 с з високим підніманням стегна, 20 присідань за 30 с, біг на місці 3 хв. у темпі 180 кроків за 1 хв


14. У спортсменів з порушенням функції імунної системи найчастіше зустрічається:
А. запальні захворювання нирок
Б. кишкові інфекції
В. герпетичні висипи
Г. гострі респіраторні вірусні інфекції
15. Дистонічна реакція серцево-судинної системи на помірне фізичне навантаження:

А. всі показники збільшуються

Б. всі показники зменшуються

В. на тлі значного прискорення пульсу і підвищення систалічнго тиску діастолічного тиску досягає «0» ?

Г. на тлі незначного прискорення пульсу та підвищення систолічного тирку діастолічний тиск знижується до "0"

Д. на тлі значного прискорення пульсу систолічний тиск різко знижується, діастолічний тиск досягає "0"
16. Основне з протипоказань до ЛФК при рухових порушеннях у неврологічних хворих:

А. спастика м'язівБ. біль при рухах

В. втрата чутливості

Г. афазія
17. Санаторний режим рухів для пульмонологічних хворих , найбільш адаптованих до навантажень:

А. щадячий

Б. щадячо-тренуючий

В. тренуючий
18. Висота сходинки при Гарвардському степ-тесті:

А. регламентується статтю, віком і фізичним розвитком

Б. 50 см


В. 45 см

Г. 40 см

Д. 35 см
19. У фонокардіографії пресистола визначається як відрізок:
А. від закінчення зубця Р до 1 тону
Б. від кінця 1 тону до початку 2 тону
В. від початку 2 тону до кінця 3 тону
Г. від кінця 3 тону до початку 1 тону
Д. від кінця 3 тону до закінчення зубця Р

20. У здорових, але нетренованих осіб час затримки дихання на вдиху (проба Штанге) коливається у межах:

А. 20-30 с

Б. 20-40 с

В. 40-50 с

Г. 40-60 с

Д. 50-60 с


22, До підготовчої медичної групи зараховують:

А. осіб з неврологічними захворюваннями

Б. здорових

В. осіб, що мають відхилення в стані здоров'я постійного або тимчасового характеру, які потребують значного обмеження фізичного навантаження

Г. осіб з недостатнім фізичним розвитком без відхилень в стані здоров'я

Д.осіб, які мають значні відхилення у стані здоров'я за умови достатнього фізичного розвитку


23. За яким методом оцінюють кислотно-лужний баланс у спортсменів:
А. аналіз сечі за Зімницьким
Б. дослідження ниркового кровотоку та плазмотоку
В. екскреція бікарбонатів з сечею
Г. креатин крові

24.Застосування ортостатичної проби виправдане при оцінці:


А. тренованості спортсмена
Б. вестибулярної стійкості
В. ступеню стомлення спортсмена
25. Під час тестування фізичної працездатності застосовують:

А. сходинку Мастера

Б. велоергометр

В. степ-ергометриГ. велоергометр, тредміл, тредбан, степ-ергометр

Д. 12-хвилинний 1,5-мильний тести


26. Особливості 4 комплексу лікувальної гімнастики у хворих ІМ:

А. індивідуальні заняття, В.П. сидячи і стоячи

Б. малогрупові заняття, В.П. стоячи, лежачи у ліжку

В. групові по 6-8 осіб, В.П. сидячи і стоячи

Г. групові по 10-12 осіб, В.П. стоячи, лежачи на килимі


27. У другому триместрі (17-32 тиждень) вагітності в комплекс ЛФК додають вправи:
А. дихальні із акцентом на грудне, розвиваючі гнучкість хребта
Б. розвиваючі загальну витривалість , діафрагмальне дихання
В. укріплюючі м'язи спини, тазового дна, черевного пресу
28. Класи фізичного стану визначають за допомогою:

А. проби Штанге

Б. тесту Наваккі

В. Субмаксимальної проби PWC-170 Купера

Г. Гарвардського степ- тесту

Д. 12-хвилинного та 1,5-мильного тестів
29. Протипоказання до ЛФК при травмах периферичних нервів:

А. активний запальний процесБ. виразні болі

В. відсутність чутливості

Г. параліч м'язів

Д. негативна установка хворого на заняття


30. Протипоказання до механотерапії у хворих ортопедо-травматологічного профілю є:

А. ожиріння

Б. парези

В. паралічіГ. набряк дистальних відділів кінцівок після процедури
31.Фізіологічні передумови для тестування загальної фізичної працездатності:

А. її зв'язок з механізмами компенсаторних пристосувань

Б. її зв'язок з комплексом антропометричних показників

В. її зв'язок з реакціями адаптації організмуГ. її зв'язок з аеробними можливостями організму, продуктивністю системи транспортування кисню

Д. її зв'язок з загальною витривалістю організму


32. Для запису ЕКГ у відведенні V4 за Вільсоном активний електрод встановлюють у:
А. 4 міжребір'я зліва у грудини
Б. 5 міжребір'я зліва у грудини
В. 5 міжребір'я по передній пахвовій лінії
Г. 5 міжребір'я по середньоключичній лінії

33. Вікові межі допуску дітей до занять спортом в групах спеціалізації:

А. гімнастика художня, стрибки у воду, фігурне катання, плавання – 7-8 років

Б. акробатика, гімнастика спортивна – 8-9 років

В. легка атлетика – 12-14 років

Г. важка атлетика – 10-12 роківД. баскетбол, боротьба, волейбол – 12-14 років
34. При нормальному розташуванні електричної осі серця співвідношення амплітуди зубців R у стандартних відведеннях:
А. R1 більше R2 більше R3

Б. R3 більше R2 більше R1


В. R2 більше R1 більше R3
Г. R3 більше R1 більше R2
35. Відновні засоби в спортивній медицині:

А. педагогічні, фізичні

Б. психологічні, фізіологічні

В.фізіологічні, фізичніГ. медико-біологічні, психологічні, педагогічні

Д. епідеміологічні, патогномонічні


36. Елементи ЛФК для зниження м'язової свастики:

А. "імпульсна гімнастика"

Б. масаж

В. "лікування положенням"Г. пасивні рухи

Д. активні рухи


37. Період суперкомпенсації- це:

А. період відновного процесу, коли знижується фізична працездатністьБ. період відновного процесу, коли працездатність перевищує вихідний рівень

В. період втоми, коли знижується працездатність

Г. максимально можливий рівень фізичної працездатності

Д. процес, не пов'язаний з фізичною працездатністю


38. Застосування ЛФК в педіатрії потребує знань:

А. особливостей застосування засобів ЛФК в різних вікових групах

Б. характеру патологічного процесу

В. індивідуальних особливостей протікання хвороби

Г. вікових особливостей дитини

Д. нічого з вищезазначеногоЕ. все з зазначеного
39. Серед різних проявів патології у спортсменів найбільш часто зустрічається:

А. захворювання опорно-рухового апарату

Б. захворювання дихальної системи

В. захворювання серцево-судинної системи.

Г. патологія шлунково-кишкового тракту

Д. захворювання ЛОР-органів
40. При психомоторному збудженні спортсмена з струсом головного мозку не можна вводити:
А. оксибутират натрію
Б. седуксен
В. прозерин
Г. галоперидол

41. Основне вихідне положення для занять в доопераційний період хворих при пластичних операціях для відновлення тазового дна:А. лежачи

Б. сидячи

В. стоячи

Г. лежачи, стоячи


42. Тимчасове зниження працездатності, нормальний фізіологічний стан, це:

А. різке зростання ЧСС

Б. різке зростання систолічного АТ

В. втома

Г. перевтома

Д. порушення координації
43. Пірамідна форма посттравматичної енцефалопатії у боксерів характеризується наявністю:
А. трусячого тремору
Б. нижнього спастичного парезу
В. амімії обличчя
Г. деменції

Д. дизартикуляції


Гострий отит найчастіше діагностується:

А. у велосипедистівБ. у ватерполістів

В. у борців

Г. у боксерів

Д. у гімнастів


45. Форми ЛФК, які найчастіше застосовують в педіатрії:

А. дозована ходьба, теренкур , ближній туризм

Б. спортивно-прикладні вправи

В. ігри

Г. механотерапія, трудотерапія


46.Тривалість лікувальної гімнастики при паралічі при ураженні периферійних нервів (хвилин):

А. 15


Б. 20

В. 25


Г. 30

Д. більше 30


Хронічне фізичне перенапруження у спортсменів

А. може призвести до ураження ЦНС та нирокБ. може призвести до ураження серця, ЦНС, нирок, системи крові

В. може призвести до ураження лише серцево-судинної системи

Г. може призвести до ураження нирок, печінки, серця

Д. не реєструється


48. До групи психологічних засобів відновлення відносять:

А. масажБ. аутогенне тренування

В. гідротерапію

Г. седативні препарати

Д. адаптогени

49. Протипоказанням до ЛФК в доопераційний період операцій на легенях є:

А. сліди крові в мокроті

Б. недостатність кровообігу І-ІІ ст

В. висока температура, зв'язана з затримкою мокротиГ. легенева кровотеча


Протипоказанням до призначення ЛФК є:

А. атріовенгрікулярна блокада 1 ст.Б. артеріальна гіпертензія 200/100 мм рт.ст.

В. брадікардія менш ніж 60 уд/хв

Г. рідкі приступи екстрасистолії

Д. синусова тахікардія понад 100 уд/хв.


51. Нормальна різниця у частоті пульсу при проведенні ортостатичної проби у спортсмена
А. 2-4 уд/хв
Б. 14-16 уд/хв
В. 22-24 уд/хв
Г. 30-32 уд/хв

52. Методами проведення занять з ЛФК є:

А. лікувальний масаж, лікувальна гімнастика, ранкова гігієнічна гімнастика

Б. ощадний, ощадно-тренуючий, тренуючий

В. індивідуальний, малогруповий, груповий, самостійний

Г. гімнастичний, спортивно-прикладний, ігровий

Д. ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна гімнастика, теренкур, дозована ходьба


53. У нормі зубець Т у спортсменів може бути негативним:
А. у другому відведенні
Б. у першому відведенні
В. у третьому відведенні та в аVL

Г. у першому відведенні та в аVF

54. Хворий Г.,43 роки, після перенесеного дрібновогнещевого інфаркту міокарда знаходиться на долікуванні в приміському кардіологічному санаторії. Проведена діагностична ергомегрія порогове навантаження склало 105 вт. Який руховий режим призначити хворому:

А. тренуючий

Б. інтенсивно-тренуючий

В. вільний

Г. щадно-тренуючий

Д. щадний


55. У другому триместрі (17-32 тиждень) вагітності в комплекс ЛФК додають вправи:
А. дихальні із акцентом на грудне, розвиваючі гнучкість хребта
Б. розвиваючі загальну витривалість , діафрагмальне дихання
В. укріплюючі м'язи спини, тазового дна, черевного пресу
56.Спеціальні вправи для хворих із гіпотонічною хворобою:

А. статичні, швидкісно-силові зневеличким обтяженням (гантелі)

Б. вправи на розслаблення м'язових груп, статичні вправи, швидкісно-силові вправи

В. статичні, вправи на розслаблення м'язових груп, дихальні з затримкою дихання на видиху

Г. вправи на координацію, рівновагу

Д. вправи на розслаблення м'язових груп, дихальні вправи, вправи для тренування вестибулярного апарату та на рівновагу, вправи з елементами пружності

57. Після холецистектомії дозована хода:

А. призначається тільки після виписки із стаціонару

Б. призначається тільки у окремих хворихВ. широко застосовується в пізній післяопераційний період
58. Протипоказанням до призначення ЛФК є:

А. артеріальна гіпотензія менше ніж 90/60 мм рт.ст.

Б. недостатність кровообігу 1 ступені

В. синусова тахікардія понад 90 уд/хвГ. брадікардія менш ніж 50 уд/хв

Д. збільшення ШОЄ понад 15 мм/год.


59. Симптоматична дія фізичних вправ після операцій на органах черевної порожнини:

А. покращання дренажу бронхівБ. покращення фізіологічних відправлень

В. все з зазначеного

Г. відновлення секреторної функції шлунку та кишок

Д. покращення міхурового жовчовиділення

Е. жодне з зазначеного
60. Хворий І., 56 років поступив в кардіологічне відділення лікарні з діагнозом ішемічна хвороба серця, гострий дрібноочаговий інфаркт міокарда лівого шлуночка. При обстеженні встановлено І клас важкості ІМ і призначена 3 - тижнева програма реабілітації. В який термін призначається поворот на бік:

А. в другий-третій деньБ. в перший день

В. в третій день

Г. в перший-другий день

Д. ідивідуально


61. Використання локальної гіпотермії з ЛФК у неврологічних хворих:

А. при в'ялому паралічі

Б. при в'ялому парезі

В. при спастичному паралічіГ. при спастичному парезі
62. При схильності до атонічних реакцій судин особам із гіпотонічною хворобою призначають процедури у наступній послідовності:

А. масаж-лікувальніна гімнастика - киснева ванна

Б. лікувальна гімнастка - киснева ванна –масаж

В. лікувальна гімнастика- масаж - киснева ванна

Г. киснева ванна-лікувальна гімнастика-масаж

Д. киснева ванна-масаж- лікувальна гімнастика
63. Для характеристики відновлювального періоду після м'язової діяльності не використовують пробу:

А. проба ДЦОЛІФК


Б.тест Новаккі
В.Гарвардський степ-тест
Г.проба Мастера
Д.проба Мартіне
64.Хворий В., 49 років поступив в кардіологічне відділення лікарні з діагнозом: гострий великоочаговий інфаркт міокарда бокової стінки лівого шлуночка. При обстеженні встановлено третій клас важкості ІМ і призначена 5-тижнева програма реабілітації. В який термін слід виходити хворому на вулицю для опанування маршрута дозованої ходьби:

А.індивідуально

Б. на 15-22 день

В. на 14-15 деньГ. на 26-28 день

Д. на 22-24 день


65. До розряду допінгу не входить:
А. ефедрину гідрохлорид
Б. метандростенолон
В. амфетамін
Г. кофеїну бензоат
Д. мілдронат
Е. бромантан
66. Клас важкості інфаркту міокарда на стаціонарному етапі реабілітації залежить від:

А. глибини і обширеності ураження, ускладнень, коронарної недостатності

Б. суб'єктивного стопу хворого

В. глибини і обширеності ураження, супутних захворювань, віку хворого

Г. ускладнень коронарної недостатності, віку хворого, супутніх захворювань

Д. глибини і обширеності ураження, віку хворого, коронарної недостатності
67. Для визначення якої патології у спортсмена може допомагати ультразвукове дослідження серця:
А. дистрофія міокарду
Б. клапанні дефекти
В. порушення ритму серця
Г. хронічна аневризма серця
68. Лікування положенням при інсульті, це надання в положенні лежачи для верхньої кінцівки:

А. пози, що відповідає позі Верніке-МанаБ. пози, протилежній позі Верніке-Мана

В. високо піднята верхня половина тулуба

Г. положення на здоровому боці

Д. положення на ураженому боці


69. Після операцій на легенях легкий масаж кінцівок, шиї та грудної клітки (без зони операції) починають виконувати на режимі

А. суворо ліжковому

Б. ліжковому розширеному

В. палатному

Г. вільному

70. ЛФК при остеохондрозі шийного відділу хребта починають з:

А. періоду ремісії

Б. з моменту виписки стаціонару

В. гострого періоду

Г. з моменту вертикалізації хворого

Д. підгострого періоду
71. У трьохмоментну комбіновану пробу входять всі тести, за винятком:
А. 20 присідань за 30 с
Б. трьоххвилинний біг на місці у темпі 180 кроків за 1 хв
В. п'ятихвилинний біг на місці у темпі 160 кроків за 1 хв
Г. п'ятнадцяти секундний біг на місці у швидкому темпі
72. Спеціальні вправи при спланхноптозі:

А. вправи на зміцнення м'язів живота, тазового дна в вихідному положенні лежачи на нахиленій дошці з піднятим нижнім кінцем і в колінно-ліктьовому та колінно-кистьовому положенні

Б. вправи для мязів спини, статичного характеру з вихідного положення стоячи і сидячи

В. вправи на тренування м'язів живота, діафрагми, промежини, на розслаблення

Г. лікувальна хода, теренкури, рухливі ігри

Д. вправи для передньої черевної стінки, спини, тазового дна, вправи на розслаблення, вправи зі спружуванням тіла
73. Ознака, яка об'єктивизує фібриляцію шлуночків:
А. відсутність пульсу
Б. відсутність АТ
В. наявність ознак шоку
Г. дані ЕКГ
Д. наявність розширених зіниць
74. Завдання ЛФК при пневмонії:

А. поліпшити кровообіг і лімфообіг у легенях, активізувати рухливість діафрагми, збільшити ЖЄЛ, запобігти створенню ателектазів та плевральних зрощень, прискорити розсмоктування ескудатуБ. посилити крово-лімфообіг у легенях, відновити нормальний стереотип дихання, протидіяти утворенню ателектазів і плевральних зрощень, прискорити дезінтоксикацію організму

В. нормалізувати емоційний тонус, відновити правильну поставу, стимулювати відток ексудату, підвищення неспецифічного опору організму

Г. відновити нормальний стереотип дихання, збільшити рухливість грудної клітки, діафрагми, запобігти розвитку емфіземи легень, зняти бронхоспазм, збільшити силу дихальних м'язів

Д. поліпшити кровообіг і лімфообігу у легенях, протидіяти плевральним зрошенням, збільшити ЖЄЛ, сприяти дезінтоксикації організму, тонізувати ЦНС та зміцнити організм


75. Проведення велоергометрії вимагає наявність всіх ліків, за винятком:
А. мезатон

Б. новокаїнамід


В. но-шпа
Г. унітіол
Д. розчин аміаку
Е. еуфілін
76. Хворому на бронхіальну астму при наближенні приступу ядухи необхідно:

А. ЛФК протипоказана

Б. збільшити об'єм видиху зі збереженням (або навіть більшої) частоти дихання

В. зробити динамічні дихальні вправи з акцентом на вдихГ. зменшити об'єм вдиху із збереженням (або навіть більшої) частоти дихання

Д. зменшити об'єм видиху


77. При проведенні велоергометричного тестування не обов'язковим для реєстрації є параметр:
А. ЧСС
Б. систолічний тиск
В. легенева вентиляція
Г. діастолічний тиск
Д. ЕКГ
Після завершення бронхоспазму хворому слід використовувати:

А. дихання з подовженим видихом

Б. дренажні вправи

В. дихання з паузою на вдиху

Г. довільне дихання без вольового керування диханням

Д. дихання з паузою на видиху
79. Фізичні вправи в першу добу після протезування клапанів серця:

А. активні рухи в проксимальних відділах кінцівок

Б. активні рухи для м'язів тулуба

В. активні рухи в дистальних відділах кінцівок

Г. ізометричне напруження м'язів кінцівок


80. Хворий 39 років знаходиться в торокальному відділенні після операції з приводу туберкульозу легень, післяопераційні ускладнення відсутні. Який руховий режим призначити хворому,якщо після операції пройшло 4 доби:

А. напівліжковий

Б. суворий ліжковий

В. вільно-тренуючийГ. розширений ліжковий

Д. вільний


81. Протипоказання до ЛФК при закритій черепно-мозковій травмі:

А. висока температура тіла
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка