База тестів крок-1 з патофізіології (пмк-1)Сторінка6/145
Дата конвертації25.01.2021
Розмір1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145
Біологічні фактори

 1. Хворі з парціальною недостатністю В-системи імунітету і, відповідно, гуморальної відповіді, страждають на різні бактеріальні інфекції. У той же час, вони захищені від вірусів, рикетсій, хламідії, найпростіших та грибів. Яка властивість мікроорганізмів є визначальною для ввімкнення конкретного типу імунної відповіді – гуморальної або клітинної?

   1. @Розташування відносно клітини (поза-, внутрішньо-)

   2. Геометричні розміри

   3. Вірулентність

   4. Патогенність

   5. Стійкість до антибіотика

 1. У хворого на бактеріальну (стафілококкову) пневмонію в крові виражений лейкоцитоз, високі титри антитіл G. Які властивості збудника інфекції є причиною ввімкнення гуморальної відповіді імунної системи?

  1. @Позаклітинне розміщення

  2. Внутрішньоклітинне розміщення

  3. Геометричні розміри

  4. Вірулентність E. Патогенність

 2. У хворого на кавернозний туберкульоз легені в крові лімфо-, моноцитоз. Утворення каверни є наслідком гіперергічного розвитку запалення в легені, під час якого лімфоцити – хелпери намагаються допомогти макрофагам знищувати мікобактерії. Які властивості збудника інфекції є причиною ввімкнення клітинної відповіді імунної системи?

  1. @Внутрішньоклітинне розміщення

  2. Геометричні розміри

  3. Вірулентність

  4. Патогенність

  5. Позаклітинне розміщення

 3. У крові хворого на вітряну віспу визначаються лімфо-, моноцитоз. Які властивості вірусної інфекції є причиною ввімкнення клітинної відповіді імунної системи?

  1. @Внутрішньоклітинне розміщення

  2. Геометричні розміри

  3. Вірулентність

  4. Патогенність

  5. Позаклітинне розміщення

 4. Місце запалення при хламідійній інфекції характеризується вираженою інфільтрацією тканини лімфоцитами і моноцитами. Які властивості хламідійної інфекції є причиною ввімкнення клітинної відповіді імунної системи?

  1. @Внутрішньоклітинне розміщення

  2. Геометричні розміри

  3. Вірулентність

  4. Патогенність

  5. Позаклітинне розміщення

 5. При вірусній інфекції віруси здатні виживати і розмножуватися в клітині. Які саме властивості вірусних білків дозволяють їм це робити?

   1. @Аналогія з клітинними білками

   2. Термостабільність

   3. Маленькі розміри

   4. Стійкість до антисептиків

   5. Правильна відповідь відсутня

 1. Стратегією виживання деяких вірусів є їх здатність спричинювати надмірну проліферацію інфікованих клітин та виживати в несприятливих умовах імунної відповіді. Такі перетворення вірус-інфікованих клітин визначаються як пухлинна трансформація, а віруси, здатні її спричинювати – онкогенні. Які властивості вірусних білків дозволяють їм це робити?

   1. @Вмикати поділ, уникати апоптозу

   2. Активувати апоптоз

   3. Інактивувати ініціатори проліферації

   4. Інактивувати транскрипцію

   5. Правильна відповідь відсутня

 1. Які віруси не мають онкогенних властивостей (можливості індукції пухлинної трансформації клітин)?

   1. @Ентеро

   2. Адено

   3. Герпес

   4. Лімфоцитотропні ( HTLV, HIV)

   5. Папіломи

 1. Губчаста енцефалопатія підтвердила діагноз хвороби Крейтцфельда-Якоба в померлого. До якої групи належить інфекційний агент, що спричинює це захворювання?

  1. @Пріони

  2. Найпростіші

  3. Віруси

  4. Бактерії E. Гриби

 2. Спонгіоформна енцефалопатія у хворих на хворобу Крейтцфельда-Якоба спричинена дією пріонного білка PrPSc. Чим відрізняється патогенний білок PrPSc від нативного білка людини PrPC?

   1. @Конформацією

   2. Первинною структурою

   3. Ферментативною активністю

   4. Ліпотропністю

   5. Гідрофільністю

 1. У чоловіка 46 років, хворого на деменцію, діагностовано губчасту енцефалопатію. Що є головною ланкою в патогенезі дегенеративних змін нейронів при повільних пріонових інфекціях?

   1. @Перевантаження нейронів власними спотвореними протеїнами PrPC

   2. Цитотоксична дія антитіл

   3. Знищення PrPSc – перевантажених нейронів лімфоцитами

   4. Ушкодження PrPSc - інфікованих нейронів цитокінами

   5. Дефіцит ендогенних опіатів

 1. У хворих з повільними інфекціями (хворобою Крейтцфельда-Якоба та ін.) практично відсутня імунна відповідь на пріони. Чим зумовлена така реакція імунної системи?

  1. @Толерантністю до власного білка

  2. Первинним клітинним імунодефіцитом

  3. Первинним гуморальним імунодефіцитом

  4. Дефектом системи комплементу

  5. Імунодепресивним впливом пріонів

 2. Причиною інфекційного мононуклеозу є вірус Епстайна - Барра. Який білок на поверхні лімфоцитів цей вірус використовує для проникнення до клітин?

  1. @Рецептори комплементу 2 типу (СR2)

  2. Рецептор СD4

  3. Рецептор СD8

  4. Глікопротеїн gp120

  5. Глікопротеїн gp105

 3. У ВІЛ–інфікованих людей відбувається поступове зменшення кількості лімфоцитів–хелперів. Який білок на поверхні лімфоцитів ВІЛ використовує для проникнення до клітин?

  1. @СD 4

  2. Рецептор інтерлейкіну 1

  3. Рецептор інтерлейкіну 2

  4. СD 8

  5. gp 120

 4. У хворого на пневмоцистну пневмонію діагностовано СНІД. Який власний білок ВІЛ використовує для проникнення в клітини - мішені?

  1. @gp120

  2. СD56

  3. СD4

  4. СD8

  5. CD21

 5. Після інфікування у хворого розвинувся хронічний активний гепатит В. Що є механізмом розвитку цього захворювання?

  1. @Імунне ураження гепатоцитів

  2. Вірусна інфекція

  3. Поєднана бактеріальна інфекція

  4. Цитотоксична дія вірусу

  5. Цитотоксична дія антибіотиків

 6. У хворого виявлений дифузний шкірний і прогресуючий вісцеральний лейшманіоз. Який фермент дозволяє лейшманії швидко знешкоджувати активні форми кисню і уникати фагоцитозу?

  1. @Супероксиддисмутаза

  2. Каталаза

  3. Лактамаза

  4. РНК-полімераза

  5. ДНК-полімераза

 7. У дитини, яка часто хворіє на піодермію, діагностовано порушення фагоцитозу, що спричинено спадковим дефектом обміну полісахаридів у фагоцитах (хвороба Альдера). Які саме клітини недієздатні при цьому?

  1. @Нейтрофіли

  2. Моноцити

  3. Еозинофіли

  4. Лімфоцити

  5. Дендритні клітини

 8. Лікування дитини сироваткою проти кору привело до одужання маленького пацієнта. Зі створенням якого виду резистентності пов’язано одужання дитини при цьому?

  1. @Специфічна пасивна

  2. Неспецифічна активна

  3. Специфічна активна

  4. Неспецифічна пасивна

  5. Первинна

 9. Дівчина, яка довго знаходилася на холоді, змерзла. Щоб зігрітися, вона намагається активно рухатися. Який універсальний адаптивний механізм забезпечує підтримання температури її тіла в межах норми за таких надзвичайних умов? A. @Стрес

  1. Шок

  2. Імунна відповідь гуморальна

  3. Імунна відповідь клітинна

  4. Фагоцитоз

 1. Чоловік з переломом кінцівки втратив велику кількість крові. При цьому в нього артеріальний тиск крові 100/60 мм. рт. ст., частота серцевих скорочень 96 за 1 хв. Який універсальний адаптивний механізм забезпечує діяльність системи кровообігу в межах норми за таких надзвичайних умов?

   1. @Стрес

   2. Шок

   3. Колапс

   4. Імунна відповідь E. Фагоцитоз

 1. Загальний стан хворого з невеликим інфарктом лівого шлуночка відносно задовільний. Артеріальний тиск крові 115/75 мм. рт. ст., частота серцевих скорочень 96 за 1 хв. Який універсальний адаптивний механізм забезпечує діяльність системи кровообігу в межах норми за таких надзвичайних умов?

   1. @Стрес

   2. Шок

   3. Колапс

   4. Імунна відповідь E. Фагоцитоз

 1. Після крововтрати артеріальний тиск крові в пацієнта є 105/65 мм. рт. ст., частота серцевих скорочень 98 за 1 хв. Які гормони вмикають адаптивні перебудови в організмі при цьому?

   1. @Адреналін, кортизол, АДГ

   2. Інсулін, тестостерон

   3. Альдостерон, АДГ

   4. Інсулін, соматотропін E. Інсулін, глюкагон

 1. У дитини, яка хворіє на піодермію, встановлено порушення фагоцитозу, яке пов’язують з дефіцитом НАДФ - оксидази в нейтрофілах. Яка стадія фагоцитозу порушена при цьому?

  1. @Перетравлення

  2. Хемотаксис

  3. Адгезія

  4. Поглинання

  5. Створення фагосоми

 2. У дитини після вакцинації виникла стійкість до дифтерії. Як найповніше охарактеризувати резистентність, яка є в основі цієї стійкості:

  1. @Набута специфічна активна

  2. Природжена активна

  3. Набута специфічна пасивна

  4. Набута неспецифічна активна

  5. Природжена неспецифічна пасивна

 3. Хворий спадковим синдромом Чедіака - Хігасі страждає від гнійничкових уражень шкіри, часто хворіє на гнійні отити, тонзиліти. Дефект яких органел фагоцитів є причиною недостатності фагоцитозу при цьому синдромі?

  1. @Лізосоми

  2. Мітохондрії

  3. Пероксисоми

  4. Рибосоми

  5. Комплекс Гольджі

 4. Собака захворів чумкою, тоді як його господар залишився здоровим. Який вид реактивності лежить в основі такої стійкості господаря?

  1. @Видова

  2. Індивідуальна

  3. Групова

  4. Патологічна специфічна E. Гіперергічна

 5. У пацієнта часто виникає ангіоневротичний набряк ока або губи. Зі спадковим дефіцитом якого білка пов’язаний розвиток набряку Квінке?

  1. @Інгібітора комплементу С1

  2. Мієлопероксидази

  3. α1- антитрипсину

  4. Фібриногену

  5. Антитіл А
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка