База тестів крок-1 з патофізіології (пмк-1)Сторінка30/145
Дата конвертації25.01.2021
Розмір1.62 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   145

Патофізіологія нирок


 1. У хворого на аденому простати знизилась швидкість клубочкової фільтрації. Який механізм цього ускладнення?

  1. Зниження гідростатичного тиску крові

  2. @Підвищення гідростатичного тиску в капсулі клубочка

  3. Підвищення онкотичного тиску крові

  4. Зменшення кількості функціонуючих нефронів

  5. Зменшення площі фільтруючої поверхні

 2. 43-річний хворий скаржиться на масивні набряки та артеріальну гіпертензію. У сечі: відносна щільність 1,017, білок 4,0 г/л, Ер – 15-18 в полі зору (вилужені). Який нирковий процес переважно порушений у хворого?

  1. @Фільтрація

  2. Реабсорбція

  3. Секреція

  4. Інкреція

  5. Екскреція

 3. У хворого А., 38 років, на 3-му році захворювання на системний червоний вовчак виявилось дифузне ураження нирок, що супроводжувалося нефротичним синдромом. Який механізм розвитку протеїнурії у хворого?

  1. @Автоімунне ушкодження клубочків нефронів

  2. Запальне пошкодження канальців нефронів

  3. Ішемічне ушкодження канальців

  4. Збільшення рівня протеїнів у крові

  5. Ураження сечовидільних шляхів

 4. При обстеженні хворого встановлено, що кліренс ендогенного креатиніну після 24-х годинного збору сечі становить 50 мл/хв (при нормі – 110-150 мл/хв.). Про порушення якого ниркового процесу свідчить наявність такої ознаки?

  1. @Клубочкової фільтрації

  2. Канальцевої реабсорбції

  3. Ниркової інкреції

  4. Канальцевої секреції

  5. Екскреції сечі

 5. У хворого на мієломну хворобу з вираженою гіперпарапротеїнемією знизилась швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ). Який фактор зумовив зменшення ШКФ в даному випадку?

Зниження гідростатичного тиску крові

Підвищення гідростатичного тиску в капсулі клубочка

@Підвищення онкотичного тиску крові

Зменшення маси діючих нефронів

Зменшення площі фільтруючої поверхні


 1. У хворого, віком 58 років, з гострою серцевою недостатністю, спостерігалось зменшення добової кількості сечі – олігурія. Який механізм цього явища?

  1. Підвищення гідростатичного тиску крові в клубочкових капілярах

  2. Зниження кількості функціонуючих нефронів

  3. Збільшення онкотичного тиску крові

  4. @Зниження гідростатичного тиску крові в клубочкових капілярах

  5. Зниження проникності клубочкової мембрани

 2. Хворий після автомобільної катастрофи непритомний, АТ 70/40 мм рт. ст. За добу виділяє біля 300 мл сечі. Який механізм порушення сечоутворення у даному випадку?

  1. Підсилення клубочкової фільтрації

  2. @Зменшення клубочкової фільтрації

  3. Послаблення канальцевої реабсорбції

  4. Підсилення канальцевої реабсорбції

  5. Зменшення канальцевої секреції

 3. У хворого з гострою нирковою недостатністю в стадії поліурії азотемія не тільки не зменшилась, але й продовжувала підвищуватись. Що в даному випадку викликало поліурію?

  1. Збільшення фільтрації

  2. Збільшення секреції

  3. Збільшення реабсорбції

  4. Зменшення фільтрації

  5. @ Зменшення реабсорбції

 4. У результаті порушення техніки безпеки відбулося отруєння сулемою (хлорид ртуті). Через 2 дні добовий діурез становив 200 мл. У хворого зявилися головний біль, блювання, судоми, задишка, у легенях – вологі хрипи. Як називається така патологія?

  1. @Гостра ниркова недостатність

  2. Хронічна ниркова недостатність

  3. Нефротичний синдром

  4. Гломерулонефрит

  5. Пієлонефрит

 5. Хворий доставлений у лікарню із шлунковою кровотечею в тяжкому стані. АТ - 80/60 мм рт. ст. Діурез 60-80 мл сечі за добу з відносною щільністю 1,028-1,036. Який механізм зумовив зменшення добового діурезу?

Підвищення онкотичного тиску крові

@Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків

Підвищений рівень залишкового азоту в крові

Підвищення колоїдно-осмотичного тиску в крові

Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського - Боумена


 1. У хворого, який був госпіталізований після того, як перебував під завалом протягом 4 годин, спостерігається різке зниження діурезу, гіперазотемія, ознаки набряку головного мозку. В якій стадії гострої ниркової недостатності перебуває хворий?

  1. Початковій

  2. @Олігоануричній

  3. Поліуричній

  4. Одужання

  5. Термінальній

 2. У хворого після тяжкої травми грудної клітки розвинувся шок та з’явилися ознаки гострої ниркової недостатності (ГНН). Що є провідним механізмом розвитку ГНН в даному випадку?

  1. Порушення відтоку сечі

  2. @Зменшення артеріального тиску

  3. Підвищення тиску в капсулі клубочка

  4. Підвищення тиску в ниркових артеріях

  5. Зменшення онкотичного тиску крові

 3. У хворого, що тривалий час страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла азотемія при помірній поліурії. Що є головною ланкою в патогенезі цих симптомів при хронічній нирковій недостатності?

  1. @Зменшення маси діючих нефронів

  2. Підвищення клубочкової фільтрації

  3. Зниження канальцевої секреції

  4. Порушення проникності клубочкових мембран

  5. Недостатність вазопресину

 4. У чоловіка 48 років, що давно хворіє на хронічний гломерулонефрит, обстеження виявило наявність хронічної недостатності нирок. Чим пояснюється гіперазотемія при хронічній нирковій недостатності?

  1. @Зниженням клубочкової фільтрації

  2. Зниженням канальцевої реабсорбції

  3. Зниженням канальцевої екскреції

  4. Порушенням білкового обміну

  5. Порушенням водно-електролітного балансу

 5. У хворого з хронічною нирковою недостатністю встановлено зменшення кліренсу за інуліном до 60 мл/хв. З порушенням якої функції нирок це пов’язано?

@Клубочкової фільтрації

Канальцевої секреції

Реабсорбції в проксимальному відділі нефрону

Реабсорбції в дистальному відділі нефронуРеабсорбції в збиральних ниркових трубочках

 1. У хворого на хронічну ниркову недостатність з’явилися анорексія, диспепсія, порушення ритму серця, свербіння шкіри. Який механізм розвитку цих порушень є головним?

  1. Розвиток ниркового ацидозу

  2. Порушення ліпідного обміну

  3. Зміни вуглеводного обміну

  4. @Гіперазотемія

  5. Порушення водно-електролітного обміну

 2. У хворого, що тривалий час страждає на цукровий діабет І типу, виникли азотемія, олігурія, гіпо-, ізостенурія, протеїнурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих симптомів при хронічній нирковій недостатності?

  1. Порушення проникності клубочкових мембран

  2. Підвищення клубочкової фільтрації

  3. Зниження канальцевої секреції

  4. @Зменшення маси діючих нефронів

  5. Посилення реабсорбції натрію

 3. У хворого з хронічною патологією нирок після проведення проби Зимницького виявлено гіпостенурію. Які зміни сечовиділення будуть спостерігатися при цьому?

  1. Анурія

  2. Олігурія

  3. @Поліурія

  4. Полакіурія E. Ніктурія

 4. У хворого М. діагностовано хронічний гломерулонефрит. Внаслідок значних склеротичних змін маса функціонуючих нефронів зменшилася до 10%. Яке з перерахованих нижче порушень зумовлює уремічний синдром?

  1. Артеріальна гіпертензія

  2. Порушення водного гомеостазу

  3. Порушення осмотичного гомеостазу

  4. Ниркова остеодистрофія

  5. @Азотемія

 5. Білому щуру ввели під шкіру сулему в дозі 5 мг/кг маси тіла. Через 24 години в плазмі крові концентрація креатиніну збільшилася в декілька разів. Який механізм ретенційної гіперазотемії в даному випадку?

  1. Зростання клубочкової фільтрації

  2. Збільшення утворення креатиніну в м`язах

  3. Зростання реабсорбції креатиніну

  4. @Зниження клубочкової фільтрації

  5. Збільшення секреції креатиніну в канальцях нирок

 6. У результаті гострої ниркової недостатності у хворого виникла олігурія. Яка добова кількість сечі відповідає даному симптому?

  1. @100-500 мл

  2. 1500-2000 мл

  3. 1000-1500 мл

  4. 500-1000 мл E. 50-100 мл

 7. В результаті гострої ниркової недостатності у хворого виникла анурія. Яка добова кількість сечі відповідає даному симптому?

  1. 100-500 мл

  2. 1500-2000 мл

  3. 1000-1500 мл

  4. 500-1000 мл

  5. @50-100 мл

 8. У хворого на первинний нефротичний синдром встановлений вміст загального білку крові 40 г/л. Яка причина зумовила гіпопротеїнемію?

  1. Порушення всмоктування білка у кишечнику

  2. Вихід білка з судин у тканини

  3. Зниження синтезу білка у печінці

  4. Підвищений протеоліз

  5. @Протеїнурія

 9. У хворого на хронічний пієлонефрит розвинулась ізостенурія. Яка питома вага сечі має бути у цього хворого?

  1. 1,000

  2. 1,003

  3. @1,010

  4. 1,020 E. 1,030

 10. Хворій Н. 3 роки тому був поставлений діагноз хронічний гломерулонефрит. Останні 6 місяців зявились набряки. Що головним чином спричинює їх розвиток?

  1. Гіпоальдостеронізм

  2. Гіперпродукція вазопресину

  3. Порушення білковоутворюючої функції печінки

  4. Гіперосмолярність плазми

  5. @Протеїнурія

 11. У 20-річного хлопця через 2 тижня після перенесеної лакунарної ангіни був поставлений діагноз: гострий гломерулонефрит. Які патологічні зміни в складі сечі найбільш імовірні?

  1. Наявність свіжих еритроцитів

  2. Циліндрурія

  3. Лейкоцитурія

  4. @Протеїнурія E. Натрійурія

 12. В експерименті кролю ввели нефроцитотоксичну сироватку морської свинки. Яке захворювання нирок моделювалося в цьому досліді?

  1. Нефротичний синдром

  2. @Гострий дифузний гломерулонефрит

  3. Гострий пієлонефрит

  4. Хронічна ниркова недостатність

  5. Хронічний пієлонефрит

 13. У хворого з гломерулонефритом виявлено: АТ – 185/105 мм рт.ст., анемія, лейкоцитоз, гіперазотемія, гіпопротеїнемія. Який показник свідчить про ускладнення гломерулонефриту нефротичним синдромом?

  1. Анемія

  2. Лейкоцитоз

  3. Гіперазотемія

  4. Артеріальна гіпертензія

  5. @Гіпопротеїнемія

 14. У хворого на гострий гломерулонефрит спостерігається протеїнурія з молекулярною масою білка понад 70000 D. Яке порушення спричинило це явище?

  1. Зниження фільтрації білка

  2. @Ушкодження клубочкової мембрани

  3. Зниження реабсорбції білка

  4. Зниження канальцевої секреції

  5. Ушкодження канальців

 15. У дитини 5 років через 2 тижні після перенесеної ангіни виник гострий дифузний гломерулонефрит, що характеризувався олігурією, протеїнурією, гематурією, збільшенням ОЦК. Порушення якого з ниркових процесів найбільш суттєве для виникнення цих симптомів?

  1. Ниркової інкреції

  2. Канальцевої реабсорбції

  3. Канальцевої секреції

  4. Концентрування сечі

  5. @Клубочкової фільтрації
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   145


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка