База тестів крок-1 з патофізіології (пмк-1)Сторінка20/145
Дата конвертації25.01.2021
Розмір1.62 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   145
Білковий обмін

562.У хворого на цироз печінки встановлене значне зниження в крові вмісту альбумінів. Яке порушення в організмі найбільш вірогідно може бути наслідком такої гіпопротеїнемії? 1. @Набряки

 2. Геморагії

 3. Анемія

 4. Енцефалопатія E. Жовтяниця

 1. У хворого з гепатитом вміст загального білка в крові становить 40 г/л, вміст альбумінів і фібриногену знижений. Які зміни якісного білкового складу крові наявні в цьому випадку?

  1. @Гіпопротеїнемія

  2. Гіперпротеїнемія

  3. Диспротеїнемія

  4. Гіперазотемія

  5. Парапротеїнемія

 2. Чоловік 65 років, що страждає на подагру, скаржиться на болі в зоні нирок. При ультразвуковому дослідженні встановлено наявність ниркових каменів. Яка зміна веде до утворення ниркових каменів у цьому випадку?

  1. @Гіперурикемія

  2. Протеїнурія

  3. Гіперпротеїнемія

  4. Гіперазотемія

  5. Гіпербілірубінемія

 3. Через місяць після видалення у хворого значного відрізка тонкої кишки у нього досліджували кров на вміст білка в плазмі, альбумін склав 12 г/л. Яка зміна білкового складу крові виникла?

  1. @Гіпопротеїнемія

  2. Диспротеїнемія

  3. Гіперпротеїнемія

  4. Парапротеїнемія E. Гіперазотемія

 4. Пацієнтка 60 років звернулася до лікаря зі скаргами на болі в малих суглобах ніг і рук. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. У сироватці крові підвищений вміст уратів. Порушення обміну якої речовини може бути причиною розвитку цього стану?

  1. @Пуринів

  2. Піримідинів

  3. Амінокислот

  4. Ліпідів

  5. Вуглеводів

 5. У хворого з інфекційним захворюванням концентрація білка в крові складає 120 г/л. Яка кількісна зміна білкового складу крові наявна?

  1. @Гіперпротеїнемія

  2. Гіпопротеїнемія

  3. Парапротеїнемія

  4. Диспротеїнемія E. Гіперазотемія

 6. До лікаря звернувся чоловік 65 років зі скаргами на гострий біль у великих пальцях ніг. Він любить і часто вживає пиво. Виникла підозра на подагру. Вміст якої речовини необхідно визначити в крові для підтвердження діагнозу?

  1. @Сечової кислоти

  2. Білірубіну

  3. Кетонових тіл

  4. Сечовини E. Лактату

 7. У хворого з вірусним гепатитом А вміст загального білка в крові становить 60 г/л, вміст альбумінів і фібриногену знижений, гамма-глобуліну підвищений. Які зміни якісного білкового складу крові наявні в цьому випадку?

  1. @Диспротеїнемія

  2. Гіпопротеїнемія

  3. Гіперпротеїнемія

  4. Гіперазотемія

  5. Парапротеїнемія

 8. У дитини 10 років з сечокам’яною хворобою, уповільненням росту та мегалобластною анемією, резистентною до вітамінотерапії, виявлено оротоацидурію. Синтез якої речовини порушений у хворого?

  1. @Уридину

  2. Сечової кислоти

  3. Кетонових тіл

  4. Пуринів

  5. Лактату

 9. У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінився білковий склад плазми крові. Яка форма зміни білкового складу крові буде спостерігатися при цьому?

  1. @Відносна гіперпротеїнемія

  2. Абсолютна гіперпротеїнемія

  3. Гіпопротеїнемія

  4. Диспротеїнемія

  5. Парапротеїнемія

572.Альбіноси погано переносять вплив сонця: засмага не розвивається, а з’являються опіки. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

  1. @Тирозину

  2. Гістидину

  3. Триптофану

  4. Глутамінової E. Метіоніну

 1. При аналізі сечі тримісячної дитини виявлено підвищену кількість гомогентизинової кислоти, сеча при стоянні на повітрі набуває темного забарвлення. Для якого з перелічених нижче захворювань характерні описані зміни?

  1. @Алкаптонурії

  2. Альбінізму

  3. Аміноацидурії

  4. Цистинурії

  5. Фенілкетонурії

 2. При клінічному обстеженні у вагітної жінки виявлено збільшення вмісту фенілаланіну в крові. Що з названого нижче може виникнути у дитини?

  1. @Олігофренія

  2. Галактоземія

  3. Синдром Шерешевського-Тернера

  4. Хвороба Вільсона E. Синдром Дауна

 3. Відомо, що фенілкетонурія виникає внаслідок мутації гена, відповідального за перетворення амінокислоти фенілаланіну й розпаду її до кінцевих продуктів обміну - СО2 і Н2О. Вкажіть, який шлях обміну фенілаланіну призведе до розвитку фенілкетонурії?

  1. @Фенілаланін –> фенілпіруват –> кетокислоти

  2. Фенілаланін –> тирозин –> тироксин

  3. Фенілаланін –> тирозин –> норадреналін

  4. Фенілаланін –> тирозин –> алкаптон

  5. Фенілаланін –> тирозин –> меланін

 4. При обстеженні у хворого було встановлено діагноз алкаптонурії - спадкового захворювання, зумовленого дефіцитом ферменту:

  1. @Оксидази гомогентизинової кислоти

  2. Тироксингідроксилази

  3. Фенілаланінгідроксилази

  4. Тирозинази

  5. Моноамінооксидази

577.У дитини 6 місяців з уповільненим моторним і психічним розвитком відзначається посвітління шкірних покривів, волосся, райдужної оболонки ока, позитивна проба Фелінга (з 3% розчином трихлороцтового заліза). Яке з зазначених спадкових захворювань виявлено в дитини?

  1. @Фенілкетонурія

  2. Галактоземія

  3. Алкаптонурія

  4. Хвороба Дауна E. Альбінізм

 1. У хворого 25 років білі волосся та шкіра, рожево-червоні очі. Скаржиться на поганий зір вдень та підвищену чутливість шкіри до сонця – фотодерматит. Дефіцит якого фермента зумовлює це захворювання?

  1. @Тирозинази

  2. Тироксингідроксилази

  3. Оксидази гомогентизинової кислоти

  4. Фенілаланінгідроксилази

  5. Моноамінооксидази

 2. У дитини на 6-му місяці життя з’явилося тяжке ураження центральної нервової системи, посвітління шкіри та волосся. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

  1. @Фенілаланіну

  2. Гістидину

  3. Триптофану

  4. Глутаминової E. Метіоніну

 3. У дитини з розумовою відсталістю встановлено кретинізм. Який механізм є головним у розвитку пошкодження ЦНС при цьому?

  1. @Зменшення синтезу тироксину B. Зменшення синтезу тирозину

  1. Збільшення синтезу триптофану

  2. Посилення екскреції з сечею фенілкетонових тіл

  3. Накопичення в крові фенілаланіну і фенілкетонів

 1. У дитини 8 місяців виникли прояви пелагри. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

  1. @Триптофану

  2. Гістидину

  3. Фенілаланіну

  4. Глутамінової

  5. Метіоніну

582.У хворого на адреногенітальний синдром спостерігається позитивний азотистий баланс. Який механізм зумовив це явище?

  1. @Гіперпродукція андрогенів

  2. Гіперпродукція гормону росту

  3. Гіперпродукція тиреоїдних гормонів

  4. Протеїнурія

  5. Голодування

 1. У хворих з печінковою комою накопичується амоній, який зумовлює порушення енергозабезпечення нейронів головного мозку. Який процес порушується в першу чергу в цьому випадку?

  1. @Цикл Кребса

  2. β-окислення жирних кислот

  3. Анаеробне окислення глюкози (гліколіз)

  4. Глікогеноліз E. Протеоліз

 2. Пацієнт, в якого наявна лихоманка протягом трьох тижнів, втратив вагу. Визначення залишкового азоту крові показало, що він становить 50 ммоль/л. Який азотистий баланс у хворого?

  1. @Негативний

  2. Позитивний

  3. Нормальний

  4. Відносний

  5. Абсолютний

 3. У хворого на цукровий діабет залишковий азот крові становить 35 ммоль/л. Який вид гіперазотемії виник у хворого?

  1. @Продукційна

  2. Ретенційна

  3. Транспортна

  4. Відносна

  5. Абсолютна

 4. Пацієнт, що одужує після тяжкої форми крупозної пневмонії, почав потроху відновлювати вагу. Який азотистий баланс у хворого?

  1. @Позитивний

  2. Негативний

  3. Нормальний

  4. Відносний

  5. Абсолютний

 5. У хворого на хронічну ниркову недостатність у стадії уремії залишковий азот крові становить 60 ммоль/л. Який вид гіперазотемії виник у хворого?

  1. @Ретенційна

  2. Продукційна

  3. Транспортна

  4. Відносна

  5. Абсолютна

 6. У хворого на еозинофільну аденому гіпофіза спостерігається позитивний азотистий баланс. Який механізм зумовив це явище?

  1. @Гіперпродукція гормону росту

  2. Гіперпродукція андрогенів

  3. Гіперпродукція тиреоїдних гормонів

  4. Протеїнурія

  5. Голодування

 7. У хворого на цукровий діабет 1-го типу спостерігається негативний азотистий баланс. Який механізм зумовив це явище?

  1. @Гіпопродукція анаболічних гормонів

  2. Втрата білків

  3. Гіперпродукція анаболічних гормонів

  4. Гіперпродукція катаболічних гормонів

  5. Голодування

 8. У хворого на опікову хворобу спостерігається негативний азотистий баланс. Який механізм зумовив це явище?

  1. @Втрата білків

  2. Гіперпродукція анаболічних гормонів

  3. Гіпопродукція анаболічних гормонів

  4. Гіперпродукція катаболічних гормонів

  5. Гіпопродукція катаболічних гормонів

 9. У пацієнта, хворого на гломерулонефрит, виявлена протеїнурія. Вміст білків у крові становить 30 г/л. Який азотистий баланс у хворого?

  1. @Негативний

  2. Позитивний

  3. Нормальний

  4. Відносний

  5. Абсолютний

 10. У хворого на спонгіоформну губчасту енцефалопатію (хворобу Крейтцфельдта – Якоба) у клітинах центральної нервової системи накопичуються убіквітинізовані протеїни. Який процес порушений у нейронах при цій хворобі?

  1. @Протеасомний протеоліз

  2. Лізосомний протеоліз

  3. Синтез білків

  4. Трансамінування амінокислот

  5. Дезамінування амінокислотПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   145


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка