База тестів крок-1 з патофізіології (пмк-1)Сторінка14/145
Дата конвертації25.01.2021
Розмір1.62 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   145
Пухлини

 1. Чоловік тривалий час працює в нафтопереробній промисловості. Який з наведених класів канцерогенів зустрічається у його оточенні?

  1. @Поліциклічні ароматичні вуглеводні

  2. Аміноазосполуки

  3. Нітрозаміни

  4. Канцерогени біологічного походження

  5. Аміни

 2. З анамнезу пацієнта з раком легень відомо, що протягом 20 років він палив до 30 цигарок на добу. До якої групи належать канцерогени тютюнового диму? A. @Поліциклічні ароматичні вуглеводні

  1. Нітрозаміни

  2. Аміни

  3. Гетероциклічні вуглеводні

  4. Аміноазосполуки

 1. У працівника складу, де зберігали арахіс, виникла пухлина печінки. Яка речовина найімовірніше є причиною виникнення пухлини у хворого?

  1. @Афлатоксин

  2. Нітрозаміни

  3. 3,4-Бензпірен

  4. β-Нафтиламін E. Амідопірин

 2. Хворий на рак печінки довгий час контактував з диметиламіноазобензолом (ДАБ). Чим пояснюється виникнення пухлини саме в цьому органі?

  1. @Органотропністю ДАБ

  2. Токсичною дією ДАБ

  3. Порушеннями жовчовиділення

  4. Попереднім захворюванням на гепатит

  5. Місцевою канцерогенною дією ДАБ

 3. Епідеміологічне дослідження пухлин показало високу кореляцію розвитку пухлин легенів з палінням тютюну. З дією якого канцерогену найбільш імовірно пов'язане виникнення цього виду патології?

  1. @3,4-бензпірену

  2. Ортоаміноазотолуолу

  3. Афлатоксину

  4. Метилхолантрену

  5. Діетилнітрозаміну

 4. У експерименті пухлини часто індукують шляхом введення безклітинного фільтрату з пухлини. Хто вперше успішно поставив такі досліди?

  1. @Еллерман і Банг

  2. Новинський

  3. Шоуп

  4. Біттнер

  5. Ямагіва та Ішикава

 5. За даними гінекологічного обстеження у жінки діагностовано рак шийки матки. Який вірус може бути віднесеним до етіологічних факторів розвитку пухлини в даному випадку?

  1. @Герпеса

  2. HTLV-1

  3. Цитомегаловірус

  4. Аденовірус E. Грипу

 6. У 1910 році Раус в експерименті викликав саркому в курей шляхом введення їм безклітинного фільтрату з саркоми. Який метод експериментального моделювання використовував автор?

  1. @Індукування

  2. Експлантації

  3. Ізотрансплантації

  4. Гомотрансплантації

  5. Гетеротрансплантації

 7. У 1908 році Елерман і Банг вперше довели, що віруси можуть викликати лейкоз у курей. Стосовно яких онковірусів доведено, що вони здатні викликати пухлини у людини?

  1. @Вірус Епстайна – Барра

  2. Вірус саркоми Роуса

  3. Вірус Біттнера

  4. Вірус папіломи Шоупа E. Вірус поліоми

 8. Одну групу щурів тримали в умовах прямого сонячного опромінення, а іншу – в закритих камерах. У тварин, які перебували у відкритих камерах, виникли пухлини непокритих шерстю частин шкіри. Вплив якого фактора зумовив канцерогенез?

  1. @Ультрафіолетового опромінення

  2. Сонячного тепла

  3. Біологічних канцерогенів

  4. Екзогенних хімічних канцерогенів

  5. Інфрачервоного опромінення

 9. У 1915 році Ішикава та Ямагіва в експерименті викликали рак шкіри втираючи в неї кам’яновугільну смолу протягом 6 місяців. Який механізм канцерогенезу характерний для хімічних канцерогенів?

  1. @Мутаційний

  2. Епігеномний

  3. Трансплантаційний

  4. Індукційний

  5. Продукційний

 10. У 1910 році Раус в експерименті викликав саркому в курей шляхом введення їм безклітинного фільтрату, отриманого з саркоми курки. Який механізм канцерогенезу вмикають лише онкогенні віруси?

  1. @Епігеномний

  2. Мутаційний

  3. Трансплантаційний

  4. Індукційний

  5. Продукційний

 11. У постраждалого після опромінення виник гострий лейкоз. Який механізм трансформації характерний для фізичних канцерогенів?

  1. @Мутаційний

  2. Епігеномний

  3. Трансплантаційний

  4. Індукційний

  5. Продукційний

 12. Дослідження каріотипу трансформованих клітин хворого на хронічний мієлолейкоз показало наявність філадельфійської хромосоми. Яка хромосомна аберація спричинює активацію протоонкогену і лейкозогенез у цьому випадку?

  1. @Транслокація

  2. Делеція

  3. Дуплікація

  4. Інверсія

  5. Кільцева хромосома

 13. Експериментальне вивчення геному пухлинних клітин ретинобластоми показало, що у механізмах канцерогенезу може мати значення:

  1. @Делеція генів інгібіторів клітинного поділу (генів супресорів)

  2. Активація індукторів поділу

  3. Збільшення синтезу ферментів циклу Кребса

  4. Блокада гена теломерази

  5. Активація гену білка р53

 14. Спостереження за ростом пухлинних клітин в культурі тканин виявило необмеженість їх поділу. Які зміни в пухлинних клітинах зумовлюють відсутність ліміту Хейфліка?

  1. @Дерепресія гену теломерази

  2. Активація ДНК-ази

  3. Стимуляція апоптозу

  4. Експресія генів супресорів (антионкогенів)

  5. Активація циклу Кребса

 15. Аналіз експериментальних даних по вивченню онкобілків показав, що їх функція полягає в тому, що вони

  1. @Є стимуляторами мітозу

  2. Зумовлюють контактне гальмування клітинного поділу

  3. Мають функцію запуску апоптозу

  4. Стимулюють роботу онкогенів

  5. Зумовлюють ліміт Хейфліка

 16. Шкіру тварини змащували мікрокількостями метилхолантрену. Пізніше ту саму ділянку шкіри змащували кротоновим маслом, і це призвело до виникнення пухлини. З якою стадією канцерогенезу пов’язана дія кротонового масла?

  1. @Промоція

  2. Прогресія

  3. Трансформація

  4. Транслокація E. Ініціація

 17. У досліді Беренблюма – Моттрама доведено, що кротонове масло, яке саме не є канцерогеном, може бути промотором і сприяє розвитку пухлин. Який ефект на клітину справляє промотор?

  1. @Стимулює до поділу

  2. Порушує регуляцію поділу

  3. Гальмує диференціювання

  4. Зменшує чутливість до цитостатиків

  5. Посилює обмін речовин

 18. У експерименті виявлено, що в пухлинних клітинах значно активується синтез певних груп білків. Що таке онкобілки?

  1. @Продукти онкогенів

  2. Альбуміни

  3. Глобуліни

  4. Гормони

  5. Метаболіти пухлинних клітин

 19. Після третього курсу хіміотерапії у хворого на злоякісну пухлину легені відсутні будь-які позитивні зміни. Яка властивість пухлин зумовлює розвиток їх резистентності до хіміотерапії?

  1. @Прогресія

  2. Автономний ріст

  3. Інвазивний ріст

  4. Експансивний ріст

  5. Промоція

 20. Пацієнта турбує те, що шкіра навкруги пігментного невуса почервоніла. Дослідження показало інвазивний ріст пухлини у хворого. Що можна зазначити як механізм пухлинної прогресії?

  1. @Додаткові мутації в трансформованих клітинах

  2. Активація протоонкогена

  3. Транслокація протоонкогена

  4. Інактивація протоонкогена

  5. Інактивація гена – репресора поділу

 21. Після обстеження хворому поставлено діагноз „Рак печінки”. Який білок в крові може свідчити про наявність злоякісної пухлини у хворого?

  1. @Альфа- фетопротеїн

  2. Альбумін

  3. Глобулін

  4. Парапротеїн

  5. С- реактивний

 22. Гістологічне дослідження тканини раку шийки матки показало високий ступінь злоякісності пухлини у хворої. Що з нижчезазначеного є показником морфологічної анаплазії пухлини?

  1. @Високе співвідношення ядро/цитоплазма

  2. Ацидофілія цитоплазми

  3. Поліхроматофілія цитоплазми

  4. Наявність спеціалізованих органел

  5. Секреторні гранули в цитоплазмі

 23. У хворого виявлено недиференційований рак шлунка з вираженими ознаками анаплазії. Що таке анаплазія пухлинної тканини?

  1. @Дедиференціювання пухлинних клітин

  2. Збільшення маси пухлини

  3. Перетворення в інший тип тканин

  4. Здатність проростати в судини

  5. Здатність розсувати нормальні тканини

 24. На саркомі Ієнсена досліджено, що споживання глюкози з артерії, що веде до пухлини, значно збільшується, також наявний приріст вмісту молочної кислоти у відвідній вені. Про що свідчить це явище?

  1. @Посилення гліколізу

  2. Посилення окисного фосфорування

  3. Окислення білків

  4. Зменшення гліколізу

  5. Посилення β-окислення ліпідів

384.У хворого виявлено низькодиференційований рак шкіри. Вкажіть прояв анаплазії пухлин.

  1. @Антигенне спрощення

  2. Автономний ріст

  3. Безмежний ріст

  4. Нерегульований поділ

  5. Відсутність ліміту Хейфліка

 1. Клітини гепатоми не здатні до синтезу жовчних кислот. Як може бути названа така властивість пухлинних клітин?

   1. @Функціональна анаплазія

   2. Морфологічна анаплазія

   3. Метаплазія

   4. Прогресія

   5. Метастазування

 1. Біохімічний аналіз пухлини, вилученої у хворого, виявив інтенсивний гліколіз навіть в умовах достатнього надходження кисню до клітини. Така особливість обміну речовин пухлинної клітини є проявом:

   1. @Біохімічної анаплазії

   2. Пухлинної прогресії

   3. Морфологічної анаплазії

   4. Фізико-хімічної анаплазії

   5. Метаплазії

 1. У хворого на рак легень виявлено гіперпродукцію пухлиною адренокортикотропного гормону. Яка властивість пухлини зумовлює такий розвиток подій?

   1. @Метаплазія

   2. Безмежність росту

   3. Моноклональність росту

   4. Морфологічна анаплазія

   5. Фізико-хімічна анаплазія

 1. Під час видалення пухлини м’якої тканини встановлено, що скупчення пухлинних клітин спостерігаються не тільки в осередку, але й серед оточуючих тканин, вздовж судин та нервів. Який тип росту пухлини виявлено в цьому випадку?

   1. @Інфільтративний

   2. Метастатичний

   3. Локальний

   4. Генералізований E. Експансивний

 1. Хворому встановлено діагноз: злоякісна пухлина легенів. Яка характеристика пухлинного росту найбільш імовірно свідчить про його злоякісність?

  1. @Інфільтративний

  2. Експансивний

  3. Безмежний

  4. З однієї клітини

  5. НерегульованийПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   145


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка