База тестів крок-1 з патофізіології (пмк-1)


Місцеві розлади кровообігуСторінка11/145
Дата конвертації25.01.2021
Розмір1.62 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   145
Місцеві розлади кровообігу

 1. У кроля після видалення правого верхнього шийного симпатичного вузла спостерігаються почервоніння й підвищення температури шкіри правої половини голови. Який вид артеріальної гіперемії розвинувся в кролика?

  1. @Нейропаралітична

  2. Вакатна

  3. Постішемічна

  4. Нейротонічна E. Метаболічна

 2. У хворого на хронічну серцеву недостатність часто виникають головний біль, запаморочення та знепритомнення. Який вид порушень місцевого кровообігу виник у головному мозку в цьому випадку?

  1. @Ішемія

  2. Артеріальна гіперемія

  3. Венозна гіперемія

  4. Тромбоз E. Стаз

 3. Експериментатор при подразненні вагуса спостерігав збільшення коронарного кровотоку. Який вид артеріальної гіперемії виник при цьому?

  1. @Нейротонічна

  2. Робоча

  3. Реактивна

  4. Гуморальна

  5. Нейропаралітична

 4. Експериментатор при подразненні horda tympani спостерігав гіперемію піднижньощелепної слинної залози. Який вид артеріальної гіперемії виник при цьому? A. @Нейротонічна

  1. Робоча

  2. Реактивна

  3. Гуморальна

  4. Нейропаралітична

 1. У хворого на хронічну серцеву недостатність ноги набряклі, ціанотичні, холодні на дотик. Який вид порушень місцевого кровообігу є головним у виникненні цих змін?

  1. @Венозна гіперемія

  2. Артеріальна гіперемія

  3. Ішемія

  4. Емболія

  5. Стаз

241.Відновлення коронарного кровообігу у хворого з тромбозом вінцевої артерії супроводжувалося зниженням скорочувальної здатності серця і погіршенням загального стану пацієнта. Яке явище стало причиною ускладнення?

  1. @Реперфузійний синдром

  2. Ішемія

  3. Артеріальна гіперемія

  4. Венозна гіперемія

  5. Резорбційно-некротичний синдром

 1. У хворого з облітеруючим ендартеріїтом після гангліонарної симпатектомії спостерігається позитивний лікувальний ефект, пов’язаний з розвитком артеріальної гіперемії нижніх кінцівок. Який вид гіперемії виник у пацієнта?

  1. @Нейропаралітична

  2. Робоча

  3. Реактивна

  4. Гуморальна

  5. Нейротонічна

 2. У чоловіка, 57 років, який скаржиться на біль у ділянці серця після негативних емоцій, встановлено ішемічну хворобу серця. Який механізм ішемії найбільш імовірний?

  1. @Ангіоспастичний.

  2. Механічний.

  3. Обтураційний.

  4. Странгуляційний

  5. Компресійний.

 3. Після нанесення ацетилхоліну на вухо кролика місцево виникло почервоніння цієї ділянки шкіри. Який вид артеріальний гіперемії виник у кролика?

  1. @Нейротонічна

  2. Робоча

  3. Реактивна

  4. Нейропаралітична E. Метаболічна

 4. Тривале перебування на холоді викликало збліднення шкіри вуха у дитини 5 років. Яка речовина зумовила розвиток ішемії?

  1. @Норадреналін

  2. Ангіотензин 1

  3. Вазопресин

  4. Na E. Ca2

 5. Відновлення коронарного кровообігу у хворого на інфаркт міокарда супроводжувалося зниженням скорочувальної здатності серця і погіршенням загального стану пацієнта. Які реакції визначають збільшення пошкодження кардіоміоцитів в умовах реперфузії?

  1. @Вільнорадикальні

  2. Глікозилювання

  3. Декарбоксилювання D. Трансамінування

E. Дефосфорилювання

 1. У хворої внаслідок емболії малого кола кровообігу виникли гіпертензія в малому колі, гіпотензія у великому колі кровообігу та збільшення центрального венозного тиску. Що є основною причиною порушення кровообігу в цьому випадку?

  1. @Правошлуночкова недостатність

  2. Механічна закупорка аорти

  3. Гіповолемія

  4. Лівошлуночкова недостатність

  5. Фібриляція шлуночків

 2. Внутрішньовенне введення тромбопластину тварині призвело до тромбозу. Який механізм лежить в основі його розвитку?

  1. @Активація системи зсідання крові

  2. Ушкодження судинної стінки

  3. Уповільнення течії крові

  4. Активація тромбоцитарного гемостазу

  5. Зменшення активності антикоагулянтів

 3. Відомо, що у венах тромби утворюються в п'ять разів частіше, ніж у артеріях, а у венах нижніх кінцівок - у три рази частіше, ніж у венах верхніх кінцівок. Вкажіть, з яким патогенетичним фактором, що зумовлює процес тромбоутворення, пов'язане це явище?

  1. @Уповільненням кровообігу

  2. Ушкодженням судинної стінки

  3. Підвищенням активності системи згортання крові

  4. Підвищенням в'язкості крові

  5. Зниженням активності системи згортання крові

 4. У хворої внаслідок емболії малого кола кровообігу виникли гіпертензія в малому колі, гіпотензія у великому колі кровообігу та збільшення центрального венозного тиску. Що є основною причиною правошлуночкової недостатності в цьому випадку?

  1. @Спазм артеріол легень

  2. Портальна гіпертензія

  3. Гіповолемія

  4. Інфаркт міокарда

  5. Фібриляція шлуночків

251.Низка патологічних процесів (атеросклероз судин, запалення, механічна травма, некроз тканин) супроводжується тромбоутворенням. Який патогенний фактор у механізмі тромбоутворення відіграє роль ініціатора при цих процесах?

  1. @Ушкодження ендотелію судин

  2. Уповільнення кровообігу

  3. Зміна фізико-хімічних властивостей крові

  4. Підвищення активності системи згортання крові

  5. Зниження активності системи антикоагулянтів

 1. У хворого з пораненням яремної вени встановлено зниження артеріального, збільшення центрального венозного тиску, ціаноз. Яке порушення периферичного кровообігу виникло у хворого?

  1. @Емболія малого кола кровообігу

  2. Емболія великого кола кровообігу

  3. Емболія портальної вени

  4. Тромбоемболія

  5. Ішемія

 2. У хворого 73-х років з закритим переломом правої стегнової кістки діагностовано емболію судин головного мозку. Назвіть вид емболії, що найбільш часто виникає при переломах трубчастих кісток:

  1. @Жирова

  2. Тканинна

  3. Газова

  4. Ретроградна E. Повітряна

 3. У хворої внаслідок емболії малого кола кровообігу виникли гіпертензія в малому колі, гіпотензія у великому колі кровообігу та збільшення центрального венозного тиску. Що є основною причиною смерті в цьому випадку?

  1. @Правошлуночкова недостатність

  2. Портальна гіпертензія

  3. Гіповолемія

  4. Лівошлуночкова недостатність

  5. Інфаркт міокарда

 4. Ембол, що утворився у великому колі кровообігу знову потрапив у судини великого кола, минаючи мале коло. Як називається такий вид емболії?

  1. @Парадоксальна

  2. Ретроградна

  3. Ортоградга

  4. Тканинна

  5. Жирова

 5. Нанесення гіпертонічного розчину NaCl на брижу жаби призвело до швидкого уповільнення і зупинки течії крові в судинах. Яке порушення кровообігу спостерігалося при цьому?

  1. @Стаз істинний

  2. Венозна гіперемія

  3. Стаз ішемічний

  4. Стаз венозний E. Тромбоз

 6. У хворої на бешиху виникла облітерація лімфатичних судин, що призвело до «слоновості». Який різновид порушень мікроциркуляції виник у хворої?

  1. @Механічна лімфатична недостатність B. Динамічна лімфатична недостатність

  1. Резорбційна лімфатична недостатність

  2. Ангіоспастична ішемія E. Венозна гіперемія

 1. У експерименті після внутрішньовенного введення декстрину в мікросудинах утворилась велика кількість агрегатів еритроцитів, що суттєво порушили мікроциркуляцію. Який головний механізм виникнення цих змін?

  1. @Порушення суспензійної стабільності крові

  2. Сповільнення кровообігу

  3. Пошкодження судинної стінки

  4. Переважання прокоагулянтів на антикоагулянтами

  5. Сепарація плазми крові

 2. У хворої на рак молочної залози після видалення реґіонарних лімфовузлів виник набряк руки. Який різновид порушень мікроциркуляції виник у хворої?

  1. @Механічна лімфатична недостатність B. Динамічна лімфатична недостатність

  1. Резорбційна лімфатична недостатність

  2. Ангіоспастична ішемія E. Венозна гіперемія

 1. У хворого на хронічну серцеву недостатність виникло порушення лімфотоку в нижніх кінцівках. Який різновид порушень мікроциркуляції виник у хворого?

  1. @Механічна лімфатична недостатність B. Динамічна лімфатична недостатність

  1. Резорбційна лімфатична недостатність

  2. Ангіоспастична ішемія E. Венозна гіперемія

 1. У хворого на цироз печінки різко знизився артеріальний тиск. Який патологічний механізм є ініціатором порушення гемодинаміки при цьому?

  1. @Збільшення депонування крові в портальному руслі

  2. Спазм коронарних артерій

  3. Зменшення ударного об'єму серця

  4. Збільшення діастолічного об'єму серця

  5. Розширення вен передньої стінки живота

 2. У експерименті після внутрішньовенного введення метилцелюлози в мікросудинах утворилась велика кількість агрегатів еритроцитів, що суттєво порушили мікроциркуляцію. Який головний механізм виникнення цих змін?

  1. @Порушення суспензійної стабільності крові

  2. Сповільнення кровообігу

  3. Пошкодження судинної стінки

  4. Переважання прокоагулянтів на антикоагулянтами

  5. Сепарація плазми крові

 3. У хворого з алкогольним цирозом печінки раптово виникли загальна слабкість, задишка, набряки, асцит, розширення шкірних вен передньої стінки живота. Яке порушення периферичного кровообігу має місце у цього хворого?

  1. @Емболія ворітної вени

  2. Тромбоз яремної вени

  3. Тромбоз селезінкової артерії

  4. Емболія брижової артерії

  5. Емболія легеневої артерії

 4. У експерименті після внутрішньовенного введення метилцелюлози в мікросудинах утворилась велика кількість агрегатів еритроцитів.. Яке порушення мікроциркуляції виникло?

  1. @Сладж B. Ішемія

  1. Тромбоз

  2. Емболія E. Стаз

 1. У хворої на варикозне розширення вен після невдалої операції виникла облітерація лімфатичних судин, що призвело до «слоновості». Який різновид порушень мікроциркуляції виник у хворої?

  1. @Механічна лімфатична недостатність B. Динамічна лімфатична недостатність

  1. Резорбційна лімфатична недостатність

  2. Ангіоспастична ішемія

  3. Венозна гіперемія
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   145


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка