Бакалова Наталія Леонідівна Bakalova Nataliya LeonidivnaСкачати 95.24 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір95.24 Kb.
Бакалова Наталія Леонідівна Bakalova Nataliya Leonidivna

аспірантка КНЕУ ім.В.Гетьмана postgraduate of KNEU

науковий керівник: named after Vadym Hetman

к.е.н., доцент Норіцина Н.І. supervisor: PhD in Economics,

Україна, м.Київ associate professor, Noritsyna N.I.

Ukraine, Kyiv


ОСОБЛИВОСТІ FEATURES OF СТАНДАРТИЗАЦІЇ STANDARDIZATION

ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ OF HOME-PRODUCED GOODS

ПІДПРИЄМСТВ

В тезах представлено сучасне вирі These theses present contemporary

шення проблеми підвищення конку- solution of the problem of рентоспроможності продукції укра- home-produced goods competitiveness їнських підприємств на міжнародному improvement - on the world market.

ринку. Запропоновано рекомендації Recommendations are proposed

стосовно стандартизації вітчизняного concerning to the home-produced goods продукції виробництва. standardization.
Перспективою світового економічного розвитку є поступова глобалізація. Продукція вітчизняних підприємств є неконкурентоспроможною на міжнародному ринку внаслідок низького технологічного рівня, наявності пропозиції з низькими ціновими параметрами, незначного попиту на низькотехнологічну продукцію в високорозвинених країнах [3].Основною проблемою є невідповідність більшості українських товарів міжнародним стандартам якості.

Проблемам стандартизації продукції присвячені роботи таких вчених як В.І.Павлов, О.В.Мишко, В.О.Кислицин, О.Г.Бєлєйченко, в яких, зокрема, визначені перспективи експорту вітчизняних товарів на міжнародний ринок.

В сучасному нестабільному зовнішньому середовищі підприємства, з метою виживання та подальшого розвитку, повинні постійно відстежувати і реагувати на зміни середовища. Однією з реакцій підприємств є забезпечення відповідності якості продукції міжнародним стандартам.

На жаль, в Україні досі триває перегляд застарілих стандартів. Підприємства використовують 16 тисяч стандартів колишнього СРСР (ГОСТи), які були розроблені до 1992 року і містять технічні характеристики продукції минулого століття [2].

Сьогодні успішні українські підприємства створили сучасні високотехнологічні виробничі системи, що дозволяють виробляти продукцію відповідно до міжнародних стандартів.

Для більшості українських підприємств передумовами вирішення проблеми подолання науково-технологічної відсталості повинно бути оновлення техніко-технологічної бази, впровадження системи управління якістю на підприємстві, закупівля новітніх світових технологій, доведення рівня якості продукції до міжнародних стандартів тощо.

Найбільш вживаними з міжнародних стандартів є стандарти ISO 9001:2001 “Система управління якістю. Основні положення та словник”. Стандарти ISO 9002, ISO 9003 та ISO 9004 є неповними. Лише стандарт ISO 9001: 2001 містить 20 елементів системи якості. Він повністю охоплює весь життєвий цикл продукції, описує стадії проектування, виробництва та експлуатації. Не менш актуальними є стандарти серії ISO 14000, які включають екологічні вимоги до стандартів на продукцію.

Основними принципами розробки стандартів повинні бути:

- використання новітніх технологій;

- урахування положень чинного законодавства України;

- залучення до процесу розробки всіх зацікавлених сторін (стейкхолдерів);

-однозначне трактування, зрозумілість інформації всіма учасниками виробничого процесу;

- прийняття до уваги інтересів внутрішніх та зовнішніх споживачів (персоналу, постачальників, клієнтів, конкурентів, державних органів тощо).

Основним етапом процесу стандартизації на підприємстві є узгодження бізнес-процесів підприємства з міжнародними стандартами. Здійснюється реінжиніринг бізнес-процесів підприємства, в результаті якого створюється система управління виробничими процесами, яка забезпечуватиме якість продукції відповідно до міжнародних стандартів.

Відповідність продукції українських підприємств міжнародним стандартам надасть змогу вітчизняним виробникам успішно конкурувати на зовнішньому ринку, а також відкривати для себе ринки країн з перехідною економікою.
Література:

1. Кислицин В.О. Розвиток системи управління якістю на підприємстві: монографія. -Донецьк: НАН України. Інститут економіки промисловості, 2009. - 188 с.2. Павлов В.І., Мишко О.В. Трансформація системи управління якістю товарів в Україні: монографія. - Рівне: НУВГП, 2009.-202 с.

3. Бєлєйченко О.Г. Перспективи галузевої конкурентоспроможності національного господарства в умовах глобалізації //Актуальні проблеми економіки. - 2009.-№ 5(95). - С.62-68.
Каталог: userfiles -> ec pidpr th pr 4
ec pidpr th pr 4 -> Гребешков Олексій Миколайович здобувач кафедри стратегії підприємств двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ec pidpr th pr 4 -> Шевчук Н. В. к е. н., доцент, двнз «кнеу ім. В. Гетьмана», Україна Shevchuk N. V
ec pidpr th pr 4 -> Бойко Тетяна Леонтіївна аспірант кафедри економіки підприємств двнз «кнеу ім. Вадима Гетьмана»
ec pidpr th pr 4 -> В. Гетьмана, Україна основні елементи механізму управління вартістю підприємства
ec pidpr th pr 4 -> Жук Ольга Іванівна
ec pidpr th pr 4 -> Теоретико –методичні аспекти управління стратегічною результативністю підприємств
ec pidpr th pr 4 -> Баранов А. Л., к е. н., докторант кафедри страхування,двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана», Україна особливості бюджетування в страховій компанії
ec pidpr th pr 4 -> Смірнов Є. В. Двнз «кнеу ім. В. Гетьмана», Україна Smirnov Y. V. Shee «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»
ec pidpr th pr 4 -> Норіцина Н.І. Канд екон наук, доцент, двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана» екологічна безпека діяльності як індикатор соціальної відповідальності підприємства
ec pidpr th pr 4 -> Швиданенко Олег Анатолійович Д. е н., професор, двнз «кнеу імені В. Гетьманва»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка