Аортальні вади серця: основні симптоми та синдроми на підставі клініко-інструментальних методів обстеженняДата конвертації28.03.2021
Розмір67 Kb.
#13806
Метод. студ. 02 аорт 2018
генетика усне, анестезіологія база, тести генетика, 2 5244653512255604371, ост тема терапія отрути антидоти, дит хір мод, воєнка тести моє, воєнка тести моє, 4, 3, анестезиология и реанимация, РадиологияТесты Крок-2 к мод№2 укр, Виразкова хвороба, 2. Сучасні принципи діагностики та лікування пухлин, загальні принципи онкологічної деонтології

Методична вказівка для студентів до практичного заняття

з пропедевтики внутрішньої медицини
Тема: Аортальні вади серця: основні симптоми та синдроми на підставі клініко-інструментальних методів обстеження.
Актуальність теми: Вади серця займають одне з перших місць серед захворювань серцево–судинної системи та є причиною ранньої втрати працездатності та смертності, тому вчасне діагностування та лікування є особливо актуальне та має соціально-економічне значення.
Навчальні цілі заняття: Навчити студентів досліджувати хворих і розпізнавати клінічні, лабораторні і інструментальні дані при аортальних вадах серця.
Знати: студент повинен засвоїти:

– гемодинамічні зміни при аортальних вадах серця.

– клінічну картину при аортальних вадах серця.


 • основні сучасні методи діагностики аортальних вад серця.

Вміти:

 • володіти навиками опитування хворих;

 • розпізнавати симптоматологію аортальних вад серця;

 • володіти технікою виконання методичного обстеження хворих з аортальними вадами серця(огляд, пальпація, перкусія, аускультація).


Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Опрацювати рекомендовану обов'язкову літературу (див. рекомендовану літературу).

2. Опрацювати рекомендовану додаткову літературу (див. рекомендовану літературу).
Контрольні питання теми:


 1. Етіологія, патогенез, класифікація набутих аортальних вад серця.

 2. Порушення гемодинаміки при аортальній недостатності.

 3. Порушення гемодинаміки при аортальному стенозі.

 4. Характерні скарги, дані огляду при недостатності аортального клапану.

 5. Клінічні дані пальпації, перкусії при недостатності аортального клапану.

 6. Дані аускультації при недостатності аортального клапану.

 7. Характерні скарги, дані огляду при аортальному стенозі.

 8. Клінічні дані пальпації, перкусії при аортальному стенозі.

 9. Дані аускультації при недостатності аортального клапану.

 10. Характеристика пульсу та артеріального тиску при аортальних вадах серця.

 11. ЕКГ та ФКГ при аортальних вадах серця.

 12. Рентгенологічні ознаки при аортальних вадах серця.


Самостійна аудиторна робота студента

Розпитування та огляд пацієнтів з набутими аортальними вадами серця у відділенні.


Література

Основна

 1. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник / Ю.І. Децик, О.Г. Яворський, Є.М. Нейко та ін.; за ред. О.Г. Яворського. – 4-е вид., випр. і допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2016. – 552с.

 2. Методика обстеження терапевтичного хворого: навч. посіб./С.М.Андрейчин, Н.А.Бількевич, Т.Ю.Чернець. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 260 с.

 3. Розпитування та фізикальне обстеження хворого терапевтичного профілю: Навч. посіб. для студ. ІІІ-ІV курсів мед. вузів / В. Є. Нейко, І. В. Тимків, М. В. Близнюк [та ін.]. – Ів.-Франківськ : ІФНМУ, 2016. – 142 с.

Додаткова

 1. Ковальова О.М. Пропедевтика внутрішньої медицини / О.М.Ковальова, Н.А.Сафаргаліна-Корнілова. – К. : Медицина, 2010. – 750 с.

 2. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими / За заг. ред. Єпішина А.В. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

 3. Шкляр Б.C. Диагностика внутренних болезней.– 6-е изд. – К.: Вища школа, 1972. – 643 с.

 4. Щуліпенко І.М. Пропедевтика внутрішньої медицини: Загальна семіотика і діагностика: навч. посібник. – К.: Медицина, 2008. – 304 с. + 8 с. кол. вкл.

 5. Щуліпенко І.М. Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворого терапевтичного профілю і методики написання історії хвороби на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини. – К.: НМУ, 2009. – 45с.

 6. Пропедевтика внутрішніх хвороб: Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І. – К.:  Книга плюс, 2007.  –  632 с.:  іл.

Методичну вказівку підготувала к.м.н., доцент Юрак М.З.Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від “___”__________ 20__ р. протокол № ___


Завідувач кафедри пропедевтики

внутрішньої медицини професор Нейко В.Є.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка